1. Jogosultságok
Bármilyen Felhasználó létrehozhat tartalmakat és megoszthatja (megjelöléssel)/feltöltheti azokat a weboldalra (a továbbiakban: „Weboldal”), aki a) elmúlt 18 éves (vagy a lakóhelye szerinti országban nagykorúnak számít); és b) nem vásárolt semmilyen eszközt a Weboldal használatához.

2. A Weboldal tulajdonosa
Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Svájc (a továbbiakban: „Tulajdonos”) a Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Fürstentum Liechtenstein nevében eljárva.

3. Jelen Általános szerződési feltételek elfogadása
A Weboldal használatával a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja az Általános szerződési feltételeket, valamint a Weboldal Tulajdonosának rendelkezéseit, amelyek véglegesnek és kötelező érvényűnek tekintendők a Weboldallal kapcsolatban felmerülő kérdések esetében.

4. Hozzáférés módja

The Website can be found at www.swarovski.com/followthelight/SPARKDELIGHT

Uploading/Tagging User Generated Content can be done:

4.1. Via Social Media Platforms: The Owner does not take any responsibility for using any of the Social Media Platforms below. The Terms and Conditions of the respective Social Media Platform apply.

Instagram: Tagging User Generated Content on Instagram includes holding a separate Instagram account. Registered Instagram Account holders must agree to the Instagram Terms of Use (a copy of which can be found at http://instagram.com/about/legal/terms/) and the Instagram Privacy Policy (a copy of which can be found at http://instagram.com/about/legal/privacy/).

As a registered Instagram Account holder, Users must upload and tag an image/images (“Image”) with “#Swarovski” to share it with the Owner/on the Owner’s Website.

Via Twitter: Tagging User Generated Content on Twitter includes holding a separate Twitter account. Registered Twitter Account holders must agree to the Twitter Terms of Service (a copy of which can be found at https://twitter.com/tos) and the Twitter Privacy Policy (a copy of which can be found at https://twitter.com/privacy).

As a registered Twitter Account holder, Users must upload and tag an image/images (“Image”) with “#Swarovski” to share it with the Owner/on the Owner’s Website.

Via Tumblr: Tagging User Generated Content on Tumblr includes holding a separate Tumblr account. Registered Tumblr Account holders must agree to the Tumblr Terms of Service (a copy of which can be found at https://www.tumblr.com/policy/en/terms-of-service) and the Tumblr Privacy Policy (a copy of which can be found at https://www.tumblr.com/policy/en/privacy).

As a registered Tumblr Account holder, Users must upload and tag an image/images (“Image”) with “#Swarovski” to share it with the Owner/on the Owner’s Website.

 

4.2. On the Website:

There are the following possibilities to upload User Generated Content on the Website:

Via Website Application: To upload User Generated Content on the Website, the User must follow the instructions given on the Website. In addition, the User must provide certain information if requested. User may provide only true, complete and current information.

The User ID gives the User access to the personal Website Account. User may not allow anyone else to access or use their personal Account or User ID. User is responsible for all activities that occur under it’s personal Account or User ID.

User’s information submitted to the Owner via the website will be treated in accordance with owner’s Privacy Policy, which can be found at www.swarovski.com/dataprotection.

Via Facebook: Uploading User Generated Content via Facebook includes holding a separate Facebook account. Registered Facebook Account holders must agree to the Facebook Terms

Users must register for a Facebook personal account. Creating a Facebook personal account is free of charge and can be done by visiting www.facebook.com. To create a Facebook account, Users must agree to the Facebook Terms and Conditions (a copy of which can be found at http://www.facebook.com/legal/terms) and the Facebook Privacy Policy (a copy of which can be found at https://www.facebook.com/privacy/explanation).


5. Tartalmi irányelvek

A Felhasználók által feltöltött képeken nem szükséges a Tulajdonosok termékeit vagy szolgáltatásait megvásárolni vagy megjeleníteni. A Felhasználók által feltöltött képeknek meg kell felelniük a lent részletezett Irányelveknek és tartalmi korlátozásoknak (a továbbiakban együttesen: “Irányelvek és korlátozások”). A Felhasználó az általa létrehozott tartalom feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Tulajdonos – egyéni döntés alapján – bármilyen képet eltávolíthat a Weboldalról, amennyiben úgy véli – egyéni döntés alapján – hogy ha az nem felel meg az Irányelveknek és korlátozásoknak. A Tulajdonos áttekinti a Felhasználók által létrehozott képi tartalmakat.

Irányelvek és korlátozások

A képeknek összhangban kell lenniük az Irányelvekkel és korlátozásokkal ahhoz, hogy fel lehessen tölteni őket:

     Technikai irányelvek. A képeket:

a Weboldalon elfogadott fájlformátumban és a tartalmi irányelveknek megfelelően kell feltölteni.

     A képeken:

nem szerepelhet olyan tartalom, amely sérti mások jogait, többek között – de nem kizárólag – a magánélethez való, közzétételi vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, vagy ami a szerzői jog megsértésének minősül;

nem szerepelhet olyan tartalom, amely rossz hírbe hozza a weboldal Tulajdonosát, más személyt vagy felet;

kizárólag a Tulajdonos márkanevei vagy védjegyei szerepelhetnek, amelyeket a Felhasználók korlátozottan használhatnak fel saját képeiken;

nem szerepelhetnek olyan képek, műalkotások vagy egyéb szerzői jogi oltalom alatt álló anyagok, amelyeket nem a Felhasználó készített. A képeken nem szerepelhet erkölcstelen, obszcén, gyűlöletkeltő, jogellenes, becsületsértő vagy rágalmazó tartalom (beleértve – korlátozás nélkül – a meztelenség, szexuális tevékenység ábrázolását, a sértő tartalmakat vagy nyelvezetet, vagy egyéb erkölcstelen viselkedést és tevékenységet);

nem szerepelhet nem helyénvaló tartalom (beleértve – korlátozás nélkül – a bandajelek, fegyverek, erőszak, erőszakkal való fenyegetés, alkohol, drogok vagy egyéb illetlen viselkedés és tevékenység ábrázolását);

nem szerepelhet olyan tartalom, amely támogatja a bigottságot, a rasszizmust, egy személlyel vagy csoporttal szembeni gyűlöletet vagy bántalmazásukat, illetve a faji, nemi, vallási, nemzetiségi alapú, illetve a fogyatékosságon, szexuális irányultságon vagy koron alapuló diszkriminációt;

nem szerepelhet olyan tartalom, amely az alkoholfogyasztást ábrázolja, függetlenül attól, hogy ez mértékkel történik-e vagy sem;

nem szerepelhetnek rendszámtáblák, telefonszámok, személyes címek (fizikai vagy e-mail cím) vagy egyéb olyan információk, amelyek egy adott személyhez társíthatóak (függetlenül attól, hogy a személy megegyezik a Felhasználóval vagy sem); és

nem szerepelhet olyan jogellenes tartalom, amely sérti vagy szembe megy azon állam (vagy kisebb földrajzi egység) törvényeivel vagy jogszabályaival, ahol a kép készült.

A Felhasználóknak engedélyt kell kérniük az általuk feltöltött tartalomban szereplő minden olyan személytől (amennyiben van ilyen), hogy felhasználhassák nevüket és arcukat a képen, valamint, hogy biztosítani tudják a fent rögzített jogokat. Kérés esetén a Felhasználónak be kell mutatnia az engedélyeket a Tulajdonosnak.


6. Szellemi tulajdonhoz fűződő érdekek:
Minden Felhasználónak: A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY AZ ÁLTALA LÉTREHOZOTT TARTALOM FELTÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGOKAT, VALAMINT AZ ADOTT TARTALOM ALAPJÁN KÉSZÜLT ÚJ TARTALOMRA KITERJESZTETT SZERZŐI JOGOT (BELEÉRTVE A SZERZŐI JOG BEJEGYZÉSÉT IS) A HIVATALOS SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL VISSZAVONHATATLANUL ÉS TELJES EGÉSZÉBEN ÁTRUHÁZZA A TULAJDONOSRA. A JOGOK ÁTRUHÁZÁSA ÖRÖK ÉRVÉNYŰ (VAGY A JOG ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT LEHETŐ LEGHOSSZABB IDŐRE, DE MINDEN ESETBEN LEGALÁBB TÍZ (10) ÉVRE SZÓL), MINDEN ORSZÁGRA KITERJED ÉS TÖBBEK KÖZÖTT – DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN – A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALMAK BÁRMILYEN CÉLÚ, BÁRMELY JELENLEGI VAGY A JÖVŐBEN LÉTREHOZOTT MÉDIAFELÜLETEN MEGJELENŐ FELHASZNÁLÁSÁT JELENTI. A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALMAK WEBOLDALRA VALÓ FELTÖLTÉSÉVEL A FELHASZNÁLÓ LEMOND AZ SZEMÉLYÉHEZ FŰZŐDŐ SZERZŐI JOGOKRÓL ÉS AZON SZERZŐI JOGOKRÓL IS, AMELYEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT ADOTT TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN MERÜLNEK FEL BÁRMELY ORSZÁGBAN. A Felhasználó hozzájárul továbbá, hogy segítséget nyújt a Tulajdonosnak akkor, ha a jogok átruházásának tökéletes megvalósulásához bizonyos dokumentumok benyújtására, regisztrációra vagy egyéb dokumentációra van szükség. Amennyiben a Felhasználó nem tudja átruházni az általa létrehozott tartalommal kapcsolatos jogokat (jelen Részben részletezett módon), a Felhasználó nem kizárólagos, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, örök érvényű (vagy ha a jog ezt tiltja, az általa engedélyezett lehető leghosszabb időre, de minden esetben legalább tíz (10) évre szóló), minden országra kiterjedő jogot és engedélyt biztosít a Tulajdonosnak arra, hogy a Felhasználó által létrehozott tartalmat részben vagy egészben, illetve az ezen alapuló további tartalmakat is bármilyen célra felhasználja, megjelenítse, módosítsa, reprodukálja, kódolja, tárolja, sokszorosítsa, továbbítsa, kiadja, közzé tegye, közvetítse, kiállítsa és/vagy más módokon felhasználja vagy újrahasználja (a felhasználás időpontjára vagy gyakoriságára vonatkozó korlátozás nélkül), beleértve a reklám- és marketingcélokat is, kivéve ott, ahol ezt a jog megtiltja.

7. Közzétételi jog
A Felhasználó által létrehozott tartalommal a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Tulajdonos és ügynökei a Felhasználó nevét, arcképét, fényképét, hangját, nézeteit és/vagy szülővárosát és államát reklámcélokra világszerte felhasználják bármilyen médiumban további összegek vagy díjazás megfizetése nélkül.

8. Garanciák és kármentesítések
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALOM FELTÖLTÉSÉVEL A FELHASZNÁLÓ KIJELENTI ÉS SZAVATOLJA, HOGY: (a) AZ ÁLTALA LÉTREHOZOTT TARTALMAKHOZ, TÖBBEK KÖZÖTT – DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN – AZ ÁLTALA LÉTREHOZOTT TARTALMAKON MEGJELENŐ KÉPEKHEZ ÉS TELJESÍTMÉNYHEZ KÖTŐDŐ JOGOK A FELHASZNÁLÓT ILLETIK MEG; (b) AZ ÁLTALA LÉTREHOZOTT TARTALOMBAN KIZÁRÓLAG Ő SZEREPEL, VAGY A TARTALOMBAN MEGJELENŐ SZEMÉLYEKTŐL ENGEDÉLYT KÉRT, ÉS IGÉNY ESETÉN AZ ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSEK FÉNYMÁSOLATÁT A TULAJDONOS RENDELKEZÉSÉRE TUDJA BOCSÁTANI A SZABÁLYZAT ÁLTAL RÖGZÍTETT JOGOK TULAJDONOSRA TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSA ÉRDEKÉBEN; (c) AZ ÁLTALA LÉTREHOZOTT TARTALOMHOZ JOGSZERŰEN JUTOTT HOZZÁ ÉS LÉTREHOZÁSA JOGSZERŰEN TÖRTÉNT; (d) AZ ÁLTALA LÉTREHOZOTT TARTALOM NEM SÉRTI HARMADIK FÉL SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ, MAGÁNÉLETHEZ VALÓ, KÖZZÉTÉTELI ÉS SZEMÉLYISÉGI JOGAIT; ÉS (e) AZ ÁLTALA LÉTREHOZOTT TARTALOM NEM SÉRT HATÁLYOS TÖRVÉNYT VAGY JOGSZABÁLYT. Jelen feltételek megszegése esetén a Felhasználó köteles kártalanítani a Tulajdonost, a Mentesített feleket (lásd fent, 9. szakasz) és a Tulajdonos engedményeseit minden olyan követelés, kár, kötelezettség és költség (beleértve az ésszerű mértékű jogi tanácsadási díjakat és a jogi költségeket) tekintetében, amelyet a feltételek megszegésével okozott.

9. Mentesség
A Felhasználó által létrehozott tartalmak Weboldalra történő feltöltésével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Tulajdonos és a közösségi média platformok (lásd fent, 4. bekezdés), azok leányvállalatai, társult vállalatai, beszállítói, forgalmazói, marketing-/reklámügynökségei, anyavállalatai, ezen vállalatok tisztviselői, vezetői, alkalmazottai és ügynökei (a továbbiakban együttesen: „Mentesített felek”) a jog által megengedett legteljesebb mértékben mentesüljenek bármilyen követelés vagy kereset alól, ideértve, de nem kizárólagosan a személyi sérülést, halált, anyagi kárt vagy veszteséget, amelyek a Weboldalhoz való hozzáférésből következtek. A lakóhely szerinti ország jogától függően jelen mentesség nem feltétlenül vonatkozik a Tulajdonossal, annak képviselőivel vagy megbízottaival szemben személyi sérülés vagy halál miatt támasztott kártérítési követelésekre, és azon kártérítési követelésekre, amikor a Tulajdonos, annak képviselői vagy megbízottai szándékos vagy súlyos gondatlansággal jártak el.

10. Általános feltételek
A Tulajdonos fenntartja a jogot arra, hogy törölje, felfüggessze és/vagy módosítsa a Weboldalt vagy annak bármely részét. A Tulajdonos fenntartja a jogot arra, hogy egyéni döntés alapján felfüggesszen vagy töröljön olyan Felhasználó által létrehozott tartalmakat, amelyek: a) jogosulatlan hozzáféréssel rendelkeznek a Weboldalhoz vagy jogosulatlan változtatásokat eszközölnek működésében; b) megszegik a hivatalos szabályzatot vagy ilyen részt vesznek ilyen tevékenységben; c) sportszerűtlen módon vagy zavart keltően viselkednek; vagy d) a Felhasználó által létrehozott tartalom nem helyénvaló a Weboldalon. Amennyiben valaki kísérletet tesz arra, hogy szándékosan aláássa a Weboldal jogszerű működését, azzal büntető- és polgári jogsértést követ el. Ebben az esetben a Tulajdonos fenntartja a jogot arra, hogy adott személytől kártérítést és egyéb jogorvoslatot kérjen (beleértve az ügyvédi díjat is) a jog által megengedett legteljesebb mértékben. Amennyiben a Tulajdonos elmulasztja érvényesíteni a hivatalos szabályzat bármely pontját, az nem minősül a rendelkezés alóli mentességnek.

11. Felelősségkorlátozás
A Mentesített feleket nem terheli felelősség: (1) semmilyen helytelen vagy pontatlan információért, amely a Felhasználó hibája, a Weboldalon használt vagy azzal kapcsolatos eszközök hibája vagy programozási hiba, elgépelés, nyomtatási vagy egyéb hiba; (2) semmilyen műszaki hibáért, többek között, de nem kizárólag a telefonvonal, hálózati hardver vagy szoftver meghibásodásáért, üzemzavaráért vagy szétkapcsolásáért; (3) a Weboldal működésébe vagy a hozzáférési folyamatba történő jogosulatlan beavatkozásért; (4) azokért a nyomtatási, gépelési, műszaki, számítógépes, hálózati vagy emberi hibákért, amelyek a Weboldal, a feltöltés vagy a Weboldalhoz kapcsolódó anyagok adminisztrációja során felmerülhetnek; (5) a levélküldemények késedelmes kézbesítéséért, kézbesíthetetlen, sérült vagy eltulajdonított levélküldeményekért vagy tartalmakért; vagy (6) olyan személyi sérülésekért és anyagi károkért, amelyeket részben vagy egészben, közvetett vagy közvetlen módon a Felhasználó Weboldalhoz való hozzáférése okoz. A Mentesített feleket nem terheli felelősség a rosszul megcímzett vagy kézbesíthetetlen Felhasználói tartalomért vagy bármilyen műszaki problémáért, a számítógépes rendszerek, szerverek, szolgáltatók, hardverek/szoftverek meghibásodásáért, a hálózati összeköttetés megszakadásáért vagy elérhetetlenségéért, illetve a hibás, hiányos, eltorzított vagy késleltetett számítógépes adatátvitelért, vagy ezek kombinációjáért. A Mentesített feleket nem terheli felelősség azért, ha harmadik fél jogosulatlan hozzáférést szerez.

12. Jogviták
A Felhasználó a hatályos jog által megengedett legteljesebb mértékben egyetért az alábbiakkal: (1) bármely, a Felhasználó által létrehozott tartalommal vagy a Weboldallal összefüggő vagy abból kialakuló vitát, reklamációt vagy keresetet önállóan, csoportos keresetindítás (class action) nélkül, és kizárólag zürichi (Svájc) székhelyű bíróság útján lehet rendezni; (2) bármely követelés, ítélet vagy kártérítés mértéke az aktuálisan felmerülő készkiadások összegére korlátozódik, beleértve a Weboldal elérésével vagy a Felhasználó által létrehozott tartalom feltöltésével összefüggő költségeket, az ügyvéd költsége azonban semmi esetre sem tartozhat bele; és (3) a Felhasználó semmilyen körülmények között nem kaphat kártérítést közvetett, büntető célú, járulékos, következményes vagy egyéb károkért, és ezúton lemond minden ilyen igényéről. A kártérítés mértéke csak az aktuálisan felmerülő részkiadások összegére korlátozódhat. A kártérítés összegét nem lehet megduplázni vagy megsokszorozni. A hivatalos szabályzat tartalma, hatálya, értelmezése vagy végrehajthatósága kapcsán felmerülő kérdések, valamint Felhasználó és a Tulajdonos Weboldallal vagy a Felhasználó által létrehozott tartalom feltöltésével kapcsolatos jogai és kötelezettségei kapcsán Zürich Kanton (Svájc) joga az irányadó és összhangban kell lenniük vele. Más választott jog vagy kollíziós szabályok nem biztosíthatják a jogérvényesítést (függetlenül attól, hogy Zürich Kantonról (Svájc) van-e szó vagy más joghatóságról), ami azt eredményezné, hogy más joghatóság joga válik irányadóvá és nem Zürich Kantoné (Svájc).

13. A Felhasználó személyes adatai

A Weboldalon keresztül minden információ közvetlenül a Tulajdonos birtokába kerül. A Tulajdonossal megosztott adatokat a Tulajdonosok Adatvédelmi szabályzatával összhangban kezeljük, amely ide kattintva elérhető: http://www.swarovski.com/dataprotection

A közösségi média platformon megosztott információk a közösségi média platformok vonatkozó Adatkezelési szabályzatának hatálya alá tartoznak (lásd fent, 4. bekezdés). A Felhasználók személyes adatai jelen Általános szerződési feltételekkel összhangban lévő célokra kerülnek felhasználásra. A Felhasználók lakóhelye szerinti ország biztosíthatja a Felhasználóról tárolt személyes adatok áttekintésének és helyesbítésének jogát, beleértve az adatok eredetét, címzettjét, a címzettek kategóriáját, valamint a tárolás célját. Emellett a körülményektől függően a Felhasználónak joga lehet az adataihoz való hozzáférés megszüntetéséhez és azok törléséhez. Amennyiben a Felhasználók lakóhelye szerinti ország biztosítja ezeket a jogokat, a Felhasználó gyakorolhatja azokat, ha írásban kérelmezi ezt. Kérjük, hogy a megkeresést az alábbi címre küldjék: “Felhasználó által létrehozott tartalom”, Digital Communication, CGB Marketing Communications, Swarovski Aktiengesellschaft, Triesen, Männedorf Branch, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Switzerland és mindenképpen tüntessék fel benne a kérelem sajátosságait.


14. Fogyasztói jogok

A hivatalos szabályzat egyetlen eleme sem zárja ki vagy korlátozza a Felhasználók jogszabályon alapuló fogyasztói jogait.

 

© 2015 Swarovski Aktiengesellschaft. Minden jog fenntartva.Swarovski szolgáltatások
Fedezze fel exkluzív Swarovski szolgáltatásainkat