my swarovski
Ország/Régió
Magyarország

Legutolsó módosítás: 2020. Április 16.

 

Jelen Adatvédelmi értesítő tartalmazza a Swarovski Group és partnerei (együttesen SWAROVSKI) által személyes adatok összegyűjtésének és felhasználásának módját. Amennyiben a jelen értesítésen lefedett tevékenységekre egyéb adatvédelmi szabályozások vonatkoznak, a körülményekből adódnak vagy az Európai Unió és az Európai Gazdasági közösség területén kívül érvényes jogszabályok vonatkoznak, akkor ezek a vonatkozó jogszabályok és ebből származó irányelvek az irányadóak. A személyes adatok terminus magában foglal minden azonosított vagy azonosítható személyhez kapcsolódó adatot. 

Jelen Adatvédelmi értesítő az I. bekezdésében taglalja a SWAROVSKI által feldolgozott személyes adatok általános módját. A II. bekezdés tartalmazza a speciális alkalmazásokra vonatkozó (pl.: online-shop, hírlevél, reklámhirdetések) külön rendelkezéseket, a III. bekezdés pedig az ügyfélprogramokrügyfélszolgálattala érvényes külön rendelkezéseket részletezi. 

Amennyiben Ön más személyek – például a megajándékozott személy – személyes adatait osztja meg a SWAROVSKI vállalattal, kérjük, kizárólag akkor ossza meg a személyes adatokat a SWAROVSKI vállalattal, amennyiben Ön erre jogosult a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében és az említett személy beleegyezne abba, hogy a személyes adatait megosszák a SWAROVSKI vállalattal, hogy az a kapott adatokat összegyűjthesse és az adatvédelmi értesítésben felsorolt célokra feldolgozhassa. 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ELLENŐR, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Minden weboldalnak (beleértve az online shopokat és a különleges ajánlatokra fenntartott mini helyszíneket), minden közösségi média jelenlétnek, multimédia portálnak, chat-szolgáltatásnak és minden SWAROVSKI-alkalmazásnak (minden WEBOLDAL-nak) van egy ellenőre a SWAROVSKI vállalaton belül, aki arról gondoskodik, hogy a személyes adatok összegyűjtése az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) (vagy az irányadó adatvédelmi törvények ehhez hasonló rendelkezéseinek) megfelelően történjen. Hacsak a WEBOLDAL (az impresszum, használati feltételek stb. szerint) vagy az alábbi II. és III. bekezdés máshogy nem rendelkezik, a Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Svájc a www.swarovski.com és www.swarovskioptik.com weboldalakon üzemeltetett Online-shopok, a Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein pedig a Swarovski Group www.swarovskigroup.com weboldalának az ellenőre. 

Az illetékes leányvállalat vagy partner az ellenőr, amennyiben a SWAROVSKI egyéb kommunikációs formákon (úgymint e-mailben, levélben, telefonon, személyesen) erről tájékoztat és a kommunikáció nem érinti azt a tevékenységet, amelyről a SWAROVSKI úgy rendelkezett, hogy külön ellenőrt jelöl ki az Adatvédelmi értesítő rendelkezésein belül vagy más módon. 

Amennyiben egy SWAROVSKI vállalat vagy leányvállalat személyes adatait megosztja másik SWAROVSKI vállalattal vagy leányvállalattal az átvevő társaság vagy leányvállalat bizonyos céljaira, ez a vállalat vagy leányvállalat az adatkezelő. A SWAROVSKI releváns vállalatait vagy leányvállalatait tartalmazó lista az 1. sz. FÜGGELÉKBEN található, amely időről időre frissülhet. 

A SWAROVSKI a GDPR 37. cikkének értelmében nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt, kivéve a Németországban és a Liechtensteini Hercegségben működő SWAROVSKI vállalatok és leányvállalatok esetében. 

 

HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA A SWAROVSKIVAL

Amennyiben élne szeretne bármely hírlevél feliratkozással, adathozzáféréssel vagy –törléssel kapcsolatos jogával, kérjük, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatunk csapatával, akik boldogan válaszolnak minden kérdésére.

Az adatvédelmi szabályzatunkat vagy a személyes adatok feldolgozását érintő valamennyi megkeresés vagy panasz az Adatvédelemmel foglalkozó csapatunknak is címezhető, a dataprivacy@swarovski.com e-mail-címen keresztül.

Egyéb esetben, amennyiben Ön Németország vagy Liechtenstein lakosa, az alábbi elérhetőségen keresztül is kapcsolatba léphet velünk:

 • Az adatvédelmi tisztviselő Németországban a Swarovski (Deutschland) GmbH, Data Protection Officer, Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren címen keresztül;
 • Az adatvédelmi tisztviselő Liechtensteinben Swarovski Aktiengesellschaft, Data Protection Officer, Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen címen keresztül érhető el.

Az EU és az EGK térségén kívül működő SWAROVSKI vállalatok és leányvállalatok képviselője a D. Swarovski KG, Legal Department, Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens (GDPR 27. cikkének értelmében) címen keresztül érhető el.

 

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA  

A SWAROVSKI a következő személyek személyes adatait gyűjti össze és dolgozza fel:  

 • a SWAROVSKI WEBOLDALÁRA regisztrált személyek; 
 • a SWAROVSKI WEBOLDALÁRA regisztrált személyek (pl.: ha a személy felhasználói fiókot készít);
 • akik a SWAROVSKI vállalattól termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolnak, kapnak ajándékba vagy azokban részesednek;
 • a SWAROVSKI termékei és szolgáltatásai iránt potenciálisan vagy ténylegesen érdeklődők; 
 • a SWAROVSKI hírleveleire feliratkozott személyek; 
 • a SWAROVSKI kutatási vagy közvéleménykutatási kampányainak résztvevői; 
 • a SWAROVSKI által szervezett kurzusok, szemináriumok vagy egyéb tréningek résztvevői; 
 • a SWAROVSKI üzleteinek és egyéb helyszíneinek WIFI hálózatára csatlakozott személyek;
 • a hűségprogramokban résztvevők vagy egyéni vásárlók vagy a SWAROVSKI hűségprogramjait használók vagy ott vásárlók (ÜGYFÉLPROGRAM) (együttesen ÜGYFELEK). 

Az ÜGYFELEK személyes adatait rendszerint közvetlenül a SWAROVSKI gyűjti össze a WEBOLDAL használata, a SWAROVSKI üzleteiben vagy eseményen, közvetlen kommunikáción keresztül – például e-mailben, telefonon vagy más módon – gyűjti össze. A személyes adatok közvetlenül is összegyűjthetőek, például harmadik felek feldolgozásán keresztül (pl.: a SWAROVSKI PARTNEREIN keresztül az alább meghatározott módon, beleértve a nagykereskedőket, kereskedőket, kiskereskedőket, beszállítókat és további üzleti partnereket, úgymint az ügyfélszolgálatot ellátók) A SWAROVSKI akkor is adatokat gyűjt, ha a vásárlást végző ÜGYFÉL nem egyezik meg a vásárlás kedvezményezettjével, vagy ha a vásárlást egy másik személynek szállítják (pl:. ajándékként), harmadik fél ajánlása alapján (pl. az ÜGYFÉL barátainak vagy családjának javaslata alapján) vagy harmadik féltől származó adatforrások kiegészítő információinak megszerzése révén (pl. közösségi média). 

A SWAROVSKI rendszerint a következő típusú adatokat dolgozza fel: 

 • Személyes adatok és kapcsolattartási adatok, a teljesség igénye nélkül ideértve a vezeték- és keresztnevet, leánykori nevet, címet, tartózkodási helyet, telefonszámot, e-mail címet, életkort, születési dátumot, családi állapotot, hozzátartozókat, vészhelyzet esetén értesítendő személyt, fényképeket;
 • A rendelésekkel és vásárlásokkal kapcsolatos adatok, a teljesség igénye nélkül ideértve a kifizetési adatokat, bankkártya adatait és egyéb kifizetési részleteket (egyéb jogszabályokkal és rendeletekkel összhangban), számlázási és szállítási címet, a megrendelt és kifizetett termékeket és szolgáltatásokat, a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, megkereséseket és panaszokat vagy a megfelelő szerződéseket, például garanciaigényeket, értékesítés utáni szolgáltatásokat, javításokat, ügyfélszolgálatot és szolgáltatásokat, visszavonásokat és vitákat;
 • A termékek- és szolgáltatás marketinggel kapcsolatos adatok, a teljesség igénye nélkül ideértve a hírlevéllel és egyéb kommunikációs csatornákkal kapcsolatos adatokat, fel- és leiratkozást, az eseményekre és különleges tevékenységekre küldött meghívókat és az azokon való részvételt (ameddig azok nem képezik az ügyfelek hűségprogramjainak részét), személyes preferenciákat és érdeklődési köröket, az ügyfélszegmentációval kapcsolatos adatokat; 
 • A WEBOLDAL használatát érintő adatokat - a teljesség igénye nélkül ideértve az IP-címet és egyéb felhasználói azonosítókat (pl.: a közösségi médiában használt felhasználónevet, az okostelefonok és számítógépek MAC-címét, sütiket) a WEBOLDAL látogatásainak dátumát és idejét, a meglátogatott oldalakat és tartalmakat és a hivatkozó weboldalakat;
 • A kommunikációval kapcsolatos adatok, a teljesség igénye nélkül ideértve a kommunikáció, megfelelő és SWAROVSKI vállalattal való kommunikáció preferált módjait (beleértve a kommunikáció nyilvántartásait;
 • Adatok, amelyeket az ügyfélprogrammal kapcsolatban gyűjtöttünk össze, a teljesség igénye nélkül ideértve a tagsági számot, hozzáférési kódokat (beleértve a jelszavakat), a preferált nyelvet, az ajándéktanúsítvány számát, a tagság dátumát és hosszát, az ÜGYFÉL vagy egy potenciális harmadik fél kifizetési adatait, az ajándékozottal kapcsolatos adatokat, a WEBOLDALON tett látogatások számát, a vásárlási előzményeket, a megszerzett termékeket (minden WEBOLDAL fiókot, tevékenységet és eseményt, amelyre az ÜGYFÉLNEK a személyes adataival kellett regisztrálnia és amellyel szerződést köt a SWAROVSKIVAL, ügyfélprogramnak kell tekinteni a jelen szabályzat céljainak megfelelően, különben hagyományos ügyfeleknek nyújtott hűségprogramnak minősülnek); együttesen ÜGYFÉLADATOK

A SWAROVSKI továbbá a következőket gyűjti:

 • A WEBOLDAL azon adathasználóit, akik nem regisztrálnak a SWAROVSKI (LÁTOGATÓ) oldalán, de személyes adatoknak minősülhet például a közösségi médiából (LÁTOGATÓI ADATOK), a jelen értesítés rendelkezései vonatkoznak a WEBOLDAL használatával kapcsolatosan, ÜGYFELEKTŐL gyűjtött adatok, akkor is, ha a LÁTOGATÓ azonosítása a SWAROVSKI számára nem lehetséges;
 • A SWAROVSKI alkalmazottaival és egyéb nagykereskedőivel, kereskedőivel, kiskereskedőivel, beszállítóival és egyéb üzleti partnereivel kapcsolatos adatok (a továbbiakban a természetes személyekre PARTNEREKKÉNT kell hivatkozni, az adataikra pedig PARTNERADATOKKÉNT) a teljesség igénye nélkül ideértve a kapcsolattartási adatokat, a szerepkörükkel kapcsolatos adatokat, a szóban forgó egyénekkel kötött korábbi szerződésekkel kapcsolatos információkat, a marketing tevékenységgel kapcsolatos adatokat (pl.: hírlevelek küldése), az üzleti tranzakciókkal kapcsolatos adatokat, kéréseket, ajánlásokat, pályázatokat, feltételeket és szerződéseket, az egyének szakmájához vagy egyéb érdeklődési köréhez kapcsolódó adatokat.

Az üzleti kapcsolat keretei között az ÜGYFELEKET arra kötelezzük, hogy osszanak meg velünk ÜGYFÉLADATOKAT, amelyekre a szerződéses kapcsolat és a kapcsolódó szerződéses vagy egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükség van. Jelen adatok nélkül a SWAROVSKI rendszerint nem lesz képes megkötni vagy teljesíteni a szerződést a szóban forgó ÜGYFÉLLEL. Ez szintén vonatkozik PARTNERADATOKRA, ameddig a SWAROVSKI nagykereskedőiről, kereskedőiről, kiskereskedőiről, beszállítóiról és üzleti partnereiről van szó; szerződések rendszerint nem köthetők és nem dolgozhatók fel alkalmazottak adatai és egyéb kapcsolattartási adatok nélkül. Mivel a WEBOLDALHOZ való minden hozzáférést naplózunk, a kapcsolattartási adatokat (például az IP-címet) szintén mindig naplózzuk; ez automatikusan történik a használat során, és nem deaktiválható a LÁTOGATÓK, ÜGYFELEK vagy PARTNEREK esetén. 

 

3. A FELDOLGOZÁS CÉLJA ÉS JOGALAP

3.1. A feldolgozás CÉLJA

A vonatkozó jogszabályokkal összhangban a SWAROVSKI feldolgozhatja az ÜGYFELEK ADATAIT minden jogszerű CÉLRA, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: 

 • A kínált szerződésekkel, a szerződések rendelkezéseivel (például vásárlások esetén), a szerződések teljesítésével (például vásárlási szerződések és az ügyfélprogramokban és -eseményeken való részvételt szabályozó szerződések), az ügyfélkapcsolatok fenntartásával és fejlesztésével, kommunikációval, ügyfélszolgálattal és -támogatással, promóciókkal, reklámokkal és marketinggel (beleértve a hírleveleket és a promóciós leveleket) kapcsolatban;
 • A WEBOLDAL használatára és egyéb olyan tevékenységek kezelésére, amelyekben az ÜGYFELEK részt vesznek, a WEBOLDAL működtetésére és javítására (beleértve a funkciók rendelkezéseit, amelyek azonosítást vagy egyéb személyes adatot követelnek és kiegészítő IT-rendszerek és személyazonosságot ellenőrző mechanizmusok kezelése;
 • az ÜGYFELEK, alkalmazottak és egyéb személyek védelmére, illetve a SWAROVSKIRA bízott adatok, titkok és készletek védelmére, valamint a SWAROVSKI rendszereinek és létesítményeinek a védelmére;
 • a jogi és szabályozási követelményeknek való megfelelőséghez, beleértve a SWAROVSKI belső szabályzatát, a törvényben biztosított jogok és követelések érvényesítésére és végrehajtására, védelemhez a jogi követelések, bírósági eljárás, panaszok ellen, a bántalmazó magatartás elleni fellépéshez, a jogi nyomozásokban és eljárásokban való részvételre, illetve az állami hatóságok megkereséseire adott válaszadáshoz;
 • üzleti részlegek, vállalatok vagy vállalatrészek és egyéb vállalati tranzakciók értékesítésére vagy beszerzésére, illetve a fent említett üzletekkel kapcsolatban az ÜGYFÉLADATOK átadására; és
 • egyéb törvényes célokra, ha az ilyen feldolgozás a körülményekből nyilvánvaló volt vagy az adatgyűjtés időpontjában azt jelezték (együttesen az ÜGYFÉLADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK célja).

3.2. A feldolgozás JOGI ALAPJA

A SWAROVSKI az ÜGYFÉLADATOKAT a következő jogi alapokon nyugvó ÜGYFÉLADAT FELDOLGOZÁS CÉLJAIRA használja fel:

 • szerződések teljesítése;
 • a SWAROVSKI jogi kötelezettségeinek való megfelelőség érdekében;  
 • az ÜGYFELEK hozzájárulása (kizárólag, ha a feldolgozás egy speciális lekérdezésen alapszik és bármikor visszavonható, például a hírlevelek küldése, amelyekre az ÜGYFÉL regisztrált);
 • a SWAROVSKI jogszerű érdekeire, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: 

o  termékek és szolgáltatások vásárlása és szállítása, azokat a személyeket is ideértve, akikkel nem állunk szerződéses kapcsolatban (például azok a személyek, akiknek az ajándékokat szánják); 

o  reklámok kezelése és marketing tevékenységek; 

o hatékony ügyfélszolgálat biztosítása, a kapcsolattartás és egyéb ÜGYFELEKKEL folytatott kommunikáció lebonyolítása a szerződések feldolgozásán kívül is; 

o az ÜGYFELEK magatartásának, tevékenységének, aggodalmainak és szükségleteinek megértése, piackutatás;  

o a meglévő termékek és szolgáltatások hatékony fejlesztése, valamint az új termékek és szolgáltatások fejlesztése; 

o az ÜGYFELEK, alkalmazottak és egyéb személyek hatékony védelme, illetve a SWAROVSKIRA bízott adataiknak, titkaiknak kész készleteiknek védelme; 

o a hatékony üzleti működés karbantartása és védelme, hatékony üzleti tevékenység ellátása, beleértve a WEBOLDAL és egyéb IT-rendszerek biztonságos és hatékony működését, illetve a sikeres továbbfejlesztését; 

o észszerű vállalati irányítás és fejlesztés; 

o vállalati egységek, vállalatok vagy vállalatrészek, valamint egyéb vállalati tranzakciók sikeres értékesítése; 

o a jogszabályoknak, rendeleteknek és a SWAROVSKI belső szabályozásainak való megfelelőség; 

o a csalással, szabálysértéssel és bűncselekménnyel kapcsolatos aggályok, illetve a nyomozás az ilyen típusú szabálysértések és egyéb nem megfelelő viselkedés, kezelés vagy tevékenység a SWAROVSKI ellen, együttműködés a bírósági eljárásokban és az állami hatóságokkal, illetve büntetőeljárás, jogi cselekmények gyakorlása és az azokkal szembeni védelem. 

A vonatkozó adatvédelmi törvényekkel összhangban, a SWAROVSKI feldolgozhatja a LÁTOGATÓK ADATAIT a WEBOLDAL karbantartásának és fenntartásának (beleértve az azonosítókat vagy más személyes adatokat igénylő funkciók biztosítását), statisztikai elemzés céljára a WEBOLDAL használatával kapcsolatban, illetve a sértő magatartás elleni fellépéshez, a jogi nyomozások vagy eljárások céljaira, illetve az állami hatóságok megkereséseire adott válaszokhoz. A LÁTOGATÓK ADATAI a fenti ÜGYFÉLADATOKRA vonatkozó irányelvekkel összhangban dolgozhatók fel. 

A vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban a SWAROVSKI a következő célokra dolgozhatja fel a PARTNEREK ADATAIT : a szerződések hatályba léptetéséhez és teljesítéséhez, egyéb, PARTNEREKKEL folytatott üzleti kapcsolatokhoz, promóciókhoz, reklámokhoz és marketinghez, kommunikációhoz, a PARTNEREKNEK küldött eseménymeghívókhoz és a PARTNEREK promóciós részvételéhez, a kapcsolt vállalkozásokhoz, a jogi és rendeleti, valamint a SWAROVSKI belső szabályzat követeléseinek való megfelelőséghez, a törvényes jogok és követelések érvényesítéséhez és kiaknázásához, jogi követelésekkel, perekkel, panaszokkal szembeni védelemhez, a visszaélésszerű magatartás elleni küzdelemhez, jogi nyomozásokban és eljárásokban való részvételhez, valamint a hatóságok kérdéseire adott válaszokhoz, az üzleti egységek, vállalatok vagy vállalatrészek értékesítéséhez vagy megszerzéséhez és egyéb vállalati tranzakciókhoz vagy az ehhez kapcsolódó PARTNERADATOK átadásához.

A feldolgozás minden célját a teljes SWAROVSKI vállalatcsoportra kell vonatkoztatni, azaz nem kizárólag arra a vállalatra, amely kezdetben összegyűjtötte a személyes adatot. A SWAROVSKI céljaira összegyűjtött ÜGYFELEK, LÁTOGATÓK és PARTNEREK személyes adatai a jelen adatvédelmi nyilatkozat és minden egyéb SWAROVSKI által létrehozott szabályzat, illetve a vonatkozó adatvédelmi törvények hatálya alá tartoznak.

 

4. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA ÉS KÖZLÉSE  

A vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban a SWAROVSKI továbbíthatja az ÜGYFÉLADATOKAT, LÁTOGATÓI ADATOKAT és PARTNERADATOKAT a HARMADIK FELEK következő kategóriájának, akik az ADATFELDOLGOZÁS CÉLJAINAK vagy a saját céljainak megfelelően, a SWAROVSKI nevében feldolgozzák a SZEMÉLYES ADATOKAT: 

 • szolgáltatók (a SWAROVSKI vállalaton belül és kívül), beleértve a feldolgozókat;
 • nagykereskedőket, kereskedőket, beszállítókat és egyéb üzleti partnereket; 
 • a SWAROVSKI ügyfeleit; 
 • helyi, nemzetközi és külföldi hatóságokat;
 • médiát; 
 • a közönséget, beleértve a WEBOLDALAKAT és SWAROVSKI közösségi média oldalainak látogatóit; 
 • iparági szervezeteket, egyesületeket, szervezeteket és egyéb bizottságokat; 
 • beszerzőket vagy a SWAROVSKI üzleti egységeinek, vállalatainak vagy egyéb részeinek beszerzésében érdekelt feleket;
 • a potenciális vagy aktuális jogi feldolgozásban résztvevő egyéb feleket; 
 • a SWAROVSKI vállalatcsoport egyéb tagjait (együttesen HARMADIK FELEK). 

A SWAROVSKI közölheti az ÜGYFÉLADATOKAT, LÁTOGATÓI ADATOKAT és PARTNERADATOKAT a SWAROVSKI vállalaton belül és HARMADIK FELEKKEL minden országban világszerte, beleértve név szerint minden országot, ahol a SWAROVSKIT a vállalatcsoport vállalatai, leányvállalatai vagy egyéb irodái és képviselői (a 2. sz. FÜGGELÉKBEN található a lista, amelyet időről időre frissítünk) képviselik, illetve azokat az országokat, ahol a SWAROVSKI szolgáltatói feldolgozzák az adataikat (a 2. sz. FÜGGELÉKBEN található a lista, amelyet időről időre frissítünk). Amennyiben az adatokat olyan országokkal osztják meg, amelyek nem garantálják a megfelelő védelmet, akkor a SWAROVSKI biztosítja az ÜGYFELEK, LÁTOGATÓK vagy PARTNEREK adatainak megfelelő védelmét azáltal, hogy megfelelő szerződéses garanciákat (pl. az EU-ban szabványrendelkezéseire alapozva) és kötelező érvényű vállalati szabályokat léptet hatályba az EU-USA és a svájci-amerikai Adatvédelmi pajzs keretrendszer alapján az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező HARMADIK FELEK részére történő adattovábbítással vagy az adatok beleegyezésen alapuló átadásával vagy szerződés megkötésével vagy teljesítésével vagy a jogi követelések felfüggesztésével, végrehajtásával vagy kikényszerítésével kapcsolatban vagy jelentős közérdek alapján vagy e személyek sértetlenségének megőrzéséhez. Az ÜGYFÉL, LÁTOGATÓ vagy PARTNER kaphat egy példányt a szerződéses garanciákból vagy megoszthatják vele, hol érheti el a fent említett szerződési pontokat (lásd.1. paragrafus fent). A SWAROVSKI fenntartja a jogot, hogy kivonatolja ezeket a másolatokat, a vonatkozó jogi vagy biztonsági okokból. 

 

5. ADATMEGŐRZÉS 

A SWAROVSKI rendszerint kizárólag annyi időre őrzi meg az adatokat, mint amennyire az az adatfeldolgozás céljához szükséges. Az általános elvek ellenére a SWAROVSKI feldolgozhatja a személyes adatokat hosszabb időszakokra, a következő szabályok és kötelezettségek mellett: a SWAROVSKI addig őrzi meg a személyes adatokat, ameddig a SWAROVSKI vállalatnak (i) kötelessége azt megtenni (szerződéses kötelezettsége, törvény vagy egyéb rendelkezések kötelezik erre) vagy (ii) döntő érdeke fűződik ahhoz (pl.: érdek bizonyítására panaszok esetén, bizonyos jogi vagy egyéb követelményeknek való megfelelőség dokumentálása, érdeke fűződik a nem személyre szabott elemzéshez. Eltérő szabályokat tartunk fent a személyes adatok anonimizálására vagy álnevesítésére, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A szerződéshez kapcsolódó ÜGYFÉLADATOK és PARTNERADATOK (beleértve az üzleti nyilvántartásokat és kommunikációt) rendelkezéseinek megfelelően a SWAROVSKI addig őrzi meg a személyes adatokat, ameddig a szerződéses kapcsolat érvényes és a szerződéses kapcsolat megszűnését követő tíz évig, kivéve, ha (i) egy rövidebb vagy hosszabb tárolási kötelezettség vonatkozik egyes egyedi esetekre (ii) a megőrzést a bizonyíték vagy egyéb érvényes ok követeli meg a vonatkozó jogszabályok alapján vagy (iii) az adat törlését korábban megkövetelték(például mert az adatra a továbbiakban nincs szükség vagy a SWAROVSKIT a szóban forgó adat törlésére kötelezték).  

ÜGYFÉLADATOK, LÁTOGATÓI ADATOK vagy PARTNERADATOK (pl. protokollok, naplók) tartalmú operatív adatok esetében a SWAROVSKI a személyes adatokat 3–12 hónapig őrzi meg. 

 

6. SÜTIK, GOOGLE ANALYTICS ÉS KÖZÖSSÉGI PLUG-INEK

A SWAROVSKI sütiket használ a WEBOLDALÁN. A Sütik használata egy széles körben elterjedt módszer, amely képes azonosítani a WEBOLDAL felhasználójának böngészőjét, amelyet a felhasználó elment és kérésre megmutat. A SWAROVSKI egyrészt olyan munkamenet-sütiket használ, amelyek automatikusan törlődnek, amikor a felhasználó bezárja a WEBOLDALT, és amelyek lehetővé teszik a szerver számára, hogy stabil kapcsolatot létesítsen a felhasználóval (például annak érdekében, hogy a kosár tartalma ne vesszen el), amíg a WEBOLDALON böngészik. A SWAROVSKI másrészt állandó sütiket is használ, amelyek kizárólag a WEBOLDAL által meghatározott időtartam után törlődnek. A tartós sütik lehetővé teszik néhány beállítás (pl.: nyelv) elmentését különböző munkamenetekhez vagy lehetővé teszik az automatikus bejelentkezést. A felhasználó beleegyezik a tartós sütik használatába a WEBOLDAL használatán keresztül és a megfelelő funkciókba (pl.: nyelvbeállítások és automatikus bejelentkezés). A felhasználó blokkolhatja vagy törölheti a sütik alkalmazását a böngészőjében, de ez a tevékenység károsíthatja a WEBOLDAL használatát. 

A vonatkozó jogszabályok értelmében a SWAROVSKI kódokat telepíthet a hírleveleibe és egyéb marketing célú e-mailjeibe, amely lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a fogadó megnyitotta-e az e-mailt vagy letöltötte-e az e-mailben található képeket. A fogadó fél ugyanakkor blokkolhatja ezt a funkciót az e-mail alkalmazásában. Minden esetben hozzájárul e technológia alkalmazásához a hírlevelek és egyéb marketing célú e-mailek fogadásával.

Amennyiben a SWAROVSKI harmadik felek hirdetéseit helyezi el a WEBOLDALON (pl.: bannerek) vagy vagy egy saját hirdetést helyez el egy harmadik fél weboldalán, az ilyen reklám felhasználására szakosodott cégek is alkalmazhatnak sütiket. A SWAROVSKI nem fogja megosztani a személyes adatokat ezekkel a vállalatokkal, azaz ők kizárólag tartós sütiket helyezhetnek el a WEBOLDAL felhasználóinak, annak érdekében, hogy felismerjék a felhasználókat, mindezt pedig a SWAROVSKI kizárólagos érdekében teszik. Mindez lehetővé teszi a SWAROVSKI számára, hogy célzott reklámokat helyezzen el ezen személyeknek a külső, harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon (pl.: azokkal a termékekkel kapcsolatban, amelyekre ezen személyek érdeklődést mutattak az online-shopban). A SWAROVSKI nem fogja megosztani a személyes adatokat a külső weboldalak üzemeltetőivel. 

A SWAROVSKI Google Analytics-et vagy hasonló szolgáltatásokat alkalmazhat a WEBOLDALÁN. Ezeket az alkalmazásokat harmadik felek működtetik, amely lehetővé teszi a SWAROVSKINAK, hogy mérje és elemezze a WEBOLDAL használatát. Előfordulhat, hogy ezek a szolgáltatók a világ más országaiban működnek (a Google Analytics-et a Google Inc. az Egyesült Államokban üzemelteti, www.google.com). A szolgáltató tartós sütiket alkalmaz ezekhez az alkalmazásokhoz. A SWAROVSKI semmilyen személyes adatot nem oszt meg ezekkel a szolgáltatókkal (akik egy IP-címet sem mentenek el). A szolgáltató ugyanakkor megfigyelheti a WEBOLDAL használatát a felhasználóin keresztül és ezeket az adatokat összevetheti az ugyanazon szolgáltató által ellenőrzött más weboldalakkal, amelyikre a felhasználó ellátogatott, a szolgáltató a kapott eredményeket pedig a saját céljára felhasználhatja (pl.: a reklámok szabályozása). A szolgáltató ismeri a felhasználó személyazonosságát, akit a szolgáltató nyilvántartásba vett. 

A szolgáltató a WEBOLDAL használatáról biztosít adatokat a SWAROVSKI számára. A SWAROVSKI továbbá plug-ineket használhat a saját WEBOLDALÁN az olyan közösségi média hálózatokból, mint amilyen a Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest vagy Instagram. A WEBOLDAL alapbeállításaiban a plug-inek nincsenek aktiválva; a felhasználó dönthet úgy, hogy aktiválja-e ezeket. Amennyiben a felhasználó emellett dönt, a közösségi média szolgáltók képesek közvetlen kapcsolatot létesíteni a felhasználók látogatásai között a WEBOLDALLAL, amely lehetővé teszi a szolgáltató számára, hogy figyelje a felhasználó látogatását és kielemezze a kapott adatokat. A személyes adatok későbbi, az adatvédelmi törvényeknek és a weboldalon feltüntetett adatvédelmi szabályozásoknak (például: www.facebook.com/; www.twitter.com/; www.youtube.com/; www.google.com/; www.pinterest.com/; www.instagram.com/)  

Megfelelő feldolgozása a közösségi média szolgáltató felelőssége. A WEBOLDALUNKON további információval szolgálunk a SWAROVSKI által használt sütikkel, illetve a Süti-beállításainak kezelésével kapcsolatban.

 

7. AZ ÜGYFELEK, LÁTÓGATÓK ÉS PARTNEREK JOGAI 

Minden érintett személy, beleértve minden ÜGYFELET, LÁTOGATÓT és PARTNERT, információért fordulhat a SWAROVSKI felé, azon kérdéssel, hogy mely adataikat dolgozzák fel. Jogukban áll továbbá kérni a személyes adataik korrekcióját, megsemmisítését vagy korlátozását, illetve kifogást emelhetnek a személyes adataik feldolgozása ellen. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása hozzájáruláson alapszik, az érintett személy bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Az EU és az EGT országaiban az érintett személy – bizonyos esetekben – jogosult lehet arra, hogy megszerezze az online szolgáltatások igénybevétele során generált adatokat, egy strukturált, általános és géppel olvasható formátumban, amely lehetővé teszi a további felhasználást és továbbítást. Az ehhez kapcsolódó kérelmet a kapcsolattartó ponton kell benyújtani (lásd: 1. paragrafus fent).  A SWAROVSKI fenntartja a jogot, hogy korlátozza az érintett személy jogait a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, pl. ne adjon át átfogó információkat, vagy ne törölje az adatokat.   

Amennyiben a SWAROVSKI automatizált döntést hoz bizonyos egyének esetében, amelynek jogi hatása lehet az érintett egyénre vagy ahhoz hasonló súlyossággal érinti őt, az érintetett egyénnek - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - jogában áll kommunikálnia a SWAROVSKI ellenőrével és kérnie a döntés felülvizsgálatát vagy az ellenőr általi előzetes értékelést. Ebben az esetben előfordulhat, hogy az érintett személy nem használhat bizonyos automatizált szolgáltatásokat. Az egyént a későbbiekben vagy külön értesítik erről. 

Az érintett egyén továbbá panaszt is benyújthat az illetékes adatvédelmi hivatalhoz, amely a SWAROVSKI ellenőr esetén Svájcban a Szövetségi Adatvédemi és Információs Bizottság (http://www.edoeb.admin.ch), a SWAROVSKI ellenőr a Liechtensteini Hercegségben az Adatvédelmi Hivatal (Amtstelle Datenschutzstelle, a Liechtensteini Hercegségben (https://www.llv.li/), a SWAROVSKI ellenőr Ausztriában az Osztrák Adatvédelmi Hivatal (https://www.dsb.gv.at/). Az egyéb eseteket tartalmazó lista elérhető itt.

 

8. VÁLTOZTATÁSOK AZ ADATVÉDELMI ÉRTESÍTÉSBEN 

A SWAROVSKI fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés vagy bejelentés nélkül kiegészítse a jelen Adatvédelmi értesítőt. Az alkalmazandó legújabb változatot közzétesszük a SWAROVSKI WEBOLDALÁN. Amennyiben az Adatvédelmi nyilatkozat részét képezi az ÜGYFELEKKEL és PARTNEREKKEL kötött megállapodásnak, a SWAROVSKI e-mailben vagy más megfelelő módon tájékoztathatja őket a frissítésekről vagy módosításokról. A módosításokat elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az ellen a bejelentéstől számított 30 napon belül kifogást emelnek. Kifogás esetén a SWAROVSKI szabadon felmondhatja a megállapodást, kivételes jelleggel és azonnali hatállyal. 

 

II. SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

Az alábbi rendelkezések kiegészítik az I. szakasz általános rendelkezéseit a SWAROVSKI bizonyos tevékenységeire vonatkozóan. Összeférhetetlenség esetén a következő rendelkezések az irányadóak  

1. ONLINE-SHOPOK

Az ügyfelek hitelképessége automatikusan kiértékelhető az online üzletekben annak érdekében, hogy döntsenek az ügyfél vásárlásáról. Ebben az esetben egy külső hitelminősítő intézet információi alapján hitelminősítést végzünk, amely által a SWAROVSKI képes eldönteni, hogy az ÜGYFÉL hitelképes-e. Az ügynökség a pontszámot egy titkos képlet alapján számolja ki, amely az ÜGYFÉL fizetési előzményeire, adósságaira és fizetésképtelenségére, valamint a cselekvőképesség lehetséges korlátozására vonatkozó adatok alapján kerül kiszámításra. Ha a pontszám egy bizonyos küszöb alatt van, nem ajánlunk fel számlás fizetést. Amennyiben az ÜGYFÉL nem hajlandó elfogadni a döntést, kapcsolatba léphet az illetékes online üzlet weboldalának impresszumában feltüntetett kapcsolattartóval. 

A SWAROVSKI online üzletei automatikusan eldönthetik, hogy kötnek-e vásárlási szerződést. A SWAROVSKI azonban ezt nem tekinti ezt egy automatizált, egyedi döntésnek (a GDPR 22. cikkének értelmében). Amennyiben az ÜGYFÉL nem kíván ilyen automatizált módon megállapodást kötni, lehetősége van a termékek és szolgáltatások megvásárlására a SWAROVSKI fizikai üzletekben.

 

2. PARTNEREK, BELEÉRTVE A NAGYKERESKEDŐKET, KISKERESKEDŐKET, KERESKEDŐKET, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ELADÓKAT STB.

Ahogy korábban jeleztük, az ÜGYFÉLADATOK, PARTNERADATOK és LÁTOGATÓI ADATOK általában közvetlenül a SWAROVSKI által, esetenként pedig közvetett módon kerülnek összegyűjtésre (például amikor a SWAROVSKI megkéri a HARMADIK FELEKET, hogy feldolgozóként járjanak el, a SWAROVSKI PARTNEREIKÉNT). Ezekben az esetekben a SWAROVSKI PARTNEREK a személyes adatokat a SWAROVSKI nevében és utasítása alapján dolgozzák fel, a feldolgozás módjára különleges adatfeldolgozói megállapodások vonatkoznak, amelyek lefedik a kötelezettségeik használati feltételeit, szem előtt tartják ÜGYFELEINK, PARTNEREINK és LÁTOGATÓINK jogainak védelmét, személyes adataaik feldolgozására és biztonságára vonatkozó adatvédelmi törvényeket betartva.

 

3. HÍRLEVÉL ÉS REKLÁMOZÁS BANNEREKKEL 

A SWAROVSKI hírlevelet vagy egyéb kereskedelmi üzenetet küldhet termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban az ÜGYFELEKNEK és a PARTNEREKNEK. A vonatkozó jogszabályokkal összhangban a SWAROVSKI fenntartja a jogot, hogy mindezt a meglévő ügyfelek és üzleti partnerek előzetes hozzájárulása nélkül tegye. A megfelelő ÜGYFELEK és ÜZLETI PARTNEREK azonban bármikor tiltakozhatnak a hírlevelek vagy más kereskedelmi üzenetek fogadása ellen a vonatkozó WEBOLDALON található fiókjukon keresztül vagy a levelekben megjelölt linken keresztül. Egy hírlevél felmondása azonban nem vonhatja maga után más hírlevelek megszüntetését. A SWAROVSKI fenntartja a jogot, hogy személyre szabott reklámokat tegyen közzé a WEBOLDALON tett látogatások során. Az ilyen, az ÜGYFÉL számára megjelenített bannerekkel történő reklámok olyan termékeket tartalmaznak, amelyeket a WEBOLDALON kínálnak, és amelyeket az ÜGYFÉL korábban megnézett. A reklámot a SWAROVSKI sütik segítségével generálja (lásd az I. bekezdés 6. paragrafus fent). 

 

4. SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉK és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

A SWAROVSKI ügyfelek SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉKAIVAL és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEIVEL kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni. 

A SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉKOKKAL és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEKKEL kapcsolatban összegyűjtött adatok feldolgozását a (i) megfelelő Swarovski-vállalat ellenőre végzi, aki támogatja, előmozdítja és megszervezi a nyereményjátékot, és esettől függően (ii) közös ellenőrként a Swarovski Aktiengesellschaft, Dr schistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein végzi. A SWAROVSKI más társaságai és leányvállalatai azonban felhasználhatják az összegyűjtött személyes adatokat az I. bekezdés 3. paragrafusban foglalt célokra. 

A SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉKOKNAK és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEKNEK megfelelően a SWAROVSKI a fenti I. bekezdés 2. paragrafusának megfelelően dolgozza fel a résztvevők személyes adatait, a vonatkozó rendelkezésekben kifejtett, elsősorban az alábbi célokra, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban: 

 • a verseny lebonyolítása; 
 • nyertesek értesítése; 
 • a nyertesek elérhetőségének közzététele a közösségi médiában
 • nyertesek népszerűsítése a közösségi médiában és 
 • egyéb promóciós és marketing tevékenységek.

A SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉKOKKAL és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEKKEL kapcsolatos további információ az irányadó SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉKOKRA és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEKRE vonatkozó használati feltételekben található, amelyet időről időre megosztunk és rendszerezünk. 

 

5. VIDEO MEGFIGYELŐRENDSZER

A SWAROVSKI egyes helyiségeiben és irodáiban video megfigyelőrendszer működik. A felvételek útján történő adatgyűjtéssel kapcsolatos adatkezelő az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és egyéb helyi, adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok (együttesen: Adatvédelmi jogszabályok) alapján a Swarovski adott helyiségében illetve irodájában feltüntetett Swarovski-entitás.A személyes adatok kezelése elengedhetetlen a SWAROVSKI  jogos érdekeinek érvényesítéséhez, azaz a helyiség biztonságának garantálásához és a SWAROVSKI  tulajdonának védelméhez. A személyes adatokat a SWAROVSKI nem használhatja fel automatikus döntéshozatal céljából, a profilalkotást is beleértve. A SWAROVSKI általában csak addig őrzi meg a személyes adatokat, ameddig azokra a kezelésük céljából szüksége van. A SWAROVSKI rövid idő elteltével felülírja a felvételeket, kivéve, ha azok olyan eseményeket tartalmaznak, amelyek potenciálisan jogi követelések tárgyát képezhetik. Ilyen esetben a személyes adatokat a követelésekkel kapcsolatos eljárások idejére őrizzük meg. Az Adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a SWAROVSKI továbbíthatja a személyes adatokat a következő kategóriákba tartozó harmadik feleknek, amelyek az adatkezelés céljának megfelelően, a SWAROVSKI nevében vagy a saját céljaikra kezelik a személyes adatokat: szolgáltatók, beleértve az adatfeldolgozókat; helyi, nemzeti és külföldi hatóságok; a potenciális vagy tényleges jogi eljárások egyéb résztvevői, a Swarovski csoporthoz tartozó többi SWAROVSKI. Ha az adatokat olyan országokba továbbítják, amelyek nem garantálják a megfelelő védelmet, a SWAROVSKI  biztosítja a továbbított adatok megfelelő védelmét a megfelelő szerződéses garanciák felállításával (például az EU általános adatvédelmi kikötései alapján); kötelező erejű SWAROVSKIi szabályokkal; valamint azzal, hogy az adatokat egy szerződés jóváhagyása és aláírása után vagy teljesítésének részeként; a jogi követelések meghatározásával, gyakorlásával vagy érvényesítésével kapcsolatban; nyomós közérdek alapján; vagy ezen személyek védelme érdekében továbbítja. Az érintett személyek információt kérhetnek a SWAROVSKI arra vonatkozóan, hogy kezel-e rájuk vonatkozó adatokat. Ezenkívül jogukban áll kérelmezni a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy korlátozását, tiltakozni a személyes adataik kezelése ellen, valamint érvényesíteni az adathordozhatósághoz való jogukat. Az érintett személyek továbbá panaszt tehetnek az illetékes adatvédelmi hatóságnál.Ha élni kíván a vonatkozó jogaival, vagy bármilyen kérdése vagy aggálya van az adatvédelmi nyilatkozatunkkal, illetve a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, írjon a SWAROVSKI adatvédelemért felelős csapatának a dataprivacy@swarovski.com e-mail-címre.

 

III. KÜLÖNLEGES ADATVÉDELMI ÉRTESÍTÉS AZ ÜGYFÉLPROGRAMOK SZÁMÁRA

Az alábbi III. bekezdés rendelkezései pontosítják az I. bekezdés általános rendelkezéseit a SWAROVSKI hűségprogramjával kapcsolatban.

1.SWAROVSKI CRYSTAL SOCIETY (SCS)

A következő rendelkezések vonatkoznak a SWAROVSKI hűségprogramjával kapcsolatban összegyűjtött adatok feldolgozására. 

A. A személyes adatokért FELELŐS személy (Ellenőr)

A SCS-tagsággal kapcsolatos SZEMÉLYES ADATOKAT két megosztott ellenőr dolgozza fel, rendszerint (i) az illetékes helyi Swarovskiá-vállalat ellenőre, amely a jelentkezési űrlapnak megfelelően kiadja a tagságot és amely beszedi a tagsági díjakat, illetve (ii) a Swarovski Aktiengesellschaft, Dr schistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein ellenőr. A SWAROVSKI egyéb vállalatai és leányvállalatai ugyanakkor felhasználhatják az összegyűjtött SZEMÉLYES ADATOKAT a saját, 3. paragrafusban foglalt céloknak megfelelően.  

B. A SZEMÉLYES ADATOK feldolgozása és FORRÁSA

A SWAROVSKI a SCS tag saját adatait vagy annak a személynek az adatait használja, akinek a tagságot ajándékba adták. A SWAROVSKI az alkalmazás nyomtatványán (“Adatkitöltő űrlap”) kötelezően megadott személyes adatokat gyűjti össze és őrzi meg (a teljesség igénye nélkül ideértve a titulust, nevet, kapcsolattartási adatokat, születési helyet, korábbi SCS tagsági számot, preferált nyelvet, rendelési információkat, úgymint az ajándékozó nevét, kapcsolattartási adatait és SCS tagsági számát, ahol elérhető).  

A SWAROVSKI a SZEMÉLYES ADATOKAT attól az értékesítési ponttól kapja meg, ahol a tagságot megrendelik és kifizetik. Minden új SCS-taghoz hozzárendel egy egyedi tagsági azonosító számot, nyomon követi a tagság kezdetének és megújításának dátumát vagy dátumait, az SCS-tag által kiválasztott szolgáltatási és levelezési lehetőségeket, a biztosított szolgáltatásokat (beleértve a tagnak küldött ajándékokat is), és adott esetben a Swarovski cégcsoport online elérhető, illetve e-mailben kiküldött ajánlatainak az SCS-tag általi igénybe vételéhez kapcsolódó további adatokat (például a hírlevél megnyitásának gyakorisága, kattintási gyakoriság, a meglátogatott webhelyek, interakció a közösségi oldalakon). Előfordulhat, hogy a SWAROVSKI a fizetési információkat is feldolgozza közvetlenül vagy egy külső fél közreműködésével, ha erre az SCS-tagsági díj megfizetéséhez szükség van. A SWAROVSKI emellett az SCS-tagok vásárlási előzményeivel kapcsolatos adatokat is rögzíti, azaz a megvásárolt termékeket (a termék megnevezését, árát), illetve a vásárlás helyét és időpontját.

A vásárlási előzményt kizárólag akkor tartjuk nyilván, ha a SCS tagsági szám meg van adva a vásárlás teljesítésénél az olyan üzletekben, ahol az SCS program elérhető. Azokban az esetekben, ahol a SWAROVSKI azt hiszi, hogy két különböző SCS tagság tartozik ugyanahhoz a személyhez vagy érvényes kérés érkezik, a SWAROVSKI összevonhatja azokat.

C. A feldolgozás CÉLJA

A SWAROVSKI a hűségprogramban résztvevők SZEMÉLYES ADATAIT az I. bekezdés 2. paragrafusának megfelelően és az alábbi vonatkozó rendelkezések részletesen kifejtett CÉLJAIHOZ, illetve általánosságban a következő CÉLOKRA használja fel: 

 • a SCS-tagság adminisztrációjához; 
 • az SCS üzemeltetéséhez, nevezetesen a SWAROVSKI termékeihez és szolgáltatásaihoz kapcsolódó személyes ajánlatok és üzenetek, előnyök és speciális helyzetek biztosításához, közvéleménykutatásban való részvételhez, visszajelzés kéréséhez és részvételhez a közösségi médiában.

A begyűjtött SZEMÉLYES ADATOKAT a SWAROVSKI a Tagság adminisztrációjához és kezeléséhez használja fel (többek között könyvelési és fizetési célokra), hogy biztosíthassa a Tag számára a Tagsággal járó előnyöket és egyéb szolgáltatásokat (amelyekhez a jogalapot a Tagság jelenti), valamint arra a célra, hogy reklámcélú tájékoztatást küldjön (például a Swarovski cégcsoport hírlevelei, termékinformációi, szolgáltatásai és különleges ajánlatai formájában) az SCS-tagnak e-mailben, postai úton, mobiltelefonos üzenetben vagy telefonhívás keretében a Tag által megadott elérhetőségek valamelyikén (amelyhez a SWAROVSKI az SCS-tag hozzájárulását kéri). Ezekben az esetekben a SWAROVSKI személyre szabhatja a Tagnak küldött információkat, így amikor lehetséges, a Tag kifejezetten olyan információkhoz jut, amelyek a SWAROVSKI megítélése szerint számot tarthatnak a Tag érdeklődésére. Ebből a célból a SWAROVSKI elemzi az Űrlapadatokat (különösen a korra, nemre, érdeklődési körre és preferenciákra vonatkozó adatokat), az interakciós változókat (például a kattintási gyakoriságot, az interakcióval töltött időt vagy az interakciókat a közösségi oldalakon), illetve a vásárlási előzményekből kinyerhető egyéb adatokat vagy az SCS-tag által egy későbbi időpontban önként a SWAROVSKI rendelkezésére bocsátott információkat. Mindezeken felül a SWAROVSKI felhasználhatja a SZEMÉLYES ADATOKAT a jogi kötelezettségei teljesítése érdekében, illetve amennyiben jogos érdeke fűződik hozzá, statisztikai és kutatási célokra, beleértve az SCS-tagok jobb megismerését, az ügyfél- és piaci elemzéseket, az SCS program fejlesztéseit, valamint az új termékek és szolgáltatások kifejlesztését.

D. A személyes adatok MEGOSZTÁSA

A SZEMÉLYES ADATOK SCS-vel kapcsolatos feldolgozásához a SWAROVSKI név szerint megoszthatja az adatokat a fogadó felek alábbi csoportjaival: 

 • PARTNEREKKEL, beleértve az üzleti partnereket, a marketinges és promóciós partnereket (a közösségimédia-partnerekkel együtt), illetve az összes részt vevő kiskereskedelmi üzlettel vagy más jogosult viszonteladókkal, tekintet nélkül arra, hogy az adott céget a SWAROVSKI vagy más értékesítési vagy együttműködő partner üzemelteti-e; ezek az üzletek a világ bármely országában működhetnek, és a SWAROVSKI-tól kapott adatokat kizárólag az SCS működtetésére használhatják fel, beleértve a SWAROVSKI nevében a Tagok számára biztosított, személyre szabott ajánlatokat és kommunikációt;
 • egy SWAROVSKI céghez, akinek az SCS-re vonatkozó adatfeldolgozást (az adatbázis működtetését) műszaki szempontból kiszervezték (feldolgozók).

A fogadó felek olyan országokban működhetnek, ahol az adatvédelem nem működik megfelelően. Ebben az esetben a SWAROVSKI biztosítja az adatvédelem megfelelő fokát az I. bekezdés 4. paragrafusában foglalt céloknak megfelelően.

E. Az érintettek JOGAI

A SCS tagok és tagságot ajándékozók bármikor jogosultak információt kérni a SWAROVSKITÓL az elmentett személyes adataikról, illetve a vonatkozó jogszabályban biztosított egyéb adatokról. A SCS tagok JOGAIRÓL további információ az I. bekezdés 7. paragrafusában található.

F. ADATMEGŐRZÉS

A SZEMÉLYES ADATOK megőrzése és felhasználása a Tagság időtartamára korlátozódik, ezért a megőrzés addig tart, amíg az előbb említett célokból kifolyólag szükség van rá, de legfeljebb öt évig, kivéve, ha jogi indokok az adatok hosszabb ideig történő megőrzését teszik szükségessé. A vásárlási előzmények megőrzésének ideje általában öt év. Ez alól kivételt képeznek a csak az SCS-tagok számára elérhető exkluzív termékek vásárlási előzményei, amelyeket a vállalat a Tagság teljes időtartama során megőriz, hogy fel lehessen mérni, összességében mennyiben járul hozzá a Tag a Socügyfélszolgálattaliety működéséhez.

Ha egy SCS-tag nem szeretné, hogy az exkluzív SCS-termékekre vonatkozó vásárlási előzményei 5 évnél tovább meg legyenek őrizve, kérelmezheti azok törlését, ha felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, és kifejezetten kéri az ilyen előzmények törlését.

A SCS programmal kapcsolatos további információ a hűségprogram Általános feltételeiben, a www.swarovski.com oldalon található. 

 

2. SWAROVSKI CLUB

A következő rendelkezések vonatkoznak a SWAROVSKI által, Swarovski Club hűségprogrammal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokra.  

A. A személyes adatokért FELELŐS személy (Ellenőr)

A Swarovski Club tagsággal kapcsolatban összegyűjtött SZEMÉLYES ADATOT két megosztott ellenőr dolgozza fel, elsősorban a (i) az illetékes helyi SWAROVSKI vállalat, aki a formanyomtatványnak megfelelően kiadja a tagságot, és (ii) SWAROVSKI Aktiengesellschaft, Dr schistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, ellenőrként. A SWAROVSKI egyéb vállalatai és leányvállalatai ugyanakkor felhasználhatják az összegyűjtött SZEMÉLYES ADATAIKAT, az I. bekezdés 3. paragrafusában foglalt céloknak megfelelően. 

B. A SZEMÉLYES ADATOK feldolgozása és FORRÁSA

A SWAROVSKI gyűjti és megőrzi a Swarovski Club regisztrációs űrlapján kötelezően kitöltendő személyes adatokat (nem kizárólagosan beleértve a megszólítást, a nevet és címet, illetve az e-mail-címet), valamint a Swarovski Club tagjai által a tagsági oldalon önként megadott személyes adatokat: a születési dátumot, illetve a stílust/érdeklődési kört (pl. Ékszerek és kiegészítők, Otthon és stílus, Esküvő, Figurák és dísztárgyak és/vagy Karórák; Klasszikus stílus) („Űrlapadatok”). A Swarovski emellett a Tagok vásárlási előzményeivel kapcsolatos adatokat is menti, amibe a megvásárolt termékek (termék megnevezése, ára, kedvezmény), a vásárlás helye és időpontja, illetve a tagsági azonosító szám tartoznak bele. A vásárlási előzmények rögzítése akkor történik meg, ha a Swarovski Club programban részt vevő üzlet pénztáránál vásárláskor megadják a Swarovski Club-tagsági azonosító számot. Az online áruházban a Tagok vásárlási előzményeinek rögzítése akkor történik meg, ha vásárláskor megadják a tagsági azonosító számot, vagy vásárláskor a Tag be van jelentkezve egy, a Swarovski Club-tagsággal összekapcsolt online fiókba. A Swarovski emellett gyűjti és menti a Swarovski Club Tagja számára küldött összes utalványt, és adott esetben a Swarovski csoport online, illetve e-mailben küldött ajánlatainak a Swarovski Club Tagja általi igénybe vételéhez kapcsolódó további adatokat (pl. hírlevél megnyitásának gyakorisága, kattintási gyakoriság, a meglátogatott internetes webhelyek, interakció a közösségi médiában). Ha a Swarovski úgy ítéli meg, hogy két különböző Swarovski Club-tagság ugyanahhoz a személyhez tartozik, illetve ha erre vonatkozó, érvényes kérelem érkezik, a Swarovski egyesítheti a két tagságot.

Tagságuk kezdetekor a Tagok kapnak egy e-mailt, amelyben a Swarovski Club programban aktuálisan részt vevő összes üzlet áttekintési oldalára mutató hivatkozás szerepel. A részt vevő üzletek listája az interneten is megtekinthető a következő címen: swarovski.com/club.

C. A feldolgozás CÉLJA

A Swarovski többek között a következő célok érdekében gyűjti és kezeli az ügyfeleknek szóló hűségprogram Tagjainak személyes adatait:

 • a Swarovski Club-tagság adminisztrációja;
 • a Swarovski Club működtetése, vagyis a személyre szabott ajánlatok, tanácsadás és tájékoztatás a Swarovski termékeit és szolgáltatásait illetően, előnyök és különleges feltételek biztosítása (például utalványok formájában), meghívó a tagoknak rendezett különleges promóciós és egyéb eseményekre, felmérésekben való részvétel, véleménykérés vagy a közösségi médiában való megjelenés.

A begyűjtött adatokat a Swarovski a tagság adminisztrációjához és kezeléséhez használja fel (többek között könyvelési célokra), hogy biztosíthassa a Tag számára a tagsággal járó előnyöket és egyéb szolgáltatásokat (ehhez a jogalapot a Tagság jelenti).

A programban részt vevő üzleteben a Swarovski Club elérhetővé teszi a Tagok számára a kibővített ügyféltanácsadás előnyeit, amelynek keretében a tagsági azonosító szám bemutatását követően az üzlet alkalmazottja lekérheti a Tag vásárlási előzményeit, és a korábbi vásárlások, a kedvelt stílusok, az érdeklődési körök vagy a kívánságlista alapján további vásárlási tanácsokkal láthatja el a Tagot.

A Swarovski Club-tagsági azonosító szám, az e-mail-cím vagy a Tag nevének és születési idejének (vagy egyéb egyedi, azonosításra alkalmas adatának) a bemutatását követően az üzlet megfelelő alkalmazottja hozzáférhet az adott Tag mentett vásárlási előzményeihez és kívánságlistájához. 

A Swarovski arra is felhasználhatja a személyes adatokat, hogy bizonyos Tagokat meghívjon a különleges eseményekre és promóciókra, például az új termékek bemutatójára vagy a kedvezményes vásárlást lehetővé tevő promóciókra. A Swarovski továbbá a Tagoknak küldött születésnapi jókívánságokhoz is felhasználja a személyes adatokat.

A Swarovski emellett a vásárlási előzményekkel gyűjtött adatok felhasználásával tudja a Tagok számára biztosítani a tagsággal járó előnyöket Kedvezmény vagy Hűségajándék típusú utalványok formájában. A vásárlási előzményekben mentett adatok alapján a Swarovski dönti el, milyen típusú utalványt ajándékoz a Tagnak. 

Ha a Tag beleegyezését adta a Swarovski számára, a Swarovski további információkat küldhet a Tagnak a Swarovski vállalatról, a termékekről, a szolgáltatásokról illetve az exkluzív ajánlatokról e-mailben vagy egyéb, a Swarovski által választott módon. Az Űrlapadatok és a részt vevő üzletek által jelentett vásárlási előzmények, az interakciós változók (például kattintási gyakoriság, interakcióval töltött idő vagy közösségi médiás interakció), a megadott stílus és érdeklődési kör, valamint a Swarovski Club Tagja által a Swarovski számára önként megadott egyéb információk alapján a Swarovski személyre szabhatja a Tagnak küldött információkat, így amikor csak lehetséges, a Tag kifejezetten olyan információkhoz juthat, amelyeket a Swarovski a Tag érdeklődési körének megfelelőként ítél meg. Ebből a célból a Swarovski elemzi a Tagság kezdetekor megadott Űrlapadatokat, és számításba veszi a korra, nemre, érdeklődési körre, preferenciákra és interakciókra vonatkozó, mentett adatokat, továbbá a kapott utalványokat, illetve a vásárlási előzményekből kinyerhető egyéb adatokat vagy a Tag által a Swarovski számára önként, bármely későbbi időpontban megadott információkat. 

D. A személyes adatok MEGOSZTÁSA

A Swarovski Clubbal kapcsolatos személyes adatok kezelése során a Swarovski személyes adatokat közölhet a következő kategóriákba tartozó felekkel:

 • Partnerekkel, beleértve az üzleti partnereket, a marketinges és promóciós partnereket (a közösségimédia-partnerekkel együtt) és az összes részt vevő kiskereskedelmi üzlettel vagy más jogosult viszonteladókkal, tekintet nélkül arra, hogy az adott céget a Swarovski vagy más értékesítési vagy együttműködő partner üzemelteti-e; ezek az üzletek a világ bármely országában működhetnek, és a Swarovski részéről kapott adatokat kizárólag a Swarovski Club működtetésére használhatják fel, beleértve a Swarovski nevében a Tagok számára biztosított, személyre szabott ajánlatokat és kommunikációt;
 • egy Swarovski vállalattal, amely technikai szempontú kiszervezés révén megkapja az adatkezelés (az adatbázis-üzemeltetés) feladatát a Swarovski Club vonatkozásában (adatfeldolgozók).

Minden fogadó fél esetében előfordulhat, hogy olyan országban található, ahol az adatvédelem szintje nem megfelelő. Ilyen esetekben a Swarovski gondoskodik az adatok megfelelő szintű védelméről.

E. Az érintettek JOGAI

A Swarovski Club tagok bármikor fordulhatnak információért a SWAROVSKIHOZ az elmentett személyes adataikkal kapcsolatban és egyéb, a vonatkozó adatvédelmi törvényben meghatározottaknak megfelelően. A Swarovski Club tagok JOGAIVAL kapcsolatos további információ a fenti I. fejezet 7. paragrafusában található.

F. ADATMEGŐRZÉS

A SZEMÉLYES ADATOKAT a tagság idejére őrizzük meg és használjuk fel; ezt követően pedig annyi ideig tároljuk, ameddig a fent említett célokhoz arra szükség van, de nem tovább, mint öt év, kivéve, ha a törvények máshogy rendelkeznek. A vásárlási előzményt 5 évig őrizzük meg. 

A Swarovski Clubbal kapcsolatos további információ az ügyfeleknek szóló hűségprogram általános feltételeiben érhető el www.swarovski.com webhelyen.

 

SWAROVSKI DATA PRIVACY POLICY

Version: October 2020

This “Privacy Policy” describes how Swarovski Canada Limited and its affiliates (collectively, “Swarovski”) collects, uses and shares personal information about you to create a more sparkling world. By interacting with Swarovski through our stores, Sites (defined below), applications, products, and services, you consent to the use of information that is collected or submitted as described in this Privacy Policy. Swarovski collects, processes, discloses, holds, and uses your personal information and data securely, fairly, and lawfully in accordance with relevant Canadian federal and provincial laws. Such processing may be carried out electronically and automatically. We may change this Privacy Policy from time to time, without notice, to make sure it complies with applicable laws and conforms to changes in our business. If we make changes, we will post the revised version of the Privacy Policy on our websites and online shop, including https://www.swarovski.com/en_GB-CA/ (the “Sites”), update the “Version” date at the top of this page, so that you can tell if it has changed since your last visit, and may notify you in other ways as may be appropriate. We encourage you to review this page regularly to ensure you are comfortable with any revisions. If you have received a paper copy of this Privacy Policy through one of our retail stores, please note that updates will be posted on the Sites. Your continued interaction with Swarovski through our Sites, stores, or loyalty programs constitutes your acceptance of the terms of this Privacy Policy as amended or revised by us from time to time.
 

 

 

I. Information We Collect

 

 

 • First and last name
 • Mailing address
 • Postal code
 • Email address
 • Phone number
 • Date of birth or age
 • Gender
 • Payment information
 • Other payment details (in accordance with other laws and regulations)
 • Purchase and/or return history
 • Data concerning your use of our Sites (including, but not limited to, the IP address and other user identification, user name for social media, MAC address of smartphones or computers, cookies, date and time of visits, visited sites and contents, and referring websites)

As a reminder, personal information can be any information that we can use to identify, locate, or contact you. Personal information does not include aggregate or de-identified information.
 

Information You Provide to Us


We collect information you provide directly to us. By voluntarily providing your personal information to Swarovski through our Sites, stores, loyalty programs, or other products and/or services, you, the customer, give consent to Swarovski to collect, hold, disclose, and use your personal information. This consent can occur, for example, by registering your contact details with Swarovski, making a purchase on our website, enrolling in a sweepstakes, enrolling in one of our loyalty programs (such as Swarovski Club) online or in our stores, or by applying for a job on our career page. We may also collect information when you use one of our in-store technologies, such as our Photo Wall kiosk or Virtual-Try-On Station. If you choose not to provide information, we may not be able to provide you with the requested products, services or information. If you provide us with personal information of other persons, for example: information about the receiver of a gift, or a referral, please provide their personal information to us only if you are allowed to do so pursuant to applicable data protection laws and only if the other person would agree to you providing personal information to us for the purposes the information is collected and processed according to our data privacy notice.

Automated Information Collection.

We and our service providers may automatically collect and process certain personal information from and about you when you access our Sites or visit our stores. Examples of information we may collect include, but are not limited to: pages you visit, ads you click on, type of browser/device/hardware, MAC address of smartphones or computers, IP based geographic location and search terms. This information helps us recognize you as a customer to create a customized experience, enables customers to purchase Swarovski products, allows us to conduct market research with the goal of improving our website and product range, keeps customers informed about Swarovski’s market activities, and allows us to better delegate repairs or other logistical tasks to third parties. We may also use automated collection technologies for reporting and analysis purposes, such as your shopping history on our website or in our stores, the performance of our marketing efforts and your response to those marketing efforts, and as otherwise required to provide the best possible customer experience for you. We may connect information collected automatically with information we already have about you in order to identify you as a Swarovski customer. For example, we may collect information about you from other third parties, including demographic information, and combine this information with other information we collect about you. If we are able to identify you as a Swarovski customer we may, for example, link your activity on our website to your loyalty program account. This allows us to provide you with a more personalized experience regardless of how you interact with us – online or in store.

Cookie Policy.

Swarovski uses tracking technology (“Cookies”), which help make the Sites more user-friendly, efficient, and secure. This Cookie Policy provides you with information on the use of Cookies on the Sites:
Cookies are small text files that are stored on your PC and used by your browser. Most of the Cookies Swarovski uses are session cookies, which are deleted automatically at the end of your visit. Cookies will not harm your PC and do not contain any viruses. Nevertheless, if you do not want to use cookies, this will not prevent you from accessing the Sites in any way. The “help” portion of the toolbar on most browsers will provide information on how your browser may be configured so that cookies can be accepted with your permission or completely blocked. You may be able to change your browser settings so that they do not allow Cookies to be accepted or saved at any time. You can also delete Cookies that have already been saved at any time. Kindly note, however, that if you decline Cookies on the Sites, some functions on the Sites may be limited or unavailable. As a result, to make it easier to use the Sites, we recommend that your browser settings accept Cookies on the Sites.

Do Not Track.

Do Not Track (“DNT”) is a privacy preference that users can set in some web browsers, allowing users to opt out of tracking by websites and online services. At the present time, the World Wide Web Consortium (W3C) has not yet established universal standards for recognizable DNT signals and, therefore, Swarovski and the Sites do not recognize DNT.

reCAPTCHA.

To protect your submissions via internet forms on this website we use the reCAPTCHA service provided by Google Inc. (Google). The service determines whether the query was made by a human being or was the result of misuse, processed automatically by a computer. The service includes sending the IP address to Google and possibly other data if required by Google for reCAPTCHA. For this purpose, your entry is sent and used by Google. However, before doing so, Google truncates your IP address within the member states of the European Union or the European Economic Area. Only in exceptional cases is a full IP address sent to a Google server in Canada and truncated there. Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purposes of assessing your use of this service. The IP address sent from your browser within the scope of reCAPTCHA is not merged with other data held by Google. This data collection is subject to the data protection regulations of Google (Google, Inc.). For more information on Google's privacy policy please visit https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Advertising and Analytics Services.

We engage third parties to serve advertisements on our behalf across the Internet and to provide analytics services. These entities may use cookies, web beacons, and other technologies to collect information about your use of our Sites, such as your IP address, web browser, pages viewed, time spent on pages, links clicked and conversion information. This information may be used by us and others to, among other things, analyze and track data, determine the popularity of certain content, deliver advertising and content targeted to your interests on our Sites and other websites and better understand your online activity. For more information about Internet-based ads, or to opt out of having your web browsing information used for behavioral advertising purposes, please visit the following websites: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp and www.aboutads.info/choices. We may also work with third parties to serve ads to you as part of a customized campaign on other websites or platforms. One company we work with is Google, and we may use various Google tools to assist with analytics and advertising related to our Sites. To learn how Google collects and processes data, including ways you may opt-out from receiving ads through Google tools, please visit: www.google.com/policies/privacy/partners.

Social Plug-ins.

Swarovski uses so-called social plug-ins (in the following, plug-ins) of social networks such as Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Pinterest or Instagram. When you visit our Sites, these plug-ins are deactivated by default, i.e. without your intervention they will not send any data to third parties. Before you are able to use these plug-ins, you must activate them by clicking on them. These plug-ins then remain active until you deactivate them again or delete your Cookies. After their activation, a direct link to the server of the respective social network is established. The contents of the plug-in are then transmitted from the social network directly to your browser and incorporated in the website by it. Please note that we have no influence on the extent of the data retrieved by the social networks with their plug-ins. For information on the purpose and extent of the data retrieval by the social network concerned, and about the rights and settings possibilities for the protection of your private sphere, please refer to the privacy policy provided by the social network in question. After activation of a plug-in, the social network can retrieve data, independently of whether you interact with the plug-in or not. If you are logged on to a social network, the network can assign your visit to the Sites to your user account. If you are a member of a social network and do not wish it to combine data retrieved from your visit to our Sites with your membership data, you must log out from the social network concerned before activating the plug-ins.

II. How We Use Your Information

We use your information to provide our services and to better enhance your customer experience. In addition to the examples given in Section I, we may use your information:
- in connection with the services offered on our Sites or to fulfill and manage purchases, orders, payments, and returns/exchanges;
- to manage, maintain, and enhance our Sites, loyalty programs, and newsletter;
- to respond to requests for information about our products and services in our stores or on our Sites;
- to deliver personalized coupons, newsletters, in-store promotional activities, emails, mobile messages, social media notifications, surveys, and other marketing related materials;
- to connect with you regarding customer service activities;
- to administer sweepstakes, contests, or other promotional activities;
- for our other internal business purposes, designed to improve and enhance your customer experience.

We may use your data to administer our customer loyalty programs (e.g. Swarovski Crystal Society or Swarovski Club). Further information regarding Swarovski Crystal Society or Swarovski Club can be found in the General Terms and Conditions of the customer loyalty program on https://www.swarovski.com/en_GB-CA/s-sctermsandconditions/. We may display targeted ads to you through social media platforms. These ads are sent to groups of people who share traits such as likely commercial interests and demographics. For example, we may target customers who have expressed an interest in shopping for necklaces, watches, etc. See the policies of each social media platform for additional information about these types of ads. By providing your residential or wireless phone number(s) to us, you expressly consent to receive marketing and non-marketing calls and text messages from or on behalf of Swarovski. Your consent to receive calls or texts is not a condition of any purchase. Consent to receive calls or text messages can be revoked at any time -- please follow the unsubscribe link in the relevant communications or contact us using the link at the bottom of the message. Even after you opt-out or update your marketing preferences, however, we may still contact you for transactional or informational purposes. These include, for example, customer service issues, returns or product-related inquiries, surveys or recalls, or any questions regarding a specific order. Use of automated collection technologies also help us prevent fraud or other harmful activities. We may also use your information to assist law enforcement and respond to regulatory, investigate security breaches, or other legal inquiries. In any circumstance other than those described in this Privacy Policy, we will ask for your consent before we share your personal information outside of our corporate family of companies.

III. How We Share Your Information

We share the information we collect within Swarovski, which includes all Swarovski affiliates. For example, we may share your information with our subsidiaries and affiliated companies or brands to administer our loyalty programs, process orders and requests, and expand and promote our product and service offerings. Swarovski is part of a global group of companies and affiliates, and information collected about you may be shared, processed or stored anywhere we engage service providers, including outside Canada. By using our Sites and services, you consent to the transfer of information to countries outside your country of residence. In addition to the use cases set forth in this Privacy Policy, we may also provide your information to our service providers as necessary to enable them to perform certain services for us, including, but not limited to: email-providers, mobile marketing providers, analytics providers, web hosting providers, sweepstakes vendors, payment processors, coupon delivery providers, fraud prevention providers, or shipping services providers. If you visit any of these websites, you may want to review the privacy policy on that site. We may also disclose specific information when such disclosure appears necessary to comply with the law, a subpoena or other litigation process, or to protect the interests or safety of our visitors and customers, employees, or others. This includes exchanging information with other companies and organizations for fraud protection and credit risk reduction. In the event that a store, division, asset, or part or all of Swarovski is bought, sold or otherwise transferred, or is in the process of a potential transaction, customer information will likely be shared for evaluation purposes and included among the transferred business assets. We may share aggregate or de-identified data derived from information we collect with advertisers and other third parties. In any circumstance other than those described in this Privacy Policy, we will ask for your consent before we share your personal information outside of our corporate family of companies.

IV. Your Choice and Access

Updating and Changing Your Contact Information. If you registered your contact details through an online account, you may view and modify, correct, block or delete your data -- including managing your registration for the Newsletter, as described below -- at any time by selecting Profile in the “My Account” area of the Sites.

Newsletter.

You can conveniently manage your registration for the Swarovski Newsletter in the "My Account" area of the Sites. Simply enter your e-mail address in the field provided and then click "send". We will send a confirmation e-mail to the e-mail address you give us. Please click on the confirmation link contained in the e-mail and you will receive regular information about new arrivals from Swarovski. Of course, you can also sign up for the Swarovski newsletter without registering in the "My Account" area of the Sites -- simply use the sign-up window on our homepage. If you no longer wish to receive news updates from Swarovski, then simply click on the "Unsubscribe" link that you find at the end of each newsletter. Alternatively, you can unsubscribe in the "My Account" area of our Sites.

Security.

We take reasonable measures to help protect information about you from loss, theft, misuse, and unauthorized access, disclosure, alteration and destruction. Unfortunately, no data collection or storage process can be guaranteed 100% secure. We only allow parties to access your information for permitted business purposes. Any information you provide to Swarovski is done so entirely at your own risk.

Children.

Swarovski is concerned about the privacy and safety of children when they use the Internet. We do not knowingly collect any personal information from children under the age of 15 without parental consent. Our products are for purchase by adults only and our Sites are not targeted to or intended for use by children. Contact Information. If you have questions about this Privacy Policy and Swarovski’s practices regarding the collection and use of your information, please feel free to contact us at https://www.swarovski.com/en_GB-CA/s-contact/. This Privacy Policy is not intended for European Union Residents. Our Sites may offer links to other websites. If you visit of these websites, you may want to review the privacy policy on that site. In the event that the activities covered by this notice are governed by other data protection policies, are evident from the circumstances, or are governed by applicable laws of the European Union and the European Economic Area, then such applicable law and resulting policies shall control. Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Switzerland, is the controller for the Online-Shops www.swarovski.com and www.swarovskioptik.com and Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, is the controller for the Swarovski Group website www.swarovskigroup.com. Your personal data is collected, held, and used by Swarovski Crystal Online AG (Alte Landstrasse 411, CH-8708, Männedorf, Switzerland), which is responsible for the management of personal information, by Swarovski Canada Limiteds. Your consent is given to the disclosure, holding, and use of information by Daniel Swarovski Corporation AG and other companies of the Swarovski Group in other countries, including, but not limited to, the companies in Switzerland (Daniel Swarovski Corporation AG), Austria (D. Swarovski KG), and Liechtenstein (Swarovski Aktiengesellschaft) for the above-mentioned purposes.