Legutolsó módosítás: 2022. Február

 

Jelen Adatvédelmi értesítő tartalmazza a Swarovski Group és partnerei (együttesen SWAROVSKI) által személyes adatok összegyűjtésének és felhasználásának módját. Amennyiben a jelen értesítésen lefedett tevékenységekre egyéb adatvédelmi szabályozások vonatkoznak, a körülményekből adódnak vagy az Európai Unió és az Európai Gazdasági közösség területén kívül érvényes jogszabályok vonatkoznak, akkor ezek a vonatkozó jogszabályok és ebből származó irányelvek az irányadóak. A személyes adatok terminus magában foglal minden azonosított vagy azonosítható személyhez kapcsolódó adatot. 

Jelen Adatvédelmi értesítő az I. bekezdésében taglalja a SWAROVSKI által feldolgozott személyes adatok általános módját. A II. bekezdés tartalmazza a speciális alkalmazásokra vonatkozó (pl.: online-shop, hírlevél, reklámhirdetések) külön rendelkezéseket, a III. bekezdés pedig az ügyfélprogramokrügyfélszolgálattala érvényes külön rendelkezéseket részletezi. 


Amennyiben Ön más személyek – például a megajándékozott személy – személyes adatait osztja meg a SWAROVSKI vállalattal, kérjük, kizárólag akkor ossza meg a személyes adatokat a SWAROVSKI vállalattal, amennyiben Ön erre jogosult a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében és az említett személy beleegyezne abba, hogy a személyes adatait megosszák a SWAROVSKI vállalattal, hogy az a kapott adatokat összegyűjthesse és az adatvédelmi értesítésben felsorolt célokra feldolgozhassa. 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. ELLENŐR, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ


Minden weboldalnak (beleértve az online shopokat és a különleges ajánlatokra fenntartott mini helyszíneket), minden közösségi média jelenlétnek, multimédia portálnak, chat-szolgáltatásnak és minden SWAROVSKI-alkalmazásnak (minden WEBOLDAL-nak) van egy ellenőre a SWAROVSKI vállalaton belül, aki arról gondoskodik, hogy a személyes adatok összegyűjtése az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) (vagy az irányadó adatvédelmi törvények ehhez hasonló rendelkezéseinek) megfelelően történjen. Hacsak a WEBOLDAL (az impresszum, használati feltételek stb. szerint) vagy az alábbi II. és III. bekezdés máshogy nem rendelkezik, a Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Svájc a www.swarovski.com és www.swarovskioptik.com weboldalakon üzemeltetett Online-shopok, a Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein pedig a Swarovski Group www.swarovskigroup.com weboldalának az ellenőre. 


Az illetékes leányvállalat vagy partner az ellenőr, amennyiben a SWAROVSKI egyéb kommunikációs formákon (úgymint e-mailben, levélben, telefonon, személyesen) erről tájékoztat és a kommunikáció nem érinti azt a tevékenységet, amelyről a SWAROVSKI úgy rendelkezett, hogy külön ellenőrt jelöl ki az Adatvédelmi értesítő rendelkezésein belül vagy más módon. 


Amennyiben egy SWAROVSKI vállalat vagy leányvállalat személyes adatait megosztja másik SWAROVSKI vállalattal vagy leányvállalattal az átvevő társaság vagy leányvállalat bizonyos céljaira, ez a vállalat vagy leányvállalat az adatkezelő. A SWAROVSKI releváns vállalatait vagy leányvállalatait tartalmazó lista az 1. sz. FÜGGELÉKBEN található, amely időről időre frissülhet. 


A SWAROVSKI a GDPR 37. cikkének értelmében nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt, kivéve a Németországban és a Liechtensteini Hercegségben működő SWAROVSKI vállalatok és leányvállalatok esetében. 

 

HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA A SWAROVSKIVAL


Amennyiben élne szeretne bármely hírlevél feliratkozással, adathozzáféréssel vagy –törléssel kapcsolatos jogával, kérjük, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatunk csapatával, akik boldogan válaszolnak minden kérdésére.


Az adatvédelmi szabályzatunkat vagy a személyes adatok feldolgozását érintő valamennyi megkeresés vagy panasz az Adatvédelemmel foglalkozó csapatunknak is címezhető, a dataprivacy@swarovski.com e-mail-címen keresztül.

Egyéb esetben, amennyiben Ön Németország vagy Liechtenstein lakosa, az alábbi elérhetőségen keresztül is kapcsolatba léphet velünk:

 • Az adatvédelmi tisztviselő Németországban a Swarovski (Deutschland) GmbH, Data Protection Officer, Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren címen keresztül;
 • Az adatvédelmi tisztviselő Liechtensteinben Swarovski Aktiengesellschaft, Data Protection Officer, Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen címen keresztül érhető el.

Az EU és az EGK térségén kívül működő SWAROVSKI vállalatok és leányvállalatok képviselője a D. Swarovski KG, Legal Department, Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens (GDPR 27. cikkének értelmében) címen keresztül érhető el.

 

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA  


A SWAROVSKI a következő személyek személyes adatait gyűjti össze és dolgozza fel:  

 • a SWAROVSKI WEBOLDALÁRA regisztrált személyek; 
 • a SWAROVSKI WEBOLDALÁRA regisztrált személyek (pl.: ha a személy felhasználói fiókot készít);
 • akik a SWAROVSKI vállalattól termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolnak, kapnak ajándékba vagy azokban részesednek;
 • a SWAROVSKI termékei és szolgáltatásai iránt potenciálisan vagy ténylegesen érdeklődők; 
 • a SWAROVSKI hírleveleire feliratkozott személyek; 
 • a SWAROVSKI kutatási vagy közvéleménykutatási kampányainak résztvevői; 
 • a SWAROVSKI által szervezett kurzusok, szemináriumok vagy egyéb tréningek résztvevői; 
 • a SWAROVSKI üzleteinek és egyéb helyszíneinek WIFI hálózatára csatlakozott személyek;
 • a hűségprogramokban résztvevők vagy egyéni vásárlók vagy a SWAROVSKI hűségprogramjait használók vagy ott vásárlók (ÜGYFÉLPROGRAM) (együttesen ÜGYFELEK). 


Az ÜGYFELEK személyes adatait rendszerint közvetlenül a SWAROVSKI gyűjti össze a WEBOLDAL használata, a SWAROVSKI üzleteiben vagy eseményen, közvetlen kommunikáción keresztül – például e-mailben, telefonon vagy más módon – gyűjti össze. A személyes adatok közvetlenül is összegyűjthetőek, például harmadik felek feldolgozásán keresztül (pl.: a SWAROVSKI PARTNEREIN keresztül az alább meghatározott módon, beleértve a nagykereskedőket, kereskedőket, kiskereskedőket, beszállítókat és további üzleti partnereket, úgymint az ügyfélszolgálatot ellátók) A SWAROVSKI akkor is adatokat gyűjt, ha a vásárlást végző ÜGYFÉL nem egyezik meg a vásárlás kedvezményezettjével, vagy ha a vásárlást egy másik személynek szállítják (pl:. ajándékként), harmadik fél ajánlása alapján (pl. az ÜGYFÉL barátainak vagy családjának javaslata alapján) vagy harmadik féltől származó adatforrások kiegészítő információinak megszerzése révén (pl. közösségi média). 


A SWAROVSKI rendszerint a következő típusú adatokat dolgozza fel: 

 • Személyes adatok és kapcsolattartási adatok, a teljesség igénye nélkül ideértve a vezeték- és keresztnevet, leánykori nevet, címet, tartózkodási helyet, telefonszámot, e-mail címet, életkort, születési dátumot, családi állapotot, hozzátartozókat, vészhelyzet esetén értesítendő személyt, fényképeket;
 • A rendelésekkel és vásárlásokkal kapcsolatos adatok, a teljesség igénye nélkül ideértve a kifizetési adatokat, bankkártya adatait és egyéb kifizetési részleteket (egyéb jogszabályokkal és rendeletekkel összhangban), számlázási és szállítási címet, a megrendelt és kifizetett termékeket és szolgáltatásokat, a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, megkereséseket és panaszokat vagy a megfelelő szerződéseket, például garanciaigényeket, értékesítés utáni szolgáltatásokat, javításokat, ügyfélszolgálatot és szolgáltatásokat, visszavonásokat és vitákat;
 • A termékek- és szolgáltatás marketinggel kapcsolatos adatok, a teljesség igénye nélkül ideértve a hírlevéllel és egyéb kommunikációs csatornákkal kapcsolatos adatokat, fel- és leiratkozást, az eseményekre és különleges tevékenységekre küldött meghívókat és az azokon való részvételt (ameddig azok nem képezik az ügyfelek hűségprogramjainak részét), személyes preferenciákat és érdeklődési köröket, az ügyfélszegmentációval kapcsolatos adatokat; 
 • A WEBOLDAL használatát érintő adatokat - a teljesség igénye nélkül ideértve az IP-címet és egyéb felhasználói azonosítókat (pl.: a közösségi médiában használt felhasználónevet, az okostelefonok és számítógépek MAC-címét, sütiket) a WEBOLDAL látogatásainak dátumát és idejét, a meglátogatott oldalakat és tartalmakat és a hivatkozó weboldalakat;
 • A kommunikációval kapcsolatos adatok, a teljesség igénye nélkül ideértve a kommunikáció, megfelelő és SWAROVSKI vállalattal való kommunikáció preferált módjait (beleértve a kommunikáció nyilvántartásait;
 • Adatok, amelyeket az ügyfélprogrammal kapcsolatban gyűjtöttünk össze, a teljesség igénye nélkül ideértve a tagsági számot, hozzáférési kódokat (beleértve a jelszavakat), a preferált nyelvet, az ajándéktanúsítvány számát, a tagság dátumát és hosszát, az ÜGYFÉL vagy egy potenciális harmadik fél kifizetési adatait, az ajándékozottal kapcsolatos adatokat, a WEBOLDALON tett látogatások számát, a vásárlási előzményeket, a megszerzett termékeket (minden WEBOLDAL fiókot, tevékenységet és eseményt, amelyre az ÜGYFÉLNEK a személyes adataival kellett regisztrálnia és amellyel szerződést köt a SWAROVSKIVAL, ügyfélprogramnak kell tekinteni a jelen szabályzat céljainak megfelelően, különben hagyományos ügyfeleknek nyújtott hűségprogramnak minősülnek); együttesen ÜGYFÉLADATOK


A SWAROVSKI továbbá a következőket gyűjti:

 • A WEBOLDAL azon adathasználóit, akik nem regisztrálnak a SWAROVSKI (LÁTOGATÓ) oldalán, de személyes adatoknak minősülhet például a közösségi médiából (LÁTOGATÓI ADATOK), a jelen értesítés rendelkezései vonatkoznak a WEBOLDAL használatával kapcsolatosan, ÜGYFELEKTŐL gyűjtött adatok, akkor is, ha a LÁTOGATÓ azonosítása a SWAROVSKI számára nem lehetséges;
 • A SWAROVSKI alkalmazottaival és egyéb nagykereskedőivel, kereskedőivel, kiskereskedőivel, beszállítóival és egyéb üzleti partnereivel kapcsolatos adatok (a továbbiakban a természetes személyekre PARTNEREKKÉNT kell hivatkozni, az adataikra pedig PARTNERADATOKKÉNT) a teljesség igénye nélkül ideértve a kapcsolattartási adatokat, a szerepkörükkel kapcsolatos adatokat, a szóban forgó egyénekkel kötött korábbi szerződésekkel kapcsolatos információkat, a marketing tevékenységgel kapcsolatos adatokat (pl.: hírlevelek küldése), az üzleti tranzakciókkal kapcsolatos adatokat, kéréseket, ajánlásokat, pályázatokat, feltételeket és szerződéseket, az egyének szakmájához vagy egyéb érdeklődési köréhez kapcsolódó adatokat.


Az üzleti kapcsolat keretei között az ÜGYFELEKET arra kötelezzük, hogy osszanak meg velünk ÜGYFÉLADATOKAT, amelyekre a szerződéses kapcsolat és a kapcsolódó szerződéses vagy egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükség van. Jelen adatok nélkül a SWAROVSKI rendszerint nem lesz képes megkötni vagy teljesíteni a szerződést a szóban forgó ÜGYFÉLLEL. Ez szintén vonatkozik PARTNERADATOKRA, ameddig a SWAROVSKI nagykereskedőiről, kereskedőiről, kiskereskedőiről, beszállítóiról és üzleti partnereiről van szó; szerződések rendszerint nem köthetők és nem dolgozhatók fel alkalmazottak adatai és egyéb kapcsolattartási adatok nélkül. Mivel a WEBOLDALHOZ való minden hozzáférést naplózunk, a kapcsolattartási adatokat (például az IP-címet) szintén mindig naplózzuk; ez automatikusan történik a használat során, és nem deaktiválható a LÁTOGATÓK, ÜGYFELEK vagy PARTNEREK esetén. 

 

3. A FELDOLGOZÁS CÉLJA ÉS JOGALAP


3.1. A feldolgozás CÉLJA


A vonatkozó jogszabályokkal összhangban a SWAROVSKI feldolgozhatja az ÜGYFELEK ADATAIT minden jogszerű CÉLRA, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: 

 • A kínált szerződésekkel, a szerződések rendelkezéseivel (például vásárlások esetén), a szerződések teljesítésével (például vásárlási szerződések és az ügyfélprogramokban és -eseményeken való részvételt szabályozó szerződések), az ügyfélkapcsolatok fenntartásával és fejlesztésével, kommunikációval, ügyfélszolgálattal és -támogatással, promóciókkal, reklámokkal és marketinggel (beleértve a hírleveleket és a promóciós leveleket) kapcsolatban;
 • A WEBOLDAL használatára és egyéb olyan tevékenységek kezelésére, amelyekben az ÜGYFELEK részt vesznek, a WEBOLDAL működtetésére és javítására (beleértve a funkciók rendelkezéseit, amelyek azonosítást vagy egyéb személyes adatot követelnek és kiegészítő IT-rendszerek és személyazonosságot ellenőrző mechanizmusok kezelése;
 • az ÜGYFELEK, alkalmazottak és egyéb személyek védelmére, illetve a SWAROVSKIRA bízott adatok, titkok és készletek védelmére, valamint a SWAROVSKI rendszereinek és létesítményeinek a védelmére;
 • a jogi és szabályozási követelményeknek való megfelelőséghez, beleértve a SWAROVSKI belső szabályzatát, a törvényben biztosított jogok és követelések érvényesítésére és végrehajtására, védelemhez a jogi követelések, bírósági eljárás, panaszok ellen, a bántalmazó magatartás elleni fellépéshez, a jogi nyomozásokban és eljárásokban való részvételre, illetve az állami hatóságok megkereséseire adott válaszadáshoz;
 • üzleti részlegek, vállalatok vagy vállalatrészek és egyéb vállalati tranzakciók értékesítésére vagy beszerzésére, illetve a fent említett üzletekkel kapcsolatban az ÜGYFÉLADATOK átadására; és
 • egyéb törvényes célokra, ha az ilyen feldolgozás a körülményekből nyilvánvaló volt vagy az adatgyűjtés időpontjában azt jelezték (együttesen az ÜGYFÉLADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK célja).

3.2. A feldolgozás JOGI ALAPJA


A SWAROVSKI az ÜGYFÉLADATOKAT a következő jogi alapokon nyugvó ÜGYFÉLADAT FELDOLGOZÁS CÉLJAIRA használja fel:

 • szerződések teljesítése;
 • a SWAROVSKI jogi kötelezettségeinek való megfelelőség érdekében;  
 • az ÜGYFELEK hozzájárulása (kizárólag, ha a feldolgozás egy speciális lekérdezésen alapszik és bármikor visszavonható, például a hírlevelek küldése, amelyekre az ÜGYFÉL regisztrált);
 • a SWAROVSKI jogszerű érdekeire, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: 
 • termékek és szolgáltatások vásárlása és szállítása, azokat a személyeket is ideértve, akikkel nem állunk szerződéses kapcsolatban (például azok a személyek, akiknek az ajándékokat szánják); 
 •  reklámok kezelése és marketing tevékenységek; 
 • hatékony ügyfélszolgálat biztosítása, a kapcsolattartás és egyéb ÜGYFELEKKEL folytatott kommunikáció lebonyolítása a szerződések feldolgozásán kívül is; 
 • az ÜGYFELEK magatartásának, tevékenységének, aggodalmainak és szükségleteinek megértése, piackutatás;  
 • a meglévő termékek és szolgáltatások hatékony fejlesztése, valamint az új termékek és szolgáltatások fejlesztése; 
 • az ÜGYFELEK, alkalmazottak és egyéb személyek hatékony védelme, illetve a SWAROVSKIRA bízott adataiknak, titkaiknak kész készleteiknek védelme; 
 • a hatékony üzleti működés karbantartása és védelme, hatékony üzleti tevékenység ellátása, beleértve a WEBOLDAL és egyéb IT-rendszerek biztonságos és hatékony működését, illetve a sikeres továbbfejlesztését; 
 • észszerű vállalati irányítás és fejlesztés; 
 • vállalati egységek, vállalatok vagy vállalatrészek, valamint egyéb vállalati tranzakciók sikeres értékesítése; 
 • a jogszabályoknak, rendeleteknek és a SWAROVSKI belső szabályozásainak való megfelelőség; 
 • a csalással, szabálysértéssel és bűncselekménnyel kapcsolatos aggályok, illetve a nyomozás az ilyen típusú szabálysértések és egyéb nem megfelelő viselkedés, kezelés vagy tevékenység a SWAROVSKI ellen, együttműködés a bírósági eljárásokban és az állami hatóságokkal, illetve büntetőeljárás, jogi cselekmények gyakorlása és az azokkal szembeni védelem. 


A vonatkozó adatvédelmi törvényekkel összhangban, a SWAROVSKI feldolgozhatja a LÁTOGATÓK ADATAIT a WEBOLDAL karbantartásának és fenntartásának (beleértve az azonosítókat vagy más személyes adatokat igénylő funkciók biztosítását), statisztikai elemzés céljára a WEBOLDAL használatával kapcsolatban, illetve a sértő magatartás elleni fellépéshez, a jogi nyomozások vagy eljárások céljaira, illetve az állami hatóságok megkereséseire adott válaszokhoz. A LÁTOGATÓK ADATAI a fenti ÜGYFÉLADATOKRA vonatkozó irányelvekkel összhangban dolgozhatók fel. 


A vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban a SWAROVSKI a következő célokra dolgozhatja fel a PARTNEREK ADATAIT : a szerződések hatályba léptetéséhez és teljesítéséhez, egyéb, PARTNEREKKEL folytatott üzleti kapcsolatokhoz, promóciókhoz, reklámokhoz és marketinghez, kommunikációhoz, a PARTNEREKNEK küldött eseménymeghívókhoz és a PARTNEREK promóciós részvételéhez, a kapcsolt vállalkozásokhoz, a jogi és rendeleti, valamint a SWAROVSKI belső szabályzat követeléseinek való megfelelőséghez, a törvényes jogok és követelések érvényesítéséhez és kiaknázásához, jogi követelésekkel, perekkel, panaszokkal szembeni védelemhez, a visszaélésszerű magatartás elleni küzdelemhez, jogi nyomozásokban és eljárásokban való részvételhez, valamint a hatóságok kérdéseire adott válaszokhoz, az üzleti egységek, vállalatok vagy vállalatrészek értékesítéséhez vagy megszerzéséhez és egyéb vállalati tranzakciókhoz vagy az ehhez kapcsolódó PARTNERADATOK átadásához.


A feldolgozás minden célját a teljes SWAROVSKI vállalatcsoportra kell vonatkoztatni, azaz nem kizárólag arra a vállalatra, amely kezdetben összegyűjtötte a személyes adatot. A SWAROVSKI céljaira összegyűjtött ÜGYFELEK, LÁTOGATÓK és PARTNEREK személyes adatai a jelen adatvédelmi nyilatkozat és minden egyéb SWAROVSKI által létrehozott szabályzat, illetve a vonatkozó adatvédelmi törvények hatálya alá tartoznak.

 

4. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA ÉS KÖZLÉSE  


A vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban a SWAROVSKI továbbíthatja az ÜGYFÉLADATOKAT, LÁTOGATÓI ADATOKAT és PARTNERADATOKAT a HARMADIK FELEK következő kategóriájának, akik az ADATFELDOLGOZÁS CÉLJAINAK vagy a saját céljainak megfelelően, a SWAROVSKI nevében feldolgozzák a SZEMÉLYES ADATOKAT: 

 • szolgáltatók (a SWAROVSKI vállalaton belül és kívül), beleértve a feldolgozókat;
 • nagykereskedőket, kereskedőket, beszállítókat és egyéb üzleti partnereket; 
 • a SWAROVSKI ügyfeleit; 
 • helyi, nemzetközi és külföldi hatóságokat;
 • médiát; 
 • a közönséget, beleértve a WEBOLDALAKAT és SWAROVSKI közösségi média oldalainak látogatóit; 
 • iparági szervezeteket, egyesületeket, szervezeteket és egyéb bizottságokat; 
 • beszerzőket vagy a SWAROVSKI üzleti egységeinek, vállalatainak vagy egyéb részeinek beszerzésében érdekelt feleket;
 • a potenciális vagy aktuális jogi feldolgozásban résztvevő egyéb feleket; 
 • a SWAROVSKI vállalatcsoport egyéb tagjait (együttesen HARMADIK FELEK). 


A SWAROVSKI közölheti az ÜGYFÉLADATOKAT, LÁTOGATÓI ADATOKAT és PARTNERADATOKAT a SWAROVSKI vállalaton belül és HARMADIK FELEKKEL minden országban világszerte, beleértve név szerint minden országot, ahol a SWAROVSKIT a vállalatcsoport vállalatai, leányvállalatai vagy egyéb irodái és képviselői (a 2. sz. FÜGGELÉKBEN található a lista, amelyet időről időre frissítünk) képviselik, illetve azokat az országokat, ahol a SWAROVSKI szolgáltatói feldolgozzák az adataikat (a 2. sz. FÜGGELÉKBEN található a lista, amelyet időről időre frissítünk). Amennyiben az adatokat olyan országokkal osztják meg, amelyek nem garantálják a megfelelő védelmet, akkor a SWAROVSKI biztosítja az ÜGYFELEK, LÁTOGATÓK vagy PARTNEREK adatainak megfelelő védelmét azáltal, hogy megfelelő szerződéses garanciákat (pl. az EU-ban szabványrendelkezéseire alapozva) és kötelező érvényű vállalati szabályokat léptet hatályba az EU-USA és a svájci-amerikai Adatvédelmi pajzs keretrendszer alapján az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező HARMADIK FELEK részére történő adattovábbítással vagy az adatok beleegyezésen alapuló átadásával vagy szerződés megkötésével vagy teljesítésével vagy a jogi követelések felfüggesztésével, végrehajtásával vagy kikényszerítésével kapcsolatban vagy jelentős közérdek alapján vagy e személyek sértetlenségének megőrzéséhez. Az ÜGYFÉL, LÁTOGATÓ vagy PARTNER kaphat egy példányt a szerződéses garanciákból vagy megoszthatják vele, hol érheti el a fent említett szerződési pontokat (lásd.1. paragrafus fent). A SWAROVSKI fenntartja a jogot, hogy kivonatolja ezeket a másolatokat, a vonatkozó jogi vagy biztonsági okokból. 

 

5. ADATMEGŐRZÉS 


A SWAROVSKI rendszerint kizárólag annyi időre őrzi meg az adatokat, mint amennyire az az adatfeldolgozás céljához szükséges. Az általános elvek ellenére a SWAROVSKI feldolgozhatja a személyes adatokat hosszabb időszakokra, a következő szabályok és kötelezettségek mellett: a SWAROVSKI addig őrzi meg a személyes adatokat, ameddig a SWAROVSKI vállalatnak (i) kötelessége azt megtenni (szerződéses kötelezettsége, törvény vagy egyéb rendelkezések kötelezik erre) vagy (ii) döntő érdeke fűződik ahhoz (pl.: érdek bizonyítására panaszok esetén, bizonyos jogi vagy egyéb követelményeknek való megfelelőség dokumentálása, érdeke fűződik a nem személyre szabott elemzéshez. Eltérő szabályokat tartunk fent a személyes adatok anonimizálására vagy álnevesítésére, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.


A szerződéshez kapcsolódó ÜGYFÉLADATOK és PARTNERADATOK (beleértve az üzleti nyilvántartásokat és kommunikációt) rendelkezéseinek megfelelően a SWAROVSKI addig őrzi meg a személyes adatokat, ameddig a szerződéses kapcsolat érvényes és a szerződéses kapcsolat megszűnését követő tíz évig, kivéve, ha (i) egy rövidebb vagy hosszabb tárolási kötelezettség vonatkozik egyes egyedi esetekre (ii) a megőrzést a bizonyíték vagy egyéb érvényes ok követeli meg a vonatkozó jogszabályok alapján vagy (iii) az adat törlését korábban megkövetelték(például mert az adatra a továbbiakban nincs szükség vagy a SWAROVSKIT a szóban forgó adat törlésére kötelezték).  


ÜGYFÉLADATOK, LÁTOGATÓI ADATOK vagy PARTNERADATOK (pl. protokollok, naplók) tartalmú operatív adatok esetében a SWAROVSKI a személyes adatokat 3–12 hónapig őrzi meg. 

 

6. SÜTIK, GOOGLE ANALYTICS ÉS KÖZÖSSÉGI PLUG-INEK


A SWAROVSKI sütiket használ a WEBOLDALÁN. A Sütik használata egy széles körben elterjedt módszer, amely képes azonosítani a WEBOLDAL felhasználójának böngészőjét, amelyet a felhasználó elment és kérésre megmutat. A SWAROVSKI egyrészt olyan munkamenet-sütiket használ, amelyek automatikusan törlődnek, amikor a felhasználó bezárja a WEBOLDALT, és amelyek lehetővé teszik a szerver számára, hogy stabil kapcsolatot létesítsen a felhasználóval (például annak érdekében, hogy a kosár tartalma ne vesszen el), amíg a WEBOLDALON böngészik. A SWAROVSKI másrészt állandó sütiket is használ, amelyek kizárólag a WEBOLDAL által meghatározott időtartam után törlődnek. A tartós sütik lehetővé teszik néhány beállítás (pl.: nyelv) elmentését különböző munkamenetekhez vagy lehetővé teszik az automatikus bejelentkezést. A felhasználó beleegyezik a tartós sütik használatába a WEBOLDAL használatán keresztül és a megfelelő funkciókba (pl.: nyelvbeállítások és automatikus bejelentkezés). A felhasználó blokkolhatja vagy törölheti a sütik alkalmazását a böngészőjében, de ez a tevékenység károsíthatja a WEBOLDAL használatát. 


A vonatkozó jogszabályok értelmében a SWAROVSKI kódokat telepíthet a hírleveleibe és egyéb marketing célú e-mailjeibe, amely lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a fogadó megnyitotta-e az e-mailt vagy letöltötte-e az e-mailben található képeket. A fogadó fél ugyanakkor blokkolhatja ezt a funkciót az e-mail alkalmazásában. Minden esetben hozzájárul e technológia alkalmazásához a hírlevelek és egyéb marketing célú e-mailek fogadásával.


Amennyiben a SWAROVSKI harmadik felek hirdetéseit helyezi el a WEBOLDALON (pl.: bannerek) vagy vagy egy saját hirdetést helyez el egy harmadik fél weboldalán, az ilyen reklám felhasználására szakosodott cégek is alkalmazhatnak sütiket. A SWAROVSKI nem fogja megosztani a személyes adatokat ezekkel a vállalatokkal, azaz ők kizárólag tartós sütiket helyezhetnek el a WEBOLDAL felhasználóinak, annak érdekében, hogy felismerjék a felhasználókat, mindezt pedig a SWAROVSKI kizárólagos érdekében teszik. Mindez lehetővé teszi a SWAROVSKI számára, hogy célzott reklámokat helyezzen el ezen személyeknek a külső, harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon (pl.: azokkal a termékekkel kapcsolatban, amelyekre ezen személyek érdeklődést mutattak az online-shopban). A SWAROVSKI nem fogja megosztani a személyes adatokat a külső weboldalak üzemeltetőivel. 


A SWAROVSKI Google Analytics-et vagy hasonló szolgáltatásokat alkalmazhat a WEBOLDALÁN. Ezeket az alkalmazásokat harmadik felek működtetik, amely lehetővé teszi a SWAROVSKINAK, hogy mérje és elemezze a WEBOLDAL használatát. Előfordulhat, hogy ezek a szolgáltatók a világ más országaiban működnek (a Google Analytics-et a Google Inc. az Egyesült Államokban üzemelteti, www.google.com). A szolgáltató tartós sütiket alkalmaz ezekhez az alkalmazásokhoz. A SWAROVSKI semmilyen személyes adatot nem oszt meg ezekkel a szolgáltatókkal (akik egy IP-címet sem mentenek el). A szolgáltató ugyanakkor megfigyelheti a WEBOLDAL használatát a felhasználóin keresztül és ezeket az adatokat összevetheti az ugyanazon szolgáltató által ellenőrzött más weboldalakkal, amelyikre a felhasználó ellátogatott, a szolgáltató a kapott eredményeket pedig a saját céljára felhasználhatja (pl.: a reklámok szabályozása). A szolgáltató ismeri a felhasználó személyazonosságát, akit a szolgáltató nyilvántartásba vett. 


A szolgáltató a WEBOLDAL használatáról biztosít adatokat a SWAROVSKI számára. A SWAROVSKI továbbá plug-ineket használhat a saját WEBOLDALÁN az olyan közösségi média hálózatokból, mint amilyen a Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest vagy Instagram. A WEBOLDAL alapbeállításaiban a plug-inek nincsenek aktiválva; a felhasználó dönthet úgy, hogy aktiválja-e ezeket. Amennyiben a felhasználó emellett dönt, a közösségi média szolgáltók képesek közvetlen kapcsolatot létesíteni a felhasználók látogatásai között a WEBOLDALLAL, amely lehetővé teszi a szolgáltató számára, hogy figyelje a felhasználó látogatását és kielemezze a kapott adatokat. A személyes adatok későbbi, az adatvédelmi törvényeknek és a weboldalon feltüntetett adatvédelmi szabályozásoknak (például: www.facebook.com/; www.twitter.com/; www.youtube.com/; www.google.com/; www.pinterest.com/; www.instagram.com/)  


Megfelelő feldolgozása a közösségi média szolgáltató felelőssége. A WEBOLDALUNKON további információval szolgálunk a SWAROVSKI által használt sütikkel, illetve a Süti-beállításainak kezelésével kapcsolatban.

 

7. AZ ÜGYFELEK, LÁTÓGATÓK ÉS PARTNEREK JOGAI 

Minden érintett személy, beleértve minden ÜGYFELET, LÁTOGATÓT és PARTNERT, információért fordulhat a SWAROVSKI felé, azon kérdéssel, hogy mely adataikat dolgozzák fel. Jogukban áll továbbá kérni a személyes adataik korrekcióját, megsemmisítését vagy korlátozását, illetve kifogást emelhetnek a személyes adataik feldolgozása ellen. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása hozzájáruláson alapszik, az érintett személy bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Az EU és az EGT országaiban az érintett személy – bizonyos esetekben – jogosult lehet arra, hogy megszerezze az online szolgáltatások igénybevétele során generált adatokat, egy strukturált, általános és géppel olvasható formátumban, amely lehetővé teszi a további felhasználást és továbbítást. Az ehhez kapcsolódó kérelmet a kapcsolattartó ponton kell benyújtani (lásd: 1. paragrafus fent).  A SWAROVSKI fenntartja a jogot, hogy korlátozza az érintett személy jogait a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, pl. ne adjon át átfogó információkat, vagy ne törölje az adatokat.   


Amennyiben a SWAROVSKI automatizált döntést hoz bizonyos egyének esetében, amelynek jogi hatása lehet az érintett egyénre vagy ahhoz hasonló súlyossággal érinti őt, az érintetett egyénnek - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - jogában áll kommunikálnia a SWAROVSKI ellenőrével és kérnie a döntés felülvizsgálatát vagy az ellenőr általi előzetes értékelést. Ebben az esetben előfordulhat, hogy az érintett személy nem használhat bizonyos automatizált szolgáltatásokat. Az egyént a későbbiekben vagy külön értesítik erről. 


Az érintett egyén továbbá panaszt is benyújthat az illetékes adatvédelmi hivatalhoz, amely a SWAROVSKI ellenőr esetén Svájcban a Szövetségi Adatvédemi és Információs Bizottság (http://www.edoeb.admin.ch), a SWAROVSKI ellenőr a Liechtensteini Hercegségben az Adatvédelmi Hivatal (Amtstelle Datenschutzstelle, a Liechtensteini Hercegségben (https://www.llv.li/), a SWAROVSKI ellenőr Ausztriában az Osztrák Adatvédelmi Hivatal (https://www.dsb.gv.at/). Az egyéb eseteket tartalmazó lista elérhető itt.

 

8. VÁLTOZTATÁSOK AZ ADATVÉDELMI ÉRTESÍTÉSBEN 
 

A SWAROVSKI fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés vagy bejelentés nélkül kiegészítse a jelen Adatvédelmi értesítőt. Az alkalmazandó legújabb változatot közzétesszük a SWAROVSKI WEBOLDALÁN. Amennyiben az Adatvédelmi nyilatkozat részét képezi az ÜGYFELEKKEL és PARTNEREKKEL kötött megállapodásnak, a SWAROVSKI e-mailben vagy más megfelelő módon tájékoztathatja őket a frissítésekről vagy módosításokról. A módosításokat elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az ellen a bejelentéstől számított 30 napon belül kifogást emelnek. Kifogás esetén a SWAROVSKI szabadon felmondhatja a megállapodást, kivételes jelleggel és azonnali hatállyal. 

 

II. SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK


Az alábbi rendelkezések kiegészítik az I. szakasz általános rendelkezéseit a SWAROVSKI bizonyos tevékenységeire vonatkozóan. Összeférhetetlenség esetén a következő rendelkezések az irányadóak  


1. ONLINE-SHOPOK


Az ügyfelek hitelképessége automatikusan kiértékelhető az online üzletekben annak érdekében, hogy döntsenek az ügyfél vásárlásáról. Ebben az esetben egy külső hitelminősítő intézet információi alapján hitelminősítést végzünk, amely által a SWAROVSKI képes eldönteni, hogy az ÜGYFÉL hitelképes-e. Az ügynökség a pontszámot egy titkos képlet alapján számolja ki, amely az ÜGYFÉL fizetési előzményeire, adósságaira és fizetésképtelenségére, valamint a cselekvőképesség lehetséges korlátozására vonatkozó adatok alapján kerül kiszámításra. Ha a pontszám egy bizonyos küszöb alatt van, nem ajánlunk fel számlás fizetést. Amennyiben az ÜGYFÉL nem hajlandó elfogadni a döntést, kapcsolatba léphet az illetékes online üzlet weboldalának impresszumában feltüntetett kapcsolattartóval. 


A SWAROVSKI online üzletei automatikusan eldönthetik, hogy kötnek-e vásárlási szerződést. A SWAROVSKI azonban ezt nem tekinti ezt egy automatizált, egyedi döntésnek (a GDPR 22. cikkének értelmében). Amennyiben az ÜGYFÉL nem kíván ilyen automatizált módon megállapodást kötni, lehetősége van a termékek és szolgáltatások megvásárlására a SWAROVSKI fizikai üzletekben.

 

2. PARTNEREK, BELEÉRTVE A NAGYKERESKEDŐKET, KISKERESKEDŐKET, KERESKEDŐKET, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ELADÓKAT STB.


Ahogy korábban jeleztük, az ÜGYFÉLADATOK, PARTNERADATOK és LÁTOGATÓI ADATOK általában közvetlenül a SWAROVSKI által, esetenként pedig közvetett módon kerülnek összegyűjtésre (például amikor a SWAROVSKI megkéri a HARMADIK FELEKET, hogy feldolgozóként járjanak el, a SWAROVSKI PARTNEREIKÉNT). Ezekben az esetekben a SWAROVSKI PARTNEREK a személyes adatokat a SWAROVSKI nevében és utasítása alapján dolgozzák fel, a feldolgozás módjára különleges adatfeldolgozói megállapodások vonatkoznak, amelyek lefedik a kötelezettségeik használati feltételeit, szem előtt tartják ÜGYFELEINK, PARTNEREINK és LÁTOGATÓINK jogainak védelmét, személyes adataaik feldolgozására és biztonságára vonatkozó adatvédelmi törvényeket betartva.

 

3. HÍRLEVÉL ÉS REKLÁMOZÁS BANNEREKKEL 


A SWAROVSKI hírlevelet vagy egyéb kereskedelmi üzenetet küldhet termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban az ÜGYFELEKNEK és a PARTNEREKNEK. A vonatkozó jogszabályokkal összhangban a SWAROVSKI fenntartja a jogot, hogy mindezt a meglévő ügyfelek és üzleti partnerek előzetes hozzájárulása nélkül tegye. A megfelelő ÜGYFELEK és ÜZLETI PARTNEREK azonban bármikor tiltakozhatnak a hírlevelek vagy más kereskedelmi üzenetek fogadása ellen a vonatkozó WEBOLDALON található fiókjukon keresztül vagy a levelekben megjelölt linken keresztül. Egy hírlevél felmondása azonban nem vonhatja maga után más hírlevelek megszüntetését. A SWAROVSKI fenntartja a jogot, hogy személyre szabott reklámokat tegyen közzé a WEBOLDALON tett látogatások során. Az ilyen, az ÜGYFÉL számára megjelenített bannerekkel történő reklámok olyan termékeket tartalmaznak, amelyeket a WEBOLDALON kínálnak, és amelyeket az ÜGYFÉL korábban megnézett. A reklámot a SWAROVSKI sütik segítségével generálja (lásd az I. bekezdés 6. paragrafus fent). 

 

4. SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉK és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEK


A SWAROVSKI ügyfelek SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉKAIVAL és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEIVEL kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni. 


A SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉKOKKAL és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEKKEL kapcsolatban összegyűjtött adatok feldolgozását a (i) megfelelő Swarovski-vállalat ellenőre végzi, aki támogatja, előmozdítja és megszervezi a nyereményjátékot, és esettől függően (ii) közös ellenőrként a Swarovski Aktiengesellschaft, Dr schistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein végzi. A SWAROVSKI más társaságai és leányvállalatai azonban felhasználhatják az összegyűjtött személyes adatokat az I. bekezdés 3. paragrafusban foglalt célokra. 


A SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉKOKNAK és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEKNEK megfelelően a SWAROVSKI a fenti I. bekezdés 2. paragrafusának megfelelően dolgozza fel a résztvevők személyes adatait, a vonatkozó rendelkezésekben kifejtett, elsősorban az alábbi célokra, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban: 

 • a verseny lebonyolítása; 
 • nyertesek értesítése; 
 • a nyertesek elérhetőségének közzététele a közösségi médiában
 • nyertesek népszerűsítése a közösségi médiában és 
 • egyéb promóciós és marketing tevékenységek.

A SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉKOKKAL és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEKKEL kapcsolatos további információ az irányadó SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉKOKRA és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEKRE vonatkozó használati feltételekben található, amelyet időről időre megosztunk és rendszerezünk. 

 

5. VIDEO MEGFIGYELŐRENDSZER


A SWAROVSKI egyes helyiségeiben és irodáiban video megfigyelőrendszer működik. A felvételek útján történő adatgyűjtéssel kapcsolatos adatkezelő az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és egyéb helyi, adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok (együttesen: Adatvédelmi jogszabályok) alapján a Swarovski adott helyiségében illetve irodájában feltüntetett Swarovski-entitás.A személyes adatok kezelése elengedhetetlen a SWAROVSKI  jogos érdekeinek érvényesítéséhez, azaz a helyiség biztonságának garantálásához és a SWAROVSKI  tulajdonának védelméhez. A személyes adatokat a SWAROVSKI nem használhatja fel automatikus döntéshozatal céljából, a profilalkotást is beleértve. A SWAROVSKI általában csak addig őrzi meg a személyes adatokat, ameddig azokra a kezelésük céljából szüksége van. A SWAROVSKI rövid idő elteltével felülírja a felvételeket, kivéve, ha azok olyan eseményeket tartalmaznak, amelyek potenciálisan jogi követelések tárgyát képezhetik. Ilyen esetben a személyes adatokat a követelésekkel kapcsolatos eljárások idejére őrizzük meg. Az Adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a SWAROVSKI továbbíthatja a személyes adatokat a következő kategóriákba tartozó harmadik feleknek, amelyek az adatkezelés céljának megfelelően, a SWAROVSKI nevében vagy a saját céljaikra kezelik a személyes adatokat: szolgáltatók, beleértve az adatfeldolgozókat; helyi, nemzeti és külföldi hatóságok; a potenciális vagy tényleges jogi eljárások egyéb résztvevői, a Swarovski csoporthoz tartozó többi SWAROVSKI. Ha az adatokat olyan országokba továbbítják, amelyek nem garantálják a megfelelő védelmet, a SWAROVSKI  biztosítja a továbbított adatok megfelelő védelmét a megfelelő szerződéses garanciák felállításával (például az EU általános adatvédelmi kikötései alapján); kötelező erejű SWAROVSKIi szabályokkal; valamint azzal, hogy az adatokat egy szerződés jóváhagyása és aláírása után vagy teljesítésének részeként; a jogi követelések meghatározásával, gyakorlásával vagy érvényesítésével kapcsolatban; nyomós közérdek alapján; vagy ezen személyek védelme érdekében továbbítja. Az érintett személyek információt kérhetnek a SWAROVSKI arra vonatkozóan, hogy kezel-e rájuk vonatkozó adatokat. Ezenkívül jogukban áll kérelmezni a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy korlátozását, tiltakozni a személyes adataik kezelése ellen, valamint érvényesíteni az adathordozhatósághoz való jogukat. Az érintett személyek továbbá panaszt tehetnek az illetékes adatvédelmi hatóságnál.Ha élni kíván a vonatkozó jogaival, vagy bármilyen kérdése vagy aggálya van az adatvédelmi nyilatkozatunkkal, illetve a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, írjon a SWAROVSKI adatvédelemért felelős csapatának a dataprivacy@swarovski.com e-mail-címre.

 

III. KÜLÖNLEGES ADATVÉDELMI ÉRTESÍTÉS AZ ÜGYFÉLPROGRAMOK SZÁMÁRA
 

Az alábbi III. bekezdés rendelkezései pontosítják az I. bekezdés általános rendelkezéseit a SWAROVSKI hűségprogramjával kapcsolatban.


1. SWAROVSKI CRYSTAL SOCIETY (SCS)
Az alábbi rendelkezések a SWAROVSKI adatkezelésére vonatoznak az ügyfeleknek szóló Swarovski Crystal Society (SCS) hűségprogramhoz kapcsolódóan.
a. A személyes adatok Felelőse (adatkezelő)
Az SCS-tagsághoz kapcsolódó SZEMÉLYES ADATOK kezelését két adatkezelő együttesen végzi: (i) a jelentkezési űrlapnak megfelelően a tagságot kibocsátó, illetve a tagsági díjat beszedő helyi Swarovski vállalat adatkezelője, valamint (ii) a Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein adatkezelője. A begyűjtött személyes adatok megosztásra kerülnek a Swarovski cégcsoport más tagjaival, illetve bizonyos, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban megadott külső felekkel is.  
b. A Személyes Adatok és Adatforrások kezelése
A Swarovski gyűjti és megőrzi az SCS jelentkezési űrlapján kötelezően megadandó személyes adatokat (nem kizárólagosan ideértve a megszólítást, a nevet, az elérhetőségi adatokat, a születési dátumot, a korábbi SCS-tagsági azonosító számot, az előnyben részesített nyelvet és a rendelési információkat, valamint adott esetben az ajándékozó nevét, elérhetőségét és SCS-tagsági azonosító számát), amelyeket az SCS-tag maga vagy az SCS-tagságot ajándékba megvásároló és az SCS-tag SZEMÉLYES ADATAIT a Swarovski rendelkezésére bocsátó személy ad meg („Űrlapadatok”). Továbbá a Swarovski gyűjti a vásárló által az online tagsági felületen vagy a velünk való kommunikáció során önként megadott személyes adatokat: a stílust/érdeklődési kört (pl. ékszerek és kiegészítők, lakberendezés, figurák és dísztárgyak és/vagy órák; klasszikus stílus), közösségimédia-fiókokat (és a közösségi bejelentkezés során gyűjtött kapcsolódó információkat), nemet, IP-címet és online azonosítókat.
A Swarovski az ilyen jellegű SZEMÉLYES ADATOKAT attól az értékesítési ponttól kapja meg, ahol a tagságot megrendelik és kifizetik. Minden új SCS-taghoz hozzárendel egy egyedi tagsági azonosító számot, nyomon követi a tagság kezdetének és megújításának dátumát vagy dátumait, az SCS-tag által kiválasztott szolgáltatási és levelezési lehetőségeket, a biztosított szolgáltatásokat (beleértve a tagnak küldött ajándékokat is) és adott esetben a Swarovski cégcsoport online elérhető, illetve e-mailben kiküldött ajánlatainak az SCS-tag általi igénybe vételéhez kapcsolódó további adatait (például a hírlevél megnyitásának gyakorisága, kattintási gyakoriság, a meglátogatott webhelyek, interakció a közösségi oldalakon) és interakciós változóit (például kattintási gyakoriság, interakcióval töltött idő vagy interakció a közösségi oldalakon). Előfordulhat, hogy a Swarovski a fizetési információkat is kezeli közvetlenül vagy egy külső fél közreműködésével, ha erre az SCS-tagsági díj megfizetéséhez szükség van. A Swarovski emellett az SCS-tagok vásárlási előzményeivel kapcsolatos adatokat is rögzíti, azaz a megvásárolt termékeket (a termék megnevezését, árát), illetve a vásárlás helyét és időpontját. A vásárlási előzmények rögzítésére csak akkor kerül sor, ha az SCS programban részt vevő üzletben a vásárláskor megadják az SCS-tagsági azonosító számot. Az online áruházban, a regisztrált vásárlóknak az interneten keresztül, egy online fiók létrehozásával kell aktiválniuk a fiókjukat. A regisztrált vásárlók vásárlási előzményeinek rögzítése akkor történik meg, ha vásárláskor megadják a fiókazonosító számot, vagy vásárláskor a regisztrált vásárló be van jelentkezve az online fiókjába. A Swarovski emellett gyűjti és menti az SCS-tag számára küldött összes utalványt, és adott esetben a Swarovski cégcsoport online, illetve e-mailben küldött ajánlatainak az SCS-tag általi igénybe vételéhez kapcsolódó további adatokat (pl. hírlevél megnyitásának gyakorisága, kattintási gyakoriság, a meglátogatott internetes webhelyek, interakció a közösségi oldalakon). Ha a Swarovski úgy ítéli meg, hogy két különböző SCS-tagság ugyanahhoz a személyhez tartozik, illetve ha erre vonatkozó, érvényes kérelem érkezik, a Swarovski egyesítheti a két tagságot.

c. Az Adatkezelés Célja
A SWAROVSKI többek között a következő célok érdekében gyűjti és kezeli a vásárlói hűségprogram tagjainak személyes adatait:
•    az SCS-tagság adminisztrációja;
•    az SCS működtetése, vagyis előnyök és különleges feltételek biztosítása, felmérésekben való részvétel, véleménykérés vagy a közösségi oldalakon való megjelenés,
•    Személyre szabott és egységes vásárlói élmény biztosítása minden csatornán (Swarovski-üzletek, swarovski.com, e-mail-kommunikáció, közösségi média) 
•    Lényeges információk és személyre szabott marketingcélú tartalmak biztosítása 
•    Nem marketingcélú tartalmak biztosítása, nem kizárólagosan beleértve a következőket: az adatvédelmi szabályzattal, az általános feltételekkel és/vagy a használati feltételekkel kapcsolatos módosítások; a kínált termékeket és szolgáltatásokat érintő módosítások; fiókhitelesítés; jelszó-visszaállítás; illetve a szolgáltatásainkat esetlegesen érintő incidensekkel kapcsolatos információk   
•    Személyre szabott ajánlatok, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás biztosítása
•    A regisztrált vásárlók számára fenntartott különleges eseményekre szóló meghívók és promóciók biztosítása
•    Felméréseken való részvétel, vásárlói visszajelzések igénylése minden csatornán (Swarovski-üzletek, swarovski.com, e-mail, közösségi média)

A programban részt vevő üzletekben az SCS-tagság elérhetővé teszi az SCS-tagok számára a kibővített vásárlói tanácsadás előnyeit, amelynek keretében a fiókazonosító szám bemutatását követően az üzlet alkalmazottja lekérheti a regisztrált vásárló adatait, és a korábbi vásárlások, a kedvelt stílusok, az érdeklődési körök vagy a kívánságlista alapján további vásárlási tanácsokkal láthatja el a regisztrált vásárlót.
Az SCS-tagság azonosító számának, az e-mail-címnek vagy a regisztrált vásárló nevének és születési idejének (vagy egyéb egyedi, azonosításra alkalmas adatának) bemutatását követően az üzlet megfelelő alkalmazottja vagy az ügyfélszolgálati munkatárs hozzáférhet az adott regisztrált vásárló mentett vásárlási előzményeihez és kívánságlistájához. 

A begyűjtött személyes adatokat a Swarovski a Tagság adminisztrációjához és kezeléséhez használja fel (többek között könyvelési és fizetési célokra), hogy biztosíthassa a Tag számára a Tagsággal járó előnyöket és egyéb szolgáltatásokat (amelyekhez a jogalapot a Tagság jelenti), valamint arra a célra, hogy reklámcélú tájékoztatást küldjön (például a Swarovski cégcsoport hírlevelei, termékinformációi, szolgáltatásai és különleges ajánlatai formájában) az SCS-tagnak e-mailben, postai úton, mobiltelefonos üzenetben vagy telefonhívás keretében a Tag által megadott elérhetőségek valamelyikén (amelyhez a Swarovski az SCS-tag hozzájárulását kéri). Ezekben az esetekben a SWAROVSKI személyre szabhatja a Tagnak küldött információkat, így amikor lehetséges, a Tag kifejezetten olyan információkhoz jut, amelyek a SWAROVSKI megítélése szerint számot tarthatnak a Tag érdeklődésére. Ebből a célból a SWAROVSKI elemzi az Űrlapadatokat (különösen a korra, nemre, érdeklődési körre és preferenciákra vonatkozó adatokat), illetve a vásárlási előzményekből vagy interakciós adatokból kinyerhető egyéb adatokat, vagy az SCS-tag által egy későbbi időpontban önként a SWAROVSKI rendelkezésére bocsátott információkat. Mindezeken felül a SWAROVSKI felhasználhatja a személyes adatokat a jogi kötelezettségei teljesítése érdekében, illetve amennyiben jogos érdeke fűződik hozzá, statisztikai és kutatási célokra, beleértve az SCS-tagok jobb megismerését, az ügyfél- és piaci elemzéseket, az SCS program fejlesztéseit, valamint az új termékek és szolgáltatások kifejlesztését.
Nem marketingcélú kommunikáció akkor is küldhető, ha a regisztrált vásárló bizonyos marketingcélú kommunikációkat elutasított, mivel ez szükséges lehet a szerződéskötéshez, a jogi kötelezettségek teljesítéséhez vagy biztonsági követelményeknek való megfeleléshez. Továbbá egy születésnapi üzenetet is küldünk, ha megosztja velünk a születési dátumát.

d. A személyes adatok Közlése
Az SCS-sel kapcsolatos személyes adatok kezelése során a SWAROVSKI adatokat közölhet a következő kategóriákba tartozó felekkel:
•    PARTNEREKKEL, beleértve az üzleti partnereket, a marketinges és promóciós partnereket (a közösségimédia-partnerekkel együtt), illetve az összes részt vevő kiskereskedelmi üzlettel vagy más jogosult viszonteladókkal, tekintet nélkül arra, hogy az adott céget a SWAROVSKI vagy más értékesítési vagy együttműködő partner üzemelteti-e; ezek az üzletek a világ bármely országában működhetnek, és a SWAROVSKI-tól kapott adatokat kizárólag az SCS működtetésére használhatják fel, beleértve a SWAROVSKI nevében a Tagok számára biztosított, személyre szabott ajánlatokat és kommunikációt;
•    egy SWAROVSKI vállalattal, amely technikai szempontú kiszervezés keretében megkapja az adatkezelés (adatbázis-üzemeltetés) feladatát az SCS vonatkozásában (adatfeldolgozó).
Minden fogadó fél esetében előfordulhat, hogy olyan országban található, ahol az adatvédelem szintje nem megfelelő. Ilyen esetekben a SWAROVSKI gondoskodik az adatok megfelelő szintű védelméről.
e. Az Érintettek Jogai
Az SCS Tagjainak és a tagságot ajándékozóknak bármikor jogában áll információt kérni a SWAROVSKI-tól a mentett személyes és egyéb adataikkal kapcsolatban, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően. Jogukban áll továbbá a személyes adataik módosítását, korlátozását vagy törlését kérni, illetve másolatot kérni ezekről a személyes adatokról. 
A Swarovski regisztrált vásárlói továbbá visszavonhatnak bármilyen, a Swarovski számára a jövőre vonatkozóan megadott beleegyezést (például az adatok promóciós vagy reklámcélú felhasználását, a hírleveleket vagy egyéb hirdetési célú tájékoztatást illetően). 
Ha élni kíván a jogaival a hírlevél-feliratkozás, az adathozzáférés vagy az adattörlés vonatkozásában, bátran forduljon az ügyfélszolgálati csapatunkhoz a Customer_Service_HU@swarovski.com e-mail-címen, akik örömmel válaszolnak az Ön kérdéseire. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítása előtt megkérhetjük arra, hogy igazolja a személyazonosságát.

f. Adatmegőrzés
A Személyes adatok megőrzése és felhasználása a Tagság időtartamára korlátozódik, ezért a megőrzés addig tart, amíg az előbb említett célokból kifolyólag ez szükséges, de legfeljebb öt évig, kivéve, ha jogi okokból tovább szükséges. A vásárlási előzmények megőrzésének ideje általában öt év. Ez alól kivételt képeznek a csak az SCS-tagok számára elérhető exkluzív termékek vásárlási előzményei, amelyeket a vállalat a Tagság teljes időtartama során megőriz annak érdekében, hogy felmérhesse, összességében mennyiben járul hozzá a Tag a Society működéséhez. Ha egy SCS-tag nem szeretné, hogy az exkluzív SCS-termékekre vonatkozó vásárlási előzményeit 5 évnél tovább megőrizzék, kérelmezheti azok törlését, ha felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, és kifejezetten kéri az ilyen előzmények törlését. Az SCS-szel kapcsolatos további információkat a www.swarovski.com weboldalon, a vásárlói hűségprogram Általános szerződési feltételeiben talál.

g. Frissítések és további információ
A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt információk frissítése, valamint adott esetben a további, országspecifikusan kötelező, illetve az EU adatvédelmi rendelete alapján kötelező információk, továbbá a személyes adatok tengeren túlra történő továbbításával kapcsolatos bármilyen bizonytalanság, a személyes adatok tárolásával és biztonságával kapcsolatos kérdések, illetve a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban kifejezetten nem meghatározott egyéb adatvédelmi kérdések vonatkozásában a www.swarovski.com webhelyen elérhető Adatvédelmi nyilatkozatot kell mérvadónak tekinteni. 
 

 

2. SWAROVSKI CLUB


A következő rendelkezések vonatkoznak a SWAROVSKI által, Swarovski Club hűségprogrammal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokra.  

A. A személyes adatokért FELELŐS személy (Ellenőr)

A Swarovski Club tagsággal kapcsolatban összegyűjtött SZEMÉLYES ADATOT két megosztott ellenőr dolgozza fel, elsősorban a (i) az illetékes helyi SWAROVSKI vállalat, aki a formanyomtatványnak megfelelően kiadja a tagságot, és (ii) SWAROVSKI Aktiengesellschaft, Dr schistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, ellenőrként. A SWAROVSKI egyéb vállalatai és leányvállalatai ugyanakkor felhasználhatják az összegyűjtött SZEMÉLYES ADATAIKAT, az I. bekezdés 3. paragrafusában foglalt céloknak megfelelően. 

B. A SZEMÉLYES ADATOK feldolgozása és FORRÁSA

A SWAROVSKI gyűjti és megőrzi a Swarovski Club regisztrációs űrlapján kötelezően kitöltendő személyes adatokat (nem kizárólagosan beleértve a megszólítást, a nevet és címet, illetve az e-mail-címet), valamint a Swarovski Club tagjai által a tagsági oldalon önként megadott személyes adatokat: a születési dátumot, illetve a stílust/érdeklődési kört (pl. Ékszerek és kiegészítők, Otthon és stílus, Esküvő, Figurák és dísztárgyak és/vagy Karórák; Klasszikus stílus) („Űrlapadatok”). A Swarovski emellett a Tagok vásárlási előzményeivel kapcsolatos adatokat is menti, amibe a megvásárolt termékek (termék megnevezése, ára, kedvezmény), a vásárlás helye és időpontja, illetve a tagsági azonosító szám tartoznak bele. A vásárlási előzmények rögzítése akkor történik meg, ha a Swarovski Club programban részt vevő üzlet pénztáránál vásárláskor megadják a Swarovski Club-tagsági azonosító számot. Az online áruházban a Tagok vásárlási előzményeinek rögzítése akkor történik meg, ha vásárláskor megadják a tagsági azonosító számot, vagy vásárláskor a Tag be van jelentkezve egy, a Swarovski Club-tagsággal összekapcsolt online fiókba. A Swarovski emellett gyűjti és menti a Swarovski Club Tagja számára küldött összes utalványt, és adott esetben a Swarovski csoport online, illetve e-mailben küldött ajánlatainak a Swarovski Club Tagja általi igénybe vételéhez kapcsolódó további adatokat (pl. hírlevél megnyitásának gyakorisága, kattintási gyakoriság, a meglátogatott internetes webhelyek, interakció a közösségi médiában). Ha a Swarovski úgy ítéli meg, hogy két különböző Swarovski Club-tagság ugyanahhoz a személyhez tartozik, illetve ha erre vonatkozó, érvényes kérelem érkezik, a Swarovski egyesítheti a két tagságot.

Tagságuk kezdetekor a Tagok kapnak egy e-mailt, amelyben a Swarovski Club programban aktuálisan részt vevő összes üzlet áttekintési oldalára mutató hivatkozás szerepel. A részt vevő üzletek listája az interneten is megtekinthető a következő címen: swarovski.com/club.

C. A feldolgozás CÉLJA

A Swarovski többek között a következő célok érdekében gyűjti és kezeli az ügyfeleknek szóló hűségprogram Tagjainak személyes adatait:

 • a Swarovski Club-tagság adminisztrációja;
 • a Swarovski Club működtetése, vagyis a személyre szabott ajánlatok, tanácsadás és tájékoztatás a Swarovski termékeit és szolgáltatásait illetően, előnyök és különleges feltételek biztosítása (például utalványok formájában), meghívó a tagoknak rendezett különleges promóciós és egyéb eseményekre, felmérésekben való részvétel, véleménykérés vagy a közösségi médiában való megjelenés.

A begyűjtött adatokat a Swarovski a tagság adminisztrációjához és kezeléséhez használja fel (többek között könyvelési célokra), hogy biztosíthassa a Tag számára a tagsággal járó előnyöket és egyéb szolgáltatásokat (ehhez a jogalapot a Tagság jelenti).

A programban részt vevő üzleteben a Swarovski Club elérhetővé teszi a Tagok számára a kibővített ügyféltanácsadás előnyeit, amelynek keretében a tagsági azonosító szám bemutatását követően az üzlet alkalmazottja lekérheti a Tag vásárlási előzményeit, és a korábbi vásárlások, a kedvelt stílusok, az érdeklődési körök vagy a kívánságlista alapján további vásárlási tanácsokkal láthatja el a Tagot.

A Swarovski Club-tagsági azonosító szám, az e-mail-cím vagy a Tag nevének és születési idejének (vagy egyéb egyedi, azonosításra alkalmas adatának) a bemutatását követően az üzlet megfelelő alkalmazottja hozzáférhet az adott Tag mentett vásárlási előzményeihez és kívánságlistájához. 

A Swarovski arra is felhasználhatja a személyes adatokat, hogy bizonyos Tagokat meghívjon a különleges eseményekre és promóciókra, például az új termékek bemutatójára vagy a kedvezményes vásárlást lehetővé tevő promóciókra. A Swarovski továbbá a Tagoknak küldött születésnapi jókívánságokhoz is felhasználja a személyes adatokat.

A Swarovski emellett a vásárlási előzményekkel gyűjtött adatok felhasználásával tudja a Tagok számára biztosítani a tagsággal járó előnyöket Kedvezmény vagy Hűségajándék típusú utalványok formájában. A vásárlási előzményekben mentett adatok alapján a Swarovski dönti el, milyen típusú utalványt ajándékoz a Tagnak. 

Ha a Tag beleegyezését adta a Swarovski számára, a Swarovski további információkat küldhet a Tagnak a Swarovski vállalatról, a termékekről, a szolgáltatásokról illetve az exkluzív ajánlatokról e-mailben vagy egyéb, a Swarovski által választott módon. Az Űrlapadatok és a részt vevő üzletek által jelentett vásárlási előzmények, az interakciós változók (például kattintási gyakoriság, interakcióval töltött idő vagy közösségi médiás interakció), a megadott stílus és érdeklődési kör, valamint a Swarovski Club Tagja által a Swarovski számára önként megadott egyéb információk alapján a Swarovski személyre szabhatja a Tagnak küldött információkat, így amikor csak lehetséges, a Tag kifejezetten olyan információkhoz juthat, amelyeket a Swarovski a Tag érdeklődési körének megfelelőként ítél meg. Ebből a célból a Swarovski elemzi a Tagság kezdetekor megadott Űrlapadatokat, és számításba veszi a korra, nemre, érdeklődési körre, preferenciákra és interakciókra vonatkozó, mentett adatokat, továbbá a kapott utalványokat, illetve a vásárlási előzményekből kinyerhető egyéb adatokat vagy a Tag által a Swarovski számára önként, bármely későbbi időpontban megadott információkat. 

D. A személyes adatok MEGOSZTÁSA

A Swarovski Clubbal kapcsolatos személyes adatok kezelése során a Swarovski személyes adatokat közölhet a következő kategóriákba tartozó felekkel:

 • Partnerekkel, beleértve az üzleti partnereket, a marketinges és promóciós partnereket (a közösségimédia-partnerekkel együtt) és az összes részt vevő kiskereskedelmi üzlettel vagy más jogosult viszonteladókkal, tekintet nélkül arra, hogy az adott céget a Swarovski vagy más értékesítési vagy együttműködő partner üzemelteti-e; ezek az üzletek a világ bármely országában működhetnek, és a Swarovski részéről kapott adatokat kizárólag a Swarovski Club működtetésére használhatják fel, beleértve a Swarovski nevében a Tagok számára biztosított, személyre szabott ajánlatokat és kommunikációt;
 • egy Swarovski vállalattal, amely technikai szempontú kiszervezés révén megkapja az adatkezelés (az adatbázis-üzemeltetés) feladatát a Swarovski Club vonatkozásában (adatfeldolgozók).

Minden fogadó fél esetében előfordulhat, hogy olyan országban található, ahol az adatvédelem szintje nem megfelelő. Ilyen esetekben a Swarovski gondoskodik az adatok megfelelő szintű védelméről.

E. Az érintettek JOGAI

A Swarovski Club tagok bármikor fordulhatnak információért a SWAROVSKIHOZ az elmentett személyes adataikkal kapcsolatban és egyéb, a vonatkozó adatvédelmi törvényben meghatározottaknak megfelelően. A Swarovski Club tagok JOGAIVAL kapcsolatos további információ a fenti I. fejezet 7. paragrafusában található.

F. ADATMEGŐRZÉS

A SZEMÉLYES ADATOKAT a tagság idejére őrizzük meg és használjuk fel; ezt követően pedig annyi ideig tároljuk, ameddig a fent említett célokhoz arra szükség van, de nem tovább, mint öt év, kivéve, ha a törvények máshogy rendelkeznek. A vásárlási előzményt 5 évig őrizzük meg. 

A Swarovski Clubbal kapcsolatos további információ az ügyfeleknek szóló hűségprogram általános feltételeiben érhető el www.swarovski.com webhelyen.


1. függelék –  A SWAROVSKI jogalanyainak listája
 

Név

Cím

SWAROVSKI Argentina Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

Av. Juan B. Justo 637, 4to Piso, CP 1425 Ciudad de Buenos Aire, Argentina
 

SWAROVSKI Australia Pty Ltd

Unit 1, 4D Huntley Street, AU-2015 Alexandria, NSW
 

D. SWAROVSKI Distribution GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens
 

D. SWAROVSKI KG

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens
 

D. SWAROVSKI Tourism Services GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens
 

Swareflex GmbH

Josef-Heiss-Strasse 1, AT-6134 Vomp
 

SWAROVSKI Austria Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Feldkreuzstrasse 3, AT-6063 Rum
 

SWAROVSKI Austria Vertriebsgesellschaft m.b.H. & Co. KG

Feldkreuzstrasse 3, AT-6063 Rum
 

SWAROVSKI Mobility GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens
 

SWAROVSKI Multibrand Distribution GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens
 

S.A. SWAROVSKI Belgium N.V.

Nieuwstraat 47, BE-1000 Brussel
 

SWAROVSKI Cristais Ltda.

Alameda Itú, 852, 8th Floor, BR-01421-001 São Paulo
 

SWAROVSKI Crystal Components Ltda.

Alameda Itú, 852, 13th Floor, BR-01421-001 São Paulo
 

SWAROVSKI Canada Limited

80 Gough Road, Unit # 2, CA-L3R 6E8 Markham, ON
 

SWAROVSKI Chile Limitada

Marchant Pereira 150, Region Metropolitana, CL-Providencia, Santiago  
 

Signity Hong Kong Ltd

1063 King's Road, 20th Floor, Quarry Bay, CN-Hong Kong
 

SWAROVSKI (Guangzhou) Trading Co. Ltd

02-07 Room,17 Floor,Central Tower,No.5,Xiancun Road,Guangzhou,510623,China
 

SWAROVSKI (Macao) Ltd.

Avendia da Amizade, n 555, Edificio Landmark, CN-Macau 
 

SWAROVSKI (Shanghai) Trading Co. Ltd.

168 XiZang Road (M), Room 1601, The Headquarters Building, Huang Pu District,

CN-200001 Shanghai
 

SWAROVSKI Greater China Limited

1063 King's Road, 9th Floor, Quarry Bay, CN-Hong Kong
 

SWAROVSKI Hong Kong Limited

1063 King's Road, 9th Floor, Quarry Bay, CN-Hong Kong
 

SWAROVSKI Taiwan Ltd

3F, No. 27, Chung Shan North Road, Sec. 1, TW-10441 Taipei
 

SWAROVSKI Bohemia spol. s r.o.

Štětkova 1638/18, CZ-14000 Prague
 

SWAROVSKI France S.A.S.

15 Boulevard de Poissonnière, FR-75002 Paris
 

SWAROVSKI (Deutschland) GmbH

Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren
 

SWAROVSKI Hellas S.A.

114, Vouliagmenis av. & 5 Spetson str., Glyfada, GR-16674 Athen
 

SWAROVSKI Hungary Retail Limited Liability Company

HU-1146 Budapest, Hermina ut 17.
 

PT Crystallized Elements

Cyber 2 Tower, 31st Floor Unit B, JL HR. Rasuna Said, Blok X5 No. 13 Ku - ID 12950 Jakarta
 

SWAROVSKI India Private Limited

1A-D, Vandhna , 11, Tolstoy Marg, IN-110 001 New Delhi
 

SWAROVSKI Ireland Limited

70 Sir Rogerson's Quay, IE-Dublin
 

Swarovski Internazionale d’Italia S.r.l.

Via G. Giulini 3, IT-20123 Milano
 

Signity Japan Ltd

Daisan Watanabe Building 6F, 2-1-33 Shiba, Minato-ku, Tokyo 105-0014
 

SWAROVSKI Japan Ltd.

Ichibancho Tokyu Building 12F, 21 Ichibancho Chiyoda-ku, Tokyo 102-0082
 

SWAROVSKI Korea Ltd

10,11,12,13F Baekyoung Bldg. 456 Dosan-daero, Gangnam-gu, KR-135-949 Seoul
 

SWAROVSKI Aktiengesellschaft

Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen
 

SWAROVSKI International Distribution AG

Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen
 

SWAROVSKI Global Business Services Americas, SRL

Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Terrazas A, Oficina Regus, 5to piso, San José, Costa Rica
 

SWAROVSKI Global Business Services Asia SDN BHD

Unit 1.01, GBS@Mayang, Jalan Mahsuri, Bandar Bayan Baru, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang
 

SWAROVSKI Global Business Services Sp. z.o.o

Ul. Cypriana Kamila Norwida 5, “Yoko” Building, 80-820 Gdansk, Poland
 

SWAROVSKI Malaysia Trading Sdn Bhd

Suite 19-03, 19th Floor, Menara Keck Seng, 203, Jalan Bukit Bintang, MY-55100 Kuala Lumpur
 

SWAROVSKI Crystal SA de CV

Av. Ejército Nacional Mexicano No. 579 Piso 11, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, MX-11520 Mexico City
 

SWAROVSKI (Europe) Holding B.V.

Dam 6, NL-1012 NP Amsterdam
 

SWAROVSKI Handelsonderneming Benelux B.V.

Oosterdoksstraat 80, NL-1011 DK Amsterdam
 

SWAROVSKI International (NZ) Limited

3/45 Queen Street, Auckland 1010 New Zealand
 

SWAROVSKI Poland Sp. z o.o.

Crown Tower, ul. Hrubieszowska 2, PL-01-209 Warsaw
 

SWAROVSKI Ibérica, S.A - Sucursal EM Portugal, Lisbon

 

OOO SWAROVSKI Russia

Dolgorukovskaya street 7, RU-127006 Moscow
 

SWAROVSKI Brand License AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf
 

SWAROVSKI Immobilien AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf
 

SWAROVSKI Subotica DOO

Batinska 94, 24000 Subotica, Republic of Serbia
 

SWAROVSKI Management Pte Ltd

2 Alexandra Road, # 03-01 Delta House, SG-159919 Singapore
 

SWAROVSKI Singapore Trading Pte Ltd.

2 Alexandra Road, # 03-01 Delta House, SG-159919 Singapore
 

SWAROVSKI Ibérica, S.A

C/ Llacuna, 10-20, 1a planta, ES-08005 Barcelona
 

SWAROVSKI Sweden AB

c/o Matrisen (Redovisning&Rådgivning), Box 22059, SE-10422 Stockholm
 

Daniel SWAROVSKI Corporation AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf
 

SWAROVSKI (Schweiz) AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf
 

SWAROVSKI Crystal Online AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf
 

SWAROVSKI (Thailand) Limited

849 Vorawat Building, 16th Floor, Room 1601-1602, Silom Road, Silom Sub-district,
Bangrak District, TH-10500 Bangkok

 

SWAROVSKI Kristal Ticaret Limited Sirketi

Abdi İpekçi Cad. No:57 Reasürans Han E Blok Kat:5, TR-34367 Istanbul
 

Chamilia Europe Limited

Unit 48 Hoults Yard, Walker Road, Newcastle Upon Tyne, NE6 1AB, England - UK
 

SWAROVSKI International Limited

21 Sackville Street, London, England, W1S 3DN
 

SWAROVSKI Middle East FZE

Roundabout No. 6, P.O. Box 17128, AE-Jebel Ali Free Zone, Dubai
 

SWAROVSKI UK Limited

1st Floor, Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, GB-W4 5YE London
 

SWAROVSKI Digital Business USA Inc.

1, Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

SWAROVSKI Financial Services Corp.

1, Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

SWAROVSKI North America Limited

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

SWAROVSKI Retail Ventures Ltd.

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

Amazar Americas, Inc

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

Chamilia, LLC

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

Signity Americas Ltd

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

SWAROVSKI Lighting, Ltd

61 Industrial Blvd., US-Plattsburgh,  NY  12901
 

Touchstone Crystal Inc

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

 

Név

Cím

SWAROVSKI North America Limited

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

SWAROVSKI Retail Ventures Ltd.

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

Amazar Americas, Inc

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

Chamilia, LLC

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

Signity Americas Ltd

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

SWAROVSKI Lighting, Ltd

61 Industrial Blvd., US-Plattsburgh,  NY  12901
 

Touchstone Crystal Inc

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

Marigot Vietnam LLC

Lot 204, Amata IP, Bien Hoa City, Dong Nai tartomány, Vietnam
 


2. függelé

Országok

Argentína

Ausztrália

Ausztria

Belgium

Brazília

Kanada

Chile

 Kína

Costa Rica

Cseh Köztársaság

Franciaország

Németország

Görögország

Magyarország

India

Írország

Olaszország

Japán

Koreai Köztársaság

Liechtenstein

Malajzia

 Mexikó

Hollandia

Új-Zéland

Lengyelország

Portugália

 Orosz Föderáció

Szerbia

Szingapúr

Spanyolország

Svédország

Svájc

Thaiföld

Törökország

Egyesült Arab Emirátusok

Egyesült Királyság

Egyesült Amerikai Államok

Vietnam

Swarovski szolgáltatások
Fedezze fel exkluzív Swarovski szolgáltatásainkat