Ezeket a weboldalakat (alább definiálva) a következő működteti:

Swarovski Crystal Online AG
Alte Landstrasse 411
8708 Männedorf
Svájc

Cégjegyzékszám
Handelsregister Zurich, HRB CH-020.3.023.942-2

Svájci adószám
231'288

Törvényes képviselője a cég ügyvezető igazgatója
Michele Molon

 

1. Üdvözlés

Köszönjük, hogy ellátogatott a Swarovski weboldalára. A weboldalakhoz való hozzáféréssel és böngészéssel a látogatók korlátozás vagy minősítés nélkül elfogadják ezeket a használati feltételeket a bennük hivatkozott (“Használati feltételek”) dokumentumokkal és valamennyi alkalmazandó, itt meghatározott törvénnyel együtt. Kérjük, alaposan olvassa el a Használati feltételeket.

Ezek a Használati feltételek az összes Swarovski weboldalra, Swarovski Crystal Online AG által üzemeltetett mobil weboldalra és alkalmazásra és /vagy bármilyen és minden egyéb jogi személyre a Swarovski vállalati csoporton belül (a továbbiakban: “Weboldalak” vonatkoznak. A Swarovski Crystal Online AG és / vagy a Swarovski Group-on belüli valamennyi más jogalany neve a továbbiakban “Swarovski / Mi / a miénk”.

 

2. Weboldalakra vonatkozó adatvédelmi irányelvek

A Swarovski Adatvédelmi irányelv azokat a feltételeket határozza meg, amelyekre a személyes adatok feldolgozását alapozzuk.

Mi gyűjtjük be Öntől vagy Ön bocsátja rendelkezésünkre. A weboldalhoz való hozzáféréssel beleegyezik a feldolgozásba az Adatvédelmi irányelvnek megfelelően, és garantálja és képviseli a következőt:

a) minden személyes adat, amelyet Velünk megoszt minden anyagi viszonylatban
teljes és pontos; és
b) abban az esetben, ha harmadik felek személyes adatát bocsátja rendelkezésünkre, ekkor beszerezte az érintett harmadik fél világos, egyértelmű beleegyezését az ilyen személyes adatok továbbadására vonatkozóan.

 

3. Változtatási jogunk

Időről időre változtatásokat eszközölünk a Használati feltételekben. Minden egyes alkalommal, amikor használni szeretné a weboldalt, kérjük, ellenőrizze ezeket a Használati feltételeket, hogy megbizonyosodjon arról, megértette az adott időben alkalmazott feltételeket.

Időről időre frissíthetjük és módosíthatjuk a weboldalt. Bár ésszerű erőfeszítéseket teszünk a weboldalunk információjának frissítése érdekében, nem teszünk észrevételeket, nem biztosítunk jótállást vagy garanciát, akár kifejezetten, akár hallgatólagosan arra vonatkozóan, hogy weboldalunk tartalma pontos, teljes vagy naprakész.

A weboldalon tatálható tartalom csak általános információnyújtásra szolgál. Nem szolgál megbízható tanácsként. Szakértői vagy specialista tanácsát kell kérnie az előtt, hogy lépéseket tenne vagy tartózkodna ettől a weboldalak tartalma alapján.

 

4. Hozzáférés a weboldalainkhoz

A webodalakat ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre. Nem garantáljuk, hogy a weboldalak vagy a weboldalak tartalma mindig illetve megszakítás nélkül elérhető lesz.

A weboldalakhoz való hozzáférés ideiglenesen engedélyezett. Nem felelünk azért, ha bármilyen okból kifolyólag a weboldalak nem elérhetőek bármilyen időtartamra vagy időszakra. Ön felel azért, hogy megtegyen minden szükséges intézkedést a weboldalakhoz való hozzáférés érdekében. Ön felel azért, hogy akik az Ön internet kapcsolatán keresztül érik el a weboldalakat, ismerik a Használati feltételeket és betartják őket.

 

5. Az Ön fiókja és jelszava

Ha választ vagy az Ön rendelkezésére bocsátanak egy felhasználói azonosító kódot, jelszót vagy bármilyen más információt biztonsági eljárásaink részeként, ezt az információt bizalmasan kell kezelnie. Nem fedheti fel bármilyen harmadik fél előtt.

Amennyiben indokolt véleményünknek megfelelően Ön nem tartotta be a Használati feltételeket, jogunkban áll bármikor, bármilyen felhasználói azonosító kódot vagy jelszavat deaktiválni, mindegy, hogy Ön választotta vagy mi helyeztük ki,

Amennyiben ismer vagy sejtése van arról, hogy bárki más ismerheti a felhasználói azonosító kódját vagy jelszavát, azonnal értesíteni kell minket a következő e-mail címen: customer_relations.li@swarovski.com.

 

6. Tiltott tevékenység

Nem használhatja a weboldalakat másra mint a következő, magán, nem-kereskedelmi célokra:

a) a weboldalak megtekintése;
b) a weboldalon található termékek megvásárlása;
c) más webodalakra átkattintás a weboldalon található linkek segítségével; és
d) a weboldalon nyújtott egyéb szolgáltatás használata érdekében.

Automatizált rendszerek vagy szoftver használata adatok kereskedelmi célokra történő weboldalról való lehúzása (‘scraping’) tilos.

Nem használhatja a weboldalakat:

a) bármilyen módon, mely sérti az alkalmazandó, helyi, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályokat vagy rendeleteket;
b) bármilyen módon, mely törvényellenes vagy tisztességtelen, vagy bármilyen törvénytelen vagy tisztességtelen
célja vagy hatása van;
c) kiskorúak bármilyen módon történő megsértése vagy annak megkísérlése céljából
d) olyan anyag küldésére, tudatos fogadására, feltöltésére, letöltésére, használatára vagy újra felhasználására, mely nem nem felel meg a tartalmi standardjainknak (lásd a 7. cikket alább)
e) olyan adat küldésére, tudatos fogadására, feltöltésére, letöltésére, használatára vagy újra felhasználására, mely vírusokat, trójai falókat, férgeket, időbombákat, billenytűzet figyelőket, kémszoftvereket, károm programokat vagy bármilyen más káros programokat vagy hasonló komputer kódot tartalmaznak, melyek negatívan befolyásolják bármilyen számítógépes szoftver vagy hardver működését;
f) bármilyen kereskedelmi célra, melyet Mi előzetesen nem hagytunk jóvá;
g) bármilyen kéretlen vagy jogosulatlan reklám vagy promóciós anyag vagy bármilyen más formátumú, hasonló kérelmezés küldése vagy küldésének kezdeményezése.

Szintén hozzájárul ahhoz, hogy jogosulatlanul nem fér hozzá, nem avatkozik bele, nem tesz kárt és nem rombolja szét a következőket:

a) a weboldal bármely részét;
b) bármely berendezést vagy hálózatot, melyeken a weboldalt tárolják;
c) a weboldalak szolgáltatására használt bármilyen szoftver; és/vagy
d) harmadik fél által birtokolt bármilyen berendezés vagy hálózat vagy szoftver

Amennyiben kár ért minket az által, hogy Ön megsértette a szabályokat, saját belátásunk szerint kártérítést követelhetünk Öntől.

 

7. Tartalom feltöltése a weboldalainkra

Amikor egy olyan funkciót használ, mellyel tartalmat tölthet fel a weboldalakra, saját tartalmat hoz létre vagy a weboldal más felhasználóival lép interakcióba, be kell tartania az alábbi (“Tartalomra vonatkozó előírások”)-ban található, tartalomra vonatkozó előírásokat:

a) minden hozzájárulásának helytállónak kell lennie (ahol tényeket közöl), őszintének kell lennie (vélemény nyilvánításkor) és be kell tartania az adott ország alkalmazandó jogszabályait, amelyben posztolják őket;
b) minden hozzájárulásra vonatkozóak rendelkeznie kell az összes szükséges joggal, licenccel és felhatalmazással;
c) egyik közleménye sem:

i. tartalmazhat becsületsértést, lehet obszcén, sértő, gyűlölködő, uszító vagy egyéb módon kifogásolható (beleértve, korlátozás nélkül olyan közleményt, mely megfosztaná jó hírétől vagy megbélyegezné a Swarovski Group-ot, a munkavállalóit vagy más egyéneket);
ii. hirdethet kifejezetten szexuális jellegű anyagot, erőszakot, faji, szexuális, nemzeti, fogyatékosság, szexuális orientáltság vagy kor alapján történő megkülönböztetést vagy hirdethet bármilyen illegális tevékenységet;
iii. sértheti meg bárki más személy szerzői jogát vagy adatbázishoz fűződő jogát vagy védjegyét;
iv. vezetheti félre az embereket;
v. sértheti harmadik személyhez fűződő bármilyen jogi kötelezettséget, mint pl. szerződéses vagy titoktartási kötelezettséget;
vi. lehet fenyegető, nem élhet vissza vagy nem sértheti meg a másik magán életét, vagy nem okozhat bosszúságot, kellemetlenséget vagy szükségtelen aggodalmat;
vii. zaklathat, okozhat zavart, kényelmetlenséget, riadalmat vagy idegesíthet bárki mást;
viii. használható mások megszemélyesítésére vagy az Ön egyéniségének vagy bármely személyhez fűződő kapcsolatának elferdítésére;
ix. keltheti azt a benyomást, hogy a közlemény tőlünk származik, ha nem ez a helyzet; és/vagy
x. támogathat, népszerűsíthet vagy segíthet törvénytelen cselekedeteket.

Meg kell felelnie a szellemiségnek és a fenti Tartalmi előírásoknak. Ezek a Tartalmi előírások vonatkoznak a közlemények minden részére és egészére is. Ön garantálja és képvisel minden Ön által tett hozzájárulást és megfelel a Tartalmi előírásoknak, és Ön nekünk tartozik felelősséggel és kártalanít minket bármilyen garancia megsértése esetén. Ez azt jelenti, hogy Ön felel az általunk elszenvedett bármilyen veszteségért vagy kárért, amely a garancia Ön általi megsértéséből adódik.

Minden Ön által a weboldalra feltöltött tartalom nem tekintendő bizalmasnak és védettnek. Ön megőrzi az összes tartalmaira vonatkozó tulajdonjogát, de engedélyt kell adnia számunkra és a weboldal felhasználói számára, hogy használják, tárolják és másolják ezt a tartalmat, valamint továbbítsák és elérhetővé tegyék a 9. cikkben leírt harmadik személyek számára.

Jogunkban áll eltávolítani a weboldalra kitett posztjait, amennyiben véleményünk szerint posztja nem felel meg a Tartalmi előírásoknak. Fenntartjuk a jogot az Ön személyazonosságának felfedésére minden olyan személy számára, aki azt állítja, hogy bármely az Ön által feltöltött vagy posztolt tartalom hozzájárul szellemi tulajdonjoguk vagy magánélethez való joguk megsértéséhez. Ön egyedül felel tartalma biztosításáért és biztonsági mentéséért.

 

8. Visszajelzés és kéretlen információ

Ha visszajelzést szeretne adni a weboldalra vonatkozóan, kérjük használja a következő címet: customer_relations.li@swarovski.com. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bármilyen visszajelzést ad, annak meg kell felelnie a Tartalmi előírásoknak és nem kezelik bizalmas információként.

Korlátozott engedélyt kell adnia számunkra a visszajelzés 9. cikkben leírtaknak megfelelő használatára. Nem vagyunk kötelesek használni az elküldött visszajelzést vagy megerősítést vagy visszajelzést küldeni arról, hogy a beküldés sikeres.

Hacsak nem kérik kifejezetten, nem kérünk és nem szeretnénk kapni a weboldalon keresztül, e-mailben vagy bármilyen más módon bizalmas, titkos vagy védett információt vagy bármilyen anyagokat, mint a dizájnok, fotók, rajtok vagy eredeti műalkotások. Ezt különösen azért tesszük, hogy elkerüljük a lehetséges félreértéseket vagy vitákat a Swarovski termékeket, promóciókat vagy marketing/kommunikációs stratégiákat vagy kampányokat illetően.

Ha mégis küld nekünk kreatív javaslatokat, ötleteket, jegyzeteket, fotókat, rajzokat, gondolatokat, vagy bármilyen más információt (mindegyik, a “Beadvány” együtt, “Beadványok”) annak ellenére, hogy kifejezetten megkértük arra, hogy ne tegye, ezennel:

a) elismeri és beleegyezik, hogy Beadványai nem bizalmasak (állításai ellenére) és nem felelünk beadványai semmilyen használatáért és felfedéséért.
b) elismeri és beleegyezik, hogy engedélyeznie kell számunkra és más harmadik felek számára minden Beadványa használatát anélkül, hogy a 9. cikkben leírtak szerint kompenzálnánk Önt.
c) garantálja és képviseli, hogy minden egyes Beadvány megfelel a Tartalmi előírásoknak;
d) garantálja és képviseli, hogy birtokolja az összes szükséges jogot, engedélyt és felhatalmazást minden egyes Beadvány használatára és a Beadványok Swarovski általi használata nem sérti meg harmadik felek jogait, beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen szellemi tulajdonjogot, nyilvánossághoz és/vagy magánélethez való jogot;
e) elismeri és beleegyezik abba, hogy jogunkban áll felfedni személyazonosságát bármilyen harmadik félnek, aki azt állítja, hogy bármilyen Beadvány megsérti a jogait, beleértve, korlátozás nélkül bármilyen szellemi tulajdonjogot, nyilvánossághoz és/vagy magánélethez való jogot;
f) elfogadja és beleegyezik abba, hogy nem kötelességünk használni bármelyik Beadványt. Azonban, amilyen mértékben a használatuk mellett döntünk, Ön ezennel garantálja és képviseli, hogy bármilyen célra használhatjuk minden egyes Beadványt korlátozás nélkül, beleértve a lemásolást, felfedést, átküldést, publikálást, közvetítést vagy posztolást, és Ön ezennel visszavonhatatlanul lemond, elenged és felad minden igényt a jogszabályok által engedett mértékig abban a tekintetben, hogy ilyen Beadványok használata megsérti az Ön jogait, beleértve, korlátozás nélkül, a szerzői jogait, védjegyeit, morális jogait, személyiségi jogait vagy az anyag vagy ötletek hitelének jogát; és
g) elismeri és beleegyezik, hogy széles körű hozzáférésünk van az ötletekhez, dizájnokhoz és egyéb anyagokhoz és folyamatosan érkeznek új ötletek hozzánk vagy saját munkavállalóink fejlesztik ki őket. Több versenyre kelhet, hasonlíthat vagy azonos lehet az Ön beadványához struktúráját, dizájnját, célját, formátumát tekintve vagy egyéb tekintetben. Ön továbbá elismeri és elfogadja, hogy nem lesz joga semmilyen kártérítésre ha mi hasonló vagy azonos anyagokat használunk fel.

Ön nekünk tartozik felelősséggel és kártalanít minket a 8. cikkben említett garancia megsértése esetén. Ez azt jelenti, hogy Ön felel az általunk elszenvedett bármilyen veszteségért vagy kárért, amely a garancia Ön általi megsértéséből adódik.

 

9. Engedélyezés

Ha tartalmat tölt fel vagy másképpen járul hozzá a weboldalakhoz, és/vagy visszajelzést és/vagy Beadványokat küld nekünk (együtt “Az Ön anyagai”), Ön számunkra a weboldalak más felhasználói (ha szükséges) és harmadik felek számára egy örökös, világ-szintű, nem kizárólagos, ingyenes, átruházható engedélyt ad Az Ön anyagainak a lemásolására, módosítására, átdolgozására, publikálására, licencelésére, posztolására, eladására, lefordítására, beépítésére, idézésére, kihasználására, kiadására és nyilvánosságra hozatalára és egyéb módon való használatára bármilyen, most ismert vagy ez után kitalált médiában, bárhol a világon, örökre (vagy a jogszabályok által meghatározott maximális időszakra), az Ön kívánsága, kompenzálása vagy megemlítése nélkül.

 

10. Szellemi tulajdonjogaink

A Swarovski csoport, illetve adott esetben harmadik fél tulajdonos fenntartja a jogokat, jogosultságot és érdekeltséget (beleértve a szerzői jogot, a kiviteli jogot, a védjegyet, szabadalmat vagy más szellemi tulajdonjogokat) a megfelelő weboldalakon használt valamennyi anyag esetében; ezek többek között (de nem kizárólag) szövegek, nevek, termékkivitelek, logók, képek, grafikák, videók és egyéb művészi alkotások (a továbbiakban "Tartalom"). A Weboldalakon szereplő tételek közül egyik sem tekinthető úgy, mint a Weboldalakon megjelenő valamely tartalomra kapott engedély vagy használati jog.

Szabadon böngészhet a Tartalmak között a Weboldalakon, de csak abban az esetben tölthet le ilyen tartalmat a Weboldalakról személyes, nem kereskedelmi felhasználásra, ha a Tartalom és valamennyi szerzői jog vagy egyéb tulajdoni figyelmeztetés sértetlen marad. Ezen kívül, kérjük, az ilyen másolatra tegye rá a következő közleményt: © Swarovski. Minden jog fenntartva.

A fenti engedélyen kívül nem módosíthatja, másolhatja vagy változtathatja a Weboldalakat vagy a Tartalmat, és nem építheti be azokat valamely másik weboldalba, online platformba vagy hasonlóba. Bármiféle kereskedelmi felhasználás kizárólag a Swarovski előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

A SWAROVSKI és a SWAN logó, mások között, a Swarovski AG bejegyzett védjegye.. A Swarovski csoport figyelemmel követi védjegyeinek használatát és megfelelő intézkedéseket tesz a szellemi tulajdonjogok minden megsértésével szemben.

 

11. Más weboldalakra mutató linkek

A weboldalak tartalmazhatnak harmadik felek weboldalaira vagy forrásokra mutató linkeket (a továbbiakban “Linkelt weboldalak”). A linkelt weboldalakat csak az Ön érdeklődése és kényelme esetén bocsátjuk rendelkezésére, nincs befolyásunk a linkelt weboldal tartalmára és nem felelünk ezen linkelt weboldalak tartalmáért, termékeiért vagy szolgáltatásaiért, pontosságáért, elérhetőségért vagy funkciójáért.

Nem vállaljuk a felelősséget a reklámért vagy azért, amire az ilyen linkelt weboldalak használják az Ön személyes adatait.

Továbbá, nem vállaljuk a felelősséget semmilyen ilyen linkelt oldalakba vagy tartalmukba vetett bizalom és ezek használatához köthető vagy így okozott sérelemért, kárért vagy veszteségért, megszegésért vagy mulasztásért.

A linkelt weboldalakra vezető linkeket jóhiszeműen bocsátjuk rendelkezésre és nem jelzi támogatásunkat. Nagymértékben ajánljuk, hogy tájékozódjon és gondosan olvassa el a linkelt weboldalak jogi és adatvédelmi nyilatkozatait.

 

12. A weboldalak linkelése

Belinkelheti a weboldalak kezdő oldalát amennyiben ezt fair és legális módon teszi meg és nem okoz kárt a hírnevünkben vagy nem húz hasznot belőle. Nem hozhatja létre a linket oly módon, ami összefonódást, jóváhagyást vagy támogatást sugall a Mi részünkről, ha nincs ilyen.

Nem hozhat létre a weboldalakra mutató linket egy olyan oldalon ami nem az Öné. A weboldalakat nem szabad megalkotni bármilyen más oldalon, nem szabad linket létrehozni a weboldalak bármely részén vagy nem a kezdő oldalon.

Fenntartjuk a jogot, hogy felszólítás nélkül visszavonjuk a linkelés engedélyét. A weboldalnak, amelyre linkel minden tekintetben be kell tartania a Tartalmi előírásokat.

 

13. Felelősség

Ezen használati feltételekben semmi nem zárja ki vagy korlátozza a hanyagságunk, csalás vagy csalárd megtévesztés okozta halál, személyi sérülésből adódó felelősségünket, vagy bármely felelősségünket, melyet az alkalmazandó jog nem zár ki.

A felelősség különböző korlátai és kivételei érvényesek az ÁSZF-ben lefektetett termékek szolgáltatásából kifolyólag. Nem támogatjuk, képviseljük vagy garantáljuk bármilyen tartalom vagy egyéb anyag teljességét, hitelességét, pontosságát vagy megbízhatóságát, melyet a weboldalakra posztolnak vagy nem támogatjuk a weboldalakon kifejezett véleményeket. Ön megértette, hogy a weboldalhoz való hozzáféréssel olyan tartalomnak is kiteszi magát, ami sértő, káros, pontatlan vagy egyéb szempontból nem megfelelő, vagy néhány esetben olyan posztokkal, amelyek megtévesztőek vagy egyéb módon félrevezetőek.

A jogszabályok által engedélyezett mértékben nem felelünk Önnek, sem egy harmadik félnek az Ön vagy a weboldal bármelyik másik felhasználója által posztolt anyag tartalmáért vagy pontosságáért vagy a tartalom vagy más posztolt, e-mailen küldött, továbbított vagy más módon elérhetővé tett anyag használatából adódó veszteségért vagy kárért.

Csak otthoni és magán használatra bocsátjuk rendelkezésre weboldalainkat. Beleegyezik, hogy nem használja a weboldalt kereskedelmi vagy üzleti célokra, és mi nem felelünk a profit veszteségért, üzleti veszteségért, üzletmenetben történt fennakadásokért vagy egy üzleti lehetőség elvesztéséért.

 

14. Kiskorúak

Weboldalaink használata 18 éves vagy az alatti kiskorú által szigorúan a szülők vagy nevelő beleegyezésétől függ. Azt tanácsoljuk azoknak a szülőknek, akik megengedik gyermekeiknek a weboldalak használatát, hogy fontos megbeszélniük gyermekeikkel az online biztonság kérdését. A weboldalak kiskorú felhasználóinak tudniuk kell a számunkra előforduló lehetséges veszélyekről.

 

15. Következmények

Amennyiben gyanítjuk, tudomásunkra jutott vagy okunk van feltételezni, hogy megszegte a Használati feltételek előírásait, azonnal megtehetjük (jogaink és jogorvoslataink sérelme nélkül) az általunk megfelelő lépéseket, beleértve:

a) weboldalak használati jogának azonnali, ideiglenes vagy végleges visszavonása;
b) az Ön által a weboldalak feltöltött minden poszt azonnali, ideiglenes vagy végleges eltávolítása;
c) figyelmeztetés küldése az Ön részére; és/vagy
d) ilyen információ felfedése bármely bűnüldöző hatóság számára, ahogyan azt ésszerűnek tartjuk.

 

16. Sütik

A Swarovski nyomonkövetési (sütik)technológiát alkalmaz, mely által a weboldalak felhasználó barátabbak, hatékonyabbak és biztonságosabbak. A sütik olyan szöveges fájlok, melyeket a PC-re tárolnak el és a böngésző használja őket. A Swarovski által használt sütik legtöbbje munkamenet süti, melyek a látogatása végén automatikusan kitörlődnek. A sütik nem tesznek kárt a PC-jében és nem tartalmaznak vírusokat. Azonban ha nem szeretne sütiket használni, ez nem fogja Önt megakadályozni a weboldal használatában. A böngészőjét úgy konfigurálhatja, hogy a sütiket csak az Ön engedélyével lehet elfogadni vagy teljesen blokkolhatók.

Tovább információért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi irányelveket.

 

17. Jog és joghatóság

A svájci bíróság nem kizárólagos joghatósággal rendelkezik bármilyen a weboldalra látogatásból adódó igényre vonatkozóan, mi azonban fenntartjuk a jogot arra, hogy eljárást indítsunk Ön ellen a Használati feltételek megsértése ügyében az Ön lakóhely szerinti országában vagy más illetékes országban. Ezen Használati feltételek vagy bármely belőlük vagy velük kapcsolatban felmerülő igény, tárgyuk vagy formációjuk (szerződésen kívüli vitákat vagy igényeket beleértve) a svájci jog hatáskörébe tartozik és annak megfelelően értelmezendő.

 

18. Egyéb fontos feltételek

A jelen használati feltételek minden egyes cikke egymástól függetlenül működik. Amennyiben bíróság vagy illetékes hatóság valamelyik részt törvénytelennek ítéli, a fennmaradó cikkek változatlanul teljes mértékben érvényesek maradnak.

A jelen Használati feltételek Ön és a Swarovski AG között állnak fenn. A szerződési feltételek érvényesítésére nem jogosult másik személy.

Ha nem ragaszkodunk hozzá azonnal, hogy megtegyen valamit a jelen használati feltételek szerint, vagy késlekedünk lépéseket tenni Ön ellen ezen Használati feltételek megszegése kapcsán az nem jelenti azt, hogy nem kell megtennie az adott dolgokat, és ez a körülmény nem jelenti, hogy későbbi időpontban nem tehetünk lépéseket Önnel szemben.

 

19. Kapcsolat

Amennyiben kérdései merülnének fel a Használati feltételekkel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot itt: customer_relations.li@swarovski.com.

 

Aktualizálva: 2019. augusztus 21-én

Copyright © 2019 Swarovski. Minden jog fenntartva.

A SWAROVSKI és a SWAN logó a Swarovski AG bejegyzett védjegye.