my swarovski
Země/region
Česká republika
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY A PODMÍNKY PLATNÉ PRO ČESKOU REPUBLIKU

 

Upozorňujeme, že nakupování online není v této zemi dostupné. Můžete si prohlížet webové stránky, ale není možné zboží objednat.

1. Použitelnost
Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny objednávky realizované na webové stránce www.swarovski.com (dále jen „webová stránka“). Před objednáním produktů z této webové stránky si, prosím, tyto všeobecné podmínky pečlivě přečtěte. Objednáním našich produktů vyjadřujete svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami a zároveň potvrzujete své oprávnění vstupovat do právně závazných smluvních poměrů a věk nejméně 18 let. Pravidla odlišná od těchto všeobecných podmínek uznáváme pouze, pokud jsou námi potvrzená písemnou formou. To platí rovněž pro odchýlení od tohoto odstavce vztahující se k potřebě písemných dokumentů.

2. Smluvní strana
Tuto webovou stránku pro prodej produktů přes internet provozuje společnost Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf, Švýcarsko. Na tuto adresu lze zasílat stížnosti nebo uplatnit zákonné nároky ze záruky.

S jakýmikoli problémy se můžete obrátit na náš servis pro zákazníky na e-mailové adrese: customer_relations.ee@swarovski.com.

3. Vznik smluvního vztahu
Vaše objednávky na webové stránce jsou závaznými nabídkami vstupu do společných smluvních vztahů týkajících se koupě produktů od společnosti Swarovski Crystal Online AG. Tyto objednávky můžeme přijmout ve lhůtě 14 dnů od jejich obdržení, nebo je odmítnout tím, že vám zašleme prohlášení o tomto odmítnutí. Žádný závazný smluvní vztah o koupi nevzniká, dokud nepřijmeme vaši objednávku. Za potvrzení tohoto přijetí je považováno zaslání objednaných produktů.

Vyjadřujete výslovný souhlas s tím, že můžeme prověřit vaše úvěrové hodnocení žádostí u úředně zmocněných organizací pro ochranu úvěrů, úvěrových institucí, úvěrových agentur a třetích stran, s nimiž společnost Swarovski uzavřela smlouvu. Vyhrazujeme si právo odmítnout přijetí objednávky v případě obdržení negativního úvěrového hodnocení. Navíc si vyhrazujeme právo odmítnout objednávky od zákazníků, pokud existuje důvod domnívat se, že takový zákazník jedná v rozporu s všeobecnými podmínkami, podílí se na podvodných činnostech nebo jiných zásadních činnostech v rámci trestného práva nebo existuje jiný podstatný důvod.
 

4. Dostupnost
Produkty a jejich ceny jsou vyobrazeny na webové stránce; produkty jsou dostupné po dobu jejich skladnosti. Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit nabízené produkty na webové stránce bez předchozího upozornění a snížit množství položek dostupných k zakoupení návštěvníkem. 
Neručíme za dostatek zboží na skladě ani za dostupnost produktů. 
Jakýkoli komerční odprodej nebo distribuce produktů společnosti Swarovski prodávaných na webové stránce jsou přísně zakázány.

Společnost Swarovski si vyhrazuje právo snížit množství produktů (nebo množství konkrétní skladové jednotky), které lze prodat zákazníkovi.

Společnost Swarovski si vyhrazuje právo odmítnout objednávky od zákazníků, pokud existuje zásadní důvod se domnívat, že zákazník porušuje tyto podmínky nebo se podílí na podvodné nebo jiné trestné činnosti.
Upozorňujeme, že poté, co je vaše objednávka potvrzena, nelze brát v potaz žádné požadavky na změnu nebo zrušení objednávky.

5. Jednání v případě nedoručitelného zboží
Pokud nelze objednané zboží doručit během 30 dnů následujících po dni po realizaci objednávky, můžeme od smlouvy odstoupit, a to i v případě, že jsme předtím potvrdili zahájení tohoto smluvního vztahu. Pokud odstoupíme, budete informováni o nedostupnosti tohoto zboží a ihned vám bude uhrazeno plnění, které jste již poskytli.

6. Cena a dodatečné náklady
Celková cena vaší objednávky včetně všech souvisejících a dopravních nákladů byla vyobrazena na předchozí stránce nebo se zobrazí na konci nákupního procesu. Potvrzením objednávky vyjadřujete svůj souhlas s cenou zboží. Cenu již po dokončení nákupního procesu nelze měnit. 

Produkty společnosti Swarovski prodává společnost Swarovski Crystal Online AG, jejíž sídlo se nachází ve Švýcarsku. Rádi bychom zdůraznili, že za platby ze zahraničí s využitím kreditní karty může být účtován transakční poplatek za zahraniční platby (kolem 1–2 %) institucí, která vydala vaši kreditní kartu.

7. Platební podmínky
Kupní cena objednaného zboží je splatná při objednání přes Swarovski Crystal Online. Platbu lze uskutečnit kreditní/debetní kartou (zadáním údajů o vaší platební kartě na webové stránce), pro zákazníky z Rakouska, Německa nebo Švýcarska (včetně Lichtenštejnska) také platbou na účet, přes PayPal nebo jinou alternativní platební metodou (zadáním vašich platebních údajů na webové stránce / v aplikaci příslušného poskytovatele platebních služeb). Společnost Swarovski si vyhrazuje právo čas od času přidávat nebo odebírat platební metody dle vlastního uvážení. Náš nárok na platbu můžete rozporovat pouze při využití nesporných nebo konečných a neodvolatelných pohledávek.

Pokud platíte kreditní/debetní kartou nebo jinou alternativní platební metodou, vyhrazujeme si právo zkontrolovat platnost karty, dostupné informace o platbě a údaje o adrese. Také můžeme zažádat o schválení vydavatelem platební karty nebo poskytovatelem platební služby. Potvrzujete, že použitá kreditní/debetní karta nebo platební metoda jsou vaše a že veškeré údaje, které nám byly ve vztahu k nim poskytnuty, včetně mimo jiné jména a adresy, jsou úplné, správné a přesné. Dále potvrzujete, že tato kreditní/debetní karta je platná a že vložené platební údaje jsou správné. Pokud instituce, která vystavila tuto kreditní kartu, nebo poskytovatel platební služby odmítnou tuto platbu schválit, nepřijmeme vaši objednávku a neneseme odpovědnost za žádná zpoždění nebo za nedoručení ani nejsme povinni informovat vás o důvodu tohoto zamítnutí.

Neneseme odpovědnost za žádné poplatky nebo jiné částky, které může uplatnit váš vydavatel platební karty nebo poskytovatel platební metody v důsledku našeho zpracování vaší kreditní/debetní karty nebo jiné platební metody v souladu s vaší objednávkou.

Pokud vaše kreditní/debetní karta nebo platební metoda není vedena v měně vaší objednávky vyobrazené na webové stránce, konečná cena může být uhrazena v měně vaší karty nebo účtu. Taková konečná cena je vypočtena a uhrazena vydavatelem vaší karty, bankou nebo poskytovatelem platební metody. Proto neneseme odpovědnost za žádný náklad, výdaj, poplatek nebo jinou povinnost, které vám mohou být způsobeny nebo mohou být vámi utrpěny jako následek uhrazení vydavateli vaší karty nebo poskytovateli platební metody v měně odlišné od měny vaší objednávky tak, jak byla vyobrazena na webové stránce.
 

Předčasné zaplacení:
Pro speciální objednávky (např. velké objednané množství, limitované edice) nabízí společnost Swarovski možnost zaplacení formou předčasného zaplacení. Vaše objednávka bude vyřízena po obdržení vaší platby na náš bankovní účet. Částka je splatná ihned. 

Převeďte, prosím, příslušnou částku na účet uvedený během nákupního procesu a uveďte číslo vaší objednávky jako platební referenci. Vezměte, prosím, v potaz, že vaše banka může vyžadovat uhrazení dodatečných nákladů za mezinárodní bankovní převody. 

Pokud dlužná částka není na náš bankovní účet převedena během 7 pracovních dnů po obdržení potvrzení objednávky, společnost Swarovski si vyhrazuje právo objednávku zrušit. 

Spolu s vaší zásilkou odešleme také fakturu. Předčasné zaplacení není dostupné pro elektronické dárkové karty.

8. Doručení a omezení vlastnictví
Objednané zboží standardně bývá doručeno na vámi uvedenou doručovací adresu námi najatou doručovací službou během 5–7 pracovních dnů od pracovního dne následujícího po realizaci vaší objednávky. U produktů na míru se může jednat o 2–3 pracovní dny navíc. Nepracovní dny, kdy nezpracováváme objednávky, můžete najít na stránce našeho Online asistenta prodeje. Na vyžádání se můžeme pokusit doručit zboží v konkrétní čas, ale obecně toto nemůžeme závazně přislíbit. Dokud není zcela zaplacena kupní cena, zboží zůstává naším majetkem.

Po obdržení musí být zásilka zkontrolována z hlediska přesnosti a úplnosti.

9. Právo na odstoupení od smlouvy
Jako zákazník máte právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. Na produkty na míru se možnost odstoupení od smlouvy nevztahuje.  

Lhůta pro odstoupení od smlouvy skončí 14 dnů po fyzickém převzetí zboží vámi nebo třetí stranou odlišnou od dopravce a vámi specifikovanou. 

Pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf, Švýcarsko, e-mail: customer_relations.ee@swarovski.com) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. v dopisu zaslaném poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete využít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, ale není to povinností. 

Dostatečným důkazem splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy je zaslání vaší zprávy o uplatnění práva odstoupení od smlouvy před skončením lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

Účinky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám veškeré obdržené platby včetně poplatku za dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru typu dopravy odlišného od toho nejlevnějšího typu námi nabízeného standardního dodání) bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme informaci o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro vrácení platby uplatníme stejné platební metody, které jste využili při původní transakci, pokud nebudete výslovně souhlasit s jinou metodou; v každém případě vám následkem tohoto odstoupení nebudou účtovány žádné poplatky. 

Vrácení platby můžeme odmítnout až do té doby, než obdržíme zpět zboží, nebo dokud nám nebude poskytnut důkaz o zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. 

Zboží nám zašlete zpět bez zbytečného prodlení a v každém případě ne později než 14 dnů ode dne, kdy jste ohlásili odstoupení od této smlouvy, na adresu uvedenou na naší webové stránce v sekci „Služby pro zákazníky – podmínky pro vrácení zboží“. Pro splnění lhůty je potřeba, abyste zaslali zboží zpět před skončením lhůty 14 dnů. Další informace a pomoc s vrácením objednaného zboží a adresu pro vrácení zboží pro vaší zemi můžete najít na naší webové stránce v sekci „Služby pro zákazníky – podmínky pro vrácení zboží“. 

Poneseme náklady za vrácení zboží. 

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží, které vzniklo následkem zacházení jiného než takového, které je potřebné pro uchování povahy, vlastností a fungování zboží. 

Zákazník musí vykonat ten nejlepší úmysl zaslat produkty zpět v původním stavu v jejich původním obalu a k produktům musí být připojena zpráva o vrácení. 

Upozorňujeme, že pokud platíte celou částku dárkovou kartou, tuto částku lze vrátit pouze ve formě dárkové karty. Pokud je část částky zaplacena dárkovou kartou, tato platba provedená vámi zvolenou platební metodou bude nejdříve vrácena zpět s využitím stejné platební metody. Jakákoli zbývající částka pak bude dobita na vaši dárkovou kartu.

Poukazy a produkty na míru obecně nelze vyměnit ani vrátit.

V současnosti není možné vracet na webové stránce zboží zakoupené v prodejnách společnosti Swarovski.

Pokud se rozhodnete vrátit pouze část vaší objednávky zakoupenou s využitím slevy/nabídky, bude vrácená částka podléhat minimální hodnotě objednávky v rámci této nabídky, hodnota slevy bude přizpůsobena odpovídajícím způsobem a pouze částka příslušná k vrácenému produktu bude vrácena. Pokud je zbývající celková hodnota vrácených položek nižší než minimální hodnota objednávky v rámci této nabídky, pak bude hodnota slevy odečtena od vrácené částky. Například 10% sleva (v případě minimální hodnoty objednávky v hodnotě 100 Kč) bude stornována, pokud hodnota vráceného produktu (vrácených produktů) způsobuje, že celková hodnota objednávky činí méně než 100 Kč. V případě množstevní slevy bude vždy vrácena ta nejnižší částka.

10. Záruka
Pokud doručené zboží vykazuje vady, můžete vyžadovat vypovězení smlouvy nebo, pokud lze zboží stále doručit, nahrazení produktů stejným typem zboží v bezvadném stavu. Žádná samostatná záruka navíc se na toto zboží nevztahuje. 

Pro poprodejní služby se, prosím, obraťte na místní pobočku zákaznického servisu uvedeného na naší webové stránce v sekci „Služby pro zákazníky – poprodejní servis“. 

Záruční lhůta činí dva roky od obdržení zboží.

11. Právní odpovědnost
Společnosti Swarovski Crystal Online AG vzniká právní odpovědnost vůči vám pouze v případě úmyslného poškození nebo hrubé nedbalosti. 

Toto omezení odpovědnosti platí pro veškeré nároky na vady bez ohledu na jejich právní základ včetně neoprávněných úkonů; nevztahuje se na žádnou odpovědnost, kterou lze uplatnit podle zákona o odpovědnosti za škodu, některé jiné vlastnosti kryté zárukou nebo ublížení na životě či tělesné zranění. 

Výjimka z omezení odpovědnosti za škody dle výše uvedených odstavců také platí na jakékoli nároky, které se mohou objevit vůči zaměstnancům nebo pověřeným osobám společnosti Swarovski Crystal Online AG.

12. Podmínka oddělitelnosti
Pokud je některé ustanovení těchto všeobecných podmínek neplatné nebo právně neúčinné nebo se takovým stane, neovlivní to platnost ostatních ustanovení.

13. Zákaz převodu práv
Vaše práva ve vztahu k této smlouvě můžete převést na třetí stranu pouze po předchozím souhlasu společnosti Swarovski Crystal Online AG.

14. Rozhodné právo
Smluvní vztahy vzniklé v rámci těchto všeobecných podmínek podléhají švýcarským zákonům s výjimkou případných odkazů na zahraniční právo. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije. Výběr právního řádu se použije v rozsahu, kde neexistují žádná předchozí ustanovení právního řádu státu sídla spotřebitele, která by takové použití zakazoval. Curych je jediným místem pro řešení všech případných sporů, které mohou nastat při spojení s těmito všeobecnými podmínkami. Společnost Swarovski Crystal Online AG je také oprávněna žalovat v místě bydliště zákazníka.