BEZPLATNÉ STANDARDNÍ DODÁNÍ PŘI OBJEDNÁVCE NAD 2 100 Kč

Náš zakladatel, Daniel Swarovski, byl vizionářský průkopník. V roce 1895 vytvořil revoluční metodu broušení křišťálů a stanovil prozíravé principy pro udržitelnost životního prostředí a spravedlnost komunit, kterými se náš podnik řídí dodnes. Uvědomujeme si, že trvalý úspěch společnosti Swarovski závisí na dodržování Danielových zásad. Pomáhají nám posuzovat naši odpovědnost s ohledem na generace, ne pouze čtvrtletní období. Vytváří základnu našim cílům udržitelného řízení.

Lidé

Lidé jsou naším nejcennějším aktivem. Pomáhají nám udržovat odvážné ambice a vizionářský přístup, dláždí naši cestu ke světlejší budoucnosti. Jejich práce nám umožňuje poskytovat rozmanité a inovativní portfolio nepřekonatelné kvality, uměleckého mistrovství a tvořivosti. Jsme hrdí na naši práci, kterou podporujeme další komunity prostřednictvím Swarovski Foundation a Swarovski Waterschool.

Planeta

Uvědomujeme si, že podrobné sledování naší ekologické stopy nám umožňuje šetřit energii, snižovat emise a řídit využívání zdrojů, které používáme. Jsme oddaní trvalým inovacím v našem dodavatelském řetězci a prozkoumávání nových přístupů ke zdrojům, výrobě a distribuci výrobků, abychom mohli pokračovat ve zmenšování naší ekologické stopy.

Výrobky

Chceme, aby naše výrobky měly pozitivní vliv na lidi a na planetu v každém kroku jejich cesty. Jsme odhodlaní nabízet nejodpovědnější křišťály a laboratorně vytvořené drahokamy, které jsou zodpovědně získávané a pečlivě opracované. Navenek se snažíme změnit postoje v celém šperkařském a módním odvětví prostřednictvím naší průkopnické práce na projektu Conscious Design.

Dobročinnost

Od založení naší společnosti v roce 1895 se pět generací rodiny Swarovski drží oddanosti filantropii a charitě. Zájem o lidi a o planetu, kvalita, mistrovská práce a kreativita jsou srdcem našich hodnot a dnes na tomto dědictví stavíme filantropické programy.

Swarovski
Foundation

Swarovski Foundation byla založena v roce 2013 na podporu charitativních iniciativ a organizací, které působí ve třech oblastech: rozvíjení kultury a kreativity, podpora sebeuvědomění a ochrana životního prostředí.
Zjistěte Více

Swarovski
Waterschool

Swarovski Waterschool je náš stěžejní program investování do komunit, který byl založen v roce 2000, aby pomohl mladým lidem na celém světě chránit naše nejvzácnější zdroje a postavit se do čela udržitelného rozvoje.
Zjistěte Více

„Jen vzájemnou spoluprací můžeme vytvořit velké věci.“ - Daniel Swarovski

Uvědomujeme si, že dnešním globálním výzvám nemůžeme čelit sami. Partnerství mezi jednotlivci, firmami a organizacemi je základem k tomu, abychom společně našli řešení problémů, jako je klimatická změna, sociální nerovnost a vyčerpání přírodních zdrojů. Swarovski se angažuje ve spolupráci napříč globálními iniciativami, například United Nations Global Compact, Women´s Empowerment Principles, BSR´s Business Action for Women. Současně pracujeme na dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN tím, že jsme členem Sustainable Brands a plánujeme sloučit naše stávající certifikace Responsible Jewellery Council [RJC] a držet jednu certifikaci RJC, která bude v roce 2021 reprezentovat celou společnost Swarovski Crystal Business.
Náš program udržitelnosti přispívá k celé škále cílů udržitelného rozvoje OSN.
Naše zpráva o udržitelnosti obsahuje informace a údaje o výkonu provozu Swarovski Crystal Business. Nejnovější vydání si můžete přečíst nebo stáhnout níže: