Bezplatné standardní dodání při objednávce nad 2 100 Kč
Vyhledat
Abyste zajistili, že váš výrobek Swarovski zůstane po delší dobu v co nejlepším stavu, dodržujte prosím níže uvedené rady pro jednotlivé typy výrobků, aby nedošlo k jejich poškození.

Jak pečovat o šperky

Šperky Swarovski jsou pečlivě vyráběny a vyžadují zvláštní péči, aby si zachovaly své kouzlo a lesk. V tomto jednoduchém průvodci se dozvíte, jak pečovat o šperky Swarovski a jak je čistit.

Jak pečovat o hodinky

Hodinky Swarovski jsou pečlivě vyráběny a vyžadují zvláštní péči, aby si zachovaly své kouzlo a lesk. V tomto jednoduchém průvodci se dozvíte, jak pečovat o hodinky Swarovski a jak je čistit.

Jak pečovat o ozdoby

Ozdoby Swarovski jsou pečlivě vyráběny a vyžadují zvláštní péči, aby si zachovaly své kouzlo a lesk. V tomto jednoduchém průvodci se dozvíte, jak pečovat o ozdoby Swarovski a jak je čistit.

Záruka

Záruční podmínky společnosti Swarovski

Společnost Swarovski poskytuje kompletní zákonem danou záruku na vady výroby a materiálu u pravých produktů značky Swarovski zakoupených ve vlastních prodejnách společnosti Swarovski (včetně internetových obchodů) nebo u autorizovaných prodejců značky Swarovski. Záruční podmínky si můžete kdykoliv přečíst na stránkách www.swarovski.com v sekci Péče o zákazníky. Podmínky záruky se mohou na různých trzích a v různých oblastech lišit. Záruka se vztahuje pouze na poškození, které podle názoru společnosti Swarovski nebo autorizovaného prodejce Swarovski nevzniklo z důvodu nehody nebo nevhodného užívání, běžného opotřebení, úprav, pokusu o opravu, nedbalosti nebo nedodržení zvláštních pokynů společnosti Swarovski k péči o výrobky. Postupy doporučené péče si můžete kdykoliv přečíst na stránkách www.swarovski.com v sekci Péče o zákazníky. Každý předmět, který bude v rámci záruky shledán vadným, může být dle uvážení společnosti Swarovski nebo autorizovaného prodejce značky Swarovski:

1. Nahrazen identickým předmětem, je-li k dispozici

2. Nahrazen předmětem srovnatelné hodnoty

Poškozené zboží by mělo být předáno nejbližší prodejně Swarovski nebo autorizovanému prodejci značky Swarovski. Ti jej odešlou místnímu prodejnímu zastoupení společnosti Swarovski. Záruční služba je poskytována bezplatně. Uschovejte si doklad o koupi či dodání zboží, doklad k daru nebo osvědčení o pravosti pro případ, že byste potřebovali uplatnit záruku. Doklad nebo osvědčení slouží k potvrzení koupě a pravosti zakoupeného zboží a nároku na záruku. Tyto záruční podmínky platí v případě, že se na konkrétní zboží nevztahují jiné konkrétní záruční podmínky. Společnost Swarovski si vyhrazuje právo kdykoliv dle vlastního uvážení provést v záručních podmínkách změny nebo úpravy, které budou mít platnost do budoucna. Záruka neovlivňuje vaše zákonná práva.

Hodinky: chcete-li si přečíst záruku k hodinkám, stáhněte si PDF.
 

Doklad o koupi

Fakturu nebo stvrzenku si uschovejte jako doklad o koupi.

U zboží zakoupeného v kamenné prodejně slouží jako doklad o koupi pokladní stvrzenka, která bude také vyžadována při uplatňování záruky.

Pečlivě ji uschovejte. U zboží zakoupeného z internetového obchodu slouží jako záruka doklad o dodání.

U všech online nákupů platí, že pokud budete chtít zboží reklamovat s využitím záruky apod., je nutné doložit fakturu nebo doklad o dodání.

Mezinárodní výměna

Z různých důvodů (mimo jiné z důvodů různosti kolekcí šperků v USA, Asii, Evropě a pro prodej v oblasti cestovního ruchu, různých daní, odlišné struktury cen, různých místních zákonných požadavků a logistických důvodů) nemá společnost Swarovski žádná pravidla pro přeshraniční výměnu zboží či vrácení peněz. Nemůžeme proto vyměnit ani nahradit zboží či vrátit peníze za zboží zakoupené v zahraničí.

Replacements & Repairs

Dá se má položka opravit?

Vezměte, prosíme, svou položku, spolu s dokladem o nákupu, do nejbližší prodejny Swarovski, kde vám rádi pomohou a položku posoudí. ​

Pokud objevíte závadu, která bude posouzena tak, že se na ni vztahuje záruka, bude vám nabídnuta výměna zboží nebo oprava. ​

V případě, že se na poškození záruka nevztahuje, může vám být nabídnuta oprava za úhradu.​

Nejbližší prodejnu najdete pomocí našeho online vyhledávače prodejny: www.swarovski.com/store-finder/​

Upozorňujeme, že i v případě, že nemáte doklad o nákupu, nebo že u položky již uplynula záruční doba, můžeme vám stále nabídnout opravu za úhradu.​

 

Mohu svůj produkt poslat přímo do střediska oprav?

Aktuálně nenabízíme možnost poslat produkty na opravu přímo do našeho střediska oprav. 

Vezměte, prosíme, svou položku, spolu s dokladem o nákupu, do nejbližší prodejny Swarovski, kde vám rádi pomohou a položku posoudí. 

Nejbližší prodejnu najdete pomocí online vyhledávače prodejen: www.swarovski.com/store-finder/

Zásady pro opravy

Společnost Swarovski nabízí kompletní zákonnou záruku na zboží zakoupené od prodejců autorizovaných společnosti Swarovski. Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu, které se projeví při běžném nošení a používání produktu. Každý vadný produkt v záruční době bude přezkoumán a posouzen našimi technickými odborníky. Podle okolností bude produkt opraven, vyměněn za stejný produkt nebo nahrazen produktem srovnatelné hodnoty. V případě náhrady Swarovski bohužel nemůže zaručit, že zákazníci obdrží přesně stejný produkt nebo design. Společnost Swarovski není povinna opravit, vyměnit ani nahradit žádné zboží, které bylo podle názoru společnosti předmětem nehody, běžného opotřebení a odření, hrubého zacházení, vlastních úprav, pokusu o opravu, nedbalosti nebo nevhodného použití. Pokud se na produkt nevztahují záruční podmínky společnosti Swarovski, může společnost nabídnout opravu za poplatek. Upozorňujeme, že vadný produkt lze opravit pouze v těchto případech:
1. Produkt je pravý šperk společnosti Swarovski s logem labutě Swarovski.
2. Oprava je proveditelná – musí být možné navrátit šperk do jeho původního, nedotčeného stavu.
3. Dosud jsou k dispozici náhradní díly (ty obvykle nejsou, pokud se šperk již přestal vyrábět). Pokud byste chtěli vyměnit nebo opravit produkt, přineste jej v originálním balení do autorizované prodejny Swarovski.
Služba opravy je k dispozici také pro produkty Swarovski, které byly zakoupeny v zahraničí.