Vyhledat

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY A SMLUVNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO EVROPU

 

1. Všeobecně

1.1. Použitelnost
1.2. Smluvní strana
1.3. Dodatek ke Všeobecným smluvním podmínkám

2. Přijetí objednávek

2.1. Pobídka
2.2. Postup registrace
2.3. Postup objednání

3. Dostupnost

3.1. Všeobecná dostupnost
3.2. Kliknout a rezervovat
3.3. Koupit online a vyzvednout na prodejně
3.4. Kliknout a vyzvednout

4. Ceny a dodatečné náklady

4.1. Ceny produktů
4.2. Nesprávné ocenění
4.3. Změny cen

5. Platební podmínky

5.1. Celková cena
5.2. Způsoby platby
5.3. Dluh
5.4. Platební podmínky
5.5. Souhlasy
5.6. Měna

6. Dodávka a rezervace vlastnického práva

6.1. Dodávka
6.2. Rezervace vlastnického práva

7. Práva na zrušení

7.1. Postup zrušení
7.2. Účinky zrušení

8. Záruka

9. Odpovědnost

10. Ochrana údajů

11. Další důležité podmínky

11.1. Můžeme postoupit tuto smlouvu na jinou stranu
11.2. K postoupení vašich práv na jinou stranu potřebujete náš souhlas
11.3. Žádná jiná strana nemá práva na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek
11.4. Pokud budou ze zákona některá ustanovení v těchto Všeobecných smluvních podmínkách nezákonná, zbývající ustanovení budou nadále v platnosti.
11.5. I když okamžitě neuplatníme tyto Všeobecné smluvní podmínky, můžeme uplatnit naše práva později.
11.6. Práva duševního vlastnictví
11.7. Jaké zákony se vztahují na tyto Všeobecné smluvní podmínky a kde můžete zahájit soudní řízení

 

 

 

 

1. VŠEOBECNĚ

1.1. Použitelnost

Tyto Všeobecné smluvní podmínky a veškeré zásady nebo dokumenty, na které je v tomto dokumentu uveden odkaz (dále uváděné jako „GTC”), se vztahují na všechny objednávky učiněné na https://www.swarovski.com/, prostřednictvím mobilních webových stránek a aplikací, které vlastní nebo provozuje společnost Swarovski Crystal Online AG, nebo jsou provozovány jejím jménem, nebo jiné právnické osoby v rámci skupiny společností Swarovski Group, pokud není na příslušné webové stránce uvedeno jinak (dále uváděné jako „webové stránky"). Swarovski Crystal Online AG a veškeré právnické osoby v rámci skupiny společností Swarovski Group budou dále uváděny v tomto dokumentu jako „Swarovski / my / nás / naše”.

Před objednáním produktů na webových stránkách (jak je to uvedeno níže) si prosím pečlivě přečtěte tyto Všeobecné smluvní podmínky. Objednáním produktů vyslovujete svůj souhlas a musíte dodržovat:

a. tyto Všeobecné smluvní podmínky

b. naše smluvní podmínky platné pro používání webových stránek; a

c. naše Zásady ochrany osobních údajů

a potvrzujete, že jste oprávněni uzavřít právně zavazující smlouvy a dosáhli jste plnoletosti požadované ve vaší zemi k uzavření právně zavazujících smluv. Pokud máme důvod domnívat se, že nesplňujete některé požadavky uvedené v tomto dokumentu, vyhrazujeme si právo zrušit vaši objednávku.

1.2. Smluvní strana

Webová stránka určená k prodeji zboží prostřednictvím internetu, a provozovaná:

Swarovski Crystal Online AG
Alte Landstrasse 411
8708 Männedorf
Švýcarsko

Registrační číslo společnosti: Handelsregister Zurich, HRB CH-020.3.023.942-2

reg. DPH ve Švýcarsku: 231'288

Právně zastoupená svým generálním ředitelem: Michele Molon

V případě nepříjemné události, když budete reklamovat nějaké produkty koupené na webových stránkách, nebo když chcete uplatnit zákonné nároky ze záruky, můžete nás kontaktovat na výše uvedenou adresu, nebo se přes e-mail spojit s naším zákaznickým oddělením na: Customer_Service_CZ@Swarovski.com ísto odeslání ve Spojeném království nebo mimo Evropskou unii, tímto vám sdělujeme, že příslušné Smluvní podmínky pro příslušnou zemi se budou vztahovat na váš nákup nebo používání webových stránek. Odkaz na příslušné Smluvní podmínky bude zobrazen na příslušných místních webových stránkách a ověřovací stránce. Dále upozorňujeme, že adresa na faktuře musí být podle země určení dodávky.

1.3. Dodatek ke Všeobecným smluvním podmínkám

Vyhrazujeme si právo kdykoliv provést změny těchto Všeobecných smluvních podmínek, a veškeré změny budou platné ode dne vydání nových Všeobecných smluvních podmínek na webových stránkách. Vy a veškeré kupní smlouvy uzavřené s námi budou v době objednání produktů na webových stránkách podléhat platnému znění Všeobecných smluvních podmínek.

 

2. PŘIJETÍ OBJEDNÁVEK

2.1. Pobídka

Upozorňujeme, že veškeré produkty na webových stránkách jsou určeny pouze jako pobídka ke koupi, a neznamenají nabídku ani jednostrannou kupní smlouvu z naší strany.

Dokončením našeho ověřovacího postupu a kliknutím na tlačítko „KOUPIT TEĎ”, uvádíte závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy. Nicméně všechny vaše odeslané objednávky budou podléhat přijetí z naší strany podle našeho rozhodnutí.

Nemusíme podle našeho rozhodnutí přijmout vaši objednávku z jakéhokoliv důvodu, aniž by nám v této souvislosti vznikla odpovědnost, a v souladu s platnými zákony.

Příklady, kdy nemusíme přijmout vaši objednávku zahrnují například:

a) nedostupnost produktů vystavených na webových stránkách;

b) nesprávně oceněné produkty na webových stránkách;

c) nesprávně popsané produkty na webových stránkách;

d) pokud nezískáme autorizaci vaší platby;

e) pokud získáme negativní úvěrové hlášení;

f) pokud máme důvod domnívat se, že porušujete tyto Všeobecné smluvní podmínky;

g) pokud máme důvod domnívat se, že se dopouštíte podvodného nebo trestního jednání jakékoliv povahy;

h) pokud máme důvod domnívat se, že nejste zákazník, ale obchodní nákupčí.

Pokud nemůžeme přijmout vaši objednávku, oznámíme vám to a nebudeme vám produkty účtovat.

2.2. Postup registrace

a) Když zadáváte objednávku, můžete použít „Ověření návštěvníka”, nebo se můžete u nás registrovat. Rozdíl mezi těmito dvěma možnostmi je v tom, že když zvolíte možnost „Registrovat se“, budete mít soubor s vašimi informacemi k dispozici při příštím nákupu produktu a nemusíte informace uvádět znovu. Obě možnosti vyžadují vyplnění určitých povinných polí (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) v objednávkovém formuláři. Když zvolíte možnost „Registrovat se“, můžeme vás požádat o vytvoření a použití hesla ke vstupu k vašim informacím při příštím nákupu produktu.
Když tak učiníme, je přísně povinné, abyste nesli kdykoliv odpovědnost za zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašeho hesla. Musíte dodržovat veškerá bezpečností nařízení anebo doporučení od nás, a musíte nám okamžitě sdělit, když se dozvíte nebo máte podezření na jakékoliv neoprávněné používání vašeho hesla, nebo když vaše heslo získá jakákoliv neoprávněná strana.
Bez dopadu na naše další práva a opravné prostředky můžeme pozastavit váš přístup na webovou stránku, a nevznikne nám vůči vám žádná odpovědnost, pokud podle našeho odůvodněného názoru je tento krok nezbytný k zabezpečení webových stránek.
Zavazujete se, že obsah, který uvádíte při registraci na webových stránkách, není klamný, a je pravdivý, přesný a úplný ve všech ohledech, a veškeré změny tohoto obsahu oznámíte naší zákaznické službě na Customer_Service_CZ@Swarovski.com.

b) V případě delší nečinnosti může vaše připojení na webovou stránku selhat, a může dojít ke ztrátě vašeho výběru produktů. V tomto případě budete požádáni, abyste znovu zadali váš výběr. Upozorňujeme, že produkty ve vašem nákupním košíku a na vašem seznamu nejsou rezervovány, a mohou být koupeny jinými zákazníky anebo odstraněny z vašeho nákupního košíku.

2.3. Postup objednání

Závazná kupní smlouva není vytvořena, pokud nepřijmeme vaši objednávku, jak je to uvedeno v odstavci 2.3. g) níže.

Souhlasíte s tím, že po kliknutí na tlačítko „KOUPIT TEĎ” budou vaše objednávky na webových stránkách závazné nabídky ke koupi produktů uvedených ve vašem nákupním košíku od nás na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek (dále jako „Produkt” nebo „Produkty”).

Kroky do přijetí vaší objednávky:

a) Po vybrání produktu a jeho vložení do vašeho nákupního košíku budete přesměrování na platbu a ověřovací stránku (dále jako „Ověření”). Po výběru způsobu platby a způsobu dodání můžete aktivovat tlačítko „KOUPIT TEĎ” na konci ověřovacího postupu. Kliknutím na tlačítko „KOUPIT TEĎ” činíte závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy.

b) Před odesláním vaší objednávky budete mít příležitost zkontrolovat svůj výběr, zkontrolovat celkovou cenu vaší objednávky a opravit chyby zadání a vybrat způsob platby a dodání.

c) Dostupnost zboží, ceny a dodací možnosti se mohou lišit v závislosti na místě dodání.

d) Odchylky ve výrobních postupech, které používáme, a možnostech zobrazení počítačového hardwaru, který používáte k zobrazení webových stránek, mohou mít vliv na barvy produktů vystavených na webových stránkách, a vzhled vám dodaných produktů se může mírně lišit. Také můžeme provést menší změny produktů s ohledem na změny příslušných zákonů a zákonných požadavků.

e) Nepřijímáme žádné objednávky, ve kterých je příslušná dodací adresa adresou právnické osoby nebo jednotlivce poskytujícího služby dopravce zboží. V případě, kdy přijmeme objednávku, a následně zjistíme, že příslušná dodací adresa v této objednávce je adresou právnické osoby nebo jednotlivce poskytujícího služby dopravce zboží, budeme mít právo zrušit tuto objednávku na základě oznámení vám této skutečnosti e-mailem nebo telefonicky.

f) Po odeslání závazné objednávky nám obdržíte e-mail s potvrzením objednávky s vaší fakturační a dodací adresou, číslem objednávky, podrobnostmi o vybraných produktech, konečnou cenou a způsobem odeslání. Tento e-mail nepředstavuje přijetí vaší nabídky/objednávky, ale je to pouze potvrzení, že jsme obdrželi vaši objednávku.

g) Přijetí vaší nabídky/objednávky a uzavření kupní smlouvy je uvedeno v:

a) e-mailovém potvrzení, že objednané produkty byly expedovány; nebo

b) pokud zvolíte možnost „Kliknout a vyzvednout” – pokud je tato služba k dispozici - (jak je to popsáno v odstavci 3.4.), pošleme vám potvrzení e-mailem, že produkty byly expedovány do příslušné prodejny Swarovski, a můžete si je vyzvednout do třiceti (30) pracovních dnů ode dne včetně tohoto dne potvrzení e-mailem; nebo

(c) pokud zvolíte možnost „Kliknout a rezervovat” – pokud je tato služba k dispozici - (jak je to popsáno v odstavci 3.2.), pošleme vám potvrzení e-mailem, že produkty byly rezervovány v příslušné prodejně Swarovski, a vy k nám můžete přijít do dvou (2) pracovních dnů a koupit si tento produkt přímo v prodejně Swarovski; nebo

(d) pokud zvolíte možnost „Koupit online a vyzvednout na prodejně“ u produktu - kde je tato služba k dispozici (jak je to popsáno v odstavci 3.3.), pošleme vám potvrzení e-mailem, že objednané produkty si můžete vyzvednout v určené prodejně Swarovski.

Při vyzvednutí produktů, které jste koupili prostřednictvím „Kliknout a vyzvednout” nebo “Koupit online a vyzvednout na prodejně”, vás můžeme požádat, abyste si do prodejny Swarovski vzali s sebou originální fotografický doklad vaší totožnosti spolu s vaší platební kartou, kterou jste zaplatili objednávku (pokud vhodné).

Pokud jste si to po zakoupení produktu (produktů) rozmysleli, viz odstavec 7 ohledně vašich práv na vrácení produktu a refundace ceny.

Upozorňujeme, že možnost vyzvednutí produktů na prodejně Swarovski je k dispozici pouze v určitých zemích ze seznamu prodejen Swarovski.

Upozorňujeme, že po odeslání vaší objednávky nemůžeme změnit ani zrušit vaši objednávku. Pokud si přejete zrušit svoji objednávku, kontaktujte prosím naši zákaznickou službu e-mailem: Customer_Service_CZ@Swarovski.com.

 

3. DOSTUPNOST

3.1. Všeobecná dostupnost

Produkty jsou dostupné tak dlouho, jak jsou ve skladu. Zobrazená úroveň skladových zásob bude pravidelně aktualizovaná, ale nezaručuje, že ověřený produkt bude k dispozici, když přijdete do určené prodejny Swarovski (pokud se hodí na možnost, kterou jste vybrali.) Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit produkty nabízené k prodeji na našich webových stránkách bez předchozího upozornění (nicméně tyto změny se nevztahují na produkty, na které jste poslali objednávku). Dále si vyhrazujeme právo omezit počet produktů, které vám můžeme prodat.

Za nepříjemné situace, kdy vámi objednané produkty nejsou k dispozici, vám toto sdělíme během postupu objednání, a získáte náhradu platebním způsobem, kterým jste koupili produkt (produkty).

Neneseme odpovědnost za to, že některé produkty nejsou na skladě ani k dispozici.

3.2. Kliknout a rezervovat

Můžeme vám poskytnout možnost ověřit si dostupnost určitých produktů a rezervovat si je v určených prodejnách Swarovski prostřednictvím webových stránek („Kliknout a rezervovat”). Pokud je produkt k dispozici, bude pro vás rezervován na dva (2) pracovní dny od oznámení, které jsme vám poslali v souladu s odstavcem 2.3., pododstavci g), c). Můžete si koupit produkt v příslušné prodejně Swarovski. Ceny v prodejnách Swarovski se mohou lišit od cen uvedených na webových stránkách.

3.3. Koupit online a vyzvednout na prodejně

Můžeme vám poskytnout možnost (pokud je k dispozici ve vaší zemi) koupení produktu online a jeho vyzvednutí ve stejný pracovní den v určené prodejně Swarovski („Koupit online a vyzvednout na prodejně”). Pokud si nevyzvednete objednávku do sedmi (7) pracovních dnů od našeho odeslání potvrzení e-mailem v souladu s odstavcem 2.3., pododstavci g), d), budeme ji považovat za nechtěnou, zrušíme ji a bude uplatněn odstavec 7.2.

3.4. Kliknout a vyzvednout

Můžeme vám poskytnout možnost koupení produktu online a jeho vyzvednutí na určené prodejně Swarovski („Kliknout a vyzvednout”). Pokud si nevyzvednete objednávku do třiceti (30) pracovních dnů od našeho odeslání potvrzení e-mailem v souladu s odstavcem 2.3., pododstavci g), b), budeme ji považovat za nechtěnou, zrušíme ji a bude uplatněn odstavec 7.2.

 

4. CENY A DODATEČNÉ NÁKLADY

4.1. Ceny produktů

Všechny ceny produktů na webových stránkách jsou pouze ceny produktů. Zahrnují splatnou DPH (a další daně z obratu), ale nezahrnují náklady na dodání (pokud existuje). Viz naše informace Možnosti a časy odeslání, Plánované dodání a Oblasti vyloučené z dodání.

Celková cena vaší objednávky, včetně všech dodatečných nákladů a nákladů na dodání, budou zobrazeny na konci ověřovacího postupu. Potvrzením objednávky uvádíte svůj souhlas s cenou produktů. Cenu nelze po dokončení ověřovacího postupu změnit.

Upozorňujeme: Všechny objednávky jsou učiněny u Swarovski Crystal Online AG, která je švýcarskou právnickou osobou. Z tohoto důvodu může váš vystavitel platební karty nebo poskytovatel způsobu platby účtovat další mezinárodní bankovní poplatky. Navíc k tomu, pokud nejsou vaše kreditní/debetní karta nebo jiný způsob platby v měně vašeho nákupu, konečná cena bude účtována v měně vaší karty. Toto bude vypočteno a účtováno vaším vystavitelem karty. Společnost Swarovski nemá žádný vliv na tyto poplatky a nemůže předvídat tuto částku. Před zadáním vaší objednávky prosím kontaktujte vaši vystavující banku ohledně dalších informací.

4.2. Nesprávné ocenění

Upozorňujeme, že pokud je správná cena produktu nižší než cena uvedená na webových stránkách, pod podmínkou našeho práva na odmítnutí objednávky v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami, budeme účtovat tuto nižší částku a odešleme vám produkt.

Pokud je správná cena produktu vyšší než cena uvedená na webových stránkách, podle našeho uvážení vás budeme před přijetím objednávky kontaktovat ohledně vašich pokynů. Pokud přijmeme a zpracujeme vaši objednávku, kde je chyba ocenění zřejmá a nezaměnitelná a mohla být rozumně rozpoznána vámi jako nesprávné ocenění, můžeme ukončit platnost smlouvy, poskytnout vám náhradu peněz, které jste zaplatili, a požadovat vrácení produktů, které jsme vám poskytli.

4.3. Změny cen

Můžeme kdykoliv změnit ceny produktů uvedené na webových stránkách bez předchozího upozornění, nicméně tyto změny se nevztahují na produkty, na které jste poslali objednávku.

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Celková cena

Celková cena vaší objednávky bude kupní cena produktu (produktů), které jste vybrali, včetně DPH a veškerých dodatečných nákladů (t.j. náklady na dodání atd.). Více informací na Možnosti a časy odeslání, Plánované dodání a Oblasti vyloučené z dodání.

Celková cena objednaných produktů je splatná po odeslání objednávky prostřednictvím webových stránek.

5.2. Způsoby platby

Platbu lze provést

a) Kreditní/debetní kartou

Pokud platíte kreditní/debetní kartou (zadáním údajů o platbě na webové stránce příslušného poskytovatele platebních služeb), vyhrazujeme si právo ověřit platnost vašeho jména, adresy a dalších osobních údajů, které jste uvedli během postupu objednání, oproti vhodným databázím třetích stran. Poskytnutím těchto údajů o platbě dáváte svůj souhlas k provedení těchto kontrol. Uvádíme, že toto se provádí pouze za účelem potvrzení vaší totožnosti; neprovádí se kontrola vašich úvěrů, a váš úvěrový rating nebude ovlivněn. Se všemi informacemi, které jste uvedli, se bude zacházet jako s důvěrnými a přísně v souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů a našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Potvrzujete, že kreditní/debetní karta, která se používá, je vaše, a že veškeré nám poskytnuté údaje v tomto ohledu například údaje o jméně a adrese, jsou úplné, správné a přesné. Dále potvrzujete, že kreditní/debetní karta je platná, a že zadané údaje o platbě jsou správné. Pokud instituce, která vystavila kreditní kartu, odmítne nám autorizovat platbu, nepřijmeme vaši objednávku, a neponeseme odpovědnost za žádná zpoždění ani nedodání, a nemáme povinnost vám sdělit důvody odmítnutí.

Neneseme odpovědnost za žádné poplatky ani další částky, které mohou být účtovány vaším vystavitelem karty nebo bankou následkem našeho zpracování platby vaší kreditní/debetní kartou v souladu s vaší objednávkou.

Pokud vaše kreditní/debetní karta není v měně vašeho nákupu uvedené na webových stránkách, konečná cena může být účtována v měně vaší karty nebo účtu. Tato konečná cena je vypočtena a účtována vaším vystavitelem karty nebo bankou, a tudíž neneseme odpovědnost za žádné náklady, výdaje, poplatky ani další odpovědnost, která vám může vzniknout nebo kterou můžete utrpět následkem účtování vaším vystavitelem karty v jiné měně než v měně vašeho nákupu zobrazené na webových stránkách.

b) PayPal

Pokud platíte pomocí PayPal, Zásady ochrany osobních údajů PayPal dostupné na webových stránkách PayPal se také uplatní. Tyto stanovují, jak PayPal shromažďuje, uchovává, zpracovává, sdílí a přenáší vaše osobní údaje, když využíváte služby PayPal.

c) Klarna

V určitých zemích můžeme nabídnout službu Klarna jako způsob platby. V závislosti na webových stránkách pro příslušnou zemi můžete mít možnost využívat různé produkty Klarna. Je na uvážení služby Klarna, jestli jste způsobilí využívat službu Klarna jako způsob platby a zda jsou tyto platební možnosti vám uzpůsobené. Prohlédněte si prosím smluvní podmínky Klarna zde. Upozorňujeme, že neneseme žádnou odpovědnost s ohledem na vaše využívání služby Klarna jako způsobu platby.

Abychom vám mohli nabídnout službu Klarna jako způsob platby, musíme předat službě Klarna vaše osobní údaje (jméno, fakturační adresa a adresa pro odeslání, e-mail, telefonní číslo, datum narození, bankovní účet a údaje o kartě, osobní identifikační číslo a další údaje). S vašimi osobními údaji bude zacházeno v souladu s příslušnými zákony, našimi Zásadami ochrany osobních údajů a Prohlášením o ochraně osobních údajů Klarna.

Pokud se chcete dozvědět více o službě Klarna, klikněte na zde.

d) Nákup na účet / platba na splátky

Zákazníkům v určitých zemích (Rakousko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko) nabízíme možnost nákup na účet/platba na splátky.

*Za účelem nabídnutí způsobu platby nákup na účet/platba na splátky spolupracujeme s „payolution GmbH”, Am Euro Platz 2, 1120 Vídeň, Rakousko, (dále uváděná jako „payolution”) a „net-m privatbank 1891 AG”, Odeonsplatz 18, 80539 Mnichov, Německo (dále uváděná jako „Banka”), prostřednictvím které je provedeno postoupení nároku na Banku a uplatní se následující:

(a) Možnosti nákup na účet/platba na splátky jsou povoleny pouze zákazníkům, kteří dosáhli věku 18 let. Když použijete tuto službu, můžete si koupit zboží přes internet a budete platit až po skutečném obdržení zboží a faktury, a také můžete platit výhodně na splátky:

(b) Kupní smlouva je uzavřena mezi vámi a námi. Plnění kupní smlouvy také podléhá těmto Všeobecným smluvním podmínkám. Zejména nadále neseme odpovědnost za vaše všeobecné dotazy (např. ohledně produktů, dodacích lhůt, odeslání, vrácení, reklamací, nároků ze záruky, odstoupení od smlouvy atd.). Pokud zvolíte způsob platby na účet nebo na splátky, tyto smluvní podmínky v odstavci 5.2, pododstavci d) se uplatní navíc ke Všeobecným smluvním podmínkám, na kterých jste se s námi dohodli v rámci rozsahu kupní smlouvy.

(c) Pro dokončení nákupu na účet nebo platby na splátky postoupíme náš nárok na platbu kupní ceny vůči vám bance. Tímto vás informujeme o tomto postoupení nároku. Aby došlo k úplnému splacení dluhů, všechny platby musí být provedeny bance na účet vám uvedený za tímto účelem. Produkty zůstávají majetkem banky až do provedení úplné platby.

(d) payolution GmbH (www.payolution.com) jedná jako poskytovatel technické služby a poskytovatel služby ověření vaší úvěrové schopnosti za účelem nákupu na účet/platby na splátky.

Platební režimy a úrokové sazby

(a) Pro platbu na splátky vám sdělujeme všechny významné smluvní podmínky v našem formuláři pro zadání údajů a v informačním oznámení, které vám následně poskytneme za účelem uložení, jak je to požadováno v požadavcích na předsmluvní informace v Nařízení č. 2008/48/ES o úvěrových smlouvách zákazníků. Tyto informace vám také poskytneme elektronicky v uložitelném formátu po uzavření smlouvy.

(b) Pokud odstoupíte od kupní smlouvy na základě konkrétní dohody s námi z důvodu zákonných ustanovení, vrátíte produkty, nárokujete snížení ceny nebo máte jakýkoliv jiný důvod k neprovedení platby, ať již celé nebo částečné, banka v tomto případě postoupí nárok vůči vám na nás. Konečná dohoda o platbě bude potom uzavřena s námi nebo bude zrušena smlouva.

Ukončení a zálohová platba

a) Předčasné ukončení dohody o platbě na splátky je možné způsobem zálohové platby: Máte právo kdykoliv splatit celou částku půjčky nebo její část před vypršením stanovené lhůty. U zálohové platby bude splatný úrok snížen podle snížené dlužné částky a v souladu se zkráceným smluvním obdobím. Poplatky za smluvní období budou podle toho sníženy.

Upozornění: následky nezaplacených plateb

(a) U zpožděných plateb nákupu na účet a platby na splátky vzniknou úroky z dohodnutých dlužných částek a náklady na příslušná upozornění. V případě neúspěšného interního postupu upomínkování může banka postoupit neuhrazenou pohledávku na agenturu vymáhání dluhů k vymáhání. V tomto případě vám mohou být účtovány právní náklady agenturou vymáhání dluhu a pokud je to nutné, za právní zastoupení.

(b) Tímto vám sdělujeme, že u plateb na splátky neuhrazením dlužných částek vznikne bance, které jsme postoupili pohledávku z kupní ceny, právo předčasně ukončit smlouvu o platbě na splátky po písemném upozornění a po poskytnutí lhůty k nápravě, a celková neuhrazená částka bude okamžitě splatná.

Viz Zásady ochrany osobních údajů payolution zde.

e) Další způsoby platby

Různé způsoby platby, které nabízíme, si můžete prohlédnout na ověřovací stránce a můžete zvolit způsob platby dostupný ve vaší zemi. Vyhrazujeme si právo čas od času přidat nebo odstranit způsoby platby podle našeho uvážení. Můžete vyrovnat pouze naše pohledávky k platbě, proti kterým nebyl vznesen protest a jsou konečné, a nelze proti ním uplatnit odvolání.

5.3. Dluh

V souladu se způsobem platby, který jste zvolili, buďto: -

a) Můžeme předem provést autorizaci finančních prostředků (spolu s příslušnými náklady na dodání) okamžitě při objednání na vaší kreditní kartě (pokud zvolíte možnost „Plánované dodání“) po zadání objednávky, a budeme vám účtovat za koupené produkty, když jsou expedovány k dodání vám.

b) Můžeme vám okamžitě účtovat za produkty (spolu s příslušnými náklady na dodání);

c) Když zvolíte možnost „Kliknout a vyzvednout”, můžeme vám účtovat (spolu s příslušnými náklady na dodání), když byly produkty expedovány k dodání do příslušné prodejny Swarovski; nebo

d) Když zvolíte možnost „Koupit online a vyzvednout na prodejně”, můžeme vám účtovat okamžitě,

pokud vám nesdělíme, že s ohledem na určité produkty musí být platba provedena předem při objednání nebo krátce po objednání.

5.4. Platební podmínky

Z důvodu vaší bezpečnosti se musí fakturační jméno a adresa shodovat s kreditní kartou nebo jiným použitým způsobem platby. Veškeré použité účty Alipay, PayPal nebo Klarna musí být na jméno uvedené na vašem zákonném identifikačním dokumentu. Vyhrazujeme si právo zrušit jakoukoliv objednávku, která se neshoduje s těmito nebo jinými bezpečnostními kritérii.

5.5. Souhlasy

Upozorňujeme, že když platíte online, současně dáváte svůj výslovný souhlas s úvěrovým ratingem provedeným dotazováním příslušných úředních oprávněných asociací na ochranu úvěrů, úvěrových institucí, úvěrových agentur a smluvních stran, se kterými společnost Swarovski uzavřela smlouvu.

Dále výslovně souhlasíte, že náš poskytovatel (poskytovatelé) na ochranu proti podvodům eCommerce bude používat automatický rozhodovací proces. Automatický rozhodovací proces je proces rozhodování automatickými prostředky bez zapojení člověka. Tato rozhodnutí mohou být na základě faktických údajů a dále na základě digitálně vytvořených profilů nebo odvozených údajů. Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

5.6. Měna

Přijímáme platbu v měně platby uvedené pro zemi vaší zvolené destinace dodání. Více informací viz Možnosti a časy odeslání, Plánované dodání a Oblasti vyloučené z dodání.

Pokud vaše kreditní/debetní karta nebo způsob platby nejsou v měně vašeho nákupu uvedené na webových stránkách, konečná cena může být účtována v měně vaší karty nebo účtu. Tato konečná cena je vypočtena a účtována vaším vystavitelem karty nebo bankou nebo poskytovatelem způsobu platby, a tudíž neneseme odpovědnost za žádné náklady, výdaje, poplatky ani další odpovědnost, která vám může vzniknout nebo kterou můžete utrpět následkem účtování vaším vystavitelem karty nebo poskytovatelem způsobu platby v jiné měně než v měně vašeho nákupu zobrazené na webových stránkách.

 

6. DODÁVKA A REZERVACE VLASTNICKÉHO PRÁVA

6.1. Dodávka

Během ověřovacího postupu můžete vybrat upřednostňovaný způsob dodání ze způsobů dodání nabízených pro vaši zvolenou dodací adresu. Budeme se snažit expedovat vaši objednávku v souladu s předpokládanými dodacími lhůtami nastavenými v Možnosti a časy odeslání, Naplánovaná dodávka a Oblasti vyloučené z dodání, nebo jak je to jinak uvedeno v ověřovacím postupu při odeslání vaší objednávky.

Objednané produkty budou dodány na dodací adresu, kterou uvedete naší smluvní dodací službě. Zkontrolujte prosím, že jste uvedli platnou a správnou odesílací adresu. Neneseme odpovědnost za nesprávnou nebo neúplnou dodací adresu.

Upozorňujeme, že po odeslání vaší objednávky nejsou povoleny změny odesílací adresy.

Pokud dojde ke zpoždění naší dodávky produktů kvůli události, za kterou neneseme odpovědnost, budeme vás o tom co nejdříve informovat, a učiníme veškeré kroky, abychom minimalizovali účinky tohoto zpoždění. Za předpokladu, že tak učiníme, neneseme odpovědnost za zpoždění kvůli této události. Nicméně pokud zde existuje riziko podstatného zpoždění, můžete nás kontaktovat ohledně ukončení smlouvy a získáte náhradu peněz za produkt (produkty), za které jste zaplatili, ale
nedostali je.

Pokud jste požádali o vyzvednutí produktů na našich prodejnách Swarovski, můžete si je u nás kdykoliv vyzvednout během pracovní doby příslušných prodejen Swarovski. Použijte prosím vyhledávací stránku našich prodejen Swarovski ohledně umístění a pracovní doby.

Upozorňujeme, že neposkytujeme dodávky do hotelů nebo PO boxů.

Zásilka musí být po přijetí zkontrolována, pokud jde o přesnost a úplnost.

Budeme se snažit dodat produkty v uvedený čas, pokud jste o to požádali, ale obecně se k tomu nemůžeme zavázat.

6.2. Rezervace vlastnického práva

Produkty zůstávají naším majetkem až do uhrazení celé kupní ceny. Pokud zvolíte možnost Kliknout a vyzvednout nebo Koupit online a vyzvednout na prodejně (pokud je k dispozici), vlastnické právo k produktům přejde na vás v den a čas vyzvednutí těchto produktů v určené prodejně Swarovski po přijetí platby.

Přijetím produktu přejdou veškerá rizika škody nebo ztráty produktu na vás. Pokud zvolíte možnost Kliknout a vyzvednout nebo Koupit online a vyzvednout na prodejně (pokud je k dispozici), veškerá rizika škody a ztráty produktů přejdou na vás okamžikem vyzvednutí produktů v určené prodejně Swarovski.

Upozorňujeme, že v rozsahu ze zákona jsou veškeré komerční opětovné prodeje nebo distribuce našich produktů prodávaných na webových stránkách přísně zakázány.

 

7. PRÁVO NA ZRUŠENÍ

7.1. Postup Zrušení

Jako zákazník máte právo zrušit kupní smlouvu, kterou jste uzavřeli s námi, do třiceti (30) pracovních dnů ode dne přijetí produktů, a to bez uvedení důvodu.

Vaše právo na zrušení vznikne dnem zadání objednávky a končí třiceti (30) pracovních dnů po dni přijetí objednávky (dále uváděno jako „Lhůta pro vrácení”). Musíte poslat produkt (produkty) zpátky během této lhůty pro vrácení.

Upozorňujeme, že není možné vrátit upravené produkty, ani položky klenot použité při propíchnutí ze zdravotních a bezpečnostních důvodů. To nemá vliv na vaše zákonná práva.

Kroky při zrušení:

a) Informujte nás prosím:

SwarovskiCrystal Online AG
Alte Landstrasse 411
8708 Männedorf Švýcarsko
email: Customer_Service_CZ@Swarovski.com

Abyste dodrželi lhůtu pro vrácení je pro vás dostačující poslat informace o zrušení objednávky (e-mailem nebo dopisem) před vypršením této lhůty pro vrácení. Můžete použít vzorový formulář zrušení, nicméně toto není povinné.

b) Vložte položku (položky) do původní přepravní krabice. Měli byste se snažit poslat produkty zpátky v jejich původním stavu a v jejich původním obalu a poukaz na vrácení vložit k produktům do obalu.

c) Vyplňte formulář vrácení (vložený v původním balíku) a vložte ho do krabice.

d) Odstraňte všechny štítky z vnější části krabice.

e) Připevněte štítek vrácení a obchodní fakturu (vložená v původním balíku) na vnější stranu krabice a bezpečně zalepte balík.

f) Doručte balík na nejbližší poštu a pošlete poštou. Štítek označuje, že je poštovné předplaceno; z tohoto důvodu je vrácení zadarmo. Ponechejte si kopii poštovní stvrzenky pro další použití.

g) Pokud jste ztratili štítek vrácení, napište nám e-mail na: Customer_Service_CZ@Swarovski.com a my vám pošleme nový štítek.

 

VZOR FORMULÁŘE VRÁCENÍ

Zkopírujte a nalepte formulář uvedený níže, vyplňte údaje a vraťte tento formulář buďto doporučeným dopisem na Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Švýcarsko nebo e-mailem na: Customer_Service_CZ@Swarovski.com.

Na:

Swarovski Crystal Online AG
Alte Landstrasse 411
8708 Männedorf
Švýcarsko
email: Customer_Service_CZ@Swarovski.com

I [Jméno] tímto oznamuji, že ruším svoji kupní smlouvu na následující zboží:

- [UVEĎTE ZBOŽÍ]
Objednané dne [DATUM] anebo obdržené dne [DATUM]
Jméno zákazníka (zákazníků):
Adresa spotřebitele (spotřebitelů):
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář odeslán v papírové formě):
Datum:

 

7.2. Účinky zrušení

(a) Nahradíme vám všechny platby přijaté od vás, včetně nákladů na nejlevnější druh standardního dodání, které nabízíme (tj. Pokud zvolíte dodání produktu za vyšší náklady, potom vám nahradíme to, co byste zaplatili za nejlevnější druh nabízeného standardního dodání).

(b) Nahradíme vám stejným způsobem platební prostředky jako byla původní transakce; v žádném případě vám nevzniknou žádné náklady následkem tohoto vrácení výdajů. Upozorňujeme, že pokud zcela platíte pomocí dárkové karty, uhrazená částka může být vrácena pouze jako dárková karta. Pokud je částečná platba provedena pomocí dárkové karty, částka uhrazená pomocí vámi zvoleného způsobu platby bude nejprve vrácena pomocí stejného způsobu platby. Zbývající částka bude potom vrácena na vaši dárkovou kartu.

(c) Peníze vám budou vráceny do třiceti (30) pracovních dnů ode dne, kdy od vás dostaneme produkt (produkty) zpátky, nebo, pokud dříve, ode dne, kdy od vás dostaneme doklad, že jste nám poslali produkt (produkty) zpátky.

(d) Pokud jste uhradili nějaké celní poplatky nebo daně přímo příslušným úřadům při dovozu produktů, které chcete vrátit, neponeseme odpovědnost ve vztahu k nároku na vrácení těchto celních poplatků nebo daní od úřadů.

(e) Můžeme snížit vaši náhradu ceny (s vyloučením nákladů na dodání) s ohledem na snížení hodnoty produktu (produktů), pokud to bylo způsobeno vaší manipulaci s ním způsobem, který by nebyl povolen v prodejně Swarovski. Pokud vám vrátíme uhrazenou cenu před tím, než můžeme zkontrolovat produkt (produkty), a později zjistíme, že jste s ním manipulovali nepřijatelným způsobem, musíte nám uhradit příslušnou částku.

(f) Ponechejte si u sebe váš dodací list, dokud nedostanete vaši náhradu peněz.

(g) Pokud bylo zboží, které vracíte, koupeno v jiné měně než vaše aktuální měna, vaše náhrada peněz bude ve stejné měně jako nákup. Kvůli kolísání směnného kurzu měny může být nahrazená částka vyšší nebo nižší než původní uhrazená cena.

(h) Poukazy a upravené produkty nelze obecně vyměnit ani vrátit.

(i) V současné době není možné vrátit produkty koupené v prodejnách Swarovski prostřednictvím webových stránek.

(j) Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete vrátit pouze část objednávky, která byla koupena se slevou/se speciální nabídkou, sleva/speciální nabídka bude znovu vypočtena.

(k) Pokud se rozhodnete vrátit pouze část objednávky, která byla koupena se slevou/se speciální nabídkou, nahrazená částka bude podléhat minimální částce nákupu v nabídce, hodnota slevy bude podle toho upravena, a bude nahrazena pouze částka odpovídající vrácenému zboží. Pokud vrácené zboží odpovídá zbývající celkové částce pod úroveň minimálního nákupu v nabídce, potom zlevněná částka bude odečtena od částky nahrazení peněz.

Například sleva 10 % (s minimální částkou nákupu 100 EUR) bude zrušena, pokud vrácený produkt (produkty) odpovídá celkové částce objednávky nižší než 100 EUR. V případě podpory prodeje pomocí rovnoměrných cen bude nahrazena vždy nejnižší částka.

Pro položky dodávané v jednom balení („normální sada“) je v případě, že si přejete některé položky z takové normální sady vrátit, nutné vrátit všechny položky, které jsou součástí takové sady. Swarovski nemůže přijímat zpět jednotlivé položky normální sady a bude akceptovat pouze vrácení celé normální sady.

U promočních sad, u nichž využíváte dárky nebo slevy díky zakoupení jedné nebo více položek (např. při zakoupení 3 položek získáte slevu 10% z každé z nich nebo pokud je stanovena sleva na jednotlivé produkty), můžete samostatně vrátit jakoukoli zakoupenou položku. Ovšem v případě, že se rozhodnete vrátit některé položky zakoupené v rámci promoční sady, Swarovski upraví promoční cenu a vyúčtuje vám základní cenu za zbývající položky, které jste si zakoupili jako součást sady. V souladu s tím Swarovski odečte z částky, která vám bude vrácena (tj. z částky po slevě uhrazené za položku(-y) v sadě, kterou jste vrátili), rozdíl mezi základní cenou zbývajících položek, které nevracíte, a jejich cenou po slevě v sadě.

 

8. ZÁRUKA

Zaručujeme, že produkty jsou v kvalitě schopné prodeje, a jsou bez vad na materiálu nebo řemeslném provedení, a to za předpokladu, že je produkt používán běžným způsobem. Není poskytnuta žádná dodatečná záruka.

Záruční doba je dva roky od přijetí produktu (produktů).

Tato záruka se nevztahuje na poškození produktů následkem nehody, nesprávného používání a špatného zacházení, úpravu, pokus o opravu, nedbalost po koupi, běžné opotřebení anebo nedodržení doporučené péče o produkt.

V případě nepříjemné události, kdy zjistíte, že je váš produkt (produkty) vadný ze záruky, kontaktujte prosím Customer_Service_CZ@Swarovski.com nebo navštivte vaši nejbližší prodejnu Swarovski. Budete požádáni o doklad o nákupu (např. vaše stvrzenka nebo dárkový poukaz). Ponechejte si je tedy prosím u sebe. Budete mít možnost získat náhradní produkt, pokud je k dispozici, nebo plnou náhradu peněz.

Ohledně poprodejních služeb kontaktujte prosím: Customer_Service_CZ@Swarovski.com.

 

9. ODPOVĚDNOST

Společnost Swarovski nese odpovědnost vůči vám pouze za škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Toto omezení odpovědnosti nevylučuje naši odpovědnost i) za úmrtí nebo osobní zranění způsobené nedbalostí; ii) za podvod nebo podvodné klamné vylíčení skutečnosti; nebo iii) za jakoukoliv další odpovědnost, kterou nelze ze zákona omezit ani vyloučit.

Pod podmínkou výše uvedeného neponeseme v žádném případě odpovědnost, ať již ze smlouvy nebo mimosmluvní (například nedbalost nebo porušení zákonné povinnosti), nebo jinak vznikající v souvislosti s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami za:

- ekonomické ztráty (například ztráta příjmu, výnosy, údaje, aktuální nebo očekávané zisky, smlouvy, podnikání, příležitosti nebo očekávané úspory); nebo

- ztráta dobrého jména nebo pověsti; nebo

- speciální, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, které utrpíte nebo vám vzniknou následkem nebo v souvislosti s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

Pod podmínkou výše uvedeného, celková odpovědnost podle těchto Všeobecných smluvních podmínek, až již ze smlouvy nebo mimosmluvní (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, nebude v žádném případě přesahovat 100 % ceny produktů, které jste u nás objednali.

 

10. OCHRANA ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud chcete získat více informací o způsobu, jak používáme cookies, typu námi shromažďovaných informací, jak a za jakým účelem používáme vaše informace a za jakých okolností poskytujeme informace, přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů. Naše Zásady ochrany osobních údajů (včetně informací o používání cookies) jsou včleněny a tvoří součást těchto Všeobecných smluvních podmínek.

Navíc k tomu, pokud používáte PayPal nebo Klarna jako způsob platby, s vašimi osobními údaji bude zacházeno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů PayPal nebo Klarna (přečtěte si prosím
odstavce 5.2 b) a c)).

 

11. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY

11.1. Můžeme postoupit tuto smlouvu na jinou stranu

Můžeme postoupit naše práva a povinnosti podle těchto Všeobecných smluvních podmínek na jinou právnickou osobu Swarovski nebo třetí stranu, se kterou máme právní vztah. Vždy zajistíme, že toto postoupení nebude mít vliv na vaše práva podle těchto Všeobecných smluvních podmínek.

11.2. K postoupení vašich práv na jinou stranu potřebujete náš souhlas

Můžete postoupit svoje práva nebo povinnosti podle těchto Všeobecných smluvních podmínek na jinou stranu pouze s naším písemným souhlasem.

11.3. Žádná jiná strana nemá práva na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek

Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou uzavřeny mezi vámi a námi. Žádná jiná strana nebude mít práva uplatnit některou z jejích podmínek.

11.4. Pokud budou ze zákona některá ustanovení v těchto Všeobecných smluvních podmínkách nezákonná, zbývající ustanovení budou nadále v platnosti.

Všechny odstavce těchto Všeobecných smluvních podmínek jsou uplatněny samostatně. Pokud soud nebo příslušný úřad rozhodne, že některé jejich ustanovení je nezákonné, zbývající odstavce zůstanou v účinnosti a platnosti.

11.5. I když okamžitě neuplatníme tyto Všeobecné smluvní podmínky, nadále můžeme uplatnit naše práva

Pokud okamžitě netrváme na tom, abyste provedli něco, k čemu jste požadováni podle těchto
Všeobecných smluvních podmínek, nebo pokud budeme ve zpoždění s ohledem na vaše porušení těchto Všeobecných smluvních podmínek, nebude to znamenat, že nejste povinni provést tyto záležitosti, a nebude nám zabráněno učinit později kroky proti vám.

11.6. Práva duševního vlastnictví

Skupina Swarovski, nebo příslušný vlastník - třetí strana si zachovává veškerá práva, vlastnická práva a podíly (včetně autorského práva, návrhu, obchodních značek, patentů nebo jiných práv duševního vlastnictví) ke všem materiálům použitým na těchto webových stránkách, například text, jména, návrhy produktu, loga, snímky, grafika, videa a jiná umělecká díla (dále uváděná jako „Obsah“). Nic obsažené na webových stránkách nesmí být vykládáno jako udělení licence nebo práva k používání obsahu zobrazeného na webových stránkách.

Můžete svobodně vyhledávat obsah na webových stránkách, ale můžete pouze stahovat, prohlížet nebo používat tento obsah z webových stránek pro svoje vlastní osobní nekomerční použití za předpokladu, že obsah a veškerá autorská práva nebo jiná vlastnická oznámení zůstanou nedotčena. Navíc k tomu vás žádáme přiložit následující oznámení k těmto reprodukcím. © Swarovski. Všechna práva vyhrazena.

Kromě výše uvedeného povolení nesmíte upravovat, přizpůsobovat, reprodukovat ani měnit webové stránky nebo jejich obsah ani včleňovat webové stránky nebo jejich obsah do jiných webových stránek, online platformy nebo podobně. Veškeré komerční používání je bez předchozího písemného povolení od společnosti Swarovski zakázáno.

SWAROVSKI a logo SWAN jsou mimo jiné registrované obchodní značky Swarovski AG Skupina Swarovski monitoruje používání svých obchodních značek a učiní přiměřená opatření proti jakékoliv formě porušení duševního vlastnictví.

11.7. Jaké zákony se vztahují na tyto Všeobecné smluvní podmínky a kde můžete zahájit soudní řízení

Tyto Všeobecné smluvní podmínky se řídí švýcarskými zákony s vyloučením odkázání na cizí zákony. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží nebude uplatněna. Curych je výlučným místem konání řešení všech sporů, které mohou vzniknout z těchto Všeobecných smluvních podmínek nebo v souvislosti s nimi. To nemá vliv na vaše zákonná práva jakožto spotřebitele v zemi, kde se nacházíte. Swarovski Crystal Online AG má také právo podat žalobu v lokaci zákazníka.

11.8. Řešení sporu pro zákazníky online

Zákazník, který je rezidentem v Evropě, musí být informován, že Evropská komise zavedla online platformu pro alternativní řešení sporů, která poskytuje mimosoudní způsob řešení sporu týkajícího se nebo vyplývajícího z prodeje online a smluv o službách. V důsledku toho, pokud jste evropský zákazník, můžete používat tuto platformu pro řešení sporu vyplývajícího ze smlouvy online uzavřené s vlastníkem. Tato platforma je dostupná na následujícím odkazu (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


11.9 Kontrola vývozu a sankce

Společnost Swarovski prověří, zdali se osobní údaje Zákazníka nenacházejí na příslušných seznamech zboží podléhajícího kontrole vývozu nebo sankčních seznamech. Tato kontrola bude provedena po každé aktualizaci kteréhokoliv sankčního seznamu. Zákazník tímto potvrzuje, že ze stávající Objednávky a jejího uskutečnění nebude žádným způsobem profitovat, ať už přímo či nepřímo, žádná fyzická či právnická osoba, která je uvedena na kterémkoliv z příslušných sankčních seznamů, jako je například „Konsolidovaný seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují finanční sankce EU“ nebo U.S. OFAC „List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons („SDN“)“ (Seznam zvláště označených státních příslušníků a dalších osob podléhajících blokaci („SDN“) Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv Spojených států amerických).


Tato Objednávka nabývá platnosti pouze v případě, že kontrola příslušných seznamů zboží podléhajícího kontrole vývozu nebo sankčních seznamů, kterou Swarovski provede před odesláním objednaného zboží, neodhalí žádné shodné záznamy. V případě porušení této klauzule či jakéhokoliv porušení obchodního práva nebo předpisů týkajících se kontroly vývozu nebo sankcí, speciálně pak v případě, že jakékoliv kontroly provedené společností Swarovski odhalí jakékoliv shodné záznamy, tato Objednávka nebude vyřízena a Swarovski tak nebude mít povinnost doručit jakékoliv zboží ani poskytnout jakoukoliv náhradu za nevyřízení objednávky. Otevřené objednávky budou s okamžitou účinností zrušeny. Bez ohledu na výše uvedené je společnost Swarovski oprávněna zrušit jakoukoliv dodávku zboží, pokud to vyžadují předpisy týkající se kontroly vývozu nebo obchodní omezení. Jakákoliv náhrada za nevyřízení objednávky je v takovémto případě vyloučena.
 

Poslední revize 5. listopadu 2019

Copyright © 2019 Swarovski. Všechna práva vyhrazena.
SWAROVSKI a logo SWAN jsou registrované obchodní značky Swarovski AG

 


dispatcher-check

Služby Swarovski
Živý chat zákaznické podpory
Potřebujete pomoct?
Obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím chatu
Objevte naše exkluzivní služby Swarovski