my swarovski
Země/region
Česká republika

Poslední změna 16. dubna 2020.

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje způsob shromažďování a dalšího zpracování osobních údajů společnostmi skupiny Swarovski Group a jejími přidruženými společnostmi (dále jen souhrnně společnost SWAROVSKI). V případě, že se činnosti pokryté tímto oznámením o ochraně osobních údajů řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů, jsou zjevné z okolností nebo se řídí platnými zákony mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, pak mají přednost takové příslušné zákony a z nich vycházející zásady. Termín osobní údaje musí zahrnovat všechny informace týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob. 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů v části I popisuje obecně způsob zpracování osobních údajů společností SWAROVSKI. Část II obsahuje specifická ustanovení pro specifická použití (například online obchod, informační zpravodaj a bannerové reklamy) a část III obsahuje specifická ustanovení pro zákaznické programy. 

Pokud poskytnete společnosti SWAROVSKI osobní údaje jiných osob, například údaje příjemce daru, poskytněte tyto údaje společnosti SWAROVSKI pouze v případě, že k tomu máte svolení podle příslušných zákonů na ochranu osobních údajů, a pouze pokud by dotčená osoba souhlasila s tím, abyste poskytli její osobní údaje společnosti SWAROVSKI pro účely, ke kterým jsou údaje shromažďovány, a pro zpracování jejích osobních údajů v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů. 

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. SPRÁVCE, POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každé webové stránky (včetně online obchodů a miniwebů pro speciální nabídky), každá přítomnost v sociálních médiích na multimediálních portálech, chatbotech a v každé aplikaci společnosti SWAROVSKI (každé WEBOVÉ STRÁNKY) mají svého správce v rámci společnosti SWAROVSKI s ohledem na shromažďování osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) v EU (nebo odpovídajícími ustanoveními podle platných zákonů na ochranu údajů). Pokud na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH (podle tiráže, podmínky použití atd.) nebo níže v částech II a III není uvedeno jinak, společnost Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Švýcarsko, je správcem online obchodů www.swarovski.com a www.swarovskioptik.com a společnost Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lichtenštejnsko, je správcem webových stránek skupiny Swarovski Group www.swarovskigroup.com

Odpovídající pobočka nebo přidružená společnost je správcem v případě, že společnost SWAROVSKI komunikuje prostřednictvím jiných prostředků komunikace (například e-mailem, dopisem, telefonicky, osobně) a komunikace nespadá mezi činnosti, pro které společnost SWAROVSKI jmenovala specifického správce podle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. 

Pokud by společnost SWAROVSKI nebo přidružená společnost zpřístupnila osobní údaje jiné společnosti SWAROVSKI nebo přidružené společnosti pro jisté účely přijímající nebo přidružené společnosti, je taková společnost nebo přidružená společnost správcem. Seznam odpovídajících společností nebo přidružených společností SWAROVSKI naleznete v DODATKU 1, který může být občas aktualizován. 

Společnost SWAROVSKI nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů podle článku 37 nařízení GDPR, kromě společností SWAROVSKI a přidružených společností v Německu a Lichtenštejnském knížectví. 

 

JAK KONTAKTOVAT SPOLEČNOST SWAROVSKI

Pokud chcete využít některého ze svých práv týkajících se odběru informačního zpravodaje, přístupu k údajům nebo jejich smazání, kontaktujte náš tým péče o zákazníky, který vám s radostí odpoví na jakékoliv vaše dotazy.

Jakékoliv dotazy nebo stížnosti ohledně našich zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování osobních údajů lze také adresovat týmu ochrany osobních údajů skupiny, a to na adres dataprivacy@swarovski.com.

Případně, pokud sídlíte v Německu nebo Lichtenštejnsku, můžete kontaktovat:

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Německo ve společnosti Swarovski (Deutschland) GmbH, Data Protection Officer, Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren;
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Lichtenštejnsko ve společnosti Swarovski Aktiengesellschaft, Data Protection Officer, Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen.

Zástupce pro všechny společnosti SWAROVSKI a přidružené společnosti se sídlem mimo EU nebo EHP je společnost D. Swarovski KG, Legal Department, Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens (podle článku 27 nařízení GDPR).

 

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost SWAROVSKI shromažďuje a zpracovává osobní údaje  

 • registrovaných uživatelů WEBOVÝCH STRÁNEK SWAROVSKI;  
 • uživatelů registrovaných na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SWAROVSKI (například pokud si uživatel vytvoří uživatelský účet);
 • osob, kteří si kupují a přijímají / těží výhody z produktů a služeb společnosti SWAROVSKI;  
 • potenciálních a aktuálních stran, které se zajímají o produkty a služby společnosti SWAROVSKI;  
 • příjemců informačního zpravodaje SWAROVSKI;  
 • účastníků průzkumu ve výzkumných kampaních a názorových průzkumech prováděných společností SWAROVSKI;  
 • účastníků kursů, seminářů a dalších školení, která organizuje společnost SWAROVSKI;  
 • uživatelů sítě WI-FI poskytované v obchodech společnosti SWAROVSKI a na dalších místech;
 • registrovaných účastníků věrnostních zákaznických programů společnosti SWAROVSKI (ZÁKAZNICKÝ PROGRAM) (souhrnně ZÁKAZNÍCI). 

Osobní údaje ZÁKAZNÍKŮ jsou obecně shromažďovány přímo společností SWAROVSKI během používání WEBOVÝCH STRÁNEK a také v obchodech nebo na akcích společnosti SWAROVSKI nebo prostřednictvím přímé komunikace, jako jsou e-mail, telefon nebo jiné způsoby. Osobní údaje mohou být rovněž shromažďovány nepřímo, například nezávislými zpracovateli, například PARTNERY společnosti SWAROVSKI (jak je definováno dále, včetně velkoobchodníků, prodejců, maloobchodníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů, jako jsou dodavatelé zákaznických služeb).  Společnost SWAROVSKI rovněž shromažďuje údaje, když ZÁKAZNÍK uskutečňující nákup se neshoduje s osobou, která těží výhody z nákupu, nebo pokud je nákup expedován jiné osobě (například jako dar), a to na základě doporučení třetí strany (například doporučení rodinou anebo přáteli ZÁKAZNÍKA) nebo prostřednictvím dalšího získání doplňkových informací ze zdrojů údajů třetích stran (například sociálních médií). 

Společností SWAROVSKI jsou zpracovávány obzvláště následující kategorie osobních dat: 

 • osobní údaje a kontaktní informace, kromě jiného včetně jména a příjmení, jména za svobodna, adresy, sídla, telefonního čísla, e-mailové adresy, věku, data narození, pohlaví, manželského stavu, příbuzných, kontaktních osob v případě nouze, obrázků;
 • údaje týkající se objednávek a nákupů, kromě jiného včetně informací o platbě, kreditních kartách a dalších platebních informací (v souladu s dalšími zákony a předpisy), fakturační a dodací adresy, produktů a služeb objednaných a nakoupených, informací, dotazů a stížností, které se týkají produktů a služeb, nebo včetně odpovídajících uzavřených smluv, například záručních reklamací, poprodejních služeb, oprav, zákaznické péče a služeb, odstoupení a sporů;
 • údaje ve spojení s marketingem produktů a služeb, kromě jiného včetně informací týkajících se informačního zpravodaje a dalších komunikačních kanálů, souhlasu nebo nesouhlasu k účasti, pozvánek k účasti na akcích a speciální událostech (pokud nejsou součástí věrnostního zákaznického programu), dále včetně předvoleb a zájmů a informací o segmentaci zákazníků;  
 • údaje týkající se použití WEBOVÝCH STRÁNEK, kromě jiného včetně IP adresy a další uživatelské identifikace (například uživatelského jména na sociálních médiích, adresy MAC chytrého telefonu nebo počítače, souborů cookie), dále včetně data a času návštěvy WEBOVÝCH STRÁNEK, navštívených stránek a obsahu a odkazujících webových stránek;  
 • údaje ve spojení s komunikací, kromě jiného včetně upřednostňovaných prostředků komunikace, korespondence a komunikace se společností SWAROVSKI (včetně záznamů komunikace);
 • údaje, které byly shromážděny v rámci zákaznického programu, kromě jiného včetně členských čísel, přístupových kódů (včetně hesel), upřednostňovaného jazyka, čísel dárkových certifikátů, data a doby trvání členství, platebních informací ZÁKAZNÍKA nebo potenciální třetí strany, včetně informací týkajících se příjemce údajů, počtu návštěv WEBOVÝCH STRÁNEK, historie nákupů, získaných produktů (všechny účty WEBOVÝCH STRÁNEK, činnosti a akce, na které se ZÁKAZNÍK musí registrovat pomocí svých vlastních osobních údajů, a tím uzavřít smlouvu se společností SWAROVSKI, budiž považovány za zákaznický program pro účely těchto zásad, kromě tradičních věrnostních zákaznických programů); společně pak ÚDAJE ZÁKAZNÍKA.

Kromě toho pak společnost SWAROVSKI shromažďuje:

 • údaje uživatelů WEBOVÝCH STRÁNEK, kteří nejsou registrováni u společnosti SWAROVSKI (NÁVŠTĚVNÍK), ale mohou zahrnovat osobní údaje například ze sociálních médií (ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKA), ustanovení tohoto oznámení týkající se údajů shromážděných od ZÁKAZNÍKA ve spojení s použitím WEBOVÝCH STRÁNEK platí odpovídajícím způsobem, i když identifikace návštěvníka společností SWAROVSKI není obvykle možná;  
 • informace týkající se zaměstnanců a dalších jedinců, kteří jednají jménem velkoobchodníků, prodejců, maloobchodníků, dodavatelů a dalších obchodní partnerů společnosti SWAROVSKI (zde dále fyzické osoby odkazované jako PARTNEŘI, jejich údaje jako ÚDAJE PARTNERŮ), kromě jiného včetně kontaktních údajů, informací o jejich funkci, informací o předchozím kontaktu s těmito jedinci, údaje týkající se marketingových činností (například příjem informačního zpravodaje), informace týkající se obchodních transakcí, požadavků, nabídek, výběrových řízení, podmínek a smluv, informací týkajících se profesionálních nebo jiných zájmů těchto jedinců.

S ohledem na rámec jejich obchodního vztahu se po ZÁKAZNÍCÍCH požaduje, aby poskytli jisté ÚDAJE ZÁKAZNÍKA potřebné pro vytvoření smluvního vztahu a splnění souvisejících smluvních závazků, nebo pokud to je vyžadováno zákonem. Bez těchto údajů nebude společnost SWAROVSKI obvykle schopna uzavřít nebo splnit smlouvu s odpovídajícím ZÁKAZNÍKEM. To platí analogicky rovněž na ÚDAJE PARTNERŮ, pokud jde o údaje velkoobchodníků, prodejců, maloobchodníků, dodavatelů a dalších obchodní partnerů společnosti SWAROVSKI; smlouvy v principu nelze uzavřít a zpracovat bez informací o jejich zaměstnancích nebo dalších kontaktech. Protože každý přístup na WEBOVÉ STRÁNKY je zaprotokolován, vždy budou zaznamenány údaje o spojení (například IP adresa). To je provedeno automaticky během použití a nelze to vypnout pro jednotlivé NÁVŠTĚVNÍKY, ZÁKAZNÍKY nebo PARTNERY. 

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ DŮVODY

3.1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

V souladu s platným zákonem může společnost SWAROVSKI zpracovávat ÚDAJE ZÁKAZNÍKA pro zákonné účely, kromě jiného včetně následujícího: 

 • ve spojení s nabízenými službami, uzavřením smluv (například nákupem), s plněním smluv (například nákupní smlouvy a smlouvy týkající se účasti na zákaznických programech a akcích), s údržbou a vývojem vztahů se zákazníky, komunikací, službami pro zákazníky a podporou, propagací, reklamou a marketingem (včetně informačního zpravodaje a zasílání reklamních materiálů);  
 • správy uživatelů WEBOVÝCH STRÁNEK a dalších činností s účastí ZÁKAZNÍKŮ, provozu a vylepšování WEBOVÝCH STRÁNEK (včetně poskytování funkcí, které vyžadují identifikátory nebo další osobní údaje) a dalších IT systémů a ověřování identity;  
 • ochrany ZÁKAZNÍKŮ, zaměstnanců a dalších jedinců a ochrany údajů, tajemství a prostředků společnosti SWAROVSKI nebo jí svěřených a ochrany bezpečnosti systémů a míst společnosti SWAROVSKI;  
 • dodržování zákonných a předpisových požadavků, včetně vnitřních pravidel společnosti SWAROVSKI, posilování a využívání zákonných práv a nároků, obrany proti právním nárokům, soudním přím, stížnostem, boje se zneužíváním, angažování se v právním vyšetřování a jednání a reakce na dotazy veřejných orgánů;  
 • prodeje nebo akvizice obchodních divizí, společností nebo částí společností a další firemní transakcí a převodů ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA s tím souvisejících; a
 • pro další zákonné účely, kde je takové zpracování zřejmé z okolností nebo je oznámeno v čase shromáždění (souhrnně ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA).

3.2. PRÁVNÍ DŮVODY ZPPRACOVÁNÍ

Společnost SWAROVSKI používá ÚDAJE ZÁKAZNÍKA pro ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA na základě následujících PRÁVNÍCH DŮVODŮ: 

 • plnění smluv;
 • dodržování právních závazků společnosti SWAROVSKI;  
 • souhlasu ZÁKAZNÍKA (pouze pokud jde o zpracování na základě specifického dotazu, který může být kdykoliv odvolán, například příjem informačního zpravodaje, pro který se ZÁKAZNÍK zaregistroval);
 • legitimního zájmu společnosti SWAROVSKI, kromě jiného včetně 

o nákupu a dodávky produktů a služeb, rovněž ve spojení s jedinci, kteří nejsou přímými smluvními partnery (například jedinci přijímající dar);  

o  reklamní a marketingové činnosti;  

o účinné a efektivní podpory zákazníků, údržby smluv a další komunikace se ZÁKAZNÍKY mimo zpracování smluv;  

o pochopení chování ZÁKAZNÍKA, jeho činností, problémů a potřeb, studie trhu;  

o účinného a efektivního zlepšování stávajících produktů a služeb a vývoje nových produktů a služeb;  

o účinné a efektivní ochrany ZÁKAZNÍKŮ, zaměstnanců a dalších jedinců a ochrany údajů, tajemství a prostředků společnosti SWAROVSKI nebo jí svěřených a ochrany bezpečnosti systémů a míst společnosti SWAROVSKI;  

o údržby a zabezpečení účinné a efektivní organizace obchodních operací, včetně zabezpečených, účinných a efektivních operací a úspěšného dalšího vývoje webových stránek a dalších IT systémů;  

o přiměřených požadavků a vývoje řízení společnosti;  

o úspěšného prodeje a akvizic obchodních jednotek, společností nebo částí společností a dalších firemních transakcí;  

o dodržování právních a předpisových požadavků a vnitřních pravidel společnosti SWAROVSKI;  

o problematiky týkající se ochrany před podvody, přečiny a trestními činy a také včetně vyšetřování ve spojení s takovými přečiny nebo jiným nesprávným jednáním, dále včetně vyřizování reklamací a jednání vedeného proti společnosti SWAROVSKI, spolupráce na právních řízeních a s veřejnými orgány, včetně žalob, vykonávání a obrany proti soudním žalobám. 

Ve spojení s platnými zákony na ochranu osobních údajů může společnost SWAROVSKI zpracovávat ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ pro účely udržování a vývoje WEBOVÝCH STRÁNEK (včetně poskytování funkcí, které vyžadují identifikátory nebo jiné osobní údaje), pro statistickou analýzu týkající se použití WEBOVÝCH STRÁNEK a také pro boj se zneužíváním, pro účely soudního vyšetřování nebo jednání a pro odpovídání na dotazy orgánů veřejné správy. ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ budou zpracovávány v souladu s principy stanovenými pro ÚDAJE ZÁKAZNÍKA výše. 

V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů může společnost SWAROVSKI zpracovávat ÚDAJE PARTNERŮ  za účelem uzavírání a plnění smluv a jiných obchodních vztahů s PARTNERY, propagačních akcí, reklamy a marketingu, komunikace, pozvání na akce a účasti na akcích pro PARTNERY, organizace společné činnosti, dodržování zákonných a regulačních požadavků a vnitřních předpisů společnosti SWAROVSKI, dále včetně vymáhání a využívání zákonných práv a nároků, obhajoby proti právním nárokům, soudních sporů, stížností, boje proti zneužívání, účasti na právních vyšetřováních a řízeních a odpovídání na dotazy orgánů veřejné správy, dále za účelem prodeje nebo nabytí obchodních jednotek, společností nebo částí společností a jiných obchodních transakcí a souvisejících převodů ÚDAJŮ PARTNERŮ. ÚDAJE PARTNERŮ budou zpracovány v souladu s principy stanovenými pro ÚDAJE ZÁKAZNÍKA výše.

Všechny účely zpracování musí platit pro celou skupinu SWAROVSKI, tj. nejenom pro společnost, která na počátku osobní údaje shromáždila. Osobní údaje ZÁKAZNÍKŮ, NÁVŠTĚVNÍKŮ a PARTNERŮ jsou shromažďovány pro účely všech společností SWAROVSKI, podle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, všech dalších zásad vyvinutých společností SWAROVSKI a podle platných zákonů na ochranu osobních údajů.

 

4. PŘEVOD A ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ

V souladu s platnými zákony na ochranu OSOBNÍCH ÚDAJŮ může společnost SWAROVSKI převést ÚDAJE ZÁKAZNÍKA, ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKA a ÚDAJE PARTNERA na následující kategorie třetích stran, které zpracovávají OSOBNÍ ÚDAJE v souladu s účelem zpracování údajů jménem společnosti SWAROVSKI nebo pro jejich vlastní účely: 

 • poskytovatelé služeb (ve společnosti SWAROVSKI a také externí), včetně zpracovatelů;
 • velkoobchodníci, prodejci, maloobchodníci, dodavatelé a další obchodní partneři;  
 • zákazníci společnosti SWAROVSKI;  
 • místní, národní nebo zahraniční orgány;
 • média;  
 • veřejnost, včetně návštěvníků WEBOVÝCH STRÁNEK a sociálních médií SWAROVSKI;  
 • průmyslové organizace, asociace, organizace a další výbory;  
 • nabyvatelé nebo strany angažované v získávání obchodních jednotek, společností nebo dalších částí SWAROVSKI;
 • další strany v potenciálních nebo skutečných soudních řízeních;  
 • další společnosti skupiny SWAROVSKI (souhrnně pak TŘETÍ STRANY). 

Společnost SWAROVSKI může zpřístupnit ÚDAJE ZÁKAZNÍKA, ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKA a ÚDAJE PARTNERA v rámci společnosti SWAROVSKI a také TŘETÍM STRANÁM a v každé zemi po světě, včetně jmenovitě všech zemí, ve kterých je společnost SWAROVSKI zastoupena společnostmi skupiny, přidruženými společnostmi nebo jinými zastoupeními a zástupci (viz DODATEK 2, jak je občas aktualizováno) a také ve všech zemích, ve kterých poskytovatelé služeb společnosti SWAROVSKI údaje zpracovávají (viz DODATEK 2, jak je občas aktualizováno). Pokud jsou údaje zpřístupněny v zemích, které nezaručují odpovídající ochranu, zajistí společnost SWAROVSKI odpovídající ochranu zpřístupněných údajů ZÁKAZNÍKA, NÁVŠTĚVNÍKA a PARTNERA, a to nasazením odpovídajících smluvních záruk (například na základě standardních ustanovení EU), závazných firemních pravidel, na základě ochrany Privacy Shield Framework uzavřené mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA pro převody na TŘETÍ STRANY se sídlem v USA nebo při převodu údajů na základě souhlasu, uzavření nebo plnění smlouvy nebo ve spojení s určením, vykonáním nebo vynucením právních nároků nebo na základě převládajícího veřejného zájmu  nebo na ochranu integrity těchto jedinců. ZÁKAZNÍK, NÁVŠTĚVNÍK nebo PARTNER může získat kopii smluvních záruk od kontaktních míst uvedených výše nebo mu jimi bude sděleno, kde lze takové kopie získat (viz odstavec 1 výše). Společnost SWAROVSKI si vyhrazuje právo redigovat takové kopie z příslušných zákonných důvodů nebo důvodů utajení.  

 

5. UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ 

Obecně společnost SWAROVSKI uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Bez ohledu na tento obecný princip může společnost SWAROVSKI zpracovávat osobní údaje po delší dobu na základě následujících pravidel a závazků: Společnost SWAROVSKI uchovává osobní údaje tak dlouho, jak je k tomu společnost SWAROVSKI (i) zavázána (formou smlouvy, zákona nebo jiného ustanovení) nebo (ii) jak má vyšší zájem (například zájem z důvodů dokazování v případě stížností, dokumentování shody s jistými zákonnými nebo dalšími požadavky, v zájmu neosobní analýzy). Jsou vyhrazena jiná pravidla, s ohledem na anonymizaci nebo pseudonymizaci osobních údajů podle platného práva.

Pro smlouvu související s ÚDAJI ZÁKAZNÍKA a ÚDAJI PARTNERA (včetně obchodních záznamů a komunikace) je pravidlem, že společnost SWAROVSKI si uchovává osobní údaje, pokud smluvní závazek trvá a po dobu deseti let po ukončení smluvního vztahu, pokud (i) v jednotlivých případech neplatí kratší nebo delší zákonný závazek na uchování, (ii) pokud není uchování vyžadováno pro důvody dokladování nebo jiného platného důvodu na základě platného zákona nebo (iii) pokud není smazání dat vyžadováno dříve (například z důvodu , že údaje již nejsou dále požadovány nebo je požadováno, aby společnost SWAROVSKI odpovídající data smazala).   

Pravidlem pro provozní údaje obsahující ÚDAJE ZÁKAZNÍKA, ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKA nebo ÚDAJE PARTNERA (například protokoly, záznamy) je, že společnost SWAROVSKI uchovává osobní údaje po dobu 3-12 měsíců. 

 

6. SOUBORY COOKIES, SLUŽBA GOOGLE ANALYTICS A ZÁSUVNÉ MODULY SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Společnost SWAROVSKI používá na svých WEBOVÝCH STRÁNKÁCH soubory cookie. Soubory cookie jsou široce používanou technikou, která umožňuje identifikovat prohlížeč uživatele WEBOVÝCH STRÁNEK, které uživatel ukládá, a na vyžádání zpřístupňuje. Společnost SWAROVSKI používá soubory cookie relace, které jsou automaticky smazány, když uživatel uzavře WEBOVÉ STRÁNKY, a které umožňují serveru sestavit stabilní spojení s uživatelem (takže například není ztracen obsah nákupního košíku), pokud uživatel stále prochází WEBOVÉ STRÁNKY. Společnost SWAROVSKI však také používá stálé soubory cookie, které jsou smazány až po uplynutí období definovaného pro jednotlivé WEBOVÉ STRÁNKY. Stálé soubory cookie umožňují ukládat jistá nastavení (například jazyk) pro několik relací a umožňují automatizované přihlašování. Uživatel souhlasí s použitím stálých souborů cookie prostřednictvím použití WEBOVÝCH STRÁNEK a odpovídajících funkcí (například nastavení jazyka a automatizovaného přihlášení). Uživatel může zablokovat nebo odstranit používání souborů cookie ve svém prohlížeči, avšak tato činnost může narušit používání webových stránek. 

V souladu s platným zákonem může společnost SWAROVSKI nainstalovat kód do informačního zpravodaje a dalších marketingových e-mailů, který umožňuje určit, zda příjemce e-mail otevřel nebo si stáhnul obrázky v něm obsažené. Příjemce však může tuto funkci ve své e-mailové aplikaci zablokovat. V každém případě příjemce souhlasí s používáním této technologie tím, že přijímá informační zpravodaje nebo další marketingové e-maily.

V případě, že společnost SWAROVSKI umístí reklamy třetích stran na WEBOVÉ STRÁNKY (například bannery) nebo  umístí vlastní reklamu na webové stránky třetí strany, mohou být použity soubory cookie společnosti, která se specializuje na používání takových reklam. Společnost SWAROVSKI nezpřístupní osobní údaje takovým společnosti, tj. tyto společnosti můžou pouze umístit stálý soubor cookie u uživatelů WEBOVÝCH STRÁNEK, aby bylo možné tyto uživatele rozpoznat, a činí tak ve výhradním zájmu společnosti SWAROVSKI. To společnosti SWAROVSKI umožňuje umístit reklamy zacílené na tyto jedince na webové stránky externích třetích stran (například ve spojení s produkty, o které tito jedinci projevili zájem v online obchodě). Společnost SWAROVSKI nezpřístupní osobní údaje provozovatelům externích webových stránek. 

Společnost SWAROVSKI na svých WEBOVÝCH STRÁNKÁCH používá službu Google nebo podobné služby. Tyto aplikace jsou služby třetích stran, které společnosti SWAROVSKI umožňují měřit a analyzovat použití svých WEBOVÝCH STRÁNEK. Poskytovatel těchto služeb může sídlit v jakékoliv zemi světa (v případě Google Analytics provozované společností Google Inc. jsou to USA, www.google.com). Poskytovatel služeb pro tyto aplikace používá stálé soubory cookie. Společnost SWAROVSKI nezpřístupní žádné osobní údaje poskytovateli služeb (který rovněž neukládá žádnou IP adresu). Poskytovatel služeb může nicméně monitorovat používání WEBOVÝCH STRÁNEK uživatelem a kombinovat tyto údaje s údaji z jiných webových stránek monitorovaných stejným poskytovatelem služeb, které uživatel navštívil, a poskytovatel služeb může tato zjištění použít pro vlastní potřeby (například pro ovládání reklamy). Poskytovatel služeb zná identitu uživatele, který se u poskytovatele služeb zaregistroval. V takovém případě bude zpracování osobních údajů v odpovědnosti poskytovatele služeb a údaje budou zpracovány podle zákonů na ochranu osobních údajů a soukromí a podle zásad na ochranu osobních údajů poskytovatele služeb (v případě společnosti Google viz policies.google.com/privacy). Poskytovatel služeb poskytne data o používání WEBOVÝCH STRÁNEK společnosti SWAROVSKI. 

Kromě toho může společnost SWAROVSKI na svých WEBOVÝCH STRÁNKÁCH používat zásuvné moduly sítí sociálních médií, například Facebooku, Twitteru, YouTube, Google+, Pinterestu nebo Instagramu. Ve výchozím nastavení jsou zásuvné moduly WEBOVÝCH STRÁNEK deaktivovány. Uživatel si tak může vybrat, zda je chce aktivovat. Pokud by tak uživatel učinil, poskytovatelé sociálních médií mohou sestavit přímé spojení s uživatelem během jeho návštěvy WEBOVÝCH STRÁNEK, což poskytovateli umožňuje mít povědomí o návštěvě uživatele a může příslušné informace analyzovat. Následné zpracování osobních údajů bude provedeno v odpovědnosti poskytovatele sociálních médií, podle zákonů na ochranu osobních údajů a soukromí a podle zásad ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách (například www.facebook.com/; www.twitter.com/; www.youtube.com/; www.google.com/; www.pinterest.com/; www.instagram.com/). 

Další informace o souborech cookie používaných společností SWAROVSKI a jak nastavení souborů cookie ovládat naleznete na našich WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

 

7. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ, NÁVŠTĚVNÍKŮ A PARTNERŮ  

Jakýkoliv ovlivněný jedinec, včetně jakéhokoliv ZÁKAZNÍKA, NÁVŠTĚVNÍKA a PARTNERA, si může vyžádat od společnosti SWAROVSKI informace, zda jsou údaje, které se jej týkají, dále zpracovávány. Kromě toho mají oprávnění si vyžádat opravu, zničení nebo omezení osobních údajů, které se jich týkají, a také vznášet námitky vůči zpracování osobních údajů. Pokud by zpracování osobních údajů bylo založeno na souhlasu, příslušný jedinec může svůj souhlas kdykoliv odvolat. V zemích EU a EHP může příslušný jedinec v jistých případech mít právo na obdržení údajů generovaných během používání online služeb ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu, který umožní další používání a přenos. Požadavky v tomto ohledu musí být předány kontaktnímu místu (viz odstavec 1 výše).  Společnost SWAROVSKI si vyhrazuje právo na omezení práv příslušných jedinců v souladu s platnými zákony, a tak například nezpřístupňovat vyčerpávající informace nebo nesmazávat údaje.   

V případě, že společnost SWAROVSKI provede automatizované rozhodnutí s ohledem na specifického jedince, které může mít právní dopad na tohoto dotčeného jedince nebo jej může závažně ovlivnit podobným způsobem, má tento dotčený jedinec v souladu s platnými zákony právo komunikovat se správcem společnosti SWAROVSKI a vyžádat si zvážení rozhodnutí nebo si vyžádat předchozí vyhodnocení ze strany správce. V takovém případě dotčený jedinec již nemusí být schopen používat jisté automatizované služby. Jedinec bude o tom informován následovně nebo samostatně předem. 

Jakýkoliv dotčený jedinec může rovněž vznést stížnost u orgánu odpovědného za ochranu údajů, což je v případě správce společnosti SWAROVSKI ve Švýcarsku Federální komisař pro ochranu údajů a informací ve Švýcarsku (http://www.edoeb.admin.ch), v případě správce společnosti SWAROVSKI v Lichtenštejnském knížectví je to Úřad pro ochranu údajů (Amtstelle Datenschutzstelle, v Lichtenštejnském knížectví (https://www.llv.li/), v případě správce společnosti SWAROVSKI v Rakousku je to Orgán pro ochranu údajů v Rakousku (https://www.dsb.gv.at/). Pro všechny ostatní případy lze seznam nalézt zde.

 

8. ZMĚNY V OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnost SWAROVSKI si vyhrazuje právo změnit toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoliv bez předchozího oznámení nebo informování. Platí vždy nejnovější verze zveřejněná na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH společnosti SWAROVSKI. Pokud by oznámení o ochraně osobních údajů tvořilo součást smlouvy se ZÁKAZNÍKY a PARTNERY, může je společnost SWAROVSKI informovat o aktualizaci nebo doplňcích e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. Změny jsou považovány za přijaté, pokud není do 30 dní od oznámení podána námitka. V případě námitek bude společnost SWAROVSKI moci volně a výjimečně ukončit smlouvu s okamžitou platností. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Následující ustanovení jsou doplňkem obecných ustanovení v části I a týkají se jistých činností společnosti SWAROVSKI. V případě jakékoliv neshody mají následující ustanovení přednost.  

1. ONLINE OBCHODY

Úvěrová bonita ZÁKAZNÍKŮ může být vyhodnocena automaticky v online obchodech tak, aby jim bylo možné nabídnout na základě tohoto rozhodnutí nákup na účet. V takovém případě je odhad úvěruschopnosti proveden na základě informací od externí agentury poskytující odhady úvěruschopnosti, která poskytne společnosti SWAROVSKI úvěrové skóre odpovídajícího zákazníka. Agentura vypočte skóre na základě utajeného vzorce a dat o platební historii ZÁKAZNÍKA, jeho dluhové a insolvenční historii a dalších možných omezených podle svých zákonných oprávnění. Pokud by skóre bylo pod jistou prahovou hodnotou, nebude nabídnuta žádná platba fakturou. V takovém případě může ZÁKAZNÍK kontaktovat kontaktní osobu uvedenou v tiráži odpovídajících webových stránek online obchodu, pokud není připraven přijmout dané rozhodnutí. 

Online obchody společnosti SWAROVSKI mohou automaticky rozhodnout, zda uzavřou smlouvu o nákupu. Společnost SWAROVSKI to však nepovažuje za automatizované individuální rozhodnutí (podle článku 22 nařízení GDPR). V případě, že ZÁKAZNÍK, který si nepřeje, aby takové automatizované rozhodnutí přešlo ve smlouvu, má možnost nakoupit produkty a služby v kamenných obchodech společnosti SWAROVSKI.

 

2.PARTNEŘI, VČETNĚ VELKOOBCHODNÍKŮ, MALOOBCHODNÍKŮ, PRODEJCŮ, DODAVATELŮ ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB ATD.

Jak bylo uvedeno výše, ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ, ÚDAJE PARTNERŮ a ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ jsou obecně shromažďovány přímo společností SWAROVSKI, ale rovněž nepřímo (například když společnost SWAROVSKI požádá TŘETÍ STRANY, aby plnily úlohu zpracovatelů, například PARTNEŘI společnosti ’SWAROVSKI). V těchto případech PARTNEŘI společnosti SWAROVSKI’ zpracují osobní údaje jménem a podle pokynů společnosti SWAROVSKI a jsou vázáni specifickými smlouvami pro zpracovatele, které pokrývají smluvní podmínky pro jejich povinnosti způsobem, který zaručuje ochranu práv našich ZÁKAZNÍKŮ, PARTNERŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ, a dále zpracování a zabezpečení jejich osobních údajů v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

 

3. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ A REKLAMNÍ BANNERY 

Společnost SWAROVSKI může zasílat informační zpravodaje nebo další komerční komunikaci ve spojení se svými produkty a službami ZÁKAZNÍKŮM a PARTNERŮM. V souladu s platnými zákony si společnost SWAROVSKI vyhrazuje právo takto učinit bez předchozího souhlasu stávajících zákazníků a obchodních partnerů. Nicméně odpovídající ZÁKAZNÍCI a OBCHODNÍ PARTNEŘI mohou kdykoliv odmítnout další zasílání informačního zpravodaje nebo další komerční komunikaci prostřednictvím svého účtu na odpovídajících WEBOVÝCH STRÁNKÁCH nebo prostřednictvím vyhrazeného odkazu v každé zprávě. Nicméně ukončení odběru jednoho informačního zpravodaje nemusí ukončit odběr jiných informačních zpravodajů. 

Společnost SWAROVSKI si vyhrazuje právo poskytovat přizpůsobení reklamy během návštěvy na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. Takové reklamní bannery zobrazené ZÁKAZNÍKOVI obsahují produkty nabízené na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, které byly ZÁKAZNÍKEM dříve prohlédnuty. Reklama je generována společností SWAROVSKI, a to pomocí souborů cookie (viz část I, odstavec 6 výše). 

 

4. LOSOVÁNÍ A DALŠÍ REKLAMNÍ AKCE

Následující ustanovení jsou platná pro zpracování údajů společností SWAROVSKI ve spojení se zákaznickým LOSOVÁNÍM a dalšími REKLAMNÍMI AKCEMI. 

Údaje ve spojení s LOSOVÁNÍM a dalšími REKLAMNÍMI AKCEMI jsou zpracovány (i) správcem odpovídající místní společnosti Swarovski , která sponzoruje, podporuje a organizuje losování, a případně společností (ii) Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lichtenštejnsko, jako spojeného správce. Další společnosti a přidružené společnosti SWAROVSKI mohou však také používat shromážděné osobní údaje pro své účely v souladu s částí I, odstavcem 3 výše. 

S ohledem na LOSOVÁNÍ a další REKLAMNÍ AKCE společnost SWAROVSKI zpracovává osobní údaje účastníků podle části I, odstavce 2 výše, a to pro účely uvedené pod příslušným ustanovením a obzvláště rovněž pro následující účely v souladu s platnými zákony: 

 • realizace soutěží;  
 • kontaktování vítězů;  
 • zveřejňování kontaktních údajů vítězů;
 • propagování vítězů na sociálních médiích; a  
 • pro další propagační a marketingové činnosti.

Další informace týkající se LOSOVÁNÍ a dalších REKLAMNÍCH AKCÍ lze najít ve specifických smluvních podmínkách platných pro každé LOSOVÁNÍ a REKLAMNÍ AKCE, jak je občas zveřejňováno a organizováno. 

 

5. VIDEO MONITOROVACÍ SYSTÉM

Některé prostory a kanceláře společnosti S jsou monitorovány kamerovým systémem. Správcem osobních údajů shromážděných v rámci záznamů kamerového systému ve vztahu k shromažďování osobních údajů v souladu s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a ustanoveními ostatních platných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů (společně „právní předpisy upravující ochranu osobních údajů“) je společnost SWAROVSKI uvedená v předmětných prostorách a kancelářích. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti SWAROVSKI, tedy k zajištění bezpečnosti v prostorách a ochrany majetku společnosti SWAROVSKI. Společnost SWAROVSKI nebude používat osobní údaje pro účely automatického rozhodování včetně profilování. Společnost SWAROVSKI obvykle uchovává osobní údaje maximálně po dobu, která je nezbytná pro účely, pro něž jsou osobní údaje zpracovány. Záznamy jsou po uplynutí krátkého časového úseku přepsány, pokud neobsahují události, které by mohly být předmětem právních nároků. V takovém případě se osobní údaje zpracovávají po dobu omezení veškerých nároků. V souladu se zákony o ochraně osobních údajů může společnost SWAROVSKI předávat osobní údaje následujícím kategoriím třetích stran, které zpracovávají osobní údaje v souladu s účelem zpracování údajů jménem společnosti SWAROVSKI nebo pro své vlastní účely: poskytovatelům služeb včetně zpracovatelů; místním, vnitrostátním a zahraničním orgánům; jiným stranám v rámci potenciálního nebo skutečného soudního řízení nebo jiným společnostem skupiny SWAROVSKI. Pokud jsou údaje poskytovány do zemí, které nezaručují odpovídající ochranu, společnost SWAROVSKI zajistí odpovídající ochranu předaných údajů pomocí přijetí adekvátních smluvních záruk (např. na základě standardních doložek EU), závazných obchodních pravidel nebo předání na základě souhlasu, uzavření nebo plnění smlouvy, v souvislosti s určením, uplatněním nebo prosazením právních nároků, převažujících veřejných zájmů nebo za účelem ochrany integrity těchto osob.  
 
Jakákoli dotčená osoba může požadovat od společnosti SWAROVSKI informace, zda se zpracovávají údaje, jež se jí týkají. Kromě toho má právo požádat o opravu, zničení nebo omezení osobních údajů, jež se jí týkají, právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo na přenositelnost údajů. Každá dotčená osoba může rovněž podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
Jestliže chcete uplatnit kterékoli z vašich práv nebo máte jakékoli dotazy nebo námitky ohledně našich pravidel ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů, můžete je adresovat týmu pro ochranu osobních údajů skupiny na adresu dataprivacy@swarovski.com.

 

III. ZVLÁŠTNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNICKÉ PROGRAMY

Ustanovení této části II definuje obecná ustanovení v části I, která se týkají zákaznických programů společnosti SWAROVSKI.

1. SWAROVSKI CRYSTAL SOCIETY (SCS)

Následující ustanovení jsou platná pro zpracování údajů společností SWAROVSKI ve spojení s věrnostním zákaznickým programem Swarovski Crystal Society (SCS). 

a. OSOBA ODPOVĚDNÁ za osobní údaje (správce)

OSOBNÍ ÚDAJE ve spojení s členstvím v programu SCS jsou zpracovány dvěma spojenými správci, obzvláště pak (i) správcem odpovídající místní společnosti Swarovski, která vydává členství podle formuláře přihlášky a která přijímá členské poplatky a (ii) správcem společnosti Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lichtenštejnsko. Další společnosti a přidružené společnosti SWAROVSKI mohou však také používat shromážděné OSOBNÍ ÚDAJE pro své účely v souladu s částí I, odstavcem 3 výše.  

b. Zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ a ZDROJ

Společnost SWAROVSKI shromažďuje a uchovává povinné osobní údaje na formuláři přihlášky programu SCS (kromě jiného včetně titulu, jména, kontaktních údajů, data narození a předběžného čísla členství programu SCS, jazykové předvolby, objednávacích informací a také jména, kontaktních údajů a čísla členství SCS dárce dárku, kde se to hodí) člena programu SCS nebo osoby, která členství v SCS zakoupila jako dárek a poskytla společnosti SWAROVSKI OSOBNÍ ÚDAJE člena programu SCS (“údaje formuláře”). 

Společnost SWAROVSKI získává tyto OSOBNÍ ÚDAJE z místa prodeje, kde bylo členství objednáno a zaplaceno. Přiděluje každému novému členovi programu SCS jedinečné členské číslo, zaznamenává datum počátku členství a data jeho prodloužení, výběr služeb a zasílaných zpráv členem programu SCS, poskytnuté služby (včetně zaslaných dárků) a případně další údaje o využívání internetových nabídek a zasílaných zpráv skupiny Swarovski členem programu SCS (např. míra otevření informačního zpravodaje, míra prokliku, navštívené webové stránky, komunikace na sociálních sítích). Společnost SWAROVSKI může rovněž zpracovávat platební údaje, přímo nebo prostřednictvím třetí osoby, pokud je to nutné pro platbu členských příspěvků SCS. Kromě toho společnost SWAROVSKI sleduje historii nákupů každého člena programu SCS ve formě zakoupeného zboží (specifikace produktu, cena) a místa a času nákupu. Historie nákupů se zaznamenává pouze v případech, kdy je při nákupu v prodejnách nabízejících program SCS u pokladny sděleno členské číslo programu SCS. Pokud si společnost SWAROVSKI myslí, že dvě různá členská čísla programu SCS patří jedné osobě nebo obdrží platnou žádost k již existujícímu číslu, může je sloučit.

c. ÚČEL zpracování

Společnost SWAROVSKI shromažďuje a zpracovává OSOBNÍ ÚDAJE členů věrnostních zákaznických programů podle části I, odstavce 2 výše, jak je uvedeno níže, a to pro ÚČELY uvedené pod příslušným ustanovením a obzvláště rovněž pro následující ÚČELY: 

 • správu členství programu SCS;  
 • provozování programu SCS, jmenovitě přizpůsobené nabídky a sdělení týkající se produktů a služeb společnosti SWAROVSKI, poskytování výhod a udělování speciálních podmínek, účast v průzkumech vyžadujících zpětnou vazbu a činnost na sociálních médiích.

Získané OSOBNÍ ÚDAJE společnost SWAROVSKI používá pro správu a řízení členství (včetně pro účely účetnictví a plateb), poskytování výhod a jiných služeb, jež jsou členům nabízeny na základě členství (právním titulem pro tuto činnost je členství), a poskytování komerčních sdělení (např. informační zpravodaj, informace o produktech, služby a exkluzivní nabídky skupiny Swarovski) členům programu SCS e-mailem, poštou, ve formě zpráv do mobilního telefonu nebo telefonem na základě kontaktních údajů, které poskytl člen (což společnost SWAROVSKI provádí na základě souhlasu člena programu SCS). Ve všech těchto případech může společnost SWAROVSKI informace zasílané jednotlivému členu personalizovat, aby člen pokud možno získal konkrétní informace, které jsou podle názoru společnosti pro něj zajímavé. Pro tento účel společnost SWAROVSKI analyzuje údaje uvedené v žádosti (a to zejména informace týkající se věku, pohlaví, zájmů a preferencí), proměnné v komunikaci (například míry prokliků, doba komunikace nebo komunikace se sociálními sítěmi) a další informace, které je možné zjistit z historie nákupů nebo které společnosti SWAROVSKI dobrovolně poskytl člen programu SCS kdykoli později. Dále společnost SWAROVSKI může používat OSOBNÍ ÚDAJE pro účely dodržení jejích zákonných povinností a pro statistické účely a pro průzkum, pokud má oprávněný zájem, včetně lepšího porozumění členům programu SCS, zákazníkům, pro účely tržní analýzy, zlepšování programu SCS a vývoje nových produktů a služeb.

d. ZPŘÍSTUPNĚNÍ osobních údajů

Během zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve spojení s programem SCS může společnost SWAROVSKI jmenovitě zpřístupnit údaje následujícím kategoriím příjemců: 

 • PARTNERŮM, včetně obchodních partnerů a partnerů v oblasti marketingu a reklamy (což zahrnuje i partnery v rámci sociálních sítí), všech maloobchodních prodejen účastnících se tohoto programu nebo jiných autorizovaných specializovaných dealerů, bez ohledu na to, zda příslušný subjekt provozuje společnost SWAROVSKI, nebo jiný obchodní či spolupracující partner; přičemž tyto prodejny mohou být situované v rámci celého světa a mohou používat údaje získané od společnosti SWAROVSKI pouze za účelem provozování programu SCS, včetně personalizovaných nabídek členům a komunikace se členy v zastoupení SWAROVSKI;  
 • společnosti SWAROVSKI, které bylo předáno zpracování údajů (provozování databáze) týkající se programu SCS) z technického hlediska (zpracovatelé).

Každý příjemce může být umístěn v zemi bez odpovídající úrovně ochrany údajů. V takovém případě zajistí společnost SWAROVSKI odpovídající úroveň ochrany podle této části I, odstavce 4 výše.

e. PRÁVA subjektů údajů

Členové programu SCS a poskytovatelé darovaných členství jsou oprávněni kdykoliv požádat společnost SWAROVSKI o informace týkající se jejich uložených osobních údajů a další informace, které byly poskytnuty, dle příslušného zákona na ochranu údajů. Další informace o PRÁVECH členů programu SCS jsou uvedeny v části I, odstavci 7 výše. 

f. UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

OSOBNÍ ÚDAJE budou uchovány a používány po dobu trvání členství; následně budou uchovány, dokud to bude nutné pro výše uvedené účely, ale ne déle než po dobu pěti let, není-li z právních důvodů požadováno jinak. Historie nákupů se běžně zaznamenává po dobu pěti let. Jako výjimka z tohoto pravidla bude historie nákupů exkluzivních produktů SCS uchovávána po celou dobu trvání členství, aby bylo možné ocenit celoživotní hodnotu člena pro SCS.

Pokud by si člen SCS nepřál mít svou historii nákupů exkluzivních produktů SCS uchovávanou déle než 5 let, může požádat o výmaz, jestliže se obrátí na oddělení Customer Relations a oznámí mu své výslovné přání, aby tuto historii vymazalo.

Více informací o SCS najdete ve všeobecných obchodních podmínkách zákaznického věrnostního programu na adrese www.swarovski.com.

 

2. SWAROVSKI CLUB

Následující ustanovení jsou platná pro zpracování údajů společností SWAROVSKI ve spojení s věrnostním zákaznickým programem Swarovski Club.  

a. OSOBA ODPOVĚDNÁ za osobní údaje (správce)

OSOBNÍ ÚDAJE ve spojení s členstvím v Swarovski Club jsou zpracovávány dvěma spojenými správci, obzvláště pak (i) správcem odpovídajícím místní společnosti SWAROVSKI, která vydává členství podle formuláře přihlášky, a (ii) správcem společnosti SWAROVSKI Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lichtenštejnsko. Další společnosti a přidružené společnosti SWAROVSKI mohou však také používat shromážděné OSOBNÍ ÚDAJE pro své účely v souladu s částí I, odstavcem 3 výše. 

b. Zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ a ZDROJ

Společnost SWAROVSKI získává a uchovává povinné osobní údaje poskytnuté v registračním formuláři člena programu Swarovski Club (mimo jiné včetně titulu, jména, adresy a e-mailové adresy) plus jakékoli osobní údaje dobrovolně poskytnuté členy Swarovski Club na členské webové stránce: datum narození a styly/zájmy (např. o témata šperky a doplňky, domov a styl, svatba, postavičky a sběratelské figurky nebo hodinky; klasický styl) („údaje uvedené ve formuláři“). Společnost Swarovski rovněž uchovává údaje, jež se týkají historie nákupů provedených členy, a to údaje o zakoupeném zboží (specifikace produktu, cena, sleva), místě a času nákupu a členském čísle. Historie nákupů se zaznamenává, pokud je při nákupu v prodejnách účastnících se programu Swarovski Club u pokladny sděleno členské číslo programu Swarovski Club. V internetovém obchodě je historie nákupů člena zaznamenána, pokud je při nákupu uvedeno členské číslo nebo pokud člen provádí nákup, když je připojený do internetového účtu, který souvisí s jeho členstvím v programu Swarovski Club. Společnost Swarovski dále shromažďuje a uchovává všechny kupony zaslané členu programu Swarovski Club, případně i další údaje o tom, jak člen Swarovski Club využívá internetové nabídky a sdělení od skupiny Swarovski (např. míra otevření zpravodaje, míra kliknutí, webové stránky navštívené on-line, interakce na sociálních sítích). Pokud se společnost Swarovski domnívá, že dvě různá členská čísla programu Swarovski Club náleží jedné osobě, nebo pokud obdrží platnou žádost k již existujícímu číslu, může je sloučit.

Při vzniku členství dostanou členové e-mail, který obsahuje odkaz na seznam všech prodejen aktuálně zapojených do programu Swarovski Club. Tento seznam účastnících se prodejen je rovněž k dispozici k nahlédnutí na adrese swarovski.com/club.

c. ÚČEL zpracování

S ohledem na program Swarovski Club společnost SWAROVSKI jmenovitě shromažďuje a zpracovává OSOBNÍ ÚDAJE členů věrnostních zákaznických programů podle části I, odstavce 3 výše, jak je uvedeno níže, a to pro ÚČELY uvedené pod příslušným ustanovením a obzvláště rovněž pro následující ÚČELY: 

 • správa členství v programu Swarovski Club;
 • provozování programu Swarovski Club, a to personalizované nabídky, doporučení a sdělení týkající se produktů a služeb Swarovski, poskytování výhod a zvláštních podmínek (např. kupony), pozvánky k účasti na zvláštních a reklamních akcích vyhrazených pro členy, účast v průzkumech, žádosti o zpětnou vazbu a využívání sociálních sítí.

Získané osobní údaje společnost Swarovski využívá ke správě a řízení členství (kromě jiného pro účely účetnictví), poskytování výhod a jiných služeb, jež jsou členům nabízeny na základě členství (právním titulem pro tuto činnost je členství).

V prodejnách, které se účastní programu Swarovski Club, členové mohou využívat rozšířené poradenské zákaznické služby, kdy po sdělení členského čísla má zaměstnanec prodejny možnost nahlédnout do historie nákupů příslušného člena a na základě jeho předchozích nákupů, vybraných stylů/zájmů nebo seznamu přání mu může při nákupu lépe poradit.

Pokud člen uvede své členské číslo programu Swarovski Club, e-mailovou adresu nebo jméno a datum narození (nebo jiný doklad pro ověření totožnosti), příslušný zaměstnanec prodejny má přístup k uloženým údajům o jeho nákupech a seznamu přání. 

Společnost Swarovski může rovněž použít osobní údaje, aby pozvala vybrané členy na zvláštní a reklamní akce, například na prezentaci nových produktů nebo na slevové akce. Kromě toho společnost Swarovski rovněž využívá osobní údaje, aby mohla členům zasílat přání k narozeninám.

Společnost Swarovski dále používá údaje získané v historii nákupů k poskytování členských výhod ve formě slev nebo věrnostních dárkových kuponů. Na základě údajů uložených v historii nákupů společnost Swarovski rozhoduje, jaký druh kuponu určitému členovi poskytne. 

Pokud člen udělil společnosti Swarovski svůj souhlas, Swarovski může tomuto členovi e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem podle svého výběru zasílat další informace o společnosti Swarovski, produktech, službách a exkluzivních nabídkách. Na základě údajů uvedených ve formuláři, historie nákupů zaznamenané prodejnami účastnícími se programu, nejrůznějších interakcí (např. míry kliknutí, doby interakce či interakce na sociálních sítích), vybraného stylu a zájmů a rovněž jiných údajů, které člen programu Swarovski Club dobrovolně společnosti Swarovski poskytl, společnost může personalizovat informace zasílané členovi, aby pokud možno získával to, co je podle názoru společnosti Swarovski pro něj zajímavé. Za tímto účelem společnost Swarovski analyzuje údaje uvedené ve formuláři při registraci člena a zejména bere v úvahu uložené informace týkající se věku, pohlaví, zájmů a preferencí, nejrůznějších interakcí a rovněž získaných kuponů a další údaje, které je možné zjistit z historie nákupů nebo které člen programu dobrovolně poskytl společnosti Swarovski kdykoli později.  

d. ZPŘÍSTUPNĚNÍ osobních údajů

Během zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve spojení s Swarovski Club může společnost SWAROVSKI jmenovitě zpřístupnit OSOBNÍ ÚDAJE následujícím kategoriím příjemců: 

 • PARTNERŮM včetně obchodních partnerů a partnerů v oblasti marketingu a reklamy (což zahrnuje i partnery v rámci sociálních sítí) a všech maloobchodních prodejen účastnících se tohoto programu nebo jiných autorizovaných specializovaných dealerů, bez ohledu na to, zda příslušný subjekt provozuje společnost Swarovski, nebo jiný obchodní či spolupracující partner; přičemž tyto prodejny mohou být situované v rámci celého světa a mohou používat údaje získané od společnosti Swarovski pouze za účelem provozování programu Swarovski Club, včetně personalizovaných nabídek členům a komunikace se členy v zastoupení Swarovski;
 • společnosti Swarovski, která byla v technickém ohledu pověřena zpracováním údajů (provozováním databáze), jež se týkají programu Swarovski Club (zpracovatelé).

Každý příjemce může být umístěn v zemi bez odpovídající úrovně ochrany údajů. V takovém případě zajistí společnost SWAROVSKI odpovídající úroveň ochrany podle této části I, odstavce 4 výše.

e. PRÁVA subjektů údajů

Členové programu Swarovski Club jsou oprávněni kdykoliv požádat společnost SWAROVSKI o informace týkající se jejich uložených osobních údajů a další informace, které byly poskytnuty, dle příslušného zákona na ochranu údajů. Další informace o PRÁVECH členů programu Swarovski Club jsou uvedeny v části I, odstavci 7 výše.

f. UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

OSOBNÍ ÚDAJE budou uchovány a uloženy po dobu trvání členství; poté budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely, ale nejdéle po dobu pěti let, pokud není požadováno jinak pro zákonné účely. Historie nákupů je zaznamenávána po dobu pěti let. 

Další informace týkající se programu Swarovski Club naleznete v obecných smluvních podmínkách věrnostního zákaznického programu na webu www.swarovski.com.

 

SWAROVSKI DATA PRIVACY POLICY

Version: October 2020

This “Privacy Policy” describes how Swarovski Canada Limited and its affiliates (collectively, “Swarovski”) collects, uses and shares personal information about you to create a more sparkling world. By interacting with Swarovski through our stores, Sites (defined below), applications, products, and services, you consent to the use of information that is collected or submitted as described in this Privacy Policy. Swarovski collects, processes, discloses, holds, and uses your personal information and data securely, fairly, and lawfully in accordance with relevant Canadian federal and provincial laws. Such processing may be carried out electronically and automatically. We may change this Privacy Policy from time to time, without notice, to make sure it complies with applicable laws and conforms to changes in our business. If we make changes, we will post the revised version of the Privacy Policy on our websites and online shop, including https://www.swarovski.com/en_GB-CA/ (the “Sites”), update the “Version” date at the top of this page, so that you can tell if it has changed since your last visit, and may notify you in other ways as may be appropriate. We encourage you to review this page regularly to ensure you are comfortable with any revisions. If you have received a paper copy of this Privacy Policy through one of our retail stores, please note that updates will be posted on the Sites. Your continued interaction with Swarovski through our Sites, stores, or loyalty programs constitutes your acceptance of the terms of this Privacy Policy as amended or revised by us from time to time.
 

 

 

I. Information We Collect

 

 

 • First and last name
 • Mailing address
 • Postal code
 • Email address
 • Phone number
 • Date of birth or age
 • Gender
 • Payment information
 • Other payment details (in accordance with other laws and regulations)
 • Purchase and/or return history
 • Data concerning your use of our Sites (including, but not limited to, the IP address and other user identification, user name for social media, MAC address of smartphones or computers, cookies, date and time of visits, visited sites and contents, and referring websites)

As a reminder, personal information can be any information that we can use to identify, locate, or contact you. Personal information does not include aggregate or de-identified information.
 

Information You Provide to Us


We collect information you provide directly to us. By voluntarily providing your personal information to Swarovski through our Sites, stores, loyalty programs, or other products and/or services, you, the customer, give consent to Swarovski to collect, hold, disclose, and use your personal information. This consent can occur, for example, by registering your contact details with Swarovski, making a purchase on our website, enrolling in a sweepstakes, enrolling in one of our loyalty programs (such as Swarovski Club) online or in our stores, or by applying for a job on our career page. We may also collect information when you use one of our in-store technologies, such as our Photo Wall kiosk or Virtual-Try-On Station. If you choose not to provide information, we may not be able to provide you with the requested products, services or information. If you provide us with personal information of other persons, for example: information about the receiver of a gift, or a referral, please provide their personal information to us only if you are allowed to do so pursuant to applicable data protection laws and only if the other person would agree to you providing personal information to us for the purposes the information is collected and processed according to our data privacy notice.

Automated Information Collection.

We and our service providers may automatically collect and process certain personal information from and about you when you access our Sites or visit our stores. Examples of information we may collect include, but are not limited to: pages you visit, ads you click on, type of browser/device/hardware, MAC address of smartphones or computers, IP based geographic location and search terms. This information helps us recognize you as a customer to create a customized experience, enables customers to purchase Swarovski products, allows us to conduct market research with the goal of improving our website and product range, keeps customers informed about Swarovski’s market activities, and allows us to better delegate repairs or other logistical tasks to third parties. We may also use automated collection technologies for reporting and analysis purposes, such as your shopping history on our website or in our stores, the performance of our marketing efforts and your response to those marketing efforts, and as otherwise required to provide the best possible customer experience for you. We may connect information collected automatically with information we already have about you in order to identify you as a Swarovski customer. For example, we may collect information about you from other third parties, including demographic information, and combine this information with other information we collect about you. If we are able to identify you as a Swarovski customer we may, for example, link your activity on our website to your loyalty program account. This allows us to provide you with a more personalized experience regardless of how you interact with us – online or in store.

Cookie Policy.

Swarovski uses tracking technology (“Cookies”), which help make the Sites more user-friendly, efficient, and secure. This Cookie Policy provides you with information on the use of Cookies on the Sites:
Cookies are small text files that are stored on your PC and used by your browser. Most of the Cookies Swarovski uses are session cookies, which are deleted automatically at the end of your visit. Cookies will not harm your PC and do not contain any viruses. Nevertheless, if you do not want to use cookies, this will not prevent you from accessing the Sites in any way. The “help” portion of the toolbar on most browsers will provide information on how your browser may be configured so that cookies can be accepted with your permission or completely blocked. You may be able to change your browser settings so that they do not allow Cookies to be accepted or saved at any time. You can also delete Cookies that have already been saved at any time. Kindly note, however, that if you decline Cookies on the Sites, some functions on the Sites may be limited or unavailable. As a result, to make it easier to use the Sites, we recommend that your browser settings accept Cookies on the Sites.

Do Not Track.

Do Not Track (“DNT”) is a privacy preference that users can set in some web browsers, allowing users to opt out of tracking by websites and online services. At the present time, the World Wide Web Consortium (W3C) has not yet established universal standards for recognizable DNT signals and, therefore, Swarovski and the Sites do not recognize DNT.

reCAPTCHA.

To protect your submissions via internet forms on this website we use the reCAPTCHA service provided by Google Inc. (Google). The service determines whether the query was made by a human being or was the result of misuse, processed automatically by a computer. The service includes sending the IP address to Google and possibly other data if required by Google for reCAPTCHA. For this purpose, your entry is sent and used by Google. However, before doing so, Google truncates your IP address within the member states of the European Union or the European Economic Area. Only in exceptional cases is a full IP address sent to a Google server in Canada and truncated there. Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purposes of assessing your use of this service. The IP address sent from your browser within the scope of reCAPTCHA is not merged with other data held by Google. This data collection is subject to the data protection regulations of Google (Google, Inc.). For more information on Google's privacy policy please visit https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Advertising and Analytics Services.

We engage third parties to serve advertisements on our behalf across the Internet and to provide analytics services. These entities may use cookies, web beacons, and other technologies to collect information about your use of our Sites, such as your IP address, web browser, pages viewed, time spent on pages, links clicked and conversion information. This information may be used by us and others to, among other things, analyze and track data, determine the popularity of certain content, deliver advertising and content targeted to your interests on our Sites and other websites and better understand your online activity. For more information about Internet-based ads, or to opt out of having your web browsing information used for behavioral advertising purposes, please visit the following websites: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp and www.aboutads.info/choices. We may also work with third parties to serve ads to you as part of a customized campaign on other websites or platforms. One company we work with is Google, and we may use various Google tools to assist with analytics and advertising related to our Sites. To learn how Google collects and processes data, including ways you may opt-out from receiving ads through Google tools, please visit: www.google.com/policies/privacy/partners.

Social Plug-ins.

Swarovski uses so-called social plug-ins (in the following, plug-ins) of social networks such as Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Pinterest or Instagram. When you visit our Sites, these plug-ins are deactivated by default, i.e. without your intervention they will not send any data to third parties. Before you are able to use these plug-ins, you must activate them by clicking on them. These plug-ins then remain active until you deactivate them again or delete your Cookies. After their activation, a direct link to the server of the respective social network is established. The contents of the plug-in are then transmitted from the social network directly to your browser and incorporated in the website by it. Please note that we have no influence on the extent of the data retrieved by the social networks with their plug-ins. For information on the purpose and extent of the data retrieval by the social network concerned, and about the rights and settings possibilities for the protection of your private sphere, please refer to the privacy policy provided by the social network in question. After activation of a plug-in, the social network can retrieve data, independently of whether you interact with the plug-in or not. If you are logged on to a social network, the network can assign your visit to the Sites to your user account. If you are a member of a social network and do not wish it to combine data retrieved from your visit to our Sites with your membership data, you must log out from the social network concerned before activating the plug-ins.

II. How We Use Your Information

We use your information to provide our services and to better enhance your customer experience. In addition to the examples given in Section I, we may use your information:
- in connection with the services offered on our Sites or to fulfill and manage purchases, orders, payments, and returns/exchanges;
- to manage, maintain, and enhance our Sites, loyalty programs, and newsletter;
- to respond to requests for information about our products and services in our stores or on our Sites;
- to deliver personalized coupons, newsletters, in-store promotional activities, emails, mobile messages, social media notifications, surveys, and other marketing related materials;
- to connect with you regarding customer service activities;
- to administer sweepstakes, contests, or other promotional activities;
- for our other internal business purposes, designed to improve and enhance your customer experience.

We may use your data to administer our customer loyalty programs (e.g. Swarovski Crystal Society or Swarovski Club). Further information regarding Swarovski Crystal Society or Swarovski Club can be found in the General Terms and Conditions of the customer loyalty program on https://www.swarovski.com/en_GB-CA/s-sctermsandconditions/. We may display targeted ads to you through social media platforms. These ads are sent to groups of people who share traits such as likely commercial interests and demographics. For example, we may target customers who have expressed an interest in shopping for necklaces, watches, etc. See the policies of each social media platform for additional information about these types of ads. By providing your residential or wireless phone number(s) to us, you expressly consent to receive marketing and non-marketing calls and text messages from or on behalf of Swarovski. Your consent to receive calls or texts is not a condition of any purchase. Consent to receive calls or text messages can be revoked at any time -- please follow the unsubscribe link in the relevant communications or contact us using the link at the bottom of the message. Even after you opt-out or update your marketing preferences, however, we may still contact you for transactional or informational purposes. These include, for example, customer service issues, returns or product-related inquiries, surveys or recalls, or any questions regarding a specific order. Use of automated collection technologies also help us prevent fraud or other harmful activities. We may also use your information to assist law enforcement and respond to regulatory, investigate security breaches, or other legal inquiries. In any circumstance other than those described in this Privacy Policy, we will ask for your consent before we share your personal information outside of our corporate family of companies.

III. How We Share Your Information

We share the information we collect within Swarovski, which includes all Swarovski affiliates. For example, we may share your information with our subsidiaries and affiliated companies or brands to administer our loyalty programs, process orders and requests, and expand and promote our product and service offerings. Swarovski is part of a global group of companies and affiliates, and information collected about you may be shared, processed or stored anywhere we engage service providers, including outside Canada. By using our Sites and services, you consent to the transfer of information to countries outside your country of residence. In addition to the use cases set forth in this Privacy Policy, we may also provide your information to our service providers as necessary to enable them to perform certain services for us, including, but not limited to: email-providers, mobile marketing providers, analytics providers, web hosting providers, sweepstakes vendors, payment processors, coupon delivery providers, fraud prevention providers, or shipping services providers. If you visit any of these websites, you may want to review the privacy policy on that site. We may also disclose specific information when such disclosure appears necessary to comply with the law, a subpoena or other litigation process, or to protect the interests or safety of our visitors and customers, employees, or others. This includes exchanging information with other companies and organizations for fraud protection and credit risk reduction. In the event that a store, division, asset, or part or all of Swarovski is bought, sold or otherwise transferred, or is in the process of a potential transaction, customer information will likely be shared for evaluation purposes and included among the transferred business assets. We may share aggregate or de-identified data derived from information we collect with advertisers and other third parties. In any circumstance other than those described in this Privacy Policy, we will ask for your consent before we share your personal information outside of our corporate family of companies.

IV. Your Choice and Access

Updating and Changing Your Contact Information. If you registered your contact details through an online account, you may view and modify, correct, block or delete your data -- including managing your registration for the Newsletter, as described below -- at any time by selecting Profile in the “My Account” area of the Sites.

Newsletter.

You can conveniently manage your registration for the Swarovski Newsletter in the "My Account" area of the Sites. Simply enter your e-mail address in the field provided and then click "send". We will send a confirmation e-mail to the e-mail address you give us. Please click on the confirmation link contained in the e-mail and you will receive regular information about new arrivals from Swarovski. Of course, you can also sign up for the Swarovski newsletter without registering in the "My Account" area of the Sites -- simply use the sign-up window on our homepage. If you no longer wish to receive news updates from Swarovski, then simply click on the "Unsubscribe" link that you find at the end of each newsletter. Alternatively, you can unsubscribe in the "My Account" area of our Sites.

Security.

We take reasonable measures to help protect information about you from loss, theft, misuse, and unauthorized access, disclosure, alteration and destruction. Unfortunately, no data collection or storage process can be guaranteed 100% secure. We only allow parties to access your information for permitted business purposes. Any information you provide to Swarovski is done so entirely at your own risk.

Children.

Swarovski is concerned about the privacy and safety of children when they use the Internet. We do not knowingly collect any personal information from children under the age of 15 without parental consent. Our products are for purchase by adults only and our Sites are not targeted to or intended for use by children. Contact Information. If you have questions about this Privacy Policy and Swarovski’s practices regarding the collection and use of your information, please feel free to contact us at https://www.swarovski.com/en_GB-CA/s-contact/. This Privacy Policy is not intended for European Union Residents. Our Sites may offer links to other websites. If you visit of these websites, you may want to review the privacy policy on that site. In the event that the activities covered by this notice are governed by other data protection policies, are evident from the circumstances, or are governed by applicable laws of the European Union and the European Economic Area, then such applicable law and resulting policies shall control. Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Switzerland, is the controller for the Online-Shops www.swarovski.com and www.swarovskioptik.com and Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, is the controller for the Swarovski Group website www.swarovskigroup.com. Your personal data is collected, held, and used by Swarovski Crystal Online AG (Alte Landstrasse 411, CH-8708, Männedorf, Switzerland), which is responsible for the management of personal information, by Swarovski Canada Limiteds. Your consent is given to the disclosure, holding, and use of information by Daniel Swarovski Corporation AG and other companies of the Swarovski Group in other countries, including, but not limited to, the companies in Switzerland (Daniel Swarovski Corporation AG), Austria (D. Swarovski KG), and Liechtenstein (Swarovski Aktiengesellschaft) for the above-mentioned purposes.