my swarovski
Țară/Regiune
România

Ultima modificare - aprilie 2020

Această Notificare privind confidențialitatea datelor descrie procesele de colectare și prelucrare ulterioară a datelor cu caracter personal de către companiile din Grupul Swarovski și afiliații săi (denumite în mod colectiv SWAROVSKI). În cazul în care activitățile la care face referire această informare sunt reglementate de alte politici de protecție a datelor, rezultă în mod clar din context sau sunt reglementate de legile aplicabile din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European, atunci astfel de legi aplicabile și politicile rezultate din acestea vor prevala. Termenul de date cu caracter personal va include toate informațiile referitoare la o persoană identificată sau identificabilă.

Această Notificare privind confidențialitatea datelor descrie în Secțiunea I procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal de către SWAROVSKI în general. Secțiunea II conține prevederi punctuale pentru arii specifice de aplicabilitate (ex.: magazin online, newsletter și bannere de publicitate), iar Secțiunea III conține prevederi specifice programelor pentru clienți.

Dacă furnizați SWAROVSKI date cu caracter personal ale altor persoane, de exemplu, date despre destinatarul unui cadou, vă rugăm să comunicați SWAROVSKI respectivele date cu caracter personal numai dacă vi se permite să faceți acest lucru în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor și numai dacă cealaltă persoană ar fi de acord ca dvs. să îi furnizați datele cu caracter personal către SWAROVSKI în scopul pentru care datele sunt colectate și pentru procesarea acestor date cu caracter personal în concordanță cu prezenta notificare privind confidențialitatea datelor.

I. PREVEDERI GENERALE

1. OPERATOR, RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR

Fiecare site web (inclusiv magazinele online și site-urile mici pentru oferte speciale), fiecare prezență pe rețelele de socializare, portalurile multimedia, roboții de chat și fiecare aplicație a SWAROVSKI (fiecare denumit SITE WEB) are asociat în cadrul SWAROVSKI un operator care monitorizează colectarea datelor cu caracter personal în concordanță cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor - GDPR (sau prevederile similare din legislația aplicabilă privind protecția datelor). Cu excepția cazului în care se prevede altfel pe SITE-UL WEB (în conformitate cu amprenta, termenii de utilizare, etc.) sau în cadrul Secțiunilor II și III de mai jos, Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Elveția, este operatorul desemnat pentru magazinele online www.swarovski.com și www.swarovskioptik.com, iar Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, este operatorul pentru site-ul web al Grupului Swarovski www.swarovskigroup.com.

Filiala sau afiliatul în cauză este operatorul în cazul în care SWAROVSKI comunică prin alte mijloace de comunicare (precum e-mail, scrisoare, telefon, în persoană), iar comunicarea nu se încadrează într-o activitate pentru care SWAROVSKI a desemnat un operator specific în cadrul prezentei Notificări privind confidențialitatea datelor sau altfel.

În cazul în care o companie SWAROVSKI sau un afiliat dezvăluie date cu caracter personal unei alte companii SWAROVSKI sau afiliat în anumite scopuri aparținând companiei sau afiliatului pentru care sunt destinate informațiile, această companie sau afiliat este operator. O listă a companiilor și afiliaților SWAROVSKI relevanți se regăsește în ANEXA 1, document ce poate fi actualizat periodic.

SWAROVSKI nu a desemnat un responsabil cu protecția datelor conform articolului 37 al GDPR în afara companiilor și afiliaților SWAROVSKI din Germania și Principatul Liechtenstein.

MODALITĂȚILE DE A CONTACTA SWAROVSKI

Dacă vreți să vă exercitați orice drepturi privind abonarea la newsletter, accesul la date sau ștergerea datelor, vă rugăm să nu ezitați să contactați Echipa de relații clienți ai cărei membri vor fi bucuroși să vă răspundă la orice întrebare pe care o aveți.

Orice întrebare sau preocupare referitoare la politica de confidențialitate sau la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate fi adresată Echipei de confidențialitate a datelor a Grupului pe adresa dataprivacy@swarovski.com.

Ca alternativă, în cazul în care aveți rezidența în Germania sau Liechtenstein, puteți contacta:

 • Responsabilul cu protecția datelor pentru Germania pe adresa Swarovski (Deutschland) GmbH, Responsabil cu protecția datelor, Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren;
 • Responsabilul cu protecția datelor pentru Liechtenstein pe adresa Swarovski Aktiengesellschaft, Responsabil cu protecția datelor, Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen.

Reprezentantul tuturor companiilor și afiliaților SWAROVSKI cu domiciliul în afara UE sau SEE este Swarovski KG, Departamentul legal, Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens (conform articolului 27 al GDPR).

2. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SWAROVSKI colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale:

 • utilizatorilor SITE-URILOR WEB înregistrate de SWAROVSKI;
 • utilizatorilor înregistrați pe un SITE WEB al SWAROVSKI (ex.: dacă ce/cea în cauză își creează un cont);
 • persoanelor care achiziționează și primesc/beneficiază de produse și servicii SWAROVSKI;
 • terților potențial sau actual interesați de produse și servicii SWAROVSKI;
 • destinatarilor newsletter-urilor SWAROVSKI;
 • participanților la campanii de cercetare și sondaje de opinie realizate de SWAROVSKI;
 • participanților la cursuri, seminarii și alte forme de instruire organizate de SWAROVSKI;
 • utilizatorilor rețelelor WI-FI furnizate în magazinele SWAROVSKI și în alte locații;
 • participanților înregistrați în programele de loialitate pentru clienți sau persoanelor care achiziționează sau folosesc programele de loialitate derulate de SWAROVSKI (PROGRAM PENTRU CLIENȚI) (denumiți în mod colectiv CLIENȚI).

Datele cu caracter personal ale CLIENȚILOR sunt, în general, colectate direct de către SWAROVSKI în timpul utilizării SITE-ULUI WEB, în magazinele sau la evenimentele SWAROVSKI, precum și prin comunicări directe precum e-mail, telefon sau în orice alt mod. Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, colectate indirect, ca de exemplu prin operatori terți - de ex.: PARTENERII SWAROVSKI (așa cum sunt definiți mai jos, inclusiv angrosiști, dealeri, comercianți cu amănuntul, furnizori și alți parteneri de afaceri, precum furnizorii de servicii clienți). SWAROVSKI colectează date și atunci când CLIENTUL care face o achiziție nu corespunde cu persoana care beneficiază de achiziție sau dacă achiziția este livrată unei alte persoane (ex.: în cazul cadourilor), în baza recomandării unui terț (ex.: recomandare din partea unui membru de familie sau a unor prieteni ai CLIENTULUI) sau prin achiziția de informații suplimentare de la surse de date terțe (ex.: rețelele de socializare).

În mod special, SWAROVSKI prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Date cu caracter personal și informații de contact, inclusiv, dar fără limitare, numele și prenumele, numele de fată, adresa, rezidența, numărul de telefon, adresa de e-mail, vârsta, data nașterii, sexul, starea civilă, persoana de contact în caz de urgență, fotografii;
 • Date referitoare la comenzi și achiziții, inclusiv, dar fără limitare, informații de plată, detalii ale cardului de credit și alte detalii de plată (în conformitate cu alte legi și reglementări), adresa de facturare și de livrare, produse și servicii comandate și achiziționate, informații, întrebări și plângeri referitoare la produse, servicii sau contractele încheiate, precum solicitările de garanție, servicii post-achiziție, reparații, servicii și asistență clienți, rezilieri și litigii;
 • Date referitoare la marketingul produselor și serviciilor, inclusiv, dar fără limitare, informații referitoare la newsletter și alte canale de comunicare, acorduri prealabile (opt-in) sau refuzuri explicite (opt-out), invitații și participarea la evenimente și activități speciale (în măsura în care acestea nu fac parte dintr-un program de loialitate pentru clienți), preferințe și interese personale, precum și informații de segmentare a clienților;
 • Date privind utilizarea SITE-ULUI WEB, inclusiv, dar fără limitare, adresa de IP și alte informații de identificare a utilizatorului (ex.: numele de utilizator de pe rețelele de socializare, adresa MAC a smartphone-urilor și computerelor, module cookie), data și ora accesării SITE-ULUI WEB, site-uri vizitate și conținutul lor, precum și site-urile web de referință;
 • Date referitoare la comunicare, inclusiv, dar fără limitare, modalitatea preferată de comunicare, de corespondență și de menținere a legăturii cu SWAROVSKI (inclusiv evidența comunicărilor);
 • Date care au fost colectate în conexiune cu un program pentru clienți, inclusiv, dar fără limitare, numere de abonament, coduri de acces (inclusiv parole), limba preferată, numărul certificatului cadou, data și durata abonamentului, informațiile de plată ale CLIENTULUI sau ale unui terț potențial, informații privind destinatarul unui cadou, numărul de accesări pe SITE-UL WEB, istoricul de cumpărare, produse achiziționate (toate conturile asociate SITE-ULUI WEB, activități și evenimente pentru care CLIENTUL trebuie să se înregistreze cu datele sale cu caracter personal și, prin urmare, să încheie un contract cu SWAROVSKI vor fi considerate programe pentru clienți în sensul acestei politici, altele decât programele de loialitate tradiționale); denumite în mod colectiv DATELE CLIENTULUI.

În plus, SWAROVSKI colectează:

 • Datele utilizatorilor SITE-ULUI WEB neînregistrați în evidențele SWAROVSKI (VIZITATORI) care pot constitui date cu caracter personal, de exemplu, prin rețelele de socializare (DATE VIZITATOR); prevederile acestei notificări privind datele colectate de la un CLIENT în legătură cu utilizarea SITE-ULUI WEB se vor aplica în mod corespunzător, chiar dacă identificarea unui VIZITATOR este, de obicei, imposibilă pentru SWAROVSKI;
 • Informații referitoare la angajați și alte persoane care acționează în numele angrosiștilor, dealerilor, vânzătorilor cu amănuntul, furnizorilor și altor parteneri de afaceri ai SWAROVSKI (în continuare, persoanele fizice vor fi denumite PARTENERI, datele lor fiind denumite DATE PARTENERI), inclusiv, dar fără limitare, detalii de contact, informații privind funcția deținută, informații privind contacte anterioare cu aceste persoane, date privind activitățile de marketing (ex.: primirea buletinelor tip newsletter), informații privind tranzacțiile comerciale, cereri, oferte, licitații, condiții și contracte, informații referitoare la interesele profesionale sau alte interese ale persoanelor.

În cadrul relațiilor comerciale, CLIENȚILOR li se va cere să furnizeze acele DATE ALE CLIENȚILOR necesare pentru stabilirea și executarea relației contractuale, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor asociate contractului sau dacă legislația impune acest lucru. Fără aceste date, SWAROVSKI nu va putea, în general, încheia sau executa contractul cu respectivul CLIENT. Aceasta se aplică în mod analog și DATELOR PARTENERILOR în ceea ce privește relațiile de afaceri cu angrosiști, dealeri, vânzători cu amănuntul, furnizori și parteneri de afaceri ai SWAROVSKI; de principiu, contractele nu se pot încheia și procesa fără informațiile despre angajații celor menționați mai sus și despre alte contacte. Deoarece accesul pe SITE-UL WEB este înregistrat, datele de conexiune (precum adresa IP) vor fi întotdeauna înregistrate; acest lucru se realizează automat în timpul utilizării și nu poate fi dezactivat pentru VIZITATORI, CLIENȚI sau PARTENERI individuali.

3. SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI TEMEIURILE JURIDICE

3.1 SCOPUL prelucrării În conformitate cu legislația aplicabilă, SWAROVSKI poate procesa DATELE CLIENȚILOR în SCOPURI legale care includ, dar fără limitare, următoarele:

 • În legătură cu serviciile oferite, finalizarea contractelor (de exemplu, achiziții), executarea contractelor (de exemplu, contracte de achiziții și contracte privind participarea la evenimente și programe pentru clienți), menținerea și dezvoltarea relației cu clienții, comunicări, servicii și asistență clienți, promoții, publicitate și marketing (inclusiv newsletter și trimiterea de materiale promoționale prin poștă);
 • Gestionarea utilizatorilor SITE-ULUI WEB și altor activități la care CLIENTUL participă, operarea și îmbunătățirea SITE-ULUI WEB (inclusiv furnizarea de funcții care au nevoie de identificatori sau alte date cu caracter personal) și a sistemelor IT suplimentare, precum și verificări ale identității;
 • Protejarea CLIENȚILOR, angajaților și a altor persoane, protejarea datelor, secretelor și bunurilor încredințate către SWAROVSKI și protejarea siguranței sistemelor și spațiilor de derulare a activității SWAROVSKI;
 • Respectarea cerințelor legale și de reglementare, inclusiv a regulilor interne ale SWAROVSKI, impunerea și utilizarea drepturilor și revendicărilor legale, protejarea împotriva revendicărilor legale, litigiilor, reclamațiilor, combaterea conduitelor abuzive, implicarea în investigații și proceduri juridice și răspunsul la solicitările autorităților publice;
 • Vânzarea sau achiziția de divizii de afaceri, companii sau părți ale companiilor și alte tranzacții corporative, precum și transferul DATELOR CLIENȚILOR asociate cu acestea; și
 • În scopuri impuse de legislație atunci când astfel de prelucrări au rezultat în mod clar din context sau au fost menționate la momentul colectării (în mod colectiv, SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CLIENȚILOR).

3.2 TEMEIURILE JURIDICE ale prelucrării

SWAROVSKI utilizează DATELE CLIENȚILOR în SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CLIENȚILOR în baza următoarelor TEMEIURI JURIDICE:

 • executarea contractelor;
 • respectarea obligațiilor juridice ale SWAROVSKI;
 • consimțământul CLIENTULUI (doar în cazul în care prelucrarea se bazează pe o solicitare specifică și poate fi retrasă în orice moment - de exemplu, primirea de buletine de tip newsletter la care CLIENTUL este abonat);
 • interesele legitime ale SWAROVSKI, inclusiv, dar fără limitare,
  • achiziția și livrarea de produse și servicii, inclusiv în legătură cu persoane care nu sunt parteneri contractuali direcți (ca de ex. persoane care primesc un cadou);
  • activitățile de publicitate și marketing;
  • asistența eficientă și eficace acordată clienților, menținerea contactelor și a altor comunicări cu CLIENȚII în afara executării contractelor;
  • înțelegerea comportamentului, activității, problemelor și nevoilor CLIENȚILOR, studii de piață;
 • îmbunătățirea eficientă și efectivă a produselor și serviciilor existente și dezvoltarea de noi produse și servicii;
 • protejarea eficientă și eficace a CLIENȚILOR, angajaților și a altor persoane, precum și protejarea datelor, secretelor și bunurilor încredințate către SWAROVSKI, protecția și siguranța sistemelor și spațiilor de derulare a activității SWAROVSKI;
 • mentenanța și organizarea în siguranță, eficientă și eficace a operațiunilor comerciale, inclusiv o operare sigură, eficientă și efectivă și dezvoltarea cu succes a SITE-urilor WEB și a altor sisteme IT;
 • guvernanță și dezvoltare corporativă rezonabilă;
 • achiziția și vânzarea de unități operaționale, companii sau părți ale unor companii și alte tranzacții corporative;
 • conformitatea cu cerințele legale și de reglementare, precum și cu regulile interne ale SWAROVSKI;
 • preocupările legate de prevenirea fraudei, delictelor și infracțiunilor, precum și investigațiile privind astfel de infracțiuni și alte conduite nepotrivite, gestionarea revendicărilor și acțiunilor împotriva SWAROVSKI, cooperarea în cadrul procedurilor juridice și cu autoritățile publice, inițierea și punerea în practică de acțiuni în instanță, precum și apărarea împotriva acestora.

În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, SWAROVSKI poate prelucra DATELE VIZITATORILOR în scopul mentenanței și dezvoltării SITE-ULUI WEB (inclusiv asigurarea de funcții care necesită identificatori și alte date cu caracter personal), pentru analize statistice cu privire la utilizarea SITE-ULUI WEB, pentru combaterea conduitelor abuzive, în scopul investigațiilor sau procedurilor juridice, precum și pentru a răspunde solicitărilor autorităților publice. DATELE VIZITATORILOR vor fi prelucrate în conformitate cu principiile pentru DATELE CLIENȚILOR menționate mai sus.

În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, SWAROVSKI poate prelucra DATELE PARTENERILOR  în scopul încheierii și executării de contracte și pentru stabilirea altor tipuri de relații comerciale cu PARTENERII, pentru promoții, publicitate și marketing, comunicări, invitații la evenimente și participarea la promoții acordate PARTENERILOR, organizarea de activități comune, respectarea cerințelor legale și de reglementare, precum și a regulilor interne ale SWAROVSKI, impunerea și utilizarea drepturilor și revendicărilor legale, protejarea împotriva revendicărilor legale, litigiilor, reclamațiilor, combaterea conduitelor abuzive, implicarea în investigații și proceduri juridice și răspunsul la solicitările autorităților publice, pentru achiziția și vânzarea de unități operaționale, companii sau părți ale unor companii și alte tranzacții corporative, precum și pentru transferuri asociate de DATE ALE PARTENERILOR. DATELE PARTENERILOR vor fi prelucrate în conformitate cu principiile pentru DATELE CLIENȚILOR menționate mai sus.

Toate scopurile prelucrărilor vor fi aplicabile întregului Grup SWAROVSKI, adică nu numai companiei care a colectat inițial datele. Datele cu caracter personal ale CLIENȚILOR, VIZITATORILOR și PARTENERILOR sunt colectate pentru toate companiile SWAROVSKI vizate de prezenta notificare privind confidențialitatea datelor, de orice alte politici concepute de SWAROVSKI și în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

4. TRANSFERUL ȘI DEZVĂLUIREA DATELOR

În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, SWAROVSKI poate transfera DATELE CLIENȚILOR, DATELE VIZITATORILOR și DATELE PARTENERILOR următoarelor categorii de terți care prelucrează DATE CU CARACTER PERSONAL în concordanță cu SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR în numele SWAROVSKI sau în scopuri proprii:

 • furnizori de servicii (din cadrul SWAROVSKI, precum și cei externi), inclusiv operatori de prelucrare de date;
 • angrosiști, dealeri, vânzători cu amănuntul, furnizori și alți parteneri de afaceri;
 • clienți ai SWAROVSKI;
 • autorități locale, naționale și străine;
 • media;
 • publicul larg, inclusiv vizitatorii SITE-URILOR WEB și ai rețelelor de socializare ale SWAROVSKI;
 • organizații din industrie, asociații și alte comitete;
 • achizitori sau părți interesate de achiziția de unități operaționale, companii sau alte părți ale SWAROVSKI;
 • alte părți din proceduri juridice potențiale sau curente;
 • alte companii din Grupul SWAROVSKI (denumite în mod colectiv TERȚI).

SWAROVSKI poate dezvălui DATELE CLIENȚILOR, DATELE VIZITATORILOR și DATELE PARTENERILOR în interiorul SWAROVSKI, TERȚILOR și în fiecare țară la nivel mondial, inclusiv în toate țările în care compania SWAROVSKI este reprezentată de companii din Grup, afiliați sau alte birouri și reprezentanțe (consultați ANEXA 2, document actualizat periodic) precum și în țări în care furnizorii de servicii ai SWAROVSKI prelucrează datele celor menționați (consultați ANEXA 2, document actualizat periodic). În cazul în care datele sunt dezvăluite către țări care nu garantează o protecție adecvată, SWAROVSKI se va asigura de protecția adecvată a datelor dezvăluite ale CLIENȚILOR, VIZITATORILOR sau PARTENERILOR prin stabilirea unor garanții contractuale adecvate (de ex.: în baza clauzelor standard ale UE), a unor reguli corporative obligatorii, stabilite pe baza Scutului de Confidențialitate UE-SUA și a Scutului de Confidențialitate Elveția-SUA pentru transferurile către TERȚI din SUA sau transferurile de date în temeiul consimțământului, finalizării sau executării unui contract, ori în legătură cu stabilirea, exercitarea sau impunerea unor revendicări legale, în temeiul intereselor publice imperative sau  pentru a proteja integritatea respectivelor persoane. CLIENTUL, VIZITATORUL sau PARTENERUL pot obține o copie a garanției contractuale sau vor fi îndrumați de către punctele de contact menționate mai sus (consultați paragraful 1 de mai sus) de unde să obțină astfel de copii. SWAROVSKI își rezervă dreptul de a retrage astfel de copii din motive legale aplicabile sau de secretizare.  

5. PĂSTRAREA DATELOR

În general, SWAROVSKI păstrează datele cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru scopurile în care datele cu caracter personal au fost prelucrate. prin derogare de la principiul general, SWAROVSKI poate procesa datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, sub rezerva următoarelor reguli și obligații: SWAROVSKI păstrează datele cu caracter personal atât timp cât compania (i) este obligată să facă acest lucru (contractual, legal sau prin alte prevederi) sau (ii) are un interes superior (ex.: interese pe motivul unor probe în cazuri de revendicări, documentații de conformitate cu anumite cerințe legale sau de altă natură, un interes într-o analiză nepersonalizată). Abaterile de la norme se aplică în ceea ce privește anonimizarea sau pseudonimizarea datelor cu caracter personal care fac obiectul legislației aplicabile.

Ca și regulă pentru DATELE CLIENȚILOR și DATELE PARTENERILOR asociate contractelor (inclusiv registre comerciale și comunicări), SWAROVSKI păstrează datele cu caracter personal atât timp cât relația contractuală continuă, termenul fiind de zece ani după terminarea relației contractuale, cu excepția următoarelor situații (i) o obligație legală privind un termen mai scurt sau mai lung de stocare a datelor este aplicabilă de la caz la caz, (ii) păstrarea este necesară pe motivul unor probe în cazuri de revendicări sau un alt motiv bazat pe legislația aplicabilă sau (iii) ștergerea datelor este necesară mai devreme (deoarece, spre ex., datele nu mai sunt necesare sau compania SWAROVSKI este obligată să șteargă datele respective).

Ce regulă pentru datele operaționale ce includ DATELE CLIENȚILOR, DATELE VIZITATORILOR sau DATELE PARTENERILOR (ex. protocoale, jurnale de acces), Swarovski păstrează datele cu caracter personal pe o perioadă de 3-12 luni.

6. MODULELE COOKIE, GOOGLE ANALYTICS ȘI PLUG-IN-URILE REȚELELOR SOCIALE

SWAROVSKI folosește module cookie pe SITE-UL său WEB. Modulele cookie sunt o tehnică răspândită care alocă un identificator browser-ului utilizatorului SITE-ULUI WEB pe care utilizatorul îl salvează și îl arată la cerere. Pe de-o parte, SWAROVSKI folosește module cookie de sesiune care sunt șterse automat atunci când utilizatorul închide SITE-UL WEB și care permit serverului să stabilească o conexiune stabilă cu utilizatorul (astfel încât conținutul unui coș de cumpărături să nu fie pierdut, de exemplu) atât timp cât el/ea navighează pe SITE-UL WEB. Pe de altă parte, SWAROVSKI folosește module cookie permanente, care sunt șterse numai după o perioadă definită de către SITE-UL WEB. Modulele cookie permanente permit salvarea anumitor setări (ex.: limba) pentru mai multe sesiuni sau permit conectarea automată. Utilizatorul este de acord cu aplicarea de module cookie permanente prin utilizarea SITE-ULUI WEB și a funcțiilor aferente (ex.: setările de limbă și conectarea automată). Utilizatorul poate bloca sau șterge aplicarea modulelor cookie din browser-ul său, însă acest lucru poate împiedica utilizarea SITE-ULUI WEB.

În conformitate cu legislația aplicabilă, SWAROVSKI poate instala coduri în newsletter și în alte e-mailuri de marketing care permit companiei să determine dacă destinatarul a deschis un e-mail sau dacă a descărcat o imagine inclusă în e-mail. Cu toate astea, destinatarul poate bloca această opțiune din aplicația sa de e-mail. În oricare din situații, el/ea consimte la aplicarea acestei tehnologii prin primirea buletinelor de tip newsletter sau a altor e-mailuri de marketing.

În cazul în care SWAROVSKI plasează reclame ale unor terți pe SITE-UL său WEB (ex.: bannere) sau  plasează o reclamă proprie pe site-ul web al unui terț, pot fi utilizate module cookie de la companii specializate în utilizarea de astfel de reclame. SWAROVSKI nu va dezvălui date cu caracter personal unor astfel de companii, ceea ce înseamnă plasarea de module cookie permanente pentru utilizatorii site-ului web doar pentru a recunoaște utilizatorii, iar asta se face doar în interesul SWAROVSKI. Acest lucru permite SWAROVSKI să plaseze reclame țintite pentru respectivele persoane pe site-uri web terțe externe (ex.: în legătură cu produse de care aceste persoane au fost interesate în magazinul online). SWAROVSKI nu va dezvălui date cu caracter personal operatorilor site-urilor web externe.

SWAROVSKI poate folosi Google Analytics sau alte servicii similare pe SITE-UL său WEB. Aceste aplicații sunt servicii terțe care permit SWAROVSKI să măsoare și să analizeze utilizarea SITE-ULUI WEB. Furnizorul acestor servicii poate fi localizat în orice altățară din lume (în cazul Google Analytics, serviciu operat de Google Inc., acesta este în SUA, www.google.com). Furnizorul de servicii folosește module cookie permanente pentru aceste aplicații. SWAROVSKI nu va dezvălui niciun fel de date cu caracter personal către furnizorul de servicii (care nu va salva nicio adresă IP). Furnizorul de servicii poate, însă, monitoriza accesarea SITE-ULUI WEB de către utilizator și poate combina informațiile rezultate cu datele altor site-uri web monitorizate de același furnizor de servicii, pe care utilizatorul le-a vizitat; furnizorul de servicii poate folosi aceste constatări pentru beneficii proprii (ex.: controlul asupra reclamelor). Furnizorul de servicii cunoaște identitatea utilizatorului care s-a înregistrat la el. În acest caz, prelucrarea datelor cu caracter personal va fi responsabilitatea furnizorului de servicii, iar datele vor fi prelucrate în temeiul legislației pentru protecția datelor și confidențialității și în conformitate cu politicile furnizorului de servicii în ceea ce privește protecția datelor (pentru Google, consultați policies.google.com/privacy). Furnizorul de servicii va comunica date despre utilizatorul SITE-ULUI WEB către SWAROVSKI.

În plus, SWAROVSKI poate folosi pe SITE-UL său WEB plug-in-uri de la rețele de socializare precum Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest sau Instagram. În setarea implicită a SITE-ULUI WEB plug-in-urile sunt dezactivate; utilizatorul poate, astfel, să aleagă când să le activeze. Dacă utilizatorul face acest lucru, furnizorii rețelelor de socializare pot stabili o conexiune directă cu utilizatorul în timpul vizitei sale pe SITE-UL WEB, ceea ce permite furnizorului să fie afle de vizita utilizatorului și să poată analiza informațiile respective. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal va fi în responsabilitatea furnizorului rețelei de socializare în temeiul legislației pentru protecția datelor și confidențialității și în concordanță cu politicile sale de protecție a datelor, documente publicate pe site-ul web al acestuia (precum www.facebook.com/; www.twitter.com/; www.youtube.com/; www.google.com/; www.pinterest.com/; www.instagram.com/).

Puteți găsi mai multe informații despre tipurile de module cookie utilizate de SWAROVSKI și despre cum să vă gestionați setările modulelor cookie pe SITE-UL nostru WEB.

7. DREPTURILE CLIENȚILOR, VIZITATORILOR ȘI PARTENERILOR

Orice persoană afectată, inclusiv orice CLIENT, VIZITATOR sau PARTENER, poate cere informații de la SWAROVSKI cu privire la prelucrarea datelor sale. În plus, persoanele afectate au dreptul să solicite corectarea, distrugerea sau restricționarea datelor lor cu caracter personal, precum și să se opună procesării acestora. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământ, persoana afectată își poate retrage consimțământul în orice moment. În țările UE și SEE, persoana afectată poate, în anumite cazuri, să aibă dreptul de a obține date generate în timpul utilizării serviciilor online într-un format structurat, comun, care poate fi citit automat și care permite utilizarea și transferul în continuare. Cererea în acest sens trebuie transmisă către punctul de contact (consultați paragraful 1 de mai sus). SWAROVSKI își rezervă dreptul de a restricționa drepturile persoanei afectate în conformitate cu legislația aplicabilă și, de ex,. de a nu dezvălui informații complete sau de a nu șterge datele.

În cazul în care SWAROVSKI ia o decizie automată cu privire la o anumită persoană, decizie care poate avea efecte juridice pentru persoana în cauză sau care o poate serios afecta pe aceasta într-un mod similar, persoana afectată va avea, în conformitate cu legislația aplicabilă, dreptul de a comunica cu operatorul SWAROVSKI și de a cere o revenire asupra deciziei sau evaluarea prealabilă realizată de operator. În acest caz, persoana afectată nu va mai putea folosi anumite servicii automate. Persoana va fi informată ulterior în acest sens sau separat în avans.

Orice persoană afectată poate, de asemenea, să depună o reclamație la autoritatea competentă pentru protecția datelor, care, în cazul unui operator SWAROVSKI din Elveția este Comisarul federal pentru protecția datelor și informaților din Elveția (http://www.edoeb.admin.ch), a unui operator SWAROVSKI din Principatul Liechtenstein este Oficiul pentru protecția datelor (Amtstelle Datenschutzstelle, Principatul Liechtenstein (https://www.llv.li/), iar a unui operator SWAROVSKI din Austria este Autoritatea pentru protecția datelor din Austria (https://www.dsb.gv.at/). În toate celelalte cazuri, o listă poate fi accesată aici.

8. MODIFICĂRI ADUSE NOTIFICĂRII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

SWAROVSKI își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentei Notificări privind confidențialitatea datelor în orice moment și fără notificare sau informare prealabilă. Cea mai recentă versiune postată pe SITE-UL WEB SWAROVSKI este versiunea aplicabilă. În cazul în care Notificarea privind confidențialitatea datelor va fi parte a unei înțelegeri cu CLIENȚII și PARTENERII, SWAROVSKI îi poate informa pe acești cu privire la actualizări sau modificări prin e-mail sau într-un alt mod adecvat. Modificările vor fi considerate ca fiind acceptate, cu excepția cazului în care este formulată o obiecție în termen de 30 de zile de la notificare. În situația unei obiecții, compania SWAROVSKI va fi liberă să rezilieze acordul în mod excepțional și cu efecte imediate.

II. PREVEDERI SPECIFICE

Următoarele prevederi completează prevederile generale din Secțiunea I pentru anumite activități ale SWAROVSKI. În cazul în care există discrepanțe, următoarele prevederi vor prevala. 

1. MAGAZINELE ONLINE

Bonitatea CLIENTULUI poate fi evaluată automat în magazinele online pentru a oferi opțiunea de a cumpăra pe credit în baza acestei decizii. În acest caz, capacitatea de împrumut este evaluată pe baza informațiilor unei agenții externe de rating a creditului, care va furniza SWAROVSKI un scor de credit pentru respectivul CLIENT. Agenția va calcula scorul cu ajutorul unei formule confidențiale bazate pe datele istoricului de plăți ale CLIENTULUI, istoricul datoriilor acestuia, istoricul de insolvență și posibilele limitări ale capacității sale juridice. În cazul în care scorul este sub un anumit prag, nu va exista opțiunea de plată pe bază de factură. În această situație, dacă nu vrea să accepte decizia, CLIENTUL poate lua legătura cu persoana de contact menționată pe site-ul web al respectivului magazin online.

Magazinele online ale SWAROVSKI pot decide automat dacă încheie acorduri de achiziție. Cu toate acestea, SWAROVSKI nu consideră acest lucru ca fiind o decizie automată individuală (conform articolului 22 din GDPR). În cazul în care CLIENTUL nu dorește o asemenea intrare automată într-un acord, acesta are opțiunea de a achiziționa produse și servicii SWAROVSKI din magazine fizice.

2. PARTENERII, INCLUSIV ANGROSIȘTII, VÂNZĂTORII CU AMĂNUNTUL, DEALERII, FURNIZORII DE SERVICII CLIENȚI, ETC.

Conform mențiunilor anterioare, DATELE CLIENȚILOR, DATELE PARTENERILOR și DATELE VIZITATORILOR sunt, în general, colectate în mod direct de către SWAROVSKI, dar și indirect (ex.: atunci când SWAROVSKI solicită TERȚILOR să acționeze ca și operatori de prelucrare a datelor, așa cum se întâmplă în cazul PARTENERILOR SWAROVSKI). În aceste cazuri, PARTENERII SWAROVSKI prelucrează datele cu caracter personal în numele și la instrucțiunile SWAROVSKI și sunt sub incidența unor acorduri de prelucrare specifice ce acoperă termenii și condițiile obligațiilor care le revin într-o manieră care asigură protecția drepturilor CLIENȚILOR, PARTENERILOR și VIZITATORILOR noștri, precum și prelucrarea și securitatea datelor lor cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

3. BULETINELE DE TIP NEWSLETTER ȘI RECLAMELE PRIN BANNERE

SWAROVSKI poate trimite CLIENȚILOR și PARTENERILOR buletine de tip newsletter sau alte comunicări comerciale în legătură cu produsele și serviciile companiei. În concordanță cu legislația aplicabilă, SWAROVSKI își rezervă dreptul de a face acest lucru înainte de obținerea consimțământului actualilor clienți și parteneri de afaceri. Cu toate acestea, respectivii clienți și parteneri de afaceri pot refuza, în orice moment, transmiterea ulterioară de buletine de tip newsletter sau alte comunicări comerciale din contul lor pe respectivul SITE WEB sau prin link-ul indicat în fiecare e-mail. Cu toate acestea, rezilierea unui newsletter nu atrage rezilierea celorlalte buletine de tip newsletter. SWAROVSKI își rezervă dreptul de a plasa publicitate personalizată în timpul accesărilor SITE-ULUI WEB. Aceste reclame prin bannere afișate CLIENȚILOR conțin produse oferite pe SITE-UL WEB care au fost vizualizate anterior de către CLIENT. Reclamele sunt generate de SWAROVSKI prin intermediul modulelor cookie (consultați Secțiunea I, paragraful 6, de mai sus).

4. TOMBOLELE și alte ACTIVITĂȚI PROMOȚIONALE

Următoarele prevederi vor fi aplicabile pentru prelucrarea datelor de către SWAROVSKI în legătură cu TOMBOLELE pentru clienți și alte ACTIVITĂȚI PROMOȚIONALE.

Datele referitoare la TOMBOLE și alte activități promoționale sunt prelucrate de către (i) operatorul respectivei companii locale Swarovski care sponsorizează, promovează și organizează tombola și, după caz, de către (ii) Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, ca și operator comun. Alte companii și afiliați ai SWAROVSKI pot, însă, să folosească datele cu caracter personal colectate în scopurile vizate, conform Secțiunii I, paragraful 3, de mai sus.

În ceea ce privește TOMBOLELE și alte ACTIVITĂȚI PROMOȚIONALE, SWAROVSKI prelucrează datele cu caracter personal ale participanților în conformitate cu Secțiunea I, paragraful 2, de mai sus, în scopurile enumerate în cadrul prevederii respective, iar, în particular, și în următoarele scopuri în conformitate cu legislația aplicabilă:

 • desfășurarea competiției;
 • contactarea câștigătorilor;
 • publicarea detaliilor de contact ale câștigătorilor
 • promovarea câștigătorilor pe rețelele de socializare și
 • alte activități promoționale și de marketing.

Mai multe informații privind TOMBOLELE și ALTE ACTIVITĂȚI PROMOȚIONALE pot fi găsite în termenii și condițiile specifice aplicabile pentru fiecare TOMBOLĂ și ACTIVITATE PROMOȚIONALĂ, așa cum sunt ele publicate și organizate periodic.

5. SUPRAVEGHEREA VIDEO

Unele locații și birouri ale SWAROVSKI sunt monitorizate video. Operatorul datelor cu caracter personal colectate de înregistrările monitorizării video în ceea ce privește colectarea de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general UE privind protecția datelor (“GDPR”) și prevederile aplicabile ale legislației locale pentru protecția datelor (denumite în mod colectiv “Legislația pentru protecția datelor”) este entitatea SWAROVSKI indicată în respectivele locații SWAROVSKI. Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopuri vizând interesele legitime ale SWAROVSKI, respectiv asigurarea protecției locației și protejarea proprietății SWAROVSKI. Datele cu caracter personal nu vor fi folosite de către SWAROVSKI cu scopul de a lua decizii automate, inclusiv crearea de profiluri. În general, SWAROVSKI păstrează datele cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru scopurile în care datele cu caracter personal au fost prelucrate. Înregistrările sunt suprascrise după trecerea unei perioade scurte de timp, cu excepția cazului în care includ evenimente care ar putea face subiectul unor solicitări legale. În acest caz, datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioadă de limitare a oricăror revendicări. În conformitate cu  Legislația privind protecția datelor, SWAROVSKI poate transfera  date cu caracter personal următoarelor categorii de  terți care prelucrează astfel de date în concordanță cu scopul procesării datelor în numele SWAROVSKI și pentru scopurile proprii: furnizori de servicii, inclusiv operatori de prelucrare; autorități locale, naționale sau străine; alți terți implicați în proceduri juridice potențiale sau actuale, alte companii din grupul SWAROVSKI. Dacă datele sunt dezvăluite către țări care nu garantează o protecție adecvată, SWAROVSKI va asigura protecția adecvată a datelor dezvăluite prin stabilirea de garanții contractuale adecvate (ex.: în baza clauzelor standard ale UE), reguli corporative obligatorii sau transferarea datelor în temeiul unui consimțământ, încheierii sau executării unui contract, în legătură cu interese publice superioare sau  pentru a proteja integritatea respectivelor persoane. Orice persoană afectată poate solicita SWAROVSKI informații cu privire la datele sale care sunt prelucrate. În plus, persoanele afectate au dreptul de a cere corectarea, distrugerea sau restricționarea datelor cu caracter personal cu privire la propria persoană, precum și dreptul de a refuza prelucrarea acestor date și dreptul la portabilitatea datelor. Orice persoană afectată poate, de asemenea, să depună o reclamație la autoritatea competentă pentru protecția datelor. Dacă vreți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi sau aveți întrebări sau preocupări referitoare la politica noastră privind confidențialitatea sau la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, puteți contacta Echipa de protecție a datelor a Grupului pe adresa dataprivacy@swarovski.com.

III. NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA SPECIFICĂ PROGRAMELOR PENTRU CLIENȚI

Prevederile în această Secțiune III vor include mențiunile generale din Secțiunea I privind programele pentru clienți ale companiei SWAROVSKI.

1. SWAROVSKI CRYSTAL SOCIETY (SCS)

Următoarele prevederi vor fi aplicabile pentru prelucrarea datelor de către SWAROVSKI cu privire la Swarovski Crystal Society (SCS), programul de loialitate dedicat clienților.

a. Responsabilul pentru datele cu caracter personal (Operator)

DATELE CU CARACTER PERSONAL asociate abonamentului la SCS sunt prelucrate de doi operatori comuni, și anume (i) operatorul respectivei companii locale Swarovski, care emite abonamentele în concordanță cu formularul de înregistrare și care încasează taxele de abonare și (ii) coperatorul Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Alte companii și afiliați ai SWAROVSKI pot, însă, folosi DATELE CU CARACTER PERSONAL colectate în scopuri proprii, conform Secțiunii I, paragraful 3, de mai sus.

b. Prelucrarea datelor cu caracter personal și Sursa

Swarovski colectează și păstrează datele cu caracter personal obligatorii furnizate în formularul de înscriere în SCS (inclusiv, dar nu neapărat fără limitare, formula de adresare, nume, detalii de contact, data nașterii, numărul pre-existent de membru SCS, preferința de limbă, informații despre comandă, precum și numele, detaliile de contact și numărul de membru SCS al persoanei care oferă cadoul, acolo unde este cazul), informații furnizate de către membrul SCS în cauză sau de către persoana care cumpără abonamentul SCS ca și cadou și furnizează Swarovski DATE CU CARACTER PERSONAL ale membrului SCS (“Datele din formular”).

Swarovski primește astfel de DATE CU CARACTER PERSONAL de la punctele de vânzare unde abonamentele sunt comandate și plătite. Se alocă fiecărui nou membru SCS un număr de membru unic, se monitorizează începerea abonamentului și datele de reînnoire, opțiunile de service și e-mail alese de către membrul SCS, serviciile furnizate (inclusiv cadouri trimise) și, după caz, mai multe date despre utilizarea de către membrul SCS a ofertelor și e-mailurilor Grupului Swarovski (ex:. rata de deschidere a buletinelor de tip newsletter, paginile online vizitate, interacțiunile de pe rețelele de socializare), variabilele interacțiunilor (precum ratele de clic, orele de interacțiune sau interacțiunile de pe rețelele de socializare). Swarovski poate, de asemenea, să prelucreze informații de plată direct sau printr-un terț, acolo unde este necesară plata taxelor de abonament SCS. În plus, Swarovski înregistrează istoricul de achiziții al fiecărui membru SCS, sub forma unor produse comandate (denumirea produsului, preț), precum și ora și locația achiziției. Istoricul achiziției este înregistrat numai dacă numărul de membru SCS este comunicat la finalizarea comenzii pentru achizițiile în magazinele care oferă programul SCS. Dacă Swarovski consideră că două numere de membru SCS aparțin unei singure persoane sau în cazul în care este primită o solicitare validă în acest sens, Swarovski le poate uni.

c. Scopul prelucrării

SWAROVSKI colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale membrilor programului de loialitate în concordanță cu Secțiunea I, paragraful 2, de mai sus, după cum este specificat mai jos pentru scopurile enumerate în cadrul prevederii respective, precum și, în mod special, în următoarele scopuri:

 • administrarea abonamentelor SCS;
 • operarea programului SCS, și anume transmiterea de oferte personalizate și comunicații referitoare la produse și servicii SWAROVSKI, furnizarea de avantaje și acordarea de condiții speciale, participarea la sondaje, solicitarea de feedback și acțiuni pe rețelele de socializare.

Datele cu caracter personal colectate sunt folosite de Swarovski pentru a administra și gestiona abonamentul (inclusiv în scopuri ce vizează contabilitatea și plățile), pentru a furniza membrului beneficiile la care are dreptul și alte servicii asociate abonamentului (baza legală a acestor beneficii este Abonamentul) și pentru a transmite membrului SCS comunicări comerciale (precum buletine de tip newsletter, informații referitoare la produse, servicii și oferte exclusive ale Grupului Swarovski) prin e-mail, poștă, mesaje mobile sau telefonic, în baza informațiilor furnizate de către membru (pentru care Swarovski se bazează pe consimțământul membrului SCS). În toate aceste cazuri, SWAROVSKI poate personaliza informațiile trimise membrului astfel încât respectivul membru primește în mod special, acolo unde este posibil, informații pe care SWAROVSKI le consideră interesante pentru cel în cauză. În acest scop, SWAROVSKI analizează Datele din formular (și în special, informațiile referitoare la vârstă sex, interese și preferințe) și alte informații care pot fi obținute din istoricul de achiziții sau care au fost furnizate SWAROVSKI în mod voluntar de către membrul SCS. Mai mult, SWAROVSKI poate folosi datele cu caracter personal în conformitate cu obligațiile sale legale și, unde are interese legitime, în scopuri de statistică și cercetare, inclusiv pentru o mai bună înțelegere a membrilor SCS, pentru analize de piață și ale consumatorilor, îmbunătățiri ale Programului SCS și dezvoltarea de produse și servicii noi.

d. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În cursul prelucrării datelor cu caracter personal în legătură cu SCS, SWAROVSKI poate dezvălui anumite informații următoarelor categorii de destinatari:

 • PARTENERI, inclusiv parteneri de afaceri, de marketing și de promoții (chiar și partenerii de rețele de socializare), și toate magazinele cu vânzare cu amănuntul participante sau alți dealeri specializați autorizați, indiferent dacă firma este deținută de SWAROVSKI, sau alți parteneri de vânzări sau cu care există relații de cooperare; pe de altă parte, aceste magazine pot fi localizate în orice țară de pe glob și pot folosi datele primite de la SWAROVSKI exclusiv cu scopul de a opera programul SCS, inclusiv ofertele personalizate către și comunicarea cu membrii programului în numele SWAROVSKI;
 • către o companie SWAROVSKI către care prelucrarea datelor (operarea bazei de date) cu privire la SCS a fost externalizată din punct de vedere tehnic (operatori de prelucrare).

Fiecare destinatar poate fi localizat într-o țară fără un nivel adecvat de protecție a datelor. În astfel de situații, SWAROVSKI va asigura un nivel de protecție adecvat conform Secțiunii I, paragraful 4, de mai sus.

e. Drepturile persoanelor vizate

Membrii SCS și persoanele care fac cadou abonamente au dreptul în orice moment să solicite SWAROVSKI informații referitoare la datele lor cu caracter personal salvate și alte informații, așa cum este prevăzut în legislația aplicabilă privind protecția datelor. Mai multe informații despre DREPTURILE membrilor SCS sunt furnizate în Secțiunea I, paragraful 7, de mai sus.

f. Păstrarea datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate și folosite pe durata abonamentului; după această perioadă, ele vor fi păstrate atât timp cât este necesar în scopurile mai sus menționate, dar nu pentru mai mult de cinci ani, cu excepția situației în care acest lucru se impune din motive legale. Istoricul de achiziții este, în general, înregistrat timp de cinci ani. Ca excepție de la această regulă, istoricul achizițiilor de produse exclusive SCS va fi păstrat pe durata întregului abonament pentru a recunoaște loialitatea membrului față de companie. În cazul în care un membru SCS nu dorește să-i fie păstrat istoricul achizițiilor de produse exclusive SCS pe o perioadă mai lungă de 5 ani, acesta poate solicita ștergerea sa contactând Serviciul relații clienți și informând cu privire la solicitarea sa explicită de a i se șterge istoricul. Mai multe informații cu privire la SCS se pot găsi în documentul Termeni și Condiții Generale aferent programului de loialitate pe www.swarovski.com.

2. CLUB SWAROVSKI

Următoarele prevederi vor fi aplicabile pentru prelucrarea datelor de către SWAROVSKI cu privire la Club Swarovski, programul de loialitate dedicat clienților.

a. Responsabilul pentru datele cu caracter personal (Operator)

DATELE CU CARACTER PERSONAL asociate abonamentului Club Swarovski sunt procesate de doi operatori comuni, și anume (i) operatorul respectivei companii locale SWAROVSKI, care emite abonamentele în concordanță cu formularul de înregistrare și (ii) operatorul Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Alte companii și afiliați ai SWAROVSKI pot, însă, folosi datele cu caracter personal colectate în scopuri proprii, conform Secțiunii I, paragraful 3, de mai sus.

b. Prelucrarea datelor cu caracter personal și Sursa

SWAROVSKI colectează și păstrează datele cu caracter personal obligatorii furnizate în formularul de înscriere în programul Club Swarovski (inclusiv, dar fără limitare, formule de adresare, nume, adresă și adresa de e-mail), plus alte date cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către membrii Clubului Swarovski pe pagina de membru: data nașterii, precum și modele preferate/interese (ex.: bijuterii și accesorii, casă și stil, nunți, figurine și piese de colecție și/sau ceasuri; stilul clasic) (“Date din formular”). De asemenea, Swarovski salvează datele referitoare la istoricul de achiziții făcute de membri sub forma produselor achiziționate (denumirea produsului, preț, discount), locul și data achiziției și numărul de membru. Istoricul achizițiilor este înregistrat dacă numărul de membru în programul Club Swarovski este comunicat la finalizarea comenzii pentru achizițiile din magazinele participante la programul Club Swarovski. În magazinul online, istoricul de achiziții pentru membri este înregistrat dacă numărul de membru este menționat atunci când se face o achiziție sau membrul face o achiziție când este conectat la un cont online asociat cu abonamentul Club Swarovski. De asemenea, compania Swarovski colectează și salvează toate voucherele trimise către membrul Club Swarovski și, după caz, mai multe date despre utilizarea de către membrul Club Swarovski a ofertelor online și e-mailurilor Grupului Swarovski (ex.: rata de deschidere a buletinului de tip newsletter, rata de clic, paginile online vizitate, interacțiunile de pe rețelele de socializare). Dacă Swarovski consideră că două numere de membru Club Swarovski aparțin unei singure persoane sau în cazul în care este primită o solicitare validă în acest sens, Swarovski le poate uni.

La începutul abonamentului, membrii primesc un e-mail ce conține un link către o prezentare generală a tuturor magazinelor participante la programul Club Swarovski. Această prezentare generală este disponibilă și online pe adresa swarovski.com/club.

c. Scopul prelucrării

În ceea ce privește programul Club Swarovski, compania SWAROVSKI colectează și prelucrează date cu caracter personal ale membrilor programului de loialitate destinat clienților conform Secțiunii I, paragraful 3, de mai sus și așa cum este specificat mai jos pentru SCOPURILE enumerate sub prevederea respectivă, dar și în special și pentru următoarele SCOPURI:

 • administrarea abonamentelor Club Swarovski;
 • operarea Clubului Swarovski, și anume transmiterea de oferte personalizate și comunicații referitoare la produse și servicii Swarovski, furnizarea de avantaje și acordarea de condiții speciale (ex.: vouchere), invitații la evenimente speciale și promoții rezervate pentru membri, participarea la sondaje, solicitarea de feedback și acțiuni pe rețelele de socializare.

Datele cu caracter personal colectate sunt utilizate de Swarovski pentru a administra și gestiona abonamentul (inclusiv în scopuri de contabilitate), pentru a furniza membrului beneficii la care are dreptul și alte servicii incluse în abonament baza legală a acestor beneficii este Abonamentul).

În magazinele participante, programul Club Swarovski permite membrilor să beneficieze de sfaturi detaliate pentru clienți, iar odată furnizat numărul de membru, angajatul magazinului poate verifica datele istoricului de achiziții realizate de membru și poate oferi reduceri suplimentare și sfaturi de vânzări membrului în baza achizițiilor sale anterioare, modelelor/interese selectate sau listei de dorințe.

La furnizarea numărului de membru al Club Swarovski, adresei de e-mail sau numelui și date de naștere a acestuia (sau un alt atribut de autentificare), angajatul magazinului respectiv are acces la datele relevante din istoricul salvat al achizițiilor realizate de membru și la lista sa de dorințe.

SWAROVSKI mai poate folosi DATELE CU CARACTER PERSONAL pentru a invita membrii selectați la evenimente speciale și promoții, precum prezentarea de noi produse sau reduceri promoționale. În plus, SWAROVSKI utilizează DATELE CU CARACTER PERSONAL și pentru a trimite membrilor urări cu ocazia zilei de naștere.

Totodată, SWAROVSKI folosește datele colectate din istoricul de achiziții pentru a oferi membrilor beneficii sub formă de vouchere de reducere sau vouchere cadou de loialitate. Bazate pe datele salvate în istoricul de achiziții, SWAROVSKI evaluează ce tip de voucher i se poate oferi fiecărui membru.

Dacă un membru și-a dat consimțământul în relația cu SWAROVSKI, compania îi poate trimite acestuia mai multe informații despre SWAROVSKI, informații despre produse, servicii și oferte exclusive prin e-mail sau în orice altă modalitate aleasă de către SWAROVSKI. În baza Datelor din formular și a istoricului achizițiilor furnizat de magazinele participante, a variabilelor de interacțiune (precum ratele de clic, orele de interacțiune sau interacțiunea de pe rețelele de socializare), a modelelor/intereselor selectate, precum și a altor informații dezvăluite voluntar către SWAROVSKI de către membrul Club Swarovski, compania poate personaliza informațiile trimise către membru pentru ca acesta să primească în mod special, unde este posibil, informații pe care SWAROVSKI le consideră interesante pentru membru. În acest scop, SWAROVSKI analizează Datele din formular colectate la începutul abonamentului și, în particular, ține cont de informațiile salvate referitoare la vârstă, sex, interese și preferințe, variabilele de interacțiune, voucherele primite, precum și alte informații care pot fi extrase din istoricul de achiziții sau care au fost furnizate de către membru în mod voluntar către SWAROVSKI la un moment ulterior.

d. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În cursul procesării datelor cu caracter personal în legătură cu programul Club Swarovski, SWAROVSKI poate dezvălui anumite DATE CU CARACTER PERSONAL următoarelor categorii de destinatari:

 • PARTENERI, inclusiv parteneri de afaceri, de marketing și de promoții (chiar și partenerii de rețele de socializare), și toate magazinele cu vânzare cu amănuntul participante sau alți dealeri specializați autorizați, indiferent dacă firma este deținută de SWAROVSKI, sau alți parteneri de vânzări sau cu care există relații de cooperare; pe de altă parte, aceste magazine pot fi localizate în orice țară de pe glob și pot folosi datele primite de la SWAROVSKI exclusiv cu scopul de a opera programul Club Swarovski, inclusiv ofertele personalizate către și comunicarea cu membrii programului în numele SWAROVSKI;
 • către o companie SWAROVSKI către care prelucrarea datelor (operarea bazei de date) cu privire la programul Club SWAROVSKI din punct de vedere tehnic (operatori de prelucrare).

Fiecare destinatar poate fi localizat într-o țară fără un nivel adecvat de protecție a datelor. În astfel de situații, SWAROVSKI va asigura un nivel de protecție adecvat conform Secțiunii I, paragraful 4, de mai sus.

e. Drepturile persoanelor vizate

Membrii Club Swarovski au dreptul în orice moment să solicite SWAROVSKI informații referitoare la datele lor cu caracter personal salvate și alte informații, așa cum este prevăzut în legislația aplicabilă privind protecția datelor. Mai multe informații despre DREPTURILE membrilor Club Swarovski sunt furnizate în Secțiunea I, paragraful 7, de mai sus.

f. Păstrarea datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate și folosite pe durata abonamentului; după această perioadă, ele vor fi păstrate atât timp cât este necesar în scopurile mai sus menționate, dar nu pentru mai mult de cinci ani, cu excepția situației în care acest lucru se impune din motive legale. Istoricul de achiziții este, în general, înregistrat timp de cinci ani.

Mai multe informații referitoare la Club Swarovski pot fi regăsite în documentul Termeni și condiții generale aferent programului de loialitate dedicat clienților de pe www.swarovski.com.

SWAROVSKI DATA PRIVACY POLICY

Version: October 2020

This “Privacy Policy” describes how Swarovski Canada Limited and its affiliates (collectively, “Swarovski”) collects, uses and shares personal information about you to create a more sparkling world. By interacting with Swarovski through our stores, Sites (defined below), applications, products, and services, you consent to the use of information that is collected or submitted as described in this Privacy Policy. Swarovski collects, processes, discloses, holds, and uses your personal information and data securely, fairly, and lawfully in accordance with relevant Canadian federal and provincial laws. Such processing may be carried out electronically and automatically. We may change this Privacy Policy from time to time, without notice, to make sure it complies with applicable laws and conforms to changes in our business. If we make changes, we will post the revised version of the Privacy Policy on our websites and online shop, including https://www.swarovski.com/en_GB-CA/ (the “Sites”), update the “Version” date at the top of this page, so that you can tell if it has changed since your last visit, and may notify you in other ways as may be appropriate. We encourage you to review this page regularly to ensure you are comfortable with any revisions. If you have received a paper copy of this Privacy Policy through one of our retail stores, please note that updates will be posted on the Sites. Your continued interaction with Swarovski through our Sites, stores, or loyalty programs constitutes your acceptance of the terms of this Privacy Policy as amended or revised by us from time to time.
 

 

 

I. Information We Collect

 

 

 • First and last name
 • Mailing address
 • Postal code
 • Email address
 • Phone number
 • Date of birth or age
 • Gender
 • Payment information
 • Other payment details (in accordance with other laws and regulations)
 • Purchase and/or return history
 • Data concerning your use of our Sites (including, but not limited to, the IP address and other user identification, user name for social media, MAC address of smartphones or computers, cookies, date and time of visits, visited sites and contents, and referring websites)

As a reminder, personal information can be any information that we can use to identify, locate, or contact you. Personal information does not include aggregate or de-identified information.
 

Information You Provide to Us


We collect information you provide directly to us. By voluntarily providing your personal information to Swarovski through our Sites, stores, loyalty programs, or other products and/or services, you, the customer, give consent to Swarovski to collect, hold, disclose, and use your personal information. This consent can occur, for example, by registering your contact details with Swarovski, making a purchase on our website, enrolling in a sweepstakes, enrolling in one of our loyalty programs (such as Swarovski Club) online or in our stores, or by applying for a job on our career page. We may also collect information when you use one of our in-store technologies, such as our Photo Wall kiosk or Virtual-Try-On Station. If you choose not to provide information, we may not be able to provide you with the requested products, services or information. If you provide us with personal information of other persons, for example: information about the receiver of a gift, or a referral, please provide their personal information to us only if you are allowed to do so pursuant to applicable data protection laws and only if the other person would agree to you providing personal information to us for the purposes the information is collected and processed according to our data privacy notice.

Automated Information Collection.

We and our service providers may automatically collect and process certain personal information from and about you when you access our Sites or visit our stores. Examples of information we may collect include, but are not limited to: pages you visit, ads you click on, type of browser/device/hardware, MAC address of smartphones or computers, IP based geographic location and search terms. This information helps us recognize you as a customer to create a customized experience, enables customers to purchase Swarovski products, allows us to conduct market research with the goal of improving our website and product range, keeps customers informed about Swarovski’s market activities, and allows us to better delegate repairs or other logistical tasks to third parties. We may also use automated collection technologies for reporting and analysis purposes, such as your shopping history on our website or in our stores, the performance of our marketing efforts and your response to those marketing efforts, and as otherwise required to provide the best possible customer experience for you. We may connect information collected automatically with information we already have about you in order to identify you as a Swarovski customer. For example, we may collect information about you from other third parties, including demographic information, and combine this information with other information we collect about you. If we are able to identify you as a Swarovski customer we may, for example, link your activity on our website to your loyalty program account. This allows us to provide you with a more personalized experience regardless of how you interact with us – online or in store.

Cookie Policy.

Swarovski uses tracking technology (“Cookies”), which help make the Sites more user-friendly, efficient, and secure. This Cookie Policy provides you with information on the use of Cookies on the Sites:
Cookies are small text files that are stored on your PC and used by your browser. Most of the Cookies Swarovski uses are session cookies, which are deleted automatically at the end of your visit. Cookies will not harm your PC and do not contain any viruses. Nevertheless, if you do not want to use cookies, this will not prevent you from accessing the Sites in any way. The “help” portion of the toolbar on most browsers will provide information on how your browser may be configured so that cookies can be accepted with your permission or completely blocked. You may be able to change your browser settings so that they do not allow Cookies to be accepted or saved at any time. You can also delete Cookies that have already been saved at any time. Kindly note, however, that if you decline Cookies on the Sites, some functions on the Sites may be limited or unavailable. As a result, to make it easier to use the Sites, we recommend that your browser settings accept Cookies on the Sites.

Do Not Track.

Do Not Track (“DNT”) is a privacy preference that users can set in some web browsers, allowing users to opt out of tracking by websites and online services. At the present time, the World Wide Web Consortium (W3C) has not yet established universal standards for recognizable DNT signals and, therefore, Swarovski and the Sites do not recognize DNT.

reCAPTCHA.

To protect your submissions via internet forms on this website we use the reCAPTCHA service provided by Google Inc. (Google). The service determines whether the query was made by a human being or was the result of misuse, processed automatically by a computer. The service includes sending the IP address to Google and possibly other data if required by Google for reCAPTCHA. For this purpose, your entry is sent and used by Google. However, before doing so, Google truncates your IP address within the member states of the European Union or the European Economic Area. Only in exceptional cases is a full IP address sent to a Google server in Canada and truncated there. Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purposes of assessing your use of this service. The IP address sent from your browser within the scope of reCAPTCHA is not merged with other data held by Google. This data collection is subject to the data protection regulations of Google (Google, Inc.). For more information on Google's privacy policy please visit https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Advertising and Analytics Services.

We engage third parties to serve advertisements on our behalf across the Internet and to provide analytics services. These entities may use cookies, web beacons, and other technologies to collect information about your use of our Sites, such as your IP address, web browser, pages viewed, time spent on pages, links clicked and conversion information. This information may be used by us and others to, among other things, analyze and track data, determine the popularity of certain content, deliver advertising and content targeted to your interests on our Sites and other websites and better understand your online activity. For more information about Internet-based ads, or to opt out of having your web browsing information used for behavioral advertising purposes, please visit the following websites: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp and www.aboutads.info/choices. We may also work with third parties to serve ads to you as part of a customized campaign on other websites or platforms. One company we work with is Google, and we may use various Google tools to assist with analytics and advertising related to our Sites. To learn how Google collects and processes data, including ways you may opt-out from receiving ads through Google tools, please visit: www.google.com/policies/privacy/partners.

Social Plug-ins.

Swarovski uses so-called social plug-ins (in the following, plug-ins) of social networks such as Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Pinterest or Instagram. When you visit our Sites, these plug-ins are deactivated by default, i.e. without your intervention they will not send any data to third parties. Before you are able to use these plug-ins, you must activate them by clicking on them. These plug-ins then remain active until you deactivate them again or delete your Cookies. After their activation, a direct link to the server of the respective social network is established. The contents of the plug-in are then transmitted from the social network directly to your browser and incorporated in the website by it. Please note that we have no influence on the extent of the data retrieved by the social networks with their plug-ins. For information on the purpose and extent of the data retrieval by the social network concerned, and about the rights and settings possibilities for the protection of your private sphere, please refer to the privacy policy provided by the social network in question. After activation of a plug-in, the social network can retrieve data, independently of whether you interact with the plug-in or not. If you are logged on to a social network, the network can assign your visit to the Sites to your user account. If you are a member of a social network and do not wish it to combine data retrieved from your visit to our Sites with your membership data, you must log out from the social network concerned before activating the plug-ins.

II. How We Use Your Information

We use your information to provide our services and to better enhance your customer experience. In addition to the examples given in Section I, we may use your information:
- in connection with the services offered on our Sites or to fulfill and manage purchases, orders, payments, and returns/exchanges;
- to manage, maintain, and enhance our Sites, loyalty programs, and newsletter;
- to respond to requests for information about our products and services in our stores or on our Sites;
- to deliver personalized coupons, newsletters, in-store promotional activities, emails, mobile messages, social media notifications, surveys, and other marketing related materials;
- to connect with you regarding customer service activities;
- to administer sweepstakes, contests, or other promotional activities;
- for our other internal business purposes, designed to improve and enhance your customer experience.

We may use your data to administer our customer loyalty programs (e.g. Swarovski Crystal Society or Swarovski Club). Further information regarding Swarovski Crystal Society or Swarovski Club can be found in the General Terms and Conditions of the customer loyalty program on https://www.swarovski.com/en_GB-CA/s-sctermsandconditions/. We may display targeted ads to you through social media platforms. These ads are sent to groups of people who share traits such as likely commercial interests and demographics. For example, we may target customers who have expressed an interest in shopping for necklaces, watches, etc. See the policies of each social media platform for additional information about these types of ads. By providing your residential or wireless phone number(s) to us, you expressly consent to receive marketing and non-marketing calls and text messages from or on behalf of Swarovski. Your consent to receive calls or texts is not a condition of any purchase. Consent to receive calls or text messages can be revoked at any time -- please follow the unsubscribe link in the relevant communications or contact us using the link at the bottom of the message. Even after you opt-out or update your marketing preferences, however, we may still contact you for transactional or informational purposes. These include, for example, customer service issues, returns or product-related inquiries, surveys or recalls, or any questions regarding a specific order. Use of automated collection technologies also help us prevent fraud or other harmful activities. We may also use your information to assist law enforcement and respond to regulatory, investigate security breaches, or other legal inquiries. In any circumstance other than those described in this Privacy Policy, we will ask for your consent before we share your personal information outside of our corporate family of companies.

III. How We Share Your Information

We share the information we collect within Swarovski, which includes all Swarovski affiliates. For example, we may share your information with our subsidiaries and affiliated companies or brands to administer our loyalty programs, process orders and requests, and expand and promote our product and service offerings. Swarovski is part of a global group of companies and affiliates, and information collected about you may be shared, processed or stored anywhere we engage service providers, including outside Canada. By using our Sites and services, you consent to the transfer of information to countries outside your country of residence. In addition to the use cases set forth in this Privacy Policy, we may also provide your information to our service providers as necessary to enable them to perform certain services for us, including, but not limited to: email-providers, mobile marketing providers, analytics providers, web hosting providers, sweepstakes vendors, payment processors, coupon delivery providers, fraud prevention providers, or shipping services providers. If you visit any of these websites, you may want to review the privacy policy on that site. We may also disclose specific information when such disclosure appears necessary to comply with the law, a subpoena or other litigation process, or to protect the interests or safety of our visitors and customers, employees, or others. This includes exchanging information with other companies and organizations for fraud protection and credit risk reduction. In the event that a store, division, asset, or part or all of Swarovski is bought, sold or otherwise transferred, or is in the process of a potential transaction, customer information will likely be shared for evaluation purposes and included among the transferred business assets. We may share aggregate or de-identified data derived from information we collect with advertisers and other third parties. In any circumstance other than those described in this Privacy Policy, we will ask for your consent before we share your personal information outside of our corporate family of companies.

IV. Your Choice and Access

Updating and Changing Your Contact Information. If you registered your contact details through an online account, you may view and modify, correct, block or delete your data -- including managing your registration for the Newsletter, as described below -- at any time by selecting Profile in the “My Account” area of the Sites.

Newsletter.

You can conveniently manage your registration for the Swarovski Newsletter in the "My Account" area of the Sites. Simply enter your e-mail address in the field provided and then click "send". We will send a confirmation e-mail to the e-mail address you give us. Please click on the confirmation link contained in the e-mail and you will receive regular information about new arrivals from Swarovski. Of course, you can also sign up for the Swarovski newsletter without registering in the "My Account" area of the Sites -- simply use the sign-up window on our homepage. If you no longer wish to receive news updates from Swarovski, then simply click on the "Unsubscribe" link that you find at the end of each newsletter. Alternatively, you can unsubscribe in the "My Account" area of our Sites.

Security.

We take reasonable measures to help protect information about you from loss, theft, misuse, and unauthorized access, disclosure, alteration and destruction. Unfortunately, no data collection or storage process can be guaranteed 100% secure. We only allow parties to access your information for permitted business purposes. Any information you provide to Swarovski is done so entirely at your own risk.

Children.

Swarovski is concerned about the privacy and safety of children when they use the Internet. We do not knowingly collect any personal information from children under the age of 15 without parental consent. Our products are for purchase by adults only and our Sites are not targeted to or intended for use by children. Contact Information. If you have questions about this Privacy Policy and Swarovski’s practices regarding the collection and use of your information, please feel free to contact us at https://www.swarovski.com/en_GB-CA/s-contact/. This Privacy Policy is not intended for European Union Residents. Our Sites may offer links to other websites. If you visit of these websites, you may want to review the privacy policy on that site. In the event that the activities covered by this notice are governed by other data protection policies, are evident from the circumstances, or are governed by applicable laws of the European Union and the European Economic Area, then such applicable law and resulting policies shall control. Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Switzerland, is the controller for the Online-Shops www.swarovski.com and www.swarovskioptik.com and Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, is the controller for the Swarovski Group website www.swarovskigroup.com. Your personal data is collected, held, and used by Swarovski Crystal Online AG (Alte Landstrasse 411, CH-8708, Männedorf, Switzerland), which is responsible for the management of personal information, by Swarovski Canada Limiteds. Your consent is given to the disclosure, holding, and use of information by Daniel Swarovski Corporation AG and other companies of the Swarovski Group in other countries, including, but not limited to, the companies in Switzerland (Daniel Swarovski Corporation AG), Austria (D. Swarovski KG), and Liechtenstein (Swarovski Aktiengesellschaft) for the above-mentioned purposes.