Căutare

Aceste site-uri web (așa cum sunt definite mai jos) sunt operate de către:

Swarovski Crystal Online AG

Alte Landstrasse 411

8708 Männedorf

Elveția

Numărul de înregistrare al companiei

Handelsregister Zurich, HRB CH-020.3.023.942-2 

Numărul de TVA în Elveția

231'288

Reprezentată legal prin Directorul General

Michele Molon

 

1. Acceptarea

Vă mulțumim pentru vizitarea site-urilor web Swarovski. Prin accesarea și navigarea pe aceste site-uri, vizitatorii acceptă fără restricții și rezerve prezenții termeni de utilizare, împreună cu documentele la care aceștia fac referire (“Termeni de utilizare”), precum și toate legile aplicabile prevăzute în prezentul document. Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de utilizare. 

Termenii de utilizare se aplică tuturor site-urilor web Swarovski, site-urilor web mobile și aplicațiilor deținute și/sau operate de Swarovski Crystal Online AG și/sau orice alte entități juridice din Grupul de companii Swarovski (denumite în continuare “Site-urile web"). Compania Swarovski Crystal Online AG și/sau oricare și toate entitățile juridice din Grupul Swarovski vor fi denumite în continuare “Swarovski”/Noi/Nouă/Pe noi/Al nostru/A noastră/Ai noștri/Ale noastre”.

 

2. Politica de confidențialitate a site-urilor web

Politica de confidențialitate a Swarovski stabilește termenii în baza cărora prelucrăm orice date cu caracter personal.

pe care le colectăm de la dvs. sau pe care dvs. ni le furnizați nouă. Prin utilizarea site-urilor web, sunteți de acord cu această prelucrare în concordanță cu a Swarovski, garantați și confirmați că:

a) toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt complete și corecte din toate punctele de vedere semnificative; și

b) atunci când ne furnizați date cu caracter personal ale unor terți ați obținut consimțământul clar și neechivoc al acestora pentru a ne furniza astfel de date cu caracter personal.

 

3. Dreptul nostru de a face modificări

Periodic, putem modifica acești Termeni de utilizare. De fiecare dată când doriți să folosiți site-urile web, vă rugăm să consultați Termenii de utilizare pentru a vă asigura că înțelegeți prevederile aplicabile la momentul respectiv.

Putem, de asemenea, actualiza și modifica periodic site-urile web. Deși depunem eforturi rezonabile pentru a actualiza informațiile de pe site-urile noastre web, nu afirmăm, nu dăm nicio asigurare sau garanție, fie în mod explicit sau implicit, conform cărora conținutul de pe site-urile noastre web este corect, complet sau actualizat.

Conținutul de pe site-urile noastre web este furnizat exclusiv în scop informativ. Nu este destinat să furnizeze sfaturi pe care să vă bazați. Trebuie să obțineți sfaturi profesionale sau de specialitate înainte de a întreprinde - sau de a vă abține de la a întreprinde - orice acțiune pe baza conținutului de pe site-urile noastre web.

 

4. Accesarea site-urilor noastre web

Site-urile web sunt accesibile în mod gratuit. Nu garantăm că aceste site-urile web - sau orice conținut al acestora - vor fi disponibile întotdeauna sau că vor funcționa fără întreruperi.

Accesul pe site-urile noastre web este permis temporar. Nu vom fi răspunzători față de dvs. în cazul în care, din orice motiv, acestea nu vor fi disponibile în orice moment sau pentru orice perioadă. Aveți responsabilitatea de a face toate aranjamentele necesare pentru a avea acces la site-urile web. Aveți responsabilitatea de a vă asigura că toate persoanele care accesează site-urile web prin conexiunea dvs. de internet cunosc acești Termeni de utilizare și că îi respectă.

 

5. Contul și parola dumneavoastră

Dacă alegeți sau vi se furnizează un cod de identificare utilizator, o parolă sau orice altă informație ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale. Nu trebuie să le dezvăluiți niciunui terț.

Avem dreptul de a dezactiva, în orice moment, orice cod de identificare utilizator sau parolă, fie alese de dvs. sau alocate de noi, dacă în opinia noastră rezonabilă nu ați respectat oricare din prevederile acestor Termeni de utilizare.

Dacă știți sau suspectați pe oricine în afară de dvs. că vă cunoaște codul de identificare utilizator sau parola, trebuie să ne informați imediat pe adresa customer_relations.li@swarovski.com.

 

6. Activitățile interzise

Vi se permite să folosiți site-urile noastre web exclusiv în următoarele scopuri private, non-comerciale:

a) vizualizarea site-urilor web;

b) achiziționarea de produse afișate pe site-urile web;

c) transferarea către alte site-uri web prin link-uri furnizate pe site-urile noastre web; și

d) folosirea de alte servicii care pot fi furnizate pe site-urile noastre web.

Folosirea de sisteme sau programe software automate pentru a extrage date de pe site-urile noastre web în scopuri comerciale (‘răzuire web’) este interzisă.

Nu aveți voie să folosiți site-urile noastre web:

a) în niciun mod care încalcă orice lege sau reglementare în vigoare la nivel național sau internațional;

b) în niciun mod care este fraudulos, ilegal sau are orice scop sau efect fraudulos sau ilegal;

c) cu scopul de a prejudicia sau în încercarea de a prejudicia minori în vreun fel;

d) pentru a trimite, a primi în cunoștință de cauză, a încărca, a descărca, a folosi sau a refolosi orice material care nu respectă Standardele noastre privind conținutul (consultați paragraful 7 de mai jos);

e) pentru a trimite, a transmite, a primi în cunoștință de cauză, a încărca, a descărca, a folosi sau a refolosi orice date, informații, materiale sau orice alt conținut care conține viruși, cai troieni, viermi informatici, viruși de tip bombe cu ceas, programe de monitorizare a tastelor apăsate, programe de tip spyware, adware sau orice alte programe dăunătoare sau coduri informatice similare create pentru a afecta funcționarea oricărui software sau hardware;

f) în niciun scop comercial care nu a fost aprobat de noi în avans;

g) pentru a transmite sau a determina expedierea de orice materiale promoționale sau publicitate nesolicitate, neautorizate sau orice altă formă de astfel de solicitare.

Sunteți, de asemenea, de acord voie să nu accesați fără autorizare, să nu perturbați, deteriorați sau distrugeți:

a) orice parte a site-urilor noastre web;

b) orice echipament sau rețea pe care sunt stocate site-urile noastre web;

c) orice program software folosit în furnizarea site-urilor web; și/sau

d) orice echipament, rețea sau software deținute sau utilizate de terți.

Dacă din cauza încălcării dvs. suntem prejudiciați, putem, la propria noastră discreție, să solicităm recuperarea daunelor.

 

7. Încărcarea de conținut pe site-urile noastre web

Ori de câte ori utilizați funcții care vă permit încărcarea de conținut pe site-urile noastre web, generarea de conținut propriu sau interacțiunea cu alți utilizatori ai site-urilor noastre web, trebuie să respectați standardele privind conținutul prezentate mai jos (“Standarde privind conținutul”):

a) toate contribuțiile dvs. trebuie să fie corecte (acolo unde se prezintă fapte), să fie adevărate (acolo unde se prezintă opinii) și să respecte legislația aplicabilă în orice țară din care se face postarea;

b) trebuie să dețineți și/sau să aveți drepturile, licențele sau autorizația necesare pentru toate contribuțiile dvs.;

c) niciuna din contribuțiile dvs. nu va:

i. conține vreun material care este defăimător, obscen, ofensator, răutăcios, instigator sau în alt mod inacceptabil (inclusiv, fără limitare, care ar putea defăima sau calomnia Grupul Swarovski, angajații săi sau alte persoane);

ii. promova materiale explicite sexual, violente, nu va promova discriminarea bazată pe rasă, sex, religie, naționalitate, dizabilități, orientare sexuală sau vârstă și nu va promova vreo activitate ilegală;

iii. încălca drepturile de autor, drepturile privind bazele de date sau mărcile comerciale ale oricărei alte persoane;

iv. fi de natură să inducă în eroare vreo persoană;

v. fi făcută cu încălcarea obligațiilor legale avute față de un terț, cum ar fi o obligație contractuală sau o obligație de confidențialitate;

vi. fi amenințătoare, abuzivă și nu va invada intimitatea vreunei persoane, nu va cauza disconfort, neplăceri sau anxietate inutilă;

vii. fi de natură să hărțuiască, supere, stânjenească, alarmeze sau enerveze vreo altă persoană;

viii. fi folosită pentru asumarea identității unei alte persoane sau pentru a vă denatura identitatea sau afilierea în raport cu altă persoană;

ix. da impresia că vine din partea noastră, dacă nu este cazul; și/sau

x. susține, promova sau facilita vreun act ilegal.

Trebuie să respectați spiritul și litera Standardelor privind conținutul de mai sus. Aceste Standarde privind conținutul se aplică fiecărei secțiuni a oricărei contribuții, precum și contribuției în întregime. Garantați și confirmați că orice contribuție adusă de dvs. va respecta aceste Standarde privind conținutul, veți fi răspunzători în fața noastră și ne veți despăgubi pentru orice încălcare a acestei garanții. Acest lucru înseamnă că veți fi responsabili pentru orice pierdere sau daună suferită de noi ca rezultat al încălcării acestei garanții.

Orice conținut pe care îl încărcați pe site-urile noastre web va fi considerat non-confidențial și neprotejat de drepturi de proprietate intelectuală. Vă păstrați toate drepturile de proprietate asupra conținutului dvs., însă vi se solicită să ne acordați nouă și altor utilizatori ai site-urilor noastre web o licență de utilizare, stocare și copiere a respectivului conținut, dar și de a-l distribui și a-l face disponibil pentru terți, așa cum este descris în paragraful 9.

Avem dreptul de a elimina orice postare pe care o faceți pe site-urile noastre web dacă, în opinia noastră, postarea dvs. nu respectă Standardele privind conținutul. Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui identitatea către terții care pretind că orice conținut postat sau încărcat de către dvs. pe site-urile noastre web constituie o încălcare a drepturilor lor de proprietate intelectuală sau a dreptului lor la viața privată. Sunteți singurii responsabili pentru securizarea și realizarea de copii de rezervă ale conținutului dvs.

 

8. Feedback-ul și informațiile nesolicitate

Dacă vreți să furnizați feedback către site-urile noastre web, vă rugăm să utilizați customer_relations.li@swarovski.com. Vă rugăm să rețineți că orice feedback furnizat trebuie să respecte Standardele privind conținutul și nu va fi tratat ca și confidențial.

Vi se solicită să ne acordați o licență limitată de utilizare a respectivului feedback, așa cum este descris în paragraful 9. Nu suntem obligați să folosim feedback-ul trimis sau să trimitem orice fel de confirmare sau feedback că acesta a fost trimis cu succes.

Cu excepția cazului în care se cere în mod expres, nu solicităm și nici nu vrem să primim de la dvs. - prin site-urile noastre web, e-mail sau în orice alt mod - nicio informație confidențială, secretă sau protejată de drepturi de proprietate, sau alte materiale, cum ar fi schițe, fotografii, desene sau creații grafice originale. Facem acest lucru în special pentru a evita orice potențială neînțelegere sau dispută în jurul produselor, promoțiilor sau strategiilor sau campaniilor de marketing/comunicare ale Swarovski.

În cazul în care ne trimiteți sugestii creative, idei, note, fotografii, desene, concepte sau orice alte informații (denumite în mod individual “Mesaj” și în mod colectiv “Mesaje”) în pofida solicitării explicite de mai sus de a nu face acest lucru, prin prezenta dvs.:

a) recunoașteți și sunteți de acord că Mesajele dvs. nu sunt confidențiale (deși corespondența dvs. ar putea menționa acest lucru) și că noi nu vom fi responsabili pentru nicio utilizare sau dezvăluire a vreunui Mesaj;

b) recunoașteți și sunteți de acord că trebuie să ne acordați nouă și altor terți o licență de utilizare a fiecăruia din Mesajele dvs. fără compensații pentru dvs., așa cum este descris în paragraful 9;

c) garantați și confirmați că fiecare Mesaj în parte respectă Standardele privind conținutul;

d) garantați și confirmați că dețineți și/sau aveți toate drepturile, licențele și autorizațiile necesare pentru a utiliza fiecare Mesaj în parte și că utilizarea de către Swarovski a oricărui Mesaj nu va încălca niciun drept al unui terț, inclusiv, fără limitare, orice drepturi de proprietate intelectuală și drepturi de publicitate și/sau de confidențialitate;

e) recunoașteți și sunteți de acord că noi avem dreptul de a vă dezvălui identitatea către orice terț care pretinde că un Mesaj îi încalcă drepturile, inclusiv, fără limitare, orice drepturi de proprietate intelectuală și drepturi de publicitate și/sau de confidențialitate;

f) recunoașteți și sunteți de acord că noi nu avem nicio obligație de a folosi vreunul din Mesaje. Cu toate acestea, în măsura în care decidem să facem acest lucru, prin prezenta garantați, confirmați și sunteți de acord ca noi să folosim fiecare Mesaj în parte fără nicio restricție și în orice scop, inclusiv, fără limitare, acela de a reproduce, transmite, publica, difuza sau posta; de asemenea, prin prezenta renunțați la, cedați și abandonați în mod irevocabil orice pretenție - în măsura permisă de legislația în vigoare - potrivit căreia orice utilizare a unui astfel de Mesaj vă încalcă drepturile, inclusiv, fără limitare, drepturi de autor, mărci comerciale, drepturi morale, drepturi de confidențialitate, alte drepturi de proprietate, drepturi de publicitate sau dreptul la recunoaștere publică în ceea ce privește proveniența documentelor sau ideilor; și

g) recunoașteți și sunteți de acord că avem acces la o gamă largă de idei, proiecte și alte materiale și că noi idei ne sunt trimise sau sunt dezvoltate în mod constant de către angajații noștri. Multe dintre acestea pot fi concura cu Mesajul dvs. sau pot fi similare ori identice cu acesta din punct de vedere al structurii, designului, scopului, formatului sau din alte puncte de vedere. Mai mult, recunoașteți și sunteți de acord că nu veți fi îndreptățiți la nicio formă de compensație ca rezultat al utilizării de către noi a unui astfel de material similar sau identic.

Veți fi responsabili față de noi și ne veți despăgubi pentru orice încălcare a garanțiilor din acest paragraf 8. Acest lucru înseamnă că veți fi responsabili pentru orice pierdere sau daună pe care noi o suferim ca rezultat al încălcării garanției de către dvs.

 

9. Drepturile pentru care acordați licență

Atunci când încărcați conținut sau contribuiți în orice alt mod la site-urile noastre web și/sau ne trimiteți feedback și/sau Mesaje (denumite în mod colectiv “Materialele dvs.”), ne acordați nouă și (după caz) altor utilizatori ai site-urilor noastre web, precum și terților, o licență permanentă, la nivel mondial, non-exclusivă, gratuită și transferabilă, pentru a reproduce, modifica, adapta, publica, licenția, posta, vinde, traduce, încorpora, crea lucrări derivate, exploata, emite sau comunica publicului, precum și de a utiliza în orice alt mod Materialele dvs. în toate mijloacele media, cunoscute în prezent sau concepute ulterior, în întregul univers și în permanență (sau pe durata maximă permisă de legislația în vigoare), fără a vă acorda vreo compensație și fără vreo recunoaștere publică a proveninței materialelor respective.

 

10. Drepturile noastre de proprietate intelectuală

Grupul Swarovski sau deținătorul terț aplicabil își rezervă toate drepturile, titlurile și interesele (inclusiv drepturile de autor, schițele, mărcile comerciale, brevetele sau alte drepturi de proprietate intelectuală) în toate materialele folosite pe aceste site-uri web, inclusiv, fără limitare, texte, denumiri, schițe de produse, logo-uri, imagini, grafică, videoclipuri și alte lucrări de creație grafică (denumite în continuare “Conținut”). Nimic din ceea ce este inclus pe site-urile noastre web nu trebuie interpretat ca o acordare de licență sau drept de utilizare a oricărui conținut afișat pe aceste site-uri web.

Puteți naviga liber prin conținutul de pe site-urile noastre web, însă vi se permite exclusiv descărcarea, vizualizarea sau utilizarea acestui conținut pentru uzul personal, non-comercial, atât timp cât conținutul și toate drepturile de autor sau alte notificări privind protejarea prin drepturi de proprietate nu sunt afectate. În plus, vă rugăm să adăugați următoarea mențiune pe astfel de reproduceri: © Swarovski. Toate drepturile rezervate.

În afară de permisiunea de mai sus, nu aveți dreptul să modificați, adaptați, reproduceți sau să schimbați site-urile noastre web/conținutul acestora sau să încorporați site-urile web/conținutul acestora în orice alt site web, platformă online sau altele opțiuni similare. Orice utilizare în scop comercial este interzisă fără permisiunea prealabilă scrisă a Swarovski.

SWAROVSKI și logo-ul LEBĂDĂ sunt, printre altele, mărci comerciale înregistrate ale Swarovski AG. Grupul Swarovski monitorizează utilizarea mărcilor sale comerciale și va lua măsuri adecvate pentru a contracara încălcările de orice natură ale proprietății intelectuale.    

 

11. Link-urile către alte site-uri web

Site-urile noastre web pot conține link-uri către alte site-uri web sau resurse ale unor terți (denumite în continuare “Site-uri web asociate prin link-uri”). Site-urile web asociate prin link-uri pot fi furnizate în interesul sau beneficiul dvs., iar noi nu avem niciun control asupra conținutului site-urilor web asociate prin link-uri și nu acceptăm nicio responsabilitatea pentru conținutul, bunurile sau serviciile, acuratețea, disponibilitatea sau funcțiile acestor site-uri web.

Nu acceptăm nicio responsabilitate pentru publicitatea sau utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către aceste site-uri web asociate prin link-uri.

Mai mult, nu acceptăm nicio responsabilitate derivată din nicio infracțiune, daună sau pierdere, încălcare sau omitere cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în astfel de site-uri web asociate prin link-uri sau conținutul acestora.

Link-urile către site-uri web asociate sunt furnizate cu bună credință și nu implică aprobarea noastră. Vă recomandăm să vă informați și să citiți cu atenție notificările legale și de confidențialitate ale site-urilor web asociate prin link-uri pe care le accesați.

 

12. Link-urile către site-urile noastre web

Puteți face link către paginile principale ale site-urilor noastre web cu condiția să faceți acest lucru într-un mod care este corect și legal și care nu dăunează reputației noastre sau nu profită de aceasta. Nu trebuie să creați un link care să sugereze vreo formă de asociere, aprobare sau susținere din partea noastră acolo unde acestea nu există.

Nu trebuie să creați un link către site-urile noastre web pe niciun alt site web care nu este deținut de către dvs. Site-urile noastre web nu trebuie legate de niciun alt site web și nici nu aveți voie să creați link-uri către vreo secțiune a site-urilor noastre web cu excepția paginii principale.

Ne rezervăm dreptul de a ne retrage permisiunea de a putea crea link-uri fără o informare prealabilă. Site-ul web pe care creați link-ul trebuie să respecte în întregime Standardele privind conținutul.

 

13. Răspunderea

Nicio mențiune din acești Termeni de utilizare nu exclude și nu limitează răspunderea noastră în cazul decesului sau vătămării personale cauzate de neglijență, fraudă sau denaturare intenționată din partea noastră și nici orice altă răspundere care nu poate fi exclusă în conformitate cu legislația în vigoare.

Răspunderii rezultate din furnizarea oricăror produse către dvs. i se vor aplica diferite limitări și excluderi care vor fi stabilite în Termenii și Condițiile Generale. Nu aprobăm, nu susținem, nu confirmăm și nu garantăm exhaustivitatea, veridicitatea, acuratețea sau fiabilitatea conținutului sau materialelor postate pe site-urile noastre web și, de asemenea, nu susținem nicio opinie exprimată pe aceste site-uri. Înțelegeți că, prin accesarea site-urilor noastre web, ați putea fi expuși la conținut care vi se poate părea ofensator, dăunător, inexact ori în alt mod inadecvat, sau, în unele cazuri, la postări care au fost etichetate greșit sau sunt înșelătoare.

În limita permisă de lege, nu vom fi responsabili sau răspunzători față de dvs. sau orice alt terț pentru conținutul sau acuratețea oricăror materiale postate de către dvs. sau orice alt utilizator al site-urilor noastre web sau pentru orice pierdere ori daune de orice natură suportate ca rezultat al utilizării oricărui conținut sau alte materiale postate, trimise prin e-mail, transmise sau puse la dispoziție în orice alt mod pe site-urile noastre web.

Furnizăm site-urile noastre web numai pentru uz intern și privat. Sunteți de acord să nu ne utilizați site-urile web în niciun scop comercial sau de afaceri, iar noi nu avem nicio răspundere față de dvs. pentru orice diminuare a profitului, pierdere a afacerii, întrerupere a activității sau pierdere a unor oportunități de afaceri.

 

14. Minorii

Utilizarea site-urilor noastre web de către un minor (cu vârsta de 18 ani sau mai puțin) este strict condiționată de acordul părintelui sau tutorelui celui în cauză. Sfătuim părinții care permit copiilor lor să acceseze site-urile noastre web că este important să discute cu aceștia despre siguranța lor online. Minorii care utilizează site-urile noastre web ar trebui să fie conștienți de potențialele riscuri la adresa lor.

 

15. Consecințele

Dacă suspectăm, aflăm sau avem motive să credem că ați încălcat orice prevedere a acestor Termeni de utilizare, putem (fără a aduce atingere celorlalte drepturi și căi de atac ale noastre) lua imediat măsurile pe care le considerăm adecvate, inclusiv:

a) retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului dvs. de utilizare a site-urilor noastre web;

b) eliminarea imediată, temporară sau permanentă a oricăror postări sau materiale încărcate de dvs. pe site-urile noastre web;

c) emiterea de avertismente către dvs.; și/sau

d) dezvăluirea unor astfel de informații către orice autoritate de aplicare a legii, după cum considerăm necesar.

 

16. Modulele cookie

Swarovski folosește tehnologie de monitorizare (module cookie) care ajută la îmbunătățirea utilizării, eficientizarea și securizarea site-urilor noastre web. Modulele cookie sunt fișiere text mici stocate pe computerul dvs. și folosite de browser-ul web. Majoritatea modulelor cookie folosite de Swarovski sunt module cookie de sesiune, acestea fiind șterse automat la finalul vizitei dvs. pe site. Modulele cookie nu vor dăuna computerului dvs. și nu conțin viruși. Cu toate acestea, dacă nu doriți utilizarea de module cookie, accesul dvs. la site-urile noastre web nu va fi împiedicat în niciun fel. Browser-ul dvs. poate fi configurat în așa fel încât modulele cookie să poată fi acceptate doar cu permisiunea dvs. sau blocate complet.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați a Swarovski.

 

17. Legislația și jurisdicția aplicabile

Instanțele elvețiene vor avea jurisdicție neexclusivă asupra oricărei pretenții care rezultă din sau are legătură cu accesarea site-urilor noastre web. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a introduce în țara dvs. de rezidență sau orice altă țară relevantă acțiuni juridice împotriva dvs. pentru încălcarea acestor Termeni de utilizare. Termenii de utilizare și orice altă dispută sau pretenție care rezultă din sau are legătură cu aceștia sau cu obiectul sau forma acestora (inclusiv litigiile și revendicările non-contractuale) vor fi reglementate de legislația din Elveția și interpretate în conformitate cu aceasta.

 

18. Alți termeni importanți

Fiecare paragraf din acești Termeni de utilizare operează separat. Dacă orice instanță sau autoritate relevantă decide că oricare dintre acestea este ilegal, restul paragrafelor vor rămâne în vigoare.

Acești Termeni de utilizare vizează relația dintre noi și dvs. Nicio altă persoană nu va avea dreptul de a aplica vreuna dintre prevederile acestora.

Dacă nu insistăm imediat ca dvs. să faceți orice vi se cere în conformitate cu acești

Termeni de utilizare sau dacă întârziem în a face demersuri împotriva dvs. în ceea ce privește încălcarea acestor

Termeni de utilizare, acest lucru nu va însemna că nu trebuie să faceți respectivele lucruri și nu ne va împiedica să luăm măsuri împotriva dvs. la o dată ulterioară.

 

19. Datele noastre de contact

Dacă aveți orice întrebare sau preocupare cu privire la acești Termeni de utilizare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la customer_relations.li@swarovski.com.

 

Document actualizat la 21 august 2019

 

Copyright © 2019 Swarovski. Toate drepturile rezervate.

SWAROVSKI și logo-ul LEBĂDĂ sunt mărci înregistrate ale Swarovski AG.