Bezplatné standardní dodání při objednávce nad 2 100 Kč
Vyhledat

„Předpokladem vašeho dlouhodobého úspěchu je, že se budete snažit myslet nejen na sebe, ale i na své bližní.“ – Daniel Swarovski (1862–1956)

Duch společnosti Swarovski je v naší firemní kultuře zakořeněn již více než sto let. V prvním desetiletí dvacátého století jsme se stali aktivním členem místní komunity v rakouském Wattensu, kde jsme rozvíjeli živou kulturu sportovních, volnočasových a společenských aktivit, podporovali charitativní iniciativy, zřizovali sociální bydlení a stavěli školy.

Chápeme, že úspěšný podnik podporuje a zapojuje různorodou pracovní sílu a vytváří inkluzivní pracovní prostředí. Každý jednotlivec má právo na pocit sounáležitosti a možnost vyjádřit se bez soudů a bez předsudků. Tato základní přesvědčení i nadále prosazujeme pro naše kolegy, partnery a celou společnost, a to prostřednictvím investic do našich programů zaměřených na lidi a dalšího rozvoje našich iniciativ.

Níže se dozvíte více o třech pilířích naší strategie udržitelnosti, které se zaměřují na lidi: Rovnost, rozmanitost a začlenění, Posílení postavení a vzdělávání a Práva a respekt.

Rovnost, diverzita a inkluze

Budeme:
  • Eliminovat předsudky při náboru zkoumáním postupů náboru včetně technologií umělé inteligence.
  • Zvyšovat rozmanitost našich kampaní, aby zahrnovaly osoby z nedostatečně zastoupených skupin.
  • Oslavovat komunitu LGBT+ uvnitř společnosti i navenek, poskytovat možnosti vzdělávání a osvěty.

Jsme také hrdými signatáři Zásad pro posílení postavení žen a Standardů chování OSN pro podnikání a členy organizace Workplace Pride.
Naše iniciativy

Skupina Employee Resource Group

Title:
Naše skupiny ERG jsou dobrovolné skupiny vedené zaměstnanci, které pomáhají vytvářet ve společnosti Swarovski rozmanité a inkluzivní pracovní prostředí. Vytvářejí fórum pro kolegy se společnými zájmy, aby se vzájemně podporovali, poskytují příležitosti k navazování kontaktů a mentoringu a jsou cenným zdrojem informací pro vedení společnosti Swarovski.

Jsme hrdí na to, že ve společnosti Swarovski podporujeme mnoho skupin a sítí vedených zaměstnanci, které zajišťují budování komunity, zvyšování povědomí a společné akce. Například projekt eMpoWer společně usiluje o posílení postavení žen v práci a Pride at Swarovski podporuje a oslavuje komunitu LGBT+.

Rovnost pohlaví

Title:
Jako značka s převážně ženskou zákaznickou základnou a se zaměstnanci tvořenými ze 77 % ženami máme dobré předpoklady pro prosazování posílení postavení žen. Usilujeme o posílení postavení žen v celém našem hodnotovém řetězci, od těch, jež naše výrobky vyrábějí, až po ty, které je nosí. Každoročně podporujeme Mezinárodní den žen naší globální iniciativou The Future Is Equal, jejímž cílem je zapojit naše zaměstnance do posílení postavení žen a inspirovat je k prosazování rovnosti žen a mužů.

Kromě toho s nevládními organizacemi, jako jsou BSR HERproject a Raks Thai Foundation, realizujeme projekty zaměřené na dodavatelský řetězec, které poskytují podporu v oblasti finanční gramotnosti a reprodukčního zdraví.

Pride ve společnosti Swarovski

Title:
Jsme odhodláni oslavovat a vyzdvihovat komunitu LGBT+. Naše skupiny zaměstnanců zaměřené na hrdost pomáhají propojit naše kolegy LGBT+, kteří pravidelně pořádají akce s cílem zlepšit porozumění tomu, jak být lepším spojencem. Během Měsíce hrdosti se snažíme zvyšovat povědomí o individualitě a sdílíme hlasy spolupracovníků, jako je transgender modelka Ariel Nicholson a módní návrhář Ludovic de Saint Sernin.

Jsme hrdými signatáři kampaně OSN Free & Equal a Standardů chování OSN pro firmy v boji proti diskriminaci LGBTI osob a jsme členy organizace Workplace Pride.

Posílení postavení a vzdělávání

Každý, kdo je na nás závislý, by měl mít možnost učit se a růst. Chceme motivovat lidi k tomu, aby omezovali svůj dopad na planetu, chovali se k ostatním s respektem a činili uvědomělejší rozhodnutí.

Budeme:
  • Zvyšovat povědomí, vzdělávat a podporovat změnu chování v souvislosti s otázkami udržitelnosti a rovnosti.
  • Podporovat akademické instituce v prosazování udržitelnosti a propagovat udržitelný design prostřednictvím darování křišťálů Swarovski Reignited.
Naše iniciativy

University of the Arts London

Title:
Díky našemu dlouholetému partnerství s University of the Arts London pomáháme talentovaným designérům zohledňovat udržitelnost v jejich práci již řadu let. Vyzýváme je, aby o materiálech, které používají ve svých návrzích, přemýšleli jinak, a doufáme, že si nové perspektivy odnesou do své kariéry a odvětví. Nedávno jsme navázali spolupráci s London College of Fashion and Central Saint Martins, abychom tento vztah dále rozšířili.

Ve spolupráci s London College of Fashion pořádáme každoroční soutěž Swarovski Innovator Award pro studenty posledního ročníku bakalářského studia oboru Módní šperk. Na webových stránkách Central Saint Martins jsme také zřídili centrum uvědomělého designu Swarovski, které slouží jako prezentace výzkumné a designérské práce a ukazuje studentům, že se zasazujeme o udržitelnou budoucnost.

Innovate2030

Title:
Innovate2030 je soutěž pořádaná poradenskou společností Ekipa, která vyzývá studenty, odborníky a start-upy, aby ve spolupráci se zavedenými organizacemi přišli s digitálními inovacemi, které podporují udržitelnost.

V roce 2021 jsme v rámci soutěže podpořili tým Xtend, který rozvíjel nápady na motivaci k cirkulárnímu chování a opětovnému využití již použitých šperků. Tým Xtend zvítězil se svou mobilní aplikací, která podporuje oběhové hospodářství a snižuje množství odpadu tím, že zákazníky vybízí k recyklaci použitých šperků za účelem jejich opětovného použití a k zapůjčení nebo zakoupení výrobků Swarovski z předchozí sezóny nebo přepracovaných výrobků. Po úspěchu projektu Innovate2030 jsme společně s Milánským institutem módy realizovali projekt, jehož cílem bylo získat další nápady na podporu oběhového hospodářství od talentů nového digitálního věku.

Vedení, mentoring a učňovská příprava

Title:
Ve společnosti Swarovski neustále hledáme způsoby, jak zvýšit propojení mezi lidmi. Mentoring vnímáme jako příležitost pro naše kolegy učit se, zlepšovat a uplatňovat silné stránky a dovednosti a urychlovat osobní rozvoj. Jsme přesvědčeni, že vedoucí pozice se nespojuje pouze s titulem, a proto chceme prostřednictvím našeho portfolia pro rozvoj vedoucích pracovníků vybavit naše vedoucí pracovníky dovednostmi a umožnit jim zpochybňovat předpoklady a posouvat hranice.

Naše učňovské obory trvají až čtyři roky a zahrnují 11 různých oborů, například chemické laboratorní technologie, truhlářství a několik strojírenských profesí. Kromě toho, že se naši učni učí řemeslu, dbáme na to, aby byli připraveni na různé provozní procesy, vyzkoušeli si nejmodernější umělou inteligenci a virtuální realitu, naučili se pracovat s nejnovějšími softwarovými balíčky a rozvíjeli měkké dovednosti pro svůj osobní rozvoj. Od roku 1953, kdy program začal, jsme vyškolili více než 1 500 učňů z 12 různých zemí.

Partnerství Tent pro uprchlíky

Title:
Tent je nezisková organizace založená v roce 2016 s cílem mobilizovat globální podnikatelskou komunitu k začlenění uprchlíků. Dnes je to síť více než 200 významných společností, které se zavázaly integrovat uprchlíky do svých hostitelských komunit.

V listopadu 2021 jsme se stali členem programu a zavázali jsme se, že budeme po dobu tří let poskytovat mentoring 50 uprchlicím, a to od začátku roku 2022 ve Švýcarsku. Cílem mentoringového programu je zvýšit kvalifikaci žen a dát jim co největší šanci najít zaměstnání. Program se zaměřuje na kariérní rozvoj a profesní postup a jeho cílem je vybavit uprchlice praktickými dovednostmi a znalostmi pro trh práce, včetně zlepšení jejich životopisů a profilů na sociálních sítích, vysvětlení náborového procesu v hostitelské zemi a řešení případných kulturních rozdílů na pracovišti.

Práva a respekt

Je důležité, aby všichni, kdo pracují v našem hodnotovém řetězci, měli jistotu, že jejich lidská práva jsou chráněna.

Budeme:

  • Respektovat práva našich zaměstnanců a usilovat o zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro všechny.
  • Poskytovat pracovní prostředí a zdravé pracovní podmínky podle SMETA, UN Guiding Principles, a International Labour Organization Core Conventions.

Naše iniciativy

Iniciativa zodpovědného získávání zdrojů

Iniciativa zodpovědného získávání zdrojů (RSI) je systematický, na riziku založený přístup k hodnocení výkonnosti dodavatelů podle našeho Kodexu chování. Od roku 2014 nám pomáhá zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky a přísné pracovní postupy našich dodavatelů. Prostřednictvím programu RSI sledujeme pracovní postupy v dodavatelském řetězci a úzce spolupracujeme s našimi dodavateli na jejich neustálém zlepšování.
Udržitelnost ve společnosti Swarovski

Naše planeta

Title:
Žijeme ve světě plném zázraků a snažíme se ho chránit

Naše milníky

Title:
Dlouholetý odkaz udržitelnosti již od roku 1895