Bezplatné standardní dodání při objednávce nad 2 100 Kč
Vyhledat

Náš dlouholetý odkaz udržitelnosti

Title:
Od roku 1895 se věnujeme filantropii a udržitelnosti
a soustavně investujeme do ochrany životního prostředí a pozitivního vlivu na globální i místní komunity.

1895

Danielova vize

Daniel Swarovski zakládá ve Wattensu v rakouském Tyrolsku továrnu na broušení křišťálu, aby mohl využívat místní obnovitelné zdroje energie (vodní elektrárnu) pro postupy broušení, které si nechal patentovat. Jeho vizí bylo vytvořit „diamant pro každého“ tím, že křišťály budou cenově dostupnější.

Společenská odpovědnost

Title:

1900
Založení hudebního klubu Swarovski a cyklistického klubu Swarovski. Kluby, které byly původně založeny jako firemní aktivity, se rychle staly dostupnými pro všechny obyvatele města. Daniel Swarovski byl aktivním členem obou klubů.

1908–1909
25. července 1902 se Daniel Swarovski stává členem zastupitelstva města Wattens. V roce 1908 byl zvolen do čela rady a jen o rok později – v roce 1909 – zahájil stavbu nového vodovodu, který měl do obce přivádět čerstvou vodu. 

1909
Po přestěhování mnoha zaměstnanců firmy a jejich rodin je stará škola ve Wattensu příliš malá na to, aby pojala všechny děti. Marie Swarovski, Danielova choť, věnuje stavební pozemek pro stavbu nové školní budovy.

1959
Společnost Swarovski nabízí cílená školení v osmi různých profesních oblastech, včetně broušení křišťálu: jediné svého druhu v Rakousku.

1960
Je založen Fond Daniela a Marie Swarovských, který poskytuje stipendia studentům s dobrým prospěchem a z nízkopříjmových rodin žijících v Tyrolsku.

1978
Je zřízena odborná škola, která zajišťuje, že učňům je poskytnut pevný základ pro uplatnění dovedností a schopností na pracovišti. Společnost Swarovski je jednou z mála rakouských společností, které mají takovou školu.

Využití síly vody

Title:

1907
Je postavena první velká vodní elektrárna společnosti, Ausserachen. Tři Peltonovy turbíny dodávaly čistou energii pro řezací stroje, osvětlení pracovních prostor a také do rozsáhlých oblastí města Wattens a okolních horských obcí.

1951
Vodní elektrárna Ausserachen je modernizována na výkon 750 kW.

1961
Zvýšená poptávka po čisté energii vede k výstavbě elektrárny Innerachen s výkonem 2 200 kW, který zajišťují dvě Francisovy turbíny.

1983
Ve spolupráci s papírnou Wattens je postavena vodní elektrárna Wattenbach. Tato elektrárna vyrábí v průměru 57 GWh ročně.

1984
S další Peltonovou turbínou s dvěma tryskami se standardní výkon elektrárny Innerachen zvyšuje na přibližně 1,35 GWh ročně.

1995
Zahájení provozu elektrárny Haneburger, která je považována za vzorový projekt ekologické výroby elektrické energie v Alpách. Od té doby dodává přibližně 18,5 GWh ročně.

2001
Všechny elektrárny Swarovski jsou oficiálně uznány rakouskými úřady jako výrobci certifikované ekologické energie.
 

Domov pro každého

Title:

1947
V Kreuzbichlu (kopec poblíž Wattensu) je položen základní kámen nového firemního bydlení. Jeho stavba byla dokončena v roce 1950. Do dnešního dne bylo realizováno několik dalších bytových projektů.

1948
V podniku je zřízena kancelář sociální péče, která se zabývá sociálními a finančními problémy zaměstnanců společnosti. Naše bytová politika nabízela nízkoúročené úvěry na bydlení, materiální pomoc při stavbě bydlení a podporu v případě finanční nouze.

1951
Zahájení a zároveň i dokončení výstavby dvou obytných komplexů pro zaměstnance společnosti Swarovski Optik v Absamu a pro zaměstnance společnosti Swarovski ve Voldersu.

1952
Zahájení a zároveň dokončení výstavby dalšího obytného komplexu pro zaměstnance společnosti Swarovski ve Fritzensu.

2005
Slavnostní otevření nových 58 řadových domů pro zaměstnance. Tento projekt pomáhá zaměstnancům pronajmout si nebo koupit bydlení za dostupné ceny.

Vzácný zdroj

Title:

1970
Do provozu byla uvedena první cirkulační chladicí věž pro chlazení kompresorů stlačeného vzduchu. Tím se ušetřilo přibližně 90 % vody potřebné k chlazení.

1978–1982
Zahájení provozu čistírny odpadních vod, která čistí veškerou vodu opouštějící Závod 1. Řada následných iniciativ rozšířila čištění vody na Závod 2, čímž se rovněž rozšířila kapacita čisticího zařízení a procesní voda se rozdělila na vodu na leštění a vodu na řezání.

Čistší vzduch

Title:

1984
Společnost Swarovski dováží do Německa ropu s nízkým obsahem síry pro vytápění, což zvyšuje roční režijní náklady o ekvivalent dnešních 210 000 EUR, ale snižuje emise oxidu siřičitého o 60 tun. Společnost za to získala ekologickou cenu „Zelená větev“, kterou uděluje vláda spolkové země Tyrolsko.

1990
Společnost Swarovski začíná používat zemní plyn. Plyn od té chvíle nahrazuje topný olej pro výrobu tepla a tavení křišťálu, čímž se příslušné emise CO2 snižují o 30 %.

1996
Oddělení formování skla je vybaveno novými specializovanými prachovými filtry a novým odsávacím systémem. Ty umožnily snížit emise, znečištění a zdravotní rizika pro pracovníky hluboko pod zákonné limity.

Swarovski Waterschool

Title:

2000
V rakouském národním parku Vysoké Taury v povodí Dunaje se otevírá první škola Swarovski Waterschool. Zavádí se vzdělávací program, který učí děti i mládež o významu vody a jejím omezeném množství.

2006
V blízkosti národního parku Keoladeo v Rádžasthánu v povodí Gangy se otevírá první projekt mimo Rakousko, škola Swarovski Waterschool India.

2008
Škola Swarovski Waterschool začíná působit v šesti oblastech podél řeky Jang-c'-ťiang v Číně a ve 20 komunitách v okrese Kanungu v Ugandě.

2014
Swarovski Waterschool přichází do státu Pará v severní Brazílii a zaměřuje se na vzdělávání v oblasti vody a životního prostředí prostřednictvím školního a komunitního participativního vzdělávání.

2016
Zahájení tří pilotních projektů s různými organizacemi s cílem zdůraznit důležitost místních zdrojů vody. NGRREC: Mississippi River; Raks Thai Foundation; Chao Praya river basin; Fundação Amazonas Sustentável: Amazon.

2017
Swarovski Waterschool ve spolupráci se svými partnery z řad nevládních organizací spouští na webových stránkách Swarovski Waterschool celosvětové vydání výukových a vzdělávacích materiálů Drops of Knowledge for Rivers of Change.

2018
Uvedení dokumentárního filmu Waterschool na Netflixu, který sleduje zkušenosti několika mladých studentek žijících podél šesti velkých světových řek a vyzdvihuje úsilí projektu Swarovski Waterschool.

2021
Ve spolupráci s místními partnery Earthwatch Australia a Kids Teaching Kids zahajuje Swarovski Waterschool svůj pilotní projekt v australském Sydney. Pro Swarovski Waterschool, která nyní působí na šesti kontinentech, je to významný milník.

Inovace společnosti Swarovski ve světě křišťálu

Title:

2003
Společnost Swarovski získala certifikát OEKO-Tex 100 pro křišťálové komponenty, který potvrzuje bezpečnost výrobků i výrobních zařízení pro lidi i životní prostředí.

2007
Spuštění programu CLEAR, který se skládá ze souboru kritérií strukturovaných podle segmentů výrobků a zobrazuje všechny příslušné omezené a zakázané látky. To představuje důležitou součást všech specifikací výrobku.

2009
Díky inovativním a patentovaným vzorcům společnost Swarovski uvádí na trh červené křišťály Garnet a Indian Siam bez obsahu bez kadmia*.

2012
Spuštění programu Advanced Crystal, který dramaticky snižuje obsah olova na maximálně 90 ppm (počet částic na milion), aniž by byl ohrožen lesk a optická kvalita našich křišťálů.

2017

Program Advanced Crystal je posílen o nové průkopnické vzorce, které splňují nejpřísnější platné ekologické normy. Obsah olova je dále snížen na maximálně 40 částic na milion, čímž se Swarovski stává lídrem v oboru bezolovnatého* křišťálu.

Udržitelná architektura

Title:

2010
Nově postavená kancelářská budova ve švýcarském Mannedorf ve Švýcarsku splňuje švýcarský nízkoenergetický standard Minergie. Toho se podařilo dosáhnout integrovanou strukturou fasády, technickými systémy budovy a tepelně aktivními systémy. Byly splněny zejména požadavky na vzduchotěsnost, využití denního světla, vytápění, tepelnou izolaci, sklo pohlcující teplo, distribuci tepla a řízené větrání.

2018
Inaugurace a otevření Manufaktury (spolu s Campusem 311), našeho nejmodernějšího, udržitelně navrženého zařízení pro rychlé prototypování. Design tohoto prostoru o rozloze 7 000 m2, který vznikl ve spolupráci s norskými architekty ze společnosti Snhetta, má za cíl podporovat kreativitu a představivost. Budova Manufaktury zhmotňuje náš závazek k udržitelným inovacím a získala zlatý certifikát LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Swarovski Foundation

Title:

2013
Je založena nadace Swarovski Foundation, která navazuje na filantropii a dobročinnost pěti generací.

2017
V Muzeu designu je otevřeno Vzdělávací centrum nadace Swarovski Foundation, které poskytuje prostory pro vzdělávání v oblasti designu a každý rok přiláká až 40 000 studentů.

2021
Swarovski Foundation: Creatives for Our Future je nový globální grantový program, který byl vytvořen ve spolupráci s poradcem, Úřadem OSN pro partnerství, s cílem identifikovat a podpořit příští generaci kreativních lídrů v oblasti udržitelnosti.

Zodpovědný dodavatelský řetězec

Title:

2014
Zahájení programu Responsible Sourcing Initiative, který se zaměřuje na náš externí dodavatelský řetězec a který pokračuje dodnes. Zodpovědné získávání zdrojů zahrnuje sledování výkonnosti dodavatelů a jejich podporu při řízení sociálně-ekologických podmínek v jejich výrobních závodech.

Udržitelné inovace

Title:

2018
Atelier Swarovski uvádí na trh přelomovou kolekci: první jemné šperky z fairtradového zlata, diamantů Swarovski a laboratorně vytvořených smaragdů.

2022
Řada Fluenta (uvedená na trh v roce FW22), vyrobená ze znovuprobuzených křišťálů Swarovski a z 90 % z recyklovaného kovu, je naší první kolekcí zaměřenou na udržitelnost. Místo spotřeby nových surovin využívá vzácné zdroje, které už máme, což vede ke snížení emisí CO2 a ekologické stopy.

Síla slunce

Title:

2014
V naší továrně v indickém městě Pune je instalován solární střešní systém pro ohřev vody.

2018
Fotovoltaická instalace o výkonu 1400 kWp v Marigotu v Thajsku

2022
Společnost Swarovski dokončuje instalaci fotovoltaického systému o výkonu 300 kWp na střechách svých závodů ve Wattens.

Hodnocení dopadu našeho působení

Title:

2019
Společnost Swarovski zveřejňuje ve spolupráci se společností Trucost (součást S&P Global) průkopnickou studii, která ukazuje, jaký vliv má křišťál Swarovski na životní prostředí. Výsledky ukazují, že křišťál Swarovski má nižší ekologické náklady než jiné šperkařské materiály.

2021
Společnost Swarovski provádí své první kompletní environmentální hodnocení životního cyklu 5 našich nejprodávanějších výrobků. Výsledky LCA ukazují, jaká palčivá místa je třeba řešit, aby se snížil negativní dopad na životní prostředí.

Nový začátek

Title:
2020
Společnost Swarovski zahajuje dosud nejrozsáhlejší transformaci svého podnikání a plně začleňuje udržitelnost do svého obchodního modelu Swarovski Crystal Business. To nám umožnilo připravit se na budoucí výzvy a posílit náš závazek vůči naší vizi, strategii a programům udržitelnosti.

Zmírňování globálního oteplování

Title:

2021
Společnost Swarovski se připojila k iniciativě Science Based Targets (SBTi) následovat ověřený přístup redukce skleníkových plynů a závazku, že do roku 2030 sníží absolutní emise skleníkových plynů rozsahu 1 a rozsahu 2 o 47 % a emise rozsahu 3 o 28 %. To představuje zásadní změnu ve způsobu fungování našeho vertikálně integrovaného podniku.

2022
Od letošního roku získávají všechny naše asijské výrobní závody 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů z fotovoltaických elektráren a větrných elektráren v regionu prostřednictvím certifikátů energie z obnovitelných zdrojů. Toto úsilí nám umožňuje výrazně snížit naše emise v rozsahu 2.

Informování o našem působení a pokroku

Title:
2022
V rámci našeho závazku zvýšit transparentnost našich ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů jsme přešli z dvouletého podávání zpráv o udržitelnosti na roční.