Bezplatné standardní dodání při objednávce nad 2 100 Kč
Vyhledat
Péče o životní prostředí je v centru našeho podnikání již více než 125 let a vychází z průkopnických zásad našeho zakladatele Daniela Swarovského: chovat se jako zodpovědný světoobčan. Tyto zásady zůstávají naším vodítkem dodnes, ale uvědomujeme si, že abychom zmírnili škody způsobené lidskou činností, musíme jít mnohem dál.

Globální podniky, jako je ten náš, mají povinnost přehodnotit způsob, jakým fungují. Pokud budeme jednat rychle a odvážně, můžeme ještě nejhorší z očekávaných dopadů zmírnit. Proto usilovně pracujeme na snižování množství odpadu a emisí a neustále se snažíme zavádět opatření, která významně snižují naši ekologickou stopu.


Níže se dozvíte více o třech pilířích naší strategie udržitelnosti, které se zaměřují na naši planetu: Emise skleníkových plynů, Smysluplné materiály a Odpady a oběhové hospodářství.

Emise skleníkových plynů

Je všeobecně známo, že emise skleníkových plynů způsobené člověkem nejvíce přispívají k destabilizaci našeho klimatu. Abychom přispěli k omezení globálního oteplování, připojili jsme se k iniciativě Science Based Targets (SBTi), abychom mohli sledovat jasně definovanou cestu snižování emisí.

Budeme:

•    Snižovat absolutní emise skleníkových plynů v rozsahu 1 a 2 o 47 % a emise skleníkových plynů v rozsahu 3 o 28 % do roku 2030 proti hodnotám na základě roku 2019.
Naše iniciativy

Snižování emisí

Title:
Ve spolupráci s iniciativou Science Based Targets jsme si stanovili ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí uhlíku, včetně snížení emisí v rozsahu 1 a 2 o 47 % a emisí v rozsahu 3 o 28 % do roku 2030. Začali jsme tím, že jsme definovali oblasti našeho podnikání, kde můžeme nejsnáze snížit naši uhlíkovou stopu, což znamená, že od roku 2019 jsme již snížili emise rozsahu 1 a rozsahu 2 o 12 % a emise rozsahu 3 o 26 %. Níže je uvedeno, jak to děláme:

Plány snížení rozsahu 1 a 2:
•    Investice do naší energetické infrastruktury, včetně obnovitelných zdrojů energie, fotovoltaiky, tepelných čerpadel, vodíkové infrastruktury a potenciálu pro skladování energie s cílem dále zlepšit naši energetickou účinnost.
•    Zavedení elektrifikace všude, kde je to možné, včetně našich pecí na tavení skla.
•    Vyrovnávání zbývající spotřeby energie pomocí certifikátů energetických atributů pro obnovitelné zdroje.

Plány snížení rozsahu 3:
•    Zvyšování efektivity zpracování materiálů našich výrobků a přechod od primárních k recyklovaným zdrojům kovů.
•    Realizace globální hybridní pracovní politiky (včetně některých dnů práce z domova).
•    Spolupráce s našimi dodavateli na podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie v jejich výrobních procesech.
•    Postupný přechod od letecké k námořní a železniční nákladní dopravě.

Energetická účinnost

Title:
Energie ze slunce

V rámci našeho úsilí o zvýšení energetické účinnosti, snížení emisí skleníkových plynů a přechodu na obnovitelné zdroje energie všude tam, kde je to možné, je naším cílem rozšířit využívání fotovoltaiky v našich výrobních závodech a administrativních budovách. V rakouském Wattensu jsme nainstalovali náš druhý velký fotovoltaický systém o špičkovém výkonu 300 kilowattů (kWp) na ploše 1 600 m2. Již dříve jsme instalovali 1400kWp systém na našem řemeslném pracovišti v Thajsku a také solární střešní systém pro ohřev vody v Indii a další fotovoltaické instalace se připravují.

Studie návrhu sklářské pece

Společně s nadnárodní sklářskou společností, která se specializuje na výrobu skla a sklokeramiky, jsme zahájili projektovou studii, jejímž cílem bylo ověřit, zda lze naše agregáty tavit výhradně pomocí elektrické energie. Studie ukázala, že agregáty lze tavit s využitím 90 % elektrické energie, což znamená, že při tomto procesu můžeme výrazně snížit spotřebu plynu. Blížíme se k realizaci koncepce řešení zbývajících 10 % spotřebované energie. Jakmile toho dosáhneme, budeme schopni tavit velké objemy agregátů za použití 100 % obnovitelné energie, což bude velký milník na naší cestě ke snížení uhlíkové stopy našeho křišťálu.

Obchody Swarovski

Title:
S více než 7 500 přímými a nepřímými prodejními místy po celém světě je naše maloobchodní distribuce pro náš plán snižování emisí skleníkových plynů klíčová. Nedávno jsme v rámci transformace naší značky uvedli na trh nový koncept prodejny, který spotřebovává podstatně méně energie než ten, který nahradil. Kromě toho náš nový standard GLEAM (Guidelines for Engineering, Architecture & Management) popisuje náš vylepšený protokol interní architektury, který zajišťuje, že naše nově otevřené budovy a rekonstrukce budou energeticky účinnější, budou používat udržitelnější materiály a budou zahrnovat inkluzivní design a inteligentní správu internetu věcí pro analýzu dat. Obecně platí, že všechny naše vlajkové obchody budou i nadále procházet kompletní certifikací LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Zatímco velká pozornost je věnována materiálům, z nichž jsou obchody postaveny, a množství energie, kterou spotřebovávají, méně pozornosti se věnuje značnému množství odpadního materiálu, který vzniká při stěhování, uzavírání a rekonstrukcích obchodů. Realizovali jsme několik pilotních projektů, abychom prozkoumali možnosti recyklace dřívějších prvků architektury našich obchodů, a dosud jsme prostřednictvím našich obchodních partnerů recyklovali více než 100 tun materiálu. Jsme pevně přesvědčeni, že je naší povinností chovat se udržitelně i na konci životnosti obchodu, ne jen před jejím slavnostním otevřením nebo během každodenního provozu.

Smysluplné materiály

Lepším rozhodováním o materiálech můžeme omezit dopad na životní prostředí nejen my, ale i naši zákazníci. Naší vizí je i nadále investovat do inovativních nápadů v oblasti zodpovědného získávání zdrojů a výroby.

Budeme:

•    Na trh uvádět alespoň jednu skupinu udržitelných výrobků ročně a zároveň zvyšovat udržitelnost celého našeho sortimentu.

•    Do roku 2030 získávat všechny naše kovy ze zodpovědně spravovaných a recyklovaných zdrojů.
Naše iniciativy

Udržitelné výrobky

Title:

Stanovili jsme si, že do roku 2030 musí být 50 % našich výrobků vytvořeno v souladu s našimi hlavními zásadami udržitelných výrobků.

•    Materiály pocházejí ze zodpovědně spravovaných nebo recyklovaných zdrojů. 
•    Výrobky jsou vyráběny efektivně, bez odpadu a mohou být znovu použity. 
•    Zákazníci mohou snadno vrátit již použité zboží, abychom z něj mohli získat zpět cenné materiály.
•    Výrobky neškodí lidem ani životnímu prostředí. 
•    Komunikace o výrobcích je čestná, etická a podporuje zodpovědné používání.

Na podporu dosažení tohoto náročného cíle jsme v roce 2021 spustili program Sustainable Materials Pipeline (SMP). SMP umožňuje našim týmům designu, vývoje produktů, produktového marketingu a provozu spolupracovat při zavádění udržitelnějších materiálů. Navíc nám poskytuje nástroje pro hodnocení vlastností udržitelnosti materiálů od samého počátku procesu.

Odpady a oběhové hospodářství

Spojením našich odborných znalostí s inovativními nápady můžeme snížit množství odpadu a podpořit oběhovost. 

Budeme:

• Spolupracovat s externími odborníky a investovat do udržitelných inovací.

• Pracovat na zdvojnásobení efektivity využití materiálů do roku 2030. 

• Pracovat na přechodu našich obalů na certifikované nebo recyklované zdroje a na zajištění jejich recyklovatelnosti do roku 2030.

• Transformovat naše vlastní provozy tak, aby do roku 2030 nebyly z 90 % skládkovány a alespoň 70 % našeho odpadu bylo recyklováno nebo znovu využito.
Naše iniciativy

Znovuprobuzené křišťály

Title:
Křišťály Swarovski jsou vzácným zdrojem, kterým nechceme plýtvat. Naše iniciativa Znovuprobuzené křišťály nám umožňuje dát dosud nepoužitým křišťálům další šanci, aby byly obdivovány, místo aby byly vyřazeny. Neprodané křišťály uchováváme co nejdéle a snažíme se zajistit, aby byly použity k účelu, za kterým vznikly. 

Věříme v pozitivní a transformační sílu spolupráce a prostřednictvím našich projektů uvědomělého designu a partnerství věnujeme znovuprobuzené křišťály světoznámým akademickým institucím, začínajícím designérům i zavedeným jménům, aby je použili ve svých návrzích. Naším cílem je povzbudit je ke kreativnímu využití tohoto vynikajícího materiálu a zároveň zvýšit povědomí o významu udržitelného designu a odpadu jako cenného zdroje.

V roce 2021 jsme spolupracovali se značkou Viktor&Rolf, která naše znovuprobuzené křišťály zařadila do své kolekce FW21 Haute Couture, a s Kevinem Germanierem, který svou kolekci SS22 vytvořil za použití znovuprobuzených křišťálů a udržitelných materiálů. Ve spolupráci se značkou Germanier jsme také navrhli recyklovaný flakon parfému pro Guerlain posetý znovuprobuzenými křišťály.

Efektivita výroby

Title:
Neustále investujeme do systémů, které zlepšují spotřebu vody a snižují používání chemikálií při broušení křišťálů. V našem hlavním přípravném závodě v rakouském Wattensu náš uzavřený systém čištění odpadních vod čistí a recykluje 98 % vody z procesu leštění křišťálů a 88 % vody z procesu jejich broušení.

V našem výrobním závodě, který se rovněž nachází ve Wattensu, používáme chladicí mazací okruh, který napomáhá v procesu řezání křišťálů. Okruh pojme 1 200 m3 kapaliny a vyžaduje pečlivé přidávání příslušných chemikálií, aby byl zajištěn jeho optimální výkon a stabilita. Od roku 2015 do roku 2021 jsme snížili množství použitého chladicího maziva na polovinu. Podařilo se nám také zcela nebo částečně odstranit z procesu řadu chemických látek, včetně srážecího činidla a odpěňovače, a přepracovali jsme náš inhibitor koroze tak, aby neobsahoval fosfor. 

Všechna tato zlepšení jsou spíše výsledkem inovací než omezení výroby a mají přínos i pro bezpečnost našich kolegů.
Udržitelnost ve společnosti Swarovski

Naši lidé

Title:
Jsme společnost postavená na základech rovnosti a inkluzivity

Naše milníky

Title:
Dlouholetý odkaz udržitelnosti již od roku 1895