Bezplatné standardní dodání při objednávce nad 2 100 Kč
Vyhledat
Protože nám na klimatu záleží, kompenzujeme nevyhnutelné emise skleníkových plynů při všech dodávkách a vracení zboží ze stránek Swarovski.com. Podporujeme přitom vybrané ověřené a kvalitní projekty v oblasti ochrany klimatu prostřednictvím našeho partnera South Pole. Na rozdíl od mnoha jiných společností neočekáváme, že naši zákazníci budou za kompenzaci platit příplatek, ale náklady hradíme sami.

South Pole vyvíjí komplexní strategie, které mění opatření v oblasti klimatu v dlouhodobé obchodní příležitosti pro společnosti, vlády a organizace po celém světě, a od roku 2006 stojí v čele dekarbonizace. South Pole je také předním realizátorem projektů, společnost realizovala téměř 1 000 projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, lesnictví, zemědělství, průmyslu, domácností a veřejných institucí ve více než 50 zemích. South Pole díky klimatickému financování ušetřil více než gigatunu emisí CO2, poskytl sociální výhody méně privilegovaným komunitám, které jsou vůči změně klimatu obzvláště zranitelné, a pomohl vytvořit téměř 100 000 pracovních míst v rozvojových zemích.

Naše strategie snižování emisí skleníkových plynů

Title:
Kompenzace našich nevyhnutelných emisí prostřednictvím certifikovaných klimatických projektů je samozřejmě jen jedním z klíčových opatření, která podnikáme. Základem klimatické strategie je naše členství v iniciativě SBTi (Science Based Targets). Loni jsme se zavázali ke snižování absolutního rozsahu 1 a rozsahu 2 emisí o 47 % a rozsahu 3 emisí o 28 % do roku 2030. 

K dnešnímu dni a od výchozího roku 2019 jsme již snížili emise rozsahu 1 a rozsahu 2 o 12 % a emise rozsahu 3 o 26 %. Pokračujeme ve významných investicích do výroby, distribuce, procesů a politik, abychom urychlili snižování emisí skleníkových plynů a postupovali v souladu s Pařížskou dohodou z roku 2015.

Komplexní klimatická strategie představuje všechny metodiky, včetně snižování, odstraňování a kompenzace.
Kromě našich ambiciózních plánů na snížení emisí a klimatických projektů se společností South Pole jsme také nedávno podepsali pětiletou dohodu se společností Climeworks o aktivním odstraňování CO2 přímo z atmosféry (více informací zde).
Pravdou je, že každé klimatické řešení (pokud je certifikované a nápomocné) je platné. Je důležité přijmout všechna dostupná opatření a řešení, nikoli pouze jedno. Proto jsme si ve spolupráci se společností South Pole vybrali tři klíčové projekty, abychom diverzifikovali naše dopady v oblastech ochrany biologické rozmanitosti, získávání bioplynu a vodní energie.
Naše iniciativy ve spolupráci se společností South Pole

Malé vodní elektrárny Huóshuĭ

Title:

Čistá energie pro odlehlé horské komunity v Číně

Subtitle:
Již před více než sto lety náš zakladatel Daniel Swarovski využíval sílu vody. Ve Wattensu (v rakouském Tyrolsku) založil továrnu na broušení křišťálu, aby využil vodní energii pro proces broušení, který si nechal patentovat s vizí vytvořit „diamant pro každého“.

Stejně tak lze využít mohutné řeky v čínských horských oblastech k výrobě elektřiny pro odlehlé obce a širší region, ale vybudování vodních elektráren vyžaduje značné investice. Před zahájením projektu měly místní komunity špatné životní podmínky. V době, kdy 80 % čínské spotřeby energie pokrývaly uhelné elektrárny, měly tyto komunity nespolehlivý přístup k elektřině a regionální investice byly malé.

Sestavu Huóshuĭ tvoří 95 malých vodních elektráren. Tyto malé elektrárny mají výkon od 0,1 do 14 MW a dohromady dodávají tolik obnovitelné energie, že by ročně stačila na napájení více než půl milionu průměrných čínských domácností. Jejich průtočná konstrukce jim to umožňuje s minimálním dopadem na životní prostředí.
 • Standardy projektu: SocialCarbon, VCS Verified Carbon Standard

Dopady:
 • 369 000 tun emisí CO2e (ekvivalentů oxidu uhličitého) zmírněných každý rok (SDG13)
 • 740 000 MWh ročně vyrobené energie z obnovitelných zdrojů (SDG7)
 • Příspěvky k cílům udržitelného rozvoje (SDG) OSN č. 4, 8 a 5

Rezervace biologické rozmanitosti Rimba Raya

Title:

Zachování tropických rašelinných lesů na Borneu a zlepšení života místních obyvatel

Subtitle:

Rašelinné bažinaté lesy Rimba Raya se nacházejí v provincii Střední Kalimantan na ostrově Borneo v Indonésii. Před zahájením projektu plánovala vláda provincie přeměnit tato biologicky nesmírně rozmanitá tropická rašeliniště na čtyři plantáže palmového oleje.

Rezervace Rimba Raya chrání 91 215 hektarů bohatých tropických rašelinných lesů, které jsou monitorovány místními strážci a satelitními a leteckými snímky. Kromě zachování rozmanitosti ekosystémů a životního prostředí ohrožených druhů, jako je orangutan bornejský, projekt snižuje emise tím, že zabraňuje plánovanému odlesnění více než 47 000 hektarů lesů s výhledem produkce palmového oleje.

Projekt Rimba Raya nejen zachycuje uhlík a chrání životní prostředí pro místní volně žijící živočichy, ale také podporuje místní udržitelný rozvoj, zejména v oblasti environmentálního vzdělávání a budování ekonomických kapacit.

Standardy projektu:

 • Climate, Community & Biodiversity (CCB) Standards (Verra)
 • VCS Verified Carbon Standard (Verra)


Dopady:

 • 2 162 rozdaných vodních filtrů
 • 47 237 hektarů ochráněno
 • 3 500 000 tun emisí CO2e zmírněno

Lan Dokmai –⁠ Energie z odpadu

Title:

Snížení dopadů na klima a pomoc s udržitelným bioplynem

Subtitle:

Thajsko je jedním z největších producentů tapiokového škrobu, který tvoří důležitou součást ekonomiky. Výroba škrobu je bohužel uhlíkově náročný proces, který nejenže poškozuje životní prostředí, ale také produkuje silně zapáchající emise metanu z odpadních vod, které negativně ovlivňují kvalitu života v okolních oblastech.

Místo toho, aby metan volně unikal do atmosféry, je v rámci projektu zachycován a vyrábí se z něj čistá elektřina. Tato elektřina napájí výrobu v místní škrobárně; díky tomu je ovzduší čistší a je možné nakupovat méně fosilních paliv. To znamená, že lze získat příjmy na podporu sociálních a vzdělávacích aktivit v komunitě.

Díky nižšímu množství emisí metanu se výrazně zlepšila kvalita ovzduší v okolí závodu. Kromě toho projekt přináší nová pracovní místa a možnosti vzdělávání v oblasti moderních technologií. Vyčištěná odpadní voda je mnohem čistší a může být použita pro chov ryb a zavlažování okolních polí. Dokonce i kaly z odpadních vod jsou předávány zemědělcům a recyklovány jako hnojivo.

Stejně jako známý oxid uhličitý (CO2) je i metan (CH4) skleníkovým plynem, takže jeho přítomnost v atmosféře ovlivňuje teplotu a klimatický systém Země. Metan je emitován z různých antropogenních (člověkem ovlivněných) a přírodních zdrojů. Metan je po oxidu uhličitém druhým nejrozšířenějším antropogenním skleníkovým plynem, který se na celosvětových emisích podílí přibližně 20 %, a je také více než 25krát silnější než oxid uhličitý s ohledem na zadržování tepla v atmosféře. Snížení emisí metanu má proto významný vliv na omezení globálního oteplování.

Standardy projektu:
•    Gold Standard (WWF)
•    CDM Clean Development Mechanism (UN FCCC)

Dopady:

 • 20 000 tun emisí CO2e
 • 2 100 m2 vyčištěné odpadní vody
 • 2 200 litrů ušetřených fosilních paliv

Nejčastější dotazy

Co jsou uhlíkové kredity a jak fungují?

Uhlíkové kredity jsou měřitelná a ověřitelná snížení emisí z certifikovaných projektů v oblasti klimatu. Tyto projekty snižují, odstraňují nebo zamezují emisím skleníkových plynů. Přinášejí však i celou řadu dalších pozitivních přínosů, například posilují postavení komunit, chrání ekosystémy, obnovují lesy nebo snižují závislost na fosilních palivech.

Projekty musí splňovat přísná kritéria, aby prošly ověřením agentur třetích stran a hodnocením panelu odborníků v rámci předních standardů pro uhlíkové kompenzace, jako je Verra nebo Gold Standard. Poté, co si organizace nebo jednotlivec koupí uhlíkový kredit, je tento kredit trvale vyřazen, takže jej nelze znovu použít.

Co dělá dobrý projekt v oblasti klimatu dobrým?

Klíč je v detailech. Vysoce kvalitní uhlíkové kredity splňují přísné normy. To si můžete ověřit tak, že se ujistíte, že projekty, do kterých investujete, jsou registrovány v mezinárodně uznávaném ověřovacím standardu třetí strany, jako je například Gold Standard, Verra Verified Carbon Standard (VCS), Social Carbon and Climate, Community and Biodiversity Standards (CCBS) nebo standardy ověřené UNFCCC. Tyto normy také zdůrazňují další přínosy nad rámec uhlíku – všechny projekty South Pole přispívají k dosažení alespoň 3 cílů udržitelného rozvoje OSN. Může se jednat o zlepšení zdraví, vytvoření lepších vzdělávacích příležitostí, zlepšení ochrany volně žijících živočichů nebo dokonce budování udržitelných komunit.

Jak zjistím, že ke snížení emisí skutečně dochází? Co znamená adicionalita?

Ověřovací standardy schválené organizací ICROA (International Carbon Reduction and Offset Alliance), které dodržují všechny projekty South Pole, zajišťují, že projekt je skutečný, ověřený, trvalý a nápomocný.

V zájmu transparentnosti jsou uhlíkovým kreditům přidělována pořadová čísla a jsou vydávány, převáděny a trvale vyřazovány ve veřejně přístupných registrech emisí.

Adicionalita znamená, že snížení emisí dosažené projektem musí být „vyšší než při běžném provozu“. To znamená, že by k němu nedošlo, pokud by projekt nebyl realizován. Nákupem vysoce kvalitních a ověřených uhlíkových kreditů přímo financujete opatření v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje.

Jaké jsou různé typy projektů v oblasti klimatu?

Projekty snižují nebo odstraňují množství skleníkových plynů v atmosféře alespoň jedním ze tří způsobů.
 1. První z nich zamezuje emisím skleníkových plynů, například nahrazením energie z fosilních paliv energií z obnovitelných zdrojů.
 2. Druhý způsob odstraňuje emise z atmosféry, například výsadbou většího počtu stromů, které zachycují uhlík z atmosféry a ukládají ho v kapalné nebo pevné formě.
 3. Třetí zachycuje a likviduje emise, například zachycuje metan – skleníkový plyn mnohonásobně silnější než oxid uhličitý – z odpadních vod.

Náš globální partner South Pole má stovky různých projektů v oblasti klimatu, které se týkají následujících oblastí:
 1. Řešení založená na přírodě (zalesňování, obnova půdy, ochrana lesů, udržitelné obhospodařování půdy a zemědělství)
 2. Obnovitelná energie (projekty vodní, větrné, solární a geotermální energie)
 3. Komunitní projekty (vylepšená technologie vařičů, přístup k nezávadné vodě)
 4. Výroba energie z odpadu (bioplyn ze skládky nebo z průmyslu a biomasa).

Udržitelnost ve Swarovski

Odpovědné jednání je v našich hodnotách zakořeněno již od roku 1895.