Livrare gratuită la comenzi de peste 350 RON

Informații despre REACH

Title:

Prin informațiile de mai jos încercăm să răspundem la întrebările consumatorilor noștri cu privire la REACH și la Swarovski. Echipa noastră internă REACH a elaborat prezenta declarație pe baza solicitărilor anterioare de informații.

INFORMAȚII GENERALE DESPRE REACH
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) este un regulament al Uniunii Europene care a intrat în vigoare la 1 iunie 2007 și care definește diverse măsuri pentru limitarea utilizării anumitor substanțe chimice periculoase și reglementează expunerea consumatorilor la aceste substanțe. În conformitate cu REACH, companiile care își desfășoară activitatea în UE au diferite obligații legale, iar una dintre acestea este de a răspunde la întrebările consumatorilor finali cu privire la prezența, în produsele Swarovski, a anumitor substanțe incluse pe listă și, în caz afirmativ, de a furniza informații suficiente care să permită utilizarea în condiții de siguranță. Swarovski cunoaște foarte bine pașii care trebuie să fie întreprinși pentru conformitate cu prevederile REACH și va acționa în consecință.

NOTIFICARE PENTRU SUBSTANȚELE INCLUSE ÎN ARTICOLE
REACH reglementează faptul că, în cazul în care un articol conține așa-numitele substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) într-o concentrație care depășește 0,1% procente de masă, furnizorul articolului trebuie să pună la dispoziția consumatorului, la cererea acestuia din urmă, informații suficiente pentru o utilizare sigură a articolului, inclusiv cel puțin denumirea SVHC specific conținut de articol. Aceste informații sunt gratuite și vor fi furnizate în termen de 45 de zile. Cea mai recentă listă de substanțe SVHC, în conformitate cu legislația UE, este publicată pe pagina web a ECHA și poate fi consultată aici .

DECLARAȚIE REACH PENTRU ARTICOLELE SWAROVSKI
"SEPTEMBRIE 2021

PÂNĂ ÎN PREZENT, SWAROVSKI NU A FOST INFORMATĂ DE NICIUNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ VREUN COMPONENT AL UNUI ARTICOL SWAROVSKI CONȚINE SVHC ÎNTR-O CONCENTRAȚIE CARE DEPĂȘEȘTE 0,1% PROCENTE DE MASĂ. TOATE PRODUSELE SWAROVSKI FAC OBIECTUL UNUI PROGRAM DE TESTARE STATISTICĂ ȘI REZONABILĂ CARE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ ACESTEA NU CONȚIN SVHC ÎNTR-O CONCENTRAȚIE CARE DEPĂȘEȘTE 0,1% PROCENTE DE MASĂ."
Swarovski reevaluează această declarație imediat după publicarea oricărei modificări a listei SVHC, incluzând orice informație nouă referitoare la SVHC.
Swarovski și-a asumat angajamentul de a limita în mod activ utilizarea substanțelor chimice dăunătoare în toate produsele sale. Swarovski dorește să controleze strict substanțele utilizate și, prin urmare, ocupă o poziție de lider în cadrul sectorului prin stabilirea unor standarde globale proprii mai stricte pentru gestionarea substanțelor chimice. Atât CLEAR, programul nostru, cât și standardele noastre sunt obligatorii pentru toate unitățile noastre de producție la nivel global și pentru toți furnizorii noștri care fabrică produse Swarovski în întreaga lume. REACH face parte integrantă din CLEAR și este în atenția noastră.
În cazul în care problema dvs. nu este rezolvată în mod corespunzător, vă rugăm să ne contactați la reach.info@swarovski.com.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI ÎNTREBĂRI FRECVENTE
CE MĂSURI IA SWAROVSKI PENTRU A FI PREGĂTITĂ PENTRU REACH?

Activitatea de implementare a început în 2006, pentru a ne asigura că Swarovski este bine pregătită pentru REACH. Echipa noastră de experți monitorizează îndeaproape REACH și implementează toate măsurile necesare pentru a asigura o tranziție fără probleme după adoptarea REACH, evitând astfel orice întrerupere inutilă a comercializării și distribuției articolelor Swarovski.

CE SUNT SVHC?
O substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) este o substanță chimică (sau face parte dintr-un grup de substanțe chimice) pentru a cărei utilizare pe teritoriul Uniunii Europene s-a propus autorizarea în temeiul Regulamentului REACH. Includerea unei substanțe în lista SVHC de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) este primul pas al procedurii de restricționare a utilizării unei substanțe chimice. Lista SVHC se actualizează periodic.

REACH LA SWAROVSKI
Prin furnizarea acestor informații intenționăm să răspundem întrebărilor clienților noștri B2B (utilizatori din aval) cu privire la REACH și Swarovski. Echipa noastră internă REACH a elaborat prezenta declarație pe baza solicitărilor anterioare de informații.

INFORMAȚII GENERALE DESPRE REACH
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice (REACH) a intrat în vigoare la 1 iunie 2007. În conformitate cu REACH, companiile care își desfășoară activitatea pe teritoriul Uniunii Europene au diverse obligații legale, iar una dintre acestea este de a furniza informații suficiente despre anumite substanțe chimice periculoase conținute de produsele pe care le furnizează. Swarovski cunoaște foarte bine pașii care trebuie să fie întreprinși pentru conformitate cu prevederile REACH și va acționa în consecință.

NOTIFICARE PENTRU SUBSTANȚELE INCLUSE ÎN ARTICOLE
REACH reglementează faptul că, în cazul în care un articol conține așa-numitele substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) într-o concentrație care depășește 0,1% procente de masă, furnizorul articolului trebuie să pună la dispoziția beneficiarului informații suficiente pentru o utilizare în condiții de siguranță a articolului, inclusiv cel puțin denumirea SVHC conținut de articol. Aceste informații sunt gratuite. Cea mai recentă listă de substanțe SVHC, în conformitate cu legislația UE, este publicată pe pagina web a ECHA, pe care o puteți găsi aici.

DECLARAȚIE REACH PENTRU ARTICOLELE SWAROVSKI
"SEPTEMBRIE 2021

PÂNĂ ÎN PREZENT, SWAROVSKI NU A FOST INFORMATĂ DE NICIUNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ VREUN COMPONENT AL UNUI ARTICOL SWAROVSKI CONȚINE SVHC ÎNTR-O CONCENTRAȚIE MAI MARE DE 0,1% PROCENTE DE MASĂ. TOATE PRODUSELE SWAROVSKI FAC OBIECTUL UNUI PROGRAM DE TESTARE STATISTICĂ ȘI REZONABILĂ CARE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ ACESTEA NU CONȚIN SVHC ÎNTR-O CONCENTRAȚIE DE PESTE 0,1% PROCENTE DE MASĂ."
Swarovski reevaluează această declarație imediat după publicarea oricărei modificări a listei SVHC, incluzând orice informație nouă care ar putea afecta procesele de management al riscurilor legate de SVHC. În cazul în care o substanță conținută de articolele Swarovski este inclusă pe lista SVHC, Swarovski va emite, din proprie inițiativă, notificări gratuite către toți beneficiarii direcți cunoscuți ai articolelor afectate.
Swarovski și-a asumat angajamentul de a limita în mod activ utilizarea substanțelor chimice dăunătoare în toate produsele sale. Având în vedere complexitatea lanțurilor de aprovizionare din zilele noastre și angajamentul asumat de a asigura controlul strict asupra substanțelor utilizate, Swarovski ocupă o poziție de lider în cadrul sectorului, prin stabilirea propriilor standarde globale mai stricte pentru gestionarea substanțelor chimice: CLEAR, programul nostru global, și standardele noastre sunt obligatorii pentru toate unitățile noastre de producție la nivel global și pentru toți furnizorii noștri care fabrică produse Swarovski din întreaga lume. REACH face parte integrantă din programul nostru CLEAR este în atenția noastră.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI ÎNTREBĂRI FRECVENTE
CE MĂSURI IA SWAROVSKI PENTRU A IMPLEMENTA REACH?

Activitatea de implementare a început în 2006, pentru a ne asigura că Swarovski este bine pregătită pentru REACH. Echipa noastră de experți monitorizează îndeaproape REACH și implementează toate măsurile necesare pentru a asigura o tranziție fără probleme după adoptarea REACH, evitând astfel orice întrerupere inutilă a comercializării și distribuției articolelor Swarovski.

A ÎNREGISTRAT SWAROVSKI SUBSTANȚELE DIN PRODUSUL MEU?
Swarovski a înregistrat, dacă a fost necesar, toate substanțele fabricate sau importate în Uniunea Europeană. În ceea ce privește produsele chimice și articolele provenite din UE, Swarovski are calitatea de utilizator din aval. Prin urmare, am comunicat cu furnizorii noștri pentru a ne asigura că se vor utiliza materiile prime esențiale și că procesele noastre de producție nu vor fi afectate. Cu toate acestea, nu putem garanta că furnizorii noștri își înregistrează toate produsele și că țin cont de modalitățile în care le utilizăm la rândul nostru. În cazul în care există probleme la nivelul lanțului nostru de aprovizionare, Swarovski va depune eforturi alături de furnizorii săi pentru a le rezolva, deoarece acest lucru este în interesul reciproc al părților implicate.

CE ESTE UN UTILIZATOR DIN AVAL?
Un utilizator din aval înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Comunitate, alta decât producătorul sau importatorul, care utilizează o substanță, fie de sine stătătoare, fie în cadrul unui preparat, în cursul desfășurării activităților sale industriale sau profesionale. Un distribuitor sau un consumator nu are calitatea de utilizator din aval.

CE AR TREBUI SĂ FAC ÎN CALITATE DE UTILIZATOR DIN AVAL AL ARTICOLELOR SWAROVSKI?
Evaluarea riscurilor legate de utilizarea unei substanțe chimice joacă un rol central în cadrul conceptului REACH și va necesita un schimb de informații între furnizor și utilizatorul din aval. În general, Swarovski înțelege foarte bine aplicațiile tipice ale produselor sale de către utilizatorii din aval, dacă articolele respective sunt utilizate conform destinației prevăzute. La cerere, Swarovski va solicita în timp util toate informațiile necesare de la utilizatorii săi din aval, în cazul în care acest lucru se dovedește a fi necesar. În general, în acest moment nu este necesară nicio acțiune imediată din partea dumneavoastră.
În cazul în care utilizați articolele noastre într-un mod care nu corespunde destinației de utilizare specifice a acestora sau într-un mod de care, în opinia duneavoastră, nu avem cunoștință, anunțați-ne prin trimiterea unei comunicări prin lanțul de aprovizionare.

CE SUNT SVHC?
"Dorim să vă informăm cu privire la faptul că identificarea substanțelor drept substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) este un proces care include mai multe etape:
•    Un stat membru al UE pregătește un document în care indică, în detaliu, motivele pentru care consideră că o substanță periculoasă prezintă „motive de îngrijorare deosebită”. De obicei, această activitate nu este desfășurată în mod public, ci doar la inițiativa autorității competente a unui stat membru.
•    ECHA colectează apoi aceste documente și le publică pe site-ul său web sub forma unei „consultări” (a se vedea aici). Acest proces are loc de mai multe ori pe an. La finalul consultării se ajunge la un consens, care va consta fie în includerea unei anumite substanțe în lista SVHC, fie în neincluderea acesteia."

UNDE POT GĂSI CEA MAI RECENTĂ VERSIUNEA A LISTEI SVHC?
ECHA publică ultima versiune a listei SVHC pe site-ul său web. Numărul de substanțe din crește constant, iar cea mai recentă versiune este publicată aici.