my swarovski
Země/region
Česká republika

PRODUKTY SWAROVSKI

Doporučená péče
PÉČE O KŘIŠŤÁL
Křišťál Swarovski je jemný materiál, o který je nutné speciálně pečovat. Společnost Swarovski nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé po převzetí produktů. Dodržujte následující pokyny, aby nedošlo k poškození produktu a abyste zajistili co nejlepší stav produktu společnosti Swarovski po dlouhou dobu. 

ŠPERKY A HODINKY

Všechny módní šperky Swarovski jsou vyráběny tradičním způsobem a jsou tedy velmi jemné. Kov má povrchovou úpravu a každý křišťál je zasazován individuálně. Proto je zapotřebí speciální péče. Viz následující doporučení.

Šperky uchovávejte v původním balení nebo v měkkém pouzdře, aby se nepoškrábaly.

Často šperky leštěte měkkým hadříkem, aby si zachovaly původní oslnivý lesk.

Před mytím rukou, koupáním nebo nanášením přípravků (například parfému, laku na vlasy, mýdla nebo pleťového mléka) si šperky sejměte, protože by to mohlo poškodit kov a zkrátit životnost potažení, způsobit odbarvení a ztrátu lesku křišťálu.

Šperky si nasazujte jako poslední, když se oblékáte, a sejměte jako první, když se svlékáte.

Zabraňte kontaktu s vodou.

Dávejte pozor na tvrdé předměty (například klepání o předměty), které by mohly křišťál poškrábat nebo odštípnout.

V případě hodinek se podívejte na certifikát a návod uvedené zde.


KABELKY A DOPLŇKY
Kůže je přírodní materiál, který se vyvíjí v čase. Pro zachování jeho původního vzhledu doporučuje společnost Swarovski ošetřovat kožené výrobky opatrně a zabránit jejich přímému kontaktu s tukem, vodou, parfémy nebo make-upem, abyste zabránili šmouhám.
Kožené a látkové doplňky příliš nezatěžujte, aby neztratily původní tvar.

FIGURÍNY A DEKORATIVNÍ PŘEDMĚTY
Produkt opatrně leštěte měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna nebo ručně oplachujte ve vlažné vodě. Křišťálové produkty neponořujte do vody.
Očistěte měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna, aby se maximalizoval lesk.
Vyhněte se kontaktu s drsnými abrazivními materiály a čisticími přípravky na sklo/okna.
Při manipulaci s křišťálem se doporučuje používat bavlněné rukavice, aby na křišťálu nezůstaly otisky prstů.

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

Výměna náplně kuličkových per Swarovski Crystalline, pera USB nebo mechanické tužky je velmi jednoduchá. Stačí postupovat podle pokynů v těchto krátkých videích:

Výměna otočného typu hodinového strojku za polootočný
Výměna náplně kuličkového pera a dotykového pera
Výměna náplně mechanické tužky
Plnění pera Stellar


NÁRAMKY STARDUST

To read cleaning instructions for the Stardust Bracelet, please download the PDF here.


NÁRAMKY CRYSTALDUST

To read cleaning instructions for the Crystaldust Bracelet, please download the PDF here.


ŠPERKY KOLEKCE SPARKLING DANCE
Doporučujeme vám pravidelně šperky Swarovski čistit, aby byly plně funkční a zářivé.

Zboží ponořte do vlažné vody s pár kapkami přípravku na mytí nádobí nebo jemného mycího prostředku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SWAROVSKI
PRO ZÁKAZNÍKY MIMO USA

Společnost Swarovski nabízí plnou zákonnou záruku pokrývající vady na zpracování a materiálu u pravých značkových produktů společnosti Swarovski zakoupených ve vlastních prodejnách (včetně online prodejen) nebo u autorizovaných prodejců společnosti Swarovski. Záruční podmínky jsou uvedeny na stránkách www.swarovski.com v části Služby pro zákazníky, kde si je můžete kdykoli vyhledat. Záruční podmínky se mohou lišit podle trhů a regionů. Záruka se vztahuje pouze na škody, které nejsou podle názoru společnosti Swarovski nebo jejího autorizovaného prodejce způsobeny nehodou nebo nesprávným používáním, běžným opotřebením, modifikací, pokusem o opravu, zanedbáním nebo nedodržováním doporučení pro speciální péči o produkty od společnosti Swarovski. Doporučení pro péči najdete v části Služby pro zákazníky na stránkách www.swarovski.com, kde si je můžete kdykoli vyhledat.
Každá položka, která je v rámci této záruky shledána jako vadná, může být na základě uvážení společnosti Swarovski nebo jejího autorizovaného prodejce zpracována takto:

1. vyměněny za totožný díl, pokud je k dispozici:
2. vyměněny za díl srovnatelné hodnoty nebo 
3. opraveny podle míry poškození produktu v záruce a uskutečnitelnosti a dostupnosti náhradních dílů. 

Poškozený produkt je vhodné přinést do nejbližší prodejny Swarovski nebo autorizovanému prodejci Swarovski, který ho zašle místní obchodní společnosti Swarovski. Pokud jsou produkty zasílány poštou, měly by být pojištěné a měla by být využita certifikovaná nebo registrovaná poštovní společnost, protože společnost Swarovski nenese odpovědnost za škody, ztráty nebo krádeže v průběhu přepravy. 

Záruční servis je zdarma. Ponechejte si doklad o nákupu nebo doručení, potvrzení o daru nebo osvědčení pravosti pro případ, že budete uplatňovat záruku. Potvrzení nebo osvědčení slouží jako doklad o pravosti a autenticitě zakoupených produktů a jako důkaz nároku na tuto záruku. 

Tyto záruční podmínka platí, pokud pro konkrétní produkt nejsou uvedeny konkrétní záruční podmínky. Společnost Swarovski si vyhrazuje právo tyto záruční podmínky kdykoli na vlastní uvážení doplnit nebo přizpůsobit o dopady na budoucnost. 

Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva. 

Hodinky: pokud chcete zobrazit záruku na hodinky, stáhněte si dokument PDF.


ZÁKAZNÍCI V USA
1. Na co se tato záruka vztahuje?
Společnost Swarovski ručí za to, že všechny produkty její značky zakoupené u autorizovaného prodejce produktů Swarovski, včetně online nákupu na stránkách www.swarovski.com, jsou obchodovatelné kvality a při běžném používání bez vad na materiálech nebo zpracování. Společnost Swarovski opraví nebo může vyměnit v souladu s ustanoveními této záruky jakýkoli produkt značky Swarovski po dobu trvání záruky vysvětlenou u otázky 4 níže, pokud stanoví, že má produkt vadu na materiálu nebo zpracování.

2. Na co se záruka nevztahuje?
Tato záruka se nevztahuje na poškození produktů společnosti Swarovski způsobené nehodou, nesprávným používáním a zneužitím, modifikací, pokusem o opravu, zanedbáním po zakoupení, běžným opotřebením nebo nedodržováním pokynů pro péči o produkt. Pokyny pro péči o produkt jsou uvedeny v části Služby pro zákazníky na stránkách www.swarovski.com.

3. Na koho se záruka vztahuje?
Tato záruka je určena pro původního kupujícího produktu značky Swarovski a pro následné majitele produktu po dobu trvání záruky. Jako důkaz o nákupu produktu slouží nákupní doklad, potvrzení o daru, osvědčení pravosti od společnosti Swarovski nebo jejího autorizovaného prodejce.

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY
Z různých důvodů (včetně mimo jiné bez omezení na různé kolekce šperků v USA, Asii, Evropě a našich podniků Travel Retail, různých daní, různé cenové struktury, místních legislativních požadavků a logistických důvodů nemá společnost Swarovski mezinárodní politiku výměn nebo vracení. Proto nemůžeme vyměňovat, nahrazovat nebo proplácet produkty zakoupené v zahraničí.

Výměny a opravy
PRO ZÁKAZNÍKY MIMO USA
Společnost Swarovski nabízí plnou zákonem stanovenou záruku na šperky zakoupené u autorizovaného prodejce společnosti Swarovski. Záruka se vztahuje na materiály a vady způsobené běžným opotřebením a používáním.
Každý vadný produkt v záruční době přezkoumají a posoudí techničtí odborníci společnosti Swarovski. Na základě okolností může být produkt opraven, vyměněn za stejný produkt nebo za produkt srovnatelné hodnoty.
V případě výměny produktu však společnost Swarovski bohužel nemůže zaručit, že bude dodán přesně stejný produkt nebo design.
Společnost Swarovski neopraví, nevymění ani nenahradí žádné zboží, které bylo na základě uvážení společnosti předmětem nehody, běžného opotřebení, zneužití, modifikace, pokusu o opravu, zanedbání nebo nesprávného používání.
Pokud se na daný kousek nevztahují záruční podmínky společnosti Swarovski, může společnost nabídnout opravu za poplatek. Upozorňujeme, že vadný kousek lze opravit pouze v následujících případech:

Produkt je pravý výrobek společnosti Swarovski s logem Swarovski Swan.
Oprava je uskutečnitelná – musí být možné obnovit původní bezchybný stav produktu.
Jsou k dispozici náhradní díly (to obvykle neplatí, když se produkt přestal vyrábět).
Pokud si přejete vyměnit nebo opravit zboží, vezměte produkt v původním balení autorizovanému prodejci společnosti Swarovski. Pokud produkty zasíláte e-mailem, měly by být pojištěny a přepravovány certifikovanou poštou, protože společnost Swarovski nenese záruku za škody, ztráty nebo krádež způsobené během přepravy. Tyto služby oprav jsou k dispozici i pro produkty Swarovski zakoupené v zahraničí.

Hodinky
VÝMĚNA BATERIE
Nepokoušejte se vyměňovat baterii v hodinkách Swarovski sami. Svěřte hodinky autorizovanému prodejci společnosti Swarovski, který nabízí hodinky Swarovski, hodináři nebo klenotníkovi, který baterii vymění.

VÝMĚNA PÁSKU
Nepokoušejte se vyměňovat pásek na hodinkách Swarovski sami. Svěřte hodinky autorizovanému prodejci společnosti Swarovski, který nabízí hodinky Swarovski, hodináři nebo klenotníkovi, který pásek vymění.

KOVOVÉ ČÁSTI HODINEK
Hodinky společnosti Swarovski jsou zdobené prvotřídními křišťály Swarovski.

Kovové komponenty hodinek Swarovski jsou vyrobeny z nerezové oceli 316L, což je mimořádně odolná slitina kovů, která je téměř odolná proti rezivění, ztrátě barvy a korozi. Součástí této kompozice je také nikl tvořený zapouzdřenými molekulami niklu. Slitina je tedy klasifikována jako nevyvolávající alergii na nikl. Veškeré materiály používané pro hodinky Swarovski vyhovují evropským nařízením o uvolňování niklu. Navzdory tomu mohou ve velmi vzácných případech nastat alergické reakce na hodinky Swarovski, a to v důsledku vysoké citlivosti pokožky vůči niklu. Pokud se vám to stane, společnost doporučuje přestat hodinky Swarovski nosit. Produkt pečlivě leštěte měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna nebo ručně vyčistěte vlažnou vodou. Neponořujte do vody křišťálové produkty.Maximalizaci lesku zajistíte vysušením měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna.
Zabraňte kontaktu s hrubými abrazivními materiály a čisticími prostředky na sklo/okna.
Při práci s křišťály se doporučuje používat bavlněné rukavice, aby na nich nezůstaly otisky prstů.

Pouzdro Sparkling kompatibilní s hodinkami Apple Watch® – PÉČE A ÚDRŽBA
1.Vyjměte produkt z obalu.

2.Pouzdro Swarovski Sparkling připevníte opatrným položením na hodinky Apple Watch®.

3.Ujistěte se, že pouzdro Swarovski je zarovnáno s tvarem hodinek Apple Watch® a pozicí tlačítek.

4.Pouzdro Swarovski odstraníte opatrným zvednutím z hodinek Apple Watch®.

5.Pro odstranění prachu z pouzdra Swarovski použijte čistý suchý antistatický hadřík. V případě silnějšího znečištění použijte vlažnou vodu s malým množstvím prostředku na mytí nádobí.

6.Pouzdro Swarovski Sparkling je navrženo speciálně pro hodinky Apple Watch® o velikostech 40 mm a 44 mm a je kompatibilní s hodinkami Apple Watch® Series 4 a 5.

7.Pouzdro Swarovski Sparkling je delikátní výrobek. Ujistěte se proto, že nepřijde do kontaktu s vodou.

8.Apple Watch® je ochranná známka společnosti Apple Inc.

9.Společnost Swarovski není zodpovědná za vady nebo poruchy způsobené nesprávným použitím, zneužitím, nedodržením poskytnutých pokynů nebo použitím s vybavením, pro které není určeno k použití.

Doporučená péče
PÉČE O KŘIŠŤÁL
Křišťál Swarovski je jemný materiál, o který je nutné speciálně pečovat. Společnost Swarovski nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé po převzetí produktů. Dodržujte následující pokyny, aby nedošlo k poškození produktu a abyste zajistili co nejlepší stav produktu společnosti Swarovski po dlouhou dobu. 

ŠPERKY A HODINKY

Všechny módní šperky Swarovski jsou vyráběny tradičním způsobem a jsou tedy velmi jemné. Kov má povrchovou úpravu a každý křišťál je zasazován individuálně. Proto je zapotřebí speciální péče. Viz následující doporučení.

Šperky uchovávejte v původním balení nebo v měkkém pouzdře, aby se nepoškrábaly.

Často šperky leštěte měkkým hadříkem, aby si zachovaly původní oslnivý lesk.

Před mytím rukou, koupáním nebo nanášením přípravků (například parfému, laku na vlasy, mýdla nebo pleťového mléka) si šperky sejměte, protože by to mohlo poškodit kov a zkrátit životnost potažení, způsobit odbarvení a ztrátu lesku křišťálu.

Šperky si nasazujte jako poslední, když se oblékáte, a sejměte jako první, když se svlékáte.

Zabraňte kontaktu s vodou.

Dávejte pozor na tvrdé předměty (například klepání o předměty), které by mohly křišťál poškrábat nebo odštípnout.

V případě hodinek se podívejte na certifikát a návod uvedené zde.


KABELKY A DOPLŇKY
Kůže je přírodní materiál, který se vyvíjí v čase. Pro zachování jeho původního vzhledu doporučuje společnost Swarovski ošetřovat kožené výrobky opatrně a zabránit jejich přímému kontaktu s tukem, vodou, parfémy nebo make-upem, abyste zabránili šmouhám.
Kožené a látkové doplňky příliš nezatěžujte, aby neztratily původní tvar.

FIGURÍNY A DEKORATIVNÍ PŘEDMĚTY
Produkt opatrně leštěte měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna nebo ručně oplachujte ve vlažné vodě. Křišťálové produkty neponořujte do vody.
Očistěte měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna, aby se maximalizoval lesk.
Vyhněte se kontaktu s drsnými abrazivními materiály a čisticími přípravky na sklo/okna.
Při manipulaci s křišťálem se doporučuje používat bavlněné rukavice, aby na křišťálu nezůstaly otisky prstů.

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

Výměna náplně kuličkových per Swarovski Crystalline, pera USB nebo mechanické tužky je velmi jednoduchá. Stačí postupovat podle pokynů v těchto krátkých videích:

Výměna otočného typu hodinového strojku za polootočný
Výměna náplně kuličkového pera a dotykového pera
Výměna náplně mechanické tužky
Plnění pera Stellar


NÁRAMKY STARDUST

To read cleaning instructions for the Stardust Bracelet, please download the PDF here.


NÁRAMKY CRYSTALDUST

To read cleaning instructions for the Crystaldust Bracelet, please download the PDF here.


ŠPERKY KOLEKCE SPARKLING DANCE
Doporučujeme vám pravidelně šperky Swarovski čistit, aby byly plně funkční a zářivé.

Zboží ponořte do vlažné vody s pár kapkami přípravku na mytí nádobí nebo jemného mycího prostředku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SWAROVSKI
PRO ZÁKAZNÍKY MIMO USA

Společnost Swarovski nabízí plnou zákonnou záruku pokrývající vady na zpracování a materiálu u pravých značkových produktů společnosti Swarovski zakoupených ve vlastních prodejnách (včetně online prodejen) nebo u autorizovaných prodejců společnosti Swarovski. Záruční podmínky jsou uvedeny na stránkách www.swarovski.com v části Služby pro zákazníky, kde si je můžete kdykoli vyhledat. Záruční podmínky se mohou lišit podle trhů a regionů. Záruka se vztahuje pouze na škody, které nejsou podle názoru společnosti Swarovski nebo jejího autorizovaného prodejce způsobeny nehodou nebo nesprávným používáním, běžným opotřebením, modifikací, pokusem o opravu, zanedbáním nebo nedodržováním doporučení pro speciální péči o produkty od společnosti Swarovski. Doporučení pro péči najdete v části Služby pro zákazníky na stránkách www.swarovski.com, kde si je můžete kdykoli vyhledat.
Každá položka, která je v rámci této záruky shledána jako vadná, může být na základě uvážení společnosti Swarovski nebo jejího autorizovaného prodejce zpracována takto:

1. vyměněny za totožný díl, pokud je k dispozici:
2. vyměněny za díl srovnatelné hodnoty nebo 
3. opraveny podle míry poškození produktu v záruce a uskutečnitelnosti a dostupnosti náhradních dílů. 

Poškozený produkt je vhodné přinést do nejbližší prodejny Swarovski nebo autorizovanému prodejci Swarovski, který ho zašle místní obchodní společnosti Swarovski. Pokud jsou produkty zasílány poštou, měly by být pojištěné a měla by být využita certifikovaná nebo registrovaná poštovní společnost, protože společnost Swarovski nenese odpovědnost za škody, ztráty nebo krádeže v průběhu přepravy. 

Záruční servis je zdarma. Ponechejte si doklad o nákupu nebo doručení, potvrzení o daru nebo osvědčení pravosti pro případ, že budete uplatňovat záruku. Potvrzení nebo osvědčení slouží jako doklad o pravosti a autenticitě zakoupených produktů a jako důkaz nároku na tuto záruku. 

Tyto záruční podmínka platí, pokud pro konkrétní produkt nejsou uvedeny konkrétní záruční podmínky. Společnost Swarovski si vyhrazuje právo tyto záruční podmínky kdykoli na vlastní uvážení doplnit nebo přizpůsobit o dopady na budoucnost. 

Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva. 

Hodinky: pokud chcete zobrazit záruku na hodinky, stáhněte si dokument PDF.


ZÁKAZNÍCI V USA
1. Na co se tato záruka vztahuje?
Společnost Swarovski ručí za to, že všechny produkty její značky zakoupené u autorizovaného prodejce produktů Swarovski, včetně online nákupu na stránkách www.swarovski.com, jsou obchodovatelné kvality a při běžném používání bez vad na materiálech nebo zpracování. Společnost Swarovski opraví nebo může vyměnit v souladu s ustanoveními této záruky jakýkoli produkt značky Swarovski po dobu trvání záruky vysvětlenou u otázky 4 níže, pokud stanoví, že má produkt vadu na materiálu nebo zpracování.

2. Na co se záruka nevztahuje?
Tato záruka se nevztahuje na poškození produktů společnosti Swarovski způsobené nehodou, nesprávným používáním a zneužitím, modifikací, pokusem o opravu, zanedbáním po zakoupení, běžným opotřebením nebo nedodržováním pokynů pro péči o produkt. Pokyny pro péči o produkt jsou uvedeny v části Služby pro zákazníky na stránkách www.swarovski.com.

3. Na koho se záruka vztahuje?
Tato záruka je určena pro původního kupujícího produktu značky Swarovski a pro následné majitele produktu po dobu trvání záruky. Jako důkaz o nákupu produktu slouží nákupní doklad, potvrzení o daru, osvědčení pravosti od společnosti Swarovski nebo jejího autorizovaného prodejce.

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY
Z různých důvodů (včetně mimo jiné bez omezení na různé kolekce šperků v USA, Asii, Evropě a našich podniků Travel Retail, různých daní, různé cenové struktury, místních legislativních požadavků a logistických důvodů nemá společnost Swarovski mezinárodní politiku výměn nebo vracení. Proto nemůžeme vyměňovat, nahrazovat nebo proplácet produkty zakoupené v zahraničí.

Výměny a opravy
PRO ZÁKAZNÍKY MIMO USA
Společnost Swarovski nabízí plnou zákonem stanovenou záruku na šperky zakoupené u autorizovaného prodejce společnosti Swarovski. Záruka se vztahuje na materiály a vady způsobené běžným opotřebením a používáním.
Každý vadný produkt v záruční době přezkoumají a posoudí techničtí odborníci společnosti Swarovski. Na základě okolností může být produkt opraven, vyměněn za stejný produkt nebo za produkt srovnatelné hodnoty.
V případě výměny produktu však společnost Swarovski bohužel nemůže zaručit, že bude dodán přesně stejný produkt nebo design.
Společnost Swarovski neopraví, nevymění ani nenahradí žádné zboží, které bylo na základě uvážení společnosti předmětem nehody, běžného opotřebení, zneužití, modifikace, pokusu o opravu, zanedbání nebo nesprávného používání.
Pokud se na daný kousek nevztahují záruční podmínky společnosti Swarovski, může společnost nabídnout opravu za poplatek. Upozorňujeme, že vadný kousek lze opravit pouze v následujících případech:

Produkt je pravý výrobek společnosti Swarovski s logem Swarovski Swan.
Oprava je uskutečnitelná – musí být možné obnovit původní bezchybný stav produktu.
Jsou k dispozici náhradní díly (to obvykle neplatí, když se produkt přestal vyrábět).
Pokud si přejete vyměnit nebo opravit zboží, vezměte produkt v původním balení autorizovanému prodejci společnosti Swarovski. Pokud produkty zasíláte e-mailem, měly by být pojištěny a přepravovány certifikovanou poštou, protože společnost Swarovski nenese záruku za škody, ztráty nebo krádež způsobené během přepravy. Tyto služby oprav jsou k dispozici i pro produkty Swarovski zakoupené v zahraničí.

Hodinky
VÝMĚNA BATERIE
Nepokoušejte se vyměňovat baterii v hodinkách Swarovski sami. Svěřte hodinky autorizovanému prodejci společnosti Swarovski, který nabízí hodinky Swarovski, hodináři nebo klenotníkovi, který baterii vymění.

VÝMĚNA PÁSKU
Nepokoušejte se vyměňovat pásek na hodinkách Swarovski sami. Svěřte hodinky autorizovanému prodejci společnosti Swarovski, který nabízí hodinky Swarovski, hodináři nebo klenotníkovi, který pásek vymění.

KOVOVÉ ČÁSTI HODINEK
Hodinky společnosti Swarovski jsou zdobené prvotřídními křišťály Swarovski.

Kovové komponenty hodinek Swarovski jsou vyrobeny z nerezové oceli 316L, což je mimořádně odolná slitina kovů, která je téměř odolná proti rezivění, ztrátě barvy a korozi. Součástí této kompozice je také nikl tvořený zapouzdřenými molekulami niklu. Slitina je tedy klasifikována jako nevyvolávající alergii na nikl. Veškeré materiály používané pro hodinky Swarovski vyhovují evropským nařízením o uvolňování niklu. Navzdory tomu mohou ve velmi vzácných případech nastat alergické reakce na hodinky Swarovski, a to v důsledku vysoké citlivosti pokožky vůči niklu. Pokud se vám to stane, společnost doporučuje přestat hodinky Swarovski nosit. Produkt pečlivě leštěte měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna nebo ručně vyčistěte vlažnou vodou. Neponořujte do vody křišťálové produkty.Maximalizaci lesku zajistíte vysušením měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna.
Zabraňte kontaktu s hrubými abrazivními materiály a čisticími prostředky na sklo/okna.
Při práci s křišťály se doporučuje používat bavlněné rukavice, aby na nich nezůstaly otisky prstů.

Pouzdro Sparkling kompatibilní s hodinkami Apple Watch® – PÉČE A ÚDRŽBA
1.Vyjměte produkt z obalu.

2.Pouzdro Swarovski Sparkling připevníte opatrným položením na hodinky Apple Watch®.

3.Ujistěte se, že pouzdro Swarovski je zarovnáno s tvarem hodinek Apple Watch® a pozicí tlačítek.

4.Pouzdro Swarovski odstraníte opatrným zvednutím z hodinek Apple Watch®.

5.Pro odstranění prachu z pouzdra Swarovski použijte čistý suchý antistatický hadřík. V případě silnějšího znečištění použijte vlažnou vodu s malým množstvím prostředku na mytí nádobí.

6.Pouzdro Swarovski Sparkling je navrženo speciálně pro hodinky Apple Watch® o velikostech 40 mm a 44 mm a je kompatibilní s hodinkami Apple Watch® Series 4 a 5.

7.Pouzdro Swarovski Sparkling je delikátní výrobek. Ujistěte se proto, že nepřijde do kontaktu s vodou.

8.Apple Watch® je ochranná známka společnosti Apple Inc.

9.Společnost Swarovski není zodpovědná za vady nebo poruchy způsobené nesprávným použitím, zneužitím, nedodržením poskytnutých pokynů nebo použitím s vybavením, pro které není určeno k použití.

POTŘEBUJETE POMOC?

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
Otevírací doba

Po - Pá 09:00 - 18:00 hodin

Telefon
+423 399 5069