Bezplatné standardní dodání při objednávce nad 2 100 Kč

Produkty Swarovski

Title:

Výměny a opravy

Dá se má položka opravit?

Vezměte, prosíme, svou položku, spolu s dokladem o nákupu, do nejbližší prodejny Swarovski, kde vám rádi pomohou a položku posoudí. ​

Pokud objevíte závadu, která bude posouzena tak, že se na ni vztahuje záruka, bude vám nabídnuta výměna zboží nebo oprava. ​

V případě, že se na poškození záruka nevztahuje, může vám být nabídnuta oprava za úhradu.​

Nejbližší prodejnu najdete pomocí našeho online vyhledávače prodejny: www.swarovski.com/store-finder/​

Upozorňujeme, že i v případě, že nemáte doklad o nákupu, nebo že u položky již uplynula záruční doba, můžeme vám stále nabídnout opravu za úhradu.​

 

Mohu svůj produkt poslat přímo do střediska oprav?

Aktuálně nenabízíme možnost poslat produkty na opravu přímo do našeho střediska oprav. 

Vezměte, prosíme, svou položku, spolu s dokladem o nákupu, do nejbližší prodejny Swarovski, kde vám rádi pomohou a položku posoudí. 

Nejbližší prodejnu najdete pomocí online vyhledávače prodejen: www.swarovski.com/store-finder/

Zásady pro opravy

Společnost Swarovski nabízí kompletní zákonnou záruku na zboží zakoupené od prodejců autorizovaných společnosti Swarovski. Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu, které se projeví při běžném nošení a používání produktu. Každý vadný produkt v záruční době bude přezkoumán a posouzen našimi technickými odborníky. Podle okolností bude produkt opraven, vyměněn za stejný produkt nebo nahrazen produktem srovnatelné hodnoty. V případě náhrady Swarovski bohužel nemůže zaručit, že zákazníci obdrží přesně stejný produkt nebo design. Společnost Swarovski není povinna opravit, vyměnit ani nahradit žádné zboží, které bylo podle názoru společnosti předmětem nehody, běžného opotřebení a odření, hrubého zacházení, vlastních úprav, pokusu o opravu, nedbalosti nebo nevhodného použití. Pokud se na produkt nevztahují záruční podmínky společnosti Swarovski, může společnost nabídnout opravu za poplatek. Upozorňujeme, že vadný produkt lze opravit pouze v těchto případech:
1. Produkt je pravý šperk společnosti Swarovski s logem labutě Swarovski.
2. Oprava je proveditelná – musí být možné navrátit šperk do jeho původního, nedotčeného stavu.
3. Dosud jsou k dispozici náhradní díly (ty obvykle nejsou, pokud se šperk již přestal vyrábět). Pokud byste chtěli vyměnit nebo opravit produkt, přineste jej v originálním balení do autorizované prodejny Swarovski.
Služba opravy je k dispozici také pro produkty Swarovski, které byly zakoupeny v zahraničí.

Prohlédněte si také další naše sekce

Title:

Ještě to není vyřešeno?

Title: