my swarovski
Země/region
Česká republika

Sdělení pro naši komunitu Swarovski v souvislosti s globální epidemií a šířením koronaviru COVID-19

 

Zdraví a kvalita života všech našich zákazníků i zaměstnanců a rovněž jejich rodin i přátel jsou v těchto těžkých dnech naší prvořadou prioritou. Vzhledem k celosvětovému šíření viru COVID-19 přísně dodržujeme pokyny Světové zdravotnické organizace, řídíme se nařízeními a doporučeními vlád v příslušných zemích a s velkou péčí zavádíme preventivní opatření. To znamená, že jsme se rozhodli v souladu s nařízeními místních vlád uzavřít v mnoha zemích naše prodejny a v případě potřeby zavřeme i další.

Nicméně i když se zákazníci nemohou těšit z nakupování v prodejnách, existují četné digitální možnosti, jak objevovat celou řadu faset neboli stránek značky Swarovski. Našim zákazníkům doporučujeme, aby nadále využívali naše webové stránky, kde nyní nabízíme celosvětově dopravu zdarma. Webové stránky zaručí příjemné zážitky z nakupování s plným přístupem do světa Swarovski a k jeho četným kolekcím.

Rádi bychom vám poděkovali za vaši stálou podporu a trpělivost, s nimiž nám pomáháte překonávat toto náročné období.

 

1. Jaká opatření zavedla společnost Swarovski, aby zajistila bezpečné podmínky pro své zaměstnance?

Zdraví a kvalita života našich zaměstnanců a zákazníků jsou pro společnost Swarovski absolutní prioritou. Vzhledem k celosvětovému rozšíření viru COVID-19 byly zavřeny mnohé naše kanceláře a našim zaměstnancům bylo doporučeno, aby – kdekoli je to možné – pokračovali v práci z domova. Dále jsme se rozhodli v souladu s nařízeními místních vlád a zdravotnických organizací uzavřít v mnoha zemích naše prodejny a v případě potřeby zavřeme i další, a to podle pokynů příslušných úřadů.

 

2. Dodržuje společnost Swarovski opatření a doporučení Světové zdravotnické organizace a vlády?

Řídíme se pokyny vlád a zdravotnických orgánů v zemích, v nichž působíme. Řada našich kanceláří byla uzavřena a naši zaměstnanci byli vyzváni, aby – kde je to možné – pracovali z domova. Dále jsme se rozhodli v souladu s nařízeními místních vlád a zdravotnických organizací uzavřít v mnoha zemích naše prodejny a v případě potřeby zavřeme i další, a to podle pokynů příslušných úřadů. V našich prodejnách, které zůstaly otevřené, pracujeme s mimořádným úsilím na tom, abychom plnili pokyny Světové zdravotnické organizace, a přijímáme veškerá preventivní opatření, abychom zamezili šíření viru COVID-19.

 

3. Uzavřela společnost Swarovski dočasně některé své prodejny?

Po propuknutí pandemie nemoci COVID-19 jsme se v březnu 2020 rozhodli zavřít prodejny v řadě zemí, v souladu s pokyny tamních úřadů a zdravotních organizací.

Prevence šíření nákazy nemocí COVID-19 však doznala v některých zemích určitých změn. Rozhodli jsme se některé prodejny znovu otevřít, v souladu s vládními nařízeními a za konkrétních bezpečnostních opatření. Další informace o otevírání prodejen najdete ve vyhledávači prodejen.

 

4. Jaká bezpečnostní opatření přijímá společnost Swarovski, aby zajistila bezpečnost svých zákazníků a zaměstnanců v prodejnách?

Abychom zajistili maximální ochranu našich zaměstnanců i zákazníků, dočasně jsme uzavřeli naše prodejny v nejvíce zasažených zemích, v souladu s opatřeními stanovenými místními vládami. V našich prodejnách, které zůstaly otevřené, pracujeme s mimořádným úsilím na tom, abychom plnili pokyny Světové zdravotnické organizace, a přijímáme veškerá preventivní opatření, abychom zamezili šíření viru COVID-19.

 

5. Mohou zákazníci stále nakupovat on-line na stránce Swarovski.com?

Vám všem, kteří i nadále toužíte sledovat, co je nového ve světě Swarovski, doporučujeme, abyste navštěvovali naše stránky, jež zaručují úžasné zážitky z nakupování a plný přístup k celému našemu produktovému sortimentu. Nyní také nabízíme všem našim zákazníkům dopravu zboží zdarma do celého světa.

 

6. Jsou pro zákazníky zavedena nějaká omezení dodávek produktů zakoupených na stránce Swarovski.com?

V případě, že je do některých zemí zakázáno doručovat zásilky, což zavedeme v souladu s pokyny místních vlád v nezbytném rozsahu, doporučujeme vám, abyste se obrátili se na naše oddělení zákaznického servisu, kde vám podají bližší informace.

 

7. Existují nějaká omezení pro zákazníky, kteří chtějí uplatnit své kupony programu Swarovski Club?

U kuponů Swarovski Club, které zákazníci získali letos a které dosud neměli možnost uplatnit, jsme prodloužili platnost o tři měsíce. To také znamená, že veškeré kupony, na něž získáte nárok do konce května 2020, budou mít rovněž platnost o tři měsíce prodlouženou, abychom zajistili, že o nic nepřijdete. Mnohé kupony Swarovski Club lze uplatnit také on-line, takže pokud nemůžete ve vaší zemi navštívit naše prodejny, doporučujeme vám, abyste zavítali na naše webové stránky a maximálně využili své odměny.

 

8. Jsou pro zákazníky zavedena nějaká omezení dodávek produktů zakoupených na stránce Swarovski.com?

Abychom zajistili bezpečnou expedici našich produktů z našich skladů, vynakládáme obrovskou péči, abychom zavedli veškerá preventivní opatření, která jsou v našich silách a v souladu s nařízeními a pokyny místních vlád. Pokud místní vlády zavedly nějaká omezení dodávek, vyhledejte si další informace na našich webových stránkách nebo se obraťte na naše oddělení zákaznické podpory.

 

9. Uzavřela společnost Swarovski dočasně některé výrobní závody?

Zdraví a pohodu našich zaměstnanců ve společnosti Swarovski, jakož i jejich rodin považujeme za věc prvořadé důležitosti. Jedním z preventivních opatření je nyní uzavření našich výrobních závodů v Asii: Marigot Thajsko a Marigot Vietnam.

 

10. Jsou v provozu distribuční centra? Pokud ano, jaká bezpečnostní opatření přijímá společnost Swarovski, aby zajistila bezpečnost zaměstnanců?

V našich skladech a distribučních centrech, jež zůstaly otevřené, aby vyřizovaly on-line objednávky, přísně dodržujeme nařízení místních vlád a příslušných zdravotnických orgánů, která se týkají COVID-19. To zahrnuje veškerá preventivní opatření, která jsou v našich silách, abychom zajistili, že tato pracoviště zůstanou pro náš tým bezpečná a hygienická. Navíc striktně dodržujeme praxi tzv. společenského odstupu.