my swarovski
Země/region
Česká republika

Sdělení pro naši komunitu Swarovski v souvislosti s globální epidemií a šířením koronaviru COVID-19

Zdraví a pohoda našich zákazníků a zaměstnanců a také jejich rodin a přátel je v této obtížné době naší nejvyšší prioritou. Na propuknutí pandemie nemoci COVID-19 jsme zareagovali přísným dodržováním pokynů Světové zdravotnické organizace. Řídíme se nařízeními a doporučeními úřadů jednotlivých zemí a pečlivě zavádíme preventivní opatření. To znamená, že jsme se rozhodli v řadě zemí dočasně zavřít naše prodejny, v souladu s nařízeními tamních úřadů. Pokud to bude nutné, dočasně zavřeme i další prodejny.


I když naše prodejny nejsou zrovna dostupné, stále máte k dispozici vícero digitálních možností, jak prozkoumat mnoho třpytivých stránek společnosti Swarovski. Nákup na webových stránkách je velmi pohodlný a získáte zde přístup k mnoha kolekcím a celému světu Swarovski.


Rádi bychom vám poděkovali za vaši stálou podporu a trpělivost v této obtížné době.

1. Jaká opatření zavedla společnost Swarovski, aby zajistila bezpečné podmínky pro své zaměstnance?

Pro společnost Swarovski je zdraví a pohoda jejích zaměstnanců a zákazníků absolutní prioritou. Po propuknutí pandemie nemoci COVID-19 jsme dočasně zavřeli mnoho našich kanceláří a tam, kde je to možné, doporučujeme našim zaměstnancům, aby i nadále pracovali z domova. Navíc jsme se rozhodli v řadě zemí dočasně zavřít naše prodejny, v souladu s pokyny místních úřadů a zdravotních organizací. Pokud to bude podle pokynů úřadů nutné, dočasně zavřeme i další prodejny.

2. Dodržuje společnost Swarovski opatření a doporučení Světové zdravotnické organizace a vlády?

V zemích, kde působíme, dodržujeme pokyny místních úřadů a zdravotních zařízení. Mnoho našich kanceláří bylo dočasně zavřeno a tam, kde je to možné, doporučujeme našim zaměstnancům, aby i nadále pracovali z domova. Navíc jsme se rozhodli dočasně zavřít v řadě zemí naše prodejny, v souladu s pokyny tamních úřadů a zdravotních organizací. Pokud to bude podle pokynů úřadů nutné, dočasně zavřeme i další prodejny. Tam, kde naše prodejny zůstávají otevřené, usilovně pracujeme na dodržení pokynů Světové zdravotnické organizace a činíme všechna preventivní opatření pomáhající omezit šíření nemoci COVID-19.

3. Uzavřela společnost Swarovski dočasně některé své prodejny?

Po propuknutí pandemie nemoci COVID-19 jsme se v březnu 2020 rozhodli v řadě zemí dočasně zavřít prodejny, v souladu s pokyny místních úřadů a zdravotních organizací. Na základě vývoje šíření nemoci COVID-19 v některých zemích jsme tam, kde to bylo možné, naše prodejny znovu otevřeli. Vždy v souladu s vládními nařízeními a za konkrétních bezpečnostních opatření. Další informace o otevírání prodejen naleznete ve vyhledávači prodejen.

4. Jaká bezpečnostní opatření přijímá společnost Swarovski, aby zajistila bezpečnost svých zákazníků a zaměstnanců v prodejnách?

Abychom zajistili maximální ochranu našich zaměstnanců i zákazníků, dočasně jsme uzavřeli naše prodejny v nejvíce zasažených zemích, v souladu s opatřeními stanovenými místními vládami. V našich prodejnách, které zůstaly otevřené, pracujeme s mimořádným úsilím na tom, abychom plnili pokyny Světové zdravotnické organizace, a přijímáme veškerá preventivní opatření, abychom zamezili šíření viru COVID-19.

5. Mohou zákazníci stále nakupovat on-line na stránce Swarovski.com?

Vám všem, kteří i nadále toužíte sledovat, co je nového ve světě Swarovski, doporučujeme, abyste navštěvovali naše stránky, jež zaručují úžasné zážitky z nakupování a plný přístup k celému našemu produktovému sortimentu. Nyní také nabízíme všem našim zákazníkům dopravu zboží zdarma do celého světa.

6. Jsou pro zákazníky zavedena nějaká omezení dodávek produktů zakoupených na stránce Swarovski.com?

V případě, že je do některých zemí zakázáno doručovat zásilky, což zavedeme v souladu s pokyny místních vlád v nezbytném rozsahu, doporučujeme vám, abyste se obrátili se na naše oddělení zákaznického servisu, kde vám podají bližší informace.

7. Existují nějaká omezení pro zákazníky, kteří chtějí uplatnit své kupony programu Swarovski Club?

U kuponů Swarovski Club, které zákazníci získali letos a které dosud neměli možnost uplatnit, jsme prodloužili platnost o tři měsíce. To také znamená, že veškeré kupony, na něž získáte nárok do konce května 2020, budou mít rovněž platnost o tři měsíce prodlouženou, abychom zajistili, že o nic nepřijdete. Mnohé kupony Swarovski Club lze uplatnit také on-line, takže pokud nemůžete ve vaší zemi navštívit naše prodejny, doporučujeme vám, abyste zavítali na naše webové stránky a maximálně využili své odměny.

8. Jsou pro zákazníky zavedena nějaká omezení dodávek produktů zakoupených na stránce Swarovski.com?

Zdraví a pohoda našich zaměstnanců a také jejich rodin je pro nás ve společnosti Swarovski nejvyšší prioritou. Jako preventivní opatření jsme dočasně zavřeli naše výrobní zařízení v Asii – Marigot Thailand a Marigot Vietnam. Pokud to bude podle pokynů úřadů nutné, dočasně je zavřeme i v budoucnu.

9. Uzavřela společnost Swarovski dočasně některé výrobní závody?

Zdraví a pohodu našich zaměstnanců ve společnosti Swarovski, jakož i jejich rodin považujeme za věc prvořadé důležitosti. Jedním z preventivních opatření je nyní uzavření našich výrobních závodů v Asii: Marigot Thajsko a Marigot Vietnam.

10. Jsou v provozu distribuční centra? Pokud ano, jaká bezpečnostní opatření přijímá společnost Swarovski, aby zajistila bezpečnost zaměstnanců?

V našich skladech a distribučních centrech, jež zůstaly otevřené, aby vyřizovaly on-line objednávky, přísně dodržujeme nařízení místních vlád a příslušných zdravotnických orgánů, která se týkají COVID-19. To zahrnuje veškerá preventivní opatření, která jsou v našich silách, abychom zajistili, že tato pracoviště zůstanou pro náš tým bezpečná a hygienická. Navíc striktně dodržujeme praxi tzv. společenského odstupu.