Bezplatné standardní dodání při objednávce nad 2 100 Kč
Vyhledat
Připojte se ke klubu Swarovski Club
Získejte 10% slevu* na první nákup na swarovski.com *Platné výjimky
Benefit pre-sale
Sledujte trendy a uvedení nových kolekcí
Benefit collection
Pozvánky na výprodejové akce
Benefit VIP
Rychlejší placení a seznam přání
E-mailová adresa *
Nastavit heslo *
min. 7 znaků / včetně velkého písmena a číslice
Podepsáním tohoto formuláře/potvrzenky se stávám členem klubu Swarovski Club. Přečetl/a jsem si Všeobecné obchodní podmínky a souhlasím s nimi. Rozumím tomu, že má data budou zpracována v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Swarovski.

Jste již členem klubu Swarovski Club? Přihlaste se zde
Chcete víc? Staňte se členem programu Swarovski Crystal Society. Další informace
$(this).closest('#scRegistrationFormConfigWrapper').find('.js-scRegistrationFormConfig') .formValidation( { autoFocus: false, framework: 'bootstrap', icon: { valid: null, invalid: null, validating: null }, fields: { 'values[sc-longRegistrationFormDefinition_email]': { trigger: 'blur', validators: { regexp: { regexp: new RegExp('^(?=.{0,255}$)(?=.{0,64}@)(?:(?!^\\.)(?!.*\\.@)(?!.*\\.\\.)[a-zA-Z0-9!#.$%&\'*+\/=?^_‘{|}~-]+|\"(?:[\\x01-\\x08\\x0b\\x0c\\x0e-\\x1f\\x21\\x23-\\x5b\\x5d-\\x7f]|\\\\[\\x01-\\x09\\x0b\\x0c\\x0e-\\x7f]){1,62}\")@(?!-)(?!.*\\.-)(?!.*-\\.)(?:[a-zA-Z0-9-]{1,61}\\.){1,126}(?=[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z][a-zA-Z0-9-]*$)[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]{0,61}[a-zA-Z0-9])?$', ''), message: 'Zadejte prosím svou e-mailovou adresu.', message_en: 'Zadejte prosím svou e-mailovou adresu.' }, notEmpty: { message: 'Zadejte prosím svou e-mailovou adresu.', message_en: 'Zadejte prosím svou e-mailovou adresu.' }, stringLength: { message: 'Počet znaků v tomto poli musí být od 0 do 100.', message_en: 'The number of characters for this field must be between 0 and 100', min: 0 , max: 100 }, } }, 'values[sc-longRegistrationFormDefinition_password]': { trigger: 'blur', validators: { callback: { callback: function(value, validator, $field) { var messages = []; var messagesEN = []; var errorOccured = false; if ($field.attr('regexCheckDisabled') === 'true') { return true; } if (!value.match(new RegExp('(^$|^(?=.*[0-9])(?=.*[A-Z]).{7,}$)', ''))) { messages.push('Heslo musí mít alespoň 7 znaků a musí obsahovat jednu číslici a jedno velké písmeno.'); messagesEN.push('Heslo musí mít alespoň 7 znaků a musí obsahovat jednu číslici a jedno velké písmeno.'); errorOccured |= true; } if (errorOccured) { return { valid: false, message: messages.join('<br/>'), message_en: messagesEN } } else { return true; } } }, notEmpty: { message: 'Zadejte prosím heslo.', message_en: 'Zadejte prosím heslo.' }, } }, 'values[sc-longRegistrationFormDefinition_newsletter]': { trigger: 'change', validators: { } }, } } ) .on('success.field.fv', function() { /* note: we need to check if there is an error in the form, as the plugin does a validation on field level. Validating the whole form on blur of a field is no option, as the customer does not want to see error messages on all fields when entering one field. In case of an error on at least one field we disable the submit button manually */ var $form = $(this).closest('form'); if ($form.find('.form-group.has-error').length > 0) { var $button = $form.find('.js-button'); if (!$button.hasClass('disabled')) { $button.addClass('disabled'); } } }) .on('err.field.fv', function(e, data) { /* * On error field validation, enable submit button. * Source: https://old.formvalidation.io/examples/enabling-submit-button/ */ data.fv.disableSubmitButtons(false); if(data.element.closest('.form-combo-molecule').length){ /* Get the messages of field */ var messages = data.fv.getMessages(data.element); /* Get the error message content of the field */ var errorContent = data.element.closest('.form-combo-molecule').find('.errors'); /* Get the hidden error message of the field */ var errorField = errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-field="' + data.field + '"][style="display: none;"]'); /* Loop over the messages */ for (var i in messages) { if (errorField[1] == undefined) { var newErrorContainer = document.createElement("small"); $(newErrorContainer).attr("class", "swa-form-input__error-message swa-headline-sans--supertiny"); $(newErrorContainer).attr("data-field", data.field); $(newErrorContainer).attr("data-fv-validator", "callback"); $(newErrorContainer).attr("data-fv-for", $(data.element[0]).attr("name") ); $(newErrorContainer).attr("data-fv-result", "INVALID"); $(newErrorContainer).attr("data-tracked", "true"); $(newErrorContainer).html(messages[i]); if (errorContent.text().includes(messages[i])) { $(newErrorContainer).hide(); } errorContent.append(newErrorContainer); } } } }) .on('success.field.fv', function(e, data) { /* * On success field validation, enable submit button. * Source: https://old.formvalidation.io/examples/enabling-submit-button/ */ data.fv.disableSubmitButtons(false); /* Remove the field messages */ $errorContent = data.element.closest('.form-combo-molecule').find('.errors'); $errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-field="' + data.field + '"]').remove(); $errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-fv-result="INVALID"]').removeAttr("style"); }) .on('success.form.fv', function() { var formId = 'registerNewCustomer'; if (!formId || formId === 'cfRequest' || formId === 'cfResponse') { formId = 'sc-longRegistrationFormDefinition'; } ACC.tracking.pushFormSubmit(formId); }); var replaceDatePatternWithValue = function(mandatory, fieldConfigCode, fieldConfigPattern) { var date = fieldConfigPattern.toUpperCase(); var year = $("#" + fieldConfigCode + "_year").val(); var month = $("#" + fieldConfigCode + "_month").val(); var day = $("#" + fieldConfigCode + "_day").val(); date = date.replace(/[Y]+/, year); date = date.replace(/[M]+/, month); date = date.replace(/[D]+/, day); var hiddenDateField = $('.js-' + fieldConfigCode + '_hidden'); if (mandatory) { hiddenDateField.val(date); } else { hiddenDateField.val(date == "" ? "" : date); } }; var triggerFormValidation = function(fieldId, mandatory, fieldCode, dateFormat) { replaceDatePatternWithValue(mandatory, fieldCode, dateFormat); $('.js-fieldCode').formValidation('revalidateField', 'values[fieldCode_'+ fieldId + ']'); }; var removeDateMoleculeError = function(molecule) { if(molecule.hasClass('has-error')){ molecule.removeClass('has-error'); molecule.find('.help-block').find('span').remove(); } };