my swarovski
Țară/Regiune
România
Swarovski respectă drepturile fiecărei persoane care contribuie la afacerea noastră - atât angajați cât și persoanele care lucrează în lanțul de aprovizionare. Pentru a asigura transparența și a menține conformitatea cu legislația recentă, am pregătit următoarea declarație.

Pe data de 1 ianuarie 2012, Legea din 2010 privind Transparența în lanțurile de aprovizionare din California a intrat în vigoare în statul California, SUA. Această lege a fost concepută pentru a crește cantitatea de informații făcute publice de către producători și comercianți cu amănuntul cu privire la eforturile lor de a aborda problema sclaviei și a traficului de persoane, permițând astfel consumatorilor să facă alegeri mai informate cu privire la produsele pe care le cumpără și companiile pe care aleg să le susțină.

Pe data de 29 octombrie 2015 a intrat în vigoare Legea privind sclavia modernă din Marea Britanie, cu scopul de a preveni sclavia modernă în lanțul de aprovizionare ale întreprinderilor și organizațiilor. Această lege prevede (printre altele) ca unele întreprinderi să publice o declarație în fiecare an, în care să stabilească pașii urmați pentru a se asigura că nu există incidente de sclavie modernă în propria afacere și în lanțul de aprovizionare.

Swarovski Crystal Business (Swarovski) se opune sclaviei și traficului de persoane și își definește principiile de bază pentru a-și desfășura activitățile în mod legal și etic și pentru a susține dreptul fiecărui om de a fi liber de sclavie și orice formă de muncă silită la locul de muncă.
VERIFICARE
Swarovski a adoptat un Cod de conduită pentru furnizori, aliniat cu Principiile inițiativei ONU „Global Compact” privind drepturile omului, munca și mediul, în care se evidențiază ce anume așteptăm de la furnizorii și contractanții noștri. Swarovski le solicită furnizorilor să respecte în totalitate toate legile și reglementările naționale aplicabile în țara respectivă, precum și cele emise de alte autorități guvernamentale din statele în care își desfășoară activitatea și, de asemenea, să trateze forța de muncă în mod echitabil și bazat pe respect. Pentru a ne asigura că furnizorii noștri respectă și pun în aplicare standardele companiei noastre, am inclus o clauză în contractul nostru comercial ce reglementează relația noastră contractuală cu furnizorii, prin care se prevede că furnizorii noștri trebuie să respecte Codul de conduită pentru furnizori și toate legile și reglementările aplicabile, inclusiv legile naționale și internaționale ce interzic orice tip de muncă forțată și în condiții de constrângere (precum sclavia și traficul de ființe umane).

Prin intermediul Inițiativei de aprovizionare responsabilă (Responsible Sourcing Initiative, RSI), instituită în 2014, le solicităm furnizorilor noștri de produse finite să respecte prevederile Codului de conduită pentru furnizori, prin aceea că, în momentul în care încep o relație profesională cu noi, le solicităm furnizorilor din toate categoriile de achiziții de tip cheltuieli directe (cele care furnizează bunuri regăsite în produsele noastre finale) să semneze și să respecte Codul. Într-o a doua etapă, identificăm, în urma unei evaluări a riscului, furnizori selectați care ar trebui să respecte RSI. În mod general, clasificăm furnizorii care produc în țări cu venituri scăzute sau medii ca fiind mai supuși riscului de a apela la munca forțată și la alte practici de muncă inadecvate. De asemenea, monitorizăm apoi abordarea furnizorilor selectați în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de lucru, prin intermediul auditurilor externe (precum Responsible Jewellery Council, RJC, Sedex Members Ethical Trade Audit, SMETA și standardele SA8000 ale Social Accountability International) sau prin propriile noastre evaluări interne ale muncii (bazate pe standardul SMETA), pe care le desfășoară echipa noastră de Sustenabilitate corporativă. În funcție de rezultate, derulăm audituri de monitorizare în termen de 6-18 luni de la data auditului inițial.

AUDIT
Swarovski își poate audita unii dintre furnizorii aprobați pentru a monitoriza respectarea Codului de conduită pentru furnizori și își rezervă dreptul de a înceta relația profesională, dacă se constată încălcări ale legii sau ale principiilor internaționale de bază privind standardele de muncă sau practicile profesionale etice. În special, în ultimii ani, Swarovski a derulat audituri externe asupra furnizorilor selectați, prin implementarea RSI (explicat mai sus, la secțiunea verificare). În cazul în care s-au identificat probleme în ceea ce privește Codul de conduită pentru furnizori sau standardele aplicabile, Swarovski a luat măsuri în privința respectivilor furnizori, prin dialog și audituri de monitorizare.

Toate fabricile noastre din Austria, Serbia, Thailanda, India și Vietnam, unde sunt realizate majoritatea produselor noastre, au fost auditate în conformitate cu SMETA sau un standard echivalent recunoscut internațional de către auditori externi. Compania Swarovski nu divulgă rezultatele specifice ale auditurilor sale. Auditurile pot fi anunțate sau neanunțate și sunt desfășurate în concordanță cu ciclul de reauditare al standardului respectiv.

Swarovski s-a angajat să depună eforturi constante pentru a extinde și a îmbunătăți RSI, astfel încât toți furnizorii săi să respecte principiile auditurilor RSI.

CERTIFICARE
Swarovski, prin implicarea sa în RJC, dorește să asigure respectarea standardelor RJC privitoare la sclavie și la traficul de ființe umane. RJC a fost creat în 2005, pentru a promova aprovizionarea etică responsabilă, drepturile omului și practicile sociale și de mediu în lanțurile de aprovizionare cu aur, platină și diamante. Procesul de certificare RJC este riguros și include audituri independente, externe, privitoare la respectarea de către membri a standardelor privind drepturile omului. Swarovski Professional, Atelier Swarovski, Swarovski Gemstones Business și divizia noastră de bijuterii personalizate din SUA, Chamilia, sunt membri RJC certificați.

Prin intermediul Inițiativei de aprovizionare responsabilă, programul nostru care monitorizează condițiile de lucru în cadrul furnizorilor, recunoaștem și încurajăm furnizorii să obțină certificările RJC și/sau SA8000. Totuși, în condițiile în care facem eforturi pentru a minimiza duplicarea auditurilor și a certificării în fabrici, le oferim furnizorilor noștri posibilitatea de a-și alege propria abordare.

RESPONSABILITATE INTERNĂ
Sustenabilitatea în cadrul Swarovski este asigurată la cel mai înalt nivel de către Consiliul nostru de administrație ai cărui membri sunt cu toții descendenți ai fondatorului nostru, Daniel Swarovski. Vicepreședintele pentru Sustenabilitate corporativă și responsabilitate socială gestionează echipa noastră globală de Sustenabilitate, care are sarcina de a pune în aplicare strategia noastră în materie. Echipa colaborează cu colegii din cadrul companiei, ajutându-i să integreze sustenabilitatea în activitățile lor, oferindu-le consiliere cu privire la probleme relevante și creând proiecte care să le susțină obiectivele și care să implementeze acțiuni corective. O altă linie directoare a guvernanței noastre corporative o reprezintă funcția de Audit intern, condusă de vicepreședintele pentru Audit intern și conformitate. Vicepreședintele transmite periodic rapoarte direct către Comisia de audit și are o opinie independentă asupra aspectelor privind riscurile, conformitatea și integritatea. Vicepreședintele conduce o echipă globală, care îl susține în acest demers. De asemenea, am instituit Carta integrității, care definește, printre altele, modul în care compania Swarovski va interacționa cu angajații săi, furnizorii și angajații acestora, precum și modul în care efectuăm achizițiile, într-o manieră bazată pe integritate și transparență.

INSTRUIRE
Swarovski a creat materiale interne de training, pentru a ajuta la familiarizarea angajaților relevanți din domeniul achizițiilor cu principiile RSI. Echipa noastră de Sustenabilitate corporativă colaborează constant cu echipele de achiziții pentru a optimiza RSI, prin urmare, gradul de colaborare este ridicat și riscurile privind sclavia pot fi gestionate anticipativ. În plus, echipa de Sustenabilitate corporativă oferă servicii de consiliere furnizorilor, pentru a ne consolida relațiile și a construi capacități mai sustenabile în fabricile furnizorilor noștri. În propriile noastre fabrici se oferă instruire periodică și consiliere constantă, asigurate de diverși experți, în funcție de nevoi. Spre exemplu, ca parte a angajamentului nostru în privința RJC, am dezvoltat sau am consolidat soluții de monitorizare și programe de instruire pentru Gemstone Business și pentru filiala noastră din SUA care creează bijuterii personalizate, Chamilia. În mod similar, instruim și susținem constant celelalte fabrici ale noastre pentru a asigura respectarea cerințelor care li se impun.