Bezpłatna standardowa wysyłka dla zamówień powyżej 270 PLN
Wyszukaj
Klimat naszej planety leży nam na sercu, dlatego rekompensujemy nieuniknioną emisję gazów cieplarnianych związaną z dostawami i zwrotami wszystkich zamówień dokonywanych w sklepie Swarovski.com. Czynimy to, wspierając szereg certyfikowanych, skutecznych działań na rzecz klimatu za pośrednictwem naszego partnera — firmy konsultingowej South Pole. W przeciwieństwie do wielu innych firm nie oczekujemy, że to nasi klienci pokryją koszty równoważenia — pokrywamy je we własnym zakresie.

Firma konsultingowa South Pole opracowuje kompleksowe strategie, które przekształcają działania na rzecz klimatu w długoterminowe szanse biznesowe dla firm, rządów i organizacji na całym świecie, a od 2006 roku jest liderem w dziedzinie dekarbonizacji. South Pole to również czołowy podmiot zajmujący się tworzeniem projektów na rzecz klimatu. Dotychczas firma zrealizowała ich blisko 1 000 w ponad 50 krajach, a zakres tych przedsięwzięć obejmował odnawialne źródła energii, leśnictwo, rolnictwo, przemysł, gospodarstwa domowe oraz instytucje publiczne. Dzięki finansowaniu na rzecz klimatu firmie South Pole udało się zaoszczędzić ponad gigatonę emisji CO2, zapewniając również świadczenia socjalne mniej uprzywilejowanym społecznościom, które są szczególnie narażone na zmiany klimatu. Ponadto firma pomogła stworzyć blisko 100 000 miejsc pracy w krajach rozwijających się.

Nasza strategia ograniczania emisji gazów cieplarnianych

Title:
Kompensata naszej nieuniknionej emisji w formie uczestnictwa w certyfikowanych projektach na rzecz klimatu to, rzecz jasna, tylko jedno z kluczowych działań, jakie podejmujemy. Najważniejszym elementem naszej strategii działań na rzecz klimatu jest członkostwo w inicjatywie SBTi (Science Based Targets). W zeszłym roku zobowiązaliśmy się zmniejszyć bezwzględną emisję gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 o 47%, natomiast z zakresu 3 o 28% do 2030 r. 

Do tej pory, w odniesieniu do roku bazowego 2019, udało nam się już ograniczyć emisję z zakresów 1 i 2 o 12%, a z zakresu 3 o 26%. Nadal bardzo wiele inwestujemy w produkcję i dystrybucję naszych wyrobów, a także w procesy i politykę, chcąc przyspieszyć redukcję emisji gazów cieplarnianych i działając przy tym zgodnie z postanowieniami Porozumienia Paryskiego z 2015 roku.

Pełna strategia na rzecz klimatu przedstawia pełną metodologię obejmującą redukcję, usuwanie i kompensację.
Oprócz naszych ambitnych planów w zakresie ograniczania emisji oraz udziału w projektach na rzecz klimatu realizowanych we współpracy z firmą konsultingową South Pole podpisaliśmy niedawno 5-letnią umowę z firmą Climeworks, dzięki której możliwe będzie aktywne usuwanie CO2 bezpośrednio z atmosfery (więcej informacji znajdziesz tutaj).
Prawda jest taka, że liczy się dosłownie każde dostępne rozwiązanie na rzecz klimatu (o ile posiada odpowiednie certyfikaty i spełnia kryterium dodatkowości). Ważne jest, aby podejmować wszelkie dostępne środki oraz działania i nie ograniczać się do jednego rozwiązania. Dlatego w ramach naszej współpracy z firmą South Pole wybraliśmy trzy najważniejsze projekty, aby urozmaicić nasze oddziaływanie w obszarach ochrony bioróżnorodności, pozyskiwania biogazu oraz wykorzystania energii wodnej.
Nasze inicjatywy podejmowane we współpracy z firmą South Pole

Niewielka elektrownia wodna Huóshuĭ Small Hydropower​

Title:

Czysta energia dla społeczności zamieszkujących odległe górzyste rejony Chin

Subtitle:
Już ponad sto lat temu Daniel Swarovski — założyciel naszej firmy — wykorzystywał energię wodną. W miejscowości Wattens (leżącej w austriackim Tyrolu) stworzył zakład obróbki i szlifowania kryształów, wykorzystując energię wodną na potrzeby opatentowanych przez siebie procesów szlifowania, którym przyświecała idea tworzenia „diamentów dla każdego”.

Podobnie rzecz się ma z potężnymi rzekami, które przecinają górzyste rejony Chin i mogą zostać wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby zarówno oddalonych od cywilizacji skupisk ludzkich, jak i całego regionu, jednakże uruchomienie elektrowni wodnych wymaga znacznych nakładów finansowych. Przed rozpoczęciem projektu lokalne społeczności żyły w złych warunkach. Podczas gdy 80% zapotrzebowania Chin na energię zaspokajały elektrownie węglowe, społeczności te musiały mierzyć się z niepewnością dostępu do elektryczności, a skala inwestycji w regionie była niewielka.

Niewielka elektrownia wodna Huóshuĭ Small Hydropower składa się z 95 mniejszych hydroelektrowni. Ich moc waha się od 0,1 do 14 MW, a łącznie dostarczają wystarczająco dużo energii odnawialnej, aby zasilić ponad pół miliona przeciętnych chińskich gospodarstw domowych rocznie. Są to elektrownie przepływowe, dzięki czemu ich oddziaływanie na środowisko naturalne jest ograniczone do minimum.
 • Normy wykorzystane w projekcie: SocialCarbon, VCS Verified Carbon Standard​

Efekty:
 • 369 000 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e), których emisji do atmosfery udaje się każdego roku uniknąć (SDG13)​;
 • 740 000 MWh energii odnawialnej wytwarzanych w skali roku (SDG7)​;
 • wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) nr 4, 8 oraz 5 Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Rezerwat Rimba Raya Biodiversity

Title:

Ochrona tropikalnych lasów torfowych na Borneo i poprawa warunków życia miejscowej ludności

Subtitle:

Lasy torfowe Rimba Raya porastają część prowincji Borneo Środkowe na indonezyjskiej wyspie Borneo. Zanim powołano do życia projekt ich ochrony, władze prowincji zamierzały przeznaczyć tereny tych odznaczających się niezwykłą bioróżnorodnością torfowisk tropikalnych pod uprawę palmy olejowej z podziałem na cztery plantacje.

Rezerwat Rimba Raya Biodiversity Reserve zapewnia ochronę 91 215 hektarów tętniących życiem, tropikalnych lasów torfowych, które są monitorowane zarówno przez miejscowych strażników, jak i z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych oraz lotniczych. Oprócz ochrony różnorodności ekosystemów i siedlisk zagrożonych gatunków, takich jak orangutan borneański, projekt ogranicza emisję gazów cieplarnianych, powstrzymując planowane wylesienie ponad 47 000 hektarów lasów na potrzeby produkcji oleju palmowego.

Projekt Rimba Raya nie tylko zapobiega emisji dwutlenku węgla, chroniąc przy tym siedliska i stanowiska miejscowej fauny i flory — promuje również zrównoważony rozwój na szczeblu lokalnym, szczególnie w zakresie edukacji ekologicznej i tworzenia potencjału gospodarczego.

Normy wykorzystane w projekcie:

 • Normy Sojuszu na rzecz klimatu, społeczności i różnorodności biologicznej — Climate, Community & Biodiversity (CCB) (Verra)
 • Zweryfikowany standard węglowy — VCS Verified Carbon Standard (Verra)


Efekty:

 • 2 162 rozdanych filtrów do wody;
 • 47 237 hektarów pod ochroną;
 • 3 500 000 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e), który nie został wyemitowany do atmosfery.

Przetwarzanie odpadów na energię w Lan Dokmai

Title:

Ograniczanie wpływu na klimat i wsparcie zrównoważonej produkcji biogazu

Subtitle:

Tajlandia jest jednym z największych producentów skrobi z tapioki, której eksport stanowi ważną gałąź tamtejszej gospodarki. Niestety produkcja skrobi to proces, wskutek którego generowane są duże ilości dwutlenku węgla. Działanie to nie tylko niszczy środowisko naturalne, ale odpowiada również za emisję zawierających metan wyziewów o przykrym zapachu, których źródłem są ścieki, co z kolei negatywnie wpływa na jakość życia w okolicy.

Zamiast więc pozwalać, by metan swobodnie ulatniał się do atmosfery, w ramach realizowanego projektu wychwytuje się ten gaz, wytwarzając z niego czystą energię elektryczną. Wykorzystuje się ją następnie jako źródło zasilania dla produkcji prowadzonej w lokalnej fabryce skrobi; w efekcie powietrze jest czystsze, a zarazem zmniejsza się zapotrzebowanie na paliwa kopalne. Oznacza to, że można wygenerować środki, które wspierają działania o charakterze socjalnym i edukacyjnym na rzecz lokalnej społeczności.

Dzięki ograniczeniu emisji metanu nastąpiła spektakularna poprawa jakości powietrza w otoczeniu zakładu. Ponadto projekt zapewnia również nowe miejsca pracy i możliwości prowadzenia szkoleń z zakresu nowoczesnych technologii. Oczyszczone ścieki zawierają teraz o wiele mniej zanieczyszczeń, dlatego można je wykorzystywać do hodowli ryb i nawadniania pobliskich pól. Nawet osady ściekowe przekazuje się rolnikom i przetwarza na nawóz.

Podobnie jak znany nam wszystkim dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) również jest gazem cieplarnianym (GHG), którego obecność w atmosferze wpływa na temperaturę i system klimatyczny Ziemi. Istnieje wiele różnych źródeł emisji metanu — zarówno tych antropogenicznych (związanych z działalnością człowieka), jak i naturalnych. Metan jest drugim po dwutlenku węgla najobficiej występującym gazem cieplarnianym pochodzenia antropogenicznego, odpowiadając za około 20% całej emisji w skali globu i zatrzymując ciepło w atmosferze ponad 25 razy silniej niż dwutlenek węgla. Z tego względu redukcja emisji metanu ma znaczący wpływ na ograniczenie zjawiska globalnego ocieplenia.

Normy wykorzystane w projekcie:
•    Gold Standard (WWF)
•    CDM Clean Development Mechanism (UN FCCC)

Efekty:

 • 20 000 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e);
 • 2 100 m3 oczyszczonych ścieków;
 • 2 200 litrów zaoszczędzonych paliw kopalnych.

Często zadawane pytania

Czym są kredyty węglowe i jak działają?

Kredyty węglowe to wymierne, możliwe do zweryfikowania redukcje emisji powstałe w wyniku realizacji certyfikowanych projektów działań na rzecz klimatu. Projekty te redukują lub neutralizują emisje gazów cieplarnianych (GHG) bądź pozwalają im zapobiec. Niosą jednak ze sobą również wiele innych pozytywnych korzyści, na przykład wspierając samodzielność lokalnych społeczności, chroniąc ekosystemy, odtwarzając lasy lub zmniejszając zależność od paliw kopalnych.

Projekty muszą spełniać rygorystyczny zestaw kryteriów, aby pozytywnie przejść weryfikację agencji zewnętrznych oraz przegląd dokonywany przez panel ekspertów według jednej z czołowych norm w zakresie równoważenia dwutlenku węgla, takich jak Verra czy Gold Standard. Po zakupie przez organizację lub osobę fizyczną kredyt węglowy jest trwale wycofywany, dlatego nie można go wykorzystać ponownie.

Co sprawia, że dany projekt działań na rzecz klimatu jest dobry?

Liczą się przede wszystkim szczegóły. Wysokiej jakości kredyty węglowe spełniają wymogi rygorystycznego zestawu norm. Można to sprawdzić, upewniając się, że projekty, w które się inwestuje, zostały zarejestrowane według jednej z uznanych przez podmioty zewnętrzne międzynarodowych norm weryfikacyjnych, takich jak Gold Standard, Verra's Verified Carbon Standard (VCS), Social Carbon and Climate czy Community and Biodiversity Standards (CCBS), bądź też według norm zweryfikowanych w treści Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Normy te podkreślają również znaczenie dodatkowych korzyści poza ograniczeniem emisji dwutlenku węgla — wszystkie projekty realizowane przez firmę South Pole przyczyniają się do realizacji co najmniej trzech Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Mogą to być: poprawa zdrowia publicznego, tworzenie lepszych możliwości w zakresie kształcenia, zwiększanie ochrony dzikiej przyrody lub nawet tworzenie zrównoważonych społeczności.

Skąd mam wiedzieć, że rzeczywiście ogranicza się emisję? Co oznacza dodatkowość?

Dzięki normom weryfikacyjnym zatwierdzonym przez sojusz ICROA (International Carbon Reduction and Offset Alliance), według których prowadzone są wszystkie projekty powiązane z firmą South Pole, zyskuje się pewność, że dany projekt jest prawdziwy, zweryfikowany i trwały oraz że spełnia kryterium dodatkowości.

Dla większej przejrzystości kredyty węglowe mają przypisane numery seryjne oraz są wydawane, przenoszone i trwale wycofywane w ramach publicznie dostępnych rejestrów emisji.

Dodatkowość oznacza, że redukcja emisji osiągnięta w ramach projektu musi „przekraczać tę, która nastąpiłaby w wyniku dotychczasowej działalności”. To z kolei oznacza, że taka redukcja nie miałaby miejsca, gdyby projekt nie został wdrożony. Zakup wysokiej jakości zweryfikowanych kredytów węglowych jest równoznaczny z bezpośrednim finansowaniem działań na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Jakie wyróżniamy rodzaje projektów działań na rzecz klimatu?

Projekty takie zmniejszają ilość gazów cieplarnianych lub usuwają je z atmosfery na co najmniej jeden z trzech sposobów.
 1. Pierwszy z nich to unikanie emisji gazów cieplarnianych, na przykład poprzez zastępowanie energii pochodzącej z paliw kopalnych energią ze źródeł odnawialnych.
 2. Drugi sposób to usuwanie wyemitowanych już gazów z atmosfery, na przykład poprzez sadzenie większej liczby drzew, które sekwestrują (wychwytują) dwutlenek węgla z atmosfery, magazynując go w postaci płynnej lub stałej.
 3. Trzeci sposób to wychwytywanie i neutralizacja emisji, na przykład wychwytywanie metanu — gazu cieplarnianego (GHG) oddziałującego na środowisko wielokrotnie silniej niż dwutlenek węgla — ze ścieków.

Nasz globalny partner, firma South Pole, prowadzi setki różnych projektów na rzecz klimatu, które obejmują następujące obszary:
 1. rozwiązania oparte na zasobach przyrody (zalesianie, rekultywacja gruntów, ochrona lasów, a także zrównoważone zarządzanie gruntami i rolnictwo);
 2. energia odnawialna (elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne i geotermalne);
 3. projekty realizowane przez lokalne społeczności (udoskonalona technologia pieców kuchennych, dostęp do bezpiecznej wody pitnej).
 4. energia z odpadów (biogaz pochodzący z wysypisk lub przemysłu oraz biomasa).

Zrównoważony rozwój w firmie Swarovski

Odpowiedzialne działanie wpisuje się w nasze wartości już od 1895 roku.