Bezpłatna standardowa wysyłka dla zamówień powyżej 270 PLN
Wyszukaj

Równość, różnorodność i otwartość

Title:
Miejsce, do którego przynależysz. Wspieramy cudowną krainę ekspresji — gdzie ludzie czują się szanowani, doceniani, połączeni i wysłuchani. 
Chcemy być postrzegani jako orędownicy indywidualności — jako marka zbudowana na fundamencie równości i otwartości.  
Celebrując nasze różnice i wykorzystując połączoną moc wielu różnych perspektyw, możemy osiągnąć o wiele więcej. 

Jesteśmy inspirującą i inkluzywną firmą, która celebruje indywidualność i angażuje się w równość, różnorodność i inkluzywność.

Tworzenie inkluzywnego miejsca pracy, w którym każdy ma poczucie przynależności, jest naszą wspólną odpowiedzialnością i każdy ma do odegrania swoją rolę

Przychodź do pracy, będąc w 100% sobą — ze swoimi pomysłami, pochodzeniem i punktami widzenia. Jest to serdeczne środowisko, w którym wszyscy wnosimy wartość dodaną do sukcesu firmy, jesteśmy bardziej produktywni i zaangażowani. 

Nasze zobowiązania

  1. Zbudujemy zróżnicowaną populację przywódczą, która obejmuje niedostatecznie reprezentowane grupy. Na pierwszym etapie zobowiązujemy się do dystrybucji w stosunku 40:40:20, gdzie co najmniej 40% naszych liderów to kobiety, co najmniej 40% to mężczyźni, a pozostałe 20% może należeć do dowolnej płci.
  2. Angażujemy się w obiektywną rekrutację, wypróbowując innowacyjne praktyki rekrutacyjne i szkolenia integracyjne dla naszej społeczności pozyskiwania talentów.
  3. Będziemy dalej edukować i zwiększać świadomość na temat równości, różnorodności i inkluzywności wśród naszych pracowników.
  4. Zobowiązujemy się tworzyć miejsce pracy, w którym pracujący rodzice mogą się rozwijać.
  5. Zobowiązujemy się do przedstawiania różnorodnych treści w naszych komunikatach i obrazach marketingowych, obejmujących między innymi płeć, status cywilny, pochodzenie etniczne, wiek, religię, orientację seksualną, rozmiar i zdolności.
  6. Zobowiązujemy się współpracować z różnorodnymi dostawcami, aby tworzyć możliwości ekonomiczne i biznesowe dla grup niedostatecznie reprezentowanych.

Pozyskiwane w sposób zrównoważony

W rodzinie Harmonia stosowane są materiały pozyskiwane w sposób świadomy i odpowiedzialny, dzięki czemu nasze produkty mogą realizować idee zrównoważonego rozwoju, do czego przyczynia się także wykorzystywanie surowców z recyklingu.
Dowiedz się więcej

Wzmacnianie pozycji kobiet

Title:
Jako marka, dla której kobiety stanowią znaczącą część bazy konsumenckiej i pracowniczej, staramy się być orędownikiem równouprawnienia kobiet. Naszym celem jest wzmacnianie pozycji kobiet w całym łańcuchu wartości — od tych, które wytwarzają nasze produkty, po te, które je noszą.

IWD

Subtitle:
Obchodzony 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet ma na celu uhonorowanie kobiet na całym świecie — kobiet wszystkich narodów, wszystkich kultur i wszystkich przekonań. Doceniamy siłę każdej kobiety. Wierzymy, że razem możemy spełnić i spełnimy liczącą sobie już sto lat wizję założycieli Międzynarodowego Dnia Kobiet, by stanąć ramię w ramię ze wszystkimi płciami, robiąc wszystko, co w naszej mocy na rzecz tworzenia lepszego, bardziej pokojowego świata.

Program mentorski dla uchodźczyń

Subtitle:
Od dawna jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz upodmiotowienia i edukacji, które wzmacniamy dzięki współpracy z organizacją non-profit Tent. W ramach tego partnerstwa zapewnimy mentoring 50 uchodźczyniom w ciągu najbliższych trzech lat. Celem programu mentorskiego jest podniesienie kwalifikacji uchodźczyń i zapewnienie im jak najlepszej pozycji do znalezienia pracy.

We Sparkle

Subtitle:
to inicjatywa stworzona we współpracy z Raks Thai Foundation, organizacją promującą silne społeczności i pomagającą grupom pokrzywdzonym przez los, mająca na celu opracowywanie programów szkoleniowych i narzędzi wspomagających znajomość zagadnień finansowych. Popularnym elementem programu WeSparkle był Wellbeing Corner, w ramach którego pracownicy Raks Thai byli dostępni na terenie fabryki, gdzie podczas przerw w pracy udzielali bezpośrednich porad i wskazówek. Organizatorzy przygotowali również specjalne sesje z udziałem zewnętrznych usługodawców, a w wydzielonej strefie znalazły się materiały informacyjne na różne tematy, m.in. dotyczące finansów, zdrowia i równości płci.

HERproject

Subtitle:
HER to skrót od Health Enables Returns (zdrowie przynosi zysk), a pod hasłem „Wspierane kobiety, godna praca, lepszy biznes” projekt pokazuje, jak zdrowie w miejscu pracy i integracja finansowa mogą pomóc kobietom w pełni wykorzystać swój potencjał. Zapoczątkowany w 2007 roku HERproject zwiększył dobrobyt, pewność siebie i potencjał ekonomiczny ponad 1 000 000 kobiet i 450 000 mężczyzn.

Pride

Title:
Z entuzjazmem celebrujemy społeczność LGBTQ+ przez cały rok poprzez działania zwiększające świadomość, takie jak dyskusje panelowe, warsztaty, obchody Miesiąca Dumy oraz partnerstwa z wiodącymi organizacjami specjalistycznymi, takimi jak Transgender Network Switzerland czy Workplace Pride.

Wspólnota i przynależność

Title:
Chcemy, by pracownicy mieli poczucie bycia częścią wspólnoty, a to jest możliwe tylko wtedy, gdy czują się sobą i są reprezentowani w miejscu pracy — zawsze i wszędzie. Nasze grupy Employee Resource Groups (ERG) są kluczem do tworzenia poczucia przynależności i integracji. ERG to grupy prowadzone przez pracowników, które przyczyniają się do promowania bardziej zróżnicowanego i otwartego miejsca pracy. Uczestnikami są zazwyczaj pracownicy, którzy czują się połączeni mieszanką wspólnych zainteresowań, doświadczeń lub pochodzenia. Oto niektóre z naszych grup ERG:

eMpoWer together

Subtitle:
Wspieranie kobiet w pracy, by mogły realizować swoje ambicje. Tworzenie stawiającego na równość miejsca pracy poprzez zbliżanie do siebie przedstawicieli wszystkich płci, wspieranie współpracy i wymiany międzypłciowej oraz wyposażanie kobiet w umiejętności i narzędzia, które pozwolą im realizować swoje aspiracje.

Pride

Subtitle:
Celebracja i podnoszenie znaczenia społeczności LGBT+ w firmie Swarovski.

Grupa ds. różnorodności i otwartości w Gdańsku oraz Rada ds. Równości, Różnorodności i Otwartości (EDI Council) w Ameryce Północnej

Subtitle:
Wywieranie wpływu na kulturę poprzez zachęcanie do różnorodnej reprezentacji, promowanie wyrażania własnej indywidualności, redukowanie nieświadomych uprzedzeń oraz rozwijanie świadomości na temat równości, różnorodności i otwartości.

#mixingITup

Subtitle:
Kobiety w IT — przyczynianie się do wzmacniania pozycji kobiet w IT i wzbogacania MIKSU pracowników zróżnicowanego pod względem płci.

Pracodawca realizujący politykę równych szans

Firma Swarovski jest pracodawcą oferującym równe szanse. Jesteśmy dumni z tego, że tworzymy miejsce pracy, w którym ludzie czują się zaangażowani, szanowani, doceniani, połączeni i wysłuchani. Miejsce, do którego przynależy każdy z osobna i wszyscy razem.
Zobacz, jak to jest pracować w firmie Swarovski

Dlaczego warto dołączyć do firmy Swarovski

Subtitle:

Tutaj będziesz przekraczać granice. Sprawisz, że marzenia staną się rzeczywistością. Dołącz do nas, by wywierać pozytywny wpływ i czynić cuda.

Poznaj nasze zespoły

Subtitle:

Nieś kryształ w dłonie i serca naszych klientów, tworząc czarujące historie i niezapomniane przeżycia.

Aktualne oferty

Subtitle:

Czy wyobrażasz sobie siebie w firmie Swarovski? To Twoja kariera. Wykorzystaj ją jak najlepiej.