ฟรีค่าจัดส่งแบบธรรมดาที่มียอดสูงกว่า 2,500 ฿
ค้นหา

Daniel Swarovski ผู้ก่อตั้งของเรา ได้วางหลักการของความยุติธรรมที่เราต้องมีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ และทุกวันนี้ เรายังคงใช้หลักการนี้เป็นเครื่องชี้นำในการดำเนินธุรกิจ เราตระหนักดีว่าความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของ Swarovski นั้นขึ้นอยู่กับการที่เราเคารพต่อหลักการที่ Daniel วางไว้ โดยหลักการเหล่านี้จะช่วยให้เราได้ครุ่นคิดถึงความรับผิดชอบของเราที่จะส่งผลต่อคนหลากหลายรุ่น ไม่ใช่เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ อีกทั้งหลักการนี้ยังเปิดพื้นที่ให้เราได้ทำตามเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน 

ความมุ่งมั่นเพื่อสรรค์สร้างความเปลี่ยนแปลง

หัวข้อ:

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเราที่แข็งแกร่งขึ้นนั้นไม่ได้แปลว่างานของเราเสร็จสิ้นแล้ว หากแต่หมายถึงการเริ่มต้นใหม่ สิ่งสำคัญที่เราใส่ใจและพันธกิจต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางร่วมกันเพื่อเผชิญหน้ากับปัญหาของโลกใบนี้ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด

กิจกรรมการกุศล

หัวข้อ:
นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 1895 ครอบครัว Swarovski ทั้งห้ารุ่นได้ยึดมั่นในการดำเนินงานการกุศลและการบริจาคมาโดยตลอด ความใส่ใจต่อผู้คน โลก คุณภาพ งานฝีมือ และความคิดสร้างสรรค์ คือหัวใจหลักในค่านิยมที่เรายึดถือ และปัจจุบันเราได้ต่อยอดมรดกนี้ผ่านโครงการการกุศลของเราเอง

Swarovski Waterschool

Swarovski Watershool คือโครงการลงทุนเพื่อชุมชนซึ่งนับเป็นโครงการสำคัญของเรา โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ทั่วโลกได้ปกปักรักษาทรัพยากรอันมีค่าที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Swarovski Foundation

Swarovski Foundation ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 เพื่อสนับสนุนโครงการและองค์กรการกุศลที่ดำเนินงานในสามด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ด้านการสนับสนุนและขับเคลื่อนพลังของผู้คน และด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รายงาน

หัวข้อ:

หัวข้อย่อย:

2021