ฟรีค่าจัดส่งแบบธรรมดาที่มียอดสูงกว่า 2,500 ฿
ค้นหา

Daniel Swarovski ผู้ก่อตั้งของเรา ได้วางหลักการของความยุติธรรมที่เราต้องมีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ และทุกวันนี้ เรายังคงใช้หลักการนี้เป็นเครื่องชี้นำในการดำเนินธุรกิจ เราตระหนักดีว่าความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของ Swarovski นั้นขึ้นอยู่กับการที่เราเคารพต่อหลักการที่ Daniel วางไว้ โดยหลักการเหล่านี้จะช่วยให้เราได้ครุ่นคิดถึงความรับผิดชอบของเราที่จะส่งผลต่อคนหลากหลายรุ่น ไม่ใช่เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ อีกทั้งหลักการนี้ยังเปิดพื้นที่ให้เราได้ทำตามเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน 

ความมุ่งมั่นเพื่อสรรค์สร้างความเปลี่ยนแปลง

หัวข้อ:

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเราที่แข็งแกร่งขึ้นนั้นไม่ได้แปลว่างานของเราเสร็จสิ้นแล้ว หากแต่หมายถึงการเริ่มต้นใหม่ สิ่งสำคัญที่เราใส่ใจและพันธกิจต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางร่วมกันเพื่อเผชิญหน้ากับปัญหาของโลกใบนี้ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด

การช่วยเหลือสังคม

หัวข้อ:
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 1895 ครอบครัว Swarovski ทั้งห้ารุ่นได้มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมและทำงานด้านการกุศล หัวใจสำคัญสำหรับค่านิยมของเราก็คือ การดูแลผู้คนและสิ่งแวดล้อม คุณภาพ งานฝีมือ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ และทุกวันนี้เรายังคงดำเนินงานเพื่อสืบสานมรดกตกทอดนี้ผ่าน Swarovski Foundation

Waterschool

หัวข้อ:
Waterschool เป็นโปรแกรมการศึกษาที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนทำหน้าที่เป็นทูตด้านทรัพยากรน้ำ โดยจัดหาเครื่องมือ ทรัพยากร และการฝึกอบรม เพื่อช่วยให้คนเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการน้ำในท้องถิ่นได้

Creatives for Our Future

หัวข้อ:
Creatives for Our Future เป็นโครงการริเริ่มระดับโลกเพื่อมอบทุนสนับสนุน ออกแบบขึ้นโดยร่วมมือกับสำนักงานเพื่อความร่วมมือแห่งสหประชาชาติ โปรแกรมนี้ส่งเสริมให้นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่คิดค้นวิธีการที่ทันสมัยเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความยั่งยืนทั่วโลก

รายงาน

หัวข้อ:
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมาย โครงการ และผลงานของเราได้ในรายงานด้านความยั่งยืน
ขอรับรายงานฉบับก่อนหน้าได้ที่ sustainability@swarovski.com

2022

หัวข้อ:

หัวข้อ:

หัวข้อย่อย:

2021