ฟรีค่าจัดส่งแบบธรรมดาที่มียอดสูงกว่า 2,500 ฿
ค้นหา
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ด้านล่างนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย และเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สวารอฟสกี้ของคุณจะคงสภาพที่ดีที่สุดได้ยาวนานมากขึ้น

วิธีดูแลเครื่องประดับ

เครื่องประดับสวารอฟสกี้รังสรรค์ขึ้นด้วยความใส่ใจ จึงควรดูแลเป็นพิเศษเพื่อคงความงดงามมหัศจรรย์และความเจิดจรัส โปรดอ่านวิธีการดูแลและทำความสะอาดเครื่องประดับสวารอฟสกี้ได้จากคู่มือที่ให้คำแนะนำง่าย ๆ ฉบับนี้

วิธีดูแลนาฬิกา

นาฬิกาสวารอฟสกี้รังสรรค์ขึ้นด้วยความใส่ใจ จึงควรดูแลเป็นพิเศษเพื่อคงความงดงามมหัศจรรย์และความเจิดจรัส โปรดอ่านวิธีการดูแลและทำความสะอาดนาฬิกาสวารอฟสกี้ได้จากคู่มือที่ให้คำแนะนำง่าย ๆ ฉบับนี้

วิธีดูแลเครื่องประดับตกแต่ง

เครื่องประดับตกแต่งสวารอฟสกี้รังสรรค์ขึ้นด้วยความใส่ใจ จึงควรดูแลเป็นพิเศษเพื่อคงความงดงามมหัศจรรย์และความเจิดจรัส โปรดอ่านวิธีการดูแลและทำความสะอาดเครื่องประดับตกแต่งสวารอฟสกี้ได้จากคู่มือที่ให้คำแนะนำง่าย ๆ ฉบับนี้

อยู่ในประกัน

Swarovski warranty policy

Swarovski ขอเสนอการรับประกันแบบสมบูรณ์ ซึ่งคุ้มครองความบกพร่องในการผลิตและวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ของแท้แบรนด์ Swarovski ที่ซื้อมาจากร้านค้าของ Swarovski (รวมถึงทางออนไลน์) หรือร้านค้าปลีกของ Swarovski ที่ได้รับอนุญาต ดูนโยบายการรับประกันได้ที่ส่วนดูแลลูกค้าที่ www.swarovski.com ได้ทุกเมื่อ เงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างในตลาดและภูมิภาคต่างๆ การรับประกันคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การสึกหรอจากการใช้งานตามปกติ การดัดแปลง การพยายามซ่อมเอง ความประมาทเลินเล่อ หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Swarovski ทั้งนี้เป็นไปตามความคิดเห็นของ Swarovski หรือร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจาก Swarovski ดูคำแนะนำการดูแลรักษาได้ที่ส่วนดูแลลูกค้าที่ www.swarovski.com ได้ทุกเมื่อ สินค้าทุกชิ้นที่มีตำหนิและอยู่ภายใต้การรับประกันนี้อาจได้รับการดำเนินการต่อไปนี้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ Swarovski หรือร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Swarovski

1. ทดแทนด้วยเครื่องประดับชิ้นที่เหมือนกันหากมี
2. ทดแทนด้วยเครื่องประดับชิ้นที่มีมูลค่าเทียบกันได้ หรือ

3. ได้รับการซ่อมแซม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่รับประกัน ความเป็นไปได้ในการซ่อมแซม รวมถึงความพร้อมของอะไหล่ทดแทน ควรส่งสินค้าที่เสียหายไปยังร้าน Swarovski หรือร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจาก Swarovski ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด เพื่อให้ส่งไปยังบริษัทที่ดูแลงานขายของ Swarovski ในพื้นที่ดังกล่าว หากส่งสินค้ามาทางไปรษณีย์ ควรทำประกันและส่งสินค้าดังกล่าวโดยไปรษณีย์แบบลงทะเบียนและได้รับการรับรอง เนื่องจาก Swarovski ไม่อาจรับผิดต่อความเสียหาย การสูญเสีย หรือการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการจัดส่งได้ ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการรับประกันนี้แต่อย่างใด โปรดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จส่งของ ใบเสร็จของขวัญ หรือใบรับรองสินค้าแท้ในกรณีที่คุณเรียกร้องการชดเชยจากประกัน ใบเสร็จหรือใบรังรองดังกล่าวใช้ในการพิสูจน์ว่าซื้อสินค้าและสินค้าที่ซื้อเป็นของแท้ และเป็นหลักฐานว่ามีสิทธิ์ได้รับประกันนี้ เงื่อนไขในการรับประกันนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีเงื่อนไขในการรับประกันที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะสำหรับสินค้าดังกล่าว Swarovski ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรับประกันนี้ โดยให้มีผลต่ออนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Swarovski ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การรับประกันนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมาย

นาฬิกา: หากต้องการดูการรับประกันนาฬิกา โปรดดาวน์โหลดไฟล์ PDF

หลักฐานการซื้อสินค้า

โปรดเก็บใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานการซื้อสินค้า

ในกรณีของสินค้าที่ซื้อในร้านค้า ใบเสร็จรับเงินจะเป็นหลักฐานในการซื้อสินค้า และจะมีการขอดูใบเสร็จหากมีการเรียกร้องสิทธิ์ตามการรับประกัน

โปรดเก็บใบเสร็จไว้ในที่ปลอดภัย ในกรณีของสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ ใบเสร็จการจัดส่งสินค้าจะใช้เป็นการรับประกันและใบรับรองสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์แต่ละรายการ

ในกรณีของการซื้อสินค้าทางออนไลน์ทั้งหมด หากมีการเรียกร้องสิทธิ์ตามการรับประกันหรืออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องแสดงใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จการจัดส่งสินค้า

การแลกเปลี่ยนสินค้าจากต่างประเทศ

Swarovski ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินระหว่างประเทศ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่คอลเลกชันเครื่องประดับมีความแตกต่างกันในสหรัฐอเมริกา เอเชีย ยุโรป และในกรณีของธุรกิจค้าปลีกในแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีภาษีที่แตกต่างกัน โครงสร้างราคาที่แตกต่างกัน ข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่น เหตุผลด้านลอจิสติกส์) ดังนั้นเราจึงไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทดแทน หรือคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในต่างประเทศได้

Replacements & Repairs

สินค้าของฉันสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่

โปรดนำสินค้าพร้อมหลักฐานการซื้อไปที่ร้าน Swarovski ที่ใกล้ที่สุด เรายินดีให้ความช่วยเหลือและทำการประเมินสินค้า​

หากพบข้อบกพร่องและถือว่าอยู่ในขอบเขตการรับประกัน เราจะเสนอการแลกเปลี่ยนหรือซ่อมแซม​

หากความเสียหายอยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกัน เราอาจเสนอการซ่อมแซมให้โดยมีค่าใช้จ่าย

คุณสามารถค้นหาร้านค้าใกล้บ้านคุณโดยใช้โปรแกรมค้นหาร้านค้าออนไลน์ของเรา: www.swarovski.com/store-finder

โปรดทราบว่า หากไม่มีการแสดงหลักฐานการซื้อ หรือหากสินค้าอยู่นอกระยะเวลาการรับประกัน เราอาจยังคงสามารถเสนอการซ่อมแซมให้ได้โดยมีค่าใช้จ่าย​

โปรดทราบว่าเราไม่มีบริการซ่อมแซมแว่นกันแดด

ฉันสามารถนำสินค้าของฉันส่งไปรษณีย์ไปยังศูนย์ซ่อมโดยตรงได้หรือไม่

ในขณะนี้เราไม่อนุญาตให้นำสินค้าส่งไปรษณีย์ไปยังศูนย์ซ่อมของเราโดยตรง 

โปรดนำสินค้าพร้อมหลักฐานการซื้อไปที่ร้าน Swarovski ที่อยู่ใกล้คุณที่สุด ทางร้านยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและประเมินสินค้าดังกล่าว 

คุณสามารถค้นหาร้านค้าที่อยู่ใกล้คุณที่สุดโดยใช้เครื่องมือค้นหาร้านค้าออนไลน์ของเราได้ที่: www.swarovski.com/store-finder/

นโยบายการซ่อมสินค้า

Swarovski ให้การรับประกันแบบครอบคลุมตามกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อจากร้านค้าปลีกของ Swarovski ที่ได้รับอนุญาต การรับประกันจะครอบคลุมความบกพร่องด้านการผลิตและด้านวัสดุเมื่อมีการสวมใส่และใช้งานตามปกติ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ Swarovski จะตรวจสอบและประเมินผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องแต่ละรายการที่อยู่ในการรับประกัน โดยอาจมีการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนใหม่โดยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน หรือทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Swarovski ไม่อาจรับประกันว่าจะสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานออกแบบที่เหมือนกันทุกประการให้ได้ Swarovski จะไม่ซ่อมแซม เปลี่ยนใหม่ หรือทดแทนสินค้าใด ๆ ที่ทางบริษัทเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุ การสึกหรอตามปกติ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การแก้ไขดัดแปลง การพยายามซ่อมเอง ความประมาทเลินเล่อ หรือการใช้งานที่ผิดวิธี ข้อกำหนดในนโยบายการรับประกันของ Swarovski ไม่ได้ครอบคลุมถึงชิ้นงานดังกล่าว ทางบริษัทอาจเสนอบริการซ่อมแซมโดยคิดค่าธรรมเนียม โปรดทราบว่าเราอาจรับซ่อมแซมชิ้นงานที่บกพร่องในกรณีดังต่อไปนี้:
1. ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จาก Swarovski และมีโลโก้รูปหงส์ของ Swarovski
2. ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถซ่อมแซมได้ และต้องสามารถทำให้ชิ้นงานกลับมางดงามดังเดิม
3. ยังคงมีชิ้นส่วนอะไหล่ (ซึ่งปกติแล้วในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เลิกผลิตไปแล้ว จะไม่มีอะไหล่) หากคุณต้องการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้า โปรดนำผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมไปที่ร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Swarovski
นอกจากนี้ยังมีบริการซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ Swarovski ที่ซื้อในต่างประเทศอีกด้วย

โปรดทราบว่าเราไม่มีบริการซ่อมแซมแว่นกันแดด