ฟรีค่าจัดส่งแบบธรรมดาที่มียอดสูงกว่า 2,500 ฿
ค้นหา

ความมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืน

หัวข้อ:
เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองด้านความยั่งยืนให้มากขึ้น โดยเลิกใช้แนวทางการดำเนินธุรกิจแบบ ‘จัดหา ผลิต ทิ้งเป็นขยะ’ แล้วหันมาใช้แบบจำลองและกระบวนการแบบหมุนเวียนแทน เรานำการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCAs) มาใช้ในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งการประเมินนี้เป็นเครื่องมือตามหลักวิทยาศาสตร์สำหรับวัดปริมาณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เราวัดความก้าวหน้าของเราโดยใช้ชุดหลักการเพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลอันยิ่งใหญ่ด้วยความรับผิดชอบ

แผนงานของเราเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความยั่งยืนเป็นไปตามเสาหลักสี่ประการ ได้แก่ วัสดุและส่วนผสม การผลิต การออกแบบที่ยั่งยืน และแบบจำลองธุรกิจแบบหมุนเวียน เราภูมิใจที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของเรา รวมถึงการออกแบบที่สร้างสรรค์โดยใช้วัตถุดิบที่จัดหาและรีไซเคิลด้วยความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับเซอร์โคเนียที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน

หัวข้อ:

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความใส่ใจอย่างยิ่งโดยคำนึงถึงความยั่งยืน แต่กระบวนการที่เกี่ยวข้องอาจต้องใช้พลังงานมากมาย ด้วยการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เซอร์โคเนียของ Swarovski ให้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน เราจึงสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 58% และชดเชยการปล่อยที่เหลืออีก 42% เซอร์โคเนียของ Swarovski ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความทนทานเช่นเดียวกับเซอร์โคเนียทั่วไป

South Pole องค์กรที่ปรึกษาชั้นนำด้านสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นพันธมิตรของเราได้วัดค่าและชดเชยการปล่อยรอยเท้าคาร์บอนสำหรับเซอร์โคเนียของ Swarovski ที่ใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hyperbola มีการชดเชยผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามที่ได้คำนวณไว้โดยใช้คาร์บอนเครดิตคุณภาพสูง ซึ่งส่งไปยังฮั้วสุ่ยซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กสำหรับการจัดหาพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคห่างไกลทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และเขตอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ Rimba Raya บนเกาะบอร์เนียวเพื่อช่วยปกป้องพื้นที่แห่งนี้ของอินโดนีเซียจากการตัดไม้ทำลายป่า

เกี่ยวกับ

Reignited Crystals

แม้เราจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเราโดยดำเนินงานอย่างดีที่สุด แต่ในที่สุดแล้ว บางครั้งเราก็มีคริสตัลมากเกินกว่าที่ต้องการ คริสตัลเหล่านี้เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่เราไม่ต้องการให้กลายเป็นขยะ นั่นคือเหตุผลที่เราจัดเก็บคริสตัลที่ยังไม่ได้ใช้ไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเรามุ่งมั่นที่จะนำคริสตัลเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ในสถานะตามที่ตั้งใจไว้ โดยไม่ทำให้คุณภาพลดลง โปรแกรม reignited crystals ของเราช่วยให้คริสตัลอันมีค่าเหล่านี้มีโอกาสอีกครั้งที่จะได้รับความชื่นชม

เกี่ยวกับ

โลหะรีไซเคิล

โลหะรีไซเคิลมาจากโลหะใช้แล้วซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูปอีกครั้งเพื่อสร้างวัสดุแบบใหม่ โดยไม่ทำให้คุณภาพลดลง กระบวนการดังกล่าวนี้ส่งผลดีเป็นอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นการนำทรัพยากรอันมีค่ากลับมาใช้ใหม่ แทนการใช้วัตถุดิบและทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า เพราะการหลอมโลหะใหม่ใช้พลังงานน้อยกว่าการขุดแร่โลหะ เราตั้งเป้าหมายที่จะจัดหาโลหะทั้งหมดจากทรัพยากรที่มีการจัดการและรีไซเคิลด้วยความรับผิดชอบภายในปี 2030

ความยั่งยืน

การแสดงออกอย่างมีความรับผิดชอบนั้นหยั่งรากลึกอยู่ในค่านิยมของเรานับตั้งแต่ปี 1895