ฟรีค่าจัดส่งแบบธรรมดาที่มียอดสูงกว่า 2,500 ฿
ค้นหา
การดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของเรามานานกว่า 125 ปี และดำเนินการโดยใช้หลักการที่ริเริ่มโดย Daniel Swarovski ผู้ก่อตั้งของเรา เพื่อดำเนินธุรกิจในฐานะพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ ในปัจจุบัน แม้เราจะยังคงใช้หลักการเหล่านั้นเป็นแนวทาง แต่เราก็ตระหนักดีว่าเราต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีกมากเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์

ธุรกิจระดับโลกดังเช่นธุรกิจของเรามีหน้าที่คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการดำเนินธุรกิจ หากเราดำเนินงานด้วยความรวดเร็วและกล้าหาญ เราจะสามารถลดผลกระทบที่คาดว่าจะเลวร้ายที่สุดได้ นั่นคือเหตุผลที่เราทำงานอย่างหนักเพื่อลดของเสียและการปล่อยคาร์บอนของเรา และพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินมาตรการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสาหลักสามประการของกลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเน้นโลกของเรา: การปล่อยก๊าซเรือนกระจก วัสดุที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตลอดจนของเสียและการหมุนเวียน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เราทราบกันดีว่าก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญที่สุดซึ่งทำให้สภาพภูมิอากาศของเราเปลี่ยนแปลงไป เราต้องการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน เราจึงเข้าร่วมโครงการที่มีเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets Initiative หรือ SBTi) เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

เราจะ:

•    ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 และ 2 ลง 47% และลดการปล่อยก๊าซดังกล่าวในขอบเขตที่ 3 ลง 28% ภายในปี 2030 โดยเปรียบเทียบกับปี 2019
โครงการของเรา

ลดการปล่อยคาร์บอน

หัวข้อ:
เราร่วมมือกับโครงการที่มีเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ และกำหนดเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซในขอบเขตที่ 1 และ 2 ลง 47% และลดการปล่อยก๊าซในขอบเขต 3 ลง 28% ภายในปี 2030 เราเริ่มต้นด้วยการกำหนดพื้นที่ของธุรกิจของเราซึ่งเรามีความพร้อมมากที่สุดในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งหมายความว่าตั้งแต่ปี 2019 เราได้ลดการปล่อยก๊าซในขอบเขตที่ 1 และ 2 ลง 12% และลดการปล่อยก๊าซในขอบเขต 3 ลง 26%​ ซึ่งเรากำลังดำเนินการโดยใช้วิธีการดังนี้:

แผนลดการปล่อยคาร์บอนในขอบเขตที่ 1 และ 2:
•    การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของเรา ซึ่งรวมถึงพลังงานหมุนเวียน เซลล์แสงอาทิตย์ ปั๊มความร้อน โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ไฮโดรเจน และพื้นที่จัดเก็บที่อาจใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเราให้ดียิ่งขึ้น
•    แนะนำการใช้พลังงานไฟฟ้าในทุกที่ที่สามารถทำได้ รวมถึงเตาหลอมแก้วของเรา
•    ให้ความสำคัญมากขึ้นกับการใช้พลังงานที่เหลืออยู่ด้วยใบรับรองคุณสมบัติสำหรับพลังงานหมุนเวียน

แผนลดการปล่อยคาร์บอนในขอบเขตที่ 3:​
•    การเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุของผลิตภัณฑ์ และการเปลี่ยนจากวัสดุหลักเป็นวัสดุโลหะรีไซเคิล
•    การดำเนินนโยบายการทำงานแบบผสมผสานทั่วโลก (โดยทำงานจากที่บ้านเป็นบางวัน)
•    ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อส่งเสริมให้ใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นในกระบวนการผลิตของซัพพลายเออร์
•    ค่อย ๆ เปลี่ยนจากการขนส่งทางอากาศเป็นทางทะเลและทางรถไฟ

ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

หัวข้อ:
พลังงานแสงอาทิตย์​

เรามีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ที่โรงงานผลิตและสำนักงานบริหารของเรา โดยส่วนเป็นหนึ่งของความพยายามของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนในทุกที่ที่สามารถทำได้ ที่วัตเทนส์ ออสเตรีย เราได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่แห่งที่สองของเรา ซึ่งให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 300 กิโลวัตต์ (kWp) ครอบคลุมพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร ก่อนหน้านี้เราได้ติดตั้งระบบซึ่งมีกำลังไฟฟ้า 1400 กิโลวัตต์ที่โรงงานผลิตของเราในประเทศไทย ตลอดจนระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้าที่อินเดีย และมีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มเติมในระบบการผลิต

การศึกษาด้านการออกแบบเตาหลอมแก้ว

เราร่วมมือกับบริษัทกระจกข้ามชาติที่เชี่ยวชาญด้านแก้วและแก้วเซรามิก และเริ่มการศึกษาด้านการออกแบบเพื่อทดสอบว่าส่วนผสมของเราสามารถหลอมละลายโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่ การศึกษาพบว่าส่วนผสมสามารถละลายได้โดยใช้ไฟฟ้า 90% ซึ่งหมายความว่าเราสามารถลดการใช้ก๊าซปริมาณมากในระหว่างกระบวนการนี้ เราใกล้จะได้ดำเนินการตามแนวคิดในการจัดการกับพลังงานที่ใช้ซึ่งเหลืออีก 10% เมื่อเราดำเนินการดังกล่าวได้สำเร็จ เราจะสามารถละลายส่วนผสมปริมาณมากโดยใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนจากคริสตัลของเรา

ร้านค้า Swarovski

หัวข้อ:
เรามีจุดจำหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 7,500 แห่งทั่วโลก การจำหน่ายแบบค้าปลีกของเราจึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับแผนงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งเปิดตัวแนวคิดร้านค้ารูปแบบใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโฉมแบรนด์ของเรา ซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่าร้านค้าแบบเดิมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ มาตรฐาน GLEAM (Guidelines for Engineering, Architecture & Management) แบบใหม่ของเรายังกำหนดหลักเกณฑ์ด้านสถาปัตยกรรมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเปิดและตกแต่งร้านใหม่จะประหยัดพลังงานได้มากขึ้น ใช้วัสดุที่มีความยั่งยืนมากขึ้น และใช้การออกแบบที่ส่งเสริมการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล ตลอดจนการจัดการแบบอัจฉริยะโดยใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตามหลักปฏิบัติทั่วไป ร้านค้าหลักทั้งหมดของเราจะยังคงได้รับการรับรอง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) อย่างเต็มรูปแบบ

แม้คนจำนวนมากจะสนใจเรื่องวัสดุที่ใช้สร้างร้านค้า และปริมาณพลังงานที่ร้านค้าใช้ แต่มีคนไม่มากนักที่ให้ความสำคัญกับวัสดุของเสียปริมาณมากที่เกิดจากการย้ายที่ตั้งร้านค้า การปิดบริการ และการปรับปรุงร้านใหม่ เราได้ดำเนินการนำร่องหลายครั้งเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ที่จะนำวัสดุที่เคยเป็นองค์ประกอบเดิมของสถาปัตยกรรมร้านค้าของเรากลับมารีไซเคิล และจนถึงขณะนี้เราได้รีไซเคิลวัสดุมากกว่า 100 เมตริกตันผ่านพันธมิตรทางการค้าของเรา เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนเมื่อสิ้นสุดการใช้งานร้านค้า ไม่ใช่แค่ก่อนการเปิดตัวครั้งใหญ่หรือระหว่างการดำเนินงานประจำวันเท่านั้น

วัสดุที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ด้วยการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเกี่ยวกับวัสดุของเรา เราจึงสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากเรา และลูกค้าของเราได้เช่นเดียวกัน เรามีวิสัยทัศน์ที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องกับแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมในการจัดหาและการผลิตด้วยความรับผิดชอบ

เราจะ:

•    เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มต่อปี และในขณะเดียวกันก็สมัครขอรับใบรับรองด้านความยั่งยืนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา

•    จัดหาโลหะทั้งหมดของเราจากแหล่งที่มีการจัดการและรีไซเคิลด้วยความรับผิดชอบภายในปี 2030
โครงการของเรา

ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

หัวข้อ:

เราได้กำหนดไว้ว่าภายในปี 2030 ผลิตภัณฑ์ของเรา 50% จะต้องสร้างสรรค์ขึ้นตามหลักการแนวทางผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของเรา:​

•    วัสดุได้มาจากแหล่งที่จัดการหรือรีไซเคิลด้วยความรับผิดชอบ 
•    ผลิตภัณฑ์ผลิตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากขยะ และสามารถนำกลับมาใช้ในรูปแบบใหม่ได้ 
•    ลูกค้าสามารถคืนสินค้าที่ใช้แล้วได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้เราสามารถคัดแยกวัสดุที่มีค่าออกมาได้
•    ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนหรือสิ่งแวดล้อม 
•    การสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และส่งเสริมการใช้งานด้วยความรับผิดชอบ

เราได้เปิดตัวกระบวนการด้านวัสดุที่ยั่งยืน (SMP) ในปี 2021 เพื่อช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้ กระบวนการ SMP ช่วยให้ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ และฝ่ายปฏิบัติการของเราสามารถทำงานร่วมกันเพื่อนำวัสดุที่ยั่งยืนมากขึ้นมาใช้งาน นอกจากนี้ กระบวนการดังกล่าวยังช่วยให้เรามีเครื่องมือในการให้คะแนนคุณลักษณะด้านความยั่งยืนของวัสดุตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ

ขยะและการหมุนเวียน

ด้วยการรวมความเชี่ยวชาญของเราเข้ากับแนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรม เราสามารถลดของเสียและส่งเสริมการหมุนเวียนได้ 

เราจะ:

• ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อลงทุนในนวัตกรรมที่ยั่งยืน

• เพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุของเราเป็นสองเท่าภายในปี 2030 

• เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของเราให้เป็นแหล่งที่ผ่านการรับรองหรือรีไซเคิลและทำให้สามารถรีไซเคิลได้ภายในปี 2030

• เปลี่ยนการดำเนินงานของเราเองให้ปราศจากการฝังกลบ 90% โดยอย่างน้อย 70% ของขยะของเราถูกนำไปรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ภายในปี 2030
โครงการของเรา

คริสตัลที่กลับมาอีกครั้ง

หัวข้อ:
คริสตัล Swarovski เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าที่เราไม่ต้องการให้กลายเป็นขยะ โครงการนำคริสตัลกลับมาใช้อีกครั้งทำให้คริสตัลที่ยังไม่ได้ใช้งานมีโอกาสได้รับความชื่นชมอีกครั้ง แทนที่จะถูกกำจัดไป เราจัดเก็บคริสตัลที่ยังไม่ได้ใช้งานไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ และมุ่งมั่นที่จะทำให้คริสตัลเหล่านี้ได้ใช้งานตามจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ 

เราเชื่อมั่นในพลังการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่เกิดจากความร่วมมือ และเราได้บริจาคคริสตัลที่กลับมาอีกครั้งให้กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักศึกษาด้านการออกแบบ และเหล่าคนดังเพื่อให้นำไปใช้ในงานออกแบบ โดยผ่านโครงการและความร่วมมือด้านการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เรามีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคคลเหล่านี้ใช้งานวัสดุที่งดงามวิจิตรนี้อย่างสร้างสรรค์ และในขณะเดียวกันก็สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการออกแบบที่ยั่งยืน และขยะในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่า

ในปี 2021 เราได้ร่วมมือกับ Viktor&Rolf ซึ่งนำคริสตัลที่กลับมาอีกครั้งมาใช้ในคอลเลกชันโอต์กูตูร์ FW21 และ Kevin Germanier ซึ่งสร้างสรรค์คอลเลกชัน SS22 โดยใช้คริสตัลที่กลับมาอีกครั้งและวัสดุที่ยั่งยืน นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับ Germanier เพื่อออกแบบขวดน้ำหอมจากวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ให้กับ Guerlain โดยประดับตกแต่งด้วยคริสตัลที่กลับมาอีกครั้ง

ประสิทธิภาพในการผลิต

หัวข้อ:
เราลงทุนอย่างต่อเนื่องในระบบเพื่อปรับปรุงการใช้น้ำของเรา และลดการใช้สารเคมีในกระบวนการเจียระไนคริสตัลของเรา ที่โรงงานงานฝีมือหลักของเราในวัตเทนส์ ออสเตรีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบปิดของเราจะทำความสะอาดและรีไซเคิลน้ำ 98% จากกระบวนการขัดเงาคริสตัลของเรา และน้ำ 88% จากกระบวนการเจียรคริสตัลของเรา

ส่วนที่โรงงานผลิตของเราซึ่งตั้งอยู่ที่วัตเทนส์เช่นกัน เราใช้วงจรสารหล่อลื่นทำความเย็นเพื่อช่วยในการเจียระไนคริสตัล วงจรบรรจุของเหลว 1,200 ลูกบาศก์เมตร และต้องเติมสารเคมีที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวังเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเสถียรสูงสุด​ ตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2021 เราได้ลดปริมาณสารหล่อลื่นทำความเย็นที่ใช้ลงครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้เรายังสามารถกำจัดสารเคมีทั้งหมดหรือบางส่วนออกจากกระบวนการได้ ซึ่งรวมถึงชุดสารที่ใช้เป็นตัวตกตะกอนและสารลดฟอง และเราได้ปรับโครงสร้างของสารยับยั้งการกัดกร่อนของเราเพื่อไม่ให้มีฟอสฟอรัส 

การปรับปรุงทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากนวัตกรรมมากกว่าการผลิตที่ลดลง และช่วยให้เพื่อนร่วมงานของเรามีความปลอดภัยด้วย
ความยั่งยืนที่ Swarovski

บุคลากรของเรา

หัวข้อ:
เราเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นตามหลักพื้นฐานด้านความเสมอภาคและการไม่แบ่งแยก

เหตุการณ์สำคัญของเรา

หัวข้อ:
มรดกอันยาวนานด้านความยั่งยืนตั้งแต่ปี 1895