ฟรีค่าจัดส่งแบบธรรมดาที่มียอดสูงกว่า 2,500 ฿
ค้นหา

“เงื่อนไขเบื้องต้นของความสำเร็จในระยะยาวก็คือ การไม่คิดถึงเฉพาะตัวเอง แต่ต้องคำนึงถึงเพื่อนมนุษย์ด้วย” – Daniel Swarovski (1862 - 1956)

Swarovski Spirit เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของเรามานานกว่าศตวรรษ ในช่วงต้นทศวรรษ 1900 เราเป็นสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญในชุมชนท้องถิ่นของเราที่วัตเทนส์ ออสเตรีย โดยได้พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่มีชีวิตชีวาซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมกีฬา งานอดิเรก และกิจกรรมทางสังคม เพื่อสนับสนุนโครงการด้านการกุศล การจัดตั้งโครงการอาคารสงเคราะห์ และการสร้างโรงเรียน​

เราเข้าใจดีว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จย่อมดูแลและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความหลากหลายได้เข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมการไม่แบ่งแยก ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และสามารถแสดงความเป็นตัวเองได้โดยที่ผู้อื่นไม่เข้ามาตัดสินหรือเกิดอคติ เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติตามความเชื่อพื้นฐานเหล่านี้เพื่อเพื่อนร่วมงาน พันธมิตรของเรา และสังคมโดยรวม โดยขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการลงทุนในโปรแกรมที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรของเรา และยังคงทุ่มเทเพื่อพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของเราต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสาหลักสามประการสำหรับกลยุทธ์ความยั่งยืนซึ่งเน้นด้านบุคลากร: ความเสมอภาค ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก การส่งเสริมศักยภาพและการศึกษา ตลอดจนสิทธิ์และการให้เกียรติ

ความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการไม่แบ่งแยก

เราจะ:
  • ลดอคติในการสรรหาบุคลากรโดยใช้แนวทางปฏิบัติในการสรรหาบุคลากร รวมถึงเทคโนโลยี AI
  • เพิ่มความหลากหลายของแคมเปญ เพื่อให้ครอบคลุมบุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่มักถูกมองข้าม
  • ให้ความสำคัญกับชุมชน LGBT+ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยให้โอกาสทางการศึกษาและช่วยสร้างความตระหนัก

นอกจากนี้เรายังภูมิใจที่ได้ลงนามในหลักการส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิง และมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของสหประชาชาติ และเป็นสมาชิกขององค์กร Workplace Pride
โครงการของเรา

กลุ่มทรัพยากรพนักงาน

หัวข้อ:
กลุ่มทรัพยากรพนักงานของเราเป็นกลุ่มที่นำโดยพนักงานซึ่งเข้าร่วมโดยสมัครใจ เพื่อช่วยให้ Swarovski เป็นสถานที่ทำงานที่มีความหลากหลายและส่งเสริมการไม่แบ่งแยก กลุ่มนี้ได้สร้างกระดานสนทนาสำหรับเพื่อนร่วมงานที่มีความสนใจร่วมกัน เพื่อจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้โอกาสในการสร้างเครือข่ายและการให้คำปรึกษา ตลอดจนทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าซึ่งผู้นำของสวารอฟสกี้สามารถเรียนรู้ได้

เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนกลุ่มและเครือข่ายจำนวนมากที่นำโดยพนักงานภายใน Swarovski ซึ่งช่วยสร้างชุมชน สร้างความตระหนัก และดำเนินงานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น กลุ่ม eMpoWer มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงในที่ทำงาน และกลุ่ม Pride at Swarovsk ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความสำคัญของชุมชน LGBT+

ความเท่าเทียมทางเพศ

หัวข้อ:
ในฐานะแบรนด์ที่มีฐานลูกค้าผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ และมีบุคลากรที่ประกอบด้วยผู้หญิงถึง 77% เราจึงอยู่ในสถานะที่เหมาะสมที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิง เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงในห่วงโซ่คุณค่าของเรา ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือผู้ที่สวมใส่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในทุก ๆ ปีเราสนับสนุนวันสตรีสากลด้วยโครงการระดับโลกของเรา The Future Is Equal ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานของเราได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้พนักงานร่วมส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

นอกจากนี้เรายังดำเนินโครงการที่เน้นห่วงโซ่อุปทานโดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น โครงการ HERproject ของ BSR และมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงด้านความรู้ทางการเงินและอนามัยการเจริญพันธุ์

Pride at Swarovski

หัวข้อ:
เรามุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญและส่งเสริมชุมชน LGBT+ กลุ่มทรัพยากรพนักงานที่ให้ความสำคัญกับความภาคภูมิใจช่วยประสานงานกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นกลุ่ม LGBT+ ซึ่งจัดกิจกรรมเป็นประจำเพื่อช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่ม ในช่วงเดือนแห่งความภาคภูมิใจ เราตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของบุคคล บอกเล่าความคิดเห็นของบุคคลที่ร่วมสนับสนุนในเรื่องนี้ เช่น นางแบบข้ามเพศ Ariel Nicholson และนักออกแบบแฟชั่น Ludovic de Saint Sernin

เราภูมิใจที่ได้ร่วมลงนามในแคมเปญ Free & Equal ของสหประชาชาติ และมาตรฐานความประพฤติในการดำเนินธุรกิจในการจัดการกับการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล LGBTI ของสหประชาชาติ และเรายังเป็นสมาชิกขององค์กร Workplace Pride

การส่งเสริมศักยภาพ และการศึกษา

ทุกคนที่เราดูแลควรมีโอกาสได้เรียนรู้และเติบโต เราต้องการจูงใจให้ผู้คนลดผลกระทบที่ตนเองมีต่อโลกใบนี้ ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างให้เกียรติ และตัดสินใจอย่างรอบคอบมากขึ้น

เราจะ:
  • สร้างความตระหนัก ให้ความรู้ และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืนและความเท่าเทียม
  • สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาช่วยขับเคลื่อนเพื่อสร้างความยั่งยืน และส่งเสริมการออกแบบที่ยั่งยืนด้วยการบริจาคคริสตัลที่นำกลับมาใช้ใหม่
โครงการของเรา

University of the Arts London

หัวข้อ:
ด้วยความร่วมมือที่มีมายาวนานกับ University of the Arts London เราช่วยให้นักออกแบบที่มีความสามารถคำนึงถึงความยั่งยืนในการทำงานของตนเองมาหลายปีแล้ว เราท้าทายให้นักออกแบบเหล่านี้คิดด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับวัสดุที่พวกเขานำมาใช้ในการออกแบบ และหวังว่าพวกเขาจะนำมุมมองใหม่ ๆ ที่ตนเองมีไปใช้กับอาชีพและอุตสาหกรรมของพวกเขา เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้ร่วมมือกับ London College of Fashion และ Central Saint Martins เพื่อขยายความสัมพันธ์นี้ให้กว้างขวางขึ้น

เราร่วมมือกับ London College of Fashion เพื่อจัดตั้งรางวัล Swarovski Innovator Award ซึ่งเป็นการแข่งขันประจำปีสำหรับนักศึกษาปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องประดับแฟชั่น นอกจากนี้ เรายังได้ก่อตั้ง Swarovski Conscious Design Hub บนเว็บไซต์ของ Central Saint Martins โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งจัดแสดงงานวิจัยและการออกแบบ และแสดงให้นักศึกษาเห็นว่าเรามุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

Innovate2030

หัวข้อ:
Innovate2030 เป็นการแข่งขันที่จัดโดย Ekipa ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ซึ่งส่งเสริมให้นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และบริษัทสตาร์ทอัพร่วมมือกับองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลที่ส่งเสริมความยั่งยืน

เราสนับสนุน Team Xtend ในปี 2021 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันเพื่อพัฒนาแนวคิดที่จูงใจให้เกิดพฤติกรรมการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และนำเครื่องประดับที่ใช้แล้วกลับมาใช้ในรูปแบบใหม่ Team Xtend ได้รับรางวัลสำหรับแอปมือถือที่ส่งเสริมการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และลดของเสียด้วยการสนับสนุนให้ลูกค้ารีไซเคิลเครื่องประดับที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ในรูปแบบใหม่ และให้เช่าหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของ Swarovski สำหรับฤดูกาลก่อนหน้า หรือที่นำกลับมาใช้ในรูปแบบใหม่ จากความสำเร็จของโครงการ Innovate2030 เราจึงดำเนินโครงการร่วมกับ Milano Fashion Institute เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้งานดิจิทัลที่มีความสามารถเกิดแนวคิดเพิ่มเติมในการส่งเสริมการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

ความเป็นผู้นำ การให้คำปรึกษา และการฝึกงาน

หัวข้อ:
ที่ Swarovski เรามองหาวิธีที่จะช่วยให้ผู้คนได้ติดต่อกันมากขึ้นอยู่เสมอ เรามองว่าการให้คำปรึกษาคือโอกาสที่เพื่อนร่วมงานของเราจะได้เรียนรู้ พัฒนา และใช้ทักษะที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนเร่งพัฒนาตนเอง เราเชื่อว่าความเป็นผู้นำไม่ได้มาจากตำแหน่งงานเท่านั้น ดังนั้นเราจึงต้องการที่จะสร้างทักษะและส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้นำของเรา เพื่อให้ทำในสิ่งที่ท้าทายความสามารถและใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ โดยผ่านโครงการการพัฒนาความเป็นผู้นำของเรา

การฝึกงานของเราใช้เวลานานถึงสี่ปี และครอบคลุมความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านต่าง ๆ ถึง 11 สาขา เช่น เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการเคมี งานไม้ และวิชาชีพด้านวิศวกรรมหลายสาขา นอกจากการเรียนรู้ด้านทักษะในการทำงาน เรายังมั่นใจว่าช่างฝึกหัดของเราเตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการปฏิบัติงานที่หลากหลาย มีประสบการณ์ด้าน AI และ VR ที่ทันสมัย เรียนรู้กลุ่มซอฟต์แวร์ล่าสุด และพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับการพัฒนาส่วนบุคคล ตั้งแต่ปี 1953 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นโปรแกรม เราได้ฝึกอบรมช่างฝึกหัดกว่า 1,500 คนจาก 12 ประเทศ

ความร่วมมือด้านผู้ลี้ภัยของ Tent

หัวข้อ:
Tent เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เปิดตัวในปี 2016 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนธุรกิจทั่วโลกรับผู้ลี้ภัยเข้าทำงาน ปัจจุบันองค์กรนี้ประกอบด้วยเครือข่ายของบริษัทขนาดใหญ่กว่า 200 แห่งที่มุ่งมั่นที่จะรับผู้ลี้ภัยเข้ามาทำงานในชุมชนของประเทศเจ้าบ้าน

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2021 เราเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการและมุ่งมั่นที่จะให้คำปรึกษาแก่ผู้ลี้ภัยที่เป็นผู้หญิงจำนวน 50 คนในระยะเวลาสามปี โดยเริ่มจากที่สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงต้นปี 2022 โปรแกรมการให้คำปรึกษามีเป้าหมายเพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้หญิง และช่วยให้ผู้หญิงเหล่านี้มีโอกาสที่ดีที่สุดในการหางาน โปรแกรมนี้เน้นการพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าในการทำงาน และตั้งใจที่จะช่วยสร้างทักษะและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในตลาดงานให้กับผู้ลี้ภัยที่เป็นผู้หญิง รวมถึงช่วยปรับปรุงประวัติย่อและโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของพวกเธอ อธิบายกระบวนการจัดหางานของประเทศเจ้าบ้าน และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงาน

สิทธิ์และการให้เกียรติ

สิ่งสำคัญก็คือ ทุกคนที่ทำงานในห่วงโซ่คุณค่าของเราควรมั่นใจได้ว่าตนเองจะได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน

เราจะ:

  • เคารพสิทธิของบุคลากรของเรา และมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยสำหรับบุคลากรทุกคน
  • จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานและเงื่อนไขการจ้างงานที่สมเหตุสมผลตามข้อกำหนดของ SMETA, หลักการชี้แนะของสหประชาชาติ และอนุสัญญาหลักองค์การแรงงานระหว่างประเทศ       

โครงการของเรา

โครงการจัดหาด้วยความรับผิดชอบ (RSI)

RSI เป็นแนวทางที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบและอ้างอิงตามความเสี่ยงเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของซัพพลายเออร์ตามหลักจรรยาบรรณของเรา ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา โครงการนี้ช่วยให้เรามั่นใจในสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ตลอดจนแนวทางการจ้างงานที่เข้มงวดของซัพพลายเออร์ของเรา เราตรวจสอบแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน และทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราอย่างใกล้ชิด เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านโปรแกรม RSI
ความยั่งยืนที่ Swarovski

โลกของเรา

หัวข้อ:
เราอยู่ในโลกแห่งความมหัศจรรย์ และเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องโลกใบนี้

เหตุการณ์สำคัญของเรา

หัวข้อ:
มรดกอันยาวนานด้านความยั่งยืนตั้งแต่ปี 1895