การดูแลรักษานาฬิกา Swarovski ของคุณ

หัวข้อ:

เพื่อให้นาฬิกา Swarovski ของคุณยังอยู่ในสภาพที่งดงามผ่านกาลเวลาที่ยาวนาน และเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน ร้าว หรือความเสียหายอื่น ๆ โปรดปฏิบัติดังนี้


•    หลีกเลี่ยงการสวมนาฬิการ่วมกับสร้อยข้อมือ สายโซ่โลหะ หรือวัตถุลักษณะแข็งที่อาจมาสัมผัสนาฬิกาได้

•    หลีกเลี่ยงมิให้โดนน้ำจืดและน้ำเค็ม ตัวทำละลาย น้ำยาซักผ้า น้ำหอม เครื่องสำอาง ฯลฯ

•    เช็ดถูนาฬิกาด้วยผ้าเนื้อนุ่มไม่เป็นขุย เพื่อให้ยังคงความแวววาวได้เหมือนใหม่

วิธีดูแลรักษาเครื่องประดับตกแต่งเค

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีดูแลรักษาเครื่องประดับเค

ดูข้อมูลเพิ่มเติม