ฟรีค่าจัดส่งแบบธรรมดาที่มียอดสูงกว่า 2,500 ฿
ค้นหา

วันสตรีสากล

การส่งเสริมความหลากหลาย และการชื่นชมลักษณะเฉพาะบุคคล

หัวข้อ:
เราเชื่อมั่นว่าความเป็นผู้นำในเชิงรุกและการส่งเสริมศักยภาพของพนักงานจะช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นได้ เมื่อทำงานร่วมกัน เราจะสามารถร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ
ผู้บริหารของเรามุ่งมั่นที่จะทำให้ Swarovski เป็นสถานที่ที่ยินดีต้อนรับทุกคนในสังคม ตัวอย่างเช่น เราได้ขยายการฝึกอบรมและการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั่วทั้งบริษัท นอกจากนี้พนักงานฝ่ายสรรหาทุกคนและผู้จัดการฝ่ายการจ้างงานของเรายังผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสรรหาบุคลากรโดยปราศจากอคติ 
เราสร้างกลุ่มทรัพยากรพนักงาน (ERG) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินงานโดยพนักงานด้วยความสมัครใจเพื่อส่งเสริมให้สถานที่ทำงานมีความหลากหลายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มมีความรู้สึกผูกพันกัน โดยประกอบด้วยพนักงานหลากหลายมารวมกันซึ่งในแต่ละกลุ่มมีความสนใจ ประสบการณ์ หรือภูมิหลังที่คล้ายคลึงกัน
เราภาคภูมิใจที่พนักงานทั่วโลกของเราประกอบด้วยผู้หญิงคิดเป็นสัดส่วน 77% และในปีนี้ผู้บริหารของเราประกอบด้วยผู้หญิงคิดเป็นสัดส่วน 39% (เพิ่มขึ้นจาก 36% ในปี 2022)
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว เราได้ลงนามในหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีขององค์การสหประชาชาติ และดำเนินงานก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมาทุกปี เรากำลังเปิดตัวเครื่องมือวิเคราะห์การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมสำหรับงานที่มีความสำคัญเท่ากัน ที่โรงงานผลิตในเอเชีย เราจัดให้มีโปรแกรมพิเศษ เช่น WeShine เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคคลที่เปราะบางที่สุดซึ่งทำงานอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าของเรา โปรแกรม WeShine ประกอบด้วยการให้ความรู้เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และความรู้ด้านการเงิน
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จ

ความยั่งยืน

การแสดงออกอย่างมีความรับผิดชอบนั้นหยั่งรากลึกอยู่ในค่านิยมของเรานับตั้งแต่ปี 1895