1. Prawo odstąpienia od umowy

Jako konsument, użytkownik ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Prawo to nie dotyczy produktów niestandardowych.

Okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, w których użytkownik lub strona trzecia niebędąca przewoźnikiem i wskazana przez użytkownika wchodzi w fizyczne posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, użytkownik musi poinformować nas (Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf, Szwajcaria, e-mail: customer_relations.ee@swarovski.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację dotyczącą skorzystania z tego prawa przed upływem okresu odstąpienia.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innej niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta do realizacji transakcji zakupu, chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na inną formę; w każdym przypadku użytkownik nie poniesie żadnych opłat na skutek zwrotu środków dokonanego w ten sposób.

Możemy wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia potwierdzenia odesłania do nas towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar powinien zostać odesłany do nas przez użytkownika bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w czasie 14 dni od dnia, w którym poinformował nas on o odstąpieniu od niniejszej umowy, na adres podany na naszej Stronie internetowej w sekcji ""„Obsługa klienta – Zasady zwrotu towaru“”. Termin zwrotu uznaje się za dotrzymany, jeśli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Dodatkowe informacje i pomoc w zwrotach zamówionego towaru oraz adres, na który należy przesyłać zwracane produkty w danym kraju można znaleźć na naszej Stronie internetowej w sekcji „“Obsługa klienta – Zasady zwrotu towaru””.

To my ponosimy koszt zwrotu towaru.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z produktem w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia jego charakteru, cech i funkcji.

Klient musi dołożyć wszelkich starań, aby wysłać produkty z powrotem w oryginalnym stanie wraz z oryginalnym opakowaniem i voucherem zwrotnym dołączonym do przesyłki.

Należy pamiętać, że jeśli zamówienie zostało opłacone w całości za pomocą Karty podarunkowej, zwrot zostanie dokonany wyłącznie w postaci Karty podarunkowej. W przypadku częściowej płatności za pomocą Karty podarunkowej, kwota zapłacona za pomocą wybranej metody płatności zostanie zwrócona w pierwszej kolejności przy użyciu tej samej metody płatności. Pozostała kwota zasili Kartę podarunkową użytkownika.

Vouchery i produkty niestandardowe co do zasady nie podlegają wymianie ani zwrotom.

Obecnie nie ma możliwości zwrotu towarów zakupionych w stacjonarnych sklepach Swarovski za pośrednictwem Strony internetowej.

W przypadku zwrotu tylko części zamówienia zakupionego z rabatem lub w ramach promocji, kwota zwrócona będzie uwzględniać minimalną wartość zakupu zgodnie z warunkami promocji, rabat zostanie odpowiednio skorygowany, a użytkownik otrzyma tylko wartość zwróconego produktu. Jeśli po uwzględnieniu zwrotu cena zakupu będzie niższa niż minimalna wartość zakupu zgodnie z warunkami promocji, wówczas kwota rabatu zostanie odjęta od kwoty zwrotu. Na przykład rabat w wysokości 10% (przy zakupie na kwotę co najmniej 100 PLN) zostanie anulowany, jeśli po zwrocie produktów łączna wartość zakupu będzie niższa niż 100 PLN. W przypadku promocji ze zróżnicowanymi cenami zawsze zwracana będzie najniższa kwota.