Bezpłatna standardowa wysyłka dla zamówień powyżej 270 PLN
Wyszukaj

„Aby zagwarantować sobie długofalowy sukces, trzeba starać się myśleć nie tylko o sobie, ale także o innych”. – Daniel Swarovski (1862–1956)

Idea Swarovski Spirit jest wpisana w kulturę naszej firmy od ponad stu lat. Na początku XX wieku staliśmy się aktywnym członkiem naszej lokalnej społeczności w Wattens w Austrii, stawiając na rozwój żywej kultury sportu, rekreacji i działań społecznych, jak również wspierając inicjatywy charytatywne, zakładając mieszkania socjalne i budując szkoły.

W naszym rozumieniu firma odnosząca sukcesy to taka, która wspiera i angażuje swoją zróżnicowaną wewnętrznie kadrę pracowniczą, tworząc jednocześnie integracyjne środowisko pracy. Każda osoba ma prawo do poczucia przynależności oraz możliwości wyrażania siebie bez bycia osądzanym i bez uprzedzeń. W dalszym ciągu podtrzymujemy te fundamentalne przekonania w stosunku do współpracujących z nami osób, naszych partnerów i całego społeczeństwa, wywierając wpływ poprzez inwestowanie w nasze skoncentrowane na ludziach programy i z zaangażowaniem rozwijając nasze inicjatywy.

Z poniższego tekstu dowiesz się więcej na temat trzech filarów naszej strategii zrównoważonego rozwoju, które koncentrują się na ludziach: Równość, różnorodność i inkluzywne podejście; Upodmiotowienie i edukacja; oraz Prawa i szacunek.

Równość, różnorodność i inkluzywne podejście

Będziemy:
  • przeciwdziałać uprzedzeniom w naszych procedurach rekrutacyjnych poprzez badanie praktyk rekrutacyjnych, w tym z wykorzystaniem technologii AI;
  • zwiększać różnorodność naszych kampanii w celu włączenia w nie osób z grup niedostatecznie reprezentowanych;
  • celebrować społeczność LGBT+ zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy, stwarzając szanse w zakresie edukacji i zwiększania świadomości.

Jesteśmy również dumnymi sygnatariuszami sformułowanych przez ONZ zasad równouprawnienia (Women’s Empowerment Principles) oraz Standardów postępowania dla firm. Ponadto jesteśmy członkami organizacji Workplace Pride.
Nasze inicjatywy

Sieci pracownicze (ERG)

Title:
Nasze sieci pracownicze ERG to prowadzone przez pracowników grupy o charakterze dobrowolnym, które pomagają uczynić firmę Swarovski zróżnicowanym i otwartym miejscem pracy. Tworzą one forum, na którym pracujące dla nas osoby o wspólnych zainteresowaniach mogą się wzajemnie wspierać, nawiązywać kontakty i zyskiwać możliwość udziału w programach mentorskich. Ponadto ERG stanowią również cenne źródło wiedzy dla kierownictwa firmy Swarovski.

Z dumą wspieramy wiele grup i sieci tworzonych w ramach struktur firmy Swarovski przez pracujące dla nas osoby — zrzeszenia te stymulują tworzenie społeczności, zwiększając świadomość i umożliwiając podejmowanie wspólnych działań. Na przykład inicjatywa eMpoWer togetHER ma na celu wzmocnienie pozycji kobiet w miejscu pracy, natomiast Pride at Swarovski wspiera i celebruje społeczność LGBT+.

Równouprawnienie płci

Title:
Jako marka, której klientela to głównie kobiety, a kadra pracownicza w 77% składa się z kobiet, jesteśmy dobrze przygotowani do tego, by działać na rzecz wzmacniania pozycji kobiet. Dążymy do wzmacniania pozycji kobiet w całym łańcuchu wartości — od tych, które wytwarzają nasze produkty, po te, które je noszą. Co roku wspieramy Międzynarodowy Dzień Kobiet poprzez naszą globalną inicjatywę The Future Is Equal, która ma na celu zaangażowanie naszych pracowników w działania na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet oraz zainspirowanie ich do działania na rzecz równouprawnienia płci.

Oprócz tego prowadzimy również projekty skupione na łańcuchu dostaw — we współpracy z organizacjami pozarządowymi, takimi jak BSR HERproject czy Raks Thai Foundation — zapewniając w ten sposób wsparcie w kwestiach takich jak wiedza z zakresu finansów czy zdrowie reprodukcyjne.

Działania równościowe w firmie Swarovski

Title:
Jesteśmy zaangażowani w celebrowanie i podnoszenie znaczenia społeczności LGBT+. Nasze sieci pracownicze ERG skupione wokół działań równościowych ułatwiają nawiązywanie kontaktów pracującym dla nas osobom LGBT+, które regularnie organizują wydarzenia mające na celu poprawę świadomości tego, w jaki sposób można stać się lepszą osobą sojuszniczą. Podczas Miesiąca Dumy staramy się rozwijać świadomość indywidualności, oddając głos współpracującym z nami osobom, takim jak transpłciowa modelka Ariel Nicholson czy projektant mody Ludovic de Saint Sernin.

Jesteśmy dumnymi sygnatariuszami kampanii ONZ Free & Equal oraz stworzonych również przez ONZ Standardów postępowania dla biznesu w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób LGBTI, a także członkami organizacji Workplace Pride.

Upodmiotowienie i edukacja

Każda osoba, która wiąże z nami swoją przyszłość, powinna mieć możliwość uczenia się i rozwoju. Pragniemy motywować ludzi do tego, by ograniczali swoje oddziaływanie na planetę, traktowali innych z szacunkiem i podejmowali bardziej świadome decyzje.

Będziemy:
  • rozwijać świadomość, edukować i wspierać zmianę zachowań w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju i równości;
  • wspierać ośrodki akademickie w dążeniu do zrównoważonego rozwoju oraz promować zrównoważone projektowanie poprzez przekazywanie im naszych rozbudzonych na nowo kryształów.
Nasze inicjatywy

University of the Arts London

Title:
Dzięki naszej wieloletniej współpracy z University of the Arts London od lat pomagamy utalentowanym projektantom uwzględniać zrównoważony rozwój w ich działaniach. Skłaniamy ich do zmiany myślenia o materiałach, które wykorzystują w swoich projektach, mając przy tym nadzieję, że nowe punkty widzenia znajdą odzwierciedlenie w ich karierach i branżach. Ostatnio nawiązaliśmy współpracę z London College of Fashion oraz Central Saint Martins, aby rozszerzyć zakres naszych wspólnych działań.

We współpracy z London College of Fashion organizujemy Swarovski Innovator Award, coroczny konkurs dla studentów ostatniego roku studiów licencjackich na kierunku biżuteria w modzie. Utworzyliśmy również centrum Swarovski Conscious Design Hub udostępniane na stronie internetowej Central Saint Martins, które pełni rolę wizytówki prowadzonych badań i prac projektowych, przybliżając jednocześnie studentom nasze zaangażowanie w tworzenie zrównoważonej przyszłości.

Innovate2030

Title:
Innovate2030 to konkurs organizowany przez firmę konsultingową Ekipa, który zachęca studentów, profesjonalistów i start-upy do współpracy z uznanymi organizacjami w celu opracowywania innowacji cyfrowych promujących zrównoważony rozwój.

W ramach konkursu wspieraliśmy w 2021 roku grupę Team Xtend, której zadanie polegało na opracowaniu pomysłów na zachęcanie do zachowań zgodnych z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ponownego wykorzystywania używanej wcześniej biżuterii. Grupa Team Xtend zwyciężyła dzięki swojej aplikacji mobilnej, która promuje zachowania zgodne z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym, pozwalając jednocześnie ograniczyć ilość odpadów przez zachęcanie klientów do recyklingu zużytej biżuterii w celu jej ponownego wykorzystania oraz do wypożyczania lub kupowania produktów Swarovski z poprzedniego sezonu lub przerobionych. Po sukcesie projektu Innovate2030 uruchomiliśmy realizowany we współpracy z Milano Fashion Institute projekt, którego celem było uzyskanie od świadomych cyfrowo osób dodatkowych pomysłów na promowanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

Przywództwo, mentoring i praktyki zawodowe

Title:
W firmie Swarovski zawsze szukamy sposobów na polepszenie relacji międzyludzkich. Postrzegamy mentoring jako okazję dla pracujących dla nas osób do uczenia się, rozwijania i stosowania w praktyce bardzo ważnych umiejętności, a także przyspieszania ich rozwoju osobistego. Jesteśmy przekonani, że przywództwo to znacznie więcej niż tylko zdobyty tytuł, dlatego dzięki naszemu portfolio rozwoju przywództwa pragniemy wspierać samodzielność naszych liderów, wyposażając ich w narzędzia, które pozwolą im kwestionować założenia i przekraczać granice.

W naszej firmie praktyki zawodowe trwają do czterech lat i obejmują 11 różnych specjalności, takich jak technologia laboratorium chemicznego, stolarstwo czy kilka zawodów inżynierskich. Oprócz uczenia naszych praktykantek i praktykantów tajników danego zawodu, dbamy o to, by byli oni przygotowani do różnych procesów operacyjnych, zdobywali doświadczenie w korzystaniu z najnowocześniejszych technologii AI i VR, poznawali najnowsze pakiety oprogramowania i rozwijali swoje kompetencje miękkie, które pomogą im w rozwoju osobistym. Od 1953 roku, kiedy to rozpoczęliśmy ten program, przeszkoliliśmy już ponad 1 500 osób pochodzących z 12 różnych krajów.

Organizacja Tent Partnership for Refugees

Title:
Tent to organizacja non-profit założona w 2016 roku w celu zmobilizowania globalnej społeczności biznesowej do włączania uchodźców w struktury rynku pracy. Obecnie jest to sieć ponad 200 dużych firm zaangażowanych w integrację uchodźców z przyjmującymi ich społecznościami.

W listopadzie 2021 roku rozpoczęło się nasze członkostwo w tym programie, w ramach którego zobowiązaliśmy się do zapewnienia mentoringu 50 uchodźczyniom przez trzy lata, zaczynając od Szwajcarii na początku 2022 roku. Celem programu mentorskiego jest podniesienie kwalifikacji kobiet i zapewnienie im jak największych szans na znalezienie zatrudnienia. Program koncentruje się na rozwoju kariery i awansie zawodowym, a jego celem jest przekazanie uchodźczyniom praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnych na rynku pracy, w tym ulepszenie ich CV i profili w mediach społecznościowych, objaśnienie procesów rekrutacyjnych w kraju przyjmującym oraz informowanie o potencjalnych różnicach kulturowych w miejscu pracy.

Prawa i szacunek

Bardzo ważne jest, aby wszystkie osoby zatrudnione w naszym łańcuchu wartości miały pewność, że ich prawa człowieka są chronione.

Będziemy:

  • szanować prawa osób pracujących w naszej firmie oraz dążyć do zapewnienia wszystkim bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy;
  • Zapewniamy środowiska pracy i dobre warunki zatrudnienia zgodnie z wytycznymi SMETA i ONZ oraz głównymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Nasze inicjatywy

Inicjatywa odpowiedzialnego pozyskiwania surowców (RSI)

RSI to systemowe, oparte na ryzyku podejście do oceny wyników osiąganych przez dostawców w odniesieniu do naszego Kodeksu postępowania. Dzięki temu od 2014 roku zapewniamy bezpieczne i zdrowe warunki pracy, upewniając się jednocześnie, że dostawcy spełniają nasze rygorystyczne standardy w zakresie zatrudnienia. Poprzez program RSI monitorujemy praktyki pracownicze w łańcuchu dostaw, ściśle współpracując z naszymi dostawcami w zakresie ciągłego doskonalenia firmy.
Zrównoważony rozwój w firmie Swarovski

Nasza planeta

Title:
Żyjemy w świecie pełnym cudów i staramy się go chronić

Przełomowe wydarzenia

Title:
Długa historia zrównoważonego rozwoju — od 1895 roku