Společnost Swarovski respektuje lidská práva každého, kdo přispívá k našemu podnikání – jak zaměstnanců, tak lidí, kteří pracují v našem dodavatelském řetězci. Abychom zajistili transparentnost a vyhovění nejnovější legislativě, vydali jsme následující prohlášení.

1. ledna 2012 vstoupil ve státě Kalifornie v USA v platnost zákon California Transparency in Supply Chains Act of 2010 (Kalifornský zákon o transparentnosti v dodavatelských řetězcích z roku 2010). Účelem tohoto zákona je zvýšit množství informací, které uvádějí výrobci a prodejci v souvislosti s jejich snahami vyřešit problém otroctví a obchodování s bílým masem, aby umožnili spotřebitelům činit lepší a informovanější rozhodnutí ohledně nakupovaných produktů a společností, které se rozhodnou podporovat.

29. října 2015 vstoupil v platnost zákon United Kingdom Modern Slavery Act 2015 (Britský zákon o moderním otroctví z roku 2015), jehož účelem je bránit modernímu otroctví v dodavatelských řetězcích a organizacích firem. Tento zákon mimo jiné vyžaduje, aby některé firmy každoročně vydávaly prohlášení o krocích, kterými firmy a dodavatelské řetězce zajišťují ochranu před moderním otroctvím.

Společnost Swarovski Crystal Business (Swarovski) je proti otroctví a obchodování s lidmi a definuje svá základní pravidla podnikání zákonným a etickým způsobem a podporou práv všech jednotlivců vyhýbat se na pracovišti otroctví a jakémukoli druhu vynucené práce.