Bezpłatna standardowa wysyłka dla zamówień powyżej 270 PLN
Wyszukaj

Produkty Swarovski

Title:

Wymiany i naprawy

Czy mój produkt można naprawić?

Zanieś swój produkt wraz z dowodem zakupu do najbliższego sklepu Swarovski, a obsługa chętnie udzieli Ci pomocy i oceni stan produktu. ​

W przypadku wykrycia wady i uznania, że jest ona objęta rękojmią, sklep zaproponuje Ci wymianę lub naprawę produktu. ​

W przypadku wykrycia uszkodzeń i uznania, że nie są one objęte rękojmią, sklep może zaproponować Ci odpłatną naprawę produktu.​

Najbliższy sklep Swarovski możesz łatwo znaleźć, korzystając z naszej internetowej wyszukiwarki sklepów: www.swarovski.com/store-finder/​

Jednocześnie informujemy, że nawet jeśli dowód zakupu został utracony lub okres rękojmi dobiegł końca, zawsze możemy zaproponować Ci odpłatną naprawę produktu.​

 

Czy mogę wysłać swój produkt bezpośrednio do centrów napraw?

Niestety wysyłka uszkodzonych produktów bezpośrednio do naszych centrów napraw nie jest obecnie możliwa. 

Zanieś swój produkt wraz z dowodem zakupu do najbliższego sklepu Swarovski, a obsługa chętnie udzieli Ci pomocy i oceni stan produktu. 

Najbliższy sklep Swarovski możesz łatwo znaleźć, korzystając z naszej internetowej wyszukiwarki sklepów: www.swarovski.com/store-finder/

Zasady dotyczące napraw

Firma Swarovski udziela pełnej rękojmi na wady produktów zakupionych u autoryzowanych sprzedawców detalicznych produktów Swarovski. Rękojmia obejmuje wady fabryczne i materiałowe powstałe wskutek naturalnego zużycia oraz podczas zwykłego użytkowania. Każdy wadliwy produkt zgłoszony w ramach rękojmi zostanie zbadany i oceniony przez rzeczoznawców Swarovski. W zależności od okoliczności produkt może zostać naprawiony, wymieniony na produkt identyczny lub zastąpiony egzemplarzem o porównywalnej wartości. W przypadku zastąpienia produktu egzemplarzem o porównywalnej wartości firma Swarovski nie może niestety zagwarantować, że klienci otrzymają wyrób w dokładnie takim samym fasonie. Firma Swarovski odmówi naprawy lub wymiany towaru na wyrób identyczny lub równoważny, jeśli uzna, że powstałe wady są wynikiem wypadku, normalnego zużycia produktu, niewłaściwego użytkowania, modyfikacji, próby samodzielnej naprawy, zaniedbania lub nieumiejętnej obsługi. W przypadku, gdy dany produkt nie jest objęty rękojmią zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie Swarovski, firma może zaproponować odpłatną naprawę. Wadliwy produkt może zostać przyjęty do naprawy, jeśli:
1. Produkt jest autentyczny i nosi logo Swarovski Swan.
2. Naprawa jest możliwa – musi istnieć możliwość przywrócenia produktu do pierwotnego, nieskazitelnego stanu.
3. Części zamienne są wciąż dostępne (zwykle nie są, jeśli dany produkt został już wycofany z produkcji). Jeśli chcesz wymienić lub naprawić produkt, przynieś go w oryginalnym opakowaniu do autoryzowanego sprzedawcy detalicznego produktów Swarovski.
Usługa naprawy jest dostępna także dla produktów Swarovski zakupionych za granicą.

Zapoznaj się z pozostałymi kategoriami

Title:

Problem jeszcze nierozwiązany?

Title: