INFORMATIE VOOR KLANTEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EUROPA

 

1 Algemeen

1.1 Toepasbaarheid
1.2 Overeenkomstsluitende partij
1.3 Wijziging van de AV

2 Aanvaarding van bestellingen

2.1 Uitnodiging
2.2 Registratieproces
2.3 Bestelproces
2.4 Vooruitbestellen 

3 Beschikbaarheid

3.1 Algemene beschikbaarheid
3.2 Klikken & Reserveren
3.3 Online Kopen & Afhalen in Winkel
3.4 Klikken & Afhalen

4 Prijzen en bijkomende kosten

4.1 Prijzen van Producten
4.2 Verkeerde prijzen
4.3 Prijswijzigingen

5 Betalingsvoorwaarden

5.1 Totale prijs
5.2 Betaalmethoden
5.3 Debet
5.4 Betalingsvoorwaarden
5.5 Inwilligingen
5.6 Valuta

6 Bezorging en eigendomsvoorbehoud

6.1 Bezorging
6.2 Eigendomsvoorbehoud

7 Annuleringsrechten

7.1 Annuleringsproces
7.2 Gevolgen van annulering

8 Garantie

9 Aansprakelijkheid

10 Gegevensbescherming

11 Andere belangrijke voorwaarden

11.1 Wij kunnen deze overeenkomst aan anderen overdragen
11.2 U hebt onze toestemming nodig voor het overdragen van uw rechten aan iemand anders
11.3 Niemand anders heeft welke rechten dan ook onder deze AV
11.4 Als een rechtbank een deel van deze AV onwettig verklaart, dan blijft het overige onverminderd van kracht.
11.5 Zelfs wanneer Wij tenuitvoerlegging onder deze AV uitstellen, kunnen Wij dat later alsnog doen
11.6 Intellectuele eigendomsrechten
11.7 Welke wetten zijn op deze AV van toepassing en waar u juridische procedures kunt aanspannen

 

 

 

 

1 ALGEMEEN

1.1 Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden en alle beleidslijnen of documenten waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen (hierna “AV” genoemd) zijn van toepassing op alle bestellingen via www.swarovski.com, mobiele websites en toepassingen die eigendom zijn van en/of geëxploiteerd worden door of namens Swarovski Crystal Online AG en/of alle andere rechtspersonen binnen de Swarovski Group of Companies, tenzij anders vermeld op de betreffende website (hierna de “Websites” genoemd). Swarovski Crystal Online AG en/of alle andere rechtspersonen binnen de Swarovski Group of Companies worden hierna aangeduid als “Swarovski”/ “Wij” / “Ons” / “Onze”.

Lees deze AV aandachtig door, voordat u Producten (zoals hieronder gedefinieerd) bestelt via de Websites. Door te bestellen van Onze Producten geeft u aan dat u instemt met en zich zult houden aan:

a deze AV

b de Gebruiksvoorwaarden van Onze Websites; en

c Ons Privacybeleid

en u bevestigt dat u bevoegd bent om wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan en dat u in uw land de vereiste leeftijd hebt om wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan. Indien Wij reden hebben om aan te nemen dat u niet voldoet aan de hierin vermelde eisen, behouden Wij Ons het recht voor uw bestelling te annuleren.

1.2 Overeenkomstsluitende partij

De Websites voor de verkoop van goederen via het internet, worden geëxploiteerd door:

Swarovski Crystal Online AG
Alte Landstrasse 411
CH-8708 Männedorf
Zwitserland

Registratienummer van de vennootschap: Handelsregister Zürich, HRB CH-020.3.023.942-2; btw-nummer in Zwitserland: 231.288

Wettelijk vertegenwoordigd door haar algemeen directeur: Michele Molon

In het onwaarschijnlijke geval dat u klachten hebt over producten die u via de Websites hebt gekocht of in het geval dat u aanspraak wilt maken op wettelijke garantieclaims, kunt u contact met Ons opnemen via het bovenstaande adres of kunt u Onze Klantendienst bereiken via e-mail op: customer_relations.li@swarovski.com.

Als u een bezorgadres in het Verenigd Koninkrijk of buiten de Europese Unie kiest, dan zijn de desbetreffende nationale Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op uw aankoop en gebruik van de Websites. Een link naar de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zal worden getoond op de Website van het desbetreffende land en op de kassapagina. Houd er bovendien rekening mee dat het factuuradres zich in het land van het bezorgadres.

1.3 Wijziging van de AV

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de AV en de wijzigingen worden van kracht op het moment van publiceren van de nieuw AV op de Websites. U en alle verkoopovereenkomsten tussen ons zullen onderhevig zijn aan de versie van de AV, die van kracht is op het moment dat u Producten bestelt via de Wensites.

 

2 AANVAARDING VAN BESTELLINGEN

2.1 Uitnodiging

U wordt er op gewezen dat alle Producten die op de Websites worden aangeboden, slechts zijn bedoeld als uitnodiging tot kopen en geen aanbieding zijn of eenzijdige verkoopovereenkomst Onzerzijds.

Door het Betalingsproces te voltooien en op de “NU KOPEN”-knop te klikken, doet u een bindend aanbod om een koopovereenkomst af te sluiten, evenwel alle bestellingen die door u worden geplaatst zijn onderworpen aan aanvaarding door Ons naar Ons goeddunken.

Het staat Ons vrij om, naar Ons goeddunken, uw bestelling niet te aanvaarden om welke reden dan ook, zonder aansprakelijkheid en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.

Voorbeelden van wanneer Wij uw bestelling niet zouden kunnen aanvaarden omvatten, maar niet uitputtend:

a) op de Websites getoonde Producten zijn niet beschikbaar;

b) Producten op de Websites zijn onjuist geprijsd;

c) Producten op de Websites zijn onjuist beschreven;

d) als Wij geen autorisatie voor uw betaling kunnen verkrijgen;

e) als Wij een negatief kredietrapport ontvangen;

f) als er reden is om te geloven, dat u de AV schendt;

g) als er reden is om te geloven, dat u betrokken bent bij frauduleuze om criminele activiteiten van welke aard dan ook;

h) als Wij reden hebben om te geloven dat u geen eindverbruiker bent, maar een commerciële koper.

Wanneer Wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden, zullen Wij u hiervan op de hoogte stellen en u geen kosten in rekening brengen voor het Product.

2.2 Registratieproces

a) Wanneer u een bestelling plaatst, kunt u de “Gastenkassa” gebruiken, of u kunt zich bij Ons registeren. Het verschil tussen de twee opties is, dat als u de optie “Registreren” kiest, uw gegevens zullen in onze bestanden beschikbaar zijn, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren een volgende keer dat u een Product koopt. Bij beide opties staan er een aantal verplichte velden op het bestelformulier (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer). Wanneer u de optie “Registeren” kiest, kunnen Wij u vragen een wachtwoord aan te maken en te gebruiken, om toegang te hebben tot uw gegevens de volgende keer dat u een Product wenst te bestellen.

Indien Wij dit doen, is het onder de strikte voorwaarde dat u er verantwoordelijk voor bent dat uw wachtwoord te allen tijde veilig en vertrouwelijk wordt gehouden. U dient alle veiligheidsinstructies en/of -aanbevelingen van Ons op te volgen en Ons onverwijld op de hoogte stellen als u merkt of vermoedt dat uw wachtwoord onbevoegd wordt gebruikt of als uw wachtwoord bekend wordt bij een onbevoegde partij.

Onverminderd Onze andere rechten en rechtsmiddelen, kunnen Wij uw toegang tot de Websites zonder aansprakelijkheid jegens u opschorten, indien, naar onze redelijke mening, een dergelijke handeling noodzakelijk is ter bescherming van de Websites.
U gaat ermee akkoord dat de gegevens die u verstrekt wanneer u zich registreert op de Websites niet misleidend en in alle opzichten juist, nauwkeurig en volledig zijn en dat u onze klantendienst via e-mail naar customer_relations.li@swarovski.com in kennis zult stellen van eventuele wijzigingen in de gegevens.

b) In het geval dat langdurige inactiviteit ervoor zorgt dat uw verbinding met de Websites uitvalt, kan uw selectie van Producten verloren gaan. In een dergelijk geval dient u uw keuzes opnieuw in te voeren. Houd er rekening mee dat de producten in uw winkelmandje en op uw verlanglijstje niet worden gereserveerd en door andere klanten kunnen worden gekocht en/of uit uw winkelmandje kunnen worden verwijderd.

2.3 Bestelproces

Er bestaat geen bindende koopovereenkomst totdat Wij uw bestelling hebben aanvaard zoals beschreven in lid 2.3.(g), hieronder.

U gaat ermee akkoord dat, zodra u op de “NU KOPEN”-knop hebt geklikt, uw bestellingen op de Websites bindende aanbiedingen zijn om de Producten in uw winkelmandje bij Ons te kopen op basis van deze AV (hierna “Product” of “Producten”).

Stappen tot aan aanvaarding van uw bestelling:

a) Nadat u een product hebt gekozen en het in uw winkelmandje hebt geplaatst, wordt u doorgestuurd naar de betaal- en afrekenpagina (hierna “Kassa” genoemd). Na een betaal- en leveringsmethode te hebben gekozen, zult u op de “NU KOPEN”-knop kunnen klikken op het einde van het afrekenproces. Door op de “NU KOPEN”-knop te klikken doet u een bindend aanbod tot sluiten van een koopovereenkomst.

b) Voordat u uw bestelling plaatst wordt u de gelegenheid geboden uw bestelling en de totale aankoopsom te controleren, eventuele invoerfouten te rectificeren en een betaal- en leveringsmethode te kiezen.

c) Beschikbaarheid van het artikel, prijzen en leveringsmogelijkheden kunnen variëren afhankelijk van het bezorgadres.

d) Variaties in zowel het productieproces als de weergave-eigenschappen van de computerhardware die u gebruikt om de Websites te bekijken kunnen van invloed zijn op de kleuren van de Producten zoals die op de Websites worden getoond, die dan in kleine opzichten kunnen afwijken van de Producten die aan u worden geleverd. Wij kunnen eventueel ook kleine wijzigingen in de Producten aanbrengen om te voldoen aan wijzigingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

e) Wij aanvaarden geen bestellingen waarvan het bezorgadres dat u opgeeft toebehoort aan een entiteit of persoon, die een transitodienst verleent. In het geval dat Wij een bestelling aanvaarden en vervolgens komen te weten dat het desbetreffende bezorgadres voor die bestelling toebehoort aan een entiteit of persoon, die een transitodienst verleent, hebben Wij het recht om een dergelijke bestelling te annuleren na kennisgeving aan u via e-mail of telefoon.

f) Nadat uw bindend aanbod bij ons is ingediend, ontvangt u een bestelbevestiging via e-mail met uw factuur- en bezorgadres, bestelnummer, gegevens van de door u gekozen Producten, uiteindelijke prijs en verzendwijze. Deze e-mail houdt niet in dat uw aanbod/bestelling is aanvaard, maar is slechts een bevestiging dat Wij uw bestelling hebben ontvangen.

g) Aanvaarding van uw aanbod/bestelling en sluiten van een koopovereenkomst wordt weergegeven door:

(a) een e-mail met de bevestiging dat de bestelde Producten zijn verzonden; of

(b) als u voor de optie “Klikken & Afhalen” hebt gekozen – waar beschikbaar – (zoals beschreven in paragraaf 3.4.), hebben Wij u een e-mail gestuurd waarin wordt bevestigd dat de Producten naar de desbetreffende Swarovski-winkel zijn verzonden en binnen veertien (14) werkdagen, de dag van deze bevestigingse-mail daarbij inbegrepen, kunnen worden afgehaald; of

(c) als u voor de optie “Klikken & Reserveren” hebt gekozen – waar beschikbaar is – (zoals beschreven in paragraaf 3.2), hebben Wij u een e-mail gestuurd waarin wordt bevestigd dat de producten zijn gereserveerd in de desbetreffende Swarovski-winkel en dat u ons binnen twee (2) werkdagen kunt bezoeken om het Product in de Swarovski-winkel te kopen; of

(d) als u voor de optie “Online Kopen & Afhalen in Winkel” hebt kunnen kiezen voor een Product – waar deze service wordt aangeboden – (zoals beschreven in paragraaf 3.3), hebben Wij u een e-mail gestuurd waarin wordt bevestigd dat de bestelde Producten nu kunnen worden afgehaald in de aangewezen Swarovski-winkel.

Bij het afhalen van Producten die u hebt gekocht via “Klikken & Afhalen” of “Online Kopen & Afhalen in de Winkel”, kan het zijn dat u een origineel (geen kopie) identiteitsbewijs met foto (zoals een paspoort of identiteitskaart) mee moet brengen naar de Swarovski-winkel, evenals de betaalkaart die u hebt gebruikt voor het plaatsen van de bestelling (indien van toepassing).

Raadpleeg hoofdstuk 7 voor uw recht om het Product te retourneren en een terugbetaling te ontvangen, indien u van gedachten bent veranderd nadat u het (de) Product(en) hebt gekocht.

Let wel dat de optie om producten af te halen in een Swarovski-winkel slechts in bepaalde landen beschikbaar is en alleen bij bepaalde Swarovski-winkels.

Houd er rekening mee dat wij uw bestelling niet meer kunnen wijzigen of annuleren nadat deze is geplaatst. Als u uw bestelling wilt annuleren, neem dan via e-mail contact op met onze Klantendienst: customer_relations.li@swarovski.com.

2.4 Vooruitbestellen 

We willen u van tijd tot tijd uitnodigen om online geselecteerde producten vooruit te bestellen voordat ze beschikbaar zijn bij Swarowski-winkels of -websites (“Vooruit bestelde producten”).   

U gaat ermee akkoord dat als u een product vooraf bestelt, u met de creditcard betaalt nadat uw item is verstuurd, bij een andere betalingsmethode betaalt u kort nadat u uw bestelling hebt geplaatst en voordat uw item is verzonden. Houd er rekening mee dat er, ongeacht de wijze van betaling, bij een vooruitbestelling van meerdere producten, u betaalt kort nadat u uw bestelling hebt geplaatst en voordat uw item is verzonden. 

Niettegenstaande het voorgaande kan uw betalingsmethode, direct na het plaatsen van de bestelling, de mindering van de aankoopprijs aangeven. Houd er rekening mee dat uw bestelling niet bevestigd is totdat uw betaling heeft plaatsgevonden. Vooruit bestelde producten zullen binnen de periode verstuurd worden die op de productpagina vermeld staat (meestal uiterlijk 6-8 weken vanaf de datum dat de bestelling is geplaatst).  Houd er rekening mee dat onderstaande leveringsopties die op de website worden gegeven, niet van toepassing zijn op bestellingen van vooruit bestelde producten: Click & Reserve; Online kopen, in de winkel afhalen. De Click & Collect-optie is alleen in bepaalde landen mogelijk en is gebaseerd op de afleveringstijden die op de productpagina vermeld staan. Vooruitbestellingen kunnen worden geannuleerd voordat vooruit bestelde producten verstuurd worden.

3 BESCHIKBAARHEID

3.1 Algemene beschikbaarheid

Producten zijn beschikbaar, zolang ze op voorraad zijn. De getoonde beschikbaarheid van de voorraad zal regelmatig worden bijgewerkt, maar het garandeert niet dat het product waarop u hebt gezocht ook daadwerkelijk beschikbaar zal zijn wanneer u de aangewezen Swarovski-winkel bezoekt (indien van toepassing op de door u gekozen optie). Wij behouden Ons het recht voor om de Producten die op de Websites te koop worden aangeboden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen (maar dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op Producten waarvoor u een bestelling hebt geplaatst). Wij behouden Ons ook het recht voor om de aantallen van Producten die u kunt kopen, te beperken.

In het onwaarschijnlijke geval dat de door u bestelde Producten niet beschikbaar zijn, zullen Wij u tijdens het bestelproces op de hoogte stellen en zullen Wij u terugbetalen via de betaalmethode die u hebt gebruikt om het (de) Product(en) te kopen.

Wij zijn niet aansprakelijk als bepaalde Producten niet op voorraad of niet beschikbaar zijn.

3.2 Klikken & Reserveren

Wij kunnen u de optie bieden om via de Websites te controleren of bepaalde Producten beschikbaar zijn en die dan in bepaalde Swarovski-winkels te reserveren (“Klikken & Reserveren”). Als het product beschikbaar is, wordt het voor u gereserveerd gedurende twee (2) werkdagen vanaf de kennisgeving aan u in overeenstemming met paragraaf 2.3, lid g), punt (c). U kunt het Product dan kopen in de desbetreffende Swarovski-winkel. De prijzen in de Swarovski-winkels kunnen afwijken van de op de Websites getoonde Prijzen.

3.3 Online Kopen & Afhalen in Winkel

Wij kunnen u de optie bieden (indien van toepassing in uw land) om een Product online te kopen en het dezelfde werkdag af te halen bij een aangewezen Swarovski-winkel (“Online Kopen & Afhalen in Winkel”) Als de bestelling niet binnen zeven (7) werkdagen nadat Wij een bevestigingse-mail hebben gestuurd in overeenstemming met paragraaf 2.3, lid g), punt (d), wordt afgehaald, zullen Wij ervan uitgaan dat de bestelling niet langer gewenst is en annuleren; paragraaf 7.2 is dan van toepassing.

3.4 Klikken & Afhalen

Wij kunnen u de optie bieden om een Product online te kopen en het af te halen bij een aangewezen Swarovski-winkel (“Klikken & Afhalen”). Als de bestelling niet binnen veertien (14) werkdagen nadat Wij een bevestigingse-mail hebben gestuurd in overeenstemming met paragraaf 2.3, lid g), punt (b), wordt afgehaald, zullen Wij ervan uitgaan dat de bestelling niet langer gewenst is en annuleren; paragraaf 7.2 is dan van toepassing.

 

4 PRIJZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4.1 Prijzen van Producten

Alle Prijzen van Producten op de Websites zijn slechts de Prijzen van de Producten zelf. Zij zijn inclusief btw (of andere omzetbelasting), maar niet inclusief de eventuele leveringskosten. Raadpleeg Onze informatie over Verzendopties en -tijden, Geplande Bezorging en Regio's Uitgesloten van Bezorging.

De totale te betalen som van uw bestelling, inclusief alle bijkomende en bezorgkosten, wordt getoond op het einde van het afrekenproces. Met bevestigen van de bestelling geeft u aan, dat u instemt met de prijs van de Producten. Nadat het afrekenproces. is voltooid, kan de prijs niet meer worden aangepast.

Let op: Alle bestellingen worden geplaatst bij Swarovski Crystal Online AG, dat een Zwitserse entiteit is, waardoor uw kaartuitgever of aanbieder van betaalmethoden andere internationale bankkosten in rekening kan brengen. Bovendien, als de valuta van uw kredietkaart/betaalkaart of andere betaalmethode niet hetzelfde is als de valuta van uw aankoop, zal de uiteindelijke prijs in de valuta van uw kaart in rekening worden gebracht. Dit zal worden berekend en in rekening gebracht door uw kaartuitgever. Swarovski heeft geen invloed op deze kosten en kan het bedrag ervan niet voorspellen. Neem contact op met uw uitgevende bank voor meer informatie, voordat u uw bestelling plaatst.

4.2 Verkeerde prijzen

Merk op dat als de juiste prijs van een Product lager is dan de prijs die op de Websites wordt vermeld, dan zullen Wij, behoudens van Ons recht om een bestelling te weigeren op grond van deze AV, het lagere bedrag in rekening brengen en u het Product toesturen.

Als de juiste prijs van een Product hoger is dan op de Websites staat vermeld, dan zullen Wij, naar Ons goeddunken, contact met u opnemen voor verdere instructies voordat Wij uw bestelling aanvaarden. Indien Wij uw bestelling aanvaarden en verwerken terwijl de prijs onmiskenbaar duidelijk verkeerd is en redelijkerwijs als zodanig door u had kunnen worden herkend, kunnen Wij de overeenkomst beëindigen, de door u betaalde bedragen terugbetalen en terugzending van de aan u geleverde Producten eisen.

4.3 Prijswijzigingen

Wij kunnen de prijzen van de op de Websites getoonde Producten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar dergelijke wijzigingen zullen niet van toepassing zijn op Producten waarvoor u een bestelling hebt geplaatst.

 

5 BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Totale prijs

The totale prijs van uw bestelling bestaat uit de koopprijs van de door u gekozen Producten, inclusief btw en bijkomende kosten (dus bezorgkosten, enz.). Lees meer over de Verzendopties en -tijden, Geplande Bezorging en Regio's Uitgesloten van Bezorging.

De totale prijs van de bestelde Producten dient te worden betaald op het moment dat u uw bestelling via de Websites plaatst.

5.2 Betaalmethoden

Betaalmogelijkheden

a) Kredietkaart/betaalkaart

Als u met een kredietkaart/betaalkaart betaalt (door het invoeren van uw betalingsgegevens op de Websites van de desbetreffende betalingsprovider), behouden wij ons het recht voor om de naam, het adres en andere persoonlijke gegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, te valideren aan de hand van geëigende externe gegevensbanken. Door het verstrekken van dergelijke betalingsgegevens, stemt u in met dergelijke controles. Let wel dat dit alleen wordt gedaan om uw identiteit te bevestigen; er wordt geen kredietcontrole uitgevoerd en uw kredietbeoordeling wordt niet beïnvloed. Met alle door u verstrekte gegevens wordt veilig omgegaan en uitsluitend in overeenstemming met alle van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving en Ons Privacybeleid.

U bevestigt dat de kredietkaart/betaalkaart die wordt gebruikt, van u is en dat alle gegevens die u met betrekking tot deze kaart aan ons verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, naam- en adresgegevens, volledig, juist en nauwkeurig zijn. U bevestigt ook dat de kredietkaart/betaalkaart geldig is en dat de ingevoerde betalingsgegevens juist zijn. Als de instelling die de creditcard heeft uitgegeven, weigert toestemming te geven voor betaling aan Ons, zullen Wij uw bestelling niet aanvaarden en zijn Wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of niet leveren en zijn Wij niet verplicht u in kennis te stellen van de reden van de weigering.

Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor welke kosten of andere bedragen dan ook, die door uw kaartuitgever of bank kunnen worden gerekend uit hoofde van Onze verwerking van uw betaling met de kredietkaart/betaalkaart in overeenstemming met uw bestelling.

Als de valuta van de kredietkaart/betaalkaart niet hetzelfde is als de valuta van uw aankoop zoals vermeld op de Websites, dan kan uw aankoop worden belast in de valuta van uw kaart of rekening. Een dergelijke uiteindelijke prijs wordt berekend en in rekening gebracht door uw kaartuitgever of bank en derhalve zijn Wij niet verantwoordelijk voor kosten van enigerlei aard die u moet betalen uit hoofde van het feit dat uw kaartuitgever uw kaart belast in een andere valuta dan de valuta van uw aankoop zoals weergegeven op de Websites.

b) PayPal

Als u met behulp van PayPal betaalt, dan is het Privacybeleid, dat is in te zien op de PayPal-website, ook van toepassing. Daarin staat beschreven hoe PayPal uw persoonlijke gegevens verzamelt, bewaart, verwerkt, deelt en overdraagt wanneer u van haar diensten gebruik maakt.

c) Klarna

In bepaalde landen bieden Wij Klarna aan als betaalmethode. Afhankelijk van de Websites van het land, kunt u de mogelijkheid hebben gebruik te maken van verscheidene producten van Klarna. Klarna kan naar eigen goeddunken bepalen of u in aanmerking komt voor het gebruiken van Klarna als betaalmethode en de betaalmogelijkheden op u toesnijden. U kunt de algemene voorwaarden van Klarna hier here lezen. Let wel dat Wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor uw gebruik van Klarna als betaalmethode.

Om u Klarna als betaalmethode te kunnen aanbieden moeten wij uw persoonsgegevens aan Klarna doorgeven (naam, factuur- en bezorg- en e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, bankrekening or kaartgegevens, persoonlijk identificatienummer en gegevens van uw bestelling). Er zal met uw persoonsgegevens worden omgegaan in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, Ons Privacybeleid en de privacyverklaring van Klarna.

Klik hier voor meer informatie over Klarna.

d) Kopen op rekening / Betalen in termijnen

Klanten in bepaalde landen (Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland) bieden Wij de mogelijkheid tot Kopen op rekening en/of Betalen in termijnen.

*Voor het aanbieden van de betaalmethode Kopen op rekening en/of in termijnen werken Wij samen met “payolution GmbH”, Am Euro Platz 2, A-1120 Wenen, Oostenrijk, (hierna “payolution”) en “net-m privatbank 1891 AG”, Odeonsplatz 18, D-80539 München, Duitsland (hierna “Bank”), waarbij de schuldvordering aan de Bank wordt gecedeerd en het volgende van toepassing is:

(a) Kopen op rekening en/of Betalen in termijnen is uitsluitend toegestaan voor klanten van 18 jaar en ouder. Met deze dienst kunt u via internet goederen kopen en hoeft u pas te betalen na ontvangst van de goederen en de factuur of kunt u ook gemakkelijk in termijnen betalen.

(b) De koopovereenkomst wordt tussen u en Ons gesloten. De uitvoering van de koopovereenkomst is ook onderhevig aan deze AV. In het bijzonder blijven wij verantwoordelijk voor uw algemene vragen (bijvoorbeeld over Producten, levertijden, verzending, retourzendingen, klachten, garantieclaims, eventueel terugtrekken uit de overeenkomst, enz.) Wanneer u ervoor kiest om te kopen op rekening of in termijnen te betalen, zijn deze algemene voorwaarden in paragraaf 5.2, lid d), van toepassing naast Onze AV, die u in het kader van de koopovereenkomst aanvaardt.

(c) Voor afwikkeling van een Aankoop op rekening of bij Betalen in termijnen cederen Wij onze vordering op u tot betaling van de aankoopprijs aan de Bank. U wordt hiermede van deze cessie in kennis gesteld. Om de schulden volledig af te lossen, moeten alle betalingen aan de Bank worden gedaan, naar de rekening die voor dit doel aan u is opgegeven. Producten blijven het eigendom van de Bank, totdat alle termijnen zijn betaald.

(d) payolution GmbH (www.payolution.com) treedt op als technisch dienstverlener en als dienstverlener voor het verifiëren van uw kredietwaardigheid voor Kopen op rekening of Betalen in termijnen.

Betaalmethoden en rentevoeten

(a) Bij Betalen per termijn wordt u op de hoogte gebracht van alle belangrijke contractuele voorwaarden in ons gegevensinvoerformulier en in een informatiemelding die u vervolgens ter beschikking wordt gesteld om te bewaren, zoals vereist door de precontractuele informatievereisten van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten. Deze informatie wordt u ook na het sluiten van de overeenkomst in elektronische vorm verstrekt in een formaat, dat kan worden opgeslagen.

(b) Mocht u zich uit de koopovereenkomst terugtrekken op basis van speciale inwilliging door Ons of op grond van wettelijke bepalingen, de Producten retourneren, een prijsverlaging eisen of indien u een andere reden hebt om niet te betalen, zij het in het geheel niet of gedeeltelijk niet, dan zal de Bank in dat geval de vordering op u terug aan Ons cederen. Een definitieve overeenkomst over de betaling zal dan met ons worden bereikt, of de overeenkomst wordt ontbonden.

Beëindiging en voortijdige betaling van termijnen

(a) Een overeenkomst voor Betalen in termijnen kan worden beëindigd door de nog uitstaande termijnen voortijdig af te lossen. U hebt het recht het gehele bedrag van een lening of een gedeelte daarvan terug te betalen vóór de overeengekomen vervaldatum. Bij vervroegde aflossingen wordt de verschuldigde rente verminderd in overeenstemming met het verminderde uitstaande bedrag en in overeenstemming met de verkorte duur van de overeenkomst. Termijnkosten worden navenant verminderd.

Waarschuwing: gevolgen voor uitstaande betalingen

(a) Bij betalingsachterstand, zowel bij Kopen op rekening als bij Betalen in termijnen, wordt er voor de achterstallige betalingen rente berekend over het overeengekomen bedrag en moeten er ook aanmaningskosten worden betaald. Als aanmaningen van de Bank niet tot resultaat leiden, kan de Bank de openstaande vordering ter incasso overdragen aan een incassobureau. In zo'n geval kan het zijn dat incassobureaus u juridische kosten in rekening brengt en indien nodig, moet u ook nog betalen voor juridische bijstand.

(b) Hierbij laten Wij u weten dat bij Betalen in termijnen, niet tijdig betalen van de termijnen de Bank, waaraan de vordering van de koopprijs door ons werd gecedeerd, het recht heeft om de overeenkomst inzake Betalen in termijnen na schriftelijke aanmaning en een tijdtolerantie voortijdig op te zeggen en dat het volledige openstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar zal zijn.

Lees hier het Privacybeleid van payolution.

e) Andere betaalmethoden

De verscheidene betaalmethoden die Wij aanbieden zijn te zien op de afrekenpagina en u kunt een methode kiezen, die in uw land beschikbaar is. Wij behouden Ons het recht voor om, naar Ons goeddunken, nu en dan betaalmethoden toe te voegen of te verwijderen. U kunt onze vorderingen tot betaling alleen vereffenen met behulp van onbetwiste of definitieve fondsen zonder voorbehoud.

5.3 Debet

Afhankelijk van de betaalmethode die u hebt gekozen, is een van de volgende mogelijkheden van toepassing:

a) Wij kunnen fondsen (inclusief de desbetreffende bezorgkosten) onmiddellijk reserveren op uw kredietkaart (tenzij u de optie Geplande bezorging hebt gekozen) nadat u uw bestelling hebt geplaatst en de kaart belasten voor de gekochte Producten wanneer ze voor bezorging zijn verzonden;

b) Wij kunnen uw rekening of kaart onmiddellijk voor de Producten belasten (inclusief de desbetreffende bezorgkosten);

c) als u de optie “Klikken & Afhalen” hebt gekozen, dan kunnen Wij uw kaart of rekening belasten (inclusief de desbetreffende bezorgkosten) wanneer de Producten voor bezorging naar de desbetreffende Swarovski-winkel zijn verzonden; of

d) als u de optie “Online Kopen & Afhalen in Winkel” hebt gekozen, kunnen Wij uw kaart of rekening onmiddellijk belasten,

tenzij Wij u laten weten, dat voor bepaalde Producten het bedrag vooraf wordt afgeboekt op het moment van of kort na het plaatsen van de bestelling.

5.4 Betalingsvoorwaarden

Voor uw veiligheid, de naam en het adres op de factuur moeten overeenkomen met de naam en het adres van de kaarthouder of van de andere vorm van betaling. Een Alipay-, PayPal- of Klarna-rekening die wordt gebruikt, moet op naam staan van de persoon op de officiële identiteitskaart. Wij behouden Ons het recht voor een bestelling, die niet voldoet aan deze of Onze andere veiligheidscriteria, te storneren.

5.5 Inwilligingen

Wij wijzen erop dat, door online te betalen, u er expliciet mee instemt dat uw kredietbeoordeling wordt gecontroleerd door navraag te doen bij de officieel erkende kredietbeschermingsverenigingen, banken, kredietinformatiebureaus en door Swarovski gecontracteerde derden.

U stem er ook expliciet mee in dat Onze eCommerce-fraudebestrijders gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming. Geautomatiseerde besluitvorming is het proces van het nemen van een beslissing met geautomatiseerde middelen zonder menselijke tussenkomst. Deze beslissingen kunnen zijn gebaseerd op feitelijke gegevens, maar ook op digitaal aangemaakte profielen of afgeleide gegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Ons Privacybeleid.

5.6 Valuta

Wij accepteren betaling in de valuta van het land van bezorging. Voor meer informatie, raadpleeg de Verzendopties en -tijden, Geplande Bezorging en Regio's Uitgesloten van Bezorging.

Als de valuta van de kredietkaart/betaalkaart of betaalmethode niet hetzelfde is als de valuta van uw aankoop zoals vermeld op de Websites, dan kan uw aankoop worden belast in de valuta van uw kaart of rekening. Een dergelijke uiteindelijke prijs wordt berekend en in rekening gebracht door uw kaartuitgever, bank of betaaldienstverlener derhalve zijn Wij niet verantwoordelijk voor kosten van enigerlei aard die u moet betalen uit hoofde van het feit dat uw kaartuitgever uw kaart belast in een andere valuta dan de valuta van uw aankoop zoals weergegeven op de Websites.

 

6 BEZORGING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Bezorging

Tijdens het afrekenproces kunt u uw gewenste bezorgmethode kiezen uit de methoden die voor het door u gekozen bezorgadres worden aangeboden. Wij zullen ernaar streven uw bestelling te verzenden in overeenstemming met de geschatte levertijden zoals vermeld in Verzendopties en -tijden, Geplande Bezorging en Regio's Uitgesloten van Bezorging of zoals anderszins bepaald tijdens de afrekenprocedure bij het plaatsen van uw bestelling.

De Producten zullen door Onze gecontracteerde bezorgdienst worden bezorgd op het door u opgegeven bezorgadres. Wees er zeker van een geldig en juist bezorgadres op te geven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige bezorgadressen.

Let wel dat het bezorgadres niet meer kan worden gewijzigd nadat de bestelling is geplaatst.

Als de levering aan Ons van de Producten wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten Ons beheer, dan zullen Wij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, contact met u opnemen om het u te laten weten en zullen Wij maatregelen treffen om de gevolgen van de vertraging tot een minimum te beperken. Op voorwaarde dat Wij dit doen, zijn Wij niet aansprakelijk voor door de gebeurtenis veroorzaakte vertragingen, maar als er een risico van aanzienlijke vertraging is, kunt u contact met Ons opnemen om de overeenkomst te beëindigen en een terugbetaling ontvangen voor het (de) Product(en) waarvoor u hebt betaald, maar die u niet hebt ontvangen.

Als u hebt gevraagd de Producten af te halen bij Onze Swarovski-winkels, kunt u dat te allen tijdje doen tijdens de openingstijden van de desbetreffende Swarovski-winkel. Gebruik onze Swarovski-winkelzoeker-pagina om locaties en openingstijden te vinden.

Wij bezorgen niet in hotels en verzenden niet naar postbussen.

Bij ontvangst moet het pakket(je) worden gecontroleerd op nauwkeurigheid en volledigheid.

Wij doen moeite om de Producten te bezorgen op tijdstippen waarom u hebt gevraagd, maar over het algemeen kunnen Wij dat niet bindend beloven.

6.2 Eigendomsvoorbehoud

Totdat de koopprijs volledig is betaald, blijven de Producten Ons eigendom. Als u de optie Klikken & Afhalen of Online Kopen en Afhalen in Winkel kiest (waar beschikbaar), dan gaat het eigendom op u over op het moment dat u de Producten in de aangewezen Swarovski-winkel afhaalt, nadat de betaling is ontvangen.

Vanaf ontvangst van het Product gaan alle risico’s van beschadiging of verlies van het Product op u over. Als u de optie Klikken & Afhalen of Online Kopen & Afhalen in Winkel kiest (waar beschikbaar), dan gaan alle risico’s van beschadiging of verlies van de Producten op u over op het moment dat u ze in ontvangst neemt in de aangewezen Swarovski-winkel.

Houd er rekening mee dat, voor zover toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving, elke commerciële wederverkoop of distributie van Onze via de Websites verkochte Producten strikt verboden is.

 

7 ANNULERINGSRECHTEN

7.1 Annuleringsproces

Als verbruiker hebt u het recht de met Ons gesloten verkoopovereenkomst te annuleren binnen  veertien (14) werkdagen vanaf ontvangst van uw Producten, zonder opgave van redenen.

Uw annuleringsrecht gaat in op de datum waarop u uw bestelling plaatst en eindigt veertien (14) werkdagen na de datum waarop u uw bestelling ontvangt (hierna te noemen “Annuleringstermijn”). U dient het (de) Product(en) binnen de Annuleringstermijn te verzenden.

Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is op maat gemaakte Producten terug te sturen, of piercingsieraden om redenen van hygiëne en veiligheid. Dit is niet van invloed op uw wettelijke rechten.
Stappen voor annulering:

a) Stuur Ons een bericht:

Swarovski Crystal Online AG
Alte Landstrasse 411
CH-8708 Männedorf Zwitserland

e-mail: customer_relations.li@swarovski.com

Om aan de annuleringstermijn te voldoen is het voldoende om aan te geven (via e-mail of brief) dat u een bestelling wilt annuleren, voordat de annuleringstermijn is verstreken. U kunt gebruikmaken van het model-annuleringsformulier, maar dat is niet verplicht.

b) Plaats de artikelen in de originele verzenddoos. U dient alles in het werk te stellen om de Producten terug te sturen in de originele staat en de retourbon dient aan de Producten te worden bevestigd.

c) Vul het retourformulier in (meegestuurd in het originele pakketje) en leg het in de doos.

d) Verwijder alle andere etiketten van de buitenkant van de doos.

e) Bevestig het retouretiket en de factuur (in het originele pakketje) aan de buitenkant van de doos en verzegel het pakketje goed.

f) Breng het pakketje naar het dichtstbijzijnde postkantoor en verzend het. Het etiket is vooraf gefrankeerd; terugsturen is dus gratis. Wees zeker dat u een kopie van het bewijs van verzending krijgt, voor verdere referentie.

g) Als u uw retouretiket hebt verloren, stuur ons dan een e-mail op: customer_relations.li@swarovski.com, dan sturen Wij u een nieuw etiket.

 

MODEL-ANNULERINGSFORMULIER

Knip en plak het formulier hieronder, vul de gegevens in en stuur het aangetekend naar Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf, Zwitserland of via e-mail naar: customer_relations.li@swarovski.com.

Naar:

Swarovski Crystal Online AG
Alte Landstrasse 411
CH-8708 Männedorf
Zwitserland
e-mail: customer_relations.li@swarovski.com

Ik [naam] geef hierbij te kennen dat ik mijn verkoopovereenkomst voor de volgende goederen annuleer:

- [SPECIFICEER DE GOEDEREN].
Besteld op [DATUM] en/of ontvangen op [DATUM}
Naam van de verbruiker(s):
Adres van de verbruiker(s):
Handtekening van de verbruiker(s) (alleen wanneer dit formulier in papiervorm wordt verzonden):
Datum:

 

7.2 Gevolgen van annulering

a) Wij zullen alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de kosten van de goedkoopste door Ons aangeboden standaardmanier van bezorging (dat wil zeggen, als u ervoor hebt gekozen het product op een duurdere manier te laten bezorgen, dan betalen Wij slechts terug wat u zou hebben betaald, als u van de goedkoopste aangeboden standaardmanier van bezorging gebruik had gemaakt).

b) De terugbetaling zal geschieden met dezelfde methode die voor de aanvankelijke transactie is gebruikt; in elk geval zal de terugbetaling geen kosten voor u met zich meebrengen. Alles u het gehele bedrag met behulp van een Geschenkbon hebt betaald, kan het betaalde bedrag ook alleen maar als Geschenkbon worden terugbetaald. Als een gedeelte van het bedrag met behulp van een Geschenkbon is betaald, wordt eerst het bedrag dat met behulp van uw gekozen betaalmethode is betaald via die methode terugbetaald. Een resterend bedrag wordt dan aan u terugbetaald in de vorm van een Geschenkbon.

c) De terugbetaling zal plaatsvinden binnen veertien (14) werkdagen vanaf de dag, dat Wij het (de) Product(en) van u hebben terugontvangen, of eerder, op de dag dat u Ons bewijs levert dat u het (de) Product(en) aan Ons hebt teruggestuurd.

d) Als u invoerrechten of accijnzen direct aan de desbetreffende autoriteiten hebt betaald bij het invoeren van de Producten die u wenst te retourneren, zijn Wij niet aansprakelijk voor het terugvorderen van de autoriteiten van dergelijke rechten of accijnzen.

e) Wij kunnen het bedrag van de terugbetaling (exclusief bezorgkosten) verlagen op grond van een eventuele waardevermindering van het (de) Product(en), als dit het gevolg is van het feit dat u ze hebt behandeld op een manier die niet zou zijn toegestaan in een Swarovski-winkel. Als Wij het betaalde bedrag aan u terugbetalen voordat Wij het (de) Product(en) kunnen inspecteren en later ontdekken, dat u op onaanvaardbare wijze met ze bent omgegaan, dan dient u Ons een redelijk bedrag te betalen.

f) Bewaar uw volgbriefje, totdat u uw terugbetaling hebt ontvangen.

g) Als het artikel dat u terugstuurt was gekocht met een andere valuta dan uw plaatselijke valuta, zal de terugbetaling geschieden in dezelfde valuta als waarin is betaald. Ten gevolge van fluctuaties in wisselkoersen kan het terugbetaalde bedrag hoger of lager zijn dan het aanvankelijk betaalde bedrag.

h) Waardebonnen en aangepaste Producten kunnen over het algemeen niet worden vervangen of geretourneerd.

i) Het is thans niet mogelijk om in Swarovski-winkels gekochte Producten via de Websites te retourneren.

j) Houd er rekening mee dat wanneer u besluit om slechts een deel van een bestelling te retourneren waarop een korting of promotieaanbieding is toegepast, de korting of promotieaanbieding opnieuw zal worden berekend.

k) Als u besluit om slechts een deel van een bestelling te retourneren waarop een korting of promotieaanbieding is toegepast, het terug te betalen bedrag onderhevig zal zijn aan het minimumaankoopbedrag dat gold voor de aanbieding, dat het bedrag van de korting navenant zal worden aangepast en dat slechts het op het geretourneerde artikel van toepassing zijnde bedrag zal worden terugbetaald. Als door het teruggestuurde artikel het minimumaankoopbedrag dat gold voor de aanbieding onder dat minimumbedrag valt, dan zal de toegepaste korting worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

l) Bijvoorbeeld, een korting van 10 % (met een minimumaankoopbedrag van EUR 100) zal worden verwijderd, als door het (de) teruggestuurde Product(en) de som ven de bestelling lager wordt dan EUR 100. In het geval van een promotie met getrapte prijzen, zal altijd het laagste bedrag worden terugbetaald.

Voor artikelen welke in een enkele doos ("normale set") komen, als u een van de artikelen binnen de normale set wilt retourneren, moet u alle artikelen retourneren die deel uitmaakten van de normale set. Swarovski accepteert geen retourzendingen van afzonderlijke artikelen binnen de normale set en accepteert alleen retourzendingen van de gehele normale set.

Voor bundel-promotiesets, waar u een promotie of korting van geniet als resultaat van het aankopen van één of meer artikelen (bijv. koop 3 artikelen en krijg 10% korting op elk artikel of waar besparingen voor elk product worden vermeld), kunt u elk afzonderlijk gekocht artikel retourneren. Als u er echter voor kiest om artikelen te retourneren die als een gebundelde set zijn gekocht, houd er rekening mee dat Swarovski de promotieprijs aanpast door u de normale prijs in rekening te brengen voor de resterende artikelen die u als onderdeel van de bundel hebt gekocht. Dienovereenkomstig zal Swarovski het verschil tussen de normale prijs en de kortingsprijs van de resterende artikelen in de bundel in mindering brengen op het bedrag dat aan u wordt terugbetaald (d.w.z. de kortingsprijs die is betaald voor het/de artikel(en) in de bundel die u heeft geretourneerd) die u niet retourneert. 

 

8 GARANTIE

Wij garanderen dat de producten van verhandelbare kwaliteit zijn en vrij zijn van materiaal- of fabricagefouten, mits ze normaal worden gebruikt. Er wordt geen verdergaande garantie gegeven.

De garantieperiode is twee jaar vanaf ontvangst van het (de) Product(en).

Deze garantie dekt geen schade aan Producten veroorzaakt door een ongeval, verkeerd gebruik en misbruik, wijziging, poging(en) tot herstel, nalatigheid na aankoop, gewone slijtage en/of het niet opvolgen van de zorgadviezen van het Product.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw Product(en) defect blijkt/blijken te zijn terwijl ze onder deze garantie vallen, neem dan contact op met customer_relations.li@swarovski.com of bezoek uw dichtstbijzijnde Swarovski-winkel. U zult om een aankoopbewijs worden gevraagd (bijvoorbeeld uw kassabon of cadeaubon), dus wees er zeker van deze te bewaren. U zult de keuze hebben tussen vervanging van het Product, indien beschikbaar, of volledige terugbetaling.

Neem contact op met de Klantendienst via customer_relations.li@swarovski.com.

 

9 AANSPRAKELIJKHEID

Swarovski is uitsluitend aansprakelijk voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.

Deze beperking van aansprakelijkheid sluit niet onze aansprakelijkheid uit (i) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid; (ii) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of (iii) voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten onder de van toepassing zijnde wetgeving.

Onder voorbehoud van het bovenstaande, zijn wij niet aansprakelijk, in elk geval, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), of anderszins, hoe dan ook voortvloeiend uit of in verband met deze AV voor alle:

- economische verliezen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten, feitelijke inkomsten, gegevens, feitelijke of verwachte winsten, overeenkomsten, zaken, kansen of verwachte besparingen); of
- verlies van goodwill of reputatie; of
- bijzondere, indirecte of gevolgschade of schade die u lijdt of lijdt als gevolg van of in samenhang met deze AV.

Met inachtneming van het bovenstaande zal de totale aansprakelijkheid onder de AV, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, in geen geval meer bedragen dan 100 % van de prijs van de Producten die u bij Ons hebt besteld.

 

10 GEGEVENSBESCHERMING

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Onze Privacyverklaring. Raadpleeg Ons Privacybeleid voor meer informatie over de wijze waarop Wij gebruikmaken van cookies, het soort gegevens dat Wij vergaren, hoe en voor welk doeleinde Wij uw gegevens gebruiken en onder welke omstandigheden Wij gegevens onthullen. Ons Privacybeleid (inclusief informatie over het gebruik van cookies) is opgenomen en deze AV en maakt er integraal deel van uit.

Bovendien, indien u gebruikmaakt van PayPal of Klarna als betaalmethode, wordt er met uw persoonsgegevens omgegaan in overeenstemming met het privacybeleid van PayPal of het privacybeleid van Klarna (zie paragraaf 5.2, leden (b) en (c)).

 

11 ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

11.1 Wij kunnen deze overeenkomst aan anderen overdragen

Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze AV overdragen aan een andere juridische entiteit van Swarovski of aan een derde, met wie wij een juridische relatie onderhouden. Wij zullen er altijd voor zorgdragen dat de overdracht geen invloed zal hebben op uw rechten onder deze AV.

11.2 U hebt onze toestemming nodig voor het overdragen van uw rechten aan iemand anders

U mag uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze AV slechts aan iemand anders overdragen, indien Wij daar schriftelijk toestemming voor verlenen.

11.3 Niemand anders heeft welke rechten dan ook onder deze AV

Deze AV gelden tussen u en Ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om de voorwaarden van de overeenkomst ten uitvoer te brengen.

11.4 Als een rechtbank een deel van deze AV onwettig verklaart, dan blijft het overige onverminderd van kracht

Elk van de artikelen van deze AV werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een van deze artikelen onwettig is, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

11.5 Zelfs wanneer Wij tenuitvoerlegging onder deze AV uitstellen, kunnen Wij dat later alsnog doen

Indien Wij niet onmiddellijk eisen dat u iets doet wat u volgens deze AV moet doen, of indien Wij het nemen van maatregelen tegen u met betrekking tot uw overtreding van deze AV uitstellen, betekent dit niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het zal Ons niet beletten om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen.

11.6 Intellectuele eigendomsrechten

De Swarovski Groep, of de van toepassing zijnde derde eigenaar, behoudt alle rechten, aanspraken en belangen (inclusief copyright, ontwerp, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) in alle materialen die op deze Websites worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot tekst, namen, productontwerpen, logo's, afbeeldingen, grafische voorstellingen, video's en andere kunstwerken (hierna te noemen “Inhoud”). Niets op de Websites mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om op de Websites weergegeven Inhoud te gebruiken.

U mag vrijelijk door de Inhoud op de Websites bladeren, maar u mag dergelijke Inhoud van de Websites alleen downloaden, bekijken of gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits de Inhoud en alle auteursrecht- of andere eigendomsvermeldingen intact worden gehouden. Daarnaast vragen wij u om de volgende mededeling toe te voegen aan dergelijke reproducties: © Swarovski. Alle rechten voorbehouden.

Naast bovenstaande toestemming, mag u de Websites of de Inhoud ervan niet wijzigen, aanpassen, reproduceren of veranderen, noch de Websites of de Inhoud ervan opnemen in een andere website, onlineplatform of iets dergelijks. Elk commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Swarovski is verboden.

SWAROVSKI en het SWAN-logo zijn, inter alia, gedeponeerde handelsmerken van Swarovski AG. De Swarovski Groep houdt toezicht op het gebruik van haar handelsmerken en zal passende maatregelen treffen tegen elke vorm van inbreuk op intellectueel eigendom.

11.7 Welke wetten zijn op deze AV van toepassing en waar u juridische procedures kunt aanspannen

Op deze AV is Zwitsers recht van toepassing, met uitsluiting van verwijzingen naar welk buitenlands recht dan ook. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen (CISG) is niet van toepassing. Zürich is de exclusieve plaats van handeling voor het horen van alle geschillen die uit of in samenhang met deze AV kunnen ontstaan. Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als verbruiker in het land waar u zich bevindt. Swarovski Crystal Online AG is ook bevoegd om een rechtszaak aan te spannen op de locatie van de klant.

11.8. Onlinegeschillenbeslechting voor verbruikers

De verbruiker die in Europa woont, moet zich ervan bewust zijn dat de Europese Commissie een onlineplatform voor alternatieve geschillenbeslechting heeft opgezet dat voorziet in een buitengerechtelijke methode voor het beslechten van geschillen die in samenhang staan met en voortvloeien uit onlineverkoop- en dienstenovereenkomsten. Dientengevolge, als u een Europese verbruiker bent, kunt u een dergelijk platform dan ook gebruiken voor het beslechten van geschillen die voortvloeien uit de onlineovereenkomst die met de Eigenaar is gesloten. Het platform is bereikbaar via de volgende link (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

11.9. Exportcontrole en sancties


Swarovski zal de persoonsgegevens van de klant screenen met relevante exportcontrole- en sanctielijsten. Na elke bijwerking van een sanctielijst zal een screening worden uitgevoerd. De klant verklaart hierbij dat de huidige overeenkomst en de uitvoering ervan op geen enkele wijze, direct of indirect, ten goede zal komen aan een natuurlijke of rechtspersoon die vermeld staat op een relevante sanctielijst, zoals de "Geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten" die onderworpen zijn aan financiële sancties van de EU en de "Lijst van speciaal aangewezen personen en geblokkeerde personen ("SDN")" van de OFAC van de Verenigde Staten.

Deze overeenkomst wordt pas van kracht, indien de door Swarovski op het moment van verzending van de bestelde goederen verrichte screenings in verband met exportcontrole en sancties geen overeenstemming opleveren. In geval van een inbreuk op deze clausule of een inbreuk op de handelswetgeving of op de voorschriften of sancties inzake exportcontrole, in het bijzonder in het geval dat een door Swarovski uitgevoerde controle tot een match leidt, zal deze overeenkomst niet in werking treden en zal Swarovski niet verplicht zijn goederen te leveren noch enige schadevergoeding wegens niet-nakoming verschuldigd zijn. Openstaande orders worden onmiddellijk ingetrokken. Niettegenstaande het bovenstaande heeft Swarovski het recht de levering van goederen stop te zetten, indien exportcontrolevoorschriften en handelsbeperkingen zulks vereisen. Elke schadevergoeding wegens niet-nakoming is uitgesloten.

 

Laatstelijk herzien op 5 november 2019

Copyright © 2019 Swarovski. Alle rechten voorbehouden.
SWAROVSKI en het SWAN-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Swarovski AG