Gratis standaardverzending vanaf EUR 75
Zoeken
Volg het onderstaande advies per producttype op om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk van uw Swarovski-product kunt genieten en om schade te voorkomen.

Uw sieraden onderhouden

Swarovski-sieraden worden zorgvuldig vervaardigd en moeten op specifieke wijze onderhouden worden om hun magie en schittering te behouden. Ontdek in deze eenvoudige handleiding hoe u uw Swarovski-sieraden kunt onderhouden en schoonmaken.

Uw horloge onderhouden

Swarovski-horloges worden zorgvuldig vervaardigd en moeten op specifieke wijze onderhouden worden om hun magie en schittering te behouden. Ontdek in deze eenvoudige handleiding hoe u uw Swarovski-horloge kunt onderhouden en schoonmaken.

Uw decoraties onderhouden

Swarovski-decoraties worden zorgvuldig vervaardigd en moeten op specifieke wijze onderhouden worden om hun magie en schittering te behouden. Ontdek in deze eenvoudige handleiding hoe u uw Swarovski-decoraties kunt onderhouden en schoonmaken.

Garantie

Garantiebeleid van Swarovski

Swarovski biedt een wettelijke garantie op productie- en materiaalfouten in echte Swarovski producten die zijn gekocht in de eigen winkels van Swarovski (ook online) of bij geautoriseerde Swarovski retailers.
Het garantiebeleid is op ieder gewenst moment te vinden onder Klantenservice op www.swarovski.com. De garantievoorwaarden kunnen per markt en regio verschillen.
De garantie dekt alleen schade die volgens Swarovski of een geautoriseerde Swarovski dealer niet is veroorzaakt door een ongeval of ongepast gebruik, normale slijtage door dragen, aanpassing, pogingen tot reparatie, nalatigheid of door niet volgen van verzorgingsadvies van Swarovski voor speciale producten. Het verzorgingsadvies is op ieder gewenst moment te vinden onder Klantenservice op www.swarovski.com.
Ieder item dat defect is onder deze garantie kan, naar beoordeling van Swarovski of een geautoriseerde Swarovski retailer:

1. Worden vervangen door een identiek stuk, indien beschikbaar;

2. Worden vervangen door een stuk met gelijke waarde

3. Het beschadigde product moet worden ingeleverd bij de dichtstbijzijnde Swarovski Shop of een geautoriseerde Swarovski retailer die het naar de lokale Swarovski verkoopmaatschappij stuurt.
Deze garantieservice wordt gratis geleverd.
Bewaar het aankoop- of afleverbon, de cadeaubon of het certificaat van authenticiteit voor het geval je een garantieclaim hebt. De bon of het certificaat geldt als aankoopbewijs en authenticiteit voor de gekochte producten en als bewijs van recht op deze garantie.
Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing als er geen specifieke garantievoorwaarden zijn voor specifieke producten.
Swarovski behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment naar eigen beoordeling deze garantievoorwaarden aan te passen of te wijzigen met implicaties voor de toekomst.
Deze garantie is niet van invloed op je statutaire rechten.

Horloges: om de garantie voor horloges te bekijken, kun je deze pdf downloaden.

Swarovski offers a 2 years full statutory warranty covering manufacturing and material defects for genuine branded Swarovski products purchased from Swarovski own stores (including Online) or authorised Swarovski retailers.

The warranty policy can be found under Customer Care at www.swarovski.com at any time. The terms of the warranty may vary between markets and regions.

The warranty only covers damage that in the opinion of Swarovski or an authorised Swarovski retailer is not caused by accident or inappropriate use, ordinary wear and tear, modification, attempted repair, negligence or by failure to follow Swarovski’s special product Care Advice. The Care Advice can be found under Customer Care at www.swarovski.com at any time.

Every item found to be defective under this warranty may be, at the discretion of Swarovski or an authorised Swarovski retailer:

1. Replaced by an identical piece, if available:
2. Substituted with a piece of comparable value

The damaged product should be given to the closest Swarovski Shop or an authorised Swarovski retailer that will send it to the local Swarovski sales company.

If products are sent by post they should be insured and sent by certified or registered post, as Swarovski cannot be held liable for damage, loss or theft incurred during transport.

This warranty service is provided free of charge.

Please retain the purchase or delivery receipt, the gift receipt or the certificate of authenticity in case you have a warranty claim. The receipt or the certificate serves as proof of purchase and authenticity for products purchased and as evidence of entitlement to this warranty.

These warranty conditions apply if there are no specific warranty conditions granted for specific products.

Swarovski reserves the right to amend or adapt these warranty conditions with implications for the future at its discretion at any time.

This warranty does not affect your statutory rights.

Watches: to view the watches warranty, please download PDF.

Aankoopbewijs

Bewaar uw factuur of bon als aankoopbewijs.

De kassabon geldt als aankoopbewijs voor producten die in de winkel zijn gekocht en is nodig voor elke garantieclaim.

Bewaar de bon dus goed. De leverbon geldt als garantiebewijs en certificaat van de online bestelling voor producten die zijn gekocht via de Online Shop.

Voor alle online aankopen geldt dat de factuur of het leverbewijs moet worden getoond om claims te kunnen doen met betrekking tot garantie, of iets vergelijkbaars.

Internationaal omruilen

Swarovski heeft om verschillende redenen (inclusief, maar niet beperkt tot, verschillende sieradencollecties in de VS, Azië, Europa en voor onze reisretail, verschillende belastingen, verschillende prijsstructuren, lokale juridische vereisten, logistieke redenen) geen internationaal beleid voor terugbetalingen en omruilingen. Daarom zijn wij niet in staat om producten die in het buitenland zijn gekocht te ruilen, vervangen of hiervoor geld terug te geven.

Replacements & Repairs

Kan mijn artikel gerepareerd worden?

Breng het artikel samen met het aankoopbewijs naar de dichtstbijzijnde Swarovski winkel. Daar kunnen ze het artikel beoordelen en helpen ze u graag verder. ​

Als er een defect wordt gevonden dat onder de garantie valt, bieden we een omruiling of een reparatie aan. ​

Als de schade niet onder de garantie valt, kunnen we het mogelijk repareren tegen een vergoeding.​

U kunt uw dichtstbijzijnde winkel vinden met onze online winkelzoeker: www.swarovski.com/store-finder/​

Let op: als u geen aankoopbewijs kunt tonen of als de garantieperiode is verlopen, kunnen we het artikel mogelijk repareren tegen betaling.​

 

Kan ik mijn artikel rechtstreeks naar een van de reparatiecentra sturen?

U kunt artikelen momenteel niet rechtstreeks naar onze reparatiecentra sturen. 

Breng het artikel samen met het aankoopbewijs naar uw dichtstbijzijnde Swarovski-winkel. Daar kunnen ze het artikel beoordelen en helpen ze u graag verder. 

U vindt uw dichtstbijzijnde winkel met onze online winkelzoeker: www.swarovski.com/store-finder/

Reparatiebeleid

Swarovski biedt een wettelijke garantie op producten die zijn gekocht bij erkende Swarovski-retailers. Onder deze garantie vallen fabricage- en materiaalfouten bij normale slijtage en normaal gebruik. Producten met gebreken die onder de garantie vallen, worden onderzocht en beoordeeld door de technische experts van Swarovski. Afhankelijk van de omstandigheden wordt het product gerepareerd, vervangen door hetzelfde product of omgeruild voor een product met een vergelijkbare waarde. In geval van omruilen kan Swarovski helaas niet garanderen dat exact hetzelfde product of ontwerp wordt aangeboden. Swarovski repareert, vervangt of ruilt geen goederen die, naar het oordeel van het bedrijf, onderhevig zijn geweest aan een ongeluk, normale slijtage, misbruik, aanpassing, poging tot reparatie, nalatigheid of verkeerd gebruik. Als een product niet onder het garantiebeleid van Swarovski valt, kan het bedrijf een reparatieservice aanbieden op kosten van de klant. Een kapot product kan alleen worden gerepareerd als:
1. Het om een echt Swarovski-product gaat waar het zwaanlogo van Swarovski op staat.
2. De reparatie haalbaar is, dus als het mogelijk is om het product terug te brengen in de oorspronkelijke staat.
3. De reserveonderdelen nog verkrijgbaar zijn (dit is meestal niet het geval als het product uit productie is genomen). Als u een product wilt vervangen of laten repareren, kunt u het in de originele verpakking naar een erkende Swarovski-retailer brengen.
De reparatieservice is ook beschikbaar voor Swarovski-producten die in het buitenland zijn gekocht.