Land/regio
Nederland

Voor het laatst bijgewerkt op 16 april 2020.

 

Deze Privacyverklaring beschrijft de verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens door bedrijven van de Swarovski Group en haar dochterondernemingen (gezamenlijk SWAROVSKI). In het geval dat de activiteiten die onder deze verklaring vallen, worden beheerst door andere beleidsregels inzake gegevensbescherming, duidelijk blijken uit de omstandigheden, of onder toepasselijk recht vallen van buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, dan zijn dergelijke toepasselijke wetgeving en het resulterende beleid van kracht. De term persoonsgegevens omvat alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. 

Deze privacyverklaring geeft in Hoofdstuk I een algemene beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens door SWAROVSKI. Hoofdstuk II bevat bijzondere bepalingen voor specifieke toepassingen (bijv. online shop, nieuwsbrief en banneradvertenties). Hoofdstuk III bevat specifieke bepalingen voor klantenprogramma's. 

Als je SWAROVSKI persoonsgegevens verstrekt van anderen, bijv. gegevens over de ontvanger van een geschenk, verstrek hun persoonsgegevens dan uitsluitend aan SWAROVSKI als dit volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is toegestaan en alleen als de andere persoon ermee instemt dat zijn of haar persoonsgegevens aan SWAROVSKI worden verstrekt voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en dat zijn of haar persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring worden verwerkt. 

 

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Elke website (inclusief online shops en mini-sites voor speciale aanbiedingen), elke aanwezigheid op sociale media, multimediaportalen, chatbots en elke applicatie van SWAROVSKI (elk een WEBSITE) heeft een verwerkingsverantwoordelijke binnen SWAROVSKI met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (of vergelijkbare bepalingen volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming). Tenzij anders bepaald op de WEBSITE (volgens de content, de gebruiksvoorwaarden enz.) of op grond van de onderstaande hoofdstukken II en III, is Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Zwitserland de verwerkingsverantwoordelijke van de online shops www.swarovski.com en www.swarovskioptik.com, en is Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein de verwerkingsverantwoordelijke van de website van de Swarovski Group www.swarovskigroup.com

De respectieve dochteronderneming of gelieerde onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in het geval dat SWAROVSKI communiceert via andere communicatiemiddelen (zoals e-mail, brief, telefoon, in persoon) en wanneer de communicatie niet valt onder een activiteit waarvoor SWAROVSKI een specifieke verwerkingsverantwoordelijke heeft aangesteld volgens deze privacyverklaring of anderszins. 

Wanneer een bedrijf of gelieerde onderneming van SWAROVSKI persoonsgegevens bekendmaakt aan andere SWAROVSKI-bedrijven of gelieerde ondernemingen voor bepaalde doeleinden van het ontvangende bedrijf of de gelieerde onderneming, dan is dit bedrijf of deze gelieerde onderneming de verwerkingsverantwoordelijke. Een lijst met de relevante bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI is te vinden in BIJLAGE 1, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. 

SWAROVSKI heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld overeenkomstig artikel 37 van de AVG, behalve voor bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI in Duitsland en het Vorstendom Liechtenstein. 

 

CONTACT OPNEMEN MET SWAROVSKI

Als je je rechten met betrekking tot nieuwsbriefabonnementen, gegevenstoegang of gegevensverwijdering wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons klantenserviceteam dat klaarstaat om alle vragen te beantwoorden die je mogelijk hebt.

Eventuele vragen of zorgen over ons privacybeleid of de verwerking van je persoonsgegevens kunnen ook worden gericht aan The Group Data Privacy Team via dataprivacy@swarovski.com.

Woon je in Duitsland of Liechtenstein neem dan contact op met:

 • de functionaris voor gegevensbescherming voor Duitsland bij Swarovski (Deutschland) GmbH, Data Protection Officer, Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren;
 • de functionaris voor gegevensbescherming voor Liechtenstein bij Swarovski Aktiengesellschaft, Data Protection Officer, Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen.

De vertegenwoordiger van alle bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI die buiten de EU of de EER gevestigd zijn, is D. Swarovski KG, Legal Department, Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens (op grond van artikel 27 van de AVG).

 

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

SWAROVSKI verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van 

 • gebruikers van geregistreerde WEBSITES van SWAROVSKI; 
 • gebruikers geregistreerd bij een WEBSITE van SWAROVSKI (bijv. als hij of zij een gebruikersaccount aanmaakt);
 • personen die producten en diensten van SWAROVSKI kopen en ontvangen/ervan profiteren; 
 • potentiële of feitelijke partijen die geïnteresseerd zijn in producten en diensten van SWAROVSKI 
 • ontvangers van SWAROVSKI-nieuwsbrieven; 
 • deelnemers aan onderzoekscampagnes en opiniepeilingen uitgevoerd door SWAROVSKI; 
 • deelnemers aan cursussen, seminars en andere trainingen georganiseerd door SWAROVSKI; 
 • gebruikers van wifi beschikbaar gesteld in winkels en op andere locaties van SWAROVSKI;
 • geregistreerde deelnemers van klantloyaliteitsprogramma's of personen die klantloyaliteitsprogramma's van SWAROVSKI kopen of gebruiken (KLANTENPROGRAMMA) (gezamenlijk KLANTEN). 

De persoonsgegevens van KLANTEN worden over het algemeen direct door SWAROVSKI verzameld tijdens het gebruik van de WEBSITE, evenals in winkels of op evenementen van SWAROVSKI, evenals via directe communicatie zoals e-mail, telefoon of op een willekeurige andere manier. Persoonsgegevens kunnen ook indirect worden verzameld, bijv. via externe verwerkingsverantwoordelijken (bijv. PARTNERS VAN SWAROVSKI (zoals hieronder gedefinieerd, inclusief groothandelaren, dealers, detailhandelaren, leveranciers en andere zakelijke partners zoals leveranciers van klantenservice).  SWAROVSKI verzamelt ook gegevens wanneer de KLANT die de aankoop doet niet overeenkomt met de persoon die van de aankoop profiteert of als de aankoop wordt verzonden naar een andere persoon (bijv. als geschenk), op basis van de aanbeveling van een derde partij (bijv. aanbeveling door familie of vrienden van de KLANT) of door verdere verwerving van aanvullende informatie uit externe gegevensbronnen (bijv. sociale media). 

In het bijzonder worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt door SWAROVSKI: 

 • Persoonsgegevens en contactgegevens, inclusief maar niet beperkt tot voor- en achternaam, meisjesnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, familieleden, contactpersoon in geval van nood, afbeeldingen;
 • Gegevens met betrekking tot bestellingen en aankopen, inclusief maar niet beperkt tot betalingsgegevens, creditcardgegevens en andere betalingsgegevens (in overeenstemming met andere wet- en regelgeving), factuur- en verzendadres, bestelde en gekochte producten en diensten, informatie en vragen en klachten met betrekking tot producten en diensten, of respectieve contracten die zijn aangegaan, zoals garantieclaims, aftersales-services, reparaties, klantenservice, en resoluties en geschillen;
 • gegevens met betrekking tot de marketing van producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot informatie gerelateerd aan de nieuwsbrief en andere communicatiekanalen, aanmeldingen en afmeldingen, uitnodigingen voor en deelnames aan evenementen en speciale activiteiten (voor zover ze geen deel uitmaken van een klantloyaliteitsprogramma), persoonlijke voorkeuren en interesses, en klantsegmentatiegegevens; 
 • gegevens met betrekking tot het gebruik van de WEBSITE, inclusief maar niet beperkt tot het IP-adres en andere gebruikersidentificatie (bijv. gebruikersnaam van sociale media, MAC-adres van smartphones of computers, cookies), datum en tijd van WEBSITE-bezoeken, bezochte sites en content, en verwijzende websites; 
 • gegevens met betrekking tot communicatie, inclusief maar niet beperkt tot voorkeursmiddelen voor communicatie, correspondentie en communicatie met SWAROVSKI (inclusief de bestanden van de communicatie);
 • gegevens die zijn verzameld in verband met een klantenprogramma, inclusief maar niet beperkt tot lidmaatschapsnummers, toegangscodes (inclusief wachtwoorden), voorkeurstaal, aantal cadeaubonnen, datum en duur van het lidmaatschap, betalingsgegevens van de KLANT of een potentiële derde partij, informatie over de ontvanger van een cadeau, aantal bezoeken aan de WEBSITE, aankoopgeschiedenis, verworven producten (alle WEBSITE-accounts, -activiteiten en -evenementen waarvoor een KLANT zich moet registreren met zijn of haar persoonsgegevens en dus een contract aangaat met SWAROVSKI worden voor de doeleinden van dit beleid als klantenprogramma beschouwd, voor zover ze geen deel uitmaken van een traditioneel klantloyaliteitsprogramma); gezamenlijk KLANTGEGEVENS

Bovendien verzamelt SWAROVSKI:

 • gegevens van gebruikers van de WEBSITE die zich niet registreren bij SWAROVSKI (BEZOEKER) maar die uit persoonsgegevens kunnen bestaan, bijvoorbeeld op sociale media (BEZOEKERSGEGEVENS), de bepalingen van deze verklaring met betrekking tot gegevens die zijn verzameld van een KLANT in verband met het gebruik van de WEBSITE, zijn dienovereenkomstig van toepassing hoewel de identificatie van een BEZOEKER meestal niet mogelijk is voor SWAROVSKI; 
 • informatie met betrekking tot werknemers en andere personen die handelen als groothandelaren, dealers, detailhandelaren, leveranciers en andere zakelijke partners van SWAROVSKI (natuurlijke personen worden hierna PARTNERS genoemd en hun gegevens PARTNERGEGEVENS), inclusief maar niet beperkt tot contactgegevens, informatie over hun functie, informatie over eerdere contacten met deze personen, gegevens over marketingactiviteiten (bijv. ontvangst van nieuwsbrieven), informatie over zakelijke transacties, verzoeken, aanbiedingen, offertes, voorwaarden en contracten, informatie met betrekking tot professionele of andere belangen van de personen.

In het kader van hun zakelijke relatie, moeten KLANTEN KLANTGEGEVENS verstrekken die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van de contractuele relatie en het voldoen aan de bijbehorende contractuele verplichtingen, of indien wettelijk vereist. Zonder deze gegevens kan SWAROVSKI over het algemeen het contract met de respectieve KLANT niet aangaan of uitvoeren. Dit geldt overeenkomstig voor de PARTNERGEGEVENS voor wat betreft de zakelijke relaties met de groothandelaren, dealers, detailhandelaren, leveranciers en zakelijke partners van SWAROVSKI; contracten kunnen in principe niet gesloten en verwerkt worden zonder informatie over hun werknemers en andere contacten. Omdat elke toegang tot de WEBSITE wordt vastgelegd, worden verbindingsgegevens (zoals het IP-adres) altijd vastgelegd; dit gebeurt automatisch tijdens het gebruik en kan niet worden gedeactiveerd voor individuele BEZOEKERS, KLANTEN of PARTNERS. 

 

3. DOEL VAN VERWERKING EN WETTELIJKE REDENEN

3.1. DOEL van de verwerking

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan SWAROVSKI KLANTGEGEVENS verwerken voor alle wettige DOELEINDEN, inclusief maar niet beperkt tot het volgende: 

 • In verband met aangeboden diensten, het aangaan van contracten (bijv. aankopen), uitvoeren van contracten (bijv. inkoopcontracten en contracten met betrekking tot deelname aan klantenprogramma's en -evenementen), het onderhouden en ontwikkelen van klantrelaties, de communicatie, klantenservice en ondersteuning, promoties, reclame en marketing (inclusief nieuwsbrieven en mailings met promotiemateriaal); 
 • beheer van de gebruikers van de WEBSITE en andere activiteiten waaraan KLANTEN deelnemen, de werking en verbetering van de WEBSITE (inclusief het aanbieden van functies waarvoor identificatiegegevens of andere persoonsgegevens vereist zijn) en aanvullende IT-systemen en identiteitsverificaties;  
 • bescherming van KLANTEN, werknemers en andere personen en bescherming van gegevens, geheimen en bezittingen van en toevertrouwd aan SWAROVSKI en de bescherming van de veiligheid van systemen en gebouwen van SWAROVSKI; 
 • naleving van wettelijke en reglementaire bepalingen, waaronder de interne regels van SWAROVSKI, handhaving en exploitatie van wettelijke rechten en claims, verdediging tegen juridische claims, geschillen, klachten, het bestrijden van misbruik, het deelnemen aan gerechtelijke onderzoeken en procedures en het reageren op vragen van overheidsinstanties; 
 • verkoop of overnames van bedrijfsdivisies, bedrijven of delen van bedrijven en andere zakelijke transacties en de overdracht van de daarmee verbonden KLANTGEGEVENS; en
 • voor andere wettige doeleinden waarbij een dergelijke verwerking bleek uit de omstandigheden of werd aangegeven op het moment van verzamelen (gezamenlijk DOEL VAN KLANTGEGEVENSVERWERKING).

3.2. WETTELIJKE REDENEN voor verwerking

SWAROVSKI gebruikt de KLANTGEGEVENS voor het DOEL VAN KLANTGEGEVENSVERWERKING op basis van de volgende JURIDISCHE REDENEN: 

 • uitvoering van contracten;
 • naleving van wettelijke verplichtingen van SWAROVSKI;  
 • toestemming van de KLANT (alleen voor zover de verwerking is gebaseerd op een specifiek verzoek en deze op elk moment kan worden ingetrokken, bijv. de ontvangst van nieuwsbrieven waarvoor de KLANT zich heeft aangemeld);
 • legitieme belangen van SWAROVSKI, inclusief maar niet beperkt tot 

o aankoop en verzending van producten en diensten, ook in verband met personen die geen directe contractpartners zijn (zoals personen die een cadeau ontvangen); 

o  reclame- en marketingactiviteiten; 

o efficiënte en effectieve klantenondersteuning, onderhoud van contacten en andere communicatie met KLANTEN buiten de verwerking van contracten; 

o inzicht in het gedrag, de activiteiten, zorgen en behoeften, marktstudies van de KLANT;  

o efficiënte en effectieve verbetering van bestaande producten en diensten en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten; 

o efficiënte en effectieve bescherming van KLANTEN, werknemers en andere personen, alsmede bescherming van gegevens, geheimen en bezittingen van of toevertrouwd aan SWAROVSKI, bescherming en veiligheid van systemen en gebouwen van SWAROVSKI; 

o onderhoud en veilige, efficiënte en effectieve organisatie van bedrijfsactiviteiten, waaronder een veilige, efficiënte en effectieve werking en succesvolle verdere ontwikkeling van de WEBSITES en andere IT-systemen; 

o redelijke corporate governance en ontwikkeling; 

o succesvolle verkoop en overname van bedrijfsonderdelen, bedrijven of delen van bedrijven en andere zakelijke transacties; 

o naleving van wettelijke en regelgevende vereisten en interne regels van SWAROVSKI; 

o zorgen met betrekking tot het voorkomen van fraude, overtredingen en misdrijven, alsmede onderzoeksactiviteiten in verband met dergelijke strafbare feiten en ander ongepast gedrag, afhandeling van claims en vorderingen tegen SWAROVSKI, samenwerking in gerechtelijke procedures en met overheidsinstanties, alsook de vervolging, uitoefening van en verdediging tegen juridische stappen. 

In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, kan SWAROVSKI BEZOEKERSGEGEVENS verwerken voor het onderhouden en ontwikkelen van de WEBSITE (inclusief het verstrekken van functies waarvoor identificatiegegevens of andere persoonsgegevens vereist zijn), voor statistische analyse van het gebruik van de WEBSITE, voor het bestrijden van misbruik, voor gerechtelijke onderzoeken of procedures en voor het beantwoorden van vragen van overheidsinstanties. De BEZOEKERSGEGEVENS worden verwerkt in overeenstemming met de principes die hierboven zijn uiteengezet voor KLANTGEGEVENS. 

In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, kan SWAROVSKI PARTNERGEGEVENS  verwerken voor het aangaan en uitvoeren van contracten en andere zakelijke relaties met PARTNERS, voor promoties, advertenties en marketing, communicatie, uitnodigingen voor evenementen en deelname aan promoties voor PARTNERS, voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten, naleven van wettelijke en reglementaire vereisten en interne regels van SWAROVSKI, handhaven en exploiteren van wettelijke rechten en claims, verdedigen tegen juridische claims, geschillen, klachten, bestrijden van misbruik, deelnemen aan gerechtelijke onderzoeken en procedures en het beantwoorden van vragen van overheidsinstanties, voor de verkoop of overname van bedrijfseenheden, bedrijven of delen van bedrijven en andere zakelijke transacties en gerelateerde overdrachten van PARTNERGEGEVENS. De PARTNERGEGEVENS worden verwerkt in overeenstemming met de hierboven beschreven principes voor KLANTGEGEVENS.

Alle doeleindn van verwerking zijn van toepassing op de hele SWAROVSKI Group, dus niet alleen voor het bedrijf dat in eerste instantie de persoonsgegevens heeft verzameld. Persoonsgegevens van KLANTEN, BEZOEKERS en PARTNERS worden verzameld ten behoeve van alle SWAROVSKI-bedrijven die onderhevig zijn aan deze privacyverklaring, enig ander beleid dat door SWAROVSKI is ontwikkeld en in overeenstemming is met de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming.

 

4. OVERDRACHT EN BEKENDMAKING VAN GEGEVENS  

In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, kan SWAROVSKI KLANTGEGEVENS, BEZOEKERSGEGEVENS EN PARTNERGEGEVENS overdragen aan de volgende categorieën van DERDEN die PERSOONSGEGEVENS verwerken in overeenstemming met het DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING namens SWAROVSKI of voor hun eigen doeleinden: 

 • dienstverleners (zowel binnen als buiten SWAROVSKI), inclusief verwerkingsverantwoordelijken;
 • groothandelaren, dealers, detailhandelaren, leveranciers en andere zakelijke partners; 
 • klanten van SWAROVSKI; 
 • lokale, nationale en internationale autoriteiten;
 • media; 
 • het publiek inclusief bezoekers van WEBSITES en sociale media van SWAROVSKI; 
 • brancheorganisaties, verenigingen, organisaties en andere commissies; 
 • kopers of partijen die geïnteresseerd zijn in de overname van bedrijfsonderdelen, bedrijven of andere delen van SWAROVSKI;
 • andere partijen in potentiële of feitelijke juridische procedures; 
 • andere groepsmaatschappijen van SWAROVSKI (gezamenlijk DERDE PARTIJEN). 

SWAROVSKI kan KLANTGEGEVENS, BEZOEKERSGEGEVENS en PARTNERGEGEVENS zowel binnen SWAROVSKI als aan DERDEN en in elk land wereldwijd bekendmaken, inclusief in alle landen waarin SWAROVSKI wordt vertegenwoordigd door groepsmaatschappijen, filialen of andere kantoren en vertegenwoordigers (zie BIJLAGE 2, zoals van tijd tot tijd wordt bijgewerkt) en aan landen waar dienstverleners van SWAROVSKI hun gegevens verwerken (zie BIJLAGE 2, zoals van tijd tot tijd wordt bijgewerkt). Als gegevens worden bekendgemaakt aan landen die geen afdoende bescherming garanderen, zal SWAROVSKI zorgen voor een adequate bescherming van de bekendgemaakte gegevens van KLANTEN, BEZOEKERS of PARTNERS door adequate contractuele waarborgen te implementeren (bijv. op basis van standaardclausules van de EU), bindende bedrijfsregels, op basis van het EU-VS en Zwitserse-VS Privacy Shield Framework voor overdrachten naar DERDE PARTIJEN gevestigd in de VS, of het overdragen van gegevens op grond van toestemming, sluiting of uitvoering van een contract, of in verband met het vaststellen, uitoefenen of afdwingen van wettelijke claims, of op grond van dwingende algemene belangen, of  om de integriteit van deze personen te beschermen. De KLANT, BEZOEKER of PARTNER kan een kopie van de contractuele garanties verkrijgen via de hierboven genoemde contactpunten of zal daar geadviseerd wordt waar dergelijke kopieën te verkrijgen zijn (zie paragraaf 1 hierboven). SWAROVSKI behoudt zich het recht voor om dergelijke kopieën te bewerken voor toepasselijke juridische of geheimhoudingsredenen.  

 

5. RETENTIE VAN GEGEVENS 

SWAROVSKI bewaart persoonsgegevens doorgaans niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Niettegenstaande het algemene principe, kan SWAROVSKI persoonsgegevens voor langere periodes verwerken met inachtneming van de volgende regels en verplichtingen: SWAROVSKI bewaart persoonsgegevens zolang SWAROVSKI (i) hiertoe verplicht is (bij wijze van contract, wet of andere bepalingen) of (ii) een doorslaggevend belang heeft (bijv. een belang vanwege bewijsvoering in geval van claims, documentatie van de naleving van bepaalde wettelijke of andere vereisten, belang bij niet-gepersonaliseerde analyse). Afwijkende regels zijn voorbehouden met betrekking tot anonimisering of pseudonimisering van persoonsgegevens onderworpen aan toepasselijk recht.

In het geval van contractgerelateerde KLANTGEGEVENS en PARTNERGEGEVENS (inclusief bedrijfsgegevens en communicatie) bewaart SWAROVSKI persoonsgegevens doorgaans zolang de contractuele relatie voortduurt en gedurende tien jaar na de beëindiging van de contractuele relatie, tenzij (i) een kortere of langere wettelijke bewaarverplichting van geval tot geval van toepassing is, (ii) de bewaring vereist is om redenen van bewijs of een andere geldige reden op basis van toepasselijke wetgeving, of (iii) de verwijdering van de gegevens eerder is vereist (omdat bijv. de gegevens niet langer zijn vereist of SWAROVSKI verplicht is om de respectieve gegevens te verwijderen).   

In het geval van operationele gegevens die KLANTGEGEVENS, BEZOEKERSGEGEVENS of PARTNERGEGEVENS bevatten (bijv. protocollen, logboeken), bewaart SWAROVSKI persoonsgegevens doorgaans gedurende een periode van 3 - 12 maanden. 

 

6. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS EN SOCIALE PLUG-INS

SWAROVSKI maakt gebruik van cookies op haar WEBSITE. Cookies zijn een wijdverbreide techniek die een identificatie toewijst aan de browser van de gebruiker van een WEBSITE die de gebruiker op verzoek opslaat en toont. Aan de ene kant gebruikt SWAROVSKI sessiecookies die automatisch worden gewist wanneer de gebruiker de WEBSITE sluit en die de server in staat stelt om een stabiele verbinding met de gebruiker tot stand te brengen (zodat de content van een winkelmandje bijvoorbeeld niet verloren gaat), zolang hij of zij op de WEBSITE surft. Aan de andere kant gebruikt SWAROVSKI ook permanente cookies die alleen worden gewist na een periode die is gedefinieerd per WEBSITE. Permanente cookies maken het opslaan van bepaalde instellingen (bijv. taal) voor verschillende sessies mogelijk of maken het automatisch aanmelden mogelijk. De gebruiker gaat akkoord met de toepassing van permanente cookies door het gebruik van de WEBSITE en de respectieve functies (bijv. taalinstellingen en automatisch aanmelden). De gebruiker kan de toepassing van cookies in zijn of haar browser blokkeren of verwijderen, maar deze activiteit kan het gebruik van de WEBSITE nadelig beïnvloeden. 

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kan SWAROVSKI codering installeren in nieuwsbrieven en andere marketingmails waarmee ze kan vaststellen of de ontvanger een e-mail heeft geopend of afbeeldingen in de e-mail heeft gedownload. De ontvanger kan deze toepassing echter blokkeren in zijn of haar e-mailapplicatie. In elk geval stemt hij of zij in met de toepassing van deze technologie door middel van het ontvangen van nieuwsbrieven of andere marketinggerelateerde e-mails.

In het geval dat SWAROVSKI advertenties van derden plaatst op de WEBSITE (bijv. banners) of  een eigen advertentie plaatst op de website van een derde, kunnen cookies van bedrijven die gespecialiseerd zijn in het gebruik van dergelijke advertenties worden gebruikt. SWAROVSKI zal geen persoonsgegevens bekendmaken aan dergelijke bedrijven, d.w.z. zij zullen alleen een permanente cookie plaatsen bij gebruikers van de WEBSITE om gebruikers te herkennen en dit alleen doen in het belang van SWAROVSKI. Hierdoor kan SWAROVSKI gerichte advertenties plaatsen voor deze personen op externe websites van derden (bijv. in verband met producten waarvoor deze personen interesse hebben getoond in de online shop). SWAROVSKI maakt geen persoonsgegevens bekend aan de exploitanten van externe websites.

SWAROVSKI kan Google Analytics of vergelijkbare services gebruiken op haar WEBSITE. Deze applicaties zijn diensten van derden waarmee SWAROVSKI het gebruik van haar WEBSITE kan meten en analyseren. De aanbieder van deze services kan zich in elk land ter wereld bevinden (in het geval van Google Analytics dat wordt beheerd door Google Inc. is dit de VS, www.google.com). De serviceprovider gebruikt permanente cookies voor deze applicaties. SWAROVSKI maakt geen persoonsgegevens bekend aan de serviceprovider (die ook geen IP-adressen zal opslaan). De serviceprovider kan echter het gebruik van de WEBSITE door de gebruiker controleren en deze gegevens combineren met gegevens van andere websites die worden gemonitord door dezelfde serviceprovider die de gebruiker heeft bezocht en de serviceprovider kan deze bevindingen ten gunste van zichzelf gebruiken (bijv. controle van advertenties). De serviceprovider kent de identiteit van de gebruiker die zich bij de serviceprovider heeft geregistreerd. In dit geval is de verwerking van persoonsgegevens de verantwoordelijkheid van de serviceprovider en worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met het beleid inzake gegevensbescherming en de privacywetten en volgens het beleid inzake gegevensbescherming van de serviceprovider (raadpleeg voor Google policies.google.com/privacy). De serviceprovider verstrekt gegevens over het gebruik van de WEBSITE aan SWAROVSKI. 

Bovendien kan SWAROVSKI plug-ins van sociale medianetwerken zoals Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest of Instagram op haar WEBSITE gebruiken. In de standaardinstelling van de WEBSITE zijn plug-ins gedeactiveerd; de gebruiker kan dus kiezen wanneer ze worden geactiveerd. Als de gebruiker dit doet, kunnen de aanbieders van sociale media een directe verbinding tot stand brengen met de gebruiker tijdens zijn of haar bezoek aan de WEBSITE, waardoor de provider op de hoogte is van het bezoek van de gebruiker en vervolgens de betreffende informatie kan analyseren. De verdere verwerking van de persoonsgegevens zal worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de aanbieder van sociale media krachtens de gegevensbeschermings- en privacywetgeving en volgens het gegevensbeschermingsbeleid gepubliceerd op hun website (van bijvoorbeeld www.facebook.com/; www.twitter.com/; www.youtube.com/; www.google.com/; www.pinterest.com/; www.instagram.com/). 

Bezoek onze website voor meer informatie over cookies die door SWAROVSKI worden gebruikt en over de manier waarop je je Cookie-instellingen kunt beheren.

 

7. RECHTEN VAN DE KLANT BEZOEKERS EN PARTNERS 

Alle betreffende personen, inclusief KLANTEN, BEZOEKERS en PARTNERS, kunnen SWAROVSKI om informatie vragen over de verwerking van hun gegevens. Daarnaast hebben zij het recht om de correctie, vernietiging of beperking van hun persoonsgegevens te verzoeken en om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, kan de betreffende persoon de toestemming op elk moment intrekken. In landen van de EU en de EER kan de betreffende persoon in bepaalde gevallen het recht hebben om gegevens te verkrijgen die zijn gegenereerd tijdens het gebruik van online services in een gestructureerd, veelvoorkomend en machineleesbaar formaat dat verder gebruik en overdracht mogelijk maakt. Een verzoek hiertoe wordt ingediend bij het contactpunt (zie paragraaf 1 hierboven).  SWAROVSKI behoudt zich het recht voor om de rechten van de betreffende persoon te beperken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en bijv. geen uitgebreide informatie openbaar te maken of geen gegevens te verwijderen.   

In het geval SWAROVSKI een geautomatiseerde beslissing neemt met betrekking tot een bepaald persoon, wat een rechtsgevolg kan hebben voor de betreffende persoon of hem of haar op soortgelijke wijze ernstig kan schaden, dan zal de getroffen persoon, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, het recht hebben om te communiceren met een verwerkingsverantwoordelijke van SWAROVSKI en om een heroverweging van de beslissing of de voorafgaande evaluatie door de verwerkingsverantwoordelijke aan te vragen. In dit geval kan de getroffen persoon bepaalde geautomatiseerde services mogelijk niet meer gebruiken. De persoon wordt hier vervolgens voorafgaand of afzonderlijk van op de hoogte gebracht. 

Een getroffen persoon kan ook een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, die in het geval van een verwerkingsverantwoordelijke van SWAROVSKI in Zwitserland de federale gegevensbeschermings- en informatiecommissaris in Zwitserland is (http://www.edoeb.admin.ch), de verwerkingsverantwoordelijke van SWAROVSKI in het Vorstendom Liechtenstein is het gegevensbeschermingsbureau (Amtstelle Datenschutzstelle, in het Vorstendom Liechtenstein (https://www.llv.li/), de verwerkingsverantwoordelijke van SWAROVSKI in Oostenrijk is de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit in Oostenrijk (https://www.dsb.gv.at/). In alle andere gevallen kan hier een lijst worden gevonden.

 

8. WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING 

SWAROVSKI behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving of mededeling aan te passen. De meest recente versie geplaatst op de SWAROVSKI-WEBSITE is van toepassing. Als de Privacyverklaring deel uitmaakt van een overeenkomst met KLANTEN en PARTNERS, dan kan SWAROVSKI hen per e-mail of op een andere passende wijze informeren over een update of wijzigingen. De wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard tenzij binnen 30 dagen na kennisgeving bezwaar wordt gemaakt. In geval van een bezwaar heeft SWAROVSKI het recht om de overeenkomst uitzonderlijk en met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

 

II. SPECIFIEKE BEPALINGEN

De volgende bepalingen vormen een aanvulling op de algemene bepalingen in hoofdstuk I voor bepaalde activiteiten van SWAROVSKI. In het geval dat er enige inconsistentie is, zullen de volgende bepalingen gelden.  

1. ONLINE SHOPS

De kredietwaardigheid van KLANTEN kan automatisch in online shops worden beoordeeld om een aankoop op rekening te bieden op basis van deze beslissing. In dit geval wordt de kredietrating beoordeeld op basis van informatie van een extern ratingbureau dat SWAROVSKI een kredietscore van de betreffende KLANT verstrekt. Het bureau berekent de score op basis van een geheime formule gebaseerd op gegevens over de betalingsgeschiedenis van de KLANT, de geschiedenis van schulden en insolventie en mogelijke beperkingen van de rechtsbevoegdheid. Als de score onder een bepaalde drempel ligt, wordt er geen betaling per factuur aangeboden. Als de KLANT deze beslissing niet accepteert, kan hij of zij contact opnemen met de contactpersoon die wordt vermeld op de betreffende website van de online shop. 

Online shops van SWAROVSKI kunnen automatisch beslissen of ze koopovereenkomsten sluiten. SWAROVSKI beschouwt dit echter niet als een geautomatiseerde individuele beslissing (overeenkomstig artikel 22 van de AVG). In het geval dat de KLANT niet wenst dat een dergelijke geautomatiseerde overeenkomst wordt gesloten, heeft hij of zij de mogelijkheid om producten en diensten aan te schaffen in de fysieke winkels van SWAROVSKI.

 

2. PARTNERS, WAARONDER GROOTHANDELAREN, DETAILHANDELAREN, DEALERS, KLANTENSERVICEVERKOPERS ENZ.

Zoals eerder aangegeven, worden KLANTGEGEVENS, PARTNERGEGEVENS en BEZOEKERSGEGEVENS doorgaans direct door SWAROVSKI verzameld, maar ook indirect (bijv. wanneer SWAROVSKI DERDEN verzoekt om op te treden als verwerkers, zoals SWAROVSKI’s PARTNERS). In deze gevallen verwerken SWAROVSKI’s PARTNERS de persoonsgegevens namens en in opdracht van SWAROVSKI en zijn ze gebonden aan specifieke verwerkingsovereenkomsten met betrekking tot de bepalingen en voorwaarden van hun taken, op een manier die de bescherming van de rechten van onze KLANTEN, PARTNERS en BEZOEKERS en de verwerking en beveiliging van hun persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming waarborgt.

 

3. NIEUWSBRIEVEN EN BANNERADVERTENTIES 

SWAROVSKI kan nieuwsbrieven of andere commerciële communicatie in verband met haar producten en diensten verzenden naar KLANTEN en PARTNERS. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, behoudt SWAROVSKI zich het recht voor dit te doen zonder voorafgaande toestemming van bestaande klanten en zakelijke partners. De respectieve KLANTEN en ZAKELIJKE PARTNERS kunnen echter op elk moment bezwaar maken tegen een verdere verzending van nieuwsbrieven of andere commerciële communicatie via hun account op de betreffende WEBSITE of via de link die in elke mailing wordt vermeld. Het afmelden van één nieuwsbrief leidt echter mogelijk niet tot de beëindiging van andere nieuwsbrieven. 

SWAROVSKI behoudt zich het recht voor om gepersonaliseerde advertenties te plaatsen tijdens WEBSITE-bezoeken. Dergelijke banneradvertenties die aan de KLANT worden getoond, bevatten producten die op de WEBSITE worden aangeboden en die eerder door de KLANT zijn bekeken. De advertentie wordt gegenereerd door SWAROVSKI door middel van cookies (zie Hoofdstuk I, paragraaf 6 hierboven). 

 

4.SWEEPSTAKES en andere PROMOTIEACTIVITEITEN

De volgende bepalingen zijn van toepassing op de verwerking van gegevens door SWAROVSKI in verband met SWEEPSTAKES en andere PROMOTIEACTIVITEITEN voor klanten. 

De gegevens in verband met de SWEEPSTAKE en andere PROMOTIONELE ACTIVITEITEN worden verwerkt door (i) de verwerkingsverantwoordelijke van de respectieve lokale Swarovski-onderneming die de sweepstake sponsort, promoot en organiseert en in voorkomend geval door (ii) Swarovski Aktiengesellschaft, Dr.öschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, als een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. Andere bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI kunnen de verzamelde persoonsgegevens echter gebruiken voor hun doeleinden volgens het bovenstaande Hoofdstuk I paragraaf 3. 

Met betrekking tot SWEEPSTAKES en andere PROMOTIONELE ACTIVITEITEN verwerkt SWAROVSKI de persoonsgegevens van deelnemers volgens het bovenstaande Hoofdstuk I paragraaf 2 voor de doeleinden die zijn vermeld onder die respectieve bepaling, en met name ook voor de volgende doeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving: 

 • uitvoeren van de wedstrijd; 
 • contact opnemen met winnaars; 
 • publiceren van de contactgegevens van winnaars
 • winnaars promoten op sociale media, en 
 • andere promotionele en marketingactiviteiten.

Meer informatie over de SWEEPSTAKE en OVERIGE PROMOTIEACTIVITEITEN vind je in de specifieke voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op elke SWEEPSTAKE en PROMOTIONELE ACTIVITEIT, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd en georganiseerd. 

5. VIDEO TOEZICHT
Sommige gebouwen en kantoren van Swarovski staan onder video toezicht. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verzamelde persoonsgegevens met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) van de EU en voorzieningen van andere, lokale toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (gezamenlijk genoemd: ‘wetgeving inzake gegevensbescherming’) is de entiteit aangegeven in het Swarovski gebouw (‘Swarovski’). De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen van Swarovski en dat is de veiligheid van de gebouwen alsmede het beschermen van de eigendommen van Swarovski veilig te stellen. Persoonsgegevens zullen door Swarovski niet worden gebruikt voor automatische besluitvorming, waaronder het opstellen van profielen. Opnames worden na een korte periode overschreven tenzij deze gebeurtenissen omvatten die mogelijk onderwerp kunnen zijn van juridische claims. In dat geval worden persoonsgegevens verwerkt voor deze beperkte periode van de claims. Swarovski slaat persoonsgegevens op gedurende de verjaringstermijn van claims die betrekking hebben op klachten over gebreken aan goederen.Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft Swarovski het recht om persoonsgegevens door te geven aan de volgende categorieën derden die namens Swarovski of voor hun eigen doeleinden persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doelstelling van gegevensverwerking: dienstverleners, waaronder verwerkers; lokale, nationale en buitenlandse autoriteiten; andere partijen in potentiële of lopende gerechtelijke procedures en andere groepsmaatschappijen van Swarovski. Indien er gegevens worden vrijgegeven aan landen die geen toereikende bescherming waarborgen zal Swarovski toereikende bescherming van de vrijgegeven gegevens waarborgen door middel van toereikende contractuele waarborgen (bijv. op basis van Europese standaardclausules), bindende bedrijfsvoorschriften, of de overdracht van gegevens naar aanleiding van toestemming, de sluiting of tenuitvoerlegging van een contract, of in samenhang met de vaststelling, uitoefening of uitvoering van rechtsvorderingen, of voortvloeiend uit dwingend algemeen belang, of om de integriteit van de betreffende personen te beschermen.
Elke betrokkene heeft het recht om bij Swarovski te informeren of er gegevens met betrekking tot hem/haar worden verwerkt. Daarnaast heeft hij/zij het recht om de op hem/haar betrekking hebbende gegevens te laten corrigeren, vernietigen of beperken, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast kan elke betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming.
Als u uw relevante rechten wilt uitoefenen of als u vragen of twijfels hebt over ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met het gegevensprivacyteam van de Groep via dataprivacy@swarovski.com.

 

III. SPECIFIEKE PRIVACYVERKLARING VOOR KLANTENPROGRAMMA’S

De bepalingen in Hoofdstuk III moeten de algemene bepalingen in Hoofdstuk I betreffende klantenprogramma's van SWAROVSKI specificeren.

1.SWAROVSKI CRYSTAL SOCIETY (SCS)

De volgende bepalingen zijn van toepassing op de verwerking van gegevens door SWAROVSKI in verband met het klantloyaliteitsprogramma Swarovski Crystal Society (SCS).

A. VERANTWOORDELIJK voor de persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke)

De PERSOONSGEGEVENS in verband met het lidmaatschap bij SCS worden verwerkt door twee gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, met name (i) de verwerkingsverantwoordelijke van de respectieve lokale Swarovski-onderneming die het lidmaatschap verstrekt volgens het aanvraagformulier en die de lidmaatschapsgelden ontvangt, en (ii) de verwerkingsverantwoordelijke van Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen , Liechtenstein. Andere bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI kunnen de verzamelde PERSOONSGEGEVENS echter gebruiken voor hun doeleinden volgens het bovenstaande Hoofdstuk I paragraaf 3.

B. Verwerking van PERSOONSGEGEVENS en BRONNEN

SWAROVSKI verzamelt en bewaart de verplichte persoonsgegevens op het SCS-aanvraagformulier (inclusief maar niet noodzakelijk beperkt tot de aanhef, naam, contactgegevens, geboortedatum, het reeds bestaand SCS-lidmaatschapsnummer, de taalvoorkeur, bestelinformatie, evenals de naam, contactgegevens en het SCS-lidmaatschapsnummer van de schenker, (indien van toepassing) verstrekt door het SCS-lid zelf of door de persoon die het SCS-lidmaatschap als een geschenk koopt en SWAROVSKI voorziet van de PERSOONSGEGEVENS van het SCS-lid (“Formuliergegevens”). 

SWAROVSKI ontvangt dergelijke PERSOONSGEGEVENS van het verkooppunt waar het lidmaatschap is aangeschaft en betaald. Swarovski kent aan elk nieuw SCS-lid een uniek lidmaatschapsnummer toe, houdt de begin- en einddatum van het lidmaatschap bij, evenals de service- en malingopties die het SCS-lid heeft gekozen, de geleverde diensten (waaronder verzonden geschenken) en, voor zover van toepassing, andere gegevens over het gebruik door het SCS-lid van het online aanbod en de mailings van de Swarovski Group (bijv. open rate van de nieuwsbrief, click rate, bezochte online webpagina’s, interactie op sociale media). SWAROVSKI kan waar nodig ook betalingsinformatie (door een derde laten) verwerken ten behoeve van de betaling van de SCS-lidmaatschapsgelden. Daarnaast registreert SWAROVSKI de aankoopgeschiedenis van elk SCS-lid met betrekking tot aangeschafte artikelen (productnaam, prijs) en de aankoopplaats en -datum.

De aankoopgeschiedenis wordt alleen geregistreerd als het SCS-lidmaatschapsnummer wordt meegedeeld aan de kassa voor aankopen in winkels die het SCS-programma aanbieden. Waar SWAROVSKI van mening is dat twee verschillende SCS-lidmaatschappen tot dezelfde persoon behoren, of waar een geldig verzoek is ontvangen, kan SWAROVSKI ze samenvoegen.

C. DOEL van verwerking

SWAROVSKI verzamelt en verwerkt de PERSOONSGEGEVENS van leden van het klantloyaliteitsprogramma volgens het bovenstaande Hoofdstuk I paragraaf 2 en zoals hieronder gespecificeerd voor de DOELEINDEN onder die respectieve bepaling, en in het bijzonder ook voor de volgende DOELEINDEN: 

 • het beheer van SCS-lidmaatschappen; 
 • de werking van SCS, namelijk gepersonaliseerde aanbiedingen en communicatie met betrekking tot producten en diensten van SWAROVSKI, het verstrekken van voordelen en toekennen van speciale voorwaarden, het deelnemen aan enquêtes die om feedback vragen en handelingen op sociale media.

De verzamelde PERSOONSGEGEVENS worden door SWAROVSKI gebruikt om het Lidmaatschap te administreren en te beheren (inclusief voor boekhoudkundige en betalingsdoeleinden), het Lid de voordelen en andere diensten verbonden aan het Lidmaatschap te verschaffen (de juridische basis hiervoor is het Lidmaatschap) en het SCS-lid te voorzien van commerciële communicatie-uitingen (zoals nieuwsbrieven, productinformatie, diensten en exclusieve aanbiedingen van de Swarovski Group) per e-mail, post, sms of telefoongesprek op basis van de contactgegevens die zijn verschaft door het Lid (SWAROVSKI heeft hiervoor toestemming verkregen van het SCS-lid). In al deze gevallen kan SWAROVSKI de aan het Lid gestuurde informatie personaliseren zodat het Lid waar mogelijk informatie ontvangt die volgens SWAROVSKI relevant is voor het Lid. Hiertoe analyseert SWAROVSKI de Formuliergegevens (met name informatie over leeftijd, geslacht, interesses en voorkeuren), interactievariabelen (zoals click rates, tijdstip van interactie of interactie op sociale media) en andere informatie die kan worden afgeleid uit de aankoopgeschiedenis of die op een ander moment vrijwillig door het SCS-lid aan SWAROVSKI wordt verschaft. Daarnaast kan SWAROVSKI de PERSOONSGEGEVENS gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en, bij wettelijk toegestane belangen voor statistische en onderzoeksdoeleinden, waaronder beter inzicht in SCS-leden, consumenten- en marktonderzoek, verbeteringen van het SCS-programma en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

D. BEKENDMAKEN van Persoonsgegevens

Gedurende de verwerking van PERSOONSGEGEVENS in verband met SCS, kan SWAROVSKI gegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers: 

 • PARTNERS, waaronder zakelijke, marketing- en promotiepartners (inclusief sociale-mediapartners) en alle deelnemende stores of andere geautoriseerde specialistische verkopers, ongeacht of het bedrijf door SWAROVSKI of een andere verkoop- of samenwerkingspartner wordt gerund; in aanmerking genomen dat deze stores zich overal ter wereld kunnen bevinden en ze de van SWAROVSKI ontvangen gegevens uitsluitend voor het doel mogen gebruiken om de SCS te beheren, waaronder persoonlijke aanbiedingen aan en communicatie met leden namens SWAROVSKI;
 • aan een bedrijf van SWAROVSKI aan wie, in technisch opzicht, de verwerking van gegevens (werking van de database) met betrekking tot SCS (gegevensverwerkers) wordt verstrekt.

Elke ontvanger kan zich in een land bevinden zonder voldoende gegevensbescherming. Als dat het geval is, zorgt SWAROVSKI voor een adequaat niveau van bescherming volgens het bovenstaande Hoofdstuk I paragraaf 4.

E. RECHTEN van personen waarop de gegevens betrekking hebben

SCS-leden en geschenkgevers met een Lidmaatschap hebben op elk moment het recht om informatie op te vragen bij SWAROVSKI over hun opgeslagen persoonsgegevens en andere informatie, zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Nadere informatie over de RECHTEN van SCS-leden wordt gegeven in het bovenstaande Hoofdstuk I paragraaf 7. 

F. GEGEVENSBEWARING

PERSOONSGEGEVENS worden bewaard en gebruikt voor de duur van het lidmaatschap; daarna worden ze zo lang bewaard als nodig voor voormelde doeleinden, maar niet langer dan vijf jaar, tenzij dit om juridische redenen vereist is. De aankoopgeschiedenis blijft doorgaans vijf jaar bewaard. Uitzondering op deze regel is dat de aankoopgeschiedenis van exclusieve SCS-producten gedurende de volledige lidmaatschapstermijn bewaard zal blijven om de levenslange waarde van leden voor de Society te herkennen. Mocht een SCS-lid er bezwaar tegen hebben dat zijn/haar aankoopgeschiedenis van exclusieve SCS-producten langer dan 5 jaar wordt bewaard, kan hij/zij verwijdering hiervan verzoeken door contact op te nemen met de Klantenservice en zijn/haar expliciete wens om deze geschiedenis te laten verwijderen kenbaar te maken. Aanvullende informatie over de SCS is te vinden in de Algemene Voorwaarden van het loyaliteitsprogramma op www.swarovski.com.

 

2. SWAROVSKI CLUB

De volgende bepalingen zijn van toepassing op de verwerking van gegevens door SWAROVSKI in verband met het klantloyaliteitsprogramma Swarovski Club.  

A. VERANTWOORDELIJKE voor de persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke)

De PERSOONSGEGEVENS gerelateerd aan het lidmaatschap Swarovski Club worden verwerkt door twee gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, te weten (i) de verwerkingsverantwoordelijke van de respectieve lokale SWAROVSKI-onderneming die het lidmaatschap verstrekt volgens het aanvraagformulier, en (ii) de verwerkingsverantwoordelijke van SWAROVSKI Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Andere bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI kunnen de verzamelde PERSOONSGEGEVENS echter gebruiken voor hun doeleinden op grond van het hierboven vermelde Hoofdstuk I paragraaf 3. 

B. Verwerking van PERSOONSGEGEVENS en BRONNEN

SWAROVSKI verzamelt en bewaart de verplichte persoonsgegevens die zijn ingevuld op het aanmeldingsformulier voor de Swarovski Club (waaronder, maar niet beperkt tot: titel, naam en adres, en e-mailadres) plus eventuele persoonsgegevens die vrijwillig door leden van de Swarovski Club op de ledenpagina zijn verstrekt: geboortedatum en stijlvoorkeuren/interesses (bijv. in Sieraden en Accessoires, Interieurdecoraties en Stijl, Bruiloft, Figuren en Verzamelitems en/of Horloges; Klassieke stijl) (‘formuliergegevens’). Swarovski bewaart ook gegevens over de aankoopgeschiedenis van leden in de vorm van aangeschafte items (productaanduiding, prijs, korting), plaats en tijdstip van aankoop en lidmaatschapsnummer. De aankoopgeschiedenis wordt vastgelegd wanneer het lidmaatschapsnummer van de Swarovski Club bij de kassa wordt gecommuniceerd voor aankopen in stores die deelnemen aan het Swarovski Club-programma. In de online store wordt de aankoopgeschiedenis van leden vastgelegd wanneer het lidmaatschapsnummer wordt ingevuld bij het doen van een aankoop of wanneer leden een aankoop doen terwijl ze zijn ingelogd op hun online account dat gekoppeld is aan het lidmaatschap van de Swarovski Club. Swarovski verzamelt en bewaart ook alle vouchers die naar het Swarovski Club lid zijn verzonden en, in voorkomend geval, aanvullende gegevens over het gebruik van het Swarovski Club-lid van de online aanbiedingen en mailings van de Swarovski Group (bijv. open rate van de nieuwsbrief, click rate, bezochte online webpagina’s, interactie op sociale media). Wanneer Swarovski van mening is dat twee verschillende lidmaatschapsaccounts van de Swarovski Club hetzelfde individu betreffen, of wanneer een geldig verzoek daartoe is ontvangen, kan Swarovski de accounts samenvoegen.

Bij de start van hun lidmaatschap ontvangen leden een e-mail met een link naar een overzicht van alle op dat moment deelnemende stores aan het Swarovski Club-programma. Dit overzicht van deelnemende stores is tevens online in te zien op swarovski.com/club.

C. DOEL van verwerking

Wat Swarovski Club betreft, verzamelt en verwerkt SWAROVSKI voornamelijk de PERSOONSGEGEVENS van Leden van het klantloyaliteitsprogramma volgens het bovenstaande Hoofdstuk I paragraaf 3, en zoals hieronder gespecificeerd voor de DOELEINDEN die in die betreffende bepaling zijn vermeld, en met name ook voor de volgende DOELEINDEN: 

 • administratie van de Swarovski Club-lidmaatschappen;
 • exploiteren van de Swarovski Club, namelijk persoonlijke aanbiedingen, advies en communicatie met betrekking tot producten en diensten van Swarovski, het aanbieden van voordelen en toekennen van speciale voorwaarden (bijv. vouchers), uitnodigingen voor speciale evenementen en promoties voorbehouden aan leden, deelnemen aan enquêtes, vragen om feedback en actief zijn op sociale media.

De verzamelde persoonsgegevens worden door Swarovski gebruikt om het lidmaatschap te beheren (waaronder ook boekhoudkundige doeleinden valt), om leden de voordelen en andere diensten die bij het lidmaatschap horen te kunnen bieden (de wettelijke grondslag hiervoor is het lidmaatschap).

In deelnemende stores geeft de Swarovski Club leden de kans om te profiteren van uitgebreid klantadvies waarbij de winkelmedewerker, op vertoon van het lidmaatschapsnummer, de aankoopgeschiedenis van het lid kan opvragen en het lid op basis van zijn of haar eerdere aankopen, geselecteerde stijl/interesses of wensenlijst nog beter advies kan geven.

Met het lidmaatschapsnummer van de Swarovski Club, het e-mailadres of de naam en geboortedatum van het lid (of een ander uniek identificatiekenmerk) heeft de winkelmedewerker toegang tot de opgeslagen aankoopgeschiedenis en wensenlijst van het lid. 

Swarovski kan de persoonsgegevens ook gebruiken om bepaalde leden uit te nodigen voor speciale evenementen en acties, zoals de presentatie van nieuwe producten of kortingsacties. Daarnaast gebruikt Swarovski de persoonsgegevens om leden een felicitatie te sturen op hun verjaardag.

Swarovski gebruikt de verzamelde gegevens in de aankoopgeschiedenis ook om leden lidmaatschapsvoordelen te bieden in de vorm van kortings- of loyaliteitsgeschenksvouchers. Swarovski beoordeelt welk type voucher het lid ontvangt op basis van de opgeslagen gegevens in de aankoopgeschiedenis. 

Indien een lid Swarovski zijn of haar toestemming heeft gegeven, kan Swarovski het lid aanvullende informatie over Swarovski, productinformatie, diensten en exclusieve aanbiedingen per e-mail of een andere door Swarovski gekozen manier sturen. Op basis van de formuliergegevens en de aankoopgeschiedenis die door deelnemende stores wordt vastgelegd, interactievariabelen (zoals click rates, tijdstip van interactie of interactie op sociale media), geselecteerde stijl/interesses, evenals overige informatie die vrijwillig aan Swarovski is verstrekt door het Swarovski Club-lid, kan Swarovski de informatie die het lid wordt toegestuurd personaliseren zodat het lid met name, waar mogelijk, informatie ontvangt die Swarovski relevant acht voor het lid. Voor dit doel analyseert Swarovski de formuliergegevens die bij aanvang van het lidmaatschap zijn verzameld en let het met name op de opgeslagen informatie met betrekking tot leeftijd, geslacht, interesses en voorkeuren, interactievariabelen, evenals ontvangen vouchers en overige informatie die uit de aankoopgeschiedenis is af te leiden of op een later moment vrijwillig door het lid aan Swarovski is verstrekt.  

D. BEKENDMAKING van Persoonsgegevens

Gedurende de verwerking van PERSOONSGEGEVENS in verband met Swarovski Club, kan SWAROVSKI PERSOONSGEGEVENS bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers: 

 • partners, waaronder zakelijke, marketing- en promotiepartners (inclusief sociale-mediapartners) en alle deelnemende stores of andere geautoriseerde specialistische verkopers, ongeacht of het bedrijf door Swarovski wordt gerund of een andere verkoop- of samenwerkingspartner; in aanmerking genomen dat deze stores zich overal ter wereld kunnen bevinden en ze de van Swarovski ontvangen gegevens uitsluitend voor het doel mogen gebruiken om de Swarovski Club te beheren, waaronder persoonlijke aanbiedingen aan en communicatie met leden namens Swarovski;
 • aan een Swarovski bedrijf waaraan de verwerking van gegevens (beheer van de database) met betrekking tot de Swarovski Club is uitbesteed in technisch opzicht (verwerkers).

Elke ontvanger kan zich in een land bevinden dat niet over een adequaat niveau van gegevensbescherming beschikt. Als dat het geval is, zorgt SWAROVSKI voor een adequaat niveau van bescherming volgens het hierboven vermelde Hoofdstuk I paragraaf 4.

E. RECHTEN van Personen op wie de gegevens betrekking hebben

Leden van Swarovski Club hebben te allen tijde het recht om SWAROVSKI om informatie te vragen met betrekking tot hun opgeslagen persoonsgegevens en andere informatie zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Nadere informatie over de RECHTEN van Swarovski Club-Leden wordt verstrekt in het bovenstaande Hoofdstuk I paragraaf 7.

F.GEGEVENSBEWARING

PERSOONSGEGEVENS worden bewaard en gebruikt voor de duur van het Lidmaatschap; daarna worden ze bewaard zolang als nodig is voor de bovengenoemde doeleinden, maar niet langer dan vijf jaar, tenzij vereist om juridische redenen. De aankoopgeschiedenis wordt vijf jaar lang bewaard. 

Meer informatie over Swarovski Club is te vinden in de Algemene Voorwaarden van het klantloyaliteitsprogramma op www.swarovski.com.

 

SWAROVSKI DATA PRIVACY POLICY

Version: October 2020

This “Privacy Policy” describes how Swarovski Canada Limited and its affiliates (collectively, “Swarovski”) collects, uses and shares personal information about you to create a more sparkling world. By interacting with Swarovski through our stores, Sites (defined below), applications, products, and services, you consent to the use of information that is collected or submitted as described in this Privacy Policy. Swarovski collects, processes, discloses, holds, and uses your personal information and data securely, fairly, and lawfully in accordance with relevant Canadian federal and provincial laws. Such processing may be carried out electronically and automatically. We may change this Privacy Policy from time to time, without notice, to make sure it complies with applicable laws and conforms to changes in our business. If we make changes, we will post the revised version of the Privacy Policy on our websites and online shop, including https://www.swarovski.com/en_GB-CA/ (the “Sites”), update the “Version” date at the top of this page, so that you can tell if it has changed since your last visit, and may notify you in other ways as may be appropriate. We encourage you to review this page regularly to ensure you are comfortable with any revisions. If you have received a paper copy of this Privacy Policy through one of our retail stores, please note that updates will be posted on the Sites. Your continued interaction with Swarovski through our Sites, stores, or loyalty programs constitutes your acceptance of the terms of this Privacy Policy as amended or revised by us from time to time.
 

 

 

I. Information We Collect

 

 

 • First and last name
 • Mailing address
 • Postal code
 • Email address
 • Phone number
 • Date of birth or age
 • Gender
 • Payment information
 • Other payment details (in accordance with other laws and regulations)
 • Purchase and/or return history
 • Data concerning your use of our Sites (including, but not limited to, the IP address and other user identification, user name for social media, MAC address of smartphones or computers, cookies, date and time of visits, visited sites and contents, and referring websites)

As a reminder, personal information can be any information that we can use to identify, locate, or contact you. Personal information does not include aggregate or de-identified information.
 

Information You Provide to Us


We collect information you provide directly to us. By voluntarily providing your personal information to Swarovski through our Sites, stores, loyalty programs, or other products and/or services, you, the customer, give consent to Swarovski to collect, hold, disclose, and use your personal information. This consent can occur, for example, by registering your contact details with Swarovski, making a purchase on our website, enrolling in a sweepstakes, enrolling in one of our loyalty programs (such as Swarovski Club) online or in our stores, or by applying for a job on our career page. We may also collect information when you use one of our in-store technologies, such as our Photo Wall kiosk or Virtual-Try-On Station. If you choose not to provide information, we may not be able to provide you with the requested products, services or information. If you provide us with personal information of other persons, for example: information about the receiver of a gift, or a referral, please provide their personal information to us only if you are allowed to do so pursuant to applicable data protection laws and only if the other person would agree to you providing personal information to us for the purposes the information is collected and processed according to our data privacy notice.

Automated Information Collection.

We and our service providers may automatically collect and process certain personal information from and about you when you access our Sites or visit our stores. Examples of information we may collect include, but are not limited to: pages you visit, ads you click on, type of browser/device/hardware, MAC address of smartphones or computers, IP based geographic location and search terms. This information helps us recognize you as a customer to create a customized experience, enables customers to purchase Swarovski products, allows us to conduct market research with the goal of improving our website and product range, keeps customers informed about Swarovski’s market activities, and allows us to better delegate repairs or other logistical tasks to third parties. We may also use automated collection technologies for reporting and analysis purposes, such as your shopping history on our website or in our stores, the performance of our marketing efforts and your response to those marketing efforts, and as otherwise required to provide the best possible customer experience for you. We may connect information collected automatically with information we already have about you in order to identify you as a Swarovski customer. For example, we may collect information about you from other third parties, including demographic information, and combine this information with other information we collect about you. If we are able to identify you as a Swarovski customer we may, for example, link your activity on our website to your loyalty program account. This allows us to provide you with a more personalized experience regardless of how you interact with us – online or in store.

Cookie Policy.

Swarovski uses tracking technology (“Cookies”), which help make the Sites more user-friendly, efficient, and secure. This Cookie Policy provides you with information on the use of Cookies on the Sites:
Cookies are small text files that are stored on your PC and used by your browser. Most of the Cookies Swarovski uses are session cookies, which are deleted automatically at the end of your visit. Cookies will not harm your PC and do not contain any viruses. Nevertheless, if you do not want to use cookies, this will not prevent you from accessing the Sites in any way. The “help” portion of the toolbar on most browsers will provide information on how your browser may be configured so that cookies can be accepted with your permission or completely blocked. You may be able to change your browser settings so that they do not allow Cookies to be accepted or saved at any time. You can also delete Cookies that have already been saved at any time. Kindly note, however, that if you decline Cookies on the Sites, some functions on the Sites may be limited or unavailable. As a result, to make it easier to use the Sites, we recommend that your browser settings accept Cookies on the Sites.

Do Not Track.

Do Not Track (“DNT”) is a privacy preference that users can set in some web browsers, allowing users to opt out of tracking by websites and online services. At the present time, the World Wide Web Consortium (W3C) has not yet established universal standards for recognizable DNT signals and, therefore, Swarovski and the Sites do not recognize DNT.

reCAPTCHA.

To protect your submissions via internet forms on this website we use the reCAPTCHA service provided by Google Inc. (Google). The service determines whether the query was made by a human being or was the result of misuse, processed automatically by a computer. The service includes sending the IP address to Google and possibly other data if required by Google for reCAPTCHA. For this purpose, your entry is sent and used by Google. However, before doing so, Google truncates your IP address within the member states of the European Union or the European Economic Area. Only in exceptional cases is a full IP address sent to a Google server in Canada and truncated there. Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purposes of assessing your use of this service. The IP address sent from your browser within the scope of reCAPTCHA is not merged with other data held by Google. This data collection is subject to the data protection regulations of Google (Google, Inc.). For more information on Google's privacy policy please visit https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Advertising and Analytics Services.

We engage third parties to serve advertisements on our behalf across the Internet and to provide analytics services. These entities may use cookies, web beacons, and other technologies to collect information about your use of our Sites, such as your IP address, web browser, pages viewed, time spent on pages, links clicked and conversion information. This information may be used by us and others to, among other things, analyze and track data, determine the popularity of certain content, deliver advertising and content targeted to your interests on our Sites and other websites and better understand your online activity. For more information about Internet-based ads, or to opt out of having your web browsing information used for behavioral advertising purposes, please visit the following websites: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp and www.aboutads.info/choices. We may also work with third parties to serve ads to you as part of a customized campaign on other websites or platforms. One company we work with is Google, and we may use various Google tools to assist with analytics and advertising related to our Sites. To learn how Google collects and processes data, including ways you may opt-out from receiving ads through Google tools, please visit: www.google.com/policies/privacy/partners.

Social Plug-ins.

Swarovski uses so-called social plug-ins (in the following, plug-ins) of social networks such as Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Pinterest or Instagram. When you visit our Sites, these plug-ins are deactivated by default, i.e. without your intervention they will not send any data to third parties. Before you are able to use these plug-ins, you must activate them by clicking on them. These plug-ins then remain active until you deactivate them again or delete your Cookies. After their activation, a direct link to the server of the respective social network is established. The contents of the plug-in are then transmitted from the social network directly to your browser and incorporated in the website by it. Please note that we have no influence on the extent of the data retrieved by the social networks with their plug-ins. For information on the purpose and extent of the data retrieval by the social network concerned, and about the rights and settings possibilities for the protection of your private sphere, please refer to the privacy policy provided by the social network in question. After activation of a plug-in, the social network can retrieve data, independently of whether you interact with the plug-in or not. If you are logged on to a social network, the network can assign your visit to the Sites to your user account. If you are a member of a social network and do not wish it to combine data retrieved from your visit to our Sites with your membership data, you must log out from the social network concerned before activating the plug-ins.

II. How We Use Your Information

We use your information to provide our services and to better enhance your customer experience. In addition to the examples given in Section I, we may use your information:
- in connection with the services offered on our Sites or to fulfill and manage purchases, orders, payments, and returns/exchanges;
- to manage, maintain, and enhance our Sites, loyalty programs, and newsletter;
- to respond to requests for information about our products and services in our stores or on our Sites;
- to deliver personalized coupons, newsletters, in-store promotional activities, emails, mobile messages, social media notifications, surveys, and other marketing related materials;
- to connect with you regarding customer service activities;
- to administer sweepstakes, contests, or other promotional activities;
- for our other internal business purposes, designed to improve and enhance your customer experience.

We may use your data to administer our customer loyalty programs (e.g. Swarovski Crystal Society or Swarovski Club). Further information regarding Swarovski Crystal Society or Swarovski Club can be found in the General Terms and Conditions of the customer loyalty program on https://www.swarovski.com/en_GB-CA/s-sctermsandconditions/. We may display targeted ads to you through social media platforms. These ads are sent to groups of people who share traits such as likely commercial interests and demographics. For example, we may target customers who have expressed an interest in shopping for necklaces, watches, etc. See the policies of each social media platform for additional information about these types of ads. By providing your residential or wireless phone number(s) to us, you expressly consent to receive marketing and non-marketing calls and text messages from or on behalf of Swarovski. Your consent to receive calls or texts is not a condition of any purchase. Consent to receive calls or text messages can be revoked at any time -- please follow the unsubscribe link in the relevant communications or contact us using the link at the bottom of the message. Even after you opt-out or update your marketing preferences, however, we may still contact you for transactional or informational purposes. These include, for example, customer service issues, returns or product-related inquiries, surveys or recalls, or any questions regarding a specific order. Use of automated collection technologies also help us prevent fraud or other harmful activities. We may also use your information to assist law enforcement and respond to regulatory, investigate security breaches, or other legal inquiries. In any circumstance other than those described in this Privacy Policy, we will ask for your consent before we share your personal information outside of our corporate family of companies.

III. How We Share Your Information

We share the information we collect within Swarovski, which includes all Swarovski affiliates. For example, we may share your information with our subsidiaries and affiliated companies or brands to administer our loyalty programs, process orders and requests, and expand and promote our product and service offerings. Swarovski is part of a global group of companies and affiliates, and information collected about you may be shared, processed or stored anywhere we engage service providers, including outside Canada. By using our Sites and services, you consent to the transfer of information to countries outside your country of residence. In addition to the use cases set forth in this Privacy Policy, we may also provide your information to our service providers as necessary to enable them to perform certain services for us, including, but not limited to: email-providers, mobile marketing providers, analytics providers, web hosting providers, sweepstakes vendors, payment processors, coupon delivery providers, fraud prevention providers, or shipping services providers. If you visit any of these websites, you may want to review the privacy policy on that site. We may also disclose specific information when such disclosure appears necessary to comply with the law, a subpoena or other litigation process, or to protect the interests or safety of our visitors and customers, employees, or others. This includes exchanging information with other companies and organizations for fraud protection and credit risk reduction. In the event that a store, division, asset, or part or all of Swarovski is bought, sold or otherwise transferred, or is in the process of a potential transaction, customer information will likely be shared for evaluation purposes and included among the transferred business assets. We may share aggregate or de-identified data derived from information we collect with advertisers and other third parties. In any circumstance other than those described in this Privacy Policy, we will ask for your consent before we share your personal information outside of our corporate family of companies.

IV. Your Choice and Access

Updating and Changing Your Contact Information. If you registered your contact details through an online account, you may view and modify, correct, block or delete your data -- including managing your registration for the Newsletter, as described below -- at any time by selecting Profile in the “My Account” area of the Sites.

Newsletter.

You can conveniently manage your registration for the Swarovski Newsletter in the "My Account" area of the Sites. Simply enter your e-mail address in the field provided and then click "send". We will send a confirmation e-mail to the e-mail address you give us. Please click on the confirmation link contained in the e-mail and you will receive regular information about new arrivals from Swarovski. Of course, you can also sign up for the Swarovski newsletter without registering in the "My Account" area of the Sites -- simply use the sign-up window on our homepage. If you no longer wish to receive news updates from Swarovski, then simply click on the "Unsubscribe" link that you find at the end of each newsletter. Alternatively, you can unsubscribe in the "My Account" area of our Sites.

Security.

We take reasonable measures to help protect information about you from loss, theft, misuse, and unauthorized access, disclosure, alteration and destruction. Unfortunately, no data collection or storage process can be guaranteed 100% secure. We only allow parties to access your information for permitted business purposes. Any information you provide to Swarovski is done so entirely at your own risk.

Children.

Swarovski is concerned about the privacy and safety of children when they use the Internet. We do not knowingly collect any personal information from children under the age of 15 without parental consent. Our products are for purchase by adults only and our Sites are not targeted to or intended for use by children. Contact Information. If you have questions about this Privacy Policy and Swarovski’s practices regarding the collection and use of your information, please feel free to contact us at https://www.swarovski.com/en_GB-CA/s-contact/. This Privacy Policy is not intended for European Union Residents. Our Sites may offer links to other websites. If you visit of these websites, you may want to review the privacy policy on that site. In the event that the activities covered by this notice are governed by other data protection policies, are evident from the circumstances, or are governed by applicable laws of the European Union and the European Economic Area, then such applicable law and resulting policies shall control. Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Switzerland, is the controller for the Online-Shops www.swarovski.com and www.swarovskioptik.com and Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, is the controller for the Swarovski Group website www.swarovskigroup.com. Your personal data is collected, held, and used by Swarovski Crystal Online AG (Alte Landstrasse 411, CH-8708, Männedorf, Switzerland), which is responsible for the management of personal information, by Swarovski Canada Limiteds. Your consent is given to the disclosure, holding, and use of information by Daniel Swarovski Corporation AG and other companies of the Swarovski Group in other countries, including, but not limited to, the companies in Switzerland (Daniel Swarovski Corporation AG), Austria (D. Swarovski KG), and Liechtenstein (Swarovski Aktiengesellschaft) for the above-mentioned purposes.