Δωρεάν κανονική αποστολή άνω των 75 EUR
Αναζήτηση

Διαγωνισμός Swarovski Crystal Society Festival 2022

Title:

Όροι και προϋποθέσεις
Για τα μέλη της SCS

Υπότιτλος:

 

Δεν απαιτείται αγορά για συμμετοχή ή νίκη. Η αγορά δεν αυξάνει τις πιθανότητες νίκης.

Η Προώθηση
Ο Διoργανωτής είναι η Swarovski AG, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Ερωτήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο διαγωνισμό μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση  customer.carecenter@swarovski.com. Ο Διαγωνισμός διαρκεί από την 29η Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι την 29η Οκτωβρίου 2022.

Δικαίωμα συμμετοχής
Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια προορίζεται μόνο για τα μέλη του SCS που διαμένουν νομίμως σε Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά (πλην Κεμπέκ), Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ SAR, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Κάτω Χώρες, Νέα Ζηλανδία, Πορτογαλία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Επικράτεια της Ταϊβάν και ΗΠΑ, που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης στην επαρχία/επικράτεια διαμονής τους κατά τη στιγμή της συμμετοχής. Οι υπάλληλοι της Swarovski, των θυγατρικών της, αντιπρόσωποι ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που εμπλέκεται στη διαχείριση αυτού του Διαγωνισμού ή μέλη των νοικοκυριών αντίστοιχων υπαλλήλων, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ. Ο Διαγωνισμός υπόκειται στους νόμους και κανονισμούς της Ελβετίας και είναι άκυρος, όπου απαγορεύεται.

Πώς θα λάβετε μέρος

1.    Μια έγκυρη συμμετοχή αποτελείται από το Μέλος που συμμετέχει στο διαγωνισμό SCS στον ιστότοπο του Διαγωνισμού στο Swarovski.com (https://www.swarovski.com/s-scscompetition/) στο διάστημα μεταξύ 29ης Σεπτεμβρίου 2022 και 29ης Οκτωβρίου 2022, όπου και θα ανεβάσει ορθώς την εικόνα σχεδιαστικής δημιουργίας, που αποτελείται από το εξατομικευμένο  λουλούδι του και το περιγραφικό όνομα του λουλουδιού. Για να μπορέσει το μέλος να δημιουργήσει μία εικόνα, θα χρησιμοποιήσει εικόνες κρυστάλλινων στοιχείων, τις οποίες η Swarovski έχει αποστείλει είτε μέσω email στα πλαίσια του διαγωνισμού SCS είτε είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του διαγωνισμού SCS, όπου και παρέχεται το όνομά, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός μέλους SCS και οι σχετικές συγκαταθέσεις. Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν στο Διοργανωτή μέχρι την 29η Οκτωβρίου 2022. 

2.    Εκτός από την περίπτωση αμέλειας, σφάλματος ή εσκεμμένων πράξεων ή παραλείψεων εκ μέρους των Υπευθύνων υλοποίησης ή των αντιπροσώπων τους, οι Υπεύθυνοι Υλοποίησης δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν συμμετοχές που χάθηκαν, καταστράφηκαν, αλλοιώθηκαν, καθυστέρησαν, τέθηκαν σε καραντίνα ή δεν παραλήφθηκαν από τους Υπεύθυνους υλοποίησης, ανεξαρτήτως αιτίας. Οι Υπεύθυνοι υλοποίησης δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε αστοχία ή βλάβη στην τεχνολογία, στο υλικό, στο λογισμικό, στον διακομιστή, στη διαδικτυακή τοποθεσία ή για άλλες αστοχίες ή βλάβες οποιουδήποτε είδους.

Βραβεία

1.    Το σύνολο των βραβείων αποτελείται από προϊόντα Crystal Living που εκτιμώνται ως εξής:
1ο Βραβείο – Μία (1) πρωτότυπη έκφραση του νικητηρίου σχεδίου λουλουδιών σχεδιασμένο ειδικά από το Manufaktur της Wattens. Επιπλέον, ένα (1) προϊόν  της σειράς Garden Tales Hibiscus Γυάλινη Καμπάνα (μικρό), αξίας 135€.
2ο Βραβείο - Ένα (1) προϊόν της σειράς Garden Tales Hibiscus, αξίας 115€. Επιπλέον, ένα (1) προϊόν της σειράς Garden Tales διακοσμητικό βάζο (μικρό), αξίας 35€.
3ο βραβείο - Ένα (1) προϊόν  της σειράς Garden Tales Hibiscus Στολίδι Μπάλα, αξίας 115€.

Ο ανώτατος αριθμός βραβείων ανά νικητή είναι δύο για το 1ο και το 2ο βραβείο και ένα για το 3ο βραβείο, ενώ δεν θα υπάρχουν πρόσθετα ή υποκατάστατα βραβεία. Δεν θα δοθούν μετρητά ή πιστωτικό. 

2.    Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του βραβείου, οι Υπεύθυνοι υλοποίησης επιφυλάσσονται του δικαιώματος να αντικαταστήσουν το βραβείο με άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Δεν προσφέρεται αντάλλαγμα σε μετρητά. Το βραβείο δεν μεταβιβάζεται.

Νικητές
1.    Οι νικητές δεν θα είναι αυτόματα εκείνοι των οποίων οι έγκυρες συμμετοχές παραλήφθηκαν πρώτες από τους Υπεύθυνους υλοποίησης. Οι νικητές θα είναι οι Συμμετέχοντες των οποίων οι έγκυρες συμμετοχές θα κριθούν και θα επιλεχθούν σύμφωνα με την καλλιτεχνική παρουσίαση και την ελκυστικότητα της ιστορίας. Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από μέλη της ομάδας διοίκησης της Swarovski Crystal Society, της Ομάδας Μάρκετινγκ Προϊόντων Crystal Living και της Ομάδας Κρυστάλλινου Σχεδιασμού, ενώ οι συμμετοχές θα κριθούν βάσει δημιουργικότητας και πρωτοτυπίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα εφαρμοστεί διαδικασία κατάργησης της ισοβαθμίας (tie-break) βάσει των ανώτερων βαθμολογιών σύμφωνα με τα πρώτα κριτήρια της κριτικής επιτροπής, συνεχίζοντας με τα επόμενα κριτήρια με τη σειρά, έως ότου καταργηθεί η ισοπαλία. Οι συμμετοχές παραμένουν στην κυριότητα των Υπευθύνων υλοποίησης και δεν θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες.

Χωρίς περιορισμό στη γενική ισχύ των παρόντων κανόνων, οι νικητές συμφωνούν να παραχωρήσουν, να μεταβιβάσουν, να μεταφέρουν και να εκχωρήσουν αμετάκλητα στους Υπεύθυνους υλοποίησης το σύνολο των δικαιωμάτων τους από και ως προς τη συμμετοχή και τυχόν παράγωγα έργα αυτής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων να χρησιμοποιήσουν τη συμμετοχή για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε και κάθε μέσο, είτε είναι γνωστό επί του παρόντος είτε αναπτυχθεί μελλοντικά, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά, επίσης, παραίτηση του Συμμετέχοντα, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, από όλα τα ηθικά δικαιώματα που παραχωρούνται στον Συμμετέχοντα ή απορρέουν από τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα οπουδήποτε στον κόσμο. Οι νικητές παραχωρούν στους Υπεύθυνους υλοποίησης μη αποκλειστικό, ατελώς διαθέσιμο, αμετάκλητο, διαρκές δικαίωμα και άδεια να προβάλλουν, να εκτελούν, να αποθηκεύουν, να αντιγράφουν, να μεταδίδουν, να δημοσιεύουν, να αναρτούν, να αναμεταδίδουν, να εκθέτουν ή/και να χρησιμοποιούν ή να επαναχρησιμοποιούν (χωρίς περιορισμό ως προς τον χρόνο ή τον αριθμό χρήσης) τη συμμετοχή, εξολοκλήρου ή εν μέρει, και οποιοδήποτε/όλα τα έργα που βασίζονται σε αυτή, για οποιονδήποτε σκοπό που σχετίζεται εύλογα με τη Δραστηριότητα προώθησης, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών προώθησης ή διαφήμισης, εκτός από τις περιπτώσεις που απαγορεύεται από τον νόμο.

Ως προϋπόθεση της συμμετοχής στην παρούσα Δραστηριότητα προώθησης και παραχωρώντας μια συμμετοχή, κάθε Συμμετέχοντας εγγυάται και δηλώνει τα εξής: (α) ο Συμμετέχοντας έχει στην κυριότητά του όλα τα δικαιώματα της συμμετοχής που υποβάλει στη Δραστηριότητα προώθησης, (β) η συμμετοχή είναι πρωτότυπη δημιουργία του Συμμετέχοντα και έχει περιέλθει στην κυριότητά του και δημιουργηθεί με νόμιμο τρόπο, (γ) η συμμετοχή δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσίευσης ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο ή ηθικό δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου, (δ) η συμμετοχή δεν παραβιάζει ισχύουσες νομοθεσίες ή κανονισμούς, και (ε) η συμμετοχή δεν έχει δημοσιευθεί, προβληθεί, εκτελεστεί ή υποβληθεί ή νικήσει στο παρελθόν σε προηγούμενες δραστηριότητες προώθησης ή επιβραβεύσεις.  Ο νικητής θα αποζημιώσει τους Υπεύθυνους υλοποίησης, τα Απαλλαχθέντα Μέρη (όπως ορίζονται παρακάτω) και κάθε κάτοχο άδειας των Υπεύθυνων υλοποίησης έναντι όλων των αξιώσεων, ζημιών, υποχρεώσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών νομικών συμβούλων και δικαστικών εξόδων) που απορρέουν από τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων

2.    Συνολικά τρεις (3) νικητές παγκοσμίως θα επιλεγούν μετά την 29η Οκτωβρίου 2022 και οι νικητές θα ειδοποιηθούν περί ή κατά τη 16η Νοεμβρίου 2022 μέσω email. Η ειδοποίηση θα σταλεί στη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την εγγραφή. Στην περίπτωση που κάποιος νικητής επιθυμεί να αποδεχθεί το έπαθλο, θα πρέπει να ενημερώσει τον Διοργανωτή εντός 14 ημερών από την ενημέρωσή του ότι κέρδισε. Εάν ένας νικητής δεν ανταποκριθεί σε αυτήν την ειδοποίηση για να διεκδικήσει το βραβείο εντός 14 ημερών, θα απολέσει το βραβείο χωρίς την προσφορά υποκατάστατου ή άλλης εναλλακτικής. Τα βραβεία θα διατεθούν στους νικητές (1) στο Σημείο πώλησης (POS) της επιλογής του νικητή εντός της χώρας κατοικίας του Διοργανωτή ή (2) με απευθείας αποστολή στην οικία του νικητή. Για λόγους διαφάνειας και αποφυγής πιθανών αμφιβολιών, ο Διοργανωτής αποφασίζει αποκλειστικά πώς ο νικητής θα παραλάβει το έπαθλο και οι νικητές δεν δικαιούνται να ζητήσουν παράδοση κατ’ οίκον ή παραλαβή από το POS. Με εξαίρεση την περίπτωση αμέλειας, υπαιτιότητας ή εσκεμμένων πράξεων ή παραλείψεων εκ μέρους του Διοργανωτή ή των εκπροσώπων του, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανή απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση ή μη παραλαβή από το νικητή, ανεξαρτήτως αιτίας και δεν θα αντικαταστήσει ανάλογα βραβεία.

Με την παραλαβή οποιουδήποτε βραβείου, οι νικητές συμφωνούν να απαλλάξουν τους Υπεύθυνους υλοποίησης και τις θυγατρικές, τις συνδεόμενες εταιρείες, τους προμηθευτές, τους διανομείς, τα διαφημιστικά γραφεία/γραφεία προώθησης και τους προμηθευτές των βραβείων τους και κάθε μία από τις αντίστοιχες μητρικές εταιρείες τους, καθώς και κάθε έναν από τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εργαζομένους και τους αντιπροσώπους αυτών των εταιρειών (συλλογικά, τα «Απαλλαχθέντα Μέρη») από και έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ή βάσης αγωγής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της σωματικής βλάβης, του θανάτου ή της ζημίας ή απώλειας περιουσίας, που θα απορρέουν από τη συμμετοχή στη Δραστηριότητα προώθησης ή από τη λήψη ή χρήση ή κακή χρήση οποιουδήποτε βραβείου, στη μεγαλύτερη έκταση που επιτρέπει η νομοθεσία.

Τα Απαλλαχθέντα Μέρη δεν φέρουν ευθύνη για τα εξής: (1) οποιαδήποτε λανθασμένη ή ανακριβή πληροφορία, είτε είναι ευθύνη του συμμετέχοντα είτε προκλήθηκε από λάθη εκτύπωσης, τυπογραφίας ή άλλα σφάλματα ή από οποιονδήποτε εξοπλισμό και προγραμματισμό που σχετίζεται με ή χρησιμοποιήθηκε στη Δραστηριότητα προώθησης, (2) τεχνικές αστοχίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δυσλειτουργιών, των διακοπών λειτουργίας ή των διακοπών σύνδεσης σε τηλεφωνικές γραμμές ή σε εξοπλισμό ή λογισμικό δικτύου, (3) μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιοδήποτε μέρος της επεξεργασίας της συμμετοχής ή της Δραστηριότητας προώθησης, (4) σφάλματα εκτύπωσης, τυπογραφίας, τεχνικά σφάλματα, σφάλματα υπολογιστών, σφάλματα δικτύου ή ανθρώπινα λάθη, τα οποία μπορεί να προκύψουν κατά τη διοικητική μέριμνα της Διαδικασίας προώθησης, την επεξεργασία ή τη διαδικασία κρίσης των συμμετοχών, την ανακοίνωση των βραβείων ή σε οποιοδήποτε υλικό σχετίζεται με τη Δραστηριότητα προώθησης, (5) αλληλογραφία που καθυστέρησε, χάθηκε, δεν παραδόθηκε, καταστράφηκε ή εκλάπη, ή (6) τυχόν βλάβη ή ζημία σε άτομα ή περιουσία, οι οποίες ενδέχεται να προκλήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, εξολοκλήρου ή εν μέρει, από τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα στη Δραστηριότητα προώθησης ή από τη λήψη και χρήση ή κακή χρήση οποιοδήποτε βραβείου. Τα Απαλλαχθέντα Μέρη δεν φέρουν ευθύνη για συμμετοχές που εστάλησαν αλλού ή δεν παραδόθηκαν ή για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, δυσλειτουργία συστημάτων υπολογιστών, διακομιστών, παρόχων, εξοπλισμού/λογισμικού, συνδέσεων δικτύου που χάθηκαν ή δεν ήταν διαθέσιμες ή για μετάδοση από υπολογιστή η οποία απέτυχε, δεν ολοκληρώθηκε, παραμορφώθηκε ή καθυστέρησε, ή για οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω. Τα Απαλλαχθέντα Μέρη δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιασδήποτε συμμετοχής από τρίτους.
    
3.    Ενδέχεται οι Νικήτριες συμμετοχές να ζητηθεί να συμμετάσχουν σε διαφημίσεις για λογαριασμό των Υπευθύνων υλοποίησης σε σχέση με την παρούσα Δραστηριότητα προώθησης, χωρίς πληρωμή. Επιπλέον, οι Υπεύθυνοι υλοποίησης θα έχουν το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική τους ευχέρεια και χωρίς να καταβάλλουν χρήματα ή να ζητήσουν την άδεια των νικητών, να χρησιμοποιήσουν τα ονόματα των νικητών για σκοπούς ανακοίνωσης των νικητών της Δραστηριότητας προώθησης. 

Κανονισμοί
1.    Οι οδηγίες συμμετοχής, η αίτηση συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Δραστηριότητας προώθησης διατίθενται στη σελίδα διαγωνισμού στην τοποθεσία Swarovksi.com και αποτελούν μέρος των παρόντων κανονισμών, μαζί με την Πολιτική Απορρήτου. Είναι δυνατή η λήψη περισσότερων αντιγράφων με γραπτό αίτημα στους Υπευθύνους υλοποίησης στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παράγραφο 1. Οι συμμετέχοντες που δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες κανονισμούς ή όσοι υποβάλλουν ατελείς, λανθασμένες ή δόλιες συμμετοχές, δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δραστηριότητα προώθησης. Με την υποβολή της συμμετοχής, οι Συμμετέχοντες δεσμεύονται από τους εν λόγω κανονισμούς. 

2.    Σε περίπτωση προφανούς σφάλματος στους εν λόγω κανονισμούς, μη νομιμότητας ή συνθηκών πέραν του εύλογου ελέγχου των Υπευθύνων υλοποίησης που εμποδίζουν τη διαχείριση της Δραστηριότητας προώθησης, οι Υπεύθυνοι υλοποίησης επιφυλάσσονται του δικαιώματος να τροποποιήσουν τους εν λόγω κανονισμούς ή να αποσύρουν τη Δραστηριότητα προώθησης. Οι Υπεύθυνοι υλοποίησης δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μορφή απώλειας ή απογοήτευσης εξαιτίας οποιωνδήποτε τροποποιήσεων στους εν λόγω κανονισμούς ή απόσυρσης της Δραστηριότητας προώθησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Υπεύθυνοι υλοποίησης θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για τυχόν αλλαγές ή για την απόσυρση. 

3.    Η αλληλογραφία σχετικά με τον Διαγωνισμό θα γίνεται μόνο κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή. Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με την Προωθητική ενέργεια θα πρέπει να απευθύνονται στον Διοργανωτή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο σημείο 1. Για μια λίστα με τους νικητές, ταχυδρομήστε έναν σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση Daniel Swarovski Corporation AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Ελβετία. Τα αιτήματα για τη λίστα των νικητών πρέπει να παραληφθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

4.    Εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό απαγορεύεται, ο Συμμετέχοντας συμφωνεί ότι τυχόν διαφωνίες, αξιώσεις και βάσεις αγωγής που απορρέουν από, ή συνδέονται με, τον Διαγωνισμό ή οποιοδήποτε βραβείο απονεμηθεί θα επιλύονται αποκλειστικά στο αρμόδιο δικαστήριο που βρίσκεται στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Κάθε ζήτημα και ερώτηση που αφορά τη δομή, την εγκυρότητα, την ερμηνεία και την εκτελεστότητα των παρόντων Επίσημων Κανονισμών, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων ή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Χορηγού σε σχέση με τον Διαγωνισμό, θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας.