Δωρεάν κανονική αποστολή άνω των 75 EUR
Αναζήτηση

Διαγωνισμός Swarovski Crystal Society Festival 2023

Title:

Όροι και προϋποθέσεις
Για τα μέλη της SCS

Υπότιτλος:

Δεν απαιτείται αγορά για συμμετοχή ή νίκη. Η αγορά δεν αυξάνει τις πιθανότητες νίκης.

Δραστηριότητα προώθησης


Υπεύθυνοι υλοποίησης είναι η Swarovski AG, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Ερωτήσεις σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση customer.carecentre@swarovski.com. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 1η Νοεμβρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.


Προϋποθέσεις συμμετοχής


Στην παρούσα Δραστηριότητα προώθησης μπορούν να λάβουν μέρος μόνο τα μέλη της SCS που είναι νόμιμοι κάτοικοι Αυστραλίας, Αυστρίας, Βελγίου, Καναδά (εκτός Κεμπέκ), Τσεχικής Δημοκρατίας, Δανίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Ελλάδας, Ουγγαρίας, Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ, Ινδίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Κορέας, Λουξεμβούργου, Μαλαισίας, Ολλανδίας, Νέας Ζηλανδίας, Πορτογαλίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σινγκαπούρης, Σλοβενίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Ελβετίας, Ταϊβάν, και Η.Π.Α., που έχουν συμπληρώσει το νόμιμο έτος ενηλικίωσης στην επαρχία/περιοχή διαμονής τους τη στιγμή της συμμετοχής. Οι εργαζόμενοι της Swarovski, των θυγατρικών της, των αντιπροσώπων της ή οποιωνδήποτε άλλων επιχειρήσεων ασχολούνται με τη διαχείριση του Διαγωνισμού, ή μέλη της οικογένειας των εν λόγω εργαζομένων, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ελβετίας και δεν ισχύει όπου απαγορεύεται.


Πώς θα λάβετε μέρος


1. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή από μέλος, το οποίο λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό της SCS μέσω της Σελίδας Διαγωνισμού στην τοποθεσία swarovski.com (https://www.swarovski.com/s-scscompetition2023/) κατά το διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και το οποίο θα ολοκληρώσει σωστά την αποστολή της φωτογραφίας του δημιουργικού σχεδίου του που συνιστά το δικό του Εορταστικό Στολίδι. Για να δημιουργήσει τη φωτογραφία, το μέλος θα χρησιμοποιήσει φωτογραφίες κρυστάλλινων στοιχείων που η Swarovski έχει στείλει μέσω email στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού της SCS ή οι οποίες διατίθενται στην τοποθεσία για τον Διαγωνισμό της SCS. Το μέλος θα παραχωρήσει το όνομα, τη διεύθυνση email, τον αριθμό μέλους στην SCS και τις συγκαταθέσεις του. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να παραληφθούν από τους Υπευθύνους υλοποίησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. 


2. Εκτός από την περίπτωση αμέλειας, σφάλματος ή εσκεμμένων πράξεων ή παραλείψεων εκ μέρους των Υπευθύνων υλοποίησης ή των αντιπροσώπων τους, οι Υπεύθυνοι Υλοποίησης δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν συμμετοχές που χάθηκαν, καταστράφηκαν, αλλοιώθηκαν, καθυστέρησαν, τέθηκαν σε καραντίνα ή δεν παραλήφθηκαν από τους Υπευθύνους υλοποίησης, ανεξαρτήτως αιτίας. Οι Υπεύθυνοι υλοποίησης δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε αστοχία ή βλάβη στην τεχνολογία, στο υλικό, στο λογισμικό, στον διακομιστή, στη διαδικτυακή τοποθεσία ή για άλλες αστοχίες ή βλάβες οποιουδήποτε είδους.


Βραβεία
1. Η ομάδα βραβείων περιλαμβάνει προϊόντα Crystal Living με την εξής αξία:
1ο Βραβείο – Μία (1) πρωτότυπη αναπαράσταση του βραβευμένου σχεδίου για το Εορταστικό Στολίδι, που δημιουργήθηκε ειδικά από τη μονάδα Κατασκευής στο Βάτενς. Επίσης, ένα (1) Annual Edition 3D Στολίδι 2023, αξίας 125 ευρώ.
2ο Βραβείο – Ένα (1) Annual Edition Σετ Στολίδια 2023, αξίας 155 ευρώ.
3ο Βραβείο – Ένα (1) Annual Edition Στολίδι 2023, αξίας 70 ευρώ.

Θα διατεθούν έως δύο βραβεία ανά νικήτρια Συμμετοχή για το 1ο βραβείο και έως ένα βραβείο για το 2ο και το 3ο βραβείο, δεν θα υπάρξουν πρόσθετα βραβεία ούτε θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση βραβείων. Δεν θα προσφερθούν μετρητά ή πίστωση. "
2. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του βραβείου, οι Υπεύθυνοι υλοποίησης επιφυλάσσονται του δικαιώματος να αντικαταστήσουν το βραβείο με άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Δεν προσφέρεται αντάλλαγμα σε μετρητά. Το βραβείο δεν μεταβιβάζεται.

Νικητές


1. Οι νικητές δεν θα είναι αυτόματα εκείνοι των οποίων οι έγκυρες συμμετοχές παραλήφθηκαν πρώτες από τους Υπευθύνους υλοποίησης. Οι νικητές θα είναι οι Συμμετέχοντες των οποίων οι έγκυρες συμμετοχές θα κριθούν και θα επιλεχθούν σύμφωνα με την καλλιτεχνική παρουσίαση. Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από μέλη της ομάδας διοίκησης της Swarovski Crystal Society, της Ομάδας Μάρκετινγκ Προϊόντων Crystal Living και της Ομάδας Κρυστάλλινου Σχεδιασμού, ενώ οι συμμετοχές θα κριθούν βάσει δημιουργικότητας και πρωτοτυπίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα εφαρμοστεί διαδικασία κατάργησης της ισοβαθμίας (tie-break) βάσει των ανώτερων βαθμολογιών σύμφωνα με τα πρώτα κριτήρια της κριτικής επιτροπής, συνεχίζοντας με τα επόμενα κριτήρια με τη σειρά, έως ότου καταργηθεί η ισοπαλία. Οι συμμετοχές παραμένουν στην κυριότητα των Υπευθύνων υλοποίησης και δεν θα επιστραφούν στους Συμμετέχοντες.

Χωρίς περιορισμό στη γενική ισχύ των παρόντων κανόνων, οι νικητές συμφωνούν να παραχωρήσουν, να μεταβιβάσουν, να μεταφέρουν και να εκχωρήσουν αμετάκλητα στους Υπευθύνους υλοποίησης το σύνολο των δικαιωμάτων τους από και ως προς τη συμμετοχή και τυχόν παράγωγα έργα αυτής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων να χρησιμοποιήσουν τη συμμετοχή για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε και κάθε μέσο, είτε είναι γνωστό επί του παρόντος είτε αναπτυχθεί μελλοντικά, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά, επίσης, παραίτηση του Συμμετέχοντος, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, από όλα τα ηθικά δικαιώματα που παραχωρούνται στον Συμμετέχοντα ή απορρέουν από τη συμμετοχή του Συμμετέχοντος οπουδήποτε στον κόσμο. Οι νικητές παραχωρούν στους Υπευθύνους υλοποίησης μη αποκλειστικό, ατελώς διαθέσιμο, αμετάκλητο, διαρκές δικαίωμα και άδεια να προβάλλουν, να εκτελούν, να αποθηκεύουν, να αντιγράφουν, να μεταδίδουν, να δημοσιεύουν, να αναρτούν, να αναμεταδίδουν, να εκθέτουν ή/και να χρησιμοποιούν ή να επαναχρησιμοποιούν (χωρίς περιορισμό ως προς τον χρόνο ή τον αριθμό χρήσης) τη συμμετοχή, εξολοκλήρου ή εν μέρει, και οποιοδήποτε/όλα τα έργα που βασίζονται σε αυτήν, για οποιονδήποτε σκοπό σχετίζεται εύλογα με τη Δραστηριότητα προώθησης, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών προώθησης ή διαφήμισης, εκτός από τις περιπτώσεις που απαγορεύεται από τον νόμο.

Ως προϋπόθεση της συμμετοχής στην παρούσα Δραστηριότητα προώθησης και παραχωρώντας μια συμμετοχή, κάθε Συμμετέχων εγγυάται και δηλώνει τα εξής: (α) ο Συμμετέχων έχει στην κυριότητά του όλα τα δικαιώματα της συμμετοχής που υποβάλει στη Δραστηριότητα προώθησης, (β) η συμμετοχή είναι πρωτότυπη δημιουργία του Συμμετέχοντος και έχει περιέλθει στην κυριότητά του και δημιουργηθεί με νόμιμο τρόπο, (γ) η συμμετοχή δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσίευσης ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο ή ηθικό δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου, (δ) η συμμετοχή δεν παραβιάζει ισχύουσες νομοθεσίες ή κανονισμούς, και (ε) η συμμετοχή δεν έχει δημοσιευθεί, προβληθεί, εκτελεστεί ή υποβληθεί ή νικήσει στο παρελθόν σε προηγούμενες δραστηριότητες προώθησης ή επιβραβεύσεις. Ο νικητής θα αποζημιώσει τους Υπευθύνους υλοποίησης, τα Απαλλαχθέντα Μέρη (όπως ορίζονται παρακάτω) και κάθε κάτοχο άδειας των Υπευθύνων υλοποίησης έναντι όλων των αξιώσεων, ζημιών, υποχρεώσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών νομικών συμβούλων και δικαστικών εξόδων) που απορρέουν από τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων.


2. Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2023, θα επιλεχθούν συνολικά (3) νικητές σε παγκόσμιο επίπεδο και οι νικητές θα ειδοποιηθούν στις ή περίπου στις 24 Ιανουαρίου 2024 μέσω email. Η ειδοποίηση θα σταλεί στη διεύθυνση email που έχει υποβληθεί μαζί με τη συμμετοχή. Σε περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί να δεχτεί το βραβείο, θα πρέπει να ενημερώσει τους Υπευθύνους υλοποίησης εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης για τη νίκη του. Εάν ο νικητής δεν απαντήσει στην εν λόγω ειδοποίηση για την παραλαβή του βραβείου εντός 14 ημερών, χάνει το βραβείο το οποίο δεν αντικαθίσταται ούτε θα προσφερθεί εναλλακτικό βραβείο. Οι νικητές θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα βραβεία (1) από το σημείο πώλησης (POS) της επιλογής του νικητή εντός της χώρας κατοικίας των Υπευθύνων υλοποίησης ή (2) με άμεση αποστολή στο σπίτι του νικητή. Για λόγους σαφήνειας και αποφυγής αμφιβολιών, την απόφαση για τον τρόπο παραλαβής του βραβείου από τον νικητή λαμβάνουν αποκλειστικά οι Υπεύθυνοι υλοποίησης και οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν παράδοση κατ’ οίκον ή παραλαβή από POS. Εκτός από την περίπτωση αμέλειας, σφάλματος ή εσκεμμένων πράξεων ή παραλείψεων εκ μέρους των Υπευθύνων υλοποίησης ή των αντιπροσώπων τους, οι Υπεύθυνοι Υλοποίησης δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν βραβεία που χάθηκαν, καταστράφηκαν, καθυστέρησαν ή δεν παραλήφθηκαν από τον νικητή, ανεξαρτήτως αιτίας, και δεν θα αντικαταστήσουν τα εν λόγω βραβεία.

Με την παραλαβή οποιουδήποτε βραβείου, οι νικητές συμφωνούν να απαλλάξουν τους Υπευθύνους υλοποίησης και τις θυγατρικές, τις συνδεόμενες εταιρείες, τους προμηθευτές, τους διανομείς, τα διαφημιστικά γραφεία/γραφεία προώθησης και τους προμηθευτές των βραβείων τους και κάθε μία από τις αντίστοιχες μητρικές εταιρείες τους, καθώς και κάθε έναν από τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εργαζομένους και τους αντιπροσώπους αυτών των εταιρειών (συλλογικά, τα «Απαλλαχθέντα Μέρη») από και έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ή βάσης αγωγής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της σωματικής βλάβης, του θανάτου ή της ζημίας ή απώλειας περιουσίας, που θα απορρέουν από τη συμμετοχή στη Δραστηριότητα προώθησης ή από τη λήψη ή χρήση ή κακή χρήση οποιουδήποτε βραβείου, στη μεγαλύτερη έκταση που επιτρέπει η νομοθεσία.

Τα Απαλλαχθέντα Μέρη δεν φέρουν ευθύνη για τα εξής: (1) οποιαδήποτε λανθασμένη ή ανακριβή πληροφορία, είτε είναι ευθύνη του συμμετέχοντος είτε προκλήθηκε από λάθη εκτύπωσης, τυπογραφίας ή άλλα σφάλματα ή από οποιονδήποτε εξοπλισμό και προγραμματισμό που σχετίζεται με ή χρησιμοποιήθηκε στη Δραστηριότητα προώθησης, (2) τεχνικές Αστοχίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δυσλειτουργιών, των διακοπών λειτουργίας ή των διακοπών σύνδεσης σε τηλεφωνικές γραμμές ή σε εξοπλισμό ή λογισμικό δικτύου, (3) μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιοδήποτε μέρος της επεξεργασίας της συμμετοχής ή της Δραστηριότητας προώθησης, (4) σφάλματα εκτύπωσης, τυπογραφίας, τεχνικά σφάλματα, σφάλματα υπολογιστών, σφάλματα δικτύου ή ανθρώπινα λάθη, τα οποία μπορεί να προκύψουν κατά τη διοικητική μέριμνα της Διαδικασίας προώθησης, την επεξεργασία ή τη διαδικασία κρίσης των συμμετοχών, την ανακοίνωση των βραβείων ή σε οποιοδήποτε υλικό σχετίζεται με τη Δραστηριότητα προώθησης, (5) αλληλογραφία που καθυστέρησε, χάθηκε, δεν παραδόθηκε, καταστράφηκε ή εκλάπη, ή (6) τυχόν βλάβη ή ζημία σε άτομα ή περιουσία, η οποία ενδέχεται να προκλήθηκε, άμεσα ή έμμεσα, εξολοκλήρου ή εν μέρει, από τη συμμετοχή του Συμμετέχοντος στη Δραστηριότητα προώθησης ή από τη λήψη και χρήση ή κακή χρήση οποιουδήποτε βραβείου. Τα Απαλλαχθέντα Μέρη δεν φέρουν ευθύνη για συμμετοχές που εστάλησαν αλλού ή δεν παραδόθηκαν ή για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, δυσλειτουργία συστημάτων υπολογιστών, διακομιστών, παρόχων, εξοπλισμού/λογισμικού, συνδέσεων δικτύου που χάθηκαν ή δεν ήταν διαθέσιμες ή για μετάδοση από υπολογιστή η οποία απέτυχε, δεν ολοκληρώθηκε, παραμορφώθηκε ή καθυστέρησε, ή για οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω. Τα Απαλλαχθέντα Μέρη δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιασδήποτε συμμετοχής από τρίτους.


3. Ενδέχεται οι Νικήτριες συμμετοχές να ζητηθεί να συμμετάσχουν σε διαφημίσεις για λογαριασμό των Υπευθύνων υλοποίησης σε σχέση με την παρούσα Δραστηριότητα προώθησης, χωρίς πληρωμή. Επιπλέον, οι Υπεύθυνοι υλοποίησης θα έχουν το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική τους ευχέρεια και χωρίς να καταβάλλουν χρήματα ή να ζητήσουν την άδεια των νικητών, να χρησιμοποιήσουν τα ονόματα των νικητών για σκοπούς ανακοίνωσης των νικητών της Δραστηριότητας προώθησης. 

Κανονισμοί


1. Οι οδηγίες συμμετοχής, η αίτηση συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Δραστηριότητας προώθησης διατίθενται στη σελίδα Διαγωνισμού στην τοποθεσία swarovksi.com και αποτελούν μέρος των παρόντων κανονισμών, μαζί με την Πολιτική Απορρήτου. Είναι δυνατή η λήψη περισσότερων αντιγράφων με γραπτό αίτημα στους Υπευθύνους υλοποίησης στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παράγραφο 1. Οι συμμετέχοντες που δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες κανονισμούς ή όσοι υποβάλλουν ατελείς, λανθασμένες ή δόλιες συμμετοχές, δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δραστηριότητα προώθησης. Με την υποβολή της συμμετοχής, οι Συμμετέχοντες δεσμεύονται από τους εν λόγω κανονισμούς. 


2. Σε περίπτωση προφανούς σφάλματος στους εν λόγω κανονισμούς, μη νομιμότητας ή συνθηκών πέραν του εύλογου ελέγχου των Υπευθύνων υλοποίησης που εμποδίζουν τη διαχείριση της Δραστηριότητας προώθησης, οι Υπεύθυνοι υλοποίησης επιφυλάσσονται του δικαιώματος να τροποποιήσουν τους εν λόγω κανονισμούς ή να αποσύρουν τη Δραστηριότητα προώθησης. Οι Υπεύθυνοι υλοποίησης δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μορφή απώλειας ή απογοήτευσης εξαιτίας οποιωνδήποτε τροποποιήσεων στους εν λόγω κανονισμούς ή απόσυρσης της Δραστηριότητας προώθησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Υπεύθυνοι υλοποίησης θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για τυχόν αλλαγές ή για την απόσυρση. 


3. Αλληλογραφία σχετικά με τον Διαγωνισμό θα υφίσταται μόνο κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Υπευθύνων υλοποίησης. Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με τη Δραστηριότητα προώθησης θα απευθύνονται στους Υπευθύνους υλοποίησης μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που υποδεικνύονται στην παράγραφο 1. Για να λάβετε τη λίστα των νικητών, ταχυδρομήστε φάκελο με γραμματόσημο και τη διεύθυνσή σας στη διεύθυνση: Daniel Swarovski Corporation AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Switzerland. Τα αιτήματα για τη λίστα των νικητών πρέπει να παραληφθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.


4. Εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό απαγορεύεται, ο Συμμετέχων συμφωνεί ότι τυχόν διαφωνίες, αξιώσεις και βάσεις αγωγής που απορρέουν από, ή συνδέονται με, τον Διαγωνισμό ή οποιοδήποτε βραβείο απονεμηθεί θα επιλύονται αποκλειστικά στο αρμόδιο δικαστήριο που βρίσκεται στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Κάθε ζήτημα και ερώτηση που αφορά τη δομή, την εγκυρότητα, την ερμηνεία και την εκτελεστότητα των παρόντων Επίσημων Κανονισμών, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων ή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Χορηγού σε σχέση με τον Διαγωνισμό, θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας.