Δωρεάν κανονική αποστολή άνω των 75 EUR
Αναζήτηση

Επικοινωνία

1

Θέμα

Για να σας βοηθήσουμε καλύτερα, επιλέξτε ένα θέμα

Επιλέξτε το θέμα σας *
Πληροφορίες για το προϊόν
Ενέργειες προώθησης
Ηλεκτρονικές παραγγελίες
Αλλαγή
Παράδοση
Πληρωμή
Έκδοση διαδικτυακής τοποθεσίας
Swarovski Club
Συνδρομή SCS
Εγγύηση
Επισκευή
Άλλο
$(this).closest('#contactTopicFormConfigWrapper').find('.js-contactTopicFormConfig') .formValidation( { autoFocus: false, framework: 'bootstrap', icon: { valid: null, invalid: null, validating: null }, fields: { 'values[contactTopicFormDefinition_contactTopic]': { trigger: 'change', validators: { notEmpty: { message: 'Επιλέξτε το θέμα σας', message_en: 'Επιλέξτε το θέμα σας' } } } } } ) .on('success.field.fv', function() { /* note: we need to check if there is an error in the form, as the plugin does a validation on field level. Validating the whole form on blur of a field is no option, as the customer does not want to see error messages on all fields when entering one field. In case of an error on at least one field we disable the submit button manually */ var $form = $(this).closest('form'); if ($form.find('.form-group.has-error').length > 0) { var $button = $form.find('.js-button'); if (!$button.hasClass('disabled')) { $button.addClass('disabled'); } } }) .on('err.field.fv', function(e, data) { /* * On error field validation, enable submit button. * Source: https://old.formvalidation.io/examples/enabling-submit-button/ */ data.fv.disableSubmitButtons(false); if(data.element.closest('.form-combo-molecule').length){ /* Get the messages of field */ var messages = data.fv.getMessages(data.element); /* Get the error message content of the field */ var errorContent = data.element.closest('.form-combo-molecule').find('.errors'); /* Get the hidden error message of the field */ var errorField = errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-field="' + data.field + '"][style="display: none;"]'); /* Loop over the messages */ for (var i in messages) { if (errorField[1] == undefined) { var newErrorContainer = document.createElement("small"); $(newErrorContainer).attr("class", "swa-form-input__error-message swa-headline-sans--supertiny"); $(newErrorContainer).attr("data-field", data.field); $(newErrorContainer).attr("data-fv-validator", "callback"); $(newErrorContainer).attr("data-fv-for", $(data.element[0]).attr("name") ); $(newErrorContainer).attr("data-fv-result", "INVALID"); $(newErrorContainer).attr("data-tracked", "true"); $(newErrorContainer).html(messages[i]); if (errorContent.text().includes(messages[i])) { $(newErrorContainer).hide(); } errorContent.append(newErrorContainer); } } } }) .on('success.field.fv', function(e, data) { /* * On success field validation, enable submit button. * Source: https://old.formvalidation.io/examples/enabling-submit-button/ */ data.fv.disableSubmitButtons(false); /* Remove the field messages */ $errorContent = data.element.closest('.form-combo-molecule').find('.errors'); $errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-field="' + data.field + '"]').remove(); $errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-fv-result="INVALID"]').removeAttr("style"); }) .on('success.form.fv', function() { var formId = 'ShortContactTopic'; if (!formId || formId === 'cfRequest' || formId === 'cfResponse') { formId = 'contactTopicFormDefinition'; } ACC.tracking.pushFormSubmit(formId); }); var replaceDatePatternWithValue = function(mandatory, fieldConfigCode, fieldConfigPattern) { var date = fieldConfigPattern.toUpperCase(); var year = $("#" + fieldConfigCode + "_year").val(); var month = $("#" + fieldConfigCode + "_month").val(); var day = $("#" + fieldConfigCode + "_day").val(); date = date.replace(/[Y]+/, year); date = date.replace(/[M]+/, month); date = date.replace(/[D]+/, day); var hiddenDateField = $('.js-' + fieldConfigCode + '_hidden'); if (mandatory) { hiddenDateField.val(date); } else { hiddenDateField.val(date == "" ? "" : date); } }; var triggerFormValidation = function(fieldId, mandatory, fieldCode, dateFormat) { replaceDatePatternWithValue(mandatory, fieldCode, dateFormat); $('.js-fieldCode').formValidation('revalidateField', 'values[fieldCode_'+ fieldId + ']'); }; var removeDateMoleculeError = function(molecule) { if(molecule.hasClass('has-error')){ molecule.removeClass('has-error'); molecule.find('.help-block').find('span').remove(); } };
2

Θέμα

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα θέματα

Επιλέξτε το θέμα σας *
Ποια είναι η σύνδεση εντοπισμού της ηλεκτρονικής παραγγελίας μου
Ένα αντικείμενο από την παραγγελία μου έφτασε κατεστραμμένο
Λείπει ένα αντικείμενο από την παραγγελία μου
Μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση παράδοσής μου
Πώς μπορώ να στείλω την παραγγελία μου σε άλλη χώρα
Άλλο
Πώς μπορώ να ανανεώσω τη συνδρομή μου
Πώς μπορώ να γίνω μέλος της SCS
Πότε θα λάβω το πακέτο συνδρομής μου
Άλλο
Μπορεί να επισκευαστεί το αντικείμενο μου
Ποια είναι η κατάσταση της επισκευής μου
Πόσο κοστίζει μια επισκευή
Γιατί πρέπει να επισκεφθώ ένα κατάστημα για να επισκευαστεί ένα αντικείμενο
Άλλο
Μπορείτε να δώσετε πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος του προϊόντος
Πού διατίθεται αυτό το προϊόν
Ποιες χρωματικές επιλογές διατίθενται
Άλλο
Η ταχυδρομική μου διεύθυνση δεν αναγνωρίστηκε ως έγκυρη διεύθυνση
Δεν μπορώ να ολοκληρώσω τη διαδικασία πληρωμής
Μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό μου
Δεν μπορώ να συνδεθώ στον λογαριασμό μου
Άλλο
Άλλο
Πώς μπορώ να ακυρώσω την εγγραφή μου στο ενημερωτικό δελτίο του Swarovski Club
Γιατί εξακολουθώ να λαμβάνω email από τη Swarovski μετά την ακύρωση της εγγραφής μου στο ενημερωτικό δελτίο
Το Κουπόνι Swarovski Club που διαθέτω δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Μπορεί να παραταθεί η διάρκεια του εκπτωτικού κουπονιού μου Swarovski Club
Μπορεί το εκπτωτικό κουπόνι μου Swarovski Club να χρησιμοποιηθεί για την αγορά αντικειμένων σε έκπτωση
Πώς μπορώ να εξαργυρώσω το κουπόνι γενεθλίων μου
Άλλο
Καλύπτεται το προϊόν μου από την εγγύηση
Ποια είναι η πολιτική εγγύησής σας
Άλλο
Μπορώ να αλλάξω ένα προϊόν από την ηλεκτρονική παραγγελία μου
Μπορώ να αλλάξω ένα προϊόν που αγοράστηκε από κατάστημα σε άλλη χώρα
Μπορώ αλλάξω την ηλεκτρονική αγορά μου σε κατάστημα
Άλλο
Γιατί δεν έγινε δεκτή η ηλεκτρονική δωροκάρτα μου κατά την αγορά μέσω διαδικτύου
Μπορώ να χρησιμοποιήσω περισσότερες από 1 ηλεκτρονικές δωροκάρτες για πληρωμή
Πώς μπορώ να πληρώσω μια ηλεκτρονική αγορά με ηλεκτρονική δωροκάρτα
Γιατί απορρίφθηκε η πληρωμή μου
Γιατί επιστράφηκε η πληρωμή μου
Άλλο
Μπορείτε να παράσχετε πληροφορίες για την τρέχουσα δραστηριότητα προώθησης
Μπορείτε να παρατείνετε την ενέργεια προώθησης
Γιατί η αγορά μου δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την ενέργεια προώθησης
Άλλο
Μπορείτε να μου στείλετε πάλι την επιβεβαίωση παραγγελίας μου
Ποια είναι η κατάσταση της ηλεκτρονικής παραγγελίας μου
Μπορώ να ακυρώσω ολόκληρη την ηλεκτρονική παραγγελία μου
Μπορώ να ακυρώσω μέρος της ηλεκτρονικής παραγγελίας μου
Μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση χρέωσής μου
Μπορώ να επιστρέψω την ηλεκτρονική παραγγελία μου
Ποια είναι η πολιτική ηλεκτρονικής επιστροφής
Ποια είναι η κατάσταση της ηλεκτρονικής επιστροφής χρημάτων μου
Άλλο
$(this).closest('#contactSubjectFormConfigWrapper').find('.js-contactSubjectFormConfig') .formValidation( { autoFocus: false, framework: 'bootstrap', icon: { valid: null, invalid: null, validating: null }, fields: { 'values[contactSubjectFormDefinition_contactSubject]': { trigger: 'change', validators: { notEmpty: { message: 'Επιλέξτε το θέμα σας', message_en: 'Επιλέξτε το θέμα σας' } } } } } ) .on('success.field.fv', function() { /* note: we need to check if there is an error in the form, as the plugin does a validation on field level. Validating the whole form on blur of a field is no option, as the customer does not want to see error messages on all fields when entering one field. In case of an error on at least one field we disable the submit button manually */ var $form = $(this).closest('form'); if ($form.find('.form-group.has-error').length > 0) { var $button = $form.find('.js-button'); if (!$button.hasClass('disabled')) { $button.addClass('disabled'); } } }) .on('err.field.fv', function(e, data) { /* * On error field validation, enable submit button. * Source: https://old.formvalidation.io/examples/enabling-submit-button/ */ data.fv.disableSubmitButtons(false); if(data.element.closest('.form-combo-molecule').length){ /* Get the messages of field */ var messages = data.fv.getMessages(data.element); /* Get the error message content of the field */ var errorContent = data.element.closest('.form-combo-molecule').find('.errors'); /* Get the hidden error message of the field */ var errorField = errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-field="' + data.field + '"][style="display: none;"]'); /* Loop over the messages */ for (var i in messages) { if (errorField[1] == undefined) { var newErrorContainer = document.createElement("small"); $(newErrorContainer).attr("class", "swa-form-input__error-message swa-headline-sans--supertiny"); $(newErrorContainer).attr("data-field", data.field); $(newErrorContainer).attr("data-fv-validator", "callback"); $(newErrorContainer).attr("data-fv-for", $(data.element[0]).attr("name") ); $(newErrorContainer).attr("data-fv-result", "INVALID"); $(newErrorContainer).attr("data-tracked", "true"); $(newErrorContainer).html(messages[i]); if (errorContent.text().includes(messages[i])) { $(newErrorContainer).hide(); } errorContent.append(newErrorContainer); } } } }) .on('success.field.fv', function(e, data) { /* * On success field validation, enable submit button. * Source: https://old.formvalidation.io/examples/enabling-submit-button/ */ data.fv.disableSubmitButtons(false); /* Remove the field messages */ $errorContent = data.element.closest('.form-combo-molecule').find('.errors'); $errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-field="' + data.field + '"]').remove(); $errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-fv-result="INVALID"]').removeAttr("style"); }) .on('success.form.fv', function() { var formId = 'ShortContactSubject'; if (!formId || formId === 'cfRequest' || formId === 'cfResponse') { formId = 'contactSubjectFormDefinition'; } ACC.tracking.pushFormSubmit(formId); }); var replaceDatePatternWithValue = function(mandatory, fieldConfigCode, fieldConfigPattern) { var date = fieldConfigPattern.toUpperCase(); var year = $("#" + fieldConfigCode + "_year").val(); var month = $("#" + fieldConfigCode + "_month").val(); var day = $("#" + fieldConfigCode + "_day").val(); date = date.replace(/[Y]+/, year); date = date.replace(/[M]+/, month); date = date.replace(/[D]+/, day); var hiddenDateField = $('.js-' + fieldConfigCode + '_hidden'); if (mandatory) { hiddenDateField.val(date); } else { hiddenDateField.val(date == "" ? "" : date); } }; var triggerFormValidation = function(fieldId, mandatory, fieldCode, dateFormat) { replaceDatePatternWithValue(mandatory, fieldCode, dateFormat); $('.js-fieldCode').formValidation('revalidateField', 'values[fieldCode_'+ fieldId + ']'); }; var removeDateMoleculeError = function(molecule) { if(molecule.hasClass('has-error')){ molecule.removeClass('has-error'); molecule.find('.help-block').find('span').remove(); } };
Θέμα *
$(this).closest('#contactSubjectOtherFormConfigWrapper').find('.js-contactSubjectOtherFormConfig') .formValidation( { autoFocus: false, framework: 'bootstrap', icon: { valid: null, invalid: null, validating: null }, fields: { 'values[contactSubjectOtherFormDefinition_contactSubjectTxt]': { trigger: 'keyup', validators: { notEmpty: { message: 'Εισαγάγετε το θέμα σας', message_en: 'Εισαγάγετε το θέμα σας' }, stringLength: { message: 'Ο αριθμός των χαρακτήρων σε αυτό το πεδίο πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 40', message_en: 'The number of characters for this field must be between 0 and 40', min: 0 , max: 40 }, } } } } ) .on('success.field.fv', function() { /* note: we need to check if there is an error in the form, as the plugin does a validation on field level. Validating the whole form on blur of a field is no option, as the customer does not want to see error messages on all fields when entering one field. In case of an error on at least one field we disable the submit button manually */ var $form = $(this).closest('form'); if ($form.find('.form-group.has-error').length > 0) { var $button = $form.find('.js-button'); if (!$button.hasClass('disabled')) { $button.addClass('disabled'); } } }) .on('err.field.fv', function(e, data) { /* * On error field validation, enable submit button. * Source: https://old.formvalidation.io/examples/enabling-submit-button/ */ data.fv.disableSubmitButtons(false); if(data.element.closest('.form-combo-molecule').length){ /* Get the messages of field */ var messages = data.fv.getMessages(data.element); /* Get the error message content of the field */ var errorContent = data.element.closest('.form-combo-molecule').find('.errors'); /* Get the hidden error message of the field */ var errorField = errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-field="' + data.field + '"][style="display: none;"]'); /* Loop over the messages */ for (var i in messages) { if (errorField[1] == undefined) { var newErrorContainer = document.createElement("small"); $(newErrorContainer).attr("class", "swa-form-input__error-message swa-headline-sans--supertiny"); $(newErrorContainer).attr("data-field", data.field); $(newErrorContainer).attr("data-fv-validator", "callback"); $(newErrorContainer).attr("data-fv-for", $(data.element[0]).attr("name") ); $(newErrorContainer).attr("data-fv-result", "INVALID"); $(newErrorContainer).attr("data-tracked", "true"); $(newErrorContainer).html(messages[i]); if (errorContent.text().includes(messages[i])) { $(newErrorContainer).hide(); } errorContent.append(newErrorContainer); } } } }) .on('success.field.fv', function(e, data) { /* * On success field validation, enable submit button. * Source: https://old.formvalidation.io/examples/enabling-submit-button/ */ data.fv.disableSubmitButtons(false); /* Remove the field messages */ $errorContent = data.element.closest('.form-combo-molecule').find('.errors'); $errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-field="' + data.field + '"]').remove(); $errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-fv-result="INVALID"]').removeAttr("style"); }) .on('success.form.fv', function() { var formId = 'contactSubjectOther'; if (!formId || formId === 'cfRequest' || formId === 'cfResponse') { formId = 'contactSubjectOtherFormDefinition'; } ACC.tracking.pushFormSubmit(formId); }); var replaceDatePatternWithValue = function(mandatory, fieldConfigCode, fieldConfigPattern) { var date = fieldConfigPattern.toUpperCase(); var year = $("#" + fieldConfigCode + "_year").val(); var month = $("#" + fieldConfigCode + "_month").val(); var day = $("#" + fieldConfigCode + "_day").val(); date = date.replace(/[Y]+/, year); date = date.replace(/[M]+/, month); date = date.replace(/[D]+/, day); var hiddenDateField = $('.js-' + fieldConfigCode + '_hidden'); if (mandatory) { hiddenDateField.val(date); } else { hiddenDateField.val(date == "" ? "" : date); } }; var triggerFormValidation = function(fieldId, mandatory, fieldCode, dateFormat) { replaceDatePatternWithValue(mandatory, fieldCode, dateFormat); $('.js-fieldCode').formValidation('revalidateField', 'values[fieldCode_'+ fieldId + ']'); }; var removeDateMoleculeError = function(molecule) { if(molecule.hasClass('has-error')){ molecule.removeClass('has-error'); molecule.find('.help-block').find('span').remove(); } };
3

Εναλλακτικές επικοινωνίας

Επιλέξτε την επιλογή επικοινωνίας που προτιμάτε

Email

Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής: 1- 3 εργάσιμες ημέρες

Αν έχετε κάποια απορία ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Όνομα *
Επώνυμο *
Τηλέφωνο
Email *
Χώρα *
Άγιος Βαρθολομαίος
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
Άγιος Μαρτίνος (Γαλλικό τμήμα)
Άγιος Μαρτίνος (Ολλανδικό τμήμα)
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις
Αίγυπτος
Αγία Ελένη, Ασενσιόν και Τριστάν ντα Κούνια
Αγία Λουκία
Αγκόλα
Αζερμπαϊτζάν
Αιθιοπία
Ακτή Ελεφαντοστού
Αλβανία
Αλγερία
Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι
Αμερικανική Σαμόα
Ανατολικό Τιμόρ
Ανγκουίλα
Ανδόρα
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
Ανταρκτική
Απομακρυσμένες Νησίδες ΗΠΑ
Αργεντινή
Αρμενία
Αρούμπα
Αυστρία
Αυστραλία
Αφγανιστάν
Αϊτή
Βέλγιο
Βανουάτου
Βατικανό
Βενεζουέλα
Βερμούδες
Βιετνάμ
Βολιβία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Βουλγαρία
Βραζιλία
Βρετανικά Εδάφη Ινδικού Ωκεανού
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
Βόρεια Κορέα
Βόρεια Μακεδονία
Βόρειες Μαριάνες Νήσοι
Γαλλία
Γαλλικά Νότια Εδάφη
Γαλλική Γουιάνα
Γαλλική Πολυνησία
Γερμανία
Γεωργία
Γιβραλτάρ
Γκάμπια
Γκάνα
Γκαμπόν
Γκουάμ
Γκουέρνσεϊ
Γουαδελούπη
Γουατεμάλα
Γουιάνα
Γουινέα
Γουινέα Μπισάου
Γρενάδα
Γροιλανδία
Δανία
Δομινικανή Δημοκρατία
Δυτική Σαχάρα
Ελ Σαλβαδόρ
Ελβετία
Ελλάδα
Ερυθραία
Εσθονία
Ζάμπια
Ζιμπάμπουε
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ηνωμένες Πολιτείες
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηπειρωτική Κίνα
Ιαπωνία
Ινδία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράκ
Ιράν
Ιρλανδία
Ισημερινή Γουινέα
Ισημερινός
Ισλανδία
Ισπανία
Ισραήλ
Ιταλία
Κένυα
Καζακστάν
Καμερούν
Καμπότζη
Καναδάς
Κατάρ
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
Κιργιστάν
Κιριμπάτι
Κολομβία
Κομόρες
Κονγκό
Κουβέιτ
Κουρασάο
Κούβα
Κροατία
Κόστα Ρίκα
Κύπρος
Λάος
Λίβανος
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Λεσότο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιβερία
Λιβύη
Λιθουανία
Λιχτενστάιν
Λουξεμβούργο
Μάλι
Μάλτα
Μαγιότ
Μαδαγασκάρη
Μακάου
Μαλάουι
Μαλαισία
Μαλδίβες
Μαρτινίκα
Μαρόκο
Μαυρίκιος
Μαυριτανία
Μαυροβούνιο
Μεξικό
Μογγολία
Μοζαμβίκη
Μολδαβία
Μονακό
Μονσεράτ
Μπανγκλαντές
Μπαρμπάντος
Μπαχάμες
Μπαχρέιν
Μπελίζ
Μπενίν
Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα
Μποτσουάνα
Μπουρκίνα Φάσο
Μπουρούντι
Μπουτάν
Μπρουνέι
Μυανμάρ
Νέα Ζηλανδία
Νέα Καληδονία
Νήσοι Άλαντ
Νήσοι Κέιμαν
Νήσοι Κουκ
Νήσοι Μάρσαλ
Νήσοι Τερκς και Κέικος
Νήσοι Φερόες
Νήσοι Φώκλαντ
Νήσοι Χερντ και Μακ Ντόναλντ
Νήσος Μαν
Νήσος Μπουβέ
Νήσος των Χριστουγέννων
Νίγηρας
Νίουε
Ναμίμπια
Ναουρού
Νεπάλ
Νησί Νόρφολκ
Νησιά Κόκος (Κήλινγκ)
Νησιά Σολομώντα
Νιγηρία
Νικαράγουα
Νορβηγία
Ντομίνικα
Νότια Αφρική
Νότια Κορέα
Νότιος Γεωργία και Νότιοι Νήσοι Σάντουιτς
Ολλανδία
Ομάν
Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας
Ονδούρα
Ουαλίς και Φουτουνά
Ουγγαρία
Ουγκάντα
Ουζμπεκιστάν
Ουκρανία
Ουρουγουάη
Πίτκαιρν
Πακιστάν
Παλάου
Παλαιστινιακά εδάφη
Παναμάς
Παπούα Νέα Γουινέα
Παραγουάη
Περού
Πολωνία
Πορτογαλία
Πουέρτο Ρίκο
Πράσινο Ακρωτήριο
Ρεουνιόν
Ρουάντα
Ρουμανία
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
Σαμόα
Σαν Μαρίνο
Σαουδική Αραβία
Σβάλμπαρντ και Γιαν Μάγεν
Σενεγάλη
Σεντ Πιέρ και Μικελόν
Σερβία
Σεϋχέλλες
Σιέρα Λεόνε
Σιγκαπούρη
Σλοβακία
Σλοβενία
Σομαλία
Σουαζιλάνδη
Σουδάν
Σουηδία
Σουρινάμ
Σρι Λάνκα
Συρία
Τανζανία
Τατζικιστάν
Ταϊβάν
Ταϊλάνδη
Τζέρσεϊ
Τζαμάικα
Τζιμπουτί
Τοκελάου
Τουβαλού
Τουρκία
Τουρκμενιστάν
Τρινιντάντ και Τομπάγκο
Τσαντ
Τσεχία
Τυνησία
Τόγκο
Τόνγκα
Υεμένη
Φίτζι
Φιλιππίνες
Φινλανδία
Χιλή
Χονγκ Κονγκ
Αριθμός παραγγελίας
Αριθμός επισκευής
Θέμα *
Are you a member of the Swarovski Club loyalty program?
Είστε μέλος του Swarovski Crystal Society (SCS);
Αριθμός μέλους *
απομένουν 1000 χαρακτήρες
Επιλέξτε το θέμα σας *
Πληροφορίες για το προϊόν
Ενέργειες προώθησης
Ηλεκτρονικές παραγγελίες
Αλλαγή
Παράδοση
Πληρωμή
Έκδοση διαδικτυακής τοποθεσίας
Swarovski Club
Συνδρομή SCS
Εγγύηση
Επισκευή
Άλλο
Επιλέξτε το θέμα σας *
Ποια είναι η σύνδεση εντοπισμού της ηλεκτρονικής παραγγελίας μου
Ένα αντικείμενο από την παραγγελία μου έφτασε κατεστραμμένο
Λείπει ένα αντικείμενο από την παραγγελία μου
Μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση παράδοσής μου
Πώς μπορώ να στείλω την παραγγελία μου σε άλλη χώρα
Άλλο
Πώς μπορώ να ανανεώσω τη συνδρομή μου
Πώς μπορώ να γίνω μέλος της SCS
Πότε θα λάβω το πακέτο συνδρομής μου
Άλλο
Μπορεί να επισκευαστεί το αντικείμενο μου
Ποια είναι η κατάσταση της επισκευής μου
Πόσο κοστίζει μια επισκευή
Γιατί πρέπει να επισκεφθώ ένα κατάστημα για να επισκευαστεί ένα αντικείμενο
Άλλο
Μπορείτε να δώσετε πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος του προϊόντος
Πού διατίθεται αυτό το προϊόν
Ποιες χρωματικές επιλογές διατίθενται
Άλλο
Η ταχυδρομική μου διεύθυνση δεν αναγνωρίστηκε ως έγκυρη διεύθυνση
Δεν μπορώ να ολοκληρώσω τη διαδικασία πληρωμής
Μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό μου
Δεν μπορώ να συνδεθώ στον λογαριασμό μου
Άλλο
Άλλο
Πώς μπορώ να ακυρώσω την εγγραφή μου στο ενημερωτικό δελτίο του Swarovski Club
Γιατί εξακολουθώ να λαμβάνω email από τη Swarovski μετά την ακύρωση της εγγραφής μου στο ενημερωτικό δελτίο
Το Κουπόνι Swarovski Club που διαθέτω δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Μπορεί να παραταθεί η διάρκεια του εκπτωτικού κουπονιού μου Swarovski Club
Μπορεί το εκπτωτικό κουπόνι μου Swarovski Club να χρησιμοποιηθεί για την αγορά αντικειμένων σε έκπτωση
Πώς μπορώ να εξαργυρώσω το κουπόνι γενεθλίων μου
Άλλο
Καλύπτεται το προϊόν μου από την εγγύηση
Ποια είναι η πολιτική εγγύησής σας
Άλλο
Μπορώ να αλλάξω ένα προϊόν από την ηλεκτρονική παραγγελία μου
Μπορώ να αλλάξω ένα προϊόν που αγοράστηκε από κατάστημα σε άλλη χώρα
Μπορώ αλλάξω την ηλεκτρονική αγορά μου σε κατάστημα
Άλλο
Γιατί δεν έγινε δεκτή η ηλεκτρονική δωροκάρτα μου κατά την αγορά μέσω διαδικτύου
Μπορώ να χρησιμοποιήσω περισσότερες από 1 ηλεκτρονικές δωροκάρτες για πληρωμή
Πώς μπορώ να πληρώσω μια ηλεκτρονική αγορά με ηλεκτρονική δωροκάρτα
Γιατί απορρίφθηκε η πληρωμή μου
Γιατί επιστράφηκε η πληρωμή μου
Άλλο
Μπορείτε να παράσχετε πληροφορίες για την τρέχουσα δραστηριότητα προώθησης
Μπορείτε να παρατείνετε την ενέργεια προώθησης
Γιατί η αγορά μου δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την ενέργεια προώθησης
Άλλο
Μπορείτε να μου στείλετε πάλι την επιβεβαίωση παραγγελίας μου
Ποια είναι η κατάσταση της ηλεκτρονικής παραγγελίας μου
Μπορώ να ακυρώσω ολόκληρη την ηλεκτρονική παραγγελία μου
Μπορώ να ακυρώσω μέρος της ηλεκτρονικής παραγγελίας μου
Μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση χρέωσής μου
Μπορώ να επιστρέψω την ηλεκτρονική παραγγελία μου
Ποια είναι η πολιτική ηλεκτρονικής επιστροφής
Ποια είναι η κατάσταση της ηλεκτρονικής επιστροφής χρημάτων μου
Άλλο
* Υποχρεωτικά πεδία
$(this).closest('#gr-contactEmailFormConfigWrapper').find('.js-gr-contactEmailFormConfig') .formValidation( { autoFocus: false, framework: 'bootstrap', icon: { valid: null, invalid: null, validating: null }, fields: { 'values[contactEmailFormDefinition_title]': { trigger: 'change', validators: { } }, 'values[contactEmailFormDefinition_firstName]': { trigger: 'blur', validators: { callback: { callback: function(value, validator, $field) { var messages = []; var messagesEN = []; var errorOccured = false; if ($field.attr('regexCheckDisabled') === 'true') { return true; } if (!value.trim().match(new RegExp('^[. \\u3000\'\\-a-zA-Z\\u00C0-\\u00D6\\u00D8-\\u00F6\\u00F8-\\u02B8\\u0370-\\u03FF\\u1F00-\\u1FFF\\u0400-\\u052F\\u1C80-\\u1C8F\\u2DE0-\\u2DFF\\uA640-\\uA69F\\u4E00-\\u9FFF\\u3400-\\u4DBF\\u3040-\\u30FF\\uF900-\\uFAFF\\uFF66-\\uFF9F\\u1100-\\u11FF\\u3130-\\u318F\\uA960-\\uA97F\\uAC00-\\uD7FF\\u3005\\u3006\\u3024\\u3029\\u3031-\\u3035\\u0E00-\\u0E7F]*$', ''))) { messages.push('Επιτρέπονται μόνο γράμματα'); messagesEN.push('Επιτρέπονται μόνο γράμματα'); errorOccured |= true; } if (!value.trim().match(new RegExp('(?:^$)|(?:^.*[a-zA-Z\\u00C0-\\u00D6\\u00D8-\\u00F6\\u00F8-\\u02B8\\u0370-\\u03FF\\u1F00-\\u1FFF\\u0400-\\u052F\\u1C80-\\u1C8F\\u2DE0-\\u2DFF\\uA640-\\uA69F]{2}.*$)|(?:^.*[^a-zA-Z\\u00C0-\\u00D6\\u00D8-\\u00F6\\u00F8-\\u02B8\\u0370-\\u03FF\\u1F00-\\u1FFF\\u0400-\\u052F\\u1C80-\\u1C8F\\u2DE0-\\u2DFF\\uA640-\\uA69F. \\u3000\'\\-].*$)', ''))) { messages.push('Ο ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων είναι 2 χαρακτήρες'); messagesEN.push('Ο ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων είναι 2 χαρακτήρες'); errorOccured |= true; } if (errorOccured) { return { valid: false, message: messages.join('<br/>'), message_en: messagesEN } } else { return true; } } }, notEmpty: { message: 'Εισαγάγετε το όνομά σας.', message_en: 'Εισαγάγετε το όνομά σας.' }, stringLength: { message: 'Έχετε υπερβεί το μέγιστο μήκος 40 χαρακτήρων για αυτό το πεδίο', message_en: 'You have exceeded the maximum length of 40 characters for this field', max: 40 }, } }, 'values[contactEmailFormDefinition_lastName]': { trigger: 'blur', validators: { callback: { callback: function(value, validator, $field) { var messages = []; var messagesEN = []; var errorOccured = false; if ($field.attr('regexCheckDisabled') === 'true') { return true; } if (!value.trim().match(new RegExp('^[. \\u3000\'\\-a-zA-Z\\u00C0-\\u00D6\\u00D8-\\u00F6\\u00F8-\\u02B8\\u0370-\\u03FF\\u1F00-\\u1FFF\\u0400-\\u052F\\u1C80-\\u1C8F\\u2DE0-\\u2DFF\\uA640-\\uA69F\\u4E00-\\u9FFF\\u3400-\\u4DBF\\u3040-\\u30FF\\uF900-\\uFAFF\\uFF66-\\uFF9F\\u1100-\\u11FF\\u3130-\\u318F\\uA960-\\uA97F\\uAC00-\\uD7FF\\u3005\\u3006\\u3024\\u3029\\u3031-\\u3035\\u0E00-\\u0E7F]*$', ''))) { messages.push('Επιτρέπονται μόνο γράμματα'); messagesEN.push('Επιτρέπονται μόνο γράμματα'); errorOccured |= true; } if (!value.trim().match(new RegExp('(?:^$)|(?:^.*[a-zA-Z\\u00C0-\\u00D6\\u00D8-\\u00F6\\u00F8-\\u02B8\\u0370-\\u03FF\\u1F00-\\u1FFF\\u0400-\\u052F\\u1C80-\\u1C8F\\u2DE0-\\u2DFF\\uA640-\\uA69F]{2}.*$)|(?:^.*[^a-zA-Z\\u00C0-\\u00D6\\u00D8-\\u00F6\\u00F8-\\u02B8\\u0370-\\u03FF\\u1F00-\\u1FFF\\u0400-\\u052F\\u1C80-\\u1C8F\\u2DE0-\\u2DFF\\uA640-\\uA69F. \\u3000\'\\-].*$)', ''))) { messages.push('Ο ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων είναι 2 χαρακτήρες'); messagesEN.push('Ο ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων είναι 2 χαρακτήρες'); errorOccured |= true; } if (errorOccured) { return { valid: false, message: messages.join('<br/>'), message_en: messagesEN } } else { return true; } } }, notEmpty: { message: 'Εισαγάγετε το επώνυμό σας.', message_en: 'Εισαγάγετε το επώνυμό σας.' }, stringLength: { message: 'Έχετε υπερβεί το μέγιστο μήκος 40 χαρακτήρων για αυτό το πεδίο', message_en: 'You have exceeded the maximum length of 40 characters for this field', max: 40 }, } }, 'values[contactEmailFormDefinition_phone]': { trigger: 'blur', validators: { callback: { callback: function(value, validator, $field) { var messages = []; var messagesEN = []; var errorOccured = false; if ($field.attr('regexCheckDisabled') === 'true') { return true; } if (!value.trim().match(new RegExp('^[\\\\+]{0,1}[0-9\\\\(\\\\)\\- \\\\.]*$', ''))) { messages.push('εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας. (Μόνο αριθμοί, χωρίς κενά)'); messagesEN.push('εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας. (Μόνο αριθμοί, χωρίς κενά)'); errorOccured |= true; } if (errorOccured) { return { valid: false, message: messages.join('<br/>'), message_en: messagesEN } } else { return true; } } }, stringLength: { message: 'Έχετε υπερβεί το μέγιστο μήκος 20 χαρακτήρων για αυτό το πεδίο', message_en: 'You have exceeded the maximum length of 20 characters for this field', max: 20 }, callbackPhone: { alias: 'callback', message: 'Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας', message_en: 'Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας', callback: function (value, validator, $field) { if (value === '') { return true; } var prefixCountry = $field.siblings('.flag-container').children('.selected-flag').attr('title'); var isValidPrefix = prefixCountry !== undefined && prefixCountry !== 'Unknown'; if (!isValidPrefix) { return false; } var prefix = prefixCountry.split("+")[1]; var isMinimumLength = true; var minLength = ""; if (minLength !== null) { if (value.startsWith("+")) { if ((value.length - prefix.length - 1) < minLength) { isMinimumLength = false; } } else if (value.length < minLength) { isMinimumLength = false; } } return isMinimumLength; } }, } }, 'values[contactEmailFormDefinition_email]': { trigger: 'blur', validators: { regexp: { regexp: new RegExp('^(?=.{0,255}$)(?=.{0,64}@)(?:(?!^\\.)(?!.*\\.@)(?!.*\\.\\.)[a-zA-Z0-9!#.$%&\'*+\/=?^_‘{|}~-]+|\"(?:[\\x01-\\x08\\x0b\\x0c\\x0e-\\x1f\\x21\\x23-\\x5b\\x5d-\\x7f]|\\\\[\\x01-\\x09\\x0b\\x0c\\x0e-\\x7f]){1,62}\")@(?!-)(?!.*\\.-)(?!.*-\\.)(?:[a-zA-Z0-9-]{1,61}\\.){1,126}(?=[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z][a-zA-Z0-9-]*$)[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]{0,61}[a-zA-Z0-9])?$', ''), message: 'Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας.', message_en: 'Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας.' }, notEmpty: { message: 'Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας.', message_en: 'Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας.' }, stringLength: { message: 'Ο αριθμός των χαρακτήρων σε αυτό το πεδίο πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 70', message_en: 'The number of characters for this field must be between 0 and 70', min: 0 , max: 70 }, } }, 'values[contactEmailFormDefinition_country]': { trigger: 'change', validators: { notEmpty: { message: 'Εισαγάγετε τη χώρα\/περιοχή σας.', message_en: 'Εισαγάγετε τη χώρα\/περιοχή σας.' } } }, 'values[contactEmailFormDefinition_swaClubMember]': { trigger: 'change', validators: { } }, 'values[contactEmailFormDefinition_scsMember]': { trigger: 'change', validators: { } }, 'values[contactEmailFormDefinition_scsMemberNumber]': { trigger: 'blur', validators: { notEmpty: { message: 'Εισαγάγετε τον αριθμό μέλους SCS', message_en: 'Εισαγάγετε τον αριθμό μέλους SCS' }, stringLength: { message: 'Ο αριθμός των χαρακτήρων σε αυτό το πεδίο πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 11', message_en: 'The number of characters for this field must be between 0 and 11', min: 0 , max: 11 }, } }, 'values[contactEmailFormDefinition_message]': { trigger: 'blur', validators: { notEmpty: { message: 'Εισαγάγετε ένα μήνυμα', message_en: 'Εισαγάγετε ένα μήνυμα' }, stringLength: { message: 'Ο αριθμός των χαρακτήρων σε αυτό το πεδίο πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 1000', message_en: 'The number of characters for this field must be between 0 and 1000', min: 0 , max: 1000 }, } }, 'values[contactEmailFormDefinition_contactOrderNo]': { trigger: 'blur', validators: { callback: { callback: function(value, validator, $field) { var messages = []; var messagesEN = []; var errorOccured = false; if ($field.attr('regexCheckDisabled') === 'true') { return true; } if (!value.trim().match(new RegExp('^([a-zA-Z0-9]{15})$|^$', ''))) { messages.push('Please enter a valid order number (15 digits)'); messagesEN.push('Please enter a valid order number (15 digits)'); errorOccured |= true; } if (errorOccured) { return { valid: false, message: messages.join('<br/>'), message_en: messagesEN } } else { return true; } } }, stringLength: { message: 'Ο αριθμός των χαρακτήρων σε αυτό το πεδίο πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 40', message_en: 'The number of characters for this field must be between 0 and 40', min: 0 , max: 40 }, } }, 'values[contactEmailFormDefinition_contactRepairNo]': { trigger: 'blur', validators: { stringLength: { message: 'Ο αριθμός των χαρακτήρων σε αυτό το πεδίο πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 40', message_en: 'The number of characters for this field must be between 0 and 40', min: 0 , max: 40 }, } }, 'values[contactEmailFormDefinition_contactTopic]': { trigger: 'change', validators: { notEmpty: { message: 'Επιλέξτε το θέμα σας', message_en: 'Επιλέξτε το θέμα σας' } } }, 'values[contactEmailFormDefinition_contactSubject]': { trigger: 'change', validators: { notEmpty: { message: 'Επιλέξτε το θέμα σας', message_en: 'Επιλέξτε το θέμα σας' } } }, 'values[contactEmailFormDefinition_contactSubjectTxt]': { trigger: 'blur', validators: { notEmpty: { message: 'Εισαγάγετε το θέμα σας', message_en: 'Εισαγάγετε το θέμα σας' }, stringLength: { message: 'Ο αριθμός των χαρακτήρων σε αυτό το πεδίο πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 40', message_en: 'The number of characters for this field must be between 0 and 40', min: 0 , max: 40 }, } } } } ) .on('success.field.fv', function() { /* note: we need to check if there is an error in the form, as the plugin does a validation on field level. Validating the whole form on blur of a field is no option, as the customer does not want to see error messages on all fields when entering one field. In case of an error on at least one field we disable the submit button manually */ var $form = $(this).closest('form'); if ($form.find('.form-group.has-error').length > 0) { var $button = $form.find('.js-button'); if (!$button.hasClass('disabled')) { $button.addClass('disabled'); } } }) .on('err.field.fv', function(e, data) { /* * On error field validation, enable submit button. * Source: https://old.formvalidation.io/examples/enabling-submit-button/ */ data.fv.disableSubmitButtons(false); if(data.element.closest('.form-combo-molecule').length){ /* Get the messages of field */ var messages = data.fv.getMessages(data.element); /* Get the error message content of the field */ var errorContent = data.element.closest('.form-combo-molecule').find('.errors'); /* Get the hidden error message of the field */ var errorField = errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-field="' + data.field + '"][style="display: none;"]'); /* Loop over the messages */ for (var i in messages) { if (errorField[1] == undefined) { var newErrorContainer = document.createElement("small"); $(newErrorContainer).attr("class", "swa-form-input__error-message swa-headline-sans--supertiny"); $(newErrorContainer).attr("data-field", data.field); $(newErrorContainer).attr("data-fv-validator", "callback"); $(newErrorContainer).attr("data-fv-for", $(data.element[0]).attr("name") ); $(newErrorContainer).attr("data-fv-result", "INVALID"); $(newErrorContainer).attr("data-tracked", "true"); $(newErrorContainer).html(messages[i]); if (errorContent.text().includes(messages[i])) { $(newErrorContainer).hide(); } errorContent.append(newErrorContainer); } } } }) .on('success.field.fv', function(e, data) { /* * On success field validation, enable submit button. * Source: https://old.formvalidation.io/examples/enabling-submit-button/ */ data.fv.disableSubmitButtons(false); /* Remove the field messages */ $errorContent = data.element.closest('.form-combo-molecule').find('.errors'); $errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-field="' + data.field + '"]').remove(); $errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-fv-result="INVALID"]').removeAttr("style"); }) .on('success.form.fv', function() { var formId = 'contactEmail'; if (!formId || formId === 'cfRequest' || formId === 'cfResponse') { formId = 'contactEmailFormDefinition'; } ACC.tracking.pushFormSubmit(formId); }); var replaceDatePatternWithValue = function(mandatory, fieldConfigCode, fieldConfigPattern) { var date = fieldConfigPattern.toUpperCase(); var year = $("#" + fieldConfigCode + "_year").val(); var month = $("#" + fieldConfigCode + "_month").val(); var day = $("#" + fieldConfigCode + "_day").val(); date = date.replace(/[Y]+/, year); date = date.replace(/[M]+/, month); date = date.replace(/[D]+/, day); var hiddenDateField = $('.js-' + fieldConfigCode + '_hidden'); if (mandatory) { hiddenDateField.val(date); } else { hiddenDateField.val(date == "" ? "" : date); } }; var triggerFormValidation = function(fieldId, mandatory, fieldCode, dateFormat) { replaceDatePatternWithValue(mandatory, fieldCode, dateFormat); $('.js-fieldCode').formValidation('revalidateField', 'values[fieldCode_'+ fieldId + ']'); }; var removeDateMoleculeError = function(molecule) { if(molecule.hasClass('has-error')){ molecule.removeClass('has-error'); molecule.find('.help-block').find('span').remove(); } };
Τηλέφωνο

Τηλέφωνο

Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής: 2- 5 Λεπτά

Εξυπηρέτηση πελατών Ελλάδα

Swarovski Hellas
Λεωφ. Βουλιαγμένης 114 και
Σπετσών 5
16674 Γλυφάδα, Αθήνα
Ελλάδα

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 18:00

Τηλέφωνο:

+30 2121 057 288