Bezplatné standardní dodání při objednávce nad 2 100 Kč
Vyhledat

Mezinárodní den žen

Příkladná podpora rozmanitosti, oslava individuality

Title:
Jsme přesvědčeni, že k vytvoření skutečně inkluzivní kultury je zapotřebí jak proaktivního vedení, tak zaměstnanců, kterým se dostává náležité podpory. Společnou prací můžeme spoluvytvářet inkluzivní pracovní prostředí, které je podle nás nezbytné pro úspěch.
Naše vedení usiluje o to, aby se společnost Swarovski stala příjemným místem pro všechny členy společnosti. Například jsme rozšířili naše celofiremní školení a vzdělávání v oblasti inkluze a všichni naši náboráři a vedoucí náboru absolvovali na míru navržené kurzy náboru bez předsudků. 
Podporujeme skupiny ERG (Employee Resource Groups), což jsou dobrovolné skupiny vedené zaměstnanci, které podporují rozmanitější a inkluzivnější pracoviště a pomáhají účastníkům cítit se propojeni prostřednictvím směsice společných zájmů, zkušeností nebo životního zázemí.
  • Jsme hrdí na to, že naši zaměstnanci po celém světě jsou ze 77 % ženy a v letošním roce je 39 % našich vedoucích pozic obsazeno ženami (oproti 36 % v roce 2022).
  • Před deseti lety jsme se přihlásili k zásadám OSN o posílení postavení žen a každý rok dosahujeme dalšího pokroku.
  • Zavádíme nástroj pro analýzu rovnosti odměňování, abychom zajistili stejnou odměnu za práci stejné hodnoty.
  • V našich asijských výrobních závodech pořádáme speciální programy, například WeShine, které posilují postavení nejzranitelnějších osob pracujících v našem hodnotovém řetězci. WeShine zahrnuje vzdělávací prvky, které pomáhají zvyšovat životní pohodu a finanční gramotnost.
  • Usilujeme o vytvoření inkluzivního pracovního prostředí, které podněcuje úspěch všech.

Udržitelnost

Odpovědné jednání je v našich hodnotách zakořeněno již od roku 1895