Δωρεάν κανονική αποστολή άνω των 75 EUR

Πληροφορίες για τον κανονισμό REACH

Title:

Στόχος αυτών των πληροφορίες είναι να απαντηθούν οι ερωτήσεις που μπορούν να έχουν συνήθως οι καταναλωτές μας σχετικά με τον κανονισμό REACH και τη Swarovski. Η εσωτερική μας ομάδα που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του κανονισμού REACH συνέταξε την παρούσα δήλωση με βάση παλαιότερες έρευνες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH
Ο κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 για την καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών ουσιών (REACH) είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007 και ορίζει διάφορα μέτρα με στόχο τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών, ενώ παράλληλα ρυθμίζει την έκθεση των καταναλωτών στις εν λόγω χημικές ουσίες. Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ υπόκεινται σε διάφορες νομικές υποχρεώσεις, μία εκ των οποίων είναι να απαντούν σε ερωτήσεις των τελικών καταναλωτών σχετικά με το αν ορισμένες ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υπάρχουν στα προϊόντα Swarovski και, αν ναι, να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για την ασφαλή χρήση τους. Η Swarovski έχει πλήρη επίγνωση των διαφόρων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH και θα ενεργήσει αναλόγως.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ο κανονισμός REACH ορίζει ότι εάν ένα προϊόν περιέχει τις επονομαζόμενες ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) σε συγκέντρωση άνω του 0,1% κατά βάρος, ο προμηθευτής του προϊόντος παρέχει στον καταναλωτή, κατόπιν αιτήματός του, επαρκείς πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης κατ' ελάχιστον της ονομασίας της συγκεκριμένης ουσίας SVHC που περιέχεται στο προϊόν. Η ενημέρωση αυτή παρέχεται δωρεάν εντός 45 ημερών. Ο πιο πρόσφατος κατάλογος των ουσιών SVHC σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του ECHA και διατίθεται εδώ.

ΔΗΛΩΣΗ REACH ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ SWAROVSKI
"ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, Η SWAROVSKI ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SWAROVSKI ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΥΣΙΕΣ SVHC ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 0,1% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ SWAROVSKI ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΡΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ SVHC ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 0,1% ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ."
Η Swarovski επαναξιολογεί αυτή τη δήλωση χωρίς καθυστέρηση με κάθε τροποποίηση του καταλόγου SVHC και με κάθε νέα πληροφορία σχετικά με τις ουσίες SVHC.
Η Swarovski δεσμεύεται να περιορίσει ενεργά τη χρήση επιβλαβών χημικών ουσιών σε όλα τα προϊόντα της. Η Swarovski επιδιώκει να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των χρησιμοποιούμενων ουσιών και, ως εκ τούτου, αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στον κλάδο, καθιερώνοντας τα δικά της αυστηρότερα παγκόσμια πρότυπα για τη διαχείριση των χημικών ουσιών. Το πρόγραμμά μας, το επονομαζόμενο CLEAR, και τα πρότυπά μας είναι υποχρεωτικά για όλες τις παγκόσμιες εγκαταστάσεις παραγωγής μας και όλους τους προμηθευτές μας που κατασκευάζουν προϊόντα Swarovski ανά τον κόσμο. Ο κανονισμός REACH αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος CLEAR και περιλαμβάνεται πλήρως στις προτεραιότητές μας.
Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις μας δεν σας καλύπτουν επαρκώς, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση reach.info@swarovski.com.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η SWAROVSKI ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH;

Η διαδικασία εφαρμογής ξεκίνησε ήδη από τις αρχές του 2006, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Swarovski είναι καλά προετοιμασμένη για τον κανονισμό REACH. Η ομάδα των ειδικών μας παρακολουθεί στενά τον κανονισμό REACH και εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στην περίοδο ισχύος του REACH, αποφεύγοντας έτσι κάθε περιττή αναταραχή στην εμπορία και την προμήθεια των προϊόντων Swarovski.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ SVHC;
Η ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) είναι μια χημική ουσία (ή μέρος μιας ομάδας χημικών ουσιών) για την οποία έχει προταθεί η χρήση της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκειται σε έγκριση βάσει του κανονισμού REACH. Πράγματι, η καταχώριση μιας ουσίας ως SVHC από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία για τον περιορισμό χρήσης μιας χημικής ουσίας. Ο κατάλογος των ουσιών SVHC επικαιροποιείται τακτικά.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH ΣΤΗ SWAROVSKI
Οι πληροφορίες αυτές έχουν ως στόχο να απαντήσουν σε ερωτήσεις που μπορεί να έχουν συνήθως οι B2B πελάτες μας (μεταγενέστεροι χρήστες) σχετικά με τον κανονισμό REACH και τη Swarovski. Η εσωτερική μας ομάδα που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του κανονισμού REACH ανέπτυξε την παρούσα δήλωση με βάση παλαιότερες έρευνες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH
Ο κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 για την καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών ουσιών (REACH) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007. Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκεινται σε διάφορες νομικές υποχρεώσεις, μία από τις οποίες είναι να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα που προμηθεύουν. Η Swarovski έχει πλήρη επίγνωση των διαφόρων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH και θα ενεργήσει αναλόγως.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ο κανονισμός REACH ρυθμίζει ότι, εάν ένα προϊόν περιέχει τις λεγόμενες ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) σε συγκέντρωση άνω του 0,1% κατά βάρος, ο προμηθευτής του εν λόγω προϊόντος πρέπει να παρέχει στον παραλήπτη επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να είναι δυνατή η ασφαλής χρήση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης κατ' ελάχιστον της ονομασίας της ουσίας SVHC που περιέχεται στο προϊόν. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται δωρεάν. Ο πιο πρόσφατος κατάλογος των ουσιών SVHC σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ECHA, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ

ΔΗΛΩΣΗ REACH ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ SWAROVSKI
"ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, Η SWAROVSKI ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SWAROVSKI ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΥΣΙΕΣ SVHC ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 0,1% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ SWAROVSKI ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΡΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ SVHC ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 0,1% ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ."
Η Swarovski επαναξιολογεί τη δήλωση αυτή χωρίς χρονοτριβή με κάθε τροποποίηση του καταλόγου SVHC και με κάθε νέα πληροφορία που μπορεί να επηρεάσει τη διαχείριση κινδύνου όσον αφορά τις ουσίες SVHC. Σε περίπτωση που μια ουσία που περιέχεται σε προϊόντα Swarovski συμπεριληφθεί στον κατάλογο SVHC, η Swarovski θα εκδώσει, με δική της πρωτοβουλία, δωρεάν ειδοποιήσεις σε όλους τους γνωστούς άμεσους παραλήπτες των σχετικών προϊόντων.
Η Swarovski δεσμεύεται να περιορίσει ενεργά τη χρήση επιβλαβών χημικών ουσιών σε όλα τα προϊόντα της. Δεδομένης της πολυπλοκότητας των σημερινών αλυσίδων εφοδιασμού και της δέσμευσης για αυστηρό έλεγχο των χρησιμοποιούμενων ουσιών, η Swarovski αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στον κλάδο, καθιερώνοντας τα δικά της παγκόσμια πρότυπα για τη διαχείριση των χημικών ουσιών: Το παγκόσμιο πρόγραμμά μας, το οποίο ονομάζεται CLEAR, και τα πρότυπά του είναι υποχρεωτικά για όλες τις παγκόσμιες εγκαταστάσεις παραγωγής μας και όλους τους προμηθευτές μας που κατασκευάζουν προϊόντα Swarovski σε όλο τον κόσμο. Ο κανονισμός REACH αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος CLEAR και περιλαμβάνεται πλήρως στις προτεραιότητές μας.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η SWAROVSKI ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH;
Η διαδικασία εφαρμογής ξεκίνησε ήδη από τις αρχές του 2006, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Swarovski είναι καλά προετοιμασμένη για τον κανονισμό REACH. Η ομάδα των ειδικών μας παρακολουθεί στενά τον κανονισμό REACH και εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στην περίοδο ισχύος του REACH, αποφεύγοντας έτσι κάθε περιττή αναταραχή στην εμπορία και την προμήθεια των προϊόντων Swarovski.

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙ Η SWAROVSKI ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΥ;
Η Swarovski έχει καταχωρίσει, όπου κρίνεται απαραίτητο, όλες τις ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις χημικές ουσίες και τα προϊόντα που προέρχονται από την ΕΕ, η Swarovski είναι μεταγενέστερος χρήστης. Ως εκ τούτου, επιδιώξαμε την επικοινωνία με τους προμηθευτές μας, για να διασφαλίσουμε ότι οι βασικές πρώτες ύλες θα παραμένουν στη διάθεσή μας και ότι δεν θα επηρεαστούν οι διαδικασίες παραγωγής μας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προμηθευτές μας καταχωρίζουν όλα τα προϊόντα τους και ότι λαμβάνουν υπόψη τις χρήσεις μας. Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού της, η Swarovski θα εργαστεί στενά με τους προμηθευτές της για την επίλυσή τους, καθώς αυτό είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον όλων των εμπλεκόμενων μερών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ;
Ως μεταγενέστερος χρήστης νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα, εκτός από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο χρησιμοποιεί μια ουσία, είτε μόνη της είτε σε παρασκεύασμα, στο πλαίσιο των βιομηχανικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων του. Ο διανομέας ή ο καταναλωτής δεν είναι μεταγενέστερος χρήστης.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΩΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ SWAROVSKI;
Η εκτίμηση κινδύνου σχετικά με τη χρήση μιας χημικής ουσίας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο του κανονισμού REACH και απαιτεί την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του προμηθευτή και του μεταγενέστερου χρήστη. Η Swarovski γνωρίζει σε γενικές γραμμές πολύ καλά τις τυπικές εφαρμογές των προϊόντων της από τους μεταγενέστερους χρήστες της, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη εφαρμογή. Κατόπιν αιτήματος η Swarovski θα ζητήσει εγκαίρως όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τους μεταγενέστερους χρήστες της, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Γενικά, την παρούσα στιγμή δεν απαιτείται άμεση δράση εκ μέρους σας.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας με τρόπο αντίθετο από αυτόν για τον οποίο έχουν συγκεκριμένα αναπτυχθεί ή με τρόπο για τον οποίο υποψιάζεστε ότι δεν έχουμε γνώση, μπορείτε να μας ενημερώσετε δια της επικοινωνίας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ SVHC;
"Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η ταυτοποίηση ουσιών ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) είναι μια διαδικασία πολλών σταδίων:
•    Ένα κράτος μέλος της ΕΕ συντάσσει έγγραφο στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους εκτιμά ότι μια επικίνδυνη ουσία προκαλεί «πολύ μεγάλη ανησυχία». Συνήθως οι εργασίες αυτές δεν γίνονται δημοσίως, αλλά μόνο με πρωτοβουλία της αρμόδιας αρχής ενός κράτους μέλους.
•    Στη συνέχεια, ο ECHA συλλέγει αυτά τα έγγραφα και τα δημοσιεύει στον ιστότοπό του ως «διαβούλευση» (βλ. εδώ). Αυτό συμβαίνει επανειλημμένα κατ’ έτος. Στο τέλος της διαβούλευσης επιτυγχάνεται συναίνεση, η οποία συνίσταται είτε στο να συμπεριληφθεί κάποια συγκεκριμένη ουσίας στον κατάλογο SVHC είτε στο να μην συμπερίληφθεί."

ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟΝ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ SVHC;
Ο ECHA δημοσιεύει τον τρέχοντα κατάλογο SVHC στον δικτυακό του τόπο. Ο αριθμός των ουσιών στην επονομαζόμενη <λίστα υποψηφίων προς αδειοδότηση> αυξάνεται σταθερά και η πιο πρόσφατη έκδοση δημοσιεύεται εδώ