ฟรีค่าจัดส่งแบบธรรมดาที่มียอดสูงกว่า 2,500 ฿
ค้นหา

ให้ความรู้แก่เยาวชนในออสเตรเลีย

หัวข้อ:

คุณทราบไหมว่าออสเตรเลียเป็นทวีปที่แม้จะมีผู้คนอาศัยอยู่แต่ก็ยังเป็นที่ๆแห้งแล้งที่สุดในโลก นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังทำให้สถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่มีน้อยและไม่อาจคาดการณ์ได้อยู่แล้วยิ่งเลวร้ายมากขึ้นไปอีก ความแห้งแล้งและการขาดแคลนน้ำกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไป

ปัจจุบันการให้ความรู้และส่งเสริมศักยภาพแก่เยาวชน ตลอดจนสอนให้เยาวชนรู้จักวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา โครงการ Swarovski Waterschool ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ Earthwatch Australia มีจุดประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกับรัฐนิวเซาท์เวลส์

โครงการ Swarovski Waterschool ที่ออสเตรเลีย ได้เน้นให้ความสำคัญกับแม่น้ำพาร์รามัตตา ซึ่งไหลผ่านซิดนีย์ แม่น้ำพาร์รามัตตาประสบปัญหามลพิษจากน้ำฝนเช่นเดียวกับแม่น้ำหลายสายที่ไหลผ่านเขตเมือง อีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่เลวร้ายก็คือ น้ำท่วมซึ่งมาพร้อมน้ำเสียและของเสียที่อยู่ในรูปแบบของเหลว จึงส่งผลเสียต่อระบบนิเวศของแม่น้ำ และมหาสมุทรซึ่งเป็นแหล่งที่แม่น้ำทั้งหลายไหลบรรจบกัน นั่นทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่เข้าร่วมโครงการ Swarovski Waterschool โดยนำเรื่องสภาวะของมหาสมุทรมาเล่าไว้ในโครงการ

ความสำคัญของน้ำ

หัวข้อย่อย:
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2022 เราได้เชิญนักเรียนจากรัฐดังกล่าวมาประชุมร่วมกันโดยเน้นความสำคัญของน้ำที่ศูนย์การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแม่น้ำจอร์จในชิปปิง นอร์ตัน การรวมตัวกันในครั้งนี้มีชื่อว่า โครงการ Swarovski Waterschool Flagship ในออสเตรเลียประจำปี 2022 และเป็นการประชุมครั้งแรกในด้านนี้ ในระหว่างการประชุม นักเรียนต่างได้เรียนรู้วิธีการสร้างความผูกพันกับประเทศ (แนวคิดของชนพื้นเมืองอะบอริจินซึ่งมองว่าพื้นแผ่นดินเป็นระบบนิเวศที่มีชีวิต จึงมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับชนเผ่านี้) และการประเมินสภาวะของน้ำ นอกจากนี้ชนเผ่านี้ยังได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้เฒ่าชาวอะบอริจินในท้องถิ่น ซึ่งแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำลำคลอง สิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือ ชนเผ่าดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจที่จะแบ่งปันข้อมูลนี้กับเพื่อนๆ ด้วยการเรียนรู้ที่จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำของตนเอง

ความร่วมมือกับ Swarovski

หัวข้อย่อย:
Fiona Sutton Wilson ประธานกรรมการบริหารของ Earthwatch Australia ได้สรุปประโยชน์ของโครงการนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบว่า “ความร่วมมือกับโครงการ Swarovski Waterschool ช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนชาวออสเตรเลียให้มีความเป็นผู้นำ เพื่อนำไปสอนเพื่อนๆ และชุมชนในวงกว้างเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าสำหรับชุมชนของเรา