ฟรีค่าจัดส่งแบบธรรมดาที่มียอดสูงกว่า 2,500 ฿
ค้นหา
เราคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ เราจึงชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับการจัดส่งและการคืนสินค้าทั้งหมดผ่าน Swarovski.com เราดำเนินการดังกล่าวด้วยการสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ได้รับการรับรองและมีคุณภาพดีเยี่ยมผ่านโครงการ South Pole ซึ่งเป็นพันธมิตรของเรา เราไม่ได้คาดหวังให้ลูกค้าจ่ายเงินเพิ่มเติมสำหรับการชดเชยการปล่อยคาร์บอนดังกล่าว และเราออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวเราเอง ซึ่งต่างจากบริษัทอื่น ๆ อีกหลายแห่ง

South Pole พัฒนากลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศเป็นโอกาสทางธุรกิจระยะยาวสำหรับบริษัท รัฐบาล และองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก และเป็นองค์กรระดับแนวหน้าในด้านการลดการปล่อยคาร์บอนมาตั้งแต่ปี 2006 นอกจากนี้ South Pole ยังเป็นนักพัฒนาโครงการชั้นนำอีกด้วย และได้จัดตั้งโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน ป่าไม้ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ครัวเรือน และสถาบันสาธารณะเกือบ 1,000 โครงการในกว่า 50 ประเทศ South Pole ได้รับเงินช่วยเหลือในด้านสภาพภูมิอากาศ และได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 1 กิกะตัน ช่วยให้ชุมชนที่ด้อยโอกาสซึ่งเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากเป็นพิเศษได้รับสวัสดิการทางสังคม และช่วยสร้างงานเกือบ 100,000 ตำแหน่งในประเทศกำลังพัฒนา

กลยุทธ์ของเราในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หัวข้อ:
การชดเชยการปล่อยมลพิษที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ผ่านโครงการด้านสภาพภูมิอากาศที่ได้รับการรับรองเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ กลยุทธ์การดำเนินการหลักด้านสภาพภูมิอากาศได้แก่ การที่เราเป็นสมาชิกของ SBTi (โครงการที่มีเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ หรือ Science Based Targets initiative) ในปีที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 และ 2 ลง 47% และลดการปล่อยก๊าซดังกล่าวในขอบเขตที่ 3 ลง 28% ภายในปี 2030 

นับจากปี 2019 จนถึงปัจจุบัน เราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 และ 2 ลง 12% และลดการปล่อยก๊าซดังกล่าวในขอบเขตที่ 3 ลง 26% เราดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลงทุนอย่างมากในด้านการผลิต การจัดจำหน่าย กระบวนการ และนโยบายเพื่อเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดำเนินการตามข้อตกลงกรุงปารีสปี 2015

กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศแบบครบวงจรจะนำเสนอวิธีการทั้งหมด รวมถึงการลด การกำจัด และการชดเชยการปล่อยคาร์บอน
ความจริงแล้ว นอกเหนือจากความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแผนลดการปล่อยคาร์บอนและโครงการด้านสภาพภูมิอากาศกับ South Pole เมื่อไม่นานมานี้เรายังได้ลงนามในข้อตกลงที่มีระยะเวลา 5 ปีกับ Climeworks เพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศโดยตรง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่)
ความจริงก็คือวิธีแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศทุกวิธีที่มีอยู่ (เมื่อได้รับการรับรองและมีการดำเนินการเพิ่มเติม) สามารถนำมาใช้ได้ สิ่งสำคัญก็คือการดำเนินการตามมาตรการและวิธีการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ ไม่ใช่เพียงแค่มาตรการเดียวเท่านั้น นี่คือเหตุผลที่เราเลือกดำเนินโครงการหลัก 3 โครงการกับ South Pole เพื่อให้เราสามารถกระจายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ การกักเก็บก๊าซชีวภาพ และไฟฟ้าพลังน้ำ
โครงการ South Pole ของเรา

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก Huóshuĭ

หัวข้อ:

พลังงานสะอาดสำหรับชุมชนบนภูเขาที่ห่างไกลของจีน​

หัวข้อย่อย:
Daniel Swarovski ผู้ก่อตั้งของเราสามารถใช้ประโยชน์จากพลังน้ำได้เมื่อกว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เขาก่อตั้งโรงงานเจียระไนคริสตัลในเมืองวัตเทนส์ (รัฐทิโรล ออสเตรีย) เพื่อนำพลังน้ำมาใช้ประโยชน์สำหรับกระบวนการเจียรซึ่งเขาได้จดสิทธิบัตรไว้ด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์ “เพชรสำหรับทุกคน”​

ในทำนองเดียวกัน แม่น้ำอันทรงพลังในพื้นที่ภูเขาของจีนก็สามารถนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับชุมชนที่อยู่ห่างไกลและภูมิภาคในวงกว้างได้ แต่โรงไฟฟ้าพลังน้ำต้องใช้การลงทุนจำนวนมากในการจัดตั้ง ก่อนเริ่มโครงการ ชุมชนท้องถิ่นประสบปัญหาสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ ในขณะที่โรงไฟฟ้าถ่านหินของจีนสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ชุมชนเหล่านี้กลับประสบปัญหาการใช้ไฟฟ้าที่ไม่เสถียร และมีการลงทุนในภูมิภาคเพียงเล็กน้อยเท่านั้น​

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก Hushuĭ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 95 แห่ง โรงไฟฟ้าขนาดเล็กเหล่านี้มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 0.1 ถึง 14 เมกะวัตต์ และร่วมกันผลิตพลังงานหมุนเวียนที่เพียงพอสำหรับจ่ายพลังงานให้กับบ้านเรือนในจีนกว่าห้าแสนหลังโดยเฉลี่ยในแต่ละปี การออกแบบให้น้ำไหลผ่านช่วยให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด​
 • มาตรฐานโครงการ: SocialCarbon, มาตรฐานสำหรับการรับรองการลดการปล่อยคาร์บอน VCS

ผลกระทบ:​
 • ลดค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 369,000 ตันในแต่ละปี (เป้าหมายที่ 13 สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน)
 • ผลิตพลังงานหมุนเวียน 740,000 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี (เป้าหมายที่ 7 สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน)
 • การมีส่วนร่วมในเป้าหมายที่ 4, 8 และ 5 สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

โครงการพื้นที่สงวนชีวมณฑลริมบารายา

หัวข้อ:

อนุรักษ์ป่าพรุเขตร้อนของเกาะบอร์เนียว และช่วยให้ผู้คนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น​

หัวข้อย่อย:

ป่าพรุริมบารายาตั้งอยู่ในจังหวัดกาลิมันตันกลางบนเกาะบอร์เนียวในอินโดนีเซีย ก่อนที่โครงการนี้จะจัดตั้งขึ้น รัฐบาลของจังหวัดได้กำหนดเวลาเพื่อเปลี่ยนพื้นที่พรุเขตร้อนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมากเหล่านี้ให้เป็นนิคมน้ำมันปาล์มสี่แห่ง

โครงการพื้นที่สงวนชีวมณฑลริมบารายาช่วยปกป้องพื้นที่ป่าพรุเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ 91,215 เฮกตาร์ซึ่งมีการติดตามตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในท้องถิ่น ตลอดจนภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ โครงการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนด้วยการป้องกันไม่ให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่กว่า 47,000 เฮกตาร์​ตามแผนงานเพื่อผลิตน้ำมันปาล์ม ตลอดจนช่วยรักษาความหลากหลายของระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น อุรังอุตังบอร์เนียว

โครงการริมบารายาไม่เพียงแต่ช่วยกักเก็บคาร์บอน และปกป้องที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ

มาตรฐานโครงการ:

 • มาตรฐานด้านสภาพภูมิอากาศ ชุมชน และความหลากหลายทางชีวภาพ (CCB) (Verra)
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานคาร์บอน VCS (Verra)


ผลกระทบ:​

 • แจกจ่ายอุปกรณ์กรองน้ำ 2,162 เครื่อง
 • ปกป้องพื้นที่ 47,237 เฮกตาร์
 • ลดค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 3,500,000 ตัน

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน​ที่ลานดอกไม้

หัวข้อ:

การลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ และความช่วยเหลือด้านก๊าซชีวภาพเพื่อความยั่งยืน​

หัวข้อย่อย:

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับเศรษฐกิจของประเทศ แต่การผลิตแป้งเป็นกระบวนการที่ปล่อยคาร์บอนปริมาณมาก ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อม แต่ยังทำให้เกิดการปล่อยก๊าซมีเทนที่มีกลิ่นรุนแรงจากน้ำเสีย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในพื้นที่โดยรอบ​

โครงการจะกักเก็บก๊าซเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าที่สะอาด แทนที่จะปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศอย่างอิสระ ไฟฟ้านี้จะใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งในท้องถิ่น จึงส่งผลให้อากาศสะอาดขึ้น และลดความจำเป็นในการซื้อเชื้อเพลิงฟอสซิล นั่นหมายถึงการสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและการศึกษาในชุมชน​

เมื่อปล่อยก๊าซมีเทนน้อยลง จึงทำให้อากาศรอบโรงงานมีคุณภาพดีขึ้นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้โครงการยังช่วยให้มีตำแหน่งงานใหม่ และโอกาสในการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะสะอาดกว่าเดิมมาก และสามารถนำไปใช้ในการเลี้ยงปลาและการทดน้ำในทุ่งนาที่อยู่ใกล้เคียง แม้แต่กากตะกอนน้ำเสียก็ยังนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและนำไปรีไซเคิลเป็นปุ๋ยได้

ก๊าซมีเทน (CH4) ยังเป็นก๊าซเรือนกระจก (GHG) เช่นเดียวกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว ดังนั้นการที่มีก๊าซมีเทนอยู่ในชั้นบรรยากาศจึงส่งผลต่ออุณหภูมิและระบบสภาพภูมิอากาศของโลก ก๊าซมีเทนปล่อยออกมาจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ (ได้รับอิทธิพลจากมนุษย์) และแหล่งตามธรรมชาติ ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และมีมากเป็นอันดับสองรองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยคิดเป็นประมาณ 20% ของการปล่อยก๊าซทั่วโลก และยังสามารถกักเก็บความร้อนไว้ในชั้นบรรยากาศได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า ดังนั้นการลดการปล่อยก๊าซมีเทนจึงช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างมาก

มาตรฐานโครงการ:
•    Gold Standard (WWF)
•    CDM Clean Development Mechanism (UN FCCC)

ผลกระทบ:​

 • ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 20,000 ตัน
 • น้ำเสียที่ได้รับการบำบัดแล้ว 2,100 ตารางเมตร
 • ประหยัดเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ 2,200 ลิตร

คำถามที่พบบ่อย

คาร์บอนเครดิตคืออะไร และทำงานอย่างไร

คาร์บอนเครดิตคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สามารถวัดค่าและตรวจสอบได้จากโครงการแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศที่ได้รับการรับรอง โครงการเหล่านี้ช่วยลด กำจัด หรือป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดประโยชน์ในเชิงบวกอีกมากมาย เช่น ช่วยส่งเสริมศักยภาพของชุมชน ปกป้องระบบนิเวศ ฟื้นฟูป่าไม้ หรือลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล​

โครงการต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานที่เป็นบุคคลภายนอก และการตรวจสอบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญที่ใช้มาตรฐานชั้นนำด้านการชดเชยการปล่อยคาร์บอน เช่น Verra หรือ Gold Standard หลังจากที่องค์กรหรือบุคคลซื้อคาร์บอนเครดิตแล้ว จะมีการยกเลิกเครดิตดังกล่าวอย่างถาวร เพื่อไม่ให้นำกลับมาใช้ใหม่

สิ่งใดช่วยให้โครงการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญก็คือรายละเอียดของโครงการ คาร์บอนเครดิตที่มีคุณภาพสูงต้องเป็นไปตามชุดมาตรฐานที่เข้มงวด คุณสามารถตรวจสอบเรื่องนี้ได้โดยทบทวนให้แน่ใจว่าโครงการที่คุณลงทุนได้ลงทะเบียนกับมาตรฐานการตรวจสอบซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลของบุคคลภายนอก เช่น Gold Standard, มาตรฐานสำหรับการรับรองการลดการปล่อยคาร์บอน Verra (VCS) มาตรฐานคาร์บอนและสภาพภูมิอากาศทางสังคม ชุมชนและความหลากหลายทางชีวภาพ (CCBS) หรือมาตรฐานที่ตรวจสอบโดยกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) มาตรฐานเหล่านี้ยังเน้นประโยชน์เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการปล่อยคาร์บอน ซึ่งโครงการทั้งหมดของ South Pole มีส่วนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอย่างน้อย 3 รายการ ซึ่งอาจได้แก่ การปรับปรุงด้านสุขภาพ การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น การปรับปรุงด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า หรือแม้แต่การสร้างชุมชนที่ยั่งยืน​

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าการลดการปล่อยคาร์บอนกำลังเกิดขึ้นจริง การดำเนินการเพิ่มเติมหมายถึงอะไร

มาตรฐานการตรวจสอบที่ได้รับการรับรองจาก ICROA (International Carbon Reduction and Offset Alliance) ซึ่งโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ South Pole ได้ปฏิบัติตามเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการมีอยู่จริง ได้รับการรับรอง มีการจัดตั้งอย่างถาวร และมีการดำเนินการเพิ่มเติม​

โดยจะมีการกำหนดหมายเลขลำดับของคาร์บอนเครดิต และมีการประกาศ ถ่ายโอน และเลิกใช้อย่างถาวรในทะเบียนการปล่อยคาร์บอนซึ่งคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เพื่อความโปร่งใส

การดำเนินการเพิ่มเติมหมายความว่า การลดการปล่อยคาร์บอนที่โครงการทำได้สำเร็จจะต้อง "เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานตามปกติ" ซึ่งหมายความว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีการดำเนินโครงการ การซื้อคาร์บอนเครดิตคุณภาพสูงและที่ผ่านการตรวจสอบแล้วถือเป็นการสนับสนุนเงินทุนโดยตรงสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศประเภทต่าง ๆ ได้แก่อะไรบ้าง

โครงการลดหรือกำจัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศโดยใช้วิธีการอย่างน้อยหนึ่งในสามวิธี
 1. วิธีการแรกจะหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การนำพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้แทนที่พลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล
 2. วิธีการที่สองจะกำจัดการปล่อยคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศ เช่น การปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเพื่อแยกหรือกักเก็บคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศ และจัดเก็บไว้ในรูปของเหลวหรือของแข็ง​
 3. วิธีการที่สามจะกักเก็บและทำลายการปล่อยคาร์บอน เช่น การกักเก็บก๊าซมีเทนจากน้ำเสีย ซึ่งก๊าซชนิดนี้เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีอานุภาพมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่า

South Pole ซึ่งเป็นพันธมิตรระดับโลกของเรามีโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศหลายร้อยโครงการ ซึ่งครอบคลุมด้านต่อไปนี้:​
 1. การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการตามธรรมชาติ (การปลูกป่า การฟื้นฟูที่ดิน การอนุรักษ์ป่า การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน และการเกษตร)​
 2. พลังงานหมุนเวียน (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และความร้อนใต้พิภพ)​
 3. โครงการระดับชุมชน (ปรับปรุงเทคโนโลยีสำหรับเตาปรุงอาหาร การมีน้ำกินน้ำใช้ที่ปลอดภัย)​
 4. การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบหรืออุตสาหกรรม และชีวมวล)

ความยั่งยืนที่ Swarovski

การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบเป็นส่วนสำคัญของค่านิยมของเรามาตั้งแต่ปี 1895