Gratis standaardverzending vanaf EUR 75
Zoeken

Een reis naar duurzaamheid

Title:
We streven ernaar om onze producten steeds duurzamer te maken door afstand te nemen van het take-make-waste-model en het te vervangen door circulaire modellen en processen. We maken tijdens onze reis gebruik van ‘Life Cycle Assessements’ (LCA’s). Dit zijn wetenschappelijk gefundeerde hulpmiddelen waarmee de impact van een product op het milieu tijdens de levenscyclus bepaald kan worden. We meten onze voortgang aan de hand van een aantal principes om te garanderen dat we een verantwoorde impact kunnen maken.

Onze roadmap naar duurzame producten is gebaseerd op vier pijlers: Materialen en ingrediënten, Productie, Duurzaam ontwerp en Circulaire bedrijfsmodellen. Met trots lanceren we nieuwe producten die blijk geven van onze voortgang, waaronder ontwerpen die zijn vervaardigd met verantwoord verkregen en gerecyclede grondstoffen.

over

Reignited Crystals

Hoewel we ons best doen bij het vervaardigen van onze producten, houden we soms meer kristal over dan we nodig hebben. Deze kristallen zijn kostbare grondstoffen die we niet verloren willen laten gaan. Daarom bewaren we ongebruikte kristallen zo lang mogelijk en streven we ernaar om ze een nieuwe bestemming te geven, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Dankzij ons Reignited Crystals-programma geven we deze kostbare kristallen een nieuwe kans.

over

Gerecyclede metalen

Gerecyclede metalen worden verkregen door gebruikte metalen opnieuw te verwerken tot een nieuw materiaal, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Dit proces heeft grote voordelen op milieugebied omdat grondstoffen hergebruikt worden in plaats van nieuwe grondstoffen te verbruiken en zorgt voor een lagere CO2-uitstoot omdat er minder energie wordt verbruikt bij het opnieuw smelten van metalen dan bij het delven ervan. We streven ernaar om tegen 2030 al onze metalen op een verantwoorde en gerecyclede wijze te verkrijgen.

Duurzaamheid

Verantwoord handelen is al sinds 1895 verankerd in onze waarden