Ingyenes standard kiszállítás 20 000 Ft felett

REACH-tájékoztató

Title:

E tájékoztató célja, hogy válaszoljon azokra a kérdésekre, amelyeket fogyasztóink a REACH és a Swarovski kapcsán általában feltehetnek. Belső REACH-csapatunk múltbeli érdeklődések alapján dolgozta ki ezt a nyilatkozatot.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A REACH-RŐL
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és engedélyezéséről szóló 1907/2006/EK rendelet (REACH) egy 2007. június 1-jén hatályba lépett európai uniós rendelet, amely különböző intézkedéseket határoz meg egyes veszélyes vegyi anyagok használatának korlátozására, és szabályozza a fogyasztók ilyen vegyi anyagoknak való kitettségét. A REACH értelmében az EU-ban működő vállalatoknak különböző jogi kötelezettségeket kell teljesíteniük, így válaszolniuk kell a végfelhasználók arra vonatkozó kérdéseire, hogy egy listán szereplő bizonyos anyagok jelen vannak-e a Swarovski termékekben, és ha igen, elegendő információt kell nyújtaniuk a biztonságos használathoz. A Swarovski tisztában van azzal, hogy a REACH-nek való megfeleléshez számos intézkedést kell megtenni, és ennek megfelelően jár el.

AZ ÁRUCIKKBEN SZEREPLŐ ANYAGOKRA VONATKOZÓ BEJELENTÉS
A REACH szabályozza, hogy ha egy árucikk 0,1 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban tartalmaz úgynevezett különös aggodalomra okot adó anyagokat (SVHC), akkor az árucikk szállítója a fogyasztó kérésére köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani az árucikk biztonságos használatához szükséges információkat, beleértve legalább az árucikkben található SVHC nevét. A vonatkozó információkat 45 napon belül díjmentesen át kell adni. Az uniós jog szerinti SVHC-anyagok legfrissebb listája az ECHA honlapján található, és itt tekinthető meg .

A SWAROVSKI ÁRUCIKKEKRE VONATKOZÓ REACH-NYILATKOZAT
"2021. SZEPTEMBER

A SWAROVSKIT A MAI NAPIG EGYETLEN BESZÁLLÍTÓNK SEM ÉRTESÍTETTE ARRÓL, HOGY EGY SWAROVSKI ÁRUCIKK BÁRMELY ÖSSZETEVŐJE 0,1 TÖMEGSZÁZALÉKOT MEGHALADÓ KONCENTRÁCIÓBAN TARTALMAZNA BÁRMELY SVHC-T. MINDEN SWAROVSKI TERMÉKET MEGFELELŐ ÉS STATISZTIKAI VIZSGÁLATI PROGRAMNAK VETÜNK ALÁ, AMELY IGAZOLJA, HOGY A TERMÉK NEM TARTALMAZ 0,1 TÖMEGSZÁZALÉKOT MEGHALADÓ KONCENTRÁCIÓBAN SVHC-KET."
A Swarovski ezt a nyilatkozatot az SVHC-lista minden egyes módosításakor és az SVHC-kre vonatkozó minden új információ esetén haladéktalanul frissíti.
A Swarovski vállalja, hogy aktívan korlátozza a káros vegyi anyagok használatát minden termékében. A Swarovski szigorú ellenőrzést kíván fenntartani a felhasznált anyagok felett, ezért az iparágban élen jár a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó saját, szigorúbb globális szabványok bevezetésével. CLEAR elnevezésű programunk és szabványaink kötelezőek minden gyártóüzemünk és a Swarovski-termékeket gyártó valamennyi beszállítónk számára az egész világon. A REACH a CLEAR szerves részét képezi, és teljes mértékben figyelembe vesszük.
Amennyiben aggályát nem kezelnék megfelelően, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a reach.info@swarovski.com e-mail-címen 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS GYAKORI KÉRDÉSEK
MIT TESZ A SWAROVSKI, HOGY KÉSZEN ÁLLJON A REACH-RE?

A végrehajtásához szükséges tevékenységek már 2006 elején megkezdődtek, hogy a Swarovski megfelelően felkészült legyen a REACH-re. Szakértői csapatunk szorosan figyelemmel kíséri a REACH-et, és minden szükséges intézkedést megtesz, hogy biztosítsa a zökkenőmentes átmenetet a REACH-korszakba, elkerülve a szükségtelen fennakadásokat a Swarovski-árucikkek forgalmazásában és szállításában.

MIK AZOK AZ SVHC-K?
A különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC-k) olyan vegyi anyagok (vagy vegyi anyagok egy csoportjának részei), amelyek Európai Unión belüli felhasználását a REACH-rendelet alapján javasolták engedélyeztetni. Egy anyagnak az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által SVHC-ként való feltüntetése az első lépés a vegyi anyag felhasználásának korlátozására irányuló eljárásban. Az SVHC-k listáját rendszeresen frissítik.

A REACH A SWAROVSKINÁL
E tájékoztatás célja, hogy válaszoljon azokra a kérdésekre, amelyeket B2B-ügyfeleink (továbbfelhasználók) a REACH és a Swarovski kapcsán általában feltehetnek. Belső REACH-csapatunk múltbeli érdeklődések alapján dolgozta ki ezt a nyilatkozatot.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A REACH-RŐL
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és engedélyezéséről szóló 1907/2006/EK rendelet (REACH) 2007. június 1-jén lépett hatályba. A REACH értelmében az Európai Unióban működő vállalatoknak különböző jogi kötelezettségeket kell teljesíteniük, amelyek egyike szerint elegendő információt kell szolgáltatniuk az általuk szállított termékekben található egyes veszélyes vegyi anyagokról. A Swarovski tisztában van azzal, hogy a REACH-nek való megfeleléshez számos intézkedést kell megtenni, és ennek megfelelően jár el.

AZ ÁRUCIKKBEN SZEREPLŐ ANYAGOKRA VONATKOZÓ BEJELENTÉS
A REACH szabályozza, hogy ha egy árucikk 0,1 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban tartalmaz úgynevezett különös aggodalomra okot adó anyagokat (SVHC), akkor a szóban forgó árucikk szállítója köteles a címzett rendelkezésére bocsátani az árucikk biztonságos használatához szükséges információkat, beleértve legalább az árucikkben található SVHC nevét. Ezeket az információkat díjmentesen kell nyújtani. Az uniós jog szerinti SVHC-anyagok legfrissebb listája az ECHA weboldalán található, amely itt érhető el.

A SWAROVSKI ÁRUCIKKEKRE VONATKOZÓ REACH-NYILATKOZAT
"2021. SZEPTEMBER

A SWAROVSKIT A MAI NAPIG EGYETLEN BESZÁLLÍTÓNK SEM ÉRTESÍTETTE ARRÓL, HOGY EGY SWAROVSKI ÁRUCIKK BÁRMELY ÖSSZETEVŐJE 0,1 TÖMEGSZÁZALÉKOT MEGHALADÓ KONCENTRÁCIÓBAN TARTALMAZNA SVHC-T. MINDEN SWAROVSKI TERMÉKET MEGFELELŐ ÉS STATISZTIKAI VIZSGÁLATI PROGRAMNAK VETÜNK ALÁ, AMELY IGAZOLJA, HOGY A TERMÉK NEM TARTALMAZ 0,1 TÖMEGSZÁZALÉKOT MEGHALADÓ KONCENTRÁCIÓBAN SVHC-KET."
A Swarovski ezt a nyilatkozatot az SVHC-lista minden egyes módosításakor és minden olyan új információ esetén haladéktalanul frissíti, amely hatással lehet az SVHC-kkel kapcsolatos kockázatkezelésre. Amennyiben egy Swarovski-árucikkben található anyagot felveszik az SVHC-listára, a Swarovski saját kezdeményezésére ingyenesen értesítést küld az érintett termékek valamennyi általa ismert közvetlen címzettjének.
A Swarovski vállalja, hogy aktívan korlátozza a káros vegyi anyagok használatát minden termékünkben. Tekintettel a mai ellátási láncok összetettségére és a felhasznált anyagok szigorú ellenőrzése iránti elkötelezettségre, a Swarovski az iparágban élen jár a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó saját, globális szabványok bevezetésével. CLEAR elnevezésű globális programunk és ennek szabványai kötelezőek minden gyártóüzemünk és a Swarovski-termékeket gyártó valamennyi beszállítónk számára az egész világon. A REACH a CLEAR programunk szerves részét képezi, és teljes mértékben figyelembe vesszük.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS GYAKORI KÉRDÉSEK
MIT TESZ A SWAROVSKI, HOGY VÉGREHAJTSA A REACH-ET?
A végrehajtásához szükséges tevékenységek már 2006 elején megkezdődtek, hogy a Swarovski megfelelően felkészült legyen a REACH-re. Szakértői csapatunk szorosan figyelemmel kíséri a REACH-et, és minden szükséges intézkedést megtesz, hogy biztosítsa a zökkenőmentes átmenetet a REACH-korszakba, elkerülve a szükségtelen fennakadásokat a Swarovski-árucikkek forgalmazásában és szállításában.

A SWAROVSKI REGISZTRÁLTATJA-E A TERMÉKEMBEN LÉVŐ ANYAGOKAT?
A Swarovski szükség esetén minden, az Európai Unióban gyártott vagy az Európai Unióba importált anyagot regisztráltat. Az EU-ban beszerzett vegyi anyagok és árucikkek esetében a Swarovski továbbfelhasználó. Ezért igyekszünk kommunikálni a beszállítóinkkal a kulcsfontosságú nyersanyagok támogatása érdekében, és hogy gyártási folyamatainkat ez ne befolyásolja. Nem tudjuk azonban garantálni, hogy beszállítóink minden terméküket regisztráltatják és figyelembe veszik felhasználásainkat. Amennyiben problémák merülnek fel az ellátási láncban, megoldásuk érdekében a Swarovski szorosan együtt fog működni a beszállítóival, mivel ez minden érintett fél közös érdeke.

MI AZ A TOVÁBBFELHASZNÁLÓ?
A továbbfelhasználó a gyártó vagy az importőr kivételével bármely, a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki ipari vagy szakmai tevékenysége során egy anyagot önmagában vagy egy készítményben felhasznál. A forgalmazó vagy a fogyasztó nem minősül továbbfelhasználónak.

MIT KELL TENNEM SWAROVSKI ÁRUCIKKEK TOVÁBBFELHASZNÁLÓJAKÉNT?
Egy adott vegyi anyag felhasználásának kockázatértékelése központi szerepet játszik a REACH koncepcióban, és megköveteli a szállító és a továbbfelhasználó közötti információcserét. A Swarovski általában nagyon jól ismeri termékeinek a továbbfelhasználók általi tipikus alkalmazásait, amennyiben ezeket a cikkeket rendeltetésszerűen használják. Igény esetén a Swarovski időben kikéri valamennyi szükséges információt a továbbfelhasználóitól, amennyiben erre szükség lesz. Általánosságban elmondható, hogy jelenleg nincs szükség azonnali intézkedésére.
Abban az esetben, ha árucikkeinket olyan módon használja fel, amely ellentétes azzal, amire azokat kifejezetten kifejlesztették, vagy olyan módon, amelyről feltevése szerint nincs tudomásunk, kérjük, hogy az ellátási láncban való kommunikáción keresztül értesítsen minket.

MIK AZOK AZ SVHC-K?
"Szeretnénk tájékoztatni, hogy egy anyag különös aggodalomra okot adó anyagként (SVHC) való azonosítása többlépcsős folyamat:
•    Egy EU-tagállam dokumentumot dolgoz ki, amelyben részletezi, hogy miért véli úgy, hogy egy veszélyes anyag „különös aggodalomra” ad okot. Ez a munka általában nem nyilvános, hanem csak a tagállam illetékes hatóságának kezdeményezésére történik.
•    Az ECHA ezután összegyűjti ezeket a dokumentumokat, és „konzultációként” közzéteszi a honlapján (lásd itt). Ez évente többször is megtörténik. A konzultáció végén konszenzus születik arról, hogy egy adott anyagot felvesznek vagy nem vesznek fel az SVHC-listára."

HOL TALÁLHATOM MEG AZ SVHC-K LEGÚJABB LISTÁJÁT?
Az ECHA az aktuális SVHC-listát a honlapján teszi közzé. Az úgynevezett szereplő anyagok száma folyamatosan növekszik, és a legfrissebb változatot itt teszik közzé