Αναζήτηση
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
 
 
1.1. Δυνατότητα εφαρμογής
1.2. Συμβαλλόμενο μέρος
1.3. Τροποποίηση των ΓΟΠ
 
2.1. Πρόσκληση 
2.2. Διαδικασία εγγραφής
2.3. Στάδια υποβολής παραγγελίας
 
3.1. Γενική διαθεσιμότητα
3.2. Κλικ & Κράτηση
3.3. Αγορά online & Παραλαβή από κατάστημα
3.4. Κλικ & Παραλαβή
 
4.1. Τιμές προϊόντων
4.2. Λανθασμένη τιμολόγηση
4.3. Αλλαγές στην τιμολόγηση
 
5.1. Συνολική τιμή
5.2. Μέθοδοι πληρωμής
5.3. Χρέωση 
5.4. Προϋποθέσεις πληρωμής
5.5. Συγκαταθέσεις
5.6. Νόμισμα
 
6.1. Παράδοση
6.2. Παρακράτηση κυριότητας
 
7.1. Διαδικασία ακύρωσης
7.2. Συνέπειες της ακύρωσης
 
 
 
 
11. 1. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε αυτήν τη σύμβαση σε κάποιον άλλο
11.2. Χρειάζεστε τη συγκατάθεσή μας για να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας σε κάποιον άλλο
11.3. Κανείς άλλος δεν έχει δικαιώματα δυνάμει των παρόντων ΓΟΠ 
11.4. Εάν μέρος των παρόντων ΓΟΠ κριθεί παράνομο από δικαστήριο, οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν να ισχύουν
11.5. Ακόμα και αν καθυστερήσουμε την εφαρμογή των παρόντων ΓΟΠ, μπορούμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας μεταγενέστερα
11.6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
11.7. Ποιοι νόμοι ισχύουν για τους παρόντες ΓΟΠ και πού μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή
 
 
 
 
 
1.1. Δυνατότητα εφαρμογής
 
Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις  και τυχόν πολιτικές ή έγγραφα προς τα οποία παρέχεται σύνδεσμος στο παρόν (εφεξής, «ΓΟΠ») ισχύουν για όλες τις παραγγελίες μέσω του ιστότοπου https://www.swarovski.com/, των ιστοτόπων και εφαρμογών για κινητές συσκευές που ανήκουν ή/και λειτουργούν με ευθύνη ή για λογαριασμό της Swarovski Crystal Online AG ή/και όλων των άλλων νομικών οντοτήτων του Ομίλου Εταιρειών Swarovski, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον αντίστοιχο ιστότοπο (εφεξής, οι «Ιστότοποι»). Η Swarovski Crystal Online AG ή/και όλες οι άλλες νομικές οντότητες του Ομίλου Εταιρειών Swarovski θα αναφέρονται εφεξής ως «Swarovski» / εμείς / εμάς / μας”. 
 
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες ΓΟΠ πριν παραγγείλετε Προϊόντα (όπως ορίζονται παρακάτω) από τους Ιστότοπους. Παραγγέλνοντας τα Προϊόντα μας, δηλώνετε ότι συναινείτε και θα συμμορφώνεστε με:
 
α. Τους παρόντες ΓΟΠ
β. τους Όρους Χρήσης των Ιστότοπών μας, και
 
και βεβαιώνετε ότι είσαστε ικανός/ή να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμβάσεις και ότι έχετε την απαιτούμενη ηλικία στη χώρα σας για να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμβάσεις. Εάν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι δεν πληροίτε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την παραγγελία σας.
 
1.2. Συμβαλλόμενο μέρος
 
Οι Ιστότοποι για την πώληση αγαθών μέσω του Διαδικτύου λειτουργούν με ευθύνη της:
 
Swarovski Crystal Online AG
Alte Landstrasse 411
8708 Männedorf
Ελβετία
 
Αριθμός μητρώου εταιρειών: Handelsregister Zurich, HRB CH-020.3.023.942-2 
Αριθμός μητρώου ΦΠΑ στην Ελβετία: 231'288
 
Νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο: Michele Molon
 
Στην απίθανη περίπτωση που έχετε παράπονα σχετικά με Προϊόντα που αγοράσατε από τους Ιστότοπους ή σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε αξιώσεις νόμιμης εγγύησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παραπάνω διεύθυνση ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας μέσω email, στη διεύθυνση: Customer_Service_GR@Swarovski.com.
 
Εάν επιλέξετε έναν προορισμό αποστολής στο Ηνωμένο Βασίλειο ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας ενημερώνουμε ότι θα ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις της αντίστοιχης χώρας για την αγορά σας και τη χρήση των Ιστοτόπων. Ένας σύνδεσμος προς τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις θα εμφανίζεται στους Ιστότοπους της αντίστοιχης χώρας και στη σελίδα ολοκλήρωσης αγορών. Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι η διεύθυνση τιμολογίου πρέπει να είναι στη χώρα του προορισμού παράδοσης.
 
1.3. Τροποποίηση των ΓΟΠ
 
Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στους ΓΟΠ ανά πάσα στιγμή και οποιεσδήποτε αλλαγές θα είναι αποτελεσματικές από τη δημοσίευση των νέων ΓΟΠ στους Ιστότοπους. Εσείς και οποιαδήποτε σύμβαση πώλησης μεταξύ μας, θα υπόκειται στην έκδοση των ΓΟΠ που ισχύουν τη στιγμή που παραγγέλνετε Προϊόντα από τους Ιστότοπους.
 
 
 
2.1. Πρόσκληση
 
Λάβετε υπόψη ότι όλα τα Προϊόντα που προσφέρονται στους Ιστότοπους αποτελούν πρόσκληση για αγορά μόνο και δεν αποτελούν προσφορά ή μονομερή σύμβαση πώλησης από την πλευρά μας. 
 
Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία Ολοκλήρωσης Αγορών και κάνοντας κλικ στο κουμπί «ΑΓΟΡΑ ΤΩΡΑ», παρέχετε μια δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης αγοράς, εντούτοις, όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται από εσάς υπόκεινται στην αποδοχή από εμάς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. 
 
Έχουμε το δικαίωμα να μην δεχτούμε την παραγγελία σας κατά τη διακριτική μας ευχέρεια για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να φέρουμε ευθύνη και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Παραδείγματα των περιπτώσεων κατά τις οποίες ενδέχεται να μην δεχτούμε την παραγγελία σας περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:
 
α) μη διαθεσιμότητα των Προϊόντων που εμφανίζονται στους Ιστότοπους
β) λανθασμένη τιμολόγηση των Προϊόντων στους Ιστότοπους,
γ) λανθασμένη περιγραφή των Προϊόντων στους Ιστότοπους,
δ) αν δεν μπορούμε να λάβουμε έγκριση της πληρωμής σας,
ε) αν λάβουμε αρνητική αναφορά πιστοληπτικής ικανότητας,
στ) αν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι παραβιάζετε τους ΓΟΠ,
ζ) αν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι εμπλέκεστε σε δόλιες ή εγκληματικές δραστηριότητες οποιουδήποτε είδους,
η) αν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι δεν είστε καταναλωτής αλλά εμπορικός αγοραστής.
 
Αν δεν μπορούμε να δεχτούμε την παραγγελία σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και δεν θα χρεωθείτε για το Προϊόν.
 
2.2. Διαδικασία εγγραφής
 
α) Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την «Ολοκλήρωση Αγορών ως επισκέπτης» ή να κάνετε εγγραφή. Η διαφορά μεταξύ των δύο επιλογών είναι ότι όταν επιλέγετε την «Εγγραφή» θα έχετε τα στοιχεία σας καταχωρισμένα για την επόμενη φορά που θέλετε να αγοράσετε ένα Προϊόν και δεν θα χρειάζεται να εισάγετε ξανά τα στοιχεία. Και οι δύο επιλογές απαιτούν ορισμένα υποχρεωτικά πεδία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου) σε μια φόρμα παραγγελίας. Όταν επιλέγετε την «Εγγραφή» μπορεί να σας ζητήσουμε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία σας την επόμενη φορά που θέλετε να αγοράσετε ένα Προϊόν. 
 
Αυτό υπόκειται στην αυστηρή προϋπόθεση ότι θα έχετε την ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας διατηρείται πάντα ασφαλής και εμπιστευτικός. Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις οδηγίες ασφαλείας ή/και τις συστάσεις που σας δίνουμε και να μας ενημερώσετε αμέσως εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας ή εάν ο κωδικός πρόσβασής σας καταστεί διαθέσιμος σε μη εξουσιοδοτημένο άτομο.
 
Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων και ένδικων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στους Ιστότοπους χωρίς να φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς, εάν κατά την εύλογη γνώμη μας αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη για την προστασία των Ιστοτόπων.
 
Συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο που παρέχετε κατά την εγγραφή σας στους Ιστότοπους δεν είναι παραπλανητικό και είναι αληθές, ακριβές και πλήρες από κάθε άποψη και ότι θα ειδοποιήσετε την Εξυπηρέτηση Πελατών μας μέσω email στη διεύθυνση Customer_Service_GR@Swarovski.com για οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτό το περιεχόμενο. 
 
β) Σε περίπτωση που λόγω παρατεταμένης αδράνειας δεν μπορείτε να συνδεθείτε στους Ιστότοπους, τα επιλεγμένα Προϊόντα σας ενδέχεται να χαθούν. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να εισάγετε ξανά την επιλογή σας. Λάβετε υπόψη ότι τα Προϊόντα στο καλάθι αγορών σας και στη λίστα επιθυμιών σας δεν είναι δεσμευμένα και ενδέχεται να αγοραστούν από άλλους πελάτες ή/και να αφαιρεθούν από το καλάθι αγορών σας.
 
2.3. Στάδια υποβολής παραγγελίας
 
Δεν υφίσταται δεσμευτική σύμβαση αγοράς έως ότου δεχτούμε την παραγγελία σας, όπως αναφέρεται στην ενότητα 2.3. (ζ) παρακάτω
 
Συμφωνείτε ότι αφότου κάνετε κλικ στο κουμπί «ΑΓΟΡΑ ΤΩΡΑ», οι παραγγελίες σας στους Ιστότοπους αποτελούν δεσμευτικές προσφορές για την αγορά των Προϊόντων που αναγράφονται στο καλάθι αγορών σας από εμάς, βάσει των παρόντων ΓΟΠ (εφεξής, «Προϊόν» ή «Προϊόντα»).
 
Στάδια μέχρι την αποδοχή της παραγγελίας σας:
 
α) Αφού επιλέξετε ένα Προϊόν και το τοποθετήσετε στο καλάθι αγορών σας θα κατευθυνθείτε στη σελίδα πληρωμής και Ολοκλήρωσης Αγορών (εφεξής, «Ολοκλήρωση Αγορών»). Αφού επιλέξετε μια μέθοδο πληρωμής και παράδοσης θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κουμπί «ΑΓΟΡΑ ΤΩΡΑ» στο τέλος της διαδικασίας Ολοκλήρωσης Αγορών.  Κάνοντας κλικ στο κουμπί «ΑΓΟΡΑ ΤΩΡΑ», υποβάλλετε μια δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη μιας σύμβασης αγοράς.
β) Πριν υποβάλετε την παραγγελία σας, θα σας δοθεί η ευκαιρία να ελέγξετε την επιλογή σας, να ελέγξετε τη συνολική τιμή της παραγγελίας σας, να διορθώσετε τυχόν λάθη στα εισαχθέντα στοιχεία και να επιλέξετε μια μέθοδο πληρωμής και παράδοσης.
γ) Η διαθεσιμότητα, οι τιμές και οι επιλογές παράδοσης των Προϊόντων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον προορισμό παράδοσης.
δ) Οι παραλλαγές τόσο στις διαδικασίες κατασκευής που χρησιμοποιούμε όσο και στις ιδιότητες προβολής του εξοπλισμού υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την προβολή των Ιστότοπων ενδέχεται να επηρεάσουν τα χρώματα των Προϊόντων που εμφανίζονται στους Ιστότοπους και τα Προϊόντα που σας παραδίδονται μπορεί να διαφέρουν ως προς την εμφάνιση σε δευτερεύοντα σημεία. Ενδέχεται επίσης να κάνουμε μικρές αλλαγές στα Προϊόντα, ώστε να αντικατοπτρίζουν αλλαγές στη σχετική νομοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις.
ε) Δεν δεχόμαστε παραγγελίες σε περίπτωση που η αντίστοιχη διεύθυνση παράδοσης που δηλώνετε είναι η διεύθυνση μιας οντότητας ή ενός ατόμου που παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων. Σε περίπτωση που αποδεχτούμε μια παραγγελία και στη συνέχεια αντιληφθούμε ότι η αντίστοιχη διεύθυνση παράδοσης για την εν λόγω παραγγελία είναι η διεύθυνση μιας οντότητας ή ενός ατόμου που παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων, θα έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε αυτήν την παραγγελία κατόπιν ειδοποίησης προς εσάς μέσω email ή τηλεφώνου.
στ) Μετά την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς σας σε εμάς, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης της παραγγελίας με τη διεύθυνση χρέωσης και παράδοσης, τον αριθμό παραγγελίας, τις λεπτομέρειες των Προϊόντων που επιλέξατε, την τελική τιμή και τον τρόπο αποστολής. Αυτό το email δεν αποτελεί αποδοχή της προσφοράς/παραγγελίας σας, αλλά αποκλειστικά επιβεβαίωση ότι έχουμε λάβει την παραγγελία σας.
ζ) Η αποδοχή της προσφοράς/παραγγελίας σας και η σύναψη σύμβασης αγοράς δηλώνεται με: 
 
(α) ένα email που επιβεβαιώνει ότι τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν έχουν αποσταλεί, ή
(β) σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την επιλογή «Κλικ και Παραλαβή» – εφόσον η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη - (όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.4.), σας έχουμε στείλει ένα email που επιβεβαιώνει ότι τα Προϊόντα έχουν αποσταλεί στο αντίστοιχο κατάστημα Swarovski και μπορείτε να τα παραλάβετε εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αυτού του email επιβεβαίωσης, ή 
(γ) σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την επιλογή «Κλικ και Κράτηση» – εφόσον η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη - (όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.2.), σας έχουμε στείλει ένα email που επιβεβαιώνει ότι τα Προϊόντα έχουν κρατηθεί στο αντίστοιχο κατάστημα Swarovski και να μας επισκεφθείτε εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών για να αγοράσετε το Προϊόν στο κατάστημα Swarovski, ή
(δ) σε περίπτωση που μπορέσατε να επιλέξετε την επιλογή «Αγορά online και Παραλαβή από κατάστημα» για ένα Προϊόν - εφόσον η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη - (όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.3.), σας έχουμε στείλει ένα email που επιβεβαιώνει ότι μπορείτε τώρα να παραλάβετε τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν από το καθορισμένο κατάστημα Swarovski. 
 
Όταν παραλαμβάνετε Προϊόντα που έχετε αγοράσει μέσω «Κλικ και Παραλαβή» ή «Αγορά online και Παραλαβή από κατάστημα», μπορεί να χρειαστεί να φέρετε στο κατάστημα Swarovski ένα πρωτότυπο αποδεικτικό της ταυτότητάς σας με φωτογραφία (όπως διαβατήριο ή ταυτότητα) μαζί με την κάρτα πληρωμής σας που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της παραγγελίας (εφόσον ισχύει).
 
Αν αλλάξετε γνώμη μετά την αγορά του(των) Προϊόντος(ων), διαβάστε στην ενότητα 7 τα δικαιώματά σας για την επιστροφή του Προϊόντος και την επιστροφή των χρημάτων σας.
 
Λάβετε υπόψη ότι η επιλογή παραλαβής Προϊόντων από ένα κατάστημα Swarovski είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες από συγκεκριμένα καταστήματα Swarovski.
 
Λάβετε υπόψη ότι μετά την υποβολή της παραγγελίας σας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ή να ακυρώσουμε την παραγγελία σας. Αν θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας μέσω email: Customer_Service_GR@Swarovski.com.
 
 
 
3.1. Γενική διαθεσιμότητα
 
Τα Προϊόντα είναι διαθέσιμα εφόσον υπάρχουν σε απόθεμα. Το επίπεδο διαθεσιμότητας αποθεμάτων που εμφανίζεται θα ενημερώνεται τακτικά, αλλά δεν εγγυάται ότι το Προϊόν που ελέγχεται θα είναι διαθέσιμο όταν επισκέπτεστε το καθορισμένο κατάστημα Swarovski (εάν ισχύει για την επιλογή που έχετε επιλέξει). Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στους Ιστότοπους ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση (αλλά αυτές οι αλλαγές δεν θα ισχύουν για Προϊόντα για τα οποία έχετε υποβάλει παραγγελία). Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να περιορίσουμε τον αριθμό Προϊόντων που μπορούν να πωληθούν σε εσάς.
 
Στην απίθανη περίπτωση κατά την οποία τα Προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα, θα σας ειδοποιήσουμε στη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας και θα σας επιστραφούν τα χρήματα μέσω της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των Προϊόντων. 
 
Δεν φέρουμε ευθύνη εάν ορισμένα Προϊόντα δεν υπάρχουν σε απόθεμα ή δεν είναι διαθέσιμα. 
 
3.2. Κλικ και Κράτηση
 
Μπορεί να σας δώσουμε την επιλογή να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα ορισμένων Προϊόντων και να κάνετε κράτηση Προϊόντων σε συγκεκριμένα καταστήματα Swarovski μέσω των Ιστότοπων («Κλικ και Κράτηση»). Εάν το Προϊόν είναι διαθέσιμο, θα κρατηθεί για εσάς για δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή της ειδοποίησης σε εσάς, σύμφωνα με την ενότητα 2.3. ζ), (γ). Μπορείτε να αγοράσετε το Προϊόν στο αντίστοιχο κατάστημα Swarovski. Οι τιμές στα καταστήματα Swarovski μπορεί να διαφέρουν από τις τιμές που εμφανίζονται στους Ιστότοπους.
 
3.3. Αγορά online & Παραλαβή από κατάστημα
 
Μπορεί να σας δώσουμε την επιλογή (εάν ισχύει στη χώρα σας) να αγοράσετε ένα Προϊόν online και να το παραλάβετε την ίδια εργάσιμη ημέρα από ένα καθορισμένο κατάστημα Swarovski («Αγορά online και Παραλαβή από κατάστημα»). Εάν δεν παραλάβετε την παραγγελία εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την αποστολή του email επιβεβαίωσης, σύμφωνα με την ενότητα 2.3. ζ), (δ), θα θεωρήσουμε ότι δεν την θέλετε, θα ακυρώσουμε την παραγγελία και θα εφαρμοστεί η πρόβλεψη της ενότητας 7.2.
 
3.4. Κλικ και Παραλαβή
 
Μπορεί να σας δώσουμε την επιλογή να αγοράσετε ένα Προϊόν online και να το παραλάβετε από ένα καθορισμένο κατάστημα Swarovski («Κλικ και Παραλαβή»). Εάν δεν παραλάβετε την παραγγελία εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την αποστολή του email επιβεβαίωσης, σύμφωνα με την ενότητα 2.3. ζ), (β), θα θεωρήσουμε ότι δεν την θέλετε, θα ακυρώσουμε την παραγγελία και θα εφαρμοστεί η πρόβλεψη της ενότητας 7.2.
 
 
 
4.1. Τιμές Προϊόντων
 
Όλες οι τιμές των Προϊόντων στους Ιστότοπους είναι οι τιμές μόνο για τα Προϊόντα. Περιλαμβάνουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ (ή άλλους φόρους επί των πωλήσεων) αλλά δεν περιλαμβάνουν τη χρέωση παράδοσης (κατά περίπτωση). Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές και τους χρόνους αποστολής, την προγραμματισμένη παράδοση και τις περιοχές που εξαιρούνται από την παράδοση.
 
Η συνολική τιμή της παραγγελίας σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρεπόμενων εξόδων και των εξόδων παράδοσης, θα εμφανίζεται στο τέλος της διαδικασίας Ολοκλήρωσης Αγορών. Επιβεβαιώνοντας την παραγγελία, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την τιμή των Προϊόντων. Η τιμή δεν μπορεί να προσαρμοστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ολοκλήρωσης Αγορών.
 
Προσοχή: Όλες οι παραγγελίες υποβάλλονται στη Swarovski Crystal Online AG, η οποία είναι ελβετική οντότητα, συνεπώς ο εκδότης της κάρτας σας ή ο πάροχος τρόπου πληρωμής μπορεί να εφαρμόσει άλλες διεθνείς τραπεζικές χρεώσεις. Επιπλέον, εάν η πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα ή άλλη μέθοδος πληρωμής δεν εκφράζεται στο νόμισμα της αγοράς σας, η τελική τιμή θα χρεωθεί στο νόμισμα της κάρτας σας. Αυτή θα υπολογιστεί και θα χρεωθεί από τον εκδότη της κάρτας σας. Η Swarovski δεν έχει κανέναν έλεγχο επί αυτών των χρεώσεων και δεν μπορεί να προβλέψει το ποσό. Επικοινωνήστε με την εκδότρια τράπεζά σας για περισσότερες πληροφορίες πριν υποβάλετε την παραγγελία σας.
 
4.2. Λανθασμένη τιμολόγηση
 
Λάβετε υπόψη ότι εάν η σωστή τιμή ενός Προϊόντος είναι χαμηλότερη από την τιμή που αναφέρεται στους Ιστότοπους, με την επιφύλαξη του δικαιώματός μας να απορρίψουμε μια παραγγελία σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΠ, θα χρεώσουμε το χαμηλότερο ποσό και θα σας στείλουμε το Προϊόν.
 
Εάν η σωστή τιμή ενός Προϊόντος είναι υψηλότερη από την τιμή που αναφέρεται στους Ιστότοπους, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, για να ζητήσουμε τις οδηγίες σας προτού αποδεχτούμε την παραγγελία σας. Εάν αποδεχτούμε και επεξεργαστούμε την παραγγελία σας σε περίπτωση που ένα σφάλμα τιμολόγησης είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και θα μπορούσε εύλογα να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμολόγηση, ενδέχεται να καταγγείλουμε τη σύμβαση, να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που έχετε καταβάλει και να απαιτήσουμε την επιστροφή των Προϊόντων που σας παρασχέθηκαν.
 
4.3. Αλλαγές στην τιμολόγηση
 
Ενδέχεται να αλλάξουμε τις τιμές των Προϊόντων που αναφέρονται στους Ιστότοπους ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία ειδοποίηση, αλλά τέτοιες αλλαγές δεν θα ισχύουν για Προϊόντα για τα οποία έχετε υποβάλει παραγγελία. 
 
 
 
5.1. Συνολική τιμή
 
Η συνολική τιμή για την παραγγελία σας θα είναι η τιμή αγοράς των Προϊόντων που έχετε επιλέξει, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν πρόσθετων εξόδων (π.χ. έξοδα παράδοσης κ.λπ.). Μάθετε περισσότερα για τις επιλογές και τους χρόνους αποστολής, την προγραμματισμένη παράδοση και τις περιοχές που εξαιρούνται από την παράδοση.
 
Η συνολική τιμή για τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν είναι πληρωτέα όταν υποβάλλετε την παραγγελία σας μέσω των Ιστοτόπων. 
 
5.2. Μέθοδοι πληρωμής 
 
Η πληρωμή μπορεί να γίνει με:
 
α) Πιστωτική/χρεωστική κάρτα
Εάν πληρώνετε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα (εισάγοντας τα στοιχεία πληρωμής σας στους Ιστότοπους του αντίστοιχου παρόχου πληρωμής), διατηρούμε το δικαίωμα επικύρωσης του ονόματος, της διεύθυνσης και άλλων προσωπικών στοιχείων που παρέχετε κατά τη διαδικασία παραγγελίας σε κατάλληλες βάσεις δεδομένων τρίτων. Παρέχοντας τέτοια στοιχεία πληρωμής, συναινείτε στη διενέργεια αυτών των ελέγχων. Λάβετε υπόψη ότι αυτό γίνεται μόνο για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας. Δεν πραγματοποιείται πιστωτικός έλεγχος και δεν επηρεάζεται η πιστοληπτική σας ικανότητα. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε θα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σε αυστηρή συμμόρφωση με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και την Πολιτική Απορρήτου μας.
 
Βεβαιώνετε ότι η χρησιμοποιούμενη πιστωτική/χρεωστική κάρτα είναι δική σας και ότι όλα τα σχετικά στοιχεία που παρέχετε σε εμάς συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος και της διεύθυνσης είναι πλήρη, σωστά και ακριβή. Βεβαιώνετε επίσης ότι η πιστωτική/χρεωστική κάρτα είναι έγκυρη και τα εισαχθέντα στοιχεία πληρωμής είναι σωστά. Εάν το ίδρυμα που εξέδωσε την πιστωτική κάρτα αρνείται να εγκρίνει την πληρωμή σε εμάς, δεν θα δεχτούμε την παραγγελία σας και δεν φέρουμε ευθύνη για καθυστερήσεις ή για αδυναμία παράδοσης και δεν υποχρεούμαστε να σας γνωστοποιήσουμε τον λόγο της άρνησης.
 
Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν χρεώσεις ή άλλα ποσά που ενδέχεται να επιβληθούν από τον εκδότη της κάρτας ή την τράπεζά σας ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας από εμάς της πληρωμής με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα σύμφωνα με την παραγγελία σας.
 
Εάν η πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα δεν εκφράζεται στο νόμισμα της αγοράς που αναφέρεται στους Ιστότοπους, η τελική τιμή ενδέχεται να χρεωθεί στο νόμισμα της κάρτας ή του λογαριασμού σας. Αυτή η τελική τιμή υπολογίζεται και χρεώνεται από τον εκδότη της κάρτας σας ή την τράπεζά σας και ως εκ τούτου δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε κόστος, δαπάνη, χρέωση ή άλλη επιβάρυνση που ενδέχεται να υποστείτε λόγω της χρέωσης από τον εκδότη της κάρτας σας σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της αγοράς σας που εμφανίζεται στους Ιστότοπους.
 
β) PayPal
Αν πληρώσετε με χρήση PayPal, η Πολιτική Απορρήτου της PayPal που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της PayPal θα ισχύει επίσης. Αυτή καθορίζει με ποιον τρόπο η PayPal συλλέγει, διατηρεί, κοινοποιεί και διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της PayPal.
 
γ) Klarna
Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να προσφέρουμε την Klarna ως μέθοδο πληρωμής. Ανάλογα με τους τοπικούς Ιστότοπους, μπορεί να έχετε την επιλογή να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά προϊόντα της Klarna. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Klarna να καθορίσει εάν δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε την Klarna ως μέθοδο πληρωμής και να προσαρμόσει τις επιλογές πληρωμής για εσάς. Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Klarna εδώ. Λάβετε υπόψη ότι δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για τη χρήση από εσάς της Klarna ως μέθοδο πληρωμής.
 
Για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε την Klarna ως μέθοδο πληρωμής, πρέπει να διαβιβάσουμε στην Klarna τα προσωπικά στοιχεία σας (όνομα, διεύθυνση χρέωσης και αποστολής, email, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή κάρτας, προσωπικό αριθμό ταυτότητας και στοιχεία παραγγελίας). Τα προσωπικά δεδομένα σας εξετάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πολιτική Απορρήτου μας και τη δήλωση απορρήτου της Klarna
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Klarna κάντε κλικ εδώ.
 
δ) Αγορά έναντι λογαριασμού / Πληρωμή με δόσεις
Για τους πελάτες από ορισμένες χώρες (Αυστρία, Λιχτενστάιν, Ελβετία) προσφέρουμε την επιλογή της Αγοράς έναντι λογαριασμού / Πληρωμής με δόσεις.
 
*Με σκοπό να προσφέρουμε τη μέθοδο πληρωμής Αγορά έναντι λογαριασμού / Πληρωμή με δόσεις, συνεργαζόμαστε με την «payolution GmbH», Am Euro Platz 2, 1120 Wien, Αυστρία, (εφεξής, «payolution») και την «net-m privatbank 1891 AG», Odeonsplatz 18, 80539 Munich, Γερμανία (εφεξής, «Τράπεζα»), δια της οποίας γίνεται εκχώρηση της αξίωσης στην Τράπεζα και ισχύουν τα κάτωθι:
 
(α) Οι επιλογές Αγοράς έναντι λογαριασμού και Πληρωμής με δόσεις επιτρέπονται μόνο στους πελάτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Με αυτήν την υπηρεσία, μπορείτε να αγοράσετε αγαθά μέσω του Διαδικτύου και θα χρειαστεί να πληρώσετε μόνο αφού λάβετε τα αγαθά και το τιμολόγιο ή μπορείτε επίσης να πληρώσετε εύκολα με δόσεις.
(β) Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται μεταξύ εσάς και εμάς. Η εκτέλεση της σύμβασης αγοράς υπόκειται επίσης στους παρόντες ΓΟΠ. Ειδικότερα, εξακολουθούμε να έχουμε την ευθύνη για τις γενικές ερωτήσεις σας (π.χ. για Προϊόντα, χρόνους παράδοσης, αποστολή, επιστροφές, παράπονα, αξιώσεις εγγύησης, υπαναχώρηση από τη σύμβαση, κ.λπ.). Όταν επιλέγετε να πληρώσετε έναντι λογαριασμού ή με δόσεις, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις στην ενότητα 5.2. δ) θα ισχύουν επιπλέον των ΓΟΠ στους οποίους συμφωνείτε μαζί μας στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς.
(γ) Για την ολοκλήρωση μιας Αγοράς έναντι λογαριασμού ή Πληρωμής με δόσεις, θα εκχωρήσουμε την αξίωσή μας έναντι εσάς για την πληρωμή της τιμής αγοράς στην Τράπεζα. Σας γνωστοποιούμε δια του παρόντος την εν λόγω εκχώρηση αξίωσης. Για την πλήρη εξόφληση των χρεών, όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται στην Τράπεζα στον λογαριασμό που έχετε υποδείξει για τον σκοπό αυτό. Τα Προϊόντα θα παραμείνουν στην κυριότητα της Τράπεζας μέχρι την αποπληρωμή.
(δ) Η payolution GmbH (www.payolution.com) ενεργεί ως ο πάροχος τεχνικών υπηρεσιών και ο πάροχος υπηρεσιών επαλήθευσης της πιστοληπτικής σας ικανότητας για Αγορά έναντι λογαριασμού ή Πληρωμή με δόσεις.
 
Τρόποι πληρωμής και επιτόκια
 
(α) Όσον αφορά την Πληρωμή με δόσεις, μπορείτε να ενημερωθείτε για όλους τους σημαντικούς συμβατικούς όρους στη φόρμα εισαγωγής δεδομένων μας και στο ενημερωτικό σημείωμα που σας παρασχέθηκε στη συνέχεια για αποθήκευση, όπως απαιτείται από τις υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης της οδηγίας 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστεως. Αυτή η ενημέρωση σας παρέχεται και ηλεκτρονικά σε αποθηκεύσιμη μορφή μετά τη σύναψη της σύμβασης.
(β) Εάν υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς βάσει ειδικής συμφωνίας μαζί μας ή βάσει νόμιμων διατάξεων, επιστρέψετε τα Προϊόντα, ζητήσετε μείωση της τιμής ή έχετε οποιονδήποτε άλλο λόγο να μην πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας, εξολοκλήρου ή εν μέρει, η Τράπεζα σε αυτήν την περίπτωση θα εκχωρήσει εκ νέου την αξίωση εναντίον σας σε εμάς. Στη συνέχεια, θα επιτευχθεί οριστική συμφωνία μαζί μας για την πληρωμή, διαφορετικά η σύμβαση ακυρώνεται.
 
Λύση και πρόωρη αποπληρωμή
 
(α) Η πρόωρη λύση μιας σύμβασης που συνήφθη με Πληρωμή με δόσεις είναι εφικτή μέσω πρόωρης αποπληρωμής: Έχετε το δικαίωμα να εξοφλήσετε ολόκληρο το ποσό του δανείου ή μέρος αυτού πριν από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου ανά πάσα στιγμή. Για πρόωρες αποπληρωμές, οι πληρωτέοι τόκοι μειώνονται σύμφωνα με το μειωμένο ανεξόφλητο ποσό και σύμφωνα με τη μειωμένη διάρκεια της σύμβασης. Οι προθεσμιακές χρεώσεις μειώνονται αναλόγως.
 
Προειδοποίηση: επιπτώσεις ανεξόφλητων πληρωμών
 
(α) Για καθυστερημένες πληρωμές που αφορούν Αγορά έναντι λογαριασμού και Πληρωμή με δόσεις, οφείλεται η καταβολή τόκων υπερημερίας επί του συμφωνηθέντος ποσού και των εξόδων για τις σχετικές προειδοποιήσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας της εσωτερικής διαδικασίας όχλησης, η Τράπεζα δύναται να μεταβιβάσει την απαίτηση εξόφλησης σε εισπρακτική εταιρεία για την είσπραξη του χρέους. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να χρεωθείτε νομικά έξοδα από τις εισπρακτικές εταιρείες και, εάν είναι απαραίτητο, για νομική εκπροσώπηση.
(β) Σας ενημερώνουμε δια του παρόντος ότι για Πληρωμές με δόσεις, η παράλειψη πληρωμής των οφειλόμενων ποσών θα δώσει το δικαίωμα στην Τράπεζα στην οποία έχει εκχωρηθεί από εμάς η αξίωση της τιμής αγοράς να λύσει πρόωρα τη συμφωνία Πληρωμής με δόσεις μετά από γραπτή προειδοποίηση και περίοδο χάριτος και το συνολικό ανεξόφλητο ποσό θα καταστεί άμεσα πληρωτέο.
 
Δείτε την Πολιτική Απορρήτου της payolution εδώ.
 
ε) Άλλες μέθοδοι πληρωμής
Μπορείτε να δείτε τις διαφορετικές μεθόδους πληρωμής που προσφέρουμε στη σελίδα Ολοκλήρωσης Αγορών και να επιλέξετε μια μέθοδο πληρωμής που είναι διαθέσιμη στη χώρα σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέτουμε ή να καταργούμε μεθόδους πληρωμής από καιρό σε καιρό κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Έχετε τη δυνατότητα να διευθετήσετε τις αξιώσεις μας για πληρωμή μόνο με τη χρήση μη αμφισβητούμενων ή οριστικών και τελεσίδικων απαιτήσεων.
 
5.3. Χρέωση
 
Σύμφωνα με τη μέθοδο πληρωμής που επιλέξατε: - 
 
α) Ενδέχεται να προεγκρίνουμε τα ποσά (μαζί με τις σχετικές χρεώσεις παράδοσης) αμέσως μετά την παραγγελία στην πιστωτική σας κάρτα (εκτός εάν επιλέξατε την επιλογή «Προγραμματισμένη παράδοση») μετά την υποβολή της παραγγελίας σας και να σας χρεώσουμε για τα Προϊόντα που αγοράσατε όταν έχουν αποσταλεί για παράδοση σε εσάς, 
β) Ενδέχεται να σας χρεώσουμε αμέσως για τα Προϊόντα (μαζί με τις σχετικές χρεώσεις παράδοσης),
γ) αν επιλέξατε την επιλογή «Κλικ και Παραλαβή», ενδέχεται να σας χρεώσουμε (μαζί με τις σχετικές χρεώσεις παράδοσης) όταν τα Προϊόντα έχουν αποσταλεί για παράδοση στο σχετικό κατάστημα Swarovski, ή
(δ) αν επιλέξατε την επιλογή «Αγορά online και Παραλαβή από κατάστημα», ενδέχεται να σας χρεώσουμε αμέσως,
εκτός εάν σας ενημερώσουμε ότι σε σχέση με ορισμένα Προϊόντα η πληρωμή θα ληφθεί προκαταβολικά, κατά την υποβολή ή λίγο μετά την υποβολή της παραγγελίας σας.
 
5.4. Προϋποθέσεις πληρωμής
 
Για την ασφάλειά σας, το όνομα και η διεύθυνση χρέωσης πρέπει να αντιστοιχούν στην πιστωτική κάρτα ή σε άλλη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την πληρωμή. Οποιοσδήποτε λογαριασμός Alipay, PayPal ή Klarna πρέπει να είναι στο όνομα που εμφανίζεται στο έγγραφο ταυτότητας που έχει εκδοθεί από κρατική υπηρεσία σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία που δεν συμμορφώνεται με αυτό ή με τα άλλα κριτήρια ασφαλείας μας.
 
5.5. Συγκαταθέσεις
 
Λάβετε υπόψη ότι εάν πληρώνετε online δηλώνετε ότι συμφωνείτε ρητά με τον έλεγχο της πιστοληπτικής σας ικανότητας μέσω της υποβολής ερωτήσεων στους επίσημα εξουσιοδοτημένους οργανισμούς πιστωτικής προστασίας, πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς πιστωτικής έρευνας και σε τρίτα μέρη που είναι συμβεβλημένα με τη Swarovski.   
 
Επίσης, συμφωνείτε ρητά με τη χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων από τους παρόχους πρόληψης απάτης ηλεκτρονικού εμπορίου με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων με αυτοματοποιημένα μέσα χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή. Αυτές οι αποφάσεις μπορούν να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα, καθώς και σε ψηφιακά δημιουργημένα προφίλ ή τεκμαιρόμενα δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας
 
5.6. Νόμισμα
 
Δεχόμαστε την πληρωμή στο νόμισμα πληρωμής που καθορίζεται για τη χώρα του επιλεγμένου προορισμού παράδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις επιλογές και τους χρόνους αποστολής, την προγραμματισμένη παράδοση και τις περιοχές που εξαιρούνται από την παράδοση.
 
Εάν η πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα ή η μέθοδος πληρωμής σας δεν εκφράζεται στο νόμισμα της αγοράς σας που αναφέρεται στους Ιστότοπους, η τελική τιμή μπορεί να χρεωθεί στο νόμισμα της κάρτας ή του λογαριασμού σας. Αυτή η τελική τιμή υπολογίζεται και χρεώνεται από τον εκδότη της κάρτας σας ή την τράπεζά σας ή τον πάροχο της μεθόδου πληρωμής σας και, ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε κόστος, δαπάνη, χρέωση ή άλλη επιβάρυνση που ενδέχεται να υποστείτε λόγω της χρέωσης από τον εκδότη της κάρτας σας ή τον πάροχο της μεθόδου πληρωμής σας σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της αγοράς σας που εμφανίζεται στους Ιστότοπους.
 
 
 
6.1. Παράδοση
 
Στη διαδικασία Ολοκλήρωσης Αγορών μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη μέθοδο παράδοσης από αυτές που προσφέρονται για την επιλεγμένη διεύθυνση παράδοσης. Θα καταβάλουμε προσπάθεια να αποστείλουμε την παραγγελία σας σύμφωνα με τους εκτιμώμενους χρόνους παράδοσης που ορίζονται στις επιλογές και τους χρόνους αποστολής, την προγραμματισμένη παράδοση και τις περιοχές που εξαιρούνται από την παράδοση ή όπως ορίζεται διαφορετικά στη διαδικασία Ολοκλήρωσης Αγορών καθώς υποβάλλετε την παραγγελία σας.
 
Τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν θα παραδοθούν στη διεύθυνση παράδοσης που παρέχετε από τη συμβεβλημένη μας υπηρεσία παράδοσης. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση αποστολής που παρέχετε είναι έγκυρη και σωστή. Δεν φέρουμε ευθύνη εάν η εν λόγω διεύθυνση παράδοσης είναι λανθασμένη ή ελλιπής. 
 
Λάβετε υπόψη ότι δεν επιτρέπονται αλλαγές στη διεύθυνση αποστολής μετά την υποβολή της παραγγελίας σας.
 
Εάν η παράδοση από μέρους μας των Προϊόντων καθυστερήσει εξαιτίας γεγονότος εκτός του ελέγχου μας, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσουμε και θα λάβουμε μέτρα για να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες της καθυστέρησης. Εφόσον προβούμε σε αυτές τις ενέργειες, δεν θα φέρουμε ευθύνη για καθυστερήσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας του γεγονότος, αλλά εάν υπάρχει κίνδυνος σημαντικής καθυστέρησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λύσουμε τη σύμβαση και να λάβετε επιστροφή χρημάτων για τα Προϊόντα που πληρώσατε αλλά δεν παραλάβατε.
 
Εάν έχετε ζητήσει να παραλάβετε τα προϊόντα από τα καταστήματα Swarovski, μπορείτε να τα παραλάβετε από εμάς οποιαδήποτε στιγμή κατά τις ώρες λειτουργίας των σχετικών καταστημάτων Swarovski. Χρησιμοποιήστε τη σελίδα αναζήτησης καταστημάτων Swarovski για τις τοποθεσίες και τις ώρες λειτουργίας. 
 
Λάβετε υπόψη ότι δεν κάνουμε παραδόσεις σε ξενοδοχεία ή ταχυδρομικές θυρίδες.
 
Κατά την παραλαβή, πρέπει να ελέγξετε ότι η αποστολή είναι ακριβής και πλήρης.
 
Θα καταβάλουμε προσπάθειες για την παράδοση των Προϊόντων σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εάν το έχετε ζητήσει, αλλά γενικά δεν μπορούμε να δώσουμε δεσμευτικές υποσχέσεις ότι θα το πράξουμε.
 
6.2. Παρακράτηση κυριότητας
 
Μέχρι την πλήρη εξόφληση της τιμής αγοράς, τα Προϊόντα παραμένουν στην κυριότητά μας. Εάν επιλέξετε την επιλογή Κλικ και Παραλαβή ή Αγορά online και Παραλαβή από κατάστημα (κατά περίπτωση), η κυριότητα των Προϊόντων θα μεταβιβαστεί σε εσάς κατά την ημερομηνία και ώρα παραλαβής των Προϊόντων αυτών στο καθορισμένο κατάστημα Swarovski με την απόδειξη αγοράς.
 
Με την παραλαβή του Προϊόντος, κάθε κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του Προϊόντος θα μεταβιβαστεί σε εσάς. Αν επιλέξετε την επιλογή Κλικ και Παραλαβή ή Αγορά online και Παραλαβή από κατάστημα (κατά περίπτωση), κάθε κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του Προϊόντος θα μεταβιβαστεί σε εσάς κατά την παραλαβή των Προϊόντων στο καθορισμένο κατάστημα Swarovski. 
 
Λάβετε υπόψη ότι στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται αυστηρά η εμπορική μεταπώληση ή διανομή των Προϊόντων μας που πωλούνται στους Ιστότοπους.
 
 
 
7.1. Διαδικασία ακύρωσης
 
Ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τη σύμβαση πώλησης που συνάψατε μαζί μας εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των Προϊόντων σας χωρίς αιτιολογία. 
 
Το δικαίωμα ακύρωσης αρχίζει την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας σας και λήγει δεκατεσσάρων (14) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας (εφεξής, «Προθεσμία ακύρωσης»). Πρέπει να επιστρέψετε τα Προϊόντα εντός της Προθεσμίας ακύρωσης.
 
Λάβετε υπόψη ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής εξατομικευμένων Προϊόντων ή τρυπητών κοσμημάτων για λόγους υγιεινής και ασφάλειας. Αυτό δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.
 
Στάδια για την ακύρωση:
 
α) Ενημερώστε μας:
SwarovskiCrystal Online AG
Alte Landstrasse 411
8708 Männedorf
Ελβετία
 
Για την τήρηση της Προθεσμίας ακύρωσης, αρκεί να στείλετε τα στοιχεία σας για να ακυρώσετε μια παραγγελία (μέσω email ή επιστολής) πριν από τη λήξη της προθεσμίας ακύρωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πρότυπη φόρμα ακύρωσης, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.
β) Τοποθετήστε τα Προϊόντα στο αρχικό κουτί αποστολής. Πρέπει να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να επιστρέψετε τα Προϊόντα στην αρχική τους κατάσταση με την αρχική τους συσκευασία και το κουπόνι επιστροφής πρέπει να επισυνάπτεται στα Προϊόντα. 
γ) Συμπληρώστε το έντυπο επιστροφής (περιλαμβάνεται στο αρχικό δέμα) και τοποθετήστε το μέσα στο κουτί. 
δ) Αφαιρέστε όλες τις άλλες ετικέτες από το εξωτερικό του κουτιού.
ε) Τοποθετήστε την ετικέτα επιστροφής και το εμπορικό τιμολόγιο (περιλαμβάνονται στο αρχικό δέμα) στο εξωτερικό του κουτιού και σφραγίστε το δέμα με ασφάλεια.
στ) Πηγαίνετε το δέμα στο πλησιέστερο ταχυδρομείο και ταχυδρομήστε το. Η ετικέτα είναι προπληρωμένη, συνεπώς η επιστροφή είναι δωρεάν. Φροντίστε να λάβετε ένα αντίγραφο της ταχυδρομικής απόδειξης για μελλοντική αναφορά.
ζ) Αν έχετε χάσει την ετικέτα επιστροφής, στείλτε μας email στη διεύθυνση: Customer_Service_GR@Swarovski.com και θα σας στείλουμε μια νέα ετικέτα.
 
 
ΠΡΟΤΥΠΗ ΦΟΡΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
 
Αντιγράψτε και επικολλήστε την παρακάτω φόρμα, συμπληρώστε τα στοιχεία και επιστρέψτε τη φόρμα είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Ελβετία είτε μέσω email στη διεύθυνση: Customer_Service_GR@Swarovski.com
 
Προς:
Swarovski Crystal Online AG 
Alte Landstrasse 411
8708 Männedorf
Ελβετία
 
Εγώ, ο/η [Όνομα] γνωστοποιώ δια του παρόντος ότι ακυρώνω τη σύμβαση πώλησής μου για τα ακόλουθα προϊόντα: 
-[ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ]
που παραγγέλθηκαν στις [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] ή/και παραλήφθηκαν στις [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] 
Όνομα καταναλωτή(ών): 
Διεύθυνση καταναλωτή(ών): 
Υπογραφή καταναλωτή(ών) (μόνο εάν η φόρμα αυτή αποστέλλεται σε έντυπη μορφή):
Ημερομηνία:
 
 
7.2. Συνέπειες της ακύρωσης 
α) Θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων του λιγότερο ακριβού τύπου βασικής παράδοσης που προσφέρουμε (δηλαδή εάν επιλέξετε να παραδοθεί το Προϊόν με υψηλότερο κόστος, τότε θα επιστρέψουμε μόνο το ποσό που θα είχατε πληρώσει για τον λιγότερο ακριβό τύπο βασικής παράδοσης που προσφέρουμε).
β) Θα προβούμε στην επιστροφή των χρημάτων με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα για την επιστροφή των χρημάτων. Λάβετε υπόψη ότι εάν πληρώσετε ολόκληρο το ποσό με Κάρτα δώρου, το ποσό που πληρώθηκε μπορεί να επιστραφεί μόνο με τη μορφή Κάρτας δώρου. Αν προβείτε σε μερική πληρωμή με Κάρτα δώρου, το ποσό που πληρώθηκε μέσω της επιλεγμένης μεθόδου πληρωμής θα επιστραφεί πρώτα μέσω της ίδιας μεθόδου πληρωμής. Τυχόν υπόλοιπο ποσό θα επιστραφεί στη συνέχεια στην Κάρτα δώρου σας. 
(γ) Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που παραλαμβάνουμε τα Προϊόντα από εσάς ή, εάν είναι νωρίτερα, την ημέρα που μας παρέχετε απόδειξη ότι στείλατε σε εμάς τα Προϊόντα.
(δ) Σε περίπτωση που έχετε καταβάλει δασμούς ή φόρους απευθείας στις αρμόδιες αρχές κατά την εισαγωγή των Προϊόντων που θέλετε να επιστρέψετε, δεν θα έχουμε καμία ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση επιστροφής τέτοιων δασμών ή φόρων από τις αρχές.
(ε) Ενδέχεται να μειώσουμε το επιστρεφόμενο ποσό της τιμής των Προϊόντων (εξαιρουμένων των εξόδων παράδοσης) ανάλογα με τυχόν μείωση της αξίας των Προϊόντων, εάν αυτή προκλήθηκε επειδή χειριστήκατε τα Προϊόντα με τρόπο που δεν επιτρέπεται σε ένα κατάστημα Swarovski. Εάν σας επιστρέψουμε την τιμή που καταβλήθηκε πριν μπορέσουμε να επιθεωρήσουμε τα Προϊόντα και αργότερα ανακαλύψουμε ότι τα έχετε χειριστεί με μη αποδεκτό τρόπο, οφείλετε να μας πληρώσετε ένα κατάλληλο ποσό. 
(στ) Διατηρήστε το δελτίο παράδοσης μέχρι να λάβετε την επιστροφή των χρημάτων σας.
(ζ) Εάν το προϊόν που επιστρέφετε αγοράστηκε σε νόμισμα διαφορετικό από το τοπικό σας νόμισμα, τα χρήματα θα επιστραφούν στο ίδιο νόμισμα της αγοράς. Λόγω διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, το επιστρεφόμενο ποσό μπορεί να είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο από το αρχικό καταβληθέν ποσό.
(η) Γενικά, δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης ή επιστροφής κουπονιών και εξατομικευμένων Προϊόντων. 
(θ) Επί του παρόντος, δεν είναι δυνατή η επιστροφή Προϊόντων που αγοράστηκαν σε καταστήματα Swarovski μέσω των Ιστοτόπων.
(ι) Λάβετε υπόψη ότι εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε μόνο μέρος μιας παραγγελίας που αγοράστηκε με προσφορά έκπτωσης/προωθητικής ενέργειας, η προσφορά έκπτωσης/προωθητικής ενέργειας θα επαναϋπολογιστεί.
(ια) Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε μόνο μέρος μιας παραγγελίας που αγοράστηκε με προσφορά έκπτωσης/προωθητικής ενέργειας, το επιστρεφόμενο ποσό θα υπόκειται στο ελάχιστο ποσό αγοράς που προβλέπεται στην προσφορά, η αξία της έκπτωσης θα προσαρμοστεί αναλόγως και θα επιστραφεί μόνο το ποσό που σχετίζεται με το Προϊόν που επιστρέφεται. Εάν τα Προϊόντα που επιστρέφονται έχουν ως αποτέλεσμα το υπόλοιπο σύνολο να είναι κάτω από το ελάχιστο επίπεδο αγοράς της προσφοράς, τότε το ποσό της έκπτωσης θα αφαιρεθεί από το ποσό της επιστροφής χρημάτων. 
 
Για παράδειγμα, μια έκπτωση 10% (με ελάχιστο ποσό αγοράς 100 ευρώ) θα αφαιρεθεί εάν τα προϊόντα που επιστρέφονται έχουν ως αποτέλεσμα η συνολική αξία της παραγγελίας να είναι κάτω από 100 ευρώ. Σε περίπτωση προωθητικής ενέργειας με κλιμακωτές τιμές, θα επιστρέφεται πάντα το χαμηλότερο ποσό.
 
Για αντικείμενα που έρχονται σε ένα και μόνο κουτί («κανονικό σετ»), εάν θέλετε να επιστρέψετε κάποιο από τα αντικείμενα αυτά, θα πρέπει να επιστρέψετε και όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα που περιείχε το εν λόγω σετ.  Η Swarovski δεν δέχεται επιστροφές μεμονωμένων αντικειμένων από το κανονικό σετ και δέχεται μόνο επιστροφές ολόκληρου του σετ.

Για αγορά πολλών προϊόντων με πακέτο προσφοράς, όπου σας έγινε προσφορά ή έκπτωση λόγω αγοράς ενός ή περισσότερων προϊόντων (π.χ. αγοράστε 3 προϊόντα και κερδίστε 10% έκπτωση σε κάθε ένα ή όποια η έκπτωση αναφέρεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά), μπορείτε να επιστρέψετε μεμονωμένα οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που αγοράστηκαν. Ωστόσο, σε περίπτωση που επιλέξετε να επιστρέψετε προϊόντα που αγοράστηκαν ως σύνολο, παρακαλούμε σημειώστε ότι η Swarovski θα προσαρμόσει την τιμή προσφοράς χρεώνοντας την κανονική τιμή για τα υπόλοιπα προϊόντα που αγοράσατε ως μέρος του πακέτου. Κατά συνέπεια, η Swarovski θα αφαιρέσει από το ποσό που θα σας επιστραφεί (δηλ. την τιμή έκπτωσης που πληρώσατε για το προϊόν ή τα προϊόντα του πακέτου που έχετε επιστρέψει) τη διαφορά μεταξύ της κανονικής τιμής και της τιμής έκπτωσης των υπόλοιπων προϊόντων που δεν έχετε επιστρέψτε.

 
 
Εγγυόμαστε ότι τα Προϊόντα είναι εμπορεύσιμης ποιότητας και χωρίς ελαττώματα υλικών ή κατασκευής, υπό την προϋπόθεση ότι υπόκεινται σε κανονικές συνθήκες χρήσης. Δεν παρέχεται πρόσθετη εγγύηση.
 
Η περίοδος εγγύησης είναι δύο έτη από την παραλαβή των Προϊόντων.
 
Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές στα Προϊόντα που προκλήθηκαν από ατύχημα, λανθασμένη χρήση και κατάχρηση, τροποποίηση, απόπειρα επισκευής, αμέλεια μετά την αγορά, συνήθη φθορά ή/και μη τήρηση των συμβουλών φροντίδας του Προϊόντος.
 
Στην απίθανη περίπτωση που διαπιστώσετε ότι τα Προϊόντα σας είναι ελαττωματικά βάσει αυτής της εγγύησης, επικοινωνήστε με το Customer_Service_GR@Swarovski.com ή επισκεφθείτε το πλησιέστερο κατάστημα Swarovski. Θα σας ζητηθεί ένα αποδεικτικό αγοράς (π.χ. η απόδειξη αγοράς ή δώρου), συνεπώς φροντίστε να το κρατήσετε. Θα έχετε την επιλογή να λάβετε ένα Προϊόν αντικατάστασης, εφόσον είναι διαθέσιμο, ή πλήρη επιστροφή χρημάτων. 
 
Για την Εξυπηρέτηση μετά την πώληση, επικοινωνήστε με το: Customer_Service_GR@Swarovski.com
 
 
 
Η Swarovski φέρει ευθύνη απέναντί σας μόνο για ζημία που προκλήθηκε εκ προθέσεως ή λόγω βαρείας αμέλειας. 
Αυτός ο περιορισμός ευθύνης δεν αποκλείει την ευθύνη μας (i) για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια, (ii) απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση, ή (iii) για οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να περιοριστεί ή να εξαιρεθεί από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δεν θα φέρουμε ευθύνη, σε κάθε περίπτωση, είτε συμβατικώς, εξ αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, αμέλειας ή παράβασης νομικής υποχρέωσης), είτε με άλλο τρόπο που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες ΓΟΠ για:
 
- οικονομικές ζημίες (που περιλαμβάνουν ενδεικτικά, απώλεια εισοδήματος, εσόδων, δεδομένων, πραγματικών ή αναμενόμενων κερδών, συμβάσεων, επιχειρηματικών συναλλαγών, ευκαιριών ή αναμενόμενης εξοικονόμησης), ή
- απώλεια υπεραξίας ή φήμης, ή
- ειδικές, έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημίες που υποστήκατε εξαιτίας ή σε σχέση με τους παρόντες ΓΟΠ.
 
Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η συνολική ευθύνη βάσει των ΓΟΠ είτε προκύπτει βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παράβασης νομικής υποχρέωσης είτε με άλλο τρόπο δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 100% της τιμής των Προϊόντων που παραγγείλατε από εμάς.
 
 
 
Τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου μας. Συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου μας αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε cookies, το είδος πληροφοριών που συλλέγουμε, τον τρόπο και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας και υπό ποίες συνθήκες γνωστοποιούμε πληροφορίες. Η Πολιτική Απορρήτου μας μας (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη χρήση cookies) ενσωματώνεται και αποτελεί μέρος των παρόντων ΓΟΠ.
 
Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε την PayPal ή την Klarna ως μέθοδο πληρωμής, ο χειρισμός των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της PayPal ή της Klarna (ανατρέξτε στις ενότητες 5.2(β) και (γ)).
 
 
 
11. 1. Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε αυτή τη σύμβαση σε κάποιον άλλο
 
Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει των παρόντων ΓΟΠ σε άλλο νομικό πρόσωπο της Swarovski ή τρίτο μέρος με το οποίο έχουμε νομική σχέση. Θα διασφαλίσουμε σε κάθε περίπτωση ότι η μεταβίβαση δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας βάσει των παρόντων ΓΟΠ.
 
11.2. Χρειάζεστε τη συγκατάθεσή μας για να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας σε κάποιον άλλο
 
Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων ΓΟΠ σε άλλο άτομο μόνο εάν συμφωνήσουμε σε αυτό εγγράφως.
 
11.3. Κανείς άλλος δεν έχει δικαιώματα δυνάμει των παρόντων ΓΟΠ 
 
Οι παρόντες ΓΟΠ ισχύουν μεταξύ εσάς και εμάς. Κανένα άλλο άτομο δεν θα έχει δικαιώματα επιβολής των σχετικών όρων.
 
11.4. Εάν μέρος των παρόντων ΓΟΠ κριθεί παράνομο από δικαστήριο, οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν να ισχύουν
 
Κάθε μία από τις ενότητες των παρόντων ΓΟΠ λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή σχετική αρχή αποφασίσει ότι οποιαδήποτε από αυτές είναι παράνομη, οι υπόλοιπες ενότητες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.
 
11.5. Ακόμα και αν καθυστερήσουμε την εφαρμογή των παρόντων ΓΟΠ, μπορούμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας μεταγενέστερα
Εάν δεν επιμείνουμε αμέσως να προβείτε σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια βάσει των παρόντων ΓΟΠ, ή εάν καθυστερήσουμε να λάβουμε μέτρα εναντίον σας σχετικά με την παραβίαση από εσάς των παρόντων ΓΟΠ, αυτό δεν θα σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προβείτε σε εκείνες τις ενέργειες και δεν θα μας εμποδίσει να λάβουμε μέτρα εναντίον σας αργότερα.
 
11.6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 
Ο Όμιλος Swarovski ή ο ισχύων τρίτος κάτοχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, την κυριότητα και τα συμφέροντα (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του σχεδιασμού, των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) σε όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Ιστότοπους, και τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κείμενα, ονόματα, σχέδια προϊόντων, λογότυπα, εικόνες, γραφικά, βίντεο και άλλες εικονογραφήσεις (εφεξής, «Περιεχόμενο»). Κανένα από τα περιεχόμενα στους Ιστότοπους δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του Περιεχομένου που εμφανίζεται στους Ιστότοπους. 
 
Μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα στο Περιεχόμενο στους Ιστότοπους, αλλά η λήψη, προβολή ή χρήση αυτού του Περιεχομένου από τους Ιστότοπους επιτρέπεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, εφόσον το Περιεχόμενο παραμένει άθικτο και τηρούνται όλες οι δηλώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, παρακαλείστε να προσθέσετε την ακόλουθη ένδειξη σε τέτοιες αναπαραγωγές: © Swarovski. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 
 
Πέραν της παραπάνω άδειας, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, προσαρμογή, αναπαραγωγή ή αλλαγή των Ιστοτόπων ή του Περιεχομένου τους ή η ενσωμάτωση των Ιστοτόπων ή του περιεχομένου τους σε άλλο ιστότοπο, διαδικτυακή πλατφόρμα ή παρόμοιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από τη Swarovski.
 
Το λογότυπο SWAROVSKI και SWAN είναι, μεταξύ άλλων, σήματα κατατεθέντα της Swarovski AG. Ο Όμιλος Swarovski παρακολουθεί τη χρήση των εμπορικών σημάτων του και θα λάβει κατάλληλα μέτρα έναντι σε κάθε μορφή παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας.     
 
11.7. Ποιοι νόμοι ισχύουν για τους παρόντες ΓΟΠ και πού μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή
 
Οι παρόντες ΓΟΠ διέπονται από το ελβετικό δίκαιο, αποκλείοντας τυχόν παραπομπές σε αλλοδαπό δίκαιο. Η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις διεθνούς πώλησης εμπορευμάτων δεν ισχύει. Η Ζυρίχη είναι ο αποκλειστικός τόπος εκδίκασης για όλες τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με τους παρόντες ΓΟΠ. Αυτό δεν επηρεάζει τα νομικά σας δικαιώματα ως καταναλωτής στη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Η Swarovski Crystal Online AG είναι επίσης εξουσιοδοτημένη να ασκήσει αγωγή στην τοποθεσία του πελάτη.
 
11.8. Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών
 
Ο καταναλωτής που διαμένει στην Ευρώπη πρέπει να γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για εναλλακτική επίλυση διαφορών που προβλέπει μια εξωδικαστική μέθοδο επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς που σχετίζεται με και απορρέει από ηλεκτρονικές συμβάσεις πώλησης και παροχής υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, εάν είστε Ευρωπαίος καταναλωτής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την πλατφόρμα για την επίλυση τυχόν διαφοράς που απορρέει από την ηλεκτρονική σύμβαση που συνάπτεται με τον Ιδιοκτήτη. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 

11.9. Έλεγχος εξαγωγών και κυρώσεις

Η Swarovski θα αντιπαραβάλει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη με τους σχετικούς καταλόγους ελέγχου των εξαγωγών και κυρώσεων. Η αντιπαραβολή θα πραγματοποιείται κάθε φορά που επικαιροποιείται οποιοσδήποτε κατάλογος κυρώσεων. Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι η παρούσα Εντολή Αγοράς και η εκτέλεσή της δεν θα ενέχει κανένα όφελος, άμεσο ή έμμεσο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται σε οποιονδήποτε σχετικό κατάλογο κυρώσεων, όπως ο «Ενοποιημένος κατάλογος προσώπων, ομάδων και οντοτήτων» που υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις από την ΕΕ και ο «Κατάλογος Specially Designated Nationals and Blocked Persons («SDN»)» της υπηρεσίας U.S. OFAC. 


Η παρούσα Εντολή Αγοράς τίθεται σε ισχύ μόνο αν μετά τις αντιπαραβολές στο πλαίσιο ελέγχων και κυρώσεων σχετικά με τις εξαγωγές που διενεργούνται από τη Swarovski κατά τον χρόνο της αποστολής των παραγγελθέντων αγαθών δεν διαπιστωθεί αντιστοιχία. Σε περίπτωση αθέτησης του παρόντος όρου ή σε περίπτωση παράβασης της εμπορικής νομοθεσίας ή των κανονισμών για ελέγχους των εξαγωγών ή για κυρώσεις, και ειδικά στην περίπτωση που, από αντιπαραβολές στις οποίες έχει προβεί η Swarovski, προκύψει αντιστοιχία, η παρούσα Εντολή Πληρωμής δεν θα τεθεί σε ισχύ και η Swarovski δεν θα έχει υποχρέωση να παραδώσει τα αγαθά ούτε να καταβάλει αποζημίωση για μη εκτέλεση της παραγγελίας. Οι παραγγελίες που είναι ακόμα σε εξέλιξη θα ανακαλούνται αμέσως. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Swarovski θα έχει δικαίωμα να διακόπτει οποιαδήποτε παράδοση αγαθών, αν απαιτείται από κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών και περιορισμούς στο εμπόριο. Αποκλείεται οποιαδήποτε αποζημίωση για μη εκτέλεση. 
 

Τελευταία αναθεώρηση στις 5 Νοεμβρίου 2019
 
Copyright © 2019 Swarovski. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το λογότυπο SWAROVSKI και SWAN είναι σήματα κατατεθέντα της Swarovski AG

 


Υπηρεσίες Swarovski
Ζωντανή Συζήτηση με την Εξυπηρέτηση Πελατών
Χρειάζεστε βοήθεια;
Μιλήστε με την ομάδα της Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω chat
Ανακαλύψτε τις ιδιαίτερες Υπηρεσίας Swarovski