Αναζήτηση

Τελευταία τροποποίηση τον Απριλίου 2024


Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων περιγράφει τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από εταιρείες του Ομίλου Swarovski και τις συνδεδεμένες εταιρείες του (συλλογικά, SWAROVSKI). Σε περίπτωση που οι δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα δήλωση διέπονται από άλλες πολιτικές προστασίας δεδομένων, καθίστανται προφανείς από τις περιστάσεις ή διέπονται από ισχύοντες νόμους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τότε η εν λόγω ισχύουσα νομοθεσία και οι προκύπτουσες πολιτικές θα υπερισχύουν. Ο όρος προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο.


Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων περιγράφει στην Ενότητα Ι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη SWAROVSKI γενικά. Η Ενότητα II περιέχει ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένες εφαρμογές (π.χ. ηλεκτρονικό κατάστημα, ενημερωτικό δελτίο και διαφήμιση με banner) και η Ενότητα III περιέχει ειδικές διατάξεις για προγράμματα πελατών.


Εάν παρέχετε στη SWAROVSKI προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων, για παράδειγμα δεδομένα σχετικά με τον παραλήπτη ενός δώρου, παρακαλείστε να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα τους στη SWAROVSKI μόνο εάν επιτρέπεται να το κάνετε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και μόνο εάν το άλλο άτομο θα συμφωνούσε να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα του στη SWAROVSKI για τους σκοπούς συλλογής των δεδομένων και για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σύμφωνα με τη δήλωση απορρήτου δεδομένων μας.

 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Κάθε ιστότοπος (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών καταστημάτων και μίνι ιστότοπων για ειδικές προσφορές), κάθε παρουσία στα κοινωνικά μέσα, πύλες πολυμέσων, chatbots και κάθε εφαρμογή της SWAROVSKI (έκαστο, ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ) έχει έναν υπεύθυνο επεξεργασίας εντός της SWAROVSKI αναφορικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ (ή ανάλογες διατάξεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων). Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ (σύμφωνα με τα στοιχεία έκδοσης, τους όρους χρήσης, κ.λπ.) ή στην Ενότητα II και III παρακάτω, η Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Ελβετία, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα ηλεκτρονικά καταστήματα www.swarovski.com και www.swarovskioptik.com και η Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Λιχτενστάιν, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τον ιστότοπο του Ομίλου Swarovski www.swarovskigroup.com.


Η αντίστοιχη θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας σε περίπτωση που η SWAROVSKI επικοινωνεί με άλλα μέσα επικοινωνίας (όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, τηλέφωνο, αυτοπροσώπως) και η επικοινωνία δεν εμπίπτει σε μια δραστηριότητα για την οποία η SWAROVSKI έχει ορίσει έναν συγκεκριμένο υπεύθυνο επεξεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων ή άλλως.


Σε περίπτωση που μια εταιρεία ή συνδεδεμένη εταιρεία της SWAROVSKI κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε άλλη εταιρεία ή συνδεδεμένη εταιρεία της SWAROVSKI για ορισμένους σκοπούς της παραλήπτριας εταιρείας ή συνδεδεμένης εταιρείας, η εν λόγω εταιρεία ή συνδεδεμένη εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Παρατίθεται κατάλογος των σχετικών εταιρειών και συνδεδεμένων εταιρειών της SWAROVSKI στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, ο οποίος ενδέχεται να ενημερώνεται κατά καιρούς.


Η SWAROVSKI δεν έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΓΚΠΔ, με εξαίρεση τις εταιρείες και συνδεδεμένες εταιρείες της SWAROVSKI στη Γερμανία και στην Ισπανία.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ SWAROVSKI


Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με συνδρομές στο ενημερωτικό δελτίο, πρόσβαση δεδομένων ή διαγραφή δεδομένων, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την , η οποία θα χαρεί να απαντήσει στις ερωτήσεις σας.


Επίσης, μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στην Ομάδα Απορρήτου Δεδομένων του Ομίλου στη διεύθυνση dataprivacy@swarovski.com.


Διαφορετικά, αν διαμένετε στη Γερμανία ή την Ισπανία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

 • Τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για τη Γερμανία στη διεύθυνση Swarovski (Deutschland) GmbH, Data Protection Officer, Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren,
 • Τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την Ισπανία στη διεύθυνση Swarovski Ibérica S.A., C/ Llacuna, 10-20 1ª Planta, 08005, Barcelona, Spain.

Ο εκπρόσωπος για όλες τις εταιρείες και συνδεδεμένες εταιρείες της SWAROVSKI με έδρα εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ είναι η D. Swarovski, Distribution GmbH, Legal Department, Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens (σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΓΚΠΔ).

 

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η SWAROVSKI συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν:

 • χρήστες των καταχωρισμένων ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ της SWAROVSKI,
 • χρήστες εγγεγραμμένους σε ΙΣΤΟΤΟΠΟ της SWAROVSKI (π.χ. εάν δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη),
 • άτομα που αγοράζουν και λαμβάνουν/επωφελούνται από προϊόντα και υπηρεσίες της SWAROVSKI,
 • πιθανούς ή πραγματικούς ενδιαφερόμενους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της SWAROVSKI,
 • παραλήπτες των ενημερωτικών δελτίων της SWAROVSKI,
 • συμμετέχοντες σε ερευνητικές εκστρατείες και δημοσκοπήσεις που διενεργούνται από τη SWAROVSKI,
 • συμμετέχοντες σε μαθήματα, σεμινάρια και άλλες εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται από τη SWAROVSKI,
 • χρήστες WIFI που παρέχεται σε καταστήματα και άλλες τοποθεσίες της SWAROVSKI,
 • εγγεγραμμένους συμμετέχοντες σε προγράμματα επιβράβευσης πελατών ή άτομα που αγοράζουν ή χρησιμοποιούν προγράμματα επιβράβευσης πελατών της SWAROVSKI (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ) (συλλογικά, ΠΕΛΑΤΕΣ).


Κατά κανόνα, τα προσωπικά δεδομένα των ΠΕΛΑΤΩΝ συλλέγονται απευθείας από τη SWAROVSKI κατά τη διάρκεια της χρήσης του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, καθώς και σε καταστήματα ή σε εκδηλώσεις της SWAROVSKI, καθώς και μέσω άμεσης επικοινωνίας όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί επίσης να συλλέγονται έμμεσα, όπως μέσω τρίτων εκτελούντων την επεξεργασία, (π.χ., ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ της SWAROVSKI, όπως ορίζονται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένων χονδρεμπόρων, αντιπροσωπειών, λιανεμπόρων, προμηθευτών και άλλων επιχειρηματικών εταίρων, όπως πάροχοι υπηρεσιών πελατών). Η SWAROVSKI συλλέγει επίσης δεδομένα όταν ο ΠΕΛΑΤΗΣ που πραγματοποιεί την αγορά δεν αντιστοιχεί στο άτομο που επωφελείται από την αγορά ή εάν η αγορά αποστέλλεται σε διαφορετικό άτομο (π.χ. ως δώρο), σύμφωνα με τη σύσταση τρίτου μέρους (π.χ. σύσταση από συγγενείς ή φίλους του ΠΕΛΑΤΗ) ή μέσω περαιτέρω απόκτησης συμπληρωματικών πληροφοριών από τρίτες πηγές δεδομένων (π.χ. κοινωνικά μέσα).


Ειδικότερα, η SWAROVSKI επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, πατρικό όνομα, διεύθυνση, κατοικία, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, συγγενείς, άτομο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης, φωτογραφίες,
 • Δεδομένα αναφορικά με παραγγελίες και αγορές που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, στοιχεία πληρωμής, στοιχεία πιστωτικής κάρτας και άλλα στοιχεία πληρωμής (σύμφωνα με άλλους νόμους και κανονισμούς), διεύθυνση χρέωσης και αποστολής, προϊόντα και υπηρεσίες που παραγγέλθηκαν και αγοράστηκαν, πληροφορίες και ερωτήματα και παράπονα σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες ή αντίστοιχες συμβάσεις που συνήφθηκαν όπως αξιώσεις εγγύησης, υπηρεσίες μετά την πώληση, επισκευές, εξυπηρέτηση και υπηρεσίες πελατών, ακυρώσεις και διαφορές,
 • Δεδομένα αναφορικά με το μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, πληροφορίες σχετικά με ενημερωτικό δελτίο και άλλα κανάλια επικοινωνίας, επιλογές συμμετοχής και εξαίρεσης, προσκλήσεις και συμμετοχές σε εκδηλώσεις και ειδικές δραστηριότητες (εφόσον δεν αποτελούν μέρος ενός προγράμματος επιβράβευσης πελατών), προσωπικές προτιμήσεις και ενδιαφέροντα και πληροφορίες κατηγοριοποίησης πελατών,
 • Δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τη διεύθυνση IP και άλλα στοιχεία αναγνώρισης χρήστη (π.χ. όνομα χρήστη στα κοινωνικά μέσα, διεύθυνση MAC σε smartphones ή υπολογιστές, cookies), ημερομηνία και ώρα επισκέψεων στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ιστότοπους και περιεχόμενα όπου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, και ιστότοπους παραπομπής,
 • Δεδομένα σε σχέση με την επικοινωνία που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, προτιμώμενα μέσα επικοινωνίας, αλληλογραφία και επικοινωνία με τη SWAROVSKI (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων καταγραφής της επικοινωνίας),
 • Δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν σε σχέση με ένα πρόγραμμα πελατών που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, αριθμούς συμμετοχής μέλους, κωδικούς πρόσβασης, προτιμώμενη γλώσσα, αριθμό δωροεπιταγής, ημερομηνία και διάρκεια της συμμετοχής μέλους, στοιχεία πληρωμής του ΠΕΛΑΤΗ ή πιθανού τρίτου μέρους, πληροφορίες σχετικά με τον παραλήπτη δώρου, αριθμό επισκέψεων στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ιστορικό αγορών, προϊόντα που αποκτήθηκαν (όλοι οι λογαριασμοί, οι δραστηριότητες και τα γεγονότα του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ για τα οποία ένας ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να εγγραφεί με τα προσωπικά δεδομένα του και συνεπώς να συνάψει σύμβαση με τη SWAROVSKI θα θεωρούνται πρόγραμμα πελατών για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, εκτός από τα παραδοσιακά προγράμματα επιβράβευσης πελατών), συλλογικά, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ.


Επιπλέον, η SWAROVSKI συλλέγει:

 • Δεδομένα χρηστών του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, οι οποίοι δεν κάνουν εγγραφή στη SWAROVSKI (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ) αλλά μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα για παράδειγμα στα κοινωνικά μέσα (ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ). Οι διατάξεις της παρούσας δήλωσης σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται από έναν ΠΕΛΑΤΗ σε σχέση με τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ισχύουν αναλόγως, έστω και αν η ταυτοποίηση ενός ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ δεν είναι συνήθως εφικτή για τη SWAROVSKI,
 • Πληροφορίες σχετικά με εργαζόμενους και άλλα άτομα που ενεργούν εκ μέρους των χονδρεμπόρων, αντιπροσωπειών, λιανεμπόρων, προμηθευτών και άλλων επιχειρηματικών εταίρων της SWAROVSKI (εφεξής, τα φυσικά πρόσωπα θα αναφέρονται ως ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, τα δεδομένα τους ως ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ) που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους, πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη επικοινωνία με αυτά τα άτομα, δεδομένα σχετικά με δραστηριότητες μάρκετινγκ (π.χ. λήψη ενημερωτικών δελτίων), πληροφορίες σχετικά με επιχειρηματικές συναλλαγές, αιτήματα, προσφορές, δημοπρατήσεις, όρους και συμβάσεις, δεδομένα που αφορούν τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, πληροφορίες που σχετίζονται με επαγγελματικά ή άλλα συμφέροντα των ατόμων.


Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης τους, οι ΠΕΛΑΤΕΣ θα πρέπει να παρέχουν τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία και την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης και την εκπλήρωση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων ή εάν απαιτείται από τον νόμο. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, η SWAROVSKI γενικά δεν θα είναι σε θέση να συνάψει ή να εκτελέσει τη σύμβαση με τον αντίστοιχο ΠΕΛΑΤΗ. Αυτό ισχύει επίσης κατ’ ανάλογο τρόπο με τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ όσον αφορά τις επιχειρηματικές σχέσεις με χονδρεμπόρους, αντιπροσωπείες, λιανεμπόρους, προμηθευτές και επιχειρηματικούς εταίρους της SWAROVSKI. Οι συμβάσεις κατ’ αρχήν δεν μπορούν να συναφθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία χωρίς πληροφορίες σχετικά με τους υπαλλήλους τους και άλλους υπεύθυνους επικοινωνίας. Δεδομένου ότι κάθε πρόσβαση στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ καταγράφεται, τα δεδομένα σύνδεσης (όπως η διεύθυνση IP) θα καταγράφονται πάντα. Αυτό γίνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της χρήσης και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί για μεμονωμένους ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΠΕΛΑΤΕΣ ή ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ


3.1. ΣΚΟΠΟΣ της επεξεργασίας Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, η SWAROVSKI δύναται να επεξεργαστεί ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ για όλους τους έννομους ΣΚΟΠΟΥΣ που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τους ακόλουθους:

 • Σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, σύναψη συμβάσεων (για παράδειγμα αγορές), εκτέλεση συμβάσεων (για παράδειγμα συμβάσεις αγοράς και συμβάσεις σχετικά με τη συμμετοχή σε προγράμματα πελατών και εκδηλώσεις), διατήρηση και ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων, επικοινωνία, εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών, προωθητικές ενέργειες, διαφήμιση και μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένων ενημερωτικών δελτίων και ταχυδρόμησης διαφημιστικού υλικού),
 • Διαχείριση των χρηστών του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και άλλων δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν οι ΠΕΛΑΤΕΣ, της λειτουργίας και βελτίωσης του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (συμπεριλαμβανομένης της παροχής λειτουργιών που απαιτούν αναγνωριστικά ή άλλα προσωπικά δεδομένα) και πρόσθετων συστημάτων πληροφορικής και επαληθεύσεων ταυτότητας,
 • προστασία των ΠΕΛΑΤΩΝ, των εργαζομένων και άλλων ατόμων και προστασία των δεδομένων, του απορρήτου και των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν και έχουν ανατεθεί στη SWAROVSKI, και προστασία της ασφάλειας των συστημάτων και των εγκαταστάσεων της SWAROVSKI,
 • συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κανόνων της SWAROVSKI, άσκηση και αξιοποίηση νόμιμων δικαιωμάτων και αξιώσεων, υπεράσπιση ενάντια σε νομικές αξιώσεις, δικαστικές διαφορές, καταγγελίες, καταπολέμηση καταχρηστικής συμπεριφοράς, συμμετοχή σε νομικές έρευνες και διαδικασίες και ανταπόκριση σε ερωτήματα των δημόσιων αρχών,
 • πώληση ή απόκτηση επιχειρηματικών τομέων, εταιρειών ή τμημάτων εταιρειών και άλλες εταιρικές συναλλαγές και μεταφορά ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ που σχετίζονται με αυτά, και
 • για άλλους νόμιμους σκοπούς όπου η εν λόγω επεξεργασία ήταν εμφανής από τις περιστάσεις ή υποδείχθηκε κατά τη στιγμή της συλλογής (συλλογικά, ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ).


3.2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ της επεξεργασίας


Η SWAROVSKI χρησιμοποιεί τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ για τον ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ σύμφωνα με την ακόλουθη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ:

 • εκτέλεση συμβάσεων,
 • συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της SWAROVSKI,
 • συγκατάθεση του ΠΕΛΑΤΗ (μόνο εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συγκεκριμένο ερώτημα και μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή, για παράδειγμα για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων για τα οποία ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει εγγραφεί),
 • έννομα συμφέροντα της SWAROVSKI, τα οποία περιλαμβάνουν, ενδεικτικά,
  • την αγορά και αποστολή προϊόντων και υπηρεσιών και σε σχέση με άτομα που δεν είναι άμεσοι συμβατικοί συνεργάτες (όπως, π.χ. άτομα που λαμβάνουν ένα δώρο),
  • δραστηριότητες διαφήμισης και μάρκετινγκ
  • αποτελεσματική υποστήριξη πελατών, διατήρηση της επαφής και άλλης επικοινωνίας με ΠΕΛΑΤΕΣ εκτός της επεξεργασίας συμβάσεων,
  • κατανόηση των ΠΕΛΑΤΩΝ ως προς τη συμπεριφορά, τις δραστηριότητες, τους προβληματισμούς και τις ανάγκες τους και τις μελέτες αγοράς που πραγματοποιούν,
 • αποτελεσματική βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • αποτελεσματική προστασία των ΠΕΛΑΤΩΝ, των εργαζομένων και άλλων ατόμων, καθώς και προστασία των δεδομένων, του απορρήτου και των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν ή έχουν ανατεθεί στη SWAROVSKI, προστασία και ασφάλεια των συστημάτων και των εγκαταστάσεων της SWAROVSKI,
 • συντήρηση και ασφαλή, αποδοτική και αποτελεσματική οργάνωση των επιχειρησιακών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας και επιτυχημένης περαιτέρω ανάπτυξης των ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ και άλλων συστημάτων πληροφορικής,
 • εύλογη εταιρική διακυβέρνηση και ανάπτυξη,
 • ασφαλή πώληση και απόκτηση επιχειρηματικών μονάδων, εταιρειών ή τμημάτων εταιρειών και άλλες εταιρικές συναλλαγές,
 • συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τους εσωτερικούς κανόνες της SWAROVSKI,
 • ανησυχίες σχετικά με την πρόληψη της απάτης, των αδικημάτων και των εγκλημάτων καθώς και διερεύνηση τέτοιων αδικημάτων και άλλων ακατάλληλων συμπεριφορών, χειρισμός αξιώσεων και αγωγών κατά της SWAROVSKI, συνεργασία σε δικαστικές διαδικασίες και με δημόσιες αρχές καθώς και τη δίωξη, άσκηση και υπεράσπιση κατά προσφυγών.


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η SWAROVSKI δύναται να επεξεργαστεί ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ με σκοπό τη συντήρηση και ανάπτυξη του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (συμπεριλαμβανομένης της παροχής λειτουργιών που απαιτούν αναγνωριστικά ή άλλα προσωπικά δεδομένα), για στατιστική ανάλυση σχετικά με τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, καθώς και για την καταπολέμηση καταχρηστικής συμπεριφοράς, για σκοπούς νομικών ερευνών ή διαδικασιών και για την ανταπόκριση σε ερωτήματα των δημόσιων αρχών. Τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται για τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ παραπάνω.


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η SWAROVSKI δύναται να επεξεργαστεί ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  με σκοπό τη σύναψη και την εκτέλεση συμβάσεων και άλλων επιχειρηματικών σχέσεων με ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, προωθητικές ενέργειες, διαφήμιση και μάρκετινγκ, επικοινωνία, πρόσκληση σε εκδηλώσεις και συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες για ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων, συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τους εσωτερικούς κανόνες της SWAROVSKI, άσκηση και αξιοποίηση νόμιμων δικαιωμάτων και αξιώσεων, υπεράσπιση ενάντια σε νομικές αξιώσεις, δικαστικές διαφορές, καταγγελίες, καταπολέμηση καταχρηστικής συμπεριφοράς, συμμετοχή σε νομικές έρευνες και διαδικασίες και ανταπόκριση σε ερωτήματα των δημόσιων αρχών, για την πώληση ή απόκτηση επιχειρηματικών μονάδων, εταιρειών ή τμημάτων εταιρειών και άλλες εταιρικές συναλλαγές και συναφείς διαβιβάσεις ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ. Τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται για τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ παραπάνω.


Όλοι οι σκοποί επεξεργασίας θα ισχύουν για το σύνολο του Ομίλου SWAROVSKI, δηλαδή όχι μόνο για την εταιρεία η οποία αρχικά συνέλεξε τα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ συλλέγονται για τους σκοπούς όλων των εταιρειών SWAROVSKI που υπόκεινται στην παρούσα δήλωση απορρήτου δεδομένων, σε οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές που αναπτύσσει η SWAROVSKI και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

 

4. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η SWAROVSKI δύναται να διαβιβάσει ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ και ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ στις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων μερών που επεξεργάζονται ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ σύμφωνα με τον ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ για λογαριασμό της SWAROVSKI ή για τους δικούς τους σκοπούς:

 • παρόχους υπηρεσιών (εντός της SWAROVSKI, καθώς και εξωτερικούς παρόχους), συμπεριλαμβανομένων εκτελούντων την επεξεργασία,
 • χονδρεμπόρους, αντιπροσωπείες, λιανεμπόρους, προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους,
 • πελάτες της SWAROVSKI,
 • τοπικές, εθνικές και αλλοδαπές αρχές,
 • μέσα μαζικής ενημέρωσης,
 • το κοινό, συμπεριλαμβανομένων επισκεπτών των ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ και των κοινωνικών μέσων της SWAROVSKI,
 • κλαδικές οργανώσεις, συλλόγους, οργανισμούς και άλλες επιτροπές,
 • αγοραστές ή φορείς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιχειρηματικές μονάδες, εταιρείες ή άλλα τμήματα της SWAROVSKI,
 • άλλους διάδικους σε πιθανές ή πραγματικές δικαστικές διαδικασίες,
 • άλλες εταιρείες του Ομίλου SWAROVSKI (συλλογικά, ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ).


Η SWAROVSKI δύναται να κοινοποιήσει ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ και ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ εντός της SWAROVSKI, καθώς και σε ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ και σε κάθε χώρα/περιοχή παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα όλων των χωρών/περιοχών στις οποίες η SWAROVSKI εκπροσωπείται από εταιρείες του Ομίλου, συνδεδεμένες εταιρείες ή άλλα γραφεία και εκπροσώπους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, όπως επικαιροποιείται κατά καιρούς) καθώς και σε χώρες/περιοχές στις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών της SWAROVSKI επεξεργάζονται τα δεδομένα τους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, όπως επικαιροποιείται κατά καιρούς). Στον βαθμό που είναι εύλογο, η Swarovski θα διαβιβάσει ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ και ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ σε χώρες/περιοχές που αναγνωρίζεται ότι εγγυώνται ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Σε περίπτωση που ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ και ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ πρέπει να διαβιβαστούν στο εξωτερικό σε χώρες/περιοχές οι οποίες δεν παρέχουν ανάλογο επαρκές επίπεδο προστασίας, ενδέχεται να ισχύουν λιγότερο αυστηροί κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Σε περίπτωση κοινοποίησης ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ σε χώρες/περιοχές που δεν εγγυώνται επαρκή προστασία, η SWAROVSKI θα διασφαλίσει ότι τα κοινοποιηθέντα δεδομένα ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ή ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ προστατεύονται επαρκώς και διαβιβάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικά αναγνωρισμένους μηχανισμούς διαβίβασης δεδομένων, όπως τις κατάλληλες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλ. https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en) ή τις απαιτούμενες αναθεωρήσεις αυτών (π.χ. Ελβετία), τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, ή τη διαβίβαση δεδομένων σύμφωνα με συγκατάθεση, σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, ή σε σχέση με τον καθορισμό, την άσκηση ή την επιβολή νομικών αξιώσεων ή σύμφωνα με υπερισχύοντα δημόσια συμφέροντα, ή  για την προστασία της ακεραιότητας αυτών των ατόμων. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ή ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ μπορούν να λάβουν αντίγραφο των συμβατικών εγγυήσεων από την εταιρεία μας ή θα ενημερωθούν από πού να λάβουν τέτοια αντίγραφα από τους υπεύθυνους επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω (βλ. Παράγραφο 1 παραπάνω). Η SWAROVSKI διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τέτοια αντίγραφα για λόγους που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία ή για λόγους απορρήτου.  

 

5. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Γενικά, η SWAROVSKI διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ανεξάρτητα από τη γενική αρχή, η SWAROVSKI δύναται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερες περιόδους με την επιφύλαξη των ακόλουθων κανόνων και υποχρεώσεων: η SWAROVSKI διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα εφόσον η SWAROVSKI (i) υποχρεούται να το πράξει (βάσει σύμβασης, νόμου ή άλλων διατάξεων) ή (ii) έχει υπέρτερο συμφέρον (π.χ. συμφέρον για λόγους απόδειξης σε περίπτωση αξιώσεων, τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με ορισμένες νομικές ή άλλες απαιτήσεις, συμφέρον για μη εξατομικευμένη ανάλυση). Διατηρούνται εξαιρετικές διατάξεις σε σχέση με την ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία.


Κατά κανόνα, όσον αφορά τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ και τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ που σχετίζονται με σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών εγγράφων και επικοινωνίας), η SWAROVSKI διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συμβατική σχέση και για δέκα χρόνια μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, εκτός εάν (i) ισχύει νομική υποχρέωση αποθήκευσης για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά περίπτωση, (ii) η διατήρηση απαιτείται για λόγους απόδειξης ή άλλο έγκυρο λόγο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ή (iii) απαιτείται η διαγραφή των δεδομένων νωρίτερα (γιατί π.χ. τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον ή η SWAROVSKI υποχρεούται να διαγράψει τα αντίστοιχα δεδομένα).


Κατά κανόνα, όσον αφορά τα επιχειρησιακά δεδομένα που περιέχουν ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (π.χ. πρωτόκολλα, αρχεία καταγραφής), η Swarovski διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για περίοδο 3 - 12 μηνών.

 

6. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ


Η SWAROVSKI χρησιμοποιεί cookies στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ της. Τα cookies είναι μια ευρέως διαδεδομένη τεχνική που αποδίδει μια ταυτότητα στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη ενός ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ την οποία ο χρήστης αποθηκεύει και εμφανίζει κατόπιν αιτήματος. Αφενός, η SWAROVSKI χρησιμοποιεί cookies περιόδου λειτουργίας που διαγράφονται αυτόματα όταν ο χρήστης κλείσει τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και τα οποία επιτρέπουν στον διακομιστή να δημιουργήσει μια σταθερή σύνδεση με τον χρήστη (έτσι ώστε το περιεχόμενο ενός καλαθιού αγορών να μην χαθεί, για παράδειγμα) για όσο διάστημα περιηγείται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Αφετέρου, η SWAROVSKI χρησιμοποιεί επίσης μόνιμα cookies τα οποία διαγράφονται μόνο μετά από μια περίοδο που ορίζεται ανά ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Τα μόνιμα cookies επιτρέπουν την αποθήκευση ορισμένων ρυθμίσεων (π.χ. γλώσσα) για αρκετές περιόδους λειτουργίας ή επιτρέπουν την αυτόματη σύνδεση. Ο χρήστης συναινεί στην εφαρμογή μόνιμων cookies μέσω της χρήσης του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και των αντίστοιχων λειτουργιών (π.χ. ρυθμίσεις γλώσσας και αυτόματη σύνδεση). Ο χρήστης μπορεί να αποκλείσει ή να διαγράψει την εφαρμογή των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής του, αλλά αυτή η ενέργεια πιθανώς να επηρεάσει τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η SWAROVSKI δύναται να εγκαταστήσει κωδικοποίηση σε ενημερωτικά δελτία και άλλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ που της επιτρέπουν να καθορίσει εάν ο παραλήπτης έχει ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έχει πραγματοποιήσει λήψη των φωτογραφιών που περιέχονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, ο παραλήπτης μπορεί να αποκλείσει αυτή την εφαρμογή στις ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Σε κάθε περίπτωση συναινεί στην εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας μέσω της λήψης ενημερωτικών δελτίων ή άλλων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ.


Σε περίπτωση που η SWAROVSKI τοποθετήσει διαφημίσεις τρίτων στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ (π.χ. banner) ή  τοποθετήσει μια δική της διαφήμιση στον ιστότοπο τρίτου μέρους, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν cookies από εταιρείες που ειδικεύονται στη χρήση τέτοιας διαφήμισης. Η SWAROVSKI δεν θα κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε τέτοιες εταιρείες, δηλαδή θα τοποθετήσουν μόνο ένα μόνιμο cookie στους χρήστες του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ με σκοπό την αναγνώριση των χρηστών και προς το αποκλειστικό συμφέρον της SWAROVSKI. Αυτό επιτρέπει στη SWAROVSKI να τοποθετεί στοχευμένες διαφημίσεις για αυτά τα άτομα σε εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων (π.χ. σε σχέση με προϊόντα για τα οποία αυτά τα άτομα έδειξαν ενδιαφέρον στο ηλεκτρονικό κατάστημα). Η SWAROVSKI δεν θα κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα στους χειριστές εξωτερικών ιστότοπων.


Η SWAROVSKI δύναται να χρησιμοποιήσει το Google Analytics ή παρόμοιες υπηρεσίες στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ της. Αυτές οι εφαρμογές είναι υπηρεσίες τρίτων που επιτρέπουν στη SWAROVSKI να μετρά και να αναλύει τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της. Ο πάροχος αυτών των υπηρεσιών μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα/περιοχή παγκοσμίως (στην περίπτωση του Google Analytics, που διαχειρίζεται η Google Inc., είναι οι ΗΠΑ, www.google.com). Ο πάροχος υπηρεσιών χρησιμοποιεί μόνιμα cookies για αυτές τις εφαρμογές. Η SWAROVSKI δεν θα κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα στον πάροχο υπηρεσιών (ο οποίος επίσης δεν θα αποθηκεύσει διευθύνσεις IP). Ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί, ωστόσο, να παρακολουθεί τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ από τον χρήστη και να συνδυάζει αυτά τα δεδομένα με δεδομένα από άλλους ιστότοπους που παρακολουθούνται από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών τους οποίους έχει επισκεφθεί ο χρήστης και ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα ευρήματα για δικό του όφελος (π.χ. έλεγχο της διαφήμισης). Ο πάροχος υπηρεσιών γνωρίζει την ταυτότητα του χρήστη που έχει εγγραφεί στον πάροχο υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα αποτελεί ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών και τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου και σύμφωνα με τις πολιτικές προστασίας δεδομένων του παρόχου υπηρεσιών (για την Google, βλ. policies.google.com/privacy). Ο πάροχος υπηρεσιών θα παρέχει δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ στη SWAROVSKI.


Επιπλέον, η SWAROVSKI δύναται να χρησιμοποιήσει πρόσθετα από δίκτυα κοινωνικών μέσων όπως Facebook, Twitter, Youtube, Google, Pinterest ή Instagram στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ της. Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, τα πρόσθετα είναι απενεργοποιημένα, συνεπώς ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πότε θα τα ενεργοποιήσει. Εάν ο χρήστης προβεί σε αυτή την ενεργοποίηση, οι πάροχοι κοινωνικών μέσων μπορούν να δημιουργήσουν απευθείας σύνδεση με τον χρήστη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, η οποία επιτρέπει στον πάροχο να γνωρίζει την επίσκεψη του χρήστη και να μπορεί να αναλύσει τις αντίστοιχες πληροφορίες. Η επακόλουθη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται υπό την ευθύνη του παρόχου κοινωνικών μέσων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου και σύμφωνα με τις πολιτικές προστασίας δεδομένων που δημοσιεύονται στον ιστότοπό του (όπως www.facebook.com/; www.twitter.com/; www.youtube.com/; www.google.com/; www.pinterest.com/; www.instagram.com/).


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται από τη SWAROVSKI και τον τρόπο διαχείρισης των ρυθμίσεων cookies παρατίθενται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ μας.

 


7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ


Κάθε θιγόμενο άτομο, συμπεριλαμβανομένου κάθε ΠΕΛΑΤΗ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από τη SWAROVSKI σχετικά με το εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα που το αφορούν. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση, την καταστροφή ή τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν, καθώς και να αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση, το θιγόμενο άτομο μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Σε χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, το θιγόμενο άτομο ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχει το δικαίωμα να αποκτήσει δεδομένα που παράγονται κατά τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο που επιτρέπει την περαιτέρω χρήση και διαβίβαση. Το σχετικό αίτημα θα υποβάλλεται στον υπεύθυνο επικοινωνίας (βλ. παρ. 1 παραπάνω). Η SWAROVSKI διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τα δικαιώματα του θιγόμενου ατόμου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και π.χ. να μην κοινοποιήσει ολοκληρωμένες πληροφορίες ή να μην διαγράψει δεδομένα.


Σε περίπτωση που η SWAROVSKI λάβει μια αυτοματοποιημένη απόφαση σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο που μπορεί να έχει νομική επίπτωση για το θιγόμενο άτομο ή να το επηρεάσει σοβαρά με παρόμοιο τρόπο, το θιγόμενο άτομο θα έχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα να επικοινωνήσει με έναν υπεύθυνο επεξεργασίας της SWAROVSKI και να ζητήσει επανεξέταση της απόφασης ή να ζητήσει την προηγούμενη αξιολόγηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, το θιγόμενο άτομο ενδέχεται να μην μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί ορισμένες αυτοματοποιημένες υπηρεσίες. Το άτομο θα ενημερωθεί σχετικά μεταγενέστερα ή ξεχωριστά εκ των προτέρων.


Κάθε θιγόμενο άτομο μπορεί επίσης να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία στην περίπτωση του υπευθύνου επεξεργασίας της SWAROVSKI στην Ελβετία είναι ο Ομοσπονδιακός Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών στην Ελβετία (http://www.edoeb.admin.ch), ο υπεύθυνος επεξεργασίας της SWAROVSKI στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν είναι η Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων (Amtstelle Datenschutzstelle, στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν (https://www.llv.li/), ο υπεύθυνος επεξεργασίας της SWAROVSKI στην Αυστρία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην Αυστρία (https://www.dsb.gv.at/). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, παρατίθεται κατάλογος εδώ.

 

8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η SWAROVSKI διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ανακοίνωση. Ισχύει η τελευταία έκδοση που δημοσιεύτηκε στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ της SWAROVSKI. Σε περίπτωση που η Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας με ΠΕΛΑΤΕΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, η SWAROVSKI δύναται να τους ενημερώσει για επικαιροποίηση ή τροποποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο κατάλληλο τρόπο. Οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές, εκτός εάν διατυπωθεί ένσταση εντός 30 ημερών από την ειδοποίηση. Σε περίπτωση ένστασης, η SWAROVSKI έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη συμφωνία κατ’ εξαίρεση και με άμεσο αποτέλεσμα.

 

II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Οι ακόλουθες διατάξεις συμπληρώνουν τις γενικές διατάξεις της Ενότητας Ι για ορισμένες δραστηριότητες της SWAROVSKI. Σε περίπτωση αντίφασης, θα υπερισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις. 


1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ


Η πιστοληπτική ικανότητα των ΠΕΛΑΤΩΝ μπορεί να αξιολογείται αυτόματα στα ηλεκτρονικά καταστήματα προκειμένου να προσφερθεί η δυνατότητα αγοράς επί πιστώσει βάσει αυτής της απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση, η πιστοληπτική ικανότητα αξιολογείται βάσει πληροφοριών από εξωτερικό οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ο οποίος παρέχει στη SWAROVSKI μια βαθμολογία της πιστοληπτικής ικανότητας του αντίστοιχου ΠΕΛΑΤΗ. Ο οργανισμός θα υπολογίσει τη βαθμολογία με βάση έναν μυστικό τύπο που βασίζεται σε δεδομένα σχετικά με το ιστορικό πληρωμών του ΠΕΛΑΤΗ, το ιστορικό χρεών και αφερεγγυότητάς του και τους πιθανούς περιορισμούς της νομικής του ικανότητας. Εάν η βαθμολογία είναι κάτω από ένα ορισμένο ελάχιστο όριο, δεν θα προσφέρεται η δυνατότητα πληρωμής με τιμολόγιο. Σε αυτή την περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επικοινωνίας που εμφανίζεται στα στοιχεία έκδοσης του αντίστοιχου ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος εάν δεν είναι έτοιμος να αποδεχθεί την απόφαση.


Τα ηλεκτρονικά καταστήματα της SWAROVSKI μπορούν να αποφασίζουν αυτόματα εάν θα συνάψουν συμφωνίες αγοράς. Εντούτοις, η SWAROVSKI δεν θεωρεί ότι πρόκειται για αυτοματοποιημένη ατομική απόφαση (σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΓΚΠΔ). Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν επιθυμεί μια τέτοια αυτοματοποιημένη σύναψη συμφωνίας, έχει την επιλογή να αγοράσει προϊόντα και υπηρεσίες από φυσικά καταστήματα της SWAROVSKI.

 

2. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΩΝ, ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, Κ.ΛΠ.


Όπως προαναφέρθηκε, τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ και ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ κατά κανόνα συλλέγονται άμεσα από τη SWAROVSKI αλλά και έμμεσα, (π.χ. όταν η SWAROVSKI ζητά από ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ να ενεργήσουν ως εκτελούντες την επεξεργασία, όπως οι ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ της SWAROVSKI). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ της SWAROVSKI επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό και υπό την καθοδήγηση της SWAROVSKI και δεσμεύονται από συγκεκριμένες συμφωνίες εκτελούντων την επεξεργασία που καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των καθηκόντων τους με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των ΠΕΛΑΤΩΝ, των ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ και των ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ μας και την επεξεργασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

 

3. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕ BANNER


Η SWAROVSKI δύναται να αποστείλει ενημερωτικά δελτία ή άλλη εμπορική επικοινωνία σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε ΠΕΛΑΤΕΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η SWAROVSKI διατηρεί το δικαίωμα να το πράξει χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των υφιστάμενων πελατών και επιχειρηματικών εταίρων. Ωστόσο, οι αντίστοιχοι πελάτες και επιχειρηματικοί εταίροι δύνανται να αντιταχθούν στην περαιτέρω αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή άλλης εμπορικής επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή μέσω του λογαριασμού τους στον αντίστοιχο ΙΣΤΟΤΟΠΟ ή μέσω του συνδέσμου που αναφέρεται σε κάθε αλληλογραφία. Εντούτοις, η διακοπή της αποστολής ενός ενημερωτικού δελτίου ενδεχομένως να μην συνεπάγεται τη διακοπή της αποστολής άλλων ενημερωτικών δελτίων. Η SWAROVSKI διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετεί εξατομικευμένες διαφημίσεις κατά τη διάρκεια επισκέψεων στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Τέτοιες διαφημίσεις με banner που προβάλλονται στον ΠΕΛΑΤΗ περιέχουν προϊόντα που προσφέρονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και τα οποία έχουν προηγουμένως προβληθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ. Η διαφήμιση δημιουργείται από τη SWAROVSKI μέσω cookies (βλ. Ενότητα I παρ. 6 παραπάνω).

 

4. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ και άλλες ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Οι ακόλουθες διατάξεις θα ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων από τη SWAROVSKI σε σχέση με ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ πελατών και άλλες ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

Τα δεδομένα που σχετίζονται με τις ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ και άλλες προωθητικές δραστηριότητες υποβάλλονται σε επεξεργασία από (i) τον υπεύθυνο επεξεργασίας της αντίστοιχης τοπικής εταιρείας της Swarovski που χρηματοδοτεί, προωθεί και οργανώνει την κλήρωση και, κατά περίπτωση, από την (ii) Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Λιχτενστάιν, ως κοινό υπεύθυνο επεξεργασίας. Άλλες εταιρείες και συνδεδεμένες εταιρείες της SWAROVSKI μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιήσουν τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς τους σύμφωνα με την Ενότητα Ι παρ. 3 παραπάνω.


Όσον αφορά τις ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ και άλλες ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, η SWAROVSKI επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σύμφωνα με την Ενότητα Ι παρ. 2 παραπάνω για τους σκοπούς που αναφέρονται στην αντίστοιχη διάταξη, και επίσης ιδίως για τους ακόλουθους σκοπούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

 • διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • επικοινωνία με τους νικητές,
 • δημοσίευση των στοιχείων επικοινωνίας των νικητών
 • προβολή των νικητών στα κοινωνικά μέσα, και
 • άλλες προωθητικές ενέργειες και δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ και ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ παρατίθενται στους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε ΚΛΗΡΩΣΗ και ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, όπως δημοσιεύονται και οργανώνονται κατά καιρούς.

 

5. Βιντεοεπιτήρηση

Ορισμένες εγκαταστάσεις και γραφεία της Swarovski βρίσκονται υπό βιντεοεπιτήρηση. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί από εγγραφές βιντεοεπιτήρησης σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ») της Ε.Ε. και τις διατάξεις άλλων ισχυόντων τοπικών νόμων για την προστασία των δεδομένων (συλλήβδην: «Νόμοι περί προστασίας δεδομένων») είναι η οντότητα Swarovski που υποδεικνύεται στις εγκαταστάσεις της Swarovski. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Swarovski, δηλαδή τη διασφάλιση της ασφάλειας εντός των εγκαταστάσεων και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Swarovski. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα χρησιμοποιούνται από τη Swarovski για σκοπούς αυτόματης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ. Γενικά, η Swarovski διατηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Οι εγγραφές διαγράφονται μετά την πάροδο σύντομου χρονικού διαστήματος, εκτός εάν περιλαμβάνουν συμβάντα τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν το αντικείμενο νομικών αξιώσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα με προθεσμία την ημερομηνία παραγραφής τυχόν αξιώσεων. Σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας των δεδομένων, η SWAROVSKI δύναται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις παρακάτω κατηγορίες τρίτων, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό της Swarovski ή για δικούς τους σκοπούς: πάροχοι υπηρεσιών, όπως εταιρείες επεξεργασίας δεδομένων, τοπικές και εθνικές αρχές και αρχές ξένων χωρών, λοιποί τρίτοι στο πλαίσιο πιθανών ή πραγματικών δικαστικών διαδικασιών, λοιπές εταιρείες του ομίλου Swarovski. Σε περίπτωση κοινοποίησης δεδομένων σε χώρες/περιοχές που δεν εγγυώνται επαρκή προστασία, η Swarovski θα διασφαλίσει την επαρκή προστασία των κοινοποιηθέντων δεδομένων, εφαρμόζοντας επαρκείς συμβατικές εγγυήσεις (π.χ. βάσει των τυποποιημένων ρητρών της ΕΕ), δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες ή διαβιβάζοντας δεδομένα σύμφωνα με συγκατάθεση, σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, ή σε σχέση με τον καθορισμό, την άσκηση ή την επιβολή νομικών αξιώσεων ή σύμφωνα με υπερισχύοντα δημόσια συμφέροντα ή για την προστασία της ακεραιότητας αυτών των ατόμων. Οποιοδήποτε άτομο επηρεάζεται μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από τη Swarovski σχετικά με το εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα που το αφορούν. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και να υποβάλλει ένσταση ως προς την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και να ασκήσει το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Οποιοδήποτε άτομο επηρεάζεται μπορεί επίσης να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. Επίσης, μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στην Ομάδα Απορρήτου Δεδομένων του Ομίλου στη διεύθυνση dataprivacy@swarovski.com.

 

III. ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ


Οι διατάξεις της παρούσας Ενότητας ΙΙΙ θα ορίζουν συγκεκριμένα τις γενικές διατάξεις της Ενότητας Ι σχετικά με τα προγράμματα πελατών της SWAROVSKI.

1. SWAROVSKI CRYSTAL SOCIETY (SCS)
Οι παρακάτω διατάξεις θα ισχύουν για την επεξεργασία των δεδομένων από τη SWAROVSKI σε σχέση με το πρόγραμμα τακτικών πελατών Swarovski Crystal Society (SCS).
a. Υπεύθυνος Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Υπεύθυνος επεξεργασίας)
Τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ που σχετίζονται με τη συνδρομή μέλους στην SCS υποβάλλονται σε επεξεργασία από δύο από κοινού υπευθύνους επεξεργασίας και, συγκεκριμένα, από (i) τον υπεύθυνο επεξεργασίας της αντίστοιχης τοπικής εταιρείας Swarovski που εκδίδει τη συνδρομή σύμφωνα με την αίτηση εγγραφής ή, εάν διαφέρει, την οντότητα Swarovski στην οποία έχει ανατεθεί η συνδρομή και εισπράττει τα ποσά της συνδρομής και (ii) τον υπεύθυνο επεξεργασίας της Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται θα κοινοποιούνται σε άλλες εταιρείες του Ομίλου εταιρειών Swarovski και σε ορισμένους τρίτους, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.  
b. Επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πηγή
Η Swarovski συλλέγει και διατηρεί τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής στην SCS (συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά αλλά χωρίς περιορισμό απαραίτητα, ο τίτλος, το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, η ημερομηνία γέννησης, ο προϋπάρχων αριθμός μέλους SCS, η προτιμώμενη γλώσσα, τα στοιχεία παραγγελιών, καθώς και το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας και ο αριθμός μέλους SCS του πελάτη που προσφέρει το δώρο, κατά περίπτωση) από το ίδιο το Μέλος SCS ή από το πρόσωπο που αγοράζει τη Συνδρομή Μέλους SCS ως δώρο και παρέχει στη Swarovski τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του Μέλους SCS («Δεδομένα Αίτησης»). Επιπλέον, η Swarovski συλλέγει επίσης οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα παρέχονται οικειοθελώς από τον πελάτη στην ηλεκτρονική ενότητα για τα μέλη ή όταν αλληλεπιδρά με την εταιρεία μας εντός του καταστήματος, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλίας ή διαδικτύου: στυλ/ενδιαφέροντα (π.χ. κοσμήματα και αξεσουάρ, διακοσμητικά για το σπίτι, φιγούρες και συλλεκτικά αντικείμενα ή/και ρολόγια, κλασικό στυλ), δεδομένα σε σχέση με τα ραντεβού σας, λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης (και σχετικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της σύνδεσης στα κοινωνικά δίκτυα), λίστες επιθυμιών, φύλο, διεύθυνση IP και διαδικτυακά αναγνωριστικά.
Η Swarovski λαμβάνει αυτού του είδους τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ από τα σημεία πώλησης, στα οποία υποβάλλεται η αίτηση και η πληρωμή για τη συνδρομή μέλους. Εκχωρεί σε κάθε νέο Μέλος SCS έναν μοναδικό αριθμό μέλους, παρακολουθεί τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της συνδρομής μέλους, τις επιλογές υπηρεσιών και ενημέρωσης που υποδεικνύει το Μέλος SCS, τις παρεχόμενες υπηρεσίες (συμπεριλαμβάνονται τα δώρα που προσφέρονται) και, κατά περίπτωση, περαιτέρω δεδομένα σχετικά με τη χρήση από το Μέλος SCS των διαδικτυακών προσφορών και ενημερώσεων του Ομίλου Swarovski (π.χ. δείκτης ανοίγματος ενημερωτικού δελτίου, αριθμός κλικ, επίσκεψη σε διαδικτυακές ιστοσελίδες, αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), μεταβλητές αλληλεπίδρασης (όπως ο δείκτης αριθμού κλικ, ο χρόνος αλληλεπίδρασης ή η αλληλεπίδραση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Επιπλέον, με τη συγκατάθεσή σας, εφόσον οι λειτουργίες συνομιλίας και βίντεο ενεργοποιούνται με την αποδοχή των cookies, σε περίπτωση που διατίθενται, η Swarovski προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας με την ίδια την εταιρεία (μέσω συνομιλίας ή βιντεοκλήσης). Η χρήση αυτής της τεχνολογίας μάς επιτρέπει να εντοπίζουμε επισκέπτες και να τους δίνουμε την επιλογή να αλληλεπιδράσουν μαζί μας μέσω εξατομικευμένης συνομιλίας ή βιντεοκλήσης, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούμε να επισημάνουμε και να προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσδοκίες και τις προτιμήσεις ενός επισκέπτη. Η χρήση αυτή θα συνδέεται με την παρακολούθηση της εμπειρίας των Μελών του SCS στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ (συμπεριλαμβανομένης της ζωντανής παρακολούθησης της περιήγησής τους στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ ή στην εφαρμογή για κινητά), προκειμένου να έχει η Swarovski τη δυνατότητα να υποστηρίζει τα Μέλη του SCS όταν περιηγούνται στην τοποθεσία www.swarovski.com. Η Swarovski δύναται επίσης να επεξεργάζεται στοιχεία πληρωμής, άμεσα ή μέσω τρίτου, όπου είναι απαραίτητο για την καταβολή της Συνδρομής Μέλους SCS. Επιπρόσθετα, η Swarovski καταγράφει το ιστορικό αγορών κάθε Μέλους SCS, δηλαδή τα αντικείμενα που αγοράστηκαν (ονομασία προϊόντος, τιμή), καθώς και τον τόπο και τον χρόνο αγοράς. Πραγματοποιείται εγγραφή στο ιστορικό αγορών μόνο εάν αναφερθεί ο αριθμός Μέλους SCS στο ταμείο για αγορές σε καταστήματα που προσφέρουν το Πρόγραμμα SCS. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο εγγεγραμμένος πελάτης πρέπει να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του ηλεκτρονικά δημιουργώντας έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό. Η εγγραφή στο ιστορικό αγορών ενός εγγεγραμμένου πελάτη πραγματοποιείται εάν εισαχθεί ο αριθμός λογαριασμού κατά την πραγματοποίηση αγοράς ή εάν ο εγγεγραμμένος πελάτης πραγματοποιήσει αγορά ενόσω είναι συνδεδεμένος στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του. Επίσης, η Swarovski συλλέγει και αποθηκεύει τυχόν κουπόνια που αποστέλλονται στο μέλος SCS και, κατά περίπτωση, συλλέγει και αποθηκεύει περαιτέρω δεδομένα σχετικά με τη χρήση από το μέλος SCS των διαδικτυακών προσφορών και ενημερώσεων του Ομίλου Swarovski (π.χ. δείκτης ανοίγματος ενημερωτικού δελτίου, δείκτης αριθμού κλικ, επίσκεψη σε διαδικτυακές ιστοσελίδες, αλληλεπίδραση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Στις περιπτώσεις που η Swarovski θεωρεί ότι δύο διαφορετικές Συνδρομές Μέλους SCS ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο ή όπου λάβει ένα εύλογο αίτημα, η Swarovski δύναται να τις ενοποιήσει.

c. Σκοπός της επεξεργασίας
Η SWAROVSKI συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του προγράμματος τακτικών πελατών συγκεκριμένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
•    διαχείριση συνδρομών SCS,
•    λειτουργία της SCS, δηλαδή παροχή προνομίων και ειδικών όρων, συμμετοχή σε έρευνες, ενθάρρυνση υποβολής σχολίων και ενεργή συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
•    Εξατομίκευση και ενοποίηση της εμπειρίας των πελατών σε όλα τα κανάλια (καταστήματα Swarovski, swarovski.com, επικοινωνία μέσω e-mail, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 
•    Παροχή σχετικών πληροφοριών και εξατομικευμένο περιεχόμενο μάρκετινγκ

•    Βελτιστοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και επικοινωνίας της Swarovski 
•    Επικοινωνία που δεν αφορά το μάρκετινγκ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής: αλλαγές σχετικές με την Πολιτική Απορρήτου, τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις ή/και τους Όρους χρήσης της εταιρείας μας, γενικές αλλαγές στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που παρέχουμε, επαλήθευση λογαριασμού, επαναφορά κωδικού πρόσβασης ή πληροφορίες που αφορούν περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις υπηρεσίες μας   
•    Παροχή εξατομικευμένων προσφορών, βοήθειας και συμβουλών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες
•    Παροχή προσκλήσεων για ειδικές εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες αποκλειστικά για εγγεγραμμένους πελάτες
•    Συμμετοχή σε έρευνες, από τις οποίες ζητούνται τα σχόλια των πελατών σε όλα τα κανάλια (καταστήματα Swarovski, swarovski.com, e-mail, μέσα κοινωνικής δικτύωσης)

Στα συμμετέχοντα καταστήματα, η συνδρομή SCS δίνει στα μέλη SCS τη δυνατότητα να επωφελούνται από τις πρόσθετες συμβουλές για τους πελάτες όπου, με την αναφορά του αριθμού λογαριασμού, το προσωπικό του καταστήματος μπορεί να προσπελάσει τα δεδομένα του εγγεγραμμένου πελάτη και να παρέχει σε αυτόν επιπλέον συμβουλές πώλησης βάσει των παλαιότερων αγορών, του επιλεγμένου στυλ/ενδιαφερόντων ή βάσει της λίστας επιθυμιών του.
Με την αναφορά του αριθμού μέλους SCS, της διεύθυνσης e-mail ή του ονόματος και της ημερομηνίας γέννησης του εγγεγραμμένου πελάτη (ή άλλου μοναδικού χαρακτηριστικού επαλήθευσης ταυτότητας), ο εκάστοτε υπάλληλος του καταστήματος ή ο εκπρόσωπος της ομάδας εξυπηρέτησης πελατών αποκτά πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα ιστορικού αγορών και στη λίστα επιθυμιών του εν λόγω εγγεγραμμένου πελάτη.

Η Swarovski δύναται επίσης να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα επιλεγμένων Μελών για να τους προτείνει εξατομικευμένη υποστήριξη και συμβουλές και για να έρθουν σε επαφή με συγκεκριμένο Crystal Expert σε σχέση με οποιαδήποτε αιτήματά τους μέσω τηλεφώνου, e-mail ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιλέξει η Swarovski. Τα μέλη μπορούν να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να επωφεληθούν από τις εν λόγω υπηρεσίες. Έχετε υπ’ όψιν ότι με την παροχή ορισμένων πληροφοριών στη Swarovski, όπως ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση e-mail, δίνετε τη συγκατάθεσή σας και εξουσιοδοτείτε τη Swarovski και τις συνδεδεμένες εταιρείες της να επικοινωνούν κατά καιρούς μαζί σας μέσω τηλεφώνου (ακόμη και αν ο ή οι αριθμοί τηλεφώνου σας περιλαμβάνονται ενδεχομένως σε λίστα Ανεπιθύμητων κλήσεων) ή e-mail για την παροχή των προνομίων που συνδέονται με τη συνδρομή σας και αφορούν υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και προσκλήσεις σε δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη συγκατάθεση μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται από τη Swarovski, ώστε να χορηγεί και να διαχειρίζεται τη Συνδρομή (χρησιμοποιούνται επίσης για σκοπούς λογιστικής και πληρωμών), να παρέχει στο Μέλος τα προνόμια και τις άλλες υπηρεσίες που συνεπάγεται η Συνδρομή (η σχετική νομική βάση είναι η Συνδρομή) και να παρέχει στο Μέλος SCS τις ενημερώσεις εμπορικής φύσεως (όπως ενημερωτικά δελτία, πληροφορίες προϊόντων, υπηρεσίες και αποκλειστικές προσφορές του Ομίλου Swarovski) μέσω e-mail, ταχυδρομείου, μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας ή τηλεφωνικών κλήσεων, με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από το Μέλος (για τα οποία η Swarovski επαφίεται στη συγκατάθεση του Μέλους SCS, η οποία μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η SWAROVSKI δύναται να εξατομικεύει τις πληροφορίες που αποστέλλει στο μέλος, ώστε εκείνο να λαμβάνει, εφόσον είναι δυνατόν, συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες η SWAROVSKI θεωρεί ενδιαφέρουσες για το μέλος. Για τον σκοπό αυτό, η SWAROVSKI αναλύει τα Δεδομένα Αίτησης (και, πιο συγκεκριμένα, δεδομένα όπως η ηλικία, το φύλο, τα ενδιαφέροντα και οι προτιμήσεις), όπως και άλλες πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν από το ιστορικό αγορών ή να συναχθούν από άλλα δεδομένα, από μεταβλητές αλληλεπίδρασης (όπως ο δείκτης αριθμού κλικ, ο χρόνος αλληλεπίδρασης ή η αλληλεπίδραση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), αλληλεπιδράσεις με τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ μας και δραστηριότητα περιήγησης, ή οι οποίες δόθηκαν οικειοθελώς από το Μέλος SCS στη SWAROVSKI οποιαδήποτε μετέπειτα στιγμή.
Για την παροχή αυτών των εξατομικευμένων πληροφοριών που ενδιαφέρουν το Μέλος της SCS, η SWAROVSKI ενδέχεται να προβεί σε δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ. Ως δημιουργία προφίλ ορίζεται οποιουδήποτε είδους αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών απόψεων που αφορούν κάποιο φυσικό πρόσωπο, ειδικότερα για την ανάλυση ή την πρόβλεψη στοιχείων ως προτιμήσεων, ενδιαφερόντων ή πιθανής συμπεριφοράς του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου. 

Επιπρόσθετα, η SWAROVSKI δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της και, όπου έχει έννομο συμφέρον, για σκοπούς στατιστικής και έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της καλύτερης κατανόησης των Μελών SCS, της ανάλυσης καταναλωτών και αγορών, των βελτιώσεων στο Πρόγραμμα SCS και της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Εάν έχετε επιλέξει να εξαιρεθείτε από συγκεκριμένη επικοινωνία μάρκετινγκ, ενδέχεται και πάλι να σας αποσταλεί επικοινωνία που δεν αφορά το μάρκετινγκ, καθώς αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο για εμάς προκειμένου να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας, να συμμορφωθούμε με νόμιμες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις ασφαλείας. Επίσης, εάν μας κοινοποιήσετε την ημερομηνία γέννησής σας, θα σας στέλνουμε προσωπικό σημείωμα στα γενέθλιά σας.

d. Κοινοποίηση των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την SCS, η SWAROVSKI δύναται συγκεκριμένα να κοινοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις παρακάτω κατηγορίες αποδεκτών:
•    ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και όλων των συμμετεχόντων καταστημάτων ή άλλων εξουσιοδοτημένων ειδικών καταστημάτων, ανεξάρτητα από το εάν η εταιρεία διοικείται από τη SWAROVSKI ή από άλλον συνεργάτη πωλήσεων ή άλλον συνεργάτη, δεδομένου ότι τα εν λόγω καταστήματα μπορεί να βρίσκονται σε οποιαδήποτε χώρα/περιοχή του κόσμου και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που λαμβάνουν από τη SWAROVSKI μόνο για τον σκοπό της λειτουργίας της SCS, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων προσφορών και των ανακοινώσεων που αποστέλλονται στα Mέλη για λογαριασμό της SWAROVSKI,

•    Τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των συνεργατών μάρκετινγκ για τους σκοπούς της παροχής εξατομικευμένου περιεχομένου μάρκετινγκ, καθώς και της βελτιστοποίησης της στρατηγικής μάρκετινγκ και επικοινωνίας
•    Εταιρεία της SWAROVSKI στην οποία ανατέθηκε το τεχνικό κομμάτι (εκτελούντες επεξεργασία) της επεξεργασίας των δεδομένων (διαχείριση της βάσης δεδομένων) σχετικά με την SCS,
Οποιοσδήποτε παραλήπτης ενδέχεται να βρίσκεται σε χώρα με ανεπαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Εάν ισχύει αυτό, η SWAROVSKI θα διασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας.
SWAROVSKI ενδέχεται να κοινοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εντός της SWAROVSKI, καθώς και σε τρίτους και σε κάθε χώρα/περιοχή παγκοσμίως, συγκεκριμένα σε όλες τις χώρες/περιοχές στις οποίες η SWAROVSKI εκπροσωπείται από εταιρείες του Ομίλου, συνδεδεμένες εταιρείες ή άλλα γραφεία και εκπροσώπους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, όπως επικαιροποιείται κατά καιρούς), καθώς και σε χώρες/περιοχές στις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών της SWAROVSKI επεξεργάζονται τα δεδομένα τους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, όπως επικαιροποιείται κατά καιρούς). Εάν ισχύει αυτό, η SWAROVSKI θα διασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ενότητα Ι, παράγραφο 4 ανωτέρω


e. Δικαιώματα των Υποκειμένων δεδομένων
Τα Μέλη SCS και οι πελάτες που προσφέρουν τη συνδρομή ως δώρο δικαιούνται να ζητήσουν οποιαδήποτε στιγμή από τη SWAROVSKI πληροφορίες αναφορικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα τους, καθώς και άλλες πληροφορίες όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν την τροποποίηση, τον περιορισμό ή τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών τους ή να ζητήσουν ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών. 
Οι εγγεγραμμένοι πελάτες της Swarovski μπορούν επίσης να ανακαλέσουν οποιαδήποτε συγκατάθεση έχουν παραχωρήσει στη Swarovski (π.χ. για χρήση των δεδομένων για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης και λήψη ενημερωτικών δελτίων και άλλων εμπορικών ανακοινώσεων) για μελλοντική χρήση. 
Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, την προσπέλαση ή τη διαγραφή των δεδομένων, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Εξυπηρέτησης πελατών στη διεύθυνση Customer_Service_GR@swarovski.com, όπου θα απαντήσουν ευχαρίστως σε οποιεσδήποτε απορίες σας. Έχετε υπ’ όψιν ότι ενδέχεται να απαιτήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προκειμένου να σας επιτρέψουμε να προσπελάσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
SWAROVSKI ενδέχεται να κοινοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εντός της SWAROVSKI, καθώς και σε τρίτους και σε κάθε χώρα/περιοχή παγκοσμίως, συγκεκριμένα σε όλες τις χώρες/περιοχές στις οποίες η SWAROVSKI εκπροσωπείται από εταιρείες του Ομίλου, συνδεδεμένες εταιρείες ή άλλα γραφεία και εκπροσώπους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, όπως επικαιροποιείται κατά καιρούς), καθώς και σε χώρες/περιοχές στις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών της SWAROVSKI επεξεργάζονται τα δεδομένα τους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, όπως επικαιροποιείται κατά καιρούς). Εάν ισχύει αυτό, η SWAROVSKI θα διασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ενότητα Ι, παράγραφο 4 ανωτέρω

f. Διατήρηση δεδομένων
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται και θα χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Συνδρομής μέλους, ενώ κατόπιν θα διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους προαναφερόμενους σκοπούς, αλλά όχι για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών, εκτός εάν απαιτείται για νομικούς σκοπούς. Το ιστορικό αγορών διατηρείται συνήθως για πέντε έτη. Ως εξαίρεση στον συγκεκριμένο κανόνα, το ιστορικό αγορών για τα αποκλειστικά προϊόντα SCS θα διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Συνδρομής μέλους ως ένδειξη αναγνώρισης της πολύτιμης συμμετοχής του μέλους στη Λέσχη. Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος SCS δεν επιθυμεί να διατηρηθεί το ιστορικό του αποκλειστικών προϊόντων SCS για διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών, μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του επικοινωνώντας και αναφέροντας τη ρητή επιθυμία του να διαγραφεί αυτό το ιστορικό. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την SCS θα βρείτε στην ενότητα Γενικοί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος τακτικών πελατών στην τοποθεσία www.swarovski.com.

g. Ενημερώσεις και πρόσθετες πληροφορίες
Για ενημερώσεις σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και, κατά περίπτωση, σχετικά με περαιτέρω υποχρεωτικές πληροφορίες που αφορούν την εκάστοτε χώρα και υποχρεωτικές πληροφορίες με βάση τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε., καθώς και για οποιεσδήποτε αμφιβολίες σε σχέση με τη διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών στο εξωτερικό, την αποθήκευση, την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών και άλλα ζητήματα απορρήτου τα οποία δεν καθορίζονται σαφώς στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου στην τοποθεσία www.swarovski.com κατά περίπτωση. 

 

2. SWAROVSKI CLUB


Οι ακόλουθες διατάξεις θα ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων από τη SWAROVSKI σε σχέση με το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών Swarovski Club.


α. Υπεύθυνος για τα προσωπικά δεδομένα (Υπεύθυνος επεξεργασίας)

Τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ σε σχέση με τη συμμετοχή μέλους στο Swarovski Club υποβάλλονται σε επεξεργασία από δύο κοινούς υπεύθυνους επεξεργασίας, ειδικότερα (i) τον υπεύθυνο επεξεργασίας της αντίστοιχης τοπικής εταιρείας της SWAROVSKI που εκδίδει τη συμμετοχή μέλους σύμφωνα με τη φόρμα εγγραφής ή, εάν διαφέρει, την οντότητα Swarovski στην οποία έχει ανατεθεί η συνδρομή, και (ii) τον υπεύθυνο επεξεργασίας της SWAROVSKI Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Λιχτενστάιν. Άλλες εταιρείες και συνδεδεμένες εταιρείες της SWAROVSKI μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιήσουν τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς τους σύμφωνα με την Ενότητα Ι παρ. 3 παραπάνω.

β. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και πηγή

Η SWAROVSKI συλλέγει και διατηρεί τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στη φόρμα εγγραφής του Swarovski Club (τα οποία περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: τίτλο, όνομα και διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) (“Δεδομένα φόρμας”) καθώς και τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τα μέλη του Swarovski Club στη σελίδα μελών, στον λογαριασμό σας ή όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας εντός του καταστήματος, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλίας ή διαδικτύου: ημερομηνία γέννησης, καθώς και στιλ/ενδιαφέροντα (π.χ. για κοσμήματα και αξεσουάρ, σπίτι και στιλ, γάμο, φιγούρες και συλλεκτικά είδη ή/και ρολόγια, κλασικό στιλ), δεδομένα που αφορούν τα ραντεβού σας, λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης (και σχετικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της σύνδεσης στα κοινωνικά δίκτυα), λίστες επιθυμιών, φύλο, διεύθυνση IP και διαδικτυακά αναγνωριστικά. Επιπλέον, με τη συγκατάθεσή σας, εφόσον οι λειτουργίες συνομιλίας και βίντεο ενεργοποιούνται με την αποδοχή των cookies, σε περίπτωση που διατίθενται, η Swarovski προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας με την ίδια την εταιρεία (μέσω συνομιλίας ή βιντεοκλήσης). Η χρήση αυτής της τεχνολογίας μάς επιτρέπει να εντοπίζουμε επισκέπτες και να τους δίνουμε την επιλογή να αλληλεπιδράσουν μαζί μας μέσω εξατομικευμένης συνομιλίας ή βιντεοκλήσης, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούμε να επισημάνουμε και να προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσδοκίες και τις προτιμήσεις ενός επισκέπτη. Η χρήση αυτή θα συνδέεται με την παρακολούθηση της εμπειρίας των Μελών του Swarovski Club στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ (συμπεριλαμβανομένης της ζωντανής παρακολούθησης της περιήγησής τους στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ ή στην εφαρμογή για κινητά), προκειμένου να έχει η Swarovski τη δυνατότητα να υποστηρίζει τα Μέλη του Swarovski Club όταν περιηγούνται στην τοποθεσία www.swarovski.com.  Η Swarovski αποθηκεύει επίσης δεδομένα σχετικά με το ιστορικό αγορών των μελών με τη μορφή προϊόντων που αγοράστηκαν (ονομασία, τιμή, έκπτωση προϊόντος), τόπο και ώρα αγοράς και αριθμό μέλους. Το ιστορικό αγορών καταγράφεται εάν ο αριθμός μέλους στο Swarovski Club γνωστοποιείται κατά την ολοκλήρωση των αγορών σε καταστήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Swarovski Club. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα, το ιστορικό αγορών των μελών καταγράφεται εάν ο αριθμός μέλους αναφέρεται κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς ή το μέλος πραγματοποιεί μια αγορά όταν έχει συνδεθεί σε έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό που σχετίζεται με μια συμμετοχή μέλους στο Swarovski Club. Η Swarovski συλλέγει επίσης και αποθηκεύει όλα τα κουπόνια που αποστέλλονται στο μέλος του Swarovski Club και, ανάλογα με την περίπτωση, περαιτέρω δεδομένα σχετικά με τη χρήση από το μέλος του Swarovski Club των ηλεκτρονικών προσφορών και αλληλογραφιών του Swarovski Group (π.χ., ποσοστό ανοίγματος ενημερωτικών δελτίων, ποσοστό κλικ, ηλεκτρονικές σελίδες όπου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, αλληλεπιδράσεις με τα κοινωνικά μέσα). Σε περίπτωση που η Swarovski πιστεύει ότι δύο διαφορετικές συμμετοχές μέλους στο Swarovski Club ανήκουν στο ίδιο άτομο ή όταν λαμβάνεται έγκυρο αίτημα, η Swarovski μπορεί να τις συγχωνεύσει.

Κατά την έναρξη της συμμετοχής μέλους, τα μέλη λαμβάνουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο περιέχει έναν σύνδεσμο για μια επισκόπηση των καταστημάτων που συμμετέχουν επί του παρόντος στο πρόγραμμα Swarovski Club. Η εν λόγω επισκόπηση των συμμετεχόντων καταστημάτων είναι επίσης διαθέσιμη για προβολή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.swarovski.com/store-finder

γ. Σκοπός της επεξεργασίας

Όσον αφορά το Swarovski Club, η SWAROVSKI ειδικότερα συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μελών του προγράμματος επιβράβευσης πελατών σύμφωνα με την Ενότητα Ι παρ. 3 παραπάνω και όπως καθορίζεται παρακάτω για τους ΣΚΟΠΟΥΣ που αναφέρονται στην αντίστοιχη διάταξη, και επίσης ιδίως για τους παρακάτω ΣΚΟΠΟΥΣ:

 • διαχείριση των συμμετοχών μέλους στο Swarovski Club,
 • λειτουργία του Swarovski Club, δηλαδή παροχή πλεονεκτημάτων και χορήγηση ειδικών όρων (π.χ. κουπόνια), προσκλήσεις σε ειδικές εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες αποκλειστικά για τα μέλη, συμμετοχή σε έρευνες, αίτημα για υποβολή σχολίων και δραστηριοποίηση στα κοινωνικά μέσα
 • Εξατομίκευση και ενοποίηση της εμπειρίας των πελατών σε όλα τα κανάλια (καταστήματα Swarovski, swarovski.com, επικοινωνία μέσω e-mail, μέσα κοινωνικής δικτύωσης),
 • Παροχή σχετικών πληροφοριών και εξατομικευμένο περιεχόμενο μάρκετινγκ,  
 • Παροχή εξατομικευμένων προσφορών, βοήθειας και συμβουλών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, 
 • Βελτιστοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και επικοινωνίας της Swarovski, 
 • Παροχή προσκλήσεων για ειδικές εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες αποκλειστικά για εγγεγραμμένους πελάτες, 
 • Συμμετοχή σε έρευνες, από τις οποίες ζητούνται τα σχόλια των πελατών σε όλα τα κανάλια (καταστήματα Swarovski, swarovski.com, e-mail, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), 
 • Επικοινωνία που δεν αφορά το μάρκετινγκ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής: αλλαγές σχετικές με την Πολιτική Απορρήτου, τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις ή/και τους Όρους χρήσης της εταιρείας μας, γενικές αλλαγές στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που παρέχουμε, επαλήθευση λογαριασμού, επαναφορά κωδικού πρόσβασης ή πληροφορίες που αφορούν περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις υπηρεσίες μας.

Τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται από τη Swarovski για τη χορήγηση και τη διαχείριση της συμμετοχής μέλους (καθώς και για λογιστικούς σκοπούς), για την παροχή στο μέλος των προνομίων και άλλων υπηρεσιών που συνοδεύουν τη συμμετοχή μέλους (η νομική βάση για αυτό είναι η συμμετοχή μέλους).

Στα συμμετέχοντα καταστήματα, το Swarovski Club επιτρέπει στα μέλη να επωφελούνται από εκτεταμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες καθώς, με την επίδειξη του αριθμού μέλους, ο υπάλληλος του καταστήματος μπορεί να βρει τα δεδομένα ιστορικού αγορών του μέλους και να παρέχει στο μέλος πρόσθετες συμβουλές πωλήσεων με βάση τις προηγούμενες αγορές του, το στιλ/τα ενδιαφέροντα που επιλέχθηκαν ή τη λίστα επιθυμιών του.

Με την επίδειξη του αριθμού μέλους στο Swarovski Club, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του ονόματος και της ημερομηνίας γέννησης του μέλους (ή άλλου μοναδικού αναγνωριστικού στοιχείου), ο υπάλληλος του καταστήματος αποκτά πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα του ιστορικού αγορών και στη λίστα επιθυμιών του μέλους.

Η SWAROVSKI δύναται επίσης να χρησιμοποιήσει τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ για να προσκαλέσει επιλεγμένα μέλη σε ειδικές εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες, όπως η παρουσίαση νέων προϊόντων ή οι προσφορές εκπτώσεων. Επιπλέον, η SWAROVSKI χρησιμοποιεί επίσης τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ για να στείλει ευχές στα γενέθλια των μελών.

Η Swarovski δύναται επίσης να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα επιλεγμένων Μελών για να τους προτείνει εξατομικευμένη υποστήριξη και συμβουλές και για να έρθουν σε επαφή με συγκεκριμένο Crystal Expert σε σχέση με οποιαδήποτε αιτήματά τους μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιλέξει η Swarovski. Τα μέλη μπορούν να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να επωφεληθούν από τις εν λόγω υπηρεσίες. Έχετε υπ’ όψιν ότι με την παροχή ορισμένων πληροφοριών στη Swarovski, όπως ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας και εξουσιοδοτείτε τη Swarovski και τις συνδεδεμένες εταιρείες της να επικοινωνούν κατά καιρούς μαζί σας μέσω τηλεφώνου (ακόμη και αν ο ή οι αριθμοί τηλεφώνου σας περιλαμβάνονται ενδεχομένως σε λίστα Ανεπιθύμητων κλήσεων) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παροχή των προνομίων που συνδέονται με τη συνδρομή σας και αφορούν υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και προσκλήσεις σε δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη συγκατάθεση μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή.

Η SWAROVSKI χρησιμοποιεί επίσης τα συλλεχθέντα δεδομένα στο ιστορικό αγορών για να χορηγήσει στα μέλη τα προνόμια της συμμετοχής μέλους με τη μορφή εκπτωτικών κουπονιών ή κουπονιών με δώρο επιβράβευσης. Με βάση τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο ιστορικό αγορών, η SWAROVSKI αξιολογεί τον τύπο κουπονιού που χορηγείται στο μέλος.

Εάν ένα μέλος έχει δώσει στη SWAROVSKI τη συγκατάθεσή του, η οποία μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή, η SWAROVSKI δύναται να στείλει στο μέλος περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη SWAROVSKI, πληροφορίες προϊόντων, υπηρεσίες και αποκλειστικές προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιλέξει η SWAROVSKI., όπως μέσω μηνύματος κειμένου, τηλεφώνου ή ανάρτησης. Με βάση τα δεδομένα και το ιστορικό αγορών που αναφέρεται από τα συμμετέχοντα καταστήματα, τις μεταβλητές αλληλεπίδρασης (όπως ποσοστά κλικ, χρόνος αλληλεπίδρασης ή αλληλεπίδραση με τα κοινωνικά μέσα), τις αλληλεπιδράσεις με τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ μας και τη δραστηριότητα περιήγησης, επιλεγμένο στιλ/ενδιαφέροντα καθώς και άλλες πληροφορίες που γνωστοποιούνται οικειοθελώς στη SWAROVSKI από το μέλος του Swarovski Club, η SWAROVSKI δύναται να εξατομικεύσει τις πληροφορίες που αποστέλλονται στο μέλος έτσι ώστε το μέλος να λαμβάνει, όπου είναι δυνατόν, πληροφορίες που η SWAROVSKI θεωρεί ενδιαφέρουσες για το μέλος. Για τον σκοπό αυτό, η SWAROVSKI αναλύει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την έναρξη της συμμετοχής μέλους και, ειδικότερα, λαμβάνει υπόψη τις αποθηκευμένες πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, το κοινωνικό φύλο, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις, τις μεταβλητές αλληλεπίδρασης, καθώς και τα ληφθέντα κουπόνια και άλλες πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν από το ιστορικό αγορών, να συναχθούν από τα δεδομένα αλληλεπίδρασης ή έχουν δοθεί στη SWAROVSKI από το μέλος οικειοθελώς σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για την παροχή αυτών των εξατομικευμένων πληροφοριών που ενδιαφέρουν το Μέλος της, η Swarovski ενδέχεται να προβεί σε δραστηριότητες δημιουργίας προφίλ. Ως δημιουργία προφίλ ορίζεται οποιουδήποτε είδους αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών απόψεων που αφορούν κάποιο φυσικό πρόσωπο, ειδικότερα για την ανάλυση ή την πρόβλεψη στοιχείων ως προτιμήσεων, ενδιαφερόντων ή πιθανής συμπεριφοράς του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου. 
Εάν έχετε επιλέξει να εξαιρεθείτε από συγκεκριμένη επικοινωνία μάρκετινγκ, ενδέχεται και πάλι να σας αποσταλεί επικοινωνία που δεν αφορά το μάρκετινγκ, καθώς αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο για εμάς προκειμένου να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας, να συμμορφωθούμε με νόμιμες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις ασφαλείας.

δ. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε σχέση με το Swarovski Club, η SWAROVSKI δύναται ειδικότερα να κοινοποιήσει ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών:

 • ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, στους οποίους περιλαμβάνονται επιχειρηματικοί εταίροι, συνεργάτες μάρκετινγκ και προώθησης (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών κοινωνικών μέσων) και όλα τα συμμετέχοντα καταστήματα λιανικής πώλησης ή άλλες εξουσιοδοτημένες εξειδικευμένες αντιπροσωπείες, ανεξάρτητα από το εάν η εταιρεία διευθύνεται από τη SWAROVSKI ή άλλο συνεργάτη πωλήσεων ή επιχειρησιακό συνεργάτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα καταστήματα ενδέχεται να βρίσκονται σε οποιαδήποτε χώρα/περιοχή παγκοσμίως και μπορεί να χρησιμοποιούν δεδομένα που λαμβάνονται από τη SWAROVSKI μόνο για τους σκοπούς της λειτουργίας του Swarovski Club, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων προσφορών και επικοινωνίας με μέλη για λογαριασμό της SWAROVSKI,
 • Τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των συνεργατών μάρκετινγκ για τους σκοπούς της παροχής εξατομικευμένου περιεχομένου μάρκετινγκ, καθώς και της βελτιστοποίησης της στρατηγικής μάρκετινγκ και επικοινωνίας,
 • σε εταιρεία της SWAROVSKI στην οποία η επεξεργασία δεδομένων (λειτουργία των βάσεων δεδομένων) σχετικά με το SWAROVSKI Club έχει ανατεθεί σε εξωτερικούς πόρους από τεχνικής άποψης (εκτελούντες την επεξεργασία).

Η SWAROVSKI ενδέχεται να κοινοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εντός της SWAROVSKI, καθώς και σε τρίτους και σε κάθε χώρα/περιοχή παγκοσμίως, συγκεκριμένα σε όλες τις χώρες/περιοχές στις οποίες η SWAROVSKI εκπροσωπείται από εταιρείες του Ομίλου, συνδεδεμένες εταιρείες ή άλλα γραφεία και εκπροσώπους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, όπως επικαιροποιείται κατά καιρούς), καθώς και σε χώρες/περιοχές στις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών της SWAROVSKI επεξεργάζονται τα δεδομένα τους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, όπως επικαιροποιείται κατά καιρούς). Σε αυτήν την περίπτωση, η SWAROVSKI θα διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ενότητα Ι παρ. 4 παραπάνω.

ε. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα μέλη του Swarovski Club έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν από τη SWAROVSKI πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά τους δεδομένα και άλλες πληροφορίες όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των μελών του Swarovski Club παρέχονται στην Ενότητα Ι παρ. 7 παραπάνω.

στ. Διατήρηση των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται και θα χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής μέλους. Στη συνέχεια, θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους προαναφερόμενους σκοπούς, αλλά όχι για περισσότερα από πέντε έτη, εκτός εάν απαιτείται για νομικούς λόγους. Το ιστορικό αγορών καταγράφεται γενικά για πέντε έτη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Swarovski Club παρατίθενται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του προγράμματος επιβράβευσης πελατών στο www.swarovski.com.

 

Annex 1 –  List of SWAROVSKI Legal entities

Υπότιτλος:

Argentina    

 • Swarovski Argentina Sociedad Anónima, Comercial e Industrial, Av J.B.Justo 637 4to Piso, Buenos Aires, 1425, Argentina

Australia    

 • Swarovski Australia Pty Ltd, Unit 1, 4D Huntley Street, Alexandria NSW 2015, Australia

Austria    

 • D. Swarovski Distribution GmbH, Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria
 • D. Swarovski KG, Swarovskistrasse 30, 6112  Wattens, Tirol, Austria
 • D. Swarovski Tourism Services GmbH, Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria
 •  Swareflex GmbH, Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria
 • Swarovski Mobility GmbH (ehem. Swarovski Energy GmbH), Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria

Belgium    

 • Swarovski Belgium N.V., Louizalaan 50b, 1050 Brussels, Belgium

Brazil    

 • Swarovski Cristais Ltda., Edifício Spazio Centralle, Alameda Itu, Nº 852 Conjunto 132 13º Andar, 01421-002 São Paulo, Brazil

Canada    

 • Swarovski Canada Limited, 66 Wellington Street West, Suite 5300, TD Bank Tower, Toronto ON M5K 1E6, Canada


Chile    

 • Swarovski Chile Limitada, Marchant Pereira 150, Providencia Santiago, Región Metropolitana, Chile

Chinese Mainland    

 • Swarovski (Guangzhou) Trading Co. Ltd, Taikoo Hui, No. 385 Tianhe Road, Tianhe District, 510620, Guangzhou, China
 • Swarovski (Shanghai) Trading Co. Ltd., Unit 2803, 2805 and Floor 27, Building 4, No 1, Lane 838, South Huangpi Road, Huangpu district, Shanghai, 200025, China

Costa Rica    

 • Swarovski Global Business Services Americas, SRL., Escazú Village Corporate Center, Avenida Central, 10201 San José, Costa Rica

Czech Republic    

 • Swarovski Bohemia spol. s r.o., Kateřinská Business Center, Kateřinská 466/40, Prague 2,Nové Město, 120 00, Czech Republic


France    

 • Swarovski France S.A.S., 13 Ter Boulevard Berthier, 75017, Paris, France

Germany    

 • Swarovski (Deutschland) GmbH, Hüttenstr. 27, 87600, Kaufbeuren, Bayern, Germany

Greece    

 • Swarovski Hellas Single Member Industrial & Commercial S.A., 114, Vouliagmenis av. & 5 Spetson str., Athens, Glyfada, GR 16674, Greece

Hong Kong SAR  

 • Swarovski Greater China Limited, CITI TOWER, ONE BAY EAST NO. 83 HOI BUN ROAD, Hong Kong SAR, Hong Kong
 • Swarovski Hong Kong Limited, 8th Floor, Citi Tower, One Bay East No. 83 Hoi Bun Road, Ngau Tau Kok, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong
 • Swarovski Taiwan Ltd, CITI TOWER, ONE BAY EAST NO. 83 HOI BUN ROAD, Hong Kong SAR, Hong Kong

Hungary    

 • Swarovski Hungary Retail Limited Liability Company, Népfürdő street 22, Building B 13th Floor, Budapest, 1138, Hungary

India    

 • Swarovski India Private Limited, One Horizon Centre, 12th Floor, DLF Phase V, Sector 43, 122002, Gurgaon, Haryana, INDIA

Ireland    

 • Swarovski Ireland Limited, 70 Sir Rogerson's Quay, Dublin, Dublin, Ireland

Italy    

 • Swarovski Internazionale d'Italia S.r.l., Via G.Giulini, n.3, 20123 Milano, Italy

Japan    

 • Swarovski Japan Ltd., 1-12-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083, Japan

Liechtenstein    

 • Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, Triesen, 9495, Liechtenstein
 • Swarovski International Distribution AG, Dröschistrasse 15, Triesen, 9495, Liechtenstein

Luxemburg    

 • Swarovski Luxembourg Sarl, Grand-Rue 49, Luxembourg, 1661, Luxembourg

Republic of Korea    

 • Swarovski Korea Ltd, 10,11,12F Baekyoung Bldg. 456 Dosan-daero, Gangnam-gu/ Seoul, 06062, Korea, Republic of

Macao SAR    

 • Swarovski Macao Ltd., Avenida da Praia Grande, no 429 Edificio Centro Commercial da Praia Grande, 23° andar B. em Macau, Macau SAR, Macao

Malaysia    

 • Swarovski Global Business Services Asia SDN. BHD, Unit 1.01, GBS@Mayang, Jalan Mahsuri, Bandar Bayan Baru, 11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia
 • Swarovski Malaysia Trading Sdn Bhd, Arcc Offices Pavilion Tower Level 16, Pavilion Tower, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia

Mexico    

 • Swarovski Crystal SA de CV, Av. Ejército Nacional Mexicano No. 579 Piso 11, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, D.F.,Mexico City, 11520, Mexico

Netherlands    

 • Swarovski Netherlands B.V., Dam 6, 1012, NP Amsterdam, Netherlands

New Zealand    

 • Swarovski International (NZ) Limited, 3/45 Queen Street, Auckland, 1010 New Zealand

Poland    

 • Swarovski Global Business Services Sp. z o. o., ul. Cypriana Kamila Norwida 5, "Yoko" Building, 80-280, Gdansk, Poland
 • Swarovski Poland Sp. z o.o., Crown Tower, ul. Hrubieszowska 2, 01-209, Warsaw, Poland

Portugal    

 • Swarovski Ibérica S.A - Sucursal Em Portugal, Rua Garret 28-30, 1200-204, Lisboa, Lisboa, Portugal

Serbia    

 • Swarovski Subotica d.o.o., Subotica, Batinska 94, Subotica, 24000, Serbia, Republic of 

Singapore    

 • Swarovski Singapore Trading Pte Ltd., DELTA HOUSE, 2 ALEXANDRA ROAD, #03-01, SINGAPORE 159919, Singapore

South Africa    

 • Swarovski South Africa (Pty) Ltd, 300 Acacia Road, Darrenwood, Randburg, Gauteng, 2194, South Africa

Spain    

 • Swarovski Ibérica, S.A, C/ Llacuna, 10-20 1ª Planta, 08005, Barcelona, Spain

Switzerland    

 • Crystalon Finanz AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • DSW Leitungsgesellschaft AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski (Schweiz) AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski Brand License AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski Immobilien AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski International Holding AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland

Taiwan Region    

 • Swarovski Taiwan Ltd. Taiwan Branch, FU TSU CONSTRUCTION BUILDING, 9F, No. 27, Chung Shan North Road, Sec. 1, Taipei City, Taiwan region, 10441, Taiwan

Thailand    

 • Swarovski Gemstones (Thailand) Ltd, 333 Moo 17 Bangplee Industrial Estate, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Samutprakan, 10570, Thailand
 • Swarovski Manufacturing (Thailand) Co., Ltd., 200 Moo 1, Hi-Tech Industrial Estate (FZ), Baanlane DIST, Bang Pa-In, Ayutthaya, 13160, Thailand
 • Swarovski (Thailand) Limited, 849 Vorawat Building, 16th Floor, Room 1601-1602, Silom Road, Bangrak, Bangkok, 10500, Thailand
 • Swarovski SCST Limited, 849 Vorawat Building, 12th Floor, Silom Road, Silom Sub-dist, Bangkok, 10500, Thailand

Turkey 

 • Swarovski Kristal Ticaret Limited Sirketi, Nisbetiye Mahallesi, Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No:24 İç Kapı No:3, Istanbul, 34340 Turkey

United Arab Emirates    

 • Swarovski Middle East FZE, R/A No. 6, P.O.Box 17128, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

United Kingdom     

 • Swarovski UK Limited, 1st Floor, Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, England and Wales, W4, 5YE, United Kingdom

United States    

 • Swarovski North America Limited, One Kenney Drive, Cranston RI 02920, United States
 • Swarovski Retail Ventures Ltd., Swarovski North America Limited, One Kenney Drive, Cranston RI 02920, United States
 • Touchstone Crystal, Inc., Swarovski North America Limited, One Kenney Drive, Cranston RI 02920, United States

Vietnam    

 • Swarovski Manufacturing Vietnam Limited Liability Company, Lot 204, AMATA Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province, 70000, Vietnam

Annex 2 – List of Countries/Regions

Υπότιτλος:
 • Argentina
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 •  Chinese Mainland
 • Costa Rica
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hong Kong SAR
 • Hungary
 • India
 • Ireland
 • Israel
 • Italy
 • Japan
 • Korea, Republic of
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macao SAR
 • Malaysia
 • Mexico
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Poland
 • Portugal
 • Serbia
 • Singapore
 • Spain
 • Sweden
 • South Africa
 • Switzerland
 • Taiwan region
 • Thailand
 • Turkey
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States of America
 • Vietnam

Υπηρεσίες Swarovski
Ζωντανή Συζήτηση με την Εξυπηρέτηση Πελατών
Χρειάζεστε βοήθεια;
Μιλήστε με την ομάδα της Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω chat
Ανακαλύψτε τις ιδιαίτερες Υπηρεσίας Swarovski