Δωρεάν κανονική αποστολή άνω των 75 EUR
Αναζήτηση
Γίνετε μέλος στο Swarovski Club
Λάβετε 10% έκπτωση* στην πρώτη σας αγορά στο swarovski.com *Ισχύουν εξαιρέσεις
Benefit pre-sale
Ενημερωθείτε για τις τάσεις και τις νέες συλλογές
Benefit collection
Προσκλήσεις σε εκδηλώσεις πώλησης
Benefit VIP
Ταχύτερη ολοκλήρωση αγοράς και λίστα επιθυμιών
Email *
Ορισμός κωδικού πρόσβασης *
Ελάχιστο 7 χαρακτήρες. Περιλαμβάνει κεφαλαίο γράμμα και αριθμητικό ψηφίο.
Κάνοντας κλικ στο κουμπί Εγγραφή στο Club, συναινώ στην εγγραφή μου στο Swarovski Club και δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδεχτεί τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου. Κατανοώ ότι τα δεδομένα μου θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Swarovski, το οποίο περιλαμβάνει αποστολή επικοινωνίας σχετικά με οφέλη του Club, ειδικές προσφορές και προσκλήσεις σε εκδηλώσεις.
Είστε ήδη μέλος του Swarovski Club; Συνδεθείτε εδώ
Θέλετε περισσότερα; Γίνετε μέλος της Swarovski Crystal Society. Μάθετε περισσότερα
$(this).closest('#scRegistrationFormConfigWrapper').find('.js-scRegistrationFormConfig') .formValidation( { autoFocus: false, framework: 'bootstrap', icon: { valid: null, invalid: null, validating: null }, fields: { 'values[sc-longRegistrationFormDefinition_email]': { trigger: 'blur', validators: { regexp: { regexp: new RegExp('^(?=.{0,255}$)(?=.{0,64}@)(?:(?!^\\.)(?!.*\\.@)(?!.*\\.\\.)[a-zA-Z0-9!#.$%&\'*+\/=?^_‘{|}~-]+|\"(?:[\\x01-\\x08\\x0b\\x0c\\x0e-\\x1f\\x21\\x23-\\x5b\\x5d-\\x7f]|\\\\[\\x01-\\x09\\x0b\\x0c\\x0e-\\x7f]){1,62}\")@(?!-)(?!.*\\.-)(?!.*-\\.)(?:[a-zA-Z0-9-]{1,61}\\.){1,126}(?=[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z][a-zA-Z0-9-]*$)[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]{0,61}[a-zA-Z0-9])?$', ''), message: 'Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας.', message_en: 'Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας.' }, notEmpty: { message: 'Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας.', message_en: 'Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας.' }, stringLength: { message: 'Ο αριθμός των χαρακτήρων σε αυτό το πεδίο πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 100', message_en: 'The number of characters for this field must be between 0 and 100', min: 0 , max: 100 }, } }, 'values[sc-longRegistrationFormDefinition_password]': { trigger: 'blur', validators: { callback: { callback: function(value, validator, $field) { var messages = []; var messagesEN = []; var errorOccured = false; if ($field.attr('regexCheckDisabled') === 'true') { return true; } if (!value.match(new RegExp('(^$|^(?=.*[0-9])(?=.*[A-Z]).{7,}$)', ''))) { messages.push('Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 7 χαρακτήρες και να περιέχει έναν αριθμό και ένα κεφαλαίο γράμμα.'); messagesEN.push('Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 7 χαρακτήρες και να περιέχει έναν αριθμό και ένα κεφαλαίο γράμμα.'); errorOccured |= true; } if (errorOccured) { return { valid: false, message: messages.join('<br/>'), message_en: messagesEN } } else { return true; } } }, notEmpty: { message: 'Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.', message_en: 'Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.' }, } }, 'values[sc-longRegistrationFormDefinition_newsletter]': { trigger: 'change', validators: { } }, } } ) .on('success.field.fv', function() { /* note: we need to check if there is an error in the form, as the plugin does a validation on field level. Validating the whole form on blur of a field is no option, as the customer does not want to see error messages on all fields when entering one field. In case of an error on at least one field we disable the submit button manually */ var $form = $(this).closest('form'); if ($form.find('.form-group.has-error').length > 0) { var $button = $form.find('.js-button'); if (!$button.hasClass('disabled')) { $button.addClass('disabled'); } } }) .on('err.field.fv', function(e, data) { /* * On error field validation, enable submit button. * Source: https://old.formvalidation.io/examples/enabling-submit-button/ */ data.fv.disableSubmitButtons(false); if(data.element.closest('.form-combo-molecule').length){ /* Get the messages of field */ var messages = data.fv.getMessages(data.element); /* Get the error message content of the field */ var errorContent = data.element.closest('.form-combo-molecule').find('.errors'); /* Get the hidden error message of the field */ var errorField = errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-field="' + data.field + '"][style="display: none;"]'); /* Loop over the messages */ for (var i in messages) { if (errorField[1] == undefined) { var newErrorContainer = document.createElement("small"); $(newErrorContainer).attr("class", "swa-form-input__error-message swa-headline-sans--supertiny"); $(newErrorContainer).attr("data-field", data.field); $(newErrorContainer).attr("data-fv-validator", "callback"); $(newErrorContainer).attr("data-fv-for", $(data.element[0]).attr("name") ); $(newErrorContainer).attr("data-fv-result", "INVALID"); $(newErrorContainer).attr("data-tracked", "true"); $(newErrorContainer).html(messages[i]); if (errorContent.text().includes(messages[i])) { $(newErrorContainer).hide(); } errorContent.append(newErrorContainer); } } } }) .on('success.field.fv', function(e, data) { /* * On success field validation, enable submit button. * Source: https://old.formvalidation.io/examples/enabling-submit-button/ */ data.fv.disableSubmitButtons(false); /* Remove the field messages */ $errorContent = data.element.closest('.form-combo-molecule').find('.errors'); $errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-field="' + data.field + '"]').remove(); $errorContent.find('.swa-form-input__error-message[data-fv-result="INVALID"]').removeAttr("style"); }) .on('success.form.fv', function() { var formId = 'registerNewCustomer'; if (!formId || formId === 'cfRequest' || formId === 'cfResponse') { formId = 'sc-longRegistrationFormDefinition'; } ACC.tracking.pushFormSubmit(formId); }); var replaceDatePatternWithValue = function(mandatory, fieldConfigCode, fieldConfigPattern) { var date = fieldConfigPattern.toUpperCase(); var year = $("#" + fieldConfigCode + "_year").val(); var month = $("#" + fieldConfigCode + "_month").val(); var day = $("#" + fieldConfigCode + "_day").val(); date = date.replace(/[Y]+/, year); date = date.replace(/[M]+/, month); date = date.replace(/[D]+/, day); var hiddenDateField = $('.js-' + fieldConfigCode + '_hidden'); if (mandatory) { hiddenDateField.val(date); } else { hiddenDateField.val(date == "" ? "" : date); } }; var triggerFormValidation = function(fieldId, mandatory, fieldCode, dateFormat) { replaceDatePatternWithValue(mandatory, fieldCode, dateFormat); $('.js-fieldCode').formValidation('revalidateField', 'values[fieldCode_'+ fieldId + ']'); }; var removeDateMoleculeError = function(molecule) { if(molecule.hasClass('has-error')){ molecule.removeClass('has-error'); molecule.find('.help-block').find('span').remove(); } };