my swarovski
Ülke/Bölge
Türkiye
Swarovski respects the human rights of everyone who contributes to our business – both our employees and the people working in our supply chain. To ensure transparency and maintain our compliance with recent legislation we have prepared the following statement.

On 1 January 2012, the California Transparency in Supply Chains Act of 2010 went into effect in the State of California, USA. This law was designed to increase the amount of information made available by manufacturers and retailers regarding their efforts to address the issue of slavery and human trafficking, thereby allowing consumers to make better, more informed choices regarding the products they buy and the companies they choose to support.

On 29 October 2015, the United Kingdom Modern Slavery Act 2015 came into force as means to prevent modern slavery from occurring in businesses’ supply chains and organisations. This law requires (among others) for certain businesses to produce a statement every year setting out the steps they have taken to ensure there is no modern slavery in their own business and their supply chains. Swarovski Crystal Business (Swarovski) is opposed to slavery and human trafficking and defines its basic principles to conduct business in a lawful and ethical manner and to support the right of all individuals to be free from slavery and any kind of forced labor in the workplace.
DOĞRULAMA
Swarovski, insan hakları, emek ve çevre konularını kapsayan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin İlkeleri doğrultusunda hazırlanan bir Tedarikçi İş Ahlakı sunarak, tedarikçilerimiz ve yüklenicilerimizden beklenenleri özetlemektedir. Swarovski tedarikçilerin, kendi ülkelerinde veya iş yaptıkları diğer ülkelerin hükümet makamlarınca uygulanan tüm ulusal yasa ve yönetmeliklere eksiksiz olarak uymasını ve iş gücünü, adil ve saygılı bir şekilde yönetmesini beklemektedir. Tedarikçilerin şirket standartlarımıza saygı göstermesi ve bu standartları uygulaması amacıyla tedarikçilerimizle geçerli olan sözleşme ilişkimizi yöneten ticari anlaşmamıza bir madde ekledik ve bu madde tedarikçilerimizin; (kölelik ve insan kaçakçılığı gibi) zorla veya borçlandırarak çalıştırmanın tüm türevlerini yasaklayan ulusal ve uluslararası yasalar da dahil olmak üzere geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere ve Tedarikçi İş Ahlakımıza uymasını şart koşmaktadır. 2014 yılında oluşturulan Sorumlu Tedarik Girişimimiz (RSI) ile mamul mal tedarikçilerimizin Tedarikçi İş Ahlakımızın ilkelerine uymalarını şart koşmuştuk ve bunu, direkt harcama tedarik kategorilerimiz kapsamında olan (yani nihai ürünlerimize katılan malları tedarik eden) tedarikçilerimize, bizimle bir iş ilişkisine başlarken söz konusu Tüzüğü imzalamalarını ve bu Tüzüğe uymalarını talep ederek uygulamıştık. İkinci adımda ise, RSI kapsamında olması gereken tedarikçileri seçen bir risk değerlendirme kriteri belirliyoruz. Genel olarak, düşük ve orta gelirli ülkelerde üretim yapan tedarikçilerin, daha büyük bir zorla çalıştırma veya diğer kötü çalıştırma uygulamaları riskine maruz kaldığını varsayıyoruz. Ardından seçili tedarikçilerin, (Sorumlu Takı Konseyi ""Responsible Jewellery Council"" (""RJC""), Sedex Üyeleri Etik Ticaret Denetimi ""Sedex Members Ethical Trade Audit"" (""SMETA"") ve Uluslararası Sosyal Hesap Verilebilirliğin ""Social Accountability International"" SA8000 standartları gibi) üçüncü şahıs denetimleri doğrultusunda veya Kurumsal Sürdürülebilirlik takımımızın yürüttüğü (SMETA standartlarındaki) iç çalışma değerlendirmemiz doğrultusunda çalışma koşullarını geliştirme yaklaşımlarını inceliyoruz. İlk denetimi takiben geçen 6 ile 18 aylık sürede, sonuca bağlı olarak takip denetimleri gerçekleştiriyoruz.

DENETİM
Swarovski, onaylı tedarikçilerin Tedarikçi İş Ahlakına uyup uymadığını denetlemek amacıyla denetimler gerçekleştirebilir ve çalışma standartları veya etik iş uygulamalarıyla ilgili kanunların veya temel uluslararası ilkelerin ihlalinin görülmesi durumunda iş ilişkisini sonlandırma hakkını saklı tutar. Swarovski özellikle, (doğrulama başlığı altında açıklanan) RSI’nın yakın tarihlerde uygulanmasında seçili tedarikçileri kapsayan üçüncü şahıs denetimleri gerçekleştirdi. Swarovski, Tedarikçi İş Ahlakı veya herhangi bir standartla ilgili endişelerin ortaya çıktığı durumlarda ise söz konusu tedarikçileri diyalog ve takip denetimleriyle denetledi. Avusturya, Sırbistan, Tayland, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerde bulunan ve ürünlerimizin büyük bir çoğunluğunu üreten tüm fabrikalarımız, SMETA veya buna denk uluslararası çapta kabul gören bir standartla üçüncü şahıs denetçiler tarafından denetlendi. Swarovski, denetimlerinde ortaya çıkan spesifik sonuçlarını kamuyla açıklamaz. Denetimler, duyurulabilir veya duyurusu iptal edilebilir ve söz konusu standardın yeniden denetleme döngüsü doğrultusunda gerçekleştirilebilir. Swarovski, tüm tedarikçilerini RSI denetimlerinin kapsamıyla uyumlu hale getirme hedefiyle RSI’sını genişletmek ve geliştirmek için sürekli olarak çalışmaktadır.

SERTİFİKALANDIRMA
Swarovski, RJC’ye dahil olmasının yanı sıra RJC’nin kölelik ve insan kaçakçılığıyla ilgili standartlarına uyulduğuna emin olmayı amaçlamaktadır. RJC, altın, platin ve elmas tedarik zincirlerinde sorumlu etik tedarik, insan hakları, sosyal ve çevresel uygulamalarını teşvik etmek amacıyla 2005 yılında kuruldu. RJC’nin sertifikalandırma süreci, üyenin insan hakları standartlarıyla uyumunu inceleyen bağımsız ve üçüncü şahıs denetçileri de kapsayan titiz bir süreçtir. Swarovski Professional, Atelier Swarovski, Swarovski Gemstones Business ve ABD temelli kişiselleştirilmiş takı işletme ünitemiz Chamilia, sertifikalandırılmış RJC üyeleridir. Tedarikçilerimizin çalışma şartlarını inceleyen programımız Sorumlu Tedarik Girişimi ile tedarikçilerin RJC ve/veya SA8000 sertifikalandırmalarını almalarını tanıyor ve destekliyoruz. Buna karşın fabrikalardaki denetim ve sertifikalandırma ikiliklerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz dolayısıyla tedarikçilerimizin kendi yaklaşımlarını seçmesine izin veriyoruz.

İÇ HESAP VEREBİLİRLİK
Swarovski’de sürdürülebilirlik, tüm üyeleri kurucumuz Daniel Swarovski’nin soyundan gelen İcra Kurulu tarafından en üst seviyede destekleniyor. Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Başkan Yardımcısı, Sürdürülebilirlik stratejimizi uygulamaya koymakla görevli olan küresel Sürdürülebilirlik takımımızı yönetmektedir. Bu takım, işletmedeki çalışma arkadaşlarıyla iş birliği yapmanın yanı sıra çalışma arkadaşlarına, söz konusu sorunlar için uzman görüşü sağlayarak, hedeflerini tamamlayacak projeler sunarak ve düzeltici eylemlerde bulunarak yardımcı olmaktadır. Kurumsal yönetimimizdeki diğer bir yapı ve koruma merci, İç Denetim ve Uyumluluk Başkan Yardımcısı yönetimindeki İç Denetim fonksiyonumuzdur. Başkan Yardımcısı, periyodik aralıklarla Denetim Komitesine doğrudan rapor verir ve riskler, uyumluluk ve bütünlük konularında bağımsız bir görüşe sahiptir. Başkan Yardımcısı, ona bu alanda destek veren bir küresel takımı yönetmektedir. Ayrıca Swarovski’nin çalışanları, tedarikçileri ve işçileriyle nasıl iletişim kurması gerektiğini ve satın alma eylemlerimizi bütünlük ve şeffaflıkla nasıl gerçekleştirebileceğimizi tanımlayan bir Bütünlük Tüzüğümüz de mevcuttur.

EĞİTİM
Swarovski, söz konusu tedarik çalışanlarına RSI’yı tanıtmaya yardımcı olmak için iç eğitim materyali oluşturdu. Kurumsal Sürdürülebilirlik takımımız, RSI’yı geliştirmek için tedarik ile sürekli olarak çalışmaktadır dolayısıyla iş birliği sıklığı oldukça yüksek olmakla birlikte anti kölelik riskleri ise proaktif bir şekilde yönetilebilmektedir. Kurumsal Sürdürülebilirlik takımı, tedarikçilerle olan ilişkileri güçlendirmek ve tedarikçilerimizin fabrikalarında daha sürdürülebilir kapasiteler oluşturmak için onlara danışma hizmetleri sunmaktadır. Kendi fabrikalarımız, ihtiyaçları doğrultusunda birçok farklı uzmandan sürekli olarak tavsiye almakla birlikte düzenli olarak eğitim de almaktadır. Örneğin, RJC’ye bağlılığımızın bir göstergesi olarak Gemstones Business ve ABD temelli kişiselleştirilmiş takı işletmemiz Chamilia için görüntüleme çözümleri geliştirdik ve bu çözümleri güçlendirdik. Aynı şekilde söz konusu gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla diğer fabrikalarımıza da düzenli olarak eğitim ve destek sağladık.