Brezplačna standardna dostava pri nakupu nad 75 EUR

Na poti udejanjanja svojih prizadevanj

Title:
Prizadevamo si za nenehno izboljševanje trajnostnih lastnosti svojih izdelkov, kar uresničujemo z opuščanjem poslovnega pristopa »vzemi, izdelaj, zavrzi« in namesto tega upoštevamo modele in postopke krožnega gospodarjenja. Svoja prizadevanja usmerjamo s pomočjo orodij za ocenjevanje življenjskega cikla, ki se uporabljajo za količinsko opredeljevanje vpliva izdelka na okolje v njegovi celotni življenjski dobi. Svoj napredek merimo s pomočjo niza načel, tako pa lahko uresničujemo odgovorne in učinkovite spremembe.

Načrt zagotavljanja trajnostnih izdelkov temeljimo na štirih stebrih: surovine in sestavine, izdelava, trajnostno oblikovanje in poslovni modeli krožnega gospodarjenja. S ponosom predstavljamo nove izdelke, s katerimi lahko izpostavimo svoj napredek, vključno z dizajni iz odgovorno pridobljenih in recikliranih surovin.

Več o tem

Kristali iz zakladnice

Čeprav si pri ustvarjanju izdelkov prizadevamo uporabiti manj kristalov, nam jih včasih na koncu ostane več, kot jih potrebujemo. Ker kristale imamo za dragocen vir, si prizadevamo za njihovo premišljeno uporabo. Zato vse neuporabljene kristale shranjujemo tako dolgo, kot je to mogoče, saj si jih tako prizadevamo ponovno uporabiti v neoporečnem stanju, vendar ne na račun njihove kakovosti. Tako je kristali iz zakladnice iz tega programa podarjena še ena priložnost, da s svojim sijajem ponovno zažarijo.

Več o tem

Reciklirane kovine

Pri recikliranih kovinah gre za že enkrat uporabljene kovine, ki so bile predelane v novo surovino, pri čemer se ohrani enaka raven kakovosti. Takšen postopek je za okolje koristen z več vidikov – s ponovno uporabo obstoječih virov namesto dragocenih naravnih surovin prispevamo k zmanjšanju ogljičnega odtisa, saj je za ponovno taljenje kovin potrebno manj energije kot za njihovo rudarjenje. Prizadevamo si, da bi do leta 2030 vse potrebne kovine pridobivali iz odgovorno upravljanih in recikliranih virov.

Trajnostnost

Odgovorno ravnanje je v samem osrčju naših vrednost že od leta 1895