Zadnja sprememba: februarja 2022


V tem obvestilu o varovanju zasebnosti podatkov je opisano zbiranje in nadaljnja obdelava osebnih podatkov, ki jo izvajajo podjetja v skupini Swarovski Group in njihova povezana podjetja (s skupnim imenom SWAROVSKI). Če za dejavnosti v tem obvestilu veljajo drugi predpisi za varovanje podatkov oziroma so predpisi razvidni iz okoliščin ali pa jih ureja ustrezna zakonodaja zunaj Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, bo veljala tovrstna zakonodaja in nastali pravilniki. Termin osebni podatki obsega tudi vse informacije, povezane z osebo, ki je prepoznana ali jo je mogoče prepoznati.


V tem obvestilu o varovanju zasebnosti podatkov je v razdelku I opisana splošna obdelava osebnih podatkov s strani družbe SWAROVSKI. V razdelku II so posebni pravilniki za točno določene namene (na primer spletna trgovina, glasilo in oglas v pasici), razdelek III pa vsebuje posebne določbe programov za kupce.


Če družbi SWAROVSKI zagotovite osebne podatke drugih oseb, na primer podatke o prejemniku darila, njihove osebne podatke zagotovite družbi SWAROVSKI samo, če imate dovoljenje za to v skladu z zakoni za varovanje podatkov in če se druga oseba strinja, da njihove osebne podatke zagotovite družbi SWAROVSKI z namenom zbiranja in obdelave njihovih osebnih podatkov v skladu z našim obvestilom o varovanju zasebnosti podatkov.

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE
 

1. UPRAVLJAVEC, ODGOVORNA OSEBA ZA VAROVANJE ZASEBNOSTI PODATKOV


Vsako spletno mesto (vključno s spletnimi trgovinami in manjšimi mesti za posebne ponudbe), vsaka prisotnost v družabnih medijih, večpredstavnostni portali, pogovorni boti in vse aplikacije družbe SWAROVSKI (s skupnim imenom SPLETNO MESTO) ima upravljavca znotraj družbe SWAROVSKI, ki je zadolžen za zbiranje osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) EU (ali primerljive določbe v skladu z veljavnimi zakoni za varstvo podatkov). Če ni drugače navedeno na SPLETNEM MESTU (v odtisu, pogojih uporabe ipd.) ali v razdelkih II in III spodaj, je družba Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Švica upravljavec spletnih trgovin Online-Shops www.swarovski.com in www.swarovskioptik.com, družba Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein pa je upravljavec spletnega mesta skupine Swarovski Group www.swarovskigroup.com.


Ustrezna podružnica ali povezana družba prevzame vlogo upravljavca v primeru, da družba SWAROVSKI komunicira prek drugih načinov komunikacije (na primer prek e-pošte, pisma, telefona ali osebno) in tovrstna komunikacija ne spada med dejavnosti, za katere je družba SWAROVSKI določila upravljavca v skladu s tem obvestilom o varovanju zasebnosti podatkov ali drugače.


Če podjetje ali povezana družba SWAROVSKI osebne podatke razkrije drugemu podjetju ali povezani družbi SWAROVSKI za določene namene prejemnega podjetja ali povezane družbe, to podjetje oziroma povezana družba prevzame vlogo upravljavca. Seznam ustreznih podjetij in povezanih družb SWAROVSKI lahko najdete v DODATKU 1, ki ga bomo morda občasno posodobili.


Družba SWAROVSKI ni določila odgovorne osebe za varovanje podatkov v skladu s 37. členom GDPR razen za podjetja in povezane družbe SWAROVSKI v Nemčiji in Kneževini Liechtenstein.

 

KAKO VZPOSTAVITI STIK Z DRUŽBO SWAROVSKI


Če želite uveljaviti katero koli pravico v povezavi z naročninami na glasila, dostopom do podatkov ali brisanjem podatkov, se obrnite na našo ekipo za podporo kupcem, ki bo z veseljem odgovorila na vsa vaša vprašanja.


Kakršne koli poizvedbe ali pomisleke glede našega pravilnika o varstvu zasebnosti ali obdelavi vaših osebnih podatkov lahko naslovite na ekipo za zagotavljanje zasebnosti v skupini na naslovu dataprivacy@swarovski.com.


Če živite v Nemčiji ali Liechtensteinu se lahko obrnete tudi na:

 • Odgovorno osebo za varovanje zasebnosti podatkov za Nemčijo na naslov Swarovski (Deutschland) GmbH, Data Protection Officer, Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren;
 • Odgovorno osebo za varovanje zasebnosti podatkov za Liechtenstein na naslovu Swarovski Aktiengesellschaft, Data Protection Officer, Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen.

Predstavnik vseh družb in povezanih podjetij SWAROVSKI, ki imajo sedež zunaj EU ali EGP je D. Swarovski KG, Legal Department, Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens (v skladu s 27. členom GDPR).

 

2. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV


Družba SWAROVSKI zbira in obdeluje osebne podatke:

 • uporabnikov registriranih SPLETNIH MEST SWAROVSKI;
 • uporabnikov, ki so se registrirali v SPLETNO MESTO SWAROVSKI (če na primer ustvarijo uporabniški račun);
 • oseb, ki kupujejo in prejemajo/imajo korist od izdelkov in storitev družbe SWAROVSKI;
 • potencialnih ali trenutnih oseb, ki jih zanimajo izdelki ali storitve SWAROVSKI;
 • prejemnikov glasil SWAROVSKI;
 • udeležencev raziskovalnih kampanj in mnenjskih anket, ki jih izvaja družba SWAROVSKI;
 • udeležencev tečajev, seminarjev ali drugih usposabljanj, ki jih organizira družba SWAROVSKI;
 • uporabnikov omrežij WiFi, ki so zagotovljena v trgovinah in na drugih lokacijah družbe SWAROVSKI;
 • registriranih udeležencev v programih zvestobe kupcev ali oseb, ki kupujejo ali uporabljajo programe zvestobe kupcev SWAROVSKI (PROGRAM ZA KUPCE) (s skupnim imenom KUPCI).


Osebne podatke KUPCEV običajno neposredno zbira družba SWAROVSKI med uporabo SPLETNEGA MESTA kot tudi v trgovinah ali med dogodki SWAROVSKI ter prek neposredne komunikacije, kot je e-pošta, telefon ali kakršen koli drug način komunikacije. Osebne podatke lahko zbira tudi posredno, na primer prek neodvisnih obdelovalcev, na primer PARTNERJEV DRUŽBE SWAROVSKI (kot je določeno spodaj, vključno z veletrgovci, prodajalci, zastopniki, dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji družbe SWAROVSKI). Družba SWAROVSKI poleg tega zbira podatke, ko KUPEC, ki opravlja nakup, ni enak kot oseba, ki bo imela korist od nakupa, ali pa je kupljeni izdelek poslan drugi osebi, na primer kot darilo) na osnovi priporočila tretje osebe (na primer po priporočilu družinskega člana ali prijatelja KUPCA) oziroma prek pridobitve dodatnih informacij od virov podatkov tretjih oseb (na primer prek družabnih medijev).


Družba SWAROVSKI obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • Osebne podatke in podatke o stiku, kar med drugim vključuje ime in priimek, dekliški priimek, naslov, prebivališče, telefonsko številko, e-poštni naslov, starost, datum rojstva, spol, zakonski stan, sorodnike, stik za nujne primere, slike.
 • Podatke o naročilih in nakupih, kar med drugim vključuje podatke o plačilu; podatke o kreditni kartici in druge podatke o plačilu (v skladu z drugimi zakoni in predpisi); naslov računa in naslov za dostavo, naročene in kupljene izdelke in storitve; podatke, poizvedbe in pritožbe, povezane z izdelki in storitvami; ustrezne sklenjene pogodbe, kot so garancijski zahtevki, storitve po prodaji, popravila, skrb za kupce in storitve; preklice in spore.
 • Podatke, povezane s trženjem izdelkov in storitev, kar med drugim vključuje podatke, povezane z glasili in drugimi komunikacijskimi kanali, prijave in odjave za komunikacijo, vabila na dogodke in posebne dejavnosti ter udeležba na njih (če niso del programa zvestobe kupcev), osebne želje in interesi ter podatki o segmentaciji kupcev.
 • Podatke, povezane z uporabo SPLETNEGA MESTA, kar med drugim vključuje IP-naslov in drugo identifikacijo uporabnikov (na primer uporabniško ime v družabnih medijih, naslov MAC pametnih telefonov ali računalnikov, piškotki), datum in čas obiskov SPLETNEGA MESTA, obiskana spletna mesta in vsebine ter spletna mesta, ki so vas preusmerila na to spletno mesto.
 • Podatke, povezane s komunikacijo, kar med drugim vključuje želeni način komunikacije in dopisovanja z družbo SWAROVSKI (vključno z evidenco komunikacije).
 • Podatke, ki so zbrani v povezavi s programom za kupce, kar med drugim vključuje številke članstva, kode za dostop (vključno z gesli), želeni jezik, številko darilnega bona, datum in trajanje članstva, plačilne podatke KUPCA ali potencialne tretje osebe, podatke o prejemniku darila, število obiskov SPLETNEGA MESTA, zgodovino nakupov, pridobljene izdelke (vsi računi, dejavnosti in dogodki na SPLETNEM MESTU, za katere se mora KUPEC registrirati z lastnimi osebnimi podatki in tako skleniti pogodbo z družbo SWAROVSKI bodo za namene tega pravilnika obravnavani kot program za kupce, kar ne vključuje tradicionalnih programov za zagotavljanje zvestobe kupcev); s skupnim imenom PODATKI O KUPCIH.


Družba SWAROVSKI poleg tega zbira:

 • Podatke uporabnikov SPLETNEGA MESTA, ki se ne registrirajo pri družbi SWAROVSKI (OBISKOVALEC), vendar vseeno lahko predstavljajo osebne podatke, na primer podatki družabnih omrežij (PODATKI OBISKOVALCEV). Pri tem ustrezno veljajo določbe tega obvestila v povezavi z podatki, ki jih zbiramo od KUPCEV med uporabo tega SPLETNEGA MESTA, čeprav družba SWAROVSKI običajno ne bo mogla prepoznati OBISKOVALCA.
 • Podatke, povezane z zaposlenimi in drugimi posamezniki, ki delujejo v imenu veletrgovcev, prodajalcev, zastopnikov, dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev družbe SWAROVSKI (v nadaljevanju bodo fizične osebe imenovane PARTNERJI, njihovi podatki pa PODATKI O PARTNERJIH), kar med drugim vključuje podatke za stik, podatke o njihovi funkciji, podatke o prejšnjem stiku s temi posamezniki, podatke o trženjskih dejavnostih (na primer prejemu glasil), podatke o poslovnih transakcijah, zahteve, ponudbe, javne ponudbe, pogoje in pogodbe ter podatke, ki so povezani s strokovnimi ali drugimi interesi teh posameznikov.


V okvirih poslovnega razmerja bomo od KUPCEV zahtevali PODATKE O KUPCIH, ki jih potrebujemo za vzpostavitev in izvajanje pogodbenega razmerja in izpolnjevanje povezanih pogodbenih obveznosti oziroma zakonskih zahtev. Družba SWAROVSKI brez teh podatkov na splošno ne bo mogla skleniti ali izvajati pogodbe z ustreznim KUPCEM. Enako velja tudi za PODATKE O PARTNERJIH, povezane s poslovnimi odnosi z veletrgovci, prodajalci, zastopniki, dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji družbe SWAROVSKI. Pogodb v principu ni mogoče skleniti in obdelati brez podatkov o njihovih zaposlenih in drugih stikih. Ker vedno zabeležimo vsak dostop do SPLETNEGA MESTA, bodo vedno zabeleženi tudi podatki o povezavi (na primer IP-naslov). To poteka samodejno med uporabo, zato te funkcionalnosti ni mogoče izklopiti za posamične OBISKOVALCE, KUPCE ali PARTNERJE.

 

3. NAMEN OBDELAVE IN PRAVNA PODLAGA


3.1. NAMEN obdelave

Družba SWAROVSKI lahko v skladu z veljavno zakonodajo obdeluje PODATKE KUPCEV za vse zakonite NAMENE, vključno, vendar ne omejeno, z naslednjimi nameni:

 • Obdelavo v povezavi s ponujenimi storitvami, sklepanjem pogodb (na primer nakupov), izvajanjem pogodb (na primer prodajnih pogodb in pogodb za sodelovanje v programih in dogodkih za kupce), vzdrževanjem in razvojem odnosa s kupci, komunikacijo, storitvami in podporo za kupce, promocijami, oglaševanjem in trženjem (vključno z glasili in pošiljanjem promocijskega gradiva po pošti).
 • Upravljanje uporabnikov SPLETNEGA MESTA in drugih dejavnosti, v katerih sodelujejo KUPCI, delovanje in izboljšave SPLETNEGA MESTA (vključno z zagotavljanjem funkcij, ki zahtevajo identifikatorje ali druge osebne podatke) ter dodatna preverjanja informacijskih sistemov in identitete.
 • Zaščita KUPCEV, zaposlenih in drugih oseb in varovanje podatkov, skrivnosti in sredstev, ki so lastnina družbe SWAROVSKI ali pa so ji zaupane, ter varovanje varnosti sistemov in prostorov družbe SWAROVSKI.
 • Skladnost z zakonskimi in regulativnimi zahtevami, vključno z internimi pravili družbe SWAROVSKI. Uveljavljanje in izkoriščanje zakonskih pravic in zahtev, obramba pred pravnimi postopki, sojenji, pritožbami, boj proti zlorabam, sodelovanje v zakonitih preiskavah in postopkih in odgovarjanje oblastem.
 • Prodaja ali prevzem poslovnih oddelkov, podjetij ali delov podjetij in drugih poslovnih transakcij in prenosa s tem povezanih PODATKOV O KUPCIH.
 • Za druge zakonite namene, kjer je bila tovrstna obdelava očitna iz okoliščin ali navedena v trenutku zbiranja (s skupnim imenom NAMEN OBDELAVE PODATKOV O KUPCIH).


3.2. PRAVNA PODLAGA za obdelavo
 

Družba SWAROVSKI uporablja PODATKE O KUPCIH z NAMENOM OBDELAVE PODATKOV O KUPCIH v skladu s spodaj navedenimi PRAVNIMI PODLAGAMI:

 • izpolnjevanje pogodb;
 • skladnost z zakonitimi obveznostmi družbe SWAROVSKI;
 • soglasje KUPCA (samo v tolikšni meri, kot obdelava temelji na točno določeni poizvedbi in jo je mogoče kadarkoli preklicati, na primer prejemanje glasil, za katere se je KUPEC registriral);
 • legitimni interesi družbe SWAROVSKI, ki med drugim vključujejo
  • nakup in pošiljanje izdelkov in storitev, tudi v povezavi s posamezniki, ki niso neposredni pogodbeni partnerji (na primer osebe, ki so prejele darilo);
  • oglaševalske in trženjske dejavnosti;
  • smotrna in učinkovita podpora kupcem, vzdrževanje podatkov o stikih in druge komunikacije s KUPCI poleg obdelave pogodb;
  • razumevanje vedenja, dejavnosti, skrbi in potreb KUPCEV, študije trga;
 • smotrne in učinkovite izboljšave obstoječih izdelkov in storitev ter razvoj novih izdelkov in storitev;
 • učinkovita in smotrna zaščita KUPCEV, zaposlenih in drugih oseb kot tudi varovanje podatkov, skrivnosti in sredstev, ki so lastnina družbe SWAROVSKI ali pa so ji zaupane, ter varovanje sistemov in prostorov družbe SWAROVSKI;
 • vzdrževanje ter varna, učinkovita in smotrna organizacija poslovnih procesov, vključno z varnim, učinkovitim in smotrnim delovanjem ter uspešnim dodatnim razvojem SPLETNIH MEST in drugih informacijskih sistemov;
 • razumno poslovno vodenje in razvoj;
 • uspešna prodaja in pridobivanje poslovnih enot, podjetij ali delov podjetij ter druge poslovne transakcije;
 • skladnost z zakonskimi in regulativnimi zahtevami ter notranjimi predpisi družbe SWAROVSKI;
 • skrbi glede preprečevanja zlorab, prekrškov in kriminalnih dejanj kot tudi preiskave v povezavi s temi prekrški in drugim neustreznim vedenjem, obravnava zahtev in postopkov proti družbi SWAROVSKI, sodelovanje v pravnih postopkih in sodelovanje z državnimi organi kot tudi kazenski pregon ter sodelovanje in obramba v pravnih postopkih.


Družba SWAROVSKI lahko v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov obdeluje PODATKE OBISKOVALCEV z namenom vzdrževanja in razvoja SPLETNEGA MESTA (vključno z zagotavljanjem funkcij, ki zahtevajo identifikatorje ali druge osebne podatke), za statistično analizo uporabe SPLETNEGA MESTA ter za boj proti zlorabam, za namen sodelovanja v zakonitih preiskavah ali postopkih in za namen odziva na poizvedbe državnih organov. PODATKI O OBISKOVALCIH bodo obdelani v skladu s principi, ki so zgoraj določeni za PODATKE O KUPCIH.


V skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov lahko družba SWAROVSKI obdeluje PODATKE O PARTNERJIH  z namenom sklenitve in izvajanja pogodb in drugih poslovnih odnosov s PARTNERJI, promocij, oglaševanja in trženja, komunikacije, vabil na dogodke in sodelovanja v promocijah za PARTNERJE, organizacije skupnih dejavnosti, skladnosti z zakonskimi in regulativnimi zahtevami ter notranjimi pravilniki družbe SWAROVSKI, uveljavljanje in izkoriščanje zakonskih pravic in zahtev, obramba pred pravnimi postopki, sojenji, pritožbami, boj proti zlorabam, sodelovanje v zakonitih preiskavah in postopkih ter odgovarjanje oblastem v povezavi s prodajo ali pridobivanjem poslovnih enot, podjetij ali delov podjetij ter drugimi poslovnimi transakcijami in povezanimi prenosi PODATKOV O PARTNERJIH. PODATKI O PARTNERJIH bodo obdelani v skladu s principi, ki so zgoraj določeni za PODATKE O KUPCIH.


Vsi nameni obdelave bodo veljali za celotno skupino SWAROVSKI Group, torej ne samo za podjetje, ki je prvotno zbralo osebne podatke. Osebni podatki KUPCEV, OBISKOVALCEV in PARTNERJEV se zbirajo za vsa podjetja SWAROVSKI, za katere velja to obvestilo o varovanju zasebnosti podatkov ter vsi drugi pravilniki, ki jih je zasnovala družba SWAROVSKI v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov.

 

4. PRENOS IN RAZKRITJE PODATKOV


V skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov lahko družba SWAROVSKI prenese PODATKE O KUPCIH, PODATKE O OBISKOVALCIH IN PODATKE O PARTNERJIH naslednjim kategorijam tretjih oseb, ki v imenu družbe SWAROVSKI ali za lastne namene obdelujejo OSEBNE PODATKE v skladu z NAMENOM OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV:

 • ponudnikom storitev (znotraj družbe SWAROVSKI in zunanjim), vključno z obdelovalci;
 • veletrgovcem, prodajalcem, zastopnikom, dobaviteljem in drugim poslovnim partnerjem;
 • kupcem družbe SWAROVSKI;
 • krajevnim, državnim in tujim oblastem;
 • medijem;
 • javnosti, vključno z obiskovalci SPLETNIH STRANI in družabnih medijev SWAROVSKI;
 • panožnim organizacijam, združenjem in drugim odborom;
 • prevzemnikom ali osebam, ki se zanimajo za prevzem poslovnih enot, podjetij ali drugih delov družbe SWAROVSKI;
 • drugim strankam v potencialnih ali dejanskih pravnih postopkih;
 • drugim podjetjem v skupini SWAROVSKI (s skupnim imenom TRETJE OSEBE).

Družba SWAROVSKI lahko PODATKE O KUPCIH, PODATKE O OBISKOVALCIH in PODATKE O PARTNERJIH razkriva znotraj družbe SWAROVSKI in tudi TRETJIM OSEBAM v vseh državah na svetu, kar predvsem vključuje vse države, v katerih družbo SWAROVSKI predstavljajo podjetja znotraj skupine, povezane družbe ali druge pisarne in predstavniki (glejte DODATEK 2, ki ga občasno posodabljamo), kot tudi v državah v katerih ponudniki storitev SWAROVSKI obdelujejo njihove podatke (glejte DODATEK 2, ki ga občasno posodabljamo). Če družba SWAROVSKI razkriva podatke v državah, ki ne zagotavljajo zadostne mere zaščite, bo zagotovila ustrezno zaščito razkritih podatkov KUPCEV, OBISKOVALCEV ali PARTNERJEV z ustreznimi pogodbenimi garancijami (na primer na podlagi standardnih določb EU), zavezujočih poslovnih pravilnikov, na podlagi okvirja za varovanje zasebnosti med EU in ZDA ter Švico in ZDA za prenose TRETJIM OSEBAM znotraj ZDA ali prenos podatkov z dovoljenjem, z namenom sklenitve ali uveljavljanja pogodbe ali v povezavi z ugotavljanjem, izvajanjem ali uveljavljanjem zakonitih zahtevkov oziroma v skladu s prevladujočim javnim interesom ali  z namenom zaščite integritete tovrstnih posameznikov. STRANKA, OBISKOVALEC ali PARTNER lahko pridobi kopijo pogodbenih garancij od zgoraj navedenih stikov ali pa jim ti svetujejo, kje lahko pridobijo tovrstne kopije (glejte 1. odstavek zgoraj). Družba SWAROVSKI si pridržuje pravico redakcije tovrstnih kopij iz ustreznih razlogov zagotavljanja zakonitosti ali zaupnosti.  

 

5. HRAMBA PODATKOV


Podjetje SWAROVSKI na splošno hrani osebne podatke ravno toliko časa, kot je potrebno za namene obdelave osebnih podatkov. Ne glede na ta splošni princip lahko družba SWAROVSKI dlje časa obdeluje osebne podatke v skladu z naslednjimi pravili in obveznostmi: Družba SWAROVSKI bo osebne podatke hranila toliko časa, kot je družba SWAROVSKI: (i) zavezana (s pogodbo, zakoni ali drugimi določbami) ali (ii) ima prevladujoč interes (na primer interes uporabe dokazov v primeru zahtevkov, dokumentacije ali skladnosti z določenimi zakonskimi ali drugimi zahtevami, interes za neosebno analizo). Odstopanje od pravil je rezervirano za namen anonimizacije ali psevdonimizacije osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.


Družba SWAROVSKI praviloma hrani PODATKE O KUPCIH in PODATKE O PARTNERJIH (vključno s poslovnimi evidencami in komunikacijo) toliko časa, kot traja pogodbena obveznost, ter deset let po prekinitvi pogodbenega razmerja razen v naslednjih primerih: (i) za posamezne primere velja krajše ali daljše obvezno obdobje; (ii) hramba je zahtevana zaradi hranjenja dokazov ali drugega veljavnega razloga v skladu z veljavno zakonodajo; (iii) brisanje podatkov je zahtevano prej (ker na primer družba SWAROVSKI ne potrebuje več teh podatkov ali pa jih mora izbrisati).


Družba Swarovski PODATKE O KUPCIH, PODATKE O OBISKOVALCIH ali PODATKE O PARTNERJIH (na primer protokole in dnevnike) praviloma hrani 3 do 12 mesecev.

 

6. PIŠKOTKI, GOOGLE ANALYTICS IN VTIČNIKI ZA DRUŽABNA OMREŽJA


Družba SWAROVSKI uporablja piškotke na svojem SPLETNEM MESTU. Piškotki so razširjena tehnika, ki v brskalnik uporabnika SPLETNEGA MESTA dodeli identifikacijo, ki jo uporabnik shrani in prikaže na zahtevo. Družba SWAROVSKI po eni strani uporablja sejne piškotke, ki se samodejno izbrišejo, ko uporabnik zapre SPLETNO MESTO, in ki strežniku omogočajo vzpostavitev stabilne povezave z uporabnikom (da se na primer ne izgubi vsebina nakupovalne košarice), dokler ta brska po SPLETNEM MESTU. Po drugi strani pa družba SWAROVSKI uporablja tudi trajne piškotke, ki se izbrišejo čez določen čas, določen glede na posamezno SPLETNO MESTO. Trajni piškotki omogočajo shranjevanje določenih nastavitev (na primer izbire jezika) skozi več sej oziroma omogočajo samodejno prijavo. Če uporabnik uporabi SPLETNO MESTO in povezane funkcije (na primer nastavitev jezika in samodejne prijave), se strinja z uporabo trajnih piškotkov. Uporabnik lahko blokira uporabo piškotkov v lastnem brskalniku ali pa izbriše piškotke, vendar lahko s tem vpliva na uporabo SPLETNEGA MESTA.


Družba SWAROVSKI lahko v skladu z veljavno zakonodajo v glasila in druga tržna e-poštna sporočila vstavi kodo, ki ji pomaga določiti, ali je prejemnik odprl e-poštno sporočilo oziroma prenesel slike v njem. Vendar lahko prejemnik v svoji e-poštni aplikaciji blokira to funkcionalnost. V vsakem primeru se s soglasjem za prejemanje glasil ali drugih tržnih e-poštnih sporočil strinja z uporabo te tehnologije.


Če družba SWAROVSKI na SPLETNEM MESTU objavi oglase tretjih oseb (na primer pasice) ali  objavi lasten oglas na spletnem mestu tretje osebe, lahko uporabi piškotke podjetij, ki so specializirana za uporabo tovrstnih oglasov. Družba SWAROVSKI tovrstnim podjetjem ne bo razkrivala osebnih podatkov, kar pomeni, da bodo v brskalnike uporabnikov SPLETNEGA MESTA namestili trajne piškotke samo z namenom prepoznavanja uporabnikov v izključnem interesu družbe SWAROVSKI. Družbi SWAROVSKI omogočajo postavitev ciljanih oglasov za te posameznike na zunanjih spletnih mestih tretjih oseb (na primer v povezavi z izdelki, za katere so ti posamezniki izrazili interes na spletnem mestu). Družba SWAROVSKI osebnih podatkov ne bo razkrivala upravljavcem zunanjih spletnih strani.


Družba SWAROVSKI lahko na svojem SPLETNEM MESTU uporablja Google Analytics ali podobne storitve. Te aplikacije so storitve tretjih oseb, ki družbi SWAROVSKI omogočajo meritev in analizo uporabe SPLETNEGA MESTA. Ponudnik teh storitev ima lahko sedež v kateri koli državi na svetu (v primeru Google Analytics gre za družbo Google Inc. s sedežem v ZDA, www.google.com). Ponudnik storitev uporablja trajne piškotke s tem namenom. Družba SWAROVSKI ponudniku storitev ne bo razkrila nikakršnih osebnih podatkov (ponudnik storitev prav tako ne bo shranil naslovov IP). Vendar lahko ponudnik storitev spremlja uporabo SPLETNEGA MESTA s strani uporabnika in te podatke združi s podatki iz drugih spletnih mest, ki jih je obiskal uporabnik in jih spremlja isti ponudnik storitev. Te podatke lahko uporabi za lastne namene (na primer nadzor nad oglaševanjem). Ponudnik storitev pozna identiteto uporabnikov, ki so se pri njem registrirali. V tem primeru je obdelava osebnih podatkov odgovornost ponudnika storitev. Podatki bodo obdelani v skladu z zakoni za varstvo podatkov in zasebnost ter v skladu s politiko za varovanje podatkov ponudnika storitev (za Google glejte policies.google.com/privacy). Ponudnik storitev bo družbi SWAROVSKI zagotavljal podatke o uporabi SPLETNEGA MESTA.


Družba SWAROVSKI lahko na svojem SPLETNEM MESTU uporablja tudi vtičnike družabnih omrežij, kot so Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest ali Instagram. V privzetih nastavitvah SPLETNEGA MESTA so vtičniki izklopljeni, zato se lahko uporabnik sam odloči, kdaj jih želi vklopiti. Če uporabnik to stori, bodo ponudniki družabnih medijev lahko vzpostavili neposredno povezavo z uporabnikom med njegovim obiskom SPLETNEGA MESTA, zato je ponudnik obveščen o uporabnikovem obisku spletnega mesta, kar mu omogoča analizo povezanih informacij. Poznejša obdelava osebnih podatkov bo izvedena na odgovornost ponudnika družabnega medija v skladu z zakoni za varstvo podatkov in zasebnosti ter v skladu z njegovimi pravilniki za varovanje podatkov na njegovem spletnem mestu (na primer www.facebook.com/; www.twitter.com/; www.youtube.com/; www.google.com/; www.pinterest.com/; www.instagram.com/).


Več informacij o piškotkih, ki jih uporablja družba SWAROVSKI, in načinih upravljanja nastavitev piškotkov lahko najdete na našem SPLETNEM MESTU.

 

7. PRAVICE KUPCEV, OBISKOVALCEV IN PARTNERJEV


Kateri koli udeležen KUPEC, OBISKOVALEC in PARTNER lahko od družbe SWAROVSKI zahteva podatke o tem, ali poteka obdelava z njim povezanih podatkov. Poleg tega imajo pravico zahtevati popravek, uničenje ali omejitev osebnih podatkov, ki so povezani z njimi, kot tudi ugovarjati obdelavi osebnih podatkov. Če obdelava osebnih podatkov poteka na osnovi privolitve, lahko udeleženi posameznik kadarkoli prekliče soglasje. V državah EU in EEA ima udeleženi kupec v določenih primerih pravico pridobivanja podatkov, ki se ustvarijo med uporabo spletnih storitev v strukturirani, razširjeni in strojno berljivi obliki, ki omogoča nadaljnjo uporabo in prenos. S tem povezane zahteve pošljite točki stika (glejte 1. odstavek zgoraj). Družba SWAROVSKI si pridržuje pravico omejitve pravic udeleženih posameznikov v skladu z veljavno zakonodajo, na primer v povezavi z nerazkrivanjem obsežnih podatkov ali nebrisanja podatkov.


Če družba SWAROVSKI doseže avtomatizirano odločitev v povezavi z določenim posameznikom, ki ima lahko pravni vpliv na udeleženega posameznika ali nanj na podoben način resno vpliva, bo udeleženemu posamezniku v skladu z veljavno zakonodajo zagotovljena pravica komunikacije z upravljavcem v družbi SWAROVSKI, od katerega bo lahko zahteval ponovno presojo odločitve ali predhodno oceno. Udeleženi posameznik v tem primeru morda ne bo več mogel uporabljati določenih avtomatiziranih storitev. Posameznik bo o tem ločeno obveščen pozneje ali vnaprej.


Kateri koli udeležen posameznik se prav tako lahko pritoži pri pristojnem organu za varstvo podatkov, v primeru upravljavca družbe SWAROVSKI v Švici gre za Zveznega komisarja za varovanje podatkov in informacij v Švici (http://www.edoeb.admin.ch), v primeru upravljavca družbe SWAROVSKI v Liechtensteinu gre za Urad za varstvo podatkov (Amtstelle Datenschutzstelle, v Kneževini Lihtenštajn (https://www.llv.li/), v primeru upravljavca družbe SWAROVSKI v Avstriji gre za Avstrijski organ za varstvo podatkov v Avstriji (https://www.dsb.gv.at/). Za vse druge primere si tukaj oglejte seznam.

 

8. SPREMEMBE OBVESTILA O VAROVANJU ZASEBNOSTI


Družba SWAROVSKI si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti to obvestilo o varovanju zasebnosti in brez predhodnega obvestila ali najave. Veljala bo najnovejša različica, objavljena na SPLETNEM MESTU SWAROVSKI. Če je obvestilo o varovanju zasebnosti del pogodbe s KUPCI in PARTNERJI, jih lahko družba SWAROVSKI obvesti o posodobitvi ali spremembah prek e-pošte ali na drug primeren način. Če v 30 dneh od sprejema ne ugovarjajo spremembam, bo veljalo, da so jih sprejeli. Družba SWAROVSKI bo v primeru ugovorov imela pravico takoj izjemoma prekiniti pogodbo.

 

II. POSEBNE DOLOČBE


Naslednje določbe dopolnjujejo splošne določbe v razdelku I za določene dejavnosti družbe SWAROVSKI. V primeru neskladnosti bodo veljale naslednje določbe. 


1. SPLETNE TRGOVINE

V spletni trgovini bo morda izvedeno samodejno preverjanje kreditne sposobnosti KUPCEV z namenom ponudbe nakupa v računu na osnovi te odločitve. V tem primeru se ocena kreditne sposobnosti opravi na podlagi podatkov zunanje agencije za oceno kreditne sposobnosti, ki družbi SWAROVSKI zagotovi oceno kreditne sposobnosti ustreznega KUPCA. Agencija oceno izračuna na osnovi skrivne formule, ki temelji na podatkih zgodovine plačil KUPCA, njegovega dolga in zgodovine neplačil ter morebitnih omejitev opravilne sposobnosti. Če je rezultat pod določenim pragom, plačilo po računu ne bo na voljo. Če KUPEC ni pripravljen sprejeti tovrstne odločitve, se lahko obrne na kontaktno osebo, ki je navedena v odtisu ustreznega spletnega mesta spletne trgovine.

Spletne trgovine SWAROVSKI se lahko samodejno odločijo, ali želijo skleniti pogodbe o nakupu. Vendar družba SWAROVSKI to ne obravnava kot avtomatizirano posamezno odločitev (v skladu z 22. členom GDPR). Če KUPEC ne želi tovrstnega avtomatiziranega sklepanja pogodbe, lahko izdelke in storitve kupi v fizičnih trgovinah SWAROVSKI.

 

2. PARTNERJI, VKLJUČNO Z VELETRGOVCI, PRODAJALCI, ZASTOPNIKI, STORITVAMI ZA KUPCE, PONUDNIKI IPD.

Kot smo že omenili družba SWAROVSKI neposredno zbira PODATKE O KUPCIH, PODATKE O PARTNERJIH in PODATKE O OBISKOVALCIH, vendar jih zbira tudi posredno (družba SWAROVSKI na primer zahteva obdelavo s strani TRETJIH OSEB, na primer PARTNERJEV družbe SWAROVSKI). PARTNERJI družbe SWAROVSKI v teh primerih obdelujejo osebne podatke v imenu družbe SWAROVSKI ter v skladu z njenimi navodili. Zavezani so k spoštovanju točno določenih pogodb za obdelovalce, ki vključujejo točno določene pogoje njihovih dolžnosti, s čimer zagotovijo varovanje pravic naših KUPCEV, PARTNERJEV in OBISKOVALCEV ter obdelavo in varovanje njihovih osebnih podatkov v skladu z veljavnimi zakoni za varstvo podatkov.

 

3. GLASILO IN OGLASNE PASICE

Družba SWAROVSKI lahko KUPCEM in PARTNERJEM pošilja glasila ali drugo komercialno komunikacijo. V skladu z veljavno zakonodajo si družba SWAROVSKI pridržuje pravico, da to stori brez predhodnega soglasja obstoječih kupcev in poslovnih partnerjev. Vendar lahko ustrezni kupci in poslovni partnerji kadarkoli ugovarjajo dodatnemu pošiljanju glasil ali druge komercialne komunikacije prek svojega računa za ustrezno SPLETNO MESTO ali prek povezave, ki je vključena v vsako sporočilo. Vendar s preklicem enega glasila ne boste nujno preklicali tudi ostalih glasil. Družba SWAROVSKI si pridržuje pravico objave osebno prilagojenih oglasov med obiski SPLETNEGA MESTA. Tovrstne oglasne pasice, ki se prikažejo KUPCEM, vsebujejo izdelke, ki so na voljo na SPLETNEM MESTU in si jih je KUPEC že ogledoval. Družba SWAROVSKI si pri izdelavi oglasa pomaga s piškotki (glejte razdelek I, 6. odstavek zgoraj).

 

4. NAGRADNA ŽREBANJA in druge PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI

Naslednje določbe bodo veljale za obdelavo podatkov s strani družbe SWAROVSKI v povezavi z NAGRADNIMI ŽREBANJI in drugimi PROMOCIJSKIMI DEJAVNOSTMI za kupce.


Podatki, povezani z NAGRADNIM ŽREBANJEM in drugimi promocijskimi dejavnostmi, so obdelani s strani (i) upravljavca ustreznega krajevnega podjetja Swarovski, ki sponzorira, promovira in organizira nagradno žrebanje, ter v določenih primerih tudi (ii) družbe Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, ki deluje kot pridružen upravljavec. Vendar lahko tudi druga podjetja in povezane družbe SWAROVSKI uporabljajo zbrane osebne podatke za lastne namene v skladu z zgornjim razdelkom I, 3. odstavek.


Družba SWAROVSKI v povezavi z NAGRADNIM ŽREBANJEM in drugimi PROMOCIJSKIMI DEJAVNOSTMI obdeluje osebne podatke udeležencev v skladu z 2. odstavkom razdelka I zgoraj z nameni, ki so navedeni v tej določbi, kar še posebej velja za naslednje namene v skladu z veljavno zakonodajo:

 • izvedba nagradne igre;
 • stik z zmagovalci;
 • objava podatkov o stiku zmagovalcev;
 • promocija zmagovalcev v družabnih medijih;
 • druge promocijske in trženjske dejavnosti.

Dodatne informacije v povezavi z NAGRADNIM ŽREBANJEM in DRUGIMI PROMOCIJSKIMI DEJAVNOSTMI lahko najdete v točno določenih pogojih in določilih, ki veljajo za vsako NAGRADNO ŽREBANJE in PROMOCIJSKO DEJAVNOST, ki so občasno objavljena in organizirana.

 

5. VIDEO NADZOR
 

Nekateri prostori in pisarne družbe SWAROVSKI so pod video nadzorom. Upravljavec osebnih podatkov, ki so zbrani z video nadzorom v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (“”GDPR) EU in drugimi veljavnimi krajevnimi zakoni za varovanje osebnih podatkov (s skupnim imenom: “Zakoni za varovanje podatkov”), je subjekt SWAROVSKI, ki je naveden v prostorih SWAROVSKI. Obdelava osebnih podatkov je potrebna zaradi legitimnih interesov subjekta SWAROVSKI za zagotavljanje varnosti v prostorih in zaščito lastnino družbe SWAROVSKI. Družba SWAROVSKI ne bo uporabljala osebnih podatkov z namenom samodejnega odločanja, kar vključuje profiliranje. Družba SWAROVSKI na splošno ne hrani osebnih podatkov dlje, kot je potrebno za namen obdelave osebnih podatkov. Videoposnetki se po kratkem časovnem obdobju prepišejo, če ne vključujejo dogodkov, ki bi lahko bili udeleženi v pravnih postopkih. V tovrstnih primerih bo obdelava osebnih podatkov potekala, dokler ne poteče obdobje zastaranja morebitnih zahtevkov. Družba SWAROVSKI lahko v skladu z  zakoni o varovanju podatkov prenese  osebne podatke naslednjim kategorijam  tretjih oseb, ki osebne podatke obdelujejo v skladu z namenom obdelovanja podatkov v imenu družbe SWAROVSKI ali za lastne namene: ponudnikom storitev, vključno z obdelovalci, krajevnim, državnim in tujim oblastem, drugim udeležencem v potencialnih ali tekočih pravnih postopkih, drugim podjetjem v skupini SWAROVSKI. Če družba SWAROVSKI podatke razkrije državam, ki ne zagotavljajo ustrezne zaščite, bo ustrezno zaščito razkritih podatkov zagotovila z ustreznimi pogodbenimi jamstvi (na primer na osnovi standardnih določil EU), zavezujočimi poslovnimi pravilniki ali prenosom podatkov, povezanih s strinjanjem, sklepanjem ali izvajanjem pogodbe ali v povezavi s prekinitvijo preklica, uveljavljanjem ali izvajanjem pravnih zahtevkov ali v skladu z večjim javnim interesom oziroma  z namenom zaščite integritete teh posameznikov. Vsi udeleženi posamezniki lahko od družbe SWAROVSKI zahtevajo podatke o tem, ali poteka obdelava z njimi povezanih podatkov. Poleg tega imajo pravico zahtevati popravke, uničenje ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov ali pa ugovarjati k obdelavi osebnih podatkov in pravici prenosljivosti podatkov. Kateri koli udeleženi posameznik se lahko tudi pritoži pri pristojnem organu za varstvo podatkov. Če želite uveljaviti katero od vaših pravic v povezavi z obdelavo osebnih podatkov oziroma imate kakršne koli z njimi povezane poizvedbe ali pomisleke, se lahko obrnete tudi na ekipo za zagotavljanje zasebnosti v skupini na naslovu dataprivacy@swarovski.com.

 

III. POSEBNO OBVESTILO O VAROVANJU ZASEBNOSTI PROGRAMOV ZA KUPCE

 

Določbe v tem razdelku III navajajo splošne določbe v razdelku I v povezavi s programi za kupce SWAROVSKI.
 

1. SWAROVSKI CRYSTAL SOCIETY (SCS)
Naslednje določbe veljajo za obdelavo podatkov s strani družbe SWAROVSKI v povezavi s programom zvestobe strank Združenje zbirateljev kristalov Swarovski (SCS).
a. Odgovorna oseba za osebne podatke (upravljavec)
OSEBNE PODATKE, povezane s članstvom v SCS, obdelujeta dva skupna upravljavca, to sta (i) upravljavec zadevnega lokalnega podjetja Swarovski, ki odobri članstvo v skladu s predloženo prijavnico in ki prejema članarino, in (ii) upravljavec družbe Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lihtenštajn. Zbrani osebni podatki bodo posredovani drugim podjetjem družbe Swarovski in nekaterim tretjim osebam, kot je opisano v tem pravilniku o zasebnosti.  
b. Obdelava osebnih podatkov in vir
Družba Swarovski zbira in hrani obvezne osebne podatke, navedene na prijavnici SCS (kar vključuje, a ni nujno omejeno na naziv, ime, podatke za stik, rojstni datum, obstoječo člansko številko SCS, izbiro jezika, podatke o naročilu ter ime, podatke za stik in člansko številko SCS osebe, ki darilo podarja, kjer je to ustrezno) s strani člana SCS ali osebe, ki kupi članstvo SCS kot darilo in družbi Swarovski predloži OSEBNE PODATKE člana SCS (»podatki na prijavnici«). Poleg tega družba Swarovski zbira tudi osebne podatke, ki jih stranka prostovoljno poda na delu spletišča za člane ali pri komunikaciji z nami: slogi/interesi (npr. glede nakita in dodatkov, izdelkov za dom, figuric in zbirateljskih predmetov ter/ali ur, klasičnega stila), računi na družbenih omrežjih (in povezane informacije, zbrane prek prijav na družbena omrežja), spol, naslov IP in spletni identifikatorji.
Družba Swarovski te OSEBNE PODATKE pridobi od prodajnih mest, kjer članstvo naročite in plačate. Družba vsakemu novemu članu SCS dodeli enkratno člansko številko, beleži datume začetka in obnove članstva, storitve in možnosti za pošiljanje pošte, ki jih izbere član SCS, opravljene storitve (vključno s poslanimi darili) in v določenih primerih tudi druge podatke o članovi uporabi spletne ponudbe in pošte Skupine Swarovski (npr. število odprtij novičnikov, število klikov, obiskane spletne strani, interakcije na družbenih medijih) ter spremenljivke interakcije (kot so število klikov, čas interakcije ali interakcije z družbenimi mediji). Družba Swarovski lahko neposredno ali prek tretje osebe obdeluje tudi plačilne informacije, kjer je to potrebno za plačilo članarine v SCS. Poleg tega družba Swarovski beleži zgodovino nakupov vsakega člana SCS, v kateri so navedeni kupljeni predmeti (opis izdelka, cena) ter kraj in čas nakupa. Zgodovina nakupov se beleži samo, če pri nakupih v trgovinah, ki ponujajo Program SCS, član predloži svojo člansko številko SCS. V spletni trgovini mora registrirana stranka prek spleta z vzpostavitvijo spletnega računa aktivirati svoj račun. Zgodovina nakupov registrirane stranke se zabeleži, če je pri nakupu navedena številka računa ali če registrirana stranka opravi nakup, ko je prijavljena v svoj spletni račun. Družba Swarovski zbira in shranjuje tudi morebitne kupone, poslane članu SCS, in po potrebi nadaljnje podatke o tem, kako član SCS uporablja spletne ponudbe in poslano pošto skupine Swarovski (npr. pogostost odpiranja glasila, stopnja klikov, obiskane spletne strani, interakcija z družbenimi mediji). Če družba Swarovski ugotovi, da ima posameznik dve različni članstvi, ali če prejme veljaven zahtevek, ju lahko združi.

c. Namen obdelave
Družba SWAROVSKI zbira in obdeluje osebne podatke članov programa zvestobe strank še posebej za naslednje namene:
•    Upravljanje članstev v SCS.
•    Delovanje SCS, npr. zagotavljanje prednosti in dodeljevanje posebnih pogojev, sodelovanje v anketah, zahtevanje povratnih informacij in delovanje na družbenih medijih.
•    Prilagajanje in poenotenje izkušenj uporabnikov na vseh kanalih (trgovine Swarovski, swarovski.com, e-poštna komunikacija, družbeni mediji). 
•    Zagotavljanje ustreznih informacij in personaliziranih tržnih vsebin. 
•    Netržna sporočila, ki med drugim vključujejo: spremembe v zvezi z našim pravilnikom o zasebnosti, splošnimi pogoji in/ali pogoji uporabe; splošne spremembe ponudbe izdelkov in storitev; preverjanje računa; ponastavitev gesla; ali informacije v zvezi z incidenti, ki bi lahko vplivali na naše storitve.   
•    Zagotavljanje individualno prilagojenih ponudb, pomoči in nasvetov v zvezi z izdelki in storitvami.
•    Zagotavljanje vabil na posebne dogodke in promocije, rezervirane za registrirane stranke.
•    Sodelovanje v anketah, ki zahtevajo povratne informacije strank prek različnih kanalov (trgovine Swarovski, swarovski.com, e-pošta, družbeni mediji).

V sodelujočih trgovinah članstvo v SCS članom omogoča, da izkoristijo razširjeno svetovanje, pri katerem lahko zaposleni v trgovini ob predložitvi številke računa prikliče podatke registrirane stranke in ji na podlagi njenih preteklih nakupov, izbranega sloga/interesov ali seznama želja poda dodatne prodajne nasvete.
Ob predložitvi številke člana SCS, e-poštnega naslova ali imena in datuma rojstva registrirane stranke (ali drugega edinstvenega atributa za avtentikacijo) ima zaposleni v trgovini ali predstavnik službe za pomoč strankam dostop do shranjenih podatkov o zgodovini nakupov in seznama želja zadevne registrirane stranke. 

Zbrane osebne podatke družba Swarovski uporablja, da upravlja in vodi članstvo (kar vključuje tudi računovodstvo in plačila), tako da članu zagotavlja ugodnosti in druge storitve, ki jih omogoča članstvo (pravna podlaga za to je članstvo), ter da članu SCS pošilja komercialna obvestila (kot so novičniki, informacije o izdelkih, storitve in ekskluzivne ponudbe Skupine Swarovski) po e-pošti, pošti, SMS-sporočilih ali po telefonu skladno s podatki za stik, ki jih navede član (za kar je družba Swarovski odvisna od soglasja člana SCS). V vseh teh primerih lahko družba SWAROVSKI personalizira informacije, poslane članu, tako da lahko član prejema zlasti tiste informacije, za katere družba SWAROVSKI meni, da bi bile članu zanimive, kadar je to mogoče. V ta namen družba SWAROVSKI analizira podatke z obrazcev (in zlasti informacije v zvezi s starostjo, spolom, interesi in preferencami) in druge informacije, ki jih je mogoče razbrati iz zgodovine nakupov ali izpeljati iz drugih interakcijskih podatkov ali iz podatkov, ki jih je član SCS kadar koli kasneje prostovoljno posredoval družbi SWAROVSKI. Družba SWAROVSKI lahko osebne podatke uporablja tudi za izpolnjevanje zakonskih obveznosti; kjer ima zakoniti interes, pa tudi za statistične ali raziskovalne namene, kar vključuje boljše razumevanje članov SCS, analizo potrošnikov in trga, izboljšave Programa SCS ter razvoj novih izdelkov in storitev.
Še vedno lahko prejemate netržna sporočila, kljub temu da ste se odjavili od določenih tržnih sporočil, saj je to morda potrebno za izvajanje pogodbe z vami, izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali varnostnih zahtev. Ob rojstnem dnevu vam bomo poslali tudi osebno sporočilo, če boste z nami delili datum rojstva.

d. Razkritje osebnih podatkov
Pri obdelavi osebnih podatkov v zvezi s SCS lahko družba SWAROVSKI razkrije podatke naslednjim kategorijam prejemnikov:
•    PARTNERJEM, kot so prodajni in promocijski partnerji (vključno s partnerji na socialnih omrežjih), in vsem sodelujočim maloprodajnim trgovinam ali drugim pooblaščenim prodajalcem, ne glede na to, ali podjetje upravlja družba SWAROVSKI ali drug prodajni ali sodelujoči partner; lokacija teh trgovin je lahko v kateri koli državi na svetu, prejete podatke s strani družbe SWAROVSKI pa lahko uporabljajo samo za namen delovanja SCS, kar vključuje personalizirane ponudbe in komunikacijo s člani v imenu družbe SWAROVSKI;
•    družbi SWAROVSKI, ki ji je bila obdelava podatkov (upravljanje z zbirko podatkov) v zvezi z SCS oddana v tehničnem smislu (obdelovalci).
Prejemnik se lahko nahaja v državi, ki nima zagotovljene ustrezne ravni varstva podatkov. V tem primeru družba SWAROVSKI zagotovi ustrezno raven varstva podatkov.
e. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
Člani SCS in osebe, ki podarijo članstvo, imajo pravico, da od družbe SWAROVSKI kadar koli zahtevajo informacije v zvezi s svojimi shranjenimi osebnimi podatki in druge informacije, kot to določa veljavna zakonodaja na področju varstva podatkov. Prav tako imajo pravico zahtevati spremembo, omejitev ali izbris svojih osebnih podatkov ali zahtevati kopijo teh podatkov. 
Registrirane stranke družbe Swarovski lahko prav tako vsako soglasje, ki so ga dale družbi Swarovski (npr. za uporabo v promocijske in oglaševalske namene ter prejemanje novic in drugih komercialnih sporočil) prekličejo. 
Če želite uveljavljati katero koli od svojih pravic v zvezi z naročanjem na novice, dostopom do podatkov ali njihovim izbrisom, se obrnite na našo ekipo za pomoč strankam na naslovu Customer_Service_CEE@swarovski.com, ki bo z veseljem odgovorila na vsa vaša vprašanja. Upoštevajte, da lahko pred dostopom do vaših osebnih podatkov od vas zahtevamo, da dokažete svojo identiteto.

f. Hramba osebnih podatkov
Osebni podatki se hranijo in uporabljajo za čas trajanja članstva; po tem se hranijo tako dolgo, kot je potrebno za zgoraj navedene namene, vendar ne več kot pet let, razen če to zahteva zakon. Zgodovina nakupov se na splošno hrani pet let. Kot izjema pri tem pravilu se zgodovina nakupov ekskluzivnih izdelkov SCS hrani celotno trajanje članstva, da bi s tem priznali vrednost članstva posameznega člana za Združenje. Če član SCS ne želi, da se njegova zgodovina nakupov ekskluzivnih izdelkov SCS hrani več kot 5 let, lahko zahteva izbris, tako da družbi Swarovski posreduje izrecno željo za izbris te zgodovine. Več informacij glede SCS lahko najdete v splošnih pogojih programa zvestobe strank na spletni strani www.swarovski.com.

g. Posodobitve in dodatne informacije
Za posodobitve informacij v tem pravilniku o zasebnosti podatkov in v določenih primerih tudi za druge obvezne informacije, ki veljajo za posamezno državo, in obvezne informacije glede na Splošno uredbo o varstvu podatkov EU ter kakršne koli negotovosti glede prenosa osebnih podatkov v tujino, hrambo in varnost vaših osebnih podatkov ter druge zadeve glede zasebnosti, ki jih ta pravilnik o zasebnosti podatkov izrecno ne določa, glejte pravilnik o zasebnosti na spletni strani www.swarovski.com, kjer je to ustrezno. 

 

 

 

2. KLUB SWAROVSKI


Naslednje določbe veljajo za obdelavo podatkov s strani družbe SWAROVSKI v povezavi s programom zvestobe kupcev v klubu Swarovski.

a. Odgovorna oseba za osebne podatke (upravljavec)

OSEBNE PODATKE v povezavi s članstvom v klubu Swarovski obdelujeta dva skupna upravljavca, (i) upravljavec ustreznega krajevnega podjetja SWAROVSKI, ki dodeli članstvo v skladu z obrazcem za prijavo, in (ii) upravljavec v podjetju Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Vendar pa lahko druga podjetja in povezane družbe SWAROVSKI uporabljajo zbrane osebne podatke za lastne namene v skladu z zgornjim razdelkom I, odstavek 3.

b. Obdelava osebnih podatkov in vir

Družba SWAROVSKI zbira in hrani obvezne osebne podatke, ki so navedene na obrazcu za prijavo v klub Swarovski (kar med drugim vključuje naziv, ime in naslov ter e-poštni naslov) skupaj z vsemi osebnimi podatki, ki jih prostovoljno zagotovijo člani kluba Swarovski na članski strani: datum rojstva kot tudi slogi/interesi (na primer nakit in dodatki, dom in slog, poroke, figurice in zbirateljski kosi in/ali ročne ure; klasičen slog) (“Podatki na obrazcu”). Družba Swarovski shrani tudi podatke o zgodovini nakupov članov, kot so kupljeni izdelki (oznaka izdelka, cena, popust), datum in čas nakupa in številka članstva. Zgodovina nakupov se zabeleži, če ob zaključku nakupa v trgovinah, ki sodelujejo v programu kluba Swarovski, navedete svojo številko članstva v klubu Swarovski. V spletni trgovini se zgodovina nakupov člana zabeleži, če ob nakupu navedete številko članstva ali pa je član, ki izvaja nakup prijavljen v spletni račun, ki je povezan s članstvom v klubu Swarovski. Družba Swarovski prav tako zbira vse kupone, ki so poslani članu kluba Swarovski in po potrebi tudi dodatne podatke o uporabi spletnih ponudb in komunikacije kluba Swarovski (na primer stopnja odpiranja glasil, pogostost klikanja, obiskane spletne strani, interakcije prek družabnih medijev). Če družba Swarovski presodi, da dva različna članstva v klubu Swarovski pripadata istemu posamezniku ali prejme veljavno zahtevo, lahko združi ta dva članstva.

Člani na začetku članstva prejmejo e-poštno sporočilo s povezavo do pregleda vseh trenutno sodelujočih trgovin v programu kluba Swarovski. Ta pregled sodelujočih trgovin si lahko ogledate tudi na spletnem naslovu swarovski.com/club.

c. Namen obdelave

V povezavi s programom kluba Swarovski družba SWAROVSKI zbira in obdeluje osebne podatke članov programa zvestobe kupcev v skladu z zgornjim razdelkom I, odstavek 3, in kot je določeno spodaj za NAMENE, navedene pod ustrezno določbo in zlasti za naslednje NAMENE:

 • upravljanje članstva v klubu Swarovski;
 • delovanje kluba Swarovski, kar pomeni zagotavljanje osebno prilagojenih ponudb, nasvetov in komunikacij glede izdelkov in storitev SWAROVSKI, zagotavljanje ugodnosti in nagrajevanje posebnih pogojev, vabil na posebne dogodke in promocije, ki so rezervirane za člane, sodelovanje v anketah, zahteve po povratnih informacijah in delovanje v družabnih medijih.

Družba Swarovski uporablja zbrane osebne podatke za upravljanje in vodenje članstva (kar vključuje računovodstvo), da članu zagotovi ugodnosti in druge storitve, ki spremljajo članstvo (pravna osnova za to je samo članstvo).

Program kluba Swarovski v sodelujočih trgovinah članom omogoča, da izkoristijo razširjeno svetovanje kupcem, pri čemer lahko zaposleni v trgovini ob predložitvi številke članstva prikliče podatke o zgodovini nakupov člana in mu zagotovi dodatne nasvete ob nakupu na podlagi nakupov v preteklosti, izbranih slogov/interesov ali seznama želja.

Ob predložitvi številke članstva v klubu Swarovski, e-poštnega naslova ali imena in datuma rojstva člana (ali drugega načina enoličnega preverjanja pristnosti) bo zaposleni v ustrezni trgovini imel dostop do shranjenih podatkov o zgodovini nakupov in seznamu želja povezanega člana.

Družba SWAROVSKI lahko OSEBNE PODATKE uporabi, da izbranim članom pošlje vabila na posebne dogodke, na primer predstavitev novih izdelkov, ali promocijske popuste. Družba SWAROVSKI poleg tega uporablja OSEBNE PODATKE tudi za pošiljanje čestitk članom ob rojstnem dnevu.

Družba SWAROVSKI uporablja zbrane podatke v zgodovini nakupov, da članom dodeli ugodnosti članstva v obliki popusta ali darilnih kuponov za zvestobo. Na osnovi shranjenih podatkov v zgodovini nakupov lahko nato družba SWAROVSKI oceni, kakšno vrsto kupona bo član prejel.

Če član družbi SWAROVSKI da privolitev, mu ta lahko pošilja dodatne informacije o družbi SWAROVSKI, podatke o izdelkih, storitvah in ekskluzivnih ponudbah prek e-pošte ali katerega koli drugega načina, ki ga izbere družba SWAROVSKI. Na osnovi podatkov iz obrazca in zgodovine nakupov, ki jo poročajo sodelujoče trgovine, spremenljivk pri interakciji (na primer pogostost klikanja, čas interakcije ali interakcija prek družabnih medijev), izbranih slogov interesov in drugih podatkov, ki jih član kluba Swarovski prostovoljno razkrije družbi SWAROVSKI, lahko družba SWAROVSKI osebno prilagodi podatke, ki jih pošilja članu, da bo član prejemal podatke, za katere družba SWAROVSKI meni, da ga bodo zanimali. S tem namenom družba SWAROVSKI analizira podatke v obrazcu, ki so zbrani ob začetku članstva, in pri tem še posebej upošteva shranjene informacije o starosti, spolu, interesih in osebnih nastavitvah, spremenljivke o interakcijah kot tudi prejete kupone in druge informacije, ki jih je mogoče razbrati iz zgodovine nakupov ali pa jih član prostovoljno pozneje zagotovi družbi SWAROVSKI.

d. Razkritje osebnih podatkov

Med obdelavo osebnih podatkov v povezavi s klubom Swarovski, lahko SWAROVSKI razkrije OSEBNE PODATKE naslednjim kategorijam prejemnikov:

 • PARTNERJEM, vključno s poslovnimi, trženjskimi in promocijskimi partnerji (kar vključuje partnerje v družabnih medijih), in vsem sodelujočim trgovinam na drobno ali drugim pooblaščenim specializiranim prodajalcem ne glede na to, ali podjetje upravlja družba SWAROVSKI ali drug prodajni partner. Trgovine so pri tem lahko v kateri koli državi po vsem svetu in lahko podatke, ki jih prejmejo od družbe SWAROVSKI, uporabljajo samo z namenom upravljanja kluba Swarovski, vključno z osebno prilagojenimi ponudbami in komunikacijo s člani v imenu družbe.
 • Podjetjem SWAROVSKI, ki smo jim v obdelavo dodelili obdelavo podatkov (upravljanje zbirke podatkov) v povezavi s programom kluba SWAROVSKI.

Posamezni prejemniki so lahko v državi, ki ne ponuja zadostne zaščite podatkov. V takem primeru bo družba SWAROVSKI zagotovila ustrezen nivo zaščite v skladu z zgornjim razdelkom I, odstavek 4.

e. Pravice oseb, na katere se podatki nanašajo

Člani kluba Swarovski lahko družbo SWAROVSKI kadarkoli pozovejo k zagotavljanju povratnih informacij glede shranjenih osebnih podatkov o njih in drugih podatkov, ki so obravnavane z ustreznimi zakoni za varstvo podatkov. Dodatne informacije o PRAVICAH članov kluba Swarovski so na voljo v zgornjem razdelku I, odstavek 7.

f. Hramba podatkov

Osebne podatke bomo hranili in uporabljali med trajanjem članstva. Po tem jih bomo hranili toliko časa, kot je potrebno za prej omenjene namene, vendar ne več kot pet let, če to ni drugače zahtevano z zakonom. Zgodovina nakupov se hrani pet let.

Več informacij o klubu Swarovski lahko najdete v Splošnih pogojih programa zvestobe kupcev na www.swarovski.com.

 

Annex 1 –  List of SWAROVSKI Legal entities

 

Name

Address
 

SWAROVSKI Argentina Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

Av. Juan B. Justo 637, 4to Piso, CP 1425 Ciudad de Buenos Aire, Argentina
 

SWAROVSKI Australia Pty Ltd

Unit 1, 4D Huntley Street, AU-2015 Alexandria, NSW
 

D. SWAROVSKI Distribution GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens
 

D. SWAROVSKI KG

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens
 

D. SWAROVSKI Tourism Services GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens
 

Swareflex GmbH

Josef-Heiss-Strasse 1, AT-6134 Vomp
 

SWAROVSKI Austria Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Feldkreuzstrasse 3, AT-6063 Rum
 

SWAROVSKI Austria Vertriebsgesellschaft m.b.H. & Co. KG

Feldkreuzstrasse 3, AT-6063 Rum
 

SWAROVSKI Mobility GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens
 

SWAROVSKI Multibrand Distribution GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens
 

S.A. SWAROVSKI Belgium N.V.

Nieuwstraat 47, BE-1000 Brussel
 

SWAROVSKI Cristais Ltda.

Alameda Itú, 852, 8th Floor, BR-01421-001 São Paulo
 

SWAROVSKI Crystal Components Ltda.

Alameda Itú, 852, 13th Floor, BR-01421-001 São Paulo
 

SWAROVSKI Canada Limited

80 Gough Road, Unit # 2, CA-L3R 6E8 Markham, ON
 

SWAROVSKI Chile Limitada

Marchant Pereira 150, Region Metropolitana, CL-Providencia, Santiago  
 

Signity Hong Kong Ltd

1063 King's Road, 20th Floor, Quarry Bay, CN-Hong Kong
 

SWAROVSKI (Guangzhou) Trading Co. Ltd

02-07 Room,17 Floor,Central Tower,No.5,Xiancun Road,Guangzhou,510623,China
 

SWAROVSKI (Macao) Ltd.

Avendia da Amizade, n 555, Edificio Landmark, CN-Macau 
 

SWAROVSKI (Shanghai) Trading Co. Ltd.

168 XiZang Road (M), Room 1601, The Headquarters Building, Huang Pu District, CN-200001 Shanghai
 

SWAROVSKI Greater China Limited

1063 King's Road, 9th Floor, Quarry Bay, CN-Hong Kong
 

SWAROVSKI Hong Kong Limited

1063 King's Road, 9th Floor, Quarry Bay, CN-Hong Kong
 

SWAROVSKI Taiwan Ltd

3F, No. 27, Chung Shan North Road, Sec. 1, TW-10441 Taipei
 

SWAROVSKI Bohemia spol. s r.o.

Štětkova 1638/18, CZ-14000 Prague
 

SWAROVSKI France S.A.S.

15 Boulevard de Poissonnière, FR-75002 Paris
 

SWAROVSKI (Deutschland) GmbH

Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren
 

SWAROVSKI Hellas S.A.

114, Vouliagmenis av. & 5 Spetson str., Glyfada, GR-16674 Athen
 

SWAROVSKI Hungary Retail Limited Liability Company

Hermina ut. 17, HU-1146 Budapest
 

PT Crystallized Elements

Cyber 2 Tower, 31st Floor Unit B, JL HR. Rasuna Said, Blok X5 No. 13 Ku - ID 12950 Jakarta
 

SWAROVSKI India Private Limited

1A-D, Vandhna , 11, Tolstoy Marg, IN-110 001 New Delhi
 

SWAROVSKI Ireland Limited

70 Sir Rogerson's Quay, IE-Dublin
 

Swarovski Internazionale d’Italia S.r.l.

Via G. Giulini 3, IT-20123 Milano
 

Signity Japan Ltd

Daisan Watanabe Building 6F, 2-1-33 Shiba, Minato-ku, Tokyo 105-0014
 

SWAROVSKI Japan Ltd.

Ichibancho Tokyu Building 12F, 21 Ichibancho Chiyoda-ku, Tokyo 102-0082
 

SWAROVSKI Korea Ltd

10,11,12,13F Baekyoung Bldg. 456 Dosan-daero, Gangnam-gu, KR-135-949 Seoul
 

SWAROVSKI Aktiengesellschaft

Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen
 

SWAROVSKI International Distribution AG

Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen
 

SWAROVSKI Global Business Services Americas, SRL

Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Terrazas A, Oficina Regus, 5to piso, San José, Costa Rica
 

SWAROVSKI Global Business Services Asia SDN BHD

Unit 1.01, GBS@Mayang, Jalan Mahsuri, Bandar Bayan Baru, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang
 

SWAROVSKI Global Business Services Sp. z.o.o

Ul. Cypriana Kamila Norwida 5, “Yoko” Building, 80-820 Gdansk, Poland
 

SWAROVSKI Malaysia Trading Sdn Bhd

Suite 19-03, 19th Floor, Menara Keck Seng, 203, Jalan Bukit Bintang, MY-55100 Kuala Lumpur
 

SWAROVSKI Crystal SA de CV

Av. Ejército Nacional Mexicano No. 579 Piso 11, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, MX-11520 Mexico City
 

SWAROVSKI (Europe) Holding B.V.

Dam 6, NL-1012 NP Amsterdam
 

SWAROVSKI Handelsonderneming Benelux B.V.

Oosterdoksstraat 80, NL-1011 DK Amsterdam
 

SWAROVSKI International (NZ) Limited

3/45 Queen Street, Auckland 1010 New Zealand
 

SWAROVSKI Poland Sp. z o.o.

Crown Tower, ul. Hrubieszowska 2, PL-01-209 Warsaw
 

SWAROVSKI Ibérica, S.A - Sucursal EM Portugal, Lisbon

 
 

OOO SWAROVSKI Russia

Dolgorukovskaya street 7, RU-127006 Moscow
 

SWAROVSKI Brand License AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf
 

SWAROVSKI Immobilien AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf
 

SWAROVSKI Subotica DOO

Batinska 94, 24000 Subotica, Republic of Serbia
 

SWAROVSKI Management Pte Ltd

2 Alexandra Road, # 03-01 Delta House, SG-159919 Singapore
 

SWAROVSKI Singapore Trading Pte Ltd.

2 Alexandra Road, # 03-01 Delta House, SG-159919 Singapore
 

SWAROVSKI Ibérica, S.A

C/ Llacuna, 10-20, 1a planta, ES-08005 Barcelona
 

SWAROVSKI Sweden AB

c/o Matrisen (Redovisning&Rådgivning), Box 22059, SE-10422 Stockholm
 

Daniel SWAROVSKI Corporation AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf
 

SWAROVSKI (Schweiz) AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf
 

SWAROVSKI Crystal Online AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf
 

SWAROVSKI (Thailand) Limited

849 Vorawat Building, 16th Floor, Room 1601-1602, Silom Road, Silom Sub-district, Bangrak District, TH-10500 Bangkok
 

SWAROVSKI Kristal Ticaret Limited Sirketi

Abdi İpekçi Cad. No:57 Reasürans Han E Blok Kat:5, TR-34367 Istanbul
 

Chamilia Europe Limited

Unit 48 Hoults Yard, Walker Road, Newcastle Upon Tyne, NE6 1AB, England - UK
 

SWAROVSKI International Limited

21 Sackville Street, London, England, W1S 3DN
 

SWAROVSKI Middle East FZE

Roundabout No. 6, P.O. Box 17128, AE-Jebel Ali Free Zone, Dubai
 

SWAROVSKI UK Limited

1st Floor, Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, GB-W4 5YE London
 

SWAROVSKI Digital Business USA Inc.

1, Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

SWAROVSKI Financial Services Corp.

1, Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

 

Name

Address

SWAROVSKI North America Limited

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

SWAROVSKI Retail Ventures Ltd.

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

Amazar Americas, Inc

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

Chamilia, LLC

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

Signity Americas Ltd

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

SWAROVSKI Lighting, Ltd

61 Industrial Blvd., US-Plattsburgh,  NY  12901
 

Touchstone Crystal Inc

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

Marigot Vietnam LLC

Lot 204, Amata IP, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam
 

 

Annex 2 –  List of Countries

 

Argentina

Australia

Austria

Belgium

Brazil

Canada

Chile

China

Costa Rica

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

India

Ireland

Italy

Japan

Korea, Republic of

Lichtenstein

Malaysia

Mexico

Netherlands

New Zeland

Poland

Portugal

Russian Federation

Serbia

Singapore

Spain

Sweden

Switzerland

Thailand

Turkey

United Arab Emirates

United Kingdom

United States of America

Vietnam