Zadnja sprememba: aprila 2024


V tem obvestilu o varovanju zasebnosti podatkov je opisano zbiranje in nadaljnja obdelava osebnih podatkov, ki jo izvajajo podjetja v skupini Swarovski Group in njihova povezana podjetja (s skupnim imenom SWAROVSKI). Če za dejavnosti v tem obvestilu veljajo drugi predpisi za varovanje podatkov oziroma so predpisi razvidni iz okoliščin ali pa jih ureja ustrezna zakonodaja zunaj Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, bo veljala tovrstna zakonodaja in nastali pravilniki. Termin osebni podatki obsega tudi vse informacije, povezane z osebo, ki je prepoznana ali jo je mogoče prepoznati.


V tem obvestilu o varovanju zasebnosti podatkov je v razdelku I opisana splošna obdelava osebnih podatkov s strani družbe SWAROVSKI. V razdelku II so posebni pravilniki za točno določene namene (na primer spletna trgovina, glasilo in oglas v pasici), razdelek III pa vsebuje posebne določbe programov za kupce.


Če družbi SWAROVSKI zagotovite osebne podatke drugih oseb, na primer podatke o prejemniku darila, njihove osebne podatke zagotovite družbi SWAROVSKI samo, če imate dovoljenje za to v skladu z zakoni za varovanje podatkov in če se druga oseba strinja, da njihove osebne podatke zagotovite družbi SWAROVSKI z namenom zbiranja in obdelave njihovih osebnih podatkov v skladu z našim obvestilom o varovanju zasebnosti podatkov.

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE
 

1. UPRAVLJAVEC, ODGOVORNA OSEBA ZA VAROVANJE ZASEBNOSTI PODATKOV


Vsako spletno mesto (vključno s spletnimi trgovinami in manjšimi mesti za posebne ponudbe), vsaka prisotnost v družabnih medijih, večpredstavnostni portali, pogovorni boti in vse aplikacije družbe SWAROVSKI (s skupnim imenom SPLETNO MESTO) ima upravljavca znotraj družbe SWAROVSKI, ki je zadolžen za zbiranje osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) EU (ali primerljive določbe v skladu z veljavnimi zakoni za varstvo podatkov). Če ni drugače navedeno na SPLETNEM MESTU (v odtisu, pogojih uporabe ipd.) ali v razdelkih II in III spodaj, je družba Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Švica upravljavec spletnih trgovin Online-Shops www.swarovski.com in www.swarovskioptik.com, družba Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein pa je upravljavec spletnega mesta skupine Swarovski Group www.swarovskigroup.com.


Ustrezna podružnica ali povezana družba prevzame vlogo upravljavca v primeru, da družba SWAROVSKI komunicira prek drugih načinov komunikacije (na primer prek e-pošte, pisma, telefona ali osebno) in tovrstna komunikacija ne spada med dejavnosti, za katere je družba SWAROVSKI določila upravljavca v skladu s tem obvestilom o varovanju zasebnosti podatkov ali drugače.


Če podjetje ali povezana družba SWAROVSKI osebne podatke razkrije drugemu podjetju ali povezani družbi SWAROVSKI za določene namene prejemnega podjetja ali povezane družbe, to podjetje oziroma povezana družba prevzame vlogo upravljavca. Seznam ustreznih podjetij in povezanih družb SWAROVSKI lahko najdete v DODATKU 1, ki ga bomo morda občasno posodobili.


Družba SWAROVSKI ni določila odgovorne osebe za varovanje podatkov v skladu s 37. členom GDPR razen za podjetja in povezane družbe SWAROVSKI v Nemčiji in Španiji.

 

KAKO VZPOSTAVITI STIK Z DRUŽBO SWAROVSKI


Če želite uveljaviti katero koli pravico v povezavi z naročninami na glasila, dostopom do podatkov ali brisanjem podatkov, se obrnite na našo ekipo za podporo kupcem, ki bo z veseljem odgovorila na vsa vaša vprašanja.

Kakršne koli poizvedbe ali pomisleke glede našega pravilnika o varstvu zasebnosti ali obdelavi vaših osebnih podatkov lahko naslovite na ekipo za zagotavljanje zasebnosti v skupini na naslovu dataprivacy@swarovski.com.

Če živite v Nemčiji ali Španiji se lahko obrnete tudi na:

 • Odgovorno osebo za varovanje zasebnosti podatkov za Nemčijo na naslov Swarovski (Deutschland) GmbH, Data Protection Officer, Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren;
 • Odgovorno osebo za varovanje zasebnosti podatkov za Španijo na naslovu Swarovski Ibérica S.A., C/ Llacuna, 10-20 1ª Planta, 08005, Barcelona, Španija

Predstavnik vseh družb in povezanih podjetij SWAROVSKI, ki imajo sedež zunaj EU ali EGP je D. Swarovski Distribution GmbH, Legal Department, Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens (v skladu s 27. členom GDPR).

 

2. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Družba SWAROVSKI zbira in obdeluje osebne podatke:

 • uporabnikov registriranih SPLETNIH MEST SWAROVSKI;
 • uporabnikov, ki so se registrirali v SPLETNO MESTO SWAROVSKI (če na primer ustvarijo uporabniški račun);
 • oseb, ki kupujejo in prejemajo/imajo korist od izdelkov in storitev družbe SWAROVSKI;
 • potencialnih ali trenutnih oseb, ki jih zanimajo izdelki ali storitve SWAROVSKI;
 • prejemnikov glasil SWAROVSKI;
 • udeležencev raziskovalnih kampanj in mnenjskih anket, ki jih izvaja družba SWAROVSKI;
 • udeležencev tečajev, seminarjev ali drugih usposabljanj, ki jih organizira družba SWAROVSKI;
 • uporabnikov omrežij WiFi, ki so zagotovljena v trgovinah in na drugih lokacijah družbe SWAROVSKI;
 • registriranih udeležencev v programih zvestobe kupcev ali oseb, ki kupujejo ali uporabljajo programe zvestobe kupcev SWAROVSKI (PROGRAM ZA KUPCE) (s skupnim imenom KUPCI).


Osebne podatke KUPCEV običajno neposredno zbira družba SWAROVSKI med uporabo SPLETNEGA MESTA kot tudi v trgovinah ali med dogodki SWAROVSKI ter prek neposredne komunikacije, kot je e-pošta, telefon ali kakršen koli drug način komunikacije. Osebne podatke lahko zbira tudi posredno, na primer prek neodvisnih obdelovalcev, na primer PARTNERJEV DRUŽBE SWAROVSKI (kot je določeno spodaj, vključno z veletrgovci, prodajalci, zastopniki, dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji družbe SWAROVSKI). Družba SWAROVSKI poleg tega zbira podatke, ko KUPEC, ki opravlja nakup, ni enak kot oseba, ki bo imela korist od nakupa, ali pa je kupljeni izdelek poslan drugi osebi, na primer kot darilo) na osnovi priporočila tretje osebe (na primer po priporočilu družinskega člana ali prijatelja KUPCA) oziroma prek pridobitve dodatnih informacij od virov podatkov tretjih oseb (na primer prek družabnih medijev).


Družba SWAROVSKI obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • Osebne podatke in podatke o stiku, kar med drugim vključuje ime in priimek, dekliški priimek, naslov, prebivališče, telefonsko številko, e-poštni naslov, starost, datum rojstva, spol, zakonski stan, sorodnike, stik za nujne primere, slike.
 • Podatke o naročilih in nakupih, kar med drugim vključuje podatke o plačilu; podatke o kreditni kartici in druge podatke o plačilu (v skladu z drugimi zakoni in predpisi); naslov računa in naslov za dostavo, naročene in kupljene izdelke in storitve; podatke, poizvedbe in pritožbe, povezane z izdelki in storitvami; ustrezne sklenjene pogodbe, kot so garancijski zahtevki, storitve po prodaji, popravila, skrb za kupce in storitve; preklice in spore.
 • Podatke, povezane s trženjem izdelkov in storitev, kar med drugim vključuje podatke, povezane z glasili in drugimi komunikacijskimi kanali, prijave in odjave za komunikacijo, vabila na dogodke in posebne dejavnosti ter udeležba na njih (če niso del programa zvestobe kupcev), osebne želje in interesi ter podatki o segmentaciji kupcev.
 • Podatke, povezane z uporabo SPLETNEGA MESTA, kar med drugim vključuje IP-naslov in drugo identifikacijo uporabnikov (na primer uporabniško ime v družabnih medijih, naslov MAC pametnih telefonov ali računalnikov, piškotki), datum in čas obiskov SPLETNEGA MESTA, obiskana spletna mesta in vsebine ter spletna mesta, ki so vas preusmerila na to spletno mesto.
 • Podatke, povezane s komunikacijo, kar med drugim vključuje želeni način komunikacije in dopisovanja z družbo SWAROVSKI (vključno z evidenco komunikacije).
 • Podatke, ki so zbrani v povezavi s programom za kupce, kar med drugim vključuje številke članstva, kode za dostop (vključno z gesli), želeni jezik, številko darilnega bona, datum in trajanje članstva, plačilne podatke KUPCA ali potencialne tretje osebe, podatke o prejemniku darila, število obiskov SPLETNEGA MESTA, zgodovino nakupov, pridobljene izdelke (vsi računi, dejavnosti in dogodki na SPLETNEM MESTU, za katere se mora KUPEC registrirati z lastnimi osebnimi podatki in tako skleniti pogodbo z družbo SWAROVSKI bodo za namene tega pravilnika obravnavani kot program za kupce, kar ne vključuje tradicionalnih programov za zagotavljanje zvestobe kupcev); s skupnim imenom PODATKI O KUPCIH.


Družba SWAROVSKI poleg tega zbira:

 • Podatke uporabnikov SPLETNEGA MESTA, ki se ne registrirajo pri družbi SWAROVSKI (OBISKOVALEC), vendar vseeno lahko predstavljajo osebne podatke, na primer podatki družabnih omrežij (PODATKI OBISKOVALCEV). Pri tem ustrezno veljajo določbe tega obvestila v povezavi z podatki, ki jih zbiramo od KUPCEV med uporabo tega SPLETNEGA MESTA, čeprav družba SWAROVSKI običajno ne bo mogla prepoznati OBISKOVALCA.
 • Podatke, povezane z zaposlenimi in drugimi posamezniki, ki delujejo v imenu veletrgovcev, prodajalcev, zastopnikov, dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev družbe SWAROVSKI (v nadaljevanju bodo fizične osebe imenovane PARTNERJI, njihovi podatki pa PODATKI O PARTNERJIH), kar med drugim vključuje podatke za stik, podatke o njihovi funkciji, podatke o prejšnjem stiku s temi posamezniki, podatke o trženjskih dejavnostih (na primer prejemu glasil), podatke o poslovnih transakcijah, zahteve, ponudbe, javne ponudbe, pogoje in pogodbe, podatke, povezane z uporabo SPLETNEGA MESTA, ter podatke, ki so povezani s strokovnimi ali drugimi interesi teh posameznikov.


V okvirih poslovnega razmerja bomo od KUPCEV zahtevali PODATKE O KUPCIH, ki jih potrebujemo za vzpostavitev in izvajanje pogodbenega razmerja in izpolnjevanje povezanih pogodbenih obveznosti oziroma zakonskih zahtev. Družba SWAROVSKI brez teh podatkov na splošno ne bo mogla skleniti ali izvajati pogodbe z ustreznim KUPCEM. Enako velja tudi za PODATKE O PARTNERJIH, povezane s poslovnimi odnosi z veletrgovci, prodajalci, zastopniki, dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji družbe SWAROVSKI. Pogodb v principu ni mogoče skleniti in obdelati brez podatkov o njihovih zaposlenih in drugih stikih. Ker vedno zabeležimo vsak dostop do SPLETNEGA MESTA, bodo vedno zabeleženi tudi podatki o povezavi (na primer IP-naslov). To poteka samodejno med uporabo, zato te funkcionalnosti ni mogoče izklopiti za posamične OBISKOVALCE, KUPCE ali PARTNERJE.

 

3. NAMEN OBDELAVE IN PRAVNA PODLAGA


3.1. NAMEN obdelave

Družba SWAROVSKI lahko v skladu z veljavno zakonodajo obdeluje PODATKE KUPCEV za vse zakonite NAMENE, vključno, vendar ne omejeno, z naslednjimi nameni:

 • Obdelavo v povezavi s ponujenimi storitvami, sklepanjem pogodb (na primer nakupov), izvajanjem pogodb (na primer prodajnih pogodb in pogodb za sodelovanje v programih in dogodkih za kupce), vzdrževanjem in razvojem odnosa s kupci, komunikacijo, storitvami in podporo za kupce, promocijami, oglaševanjem in trženjem (vključno z glasili in pošiljanjem promocijskega gradiva po pošti).
 • Upravljanje uporabnikov SPLETNEGA MESTA in drugih dejavnosti, v katerih sodelujejo KUPCI, delovanje in izboljšave SPLETNEGA MESTA (vključno z zagotavljanjem funkcij, ki zahtevajo identifikatorje ali druge osebne podatke) ter dodatna preverjanja informacijskih sistemov in identitete.
 • Zaščita KUPCEV, zaposlenih in drugih oseb in varovanje podatkov, skrivnosti in sredstev, ki so lastnina družbe SWAROVSKI ali pa so ji zaupane, ter varovanje varnosti sistemov in prostorov družbe SWAROVSKI.
 • Skladnost z zakonskimi in regulativnimi zahtevami, vključno z internimi pravili družbe SWAROVSKI. Uveljavljanje in izkoriščanje zakonskih pravic in zahtev, obramba pred pravnimi postopki, sojenji, pritožbami, boj proti zlorabam, sodelovanje v zakonitih preiskavah in postopkih in odgovarjanje oblastem.
 • Prodaja ali prevzem poslovnih oddelkov, podjetij ali delov podjetij in drugih poslovnih transakcij in prenosa s tem povezanih PODATKOV O KUPCIH.
 • Za druge zakonite namene, kjer je bila tovrstna obdelava očitna iz okoliščin ali navedena v trenutku zbiranja (s skupnim imenom NAMEN OBDELAVE PODATKOV O KUPCIH).


3.2. PRAVNA PODLAGA za obdelavo
 

Družba SWAROVSKI uporablja PODATKE O KUPCIH z NAMENOM OBDELAVE PODATKOV O KUPCIH v skladu s spodaj navedenimi PRAVNIMI PODLAGAMI:

 • izpolnjevanje pogodb;
 • skladnost z zakonitimi obveznostmi družbe SWAROVSKI;
 • soglasje KUPCA (samo v tolikšni meri, kot obdelava temelji na točno določeni poizvedbi in jo je mogoče kadarkoli preklicati, na primer prejemanje glasil, za katere se je KUPEC registriral);
 • legitimni interesi družbe SWAROVSKI, ki med drugim vključujejo
  • nakup in pošiljanje izdelkov in storitev, tudi v povezavi s posamezniki, ki niso neposredni pogodbeni partnerji (na primer osebe, ki so prejele darilo);
  • oglaševalske in trženjske dejavnosti;
  • smotrna in učinkovita podpora kupcem, vzdrževanje podatkov o stikih in druge komunikacije s KUPCI poleg obdelave pogodb;
  • razumevanje vedenja, dejavnosti, skrbi in potreb KUPCEV, študije trga;
 • smotrne in učinkovite izboljšave obstoječih izdelkov in storitev ter razvoj novih izdelkov in storitev;
 • učinkovita in smotrna zaščita KUPCEV, zaposlenih in drugih oseb kot tudi varovanje podatkov, skrivnosti in sredstev, ki so lastnina družbe SWAROVSKI ali pa so ji zaupane, ter varovanje sistemov in prostorov družbe SWAROVSKI;
 • vzdrževanje ter varna, učinkovita in smotrna organizacija poslovnih procesov, vključno z varnim, učinkovitim in smotrnim delovanjem ter uspešnim dodatnim razvojem SPLETNIH MEST in drugih informacijskih sistemov;
 • razumno poslovno vodenje in razvoj;
 • uspešna prodaja in pridobivanje poslovnih enot, podjetij ali delov podjetij ter druge poslovne transakcije;
 • skladnost z zakonskimi in regulativnimi zahtevami ter notranjimi predpisi družbe SWAROVSKI;
 • skrbi glede preprečevanja zlorab, prekrškov in kriminalnih dejanj kot tudi preiskave v povezavi s temi prekrški in drugim neustreznim vedenjem, obravnava zahtev in postopkov proti družbi SWAROVSKI, sodelovanje v pravnih postopkih in sodelovanje z državnimi organi kot tudi kazenski pregon ter sodelovanje in obramba v pravnih postopkih.


Družba SWAROVSKI lahko v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov obdeluje PODATKE OBISKOVALCEV z namenom vzdrževanja in razvoja SPLETNEGA MESTA (vključno z zagotavljanjem funkcij, ki zahtevajo identifikatorje ali druge osebne podatke), za statistično analizo uporabe SPLETNEGA MESTA ter za boj proti zlorabam, za namen sodelovanja v zakonitih preiskavah ali postopkih in za namen odziva na poizvedbe državnih organov. PODATKI O OBISKOVALCIH bodo obdelani v skladu s principi, ki so zgoraj določeni za PODATKE O KUPCIH.


V skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov lahko družba SWAROVSKI obdeluje PODATKE O PARTNERJIH  z namenom sklenitve in izvajanja pogodb in drugih poslovnih odnosov s PARTNERJI, promocij, oglaševanja in trženja, komunikacije, vabil na dogodke in sodelovanja v promocijah za PARTNERJE, organizacije skupnih dejavnosti, skladnosti z zakonskimi in regulativnimi zahtevami ter notranjimi pravilniki družbe SWAROVSKI, uveljavljanje in izkoriščanje zakonskih pravic in zahtev, obramba pred pravnimi postopki, sojenji, pritožbami, boj proti zlorabam, sodelovanje v zakonitih preiskavah in postopkih ter odgovarjanje oblastem v povezavi s prodajo ali pridobivanjem poslovnih enot, podjetij ali delov podjetij ter drugimi poslovnimi transakcijami in povezanimi prenosi PODATKOV O PARTNERJIH. PODATKI O PARTNERJIH bodo obdelani v skladu s principi, ki so zgoraj določeni za PODATKE O KUPCIH.


Vsi nameni obdelave bodo veljali za celotno skupino SWAROVSKI Group, torej ne samo za podjetje, ki je prvotno zbralo osebne podatke. Osebni podatki KUPCEV, OBISKOVALCEV in PARTNERJEV se zbirajo za vsa podjetja SWAROVSKI, za katere velja to obvestilo o varovanju zasebnosti podatkov ter vsi drugi pravilniki, ki jih je zasnovala družba SWAROVSKI v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov.

 

4. PRENOS IN RAZKRITJE PODATKOV


V skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov lahko družba SWAROVSKI prenese PODATKE O KUPCIH, PODATKE O OBISKOVALCIH IN PODATKE O PARTNERJIH naslednjim kategorijam tretjih oseb, ki v imenu družbe SWAROVSKI ali za lastne namene obdelujejo OSEBNE PODATKE v skladu z NAMENOM OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV:

 • ponudnikom storitev (znotraj družbe SWAROVSKI in zunanjim), vključno z obdelovalci;
 • veletrgovcem, prodajalcem, zastopnikom, dobaviteljem in drugim poslovnim partnerjem;
 • kupcem družbe SWAROVSKI;
 • krajevnim, državnim in tujim oblastem;
 • medijem;
 • javnosti, vključno z obiskovalci SPLETNIH STRANI in družabnih medijev SWAROVSKI;
 • panožnim organizacijam, združenjem in drugim odborom;
 • prevzemnikom ali osebam, ki se zanimajo za prevzem poslovnih enot, podjetij ali drugih delov družbe SWAROVSKI;
 • drugim strankam v potencialnih ali dejanskih pravnih postopkih;
 • drugim podjetjem v skupini SWAROVSKI (s skupnim imenom TRETJE OSEBE).

Družba SWAROVSKI lahko PODATKE O KUPCIH, PODATKE O OBISKOVALCIH in PODATKE O PARTNERJIH razkriva znotraj družbe SWAROVSKI in tudi TRETJIM OSEBAM v vseh državah/regijah na svetu, kar predvsem vključuje vse države/regije, v katerih družbo SWAROVSKI predstavljajo podjetja znotraj skupine, povezane družbe ali druge pisarne in predstavniki (glejte DODATEK 2, ki ga občasno posodabljamo), kot tudi v državah/regijah v katerih ponudniki storitev SWAROVSKI obdelujejo njihove podatke (glejte DODATEK 2, ki ga občasno posodabljamo). Družba Swarovski bo PODATKE O KUPCIH, OBISKOVALCIH IN PARTNERJIH v razumnem obsegu prenesla v države/regije, za katere je priznano, da zagotavljajo ustrezno raven varstva podatkov. Če je treba PODATKE O KUPCIH, OBISKOVALCIH in O PARTNERJIH prenesti v tujino, v države/regije, ki ne zagotavljajo ustrezne ravni varstva, se lahko uporabijo manj stroga pravila o varstvu podatkov. Če družba SWAROVSKI razkriva podatke v državah/regijah, ki ne zagotavljajo zadostne mere zaščite, bo zagotovila ustrezno zaščito razkritih podatkov KUPCEV, OBISKOVALCEV ali PARTNERJEV in njihov prenos v skladu z veljavnimi pravno priznanimi mehanizmi za prenos podatkov, kot so ustrezne standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Evropska komisija (glej https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en), ali njihove zahtevane različice (npr. Švica), zavezujoča poslovna pravila, ali prenos podatkov z dovoljenjem, z namenom sklenitve ali uveljavljanja pogodbe ali v povezavi z ugotavljanjem, izvajanjem ali uveljavljanjem zakonitih zahtevkov oziroma v skladu s prevladujočim javnim interesom ali  z namenom zaščite integritete tovrstnih posameznikov. STRANKA, OBISKOVALEC ali PARTNER lahko pridobi kopijo pogodbenih garancij od naše družbe ali pa jim svetujemo, kje lahko pridobijo tovrstne kopije (glejte 1. odstavek zgoraj). Družba SWAROVSKI si pridržuje pravico redakcije tovrstnih kopij iz ustreznih razlogov zagotavljanja zakonitosti ali zaupnosti.

 

5. HRAMBA PODATKOV


Podjetje SWAROVSKI na splošno hrani osebne podatke ravno toliko časa, kot je potrebno za namene obdelave osebnih podatkov. Ne glede na ta splošni princip lahko družba SWAROVSKI dlje časa obdeluje osebne podatke v skladu z naslednjimi pravili in obveznostmi: Družba SWAROVSKI bo osebne podatke hranila toliko časa, kot je družba SWAROVSKI: (i) zavezana (s pogodbo, zakoni ali drugimi določbami) ali (ii) ima prevladujoč interes (na primer interes uporabe dokazov v primeru zahtevkov, dokumentacije ali skladnosti z določenimi zakonskimi ali drugimi zahtevami, interes za neosebno analizo). Odstopanje od pravil je rezervirano za namen anonimizacije ali psevdonimizacije osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.


Družba SWAROVSKI praviloma hrani PODATKE O KUPCIH in PODATKE O PARTNERJIH (vključno s poslovnimi evidencami in komunikacijo) toliko časa, kot traja pogodbena obveznost, ter deset let po prekinitvi pogodbenega razmerja razen v naslednjih primerih: (i) za posamezne primere velja krajše ali daljše obvezno obdobje; (ii) hramba je zahtevana zaradi hranjenja dokazov ali drugega veljavnega razloga v skladu z veljavno zakonodajo; (iii) brisanje podatkov je zahtevano prej (ker na primer družba SWAROVSKI ne potrebuje več teh podatkov ali pa jih mora izbrisati).


Družba Swarovski PODATKE O KUPCIH, PODATKE O OBISKOVALCIH ali PODATKE O PARTNERJIH (na primer protokole in dnevnike) praviloma hrani 3 do 12 mesecev.

 

6. PIŠKOTKI, GOOGLE ANALYTICS IN VTIČNIKI ZA DRUŽABNA OMREŽJA


Družba SWAROVSKI uporablja piškotke na svojem SPLETNEM MESTU. Piškotki so razširjena tehnika, ki v brskalnik uporabnika SPLETNEGA MESTA dodeli identifikacijo, ki jo uporabnik shrani in prikaže na zahtevo. Družba SWAROVSKI po eni strani uporablja sejne piškotke, ki se samodejno izbrišejo, ko uporabnik zapre SPLETNO MESTO, in ki strežniku omogočajo vzpostavitev stabilne povezave z uporabnikom (da se na primer ne izgubi vsebina nakupovalne košarice), dokler ta brska po SPLETNEM MESTU. Po drugi strani pa družba SWAROVSKI uporablja tudi trajne piškotke, ki se izbrišejo čez določen čas, določen glede na posamezno SPLETNO MESTO. Trajni piškotki omogočajo shranjevanje določenih nastavitev (na primer izbire jezika) skozi več sej oziroma omogočajo samodejno prijavo. Če uporabnik uporabi SPLETNO MESTO in povezane funkcije (na primer nastavitev jezika in samodejne prijave), se strinja z uporabo trajnih piškotkov. Uporabnik lahko blokira uporabo piškotkov v lastnem brskalniku ali pa izbriše piškotke, vendar lahko s tem vpliva na uporabo SPLETNEGA MESTA.


Družba SWAROVSKI lahko v skladu z veljavno zakonodajo v glasila in druga tržna e-poštna sporočila vstavi kodo, ki ji pomaga določiti, ali je prejemnik odprl e-poštno sporočilo oziroma prenesel slike v njem. Vendar lahko prejemnik v svoji e-poštni aplikaciji blokira to funkcionalnost. V vsakem primeru se s soglasjem za prejemanje glasil ali drugih tržnih e-poštnih sporočil strinja z uporabo te tehnologije.


Če družba SWAROVSKI na SPLETNEM MESTU objavi oglase tretjih oseb (na primer pasice) ali  objavi lasten oglas na spletnem mestu tretje osebe, lahko uporabi piškotke podjetij, ki so specializirana za uporabo tovrstnih oglasov. Družba SWAROVSKI tovrstnim podjetjem ne bo razkrivala osebnih podatkov, kar pomeni, da bodo v brskalnike uporabnikov SPLETNEGA MESTA namestili trajne piškotke samo z namenom prepoznavanja uporabnikov v izključnem interesu družbe SWAROVSKI. Družbi SWAROVSKI omogočajo postavitev ciljanih oglasov za te posameznike na zunanjih spletnih mestih tretjih oseb (na primer v povezavi z izdelki, za katere so ti posamezniki izrazili interes na spletnem mestu). Družba SWAROVSKI osebnih podatkov ne bo razkrivala upravljavcem zunanjih spletnih strani.


Družba SWAROVSKI lahko na svojem SPLETNEM MESTU uporablja Google Analytics ali podobne storitve. Te aplikacije so storitve tretjih oseb, ki družbi SWAROVSKI omogočajo meritev in analizo uporabe SPLETNEGA MESTA. Ponudnik teh storitev ima lahko sedež v kateri koli državi/regiji na svetu (v primeru Google Analytics gre za družbo Google Inc. s sedežem v ZDA, www.google.com). Ponudnik storitev uporablja trajne piškotke s tem namenom. Družba SWAROVSKI ponudniku storitev ne bo razkrila nikakršnih osebnih podatkov (ponudnik storitev prav tako ne bo shranil naslovov IP). Vendar lahko ponudnik storitev spremlja uporabo SPLETNEGA MESTA s strani uporabnika in te podatke združi s podatki iz drugih spletnih mest, ki jih je obiskal uporabnik in jih spremlja isti ponudnik storitev. Te podatke lahko uporabi za lastne namene (na primer nadzor nad oglaševanjem). Ponudnik storitev pozna identiteto uporabnikov, ki so se pri njem registrirali. V tem primeru je obdelava osebnih podatkov odgovornost ponudnika storitev. Podatki bodo obdelani v skladu z zakoni za varstvo podatkov in zasebnost ter v skladu s politiko za varovanje podatkov ponudnika storitev (za Google glejte policies.google.com/privacy). Ponudnik storitev bo družbi SWAROVSKI zagotavljal podatke o uporabi SPLETNEGA MESTA.


Družba SWAROVSKI lahko na svojem SPLETNEM MESTU uporablja tudi vtičnike družabnih omrežij, kot so Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest ali Instagram. V privzetih nastavitvah SPLETNEGA MESTA so vtičniki izklopljeni, zato se lahko uporabnik sam odloči, kdaj jih želi vklopiti. Če uporabnik to stori, bodo ponudniki družabnih medijev lahko vzpostavili neposredno povezavo z uporabnikom med njegovim obiskom SPLETNEGA MESTA, zato je ponudnik obveščen o uporabnikovem obisku spletnega mesta, kar mu omogoča analizo povezanih informacij. Poznejša obdelava osebnih podatkov bo izvedena na odgovornost ponudnika družabnega medija v skladu z zakoni za varstvo podatkov in zasebnosti ter v skladu z njegovimi pravilniki za varovanje podatkov na njegovem spletnem mestu (na primer www.facebook.com/; www.twitter.com/; www.youtube.com/; www.google.com/; www.pinterest.com/; www.instagram.com/).


Več informacij o piškotkih, ki jih uporablja družba SWAROVSKI, in načinih upravljanja nastavitev piškotkov lahko najdete na našem SPLETNEM MESTU.

 

7. PRAVICE KUPCEV, OBISKOVALCEV IN PARTNERJEV


Kateri koli udeležen KUPEC, OBISKOVALEC in PARTNER lahko od družbe SWAROVSKI zahteva podatke o tem, ali poteka obdelava z njim povezanih podatkov. Poleg tega imajo pravico zahtevati popravek, uničenje ali omejitev osebnih podatkov, ki so povezani z njimi, kot tudi ugovarjati obdelavi osebnih podatkov. Če obdelava osebnih podatkov poteka na osnovi privolitve, lahko udeleženi posameznik kadarkoli prekliče soglasje. V državah EU in EEA ima udeleženi kupec v določenih primerih pravico pridobivanja podatkov, ki se ustvarijo med uporabo spletnih storitev v strukturirani, razširjeni in strojno berljivi obliki, ki omogoča nadaljnjo uporabo in prenos. S tem povezane zahteve pošljite točki stika (glejte 1. odstavek zgoraj). Družba SWAROVSKI si pridržuje pravico omejitve pravic udeleženih posameznikov v skladu z veljavno zakonodajo, na primer v povezavi z nerazkrivanjem obsežnih podatkov ali nebrisanja podatkov.

Če družba SWAROVSKI doseže avtomatizirano odločitev v povezavi z določenim posameznikom, ki ima lahko pravni vpliv na udeleženega posameznika ali nanj na podoben način resno vpliva, bo udeleženemu posamezniku v skladu z veljavno zakonodajo zagotovljena pravica komunikacije z upravljavcem v družbi SWAROVSKI, od katerega bo lahko zahteval ponovno presojo odločitve ali predhodno oceno. Udeleženi posameznik v tem primeru morda ne bo več mogel uporabljati določenih avtomatiziranih storitev. Posameznik bo o tem ločeno obveščen pozneje ali vnaprej.

Kateri koli udeležen posameznik se prav tako lahko pritoži pri pristojnem organu za varstvo podatkov, v primeru upravljavca družbe SWAROVSKI v Švici gre za Zveznega komisarja za varovanje podatkov in informacij v Švici (http://www.edoeb.admin.ch), v primeru upravljavca družbe SWAROVSKI v Liechtensteinu gre za Urad za varstvo podatkov (Amtstelle Datenschutzstelle, v Kneževini Lihtenštajn (https://www.llv.li/), v primeru upravljavca družbe SWAROVSKI v Avstriji gre za Avstrijski organ za varstvo podatkov v Avstriji (https://www.dsb.gv.at/). Za vse druge primere si tukaj oglejte seznam. 

8. SPREMEMBE OBVESTILA O VAROVANJU ZASEBNOSTI
Družba SWAROVSKI si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti to obvestilo o varovanju zasebnosti in brez predhodnega obvestila ali najave. Veljala bo najnovejša različica, objavljena na SPLETNEM MESTU SWAROVSKI. Če je obvestilo o varovanju zasebnosti del pogodbe s KUPCI in PARTNERJI, jih lahko družba SWAROVSKI obvesti o posodobitvi ali spremembah prek e-pošte ali na drug primeren način. Če v 30 dneh od sprejema ne ugovarjajo spremembam, bo veljalo, da so jih sprejeli. Družba SWAROVSKI bo v primeru ugovorov imela pravico takoj izjemoma prekiniti pogodbo.

 

II. POSEBNE DOLOČBE


Naslednje določbe dopolnjujejo splošne določbe v razdelku I za določene dejavnosti družbe SWAROVSKI. V primeru neskladnosti bodo veljale naslednje določbe. 


1. SPLETNE TRGOVINE

V spletni trgovini bo morda izvedeno samodejno preverjanje kreditne sposobnosti KUPCEV z namenom ponudbe nakupa v računu na osnovi te odločitve. V tem primeru se ocena kreditne sposobnosti opravi na podlagi podatkov zunanje agencije za oceno kreditne sposobnosti, ki družbi SWAROVSKI zagotovi oceno kreditne sposobnosti ustreznega KUPCA. Agencija oceno izračuna na osnovi skrivne formule, ki temelji na podatkih zgodovine plačil KUPCA, njegovega dolga in zgodovine neplačil ter morebitnih omejitev opravilne sposobnosti. Če je rezultat pod določenim pragom, plačilo po računu ne bo na voljo. Če KUPEC ni pripravljen sprejeti tovrstne odločitve, se lahko obrne na kontaktno osebo, ki je navedena v odtisu ustreznega spletnega mesta spletne trgovine.

Spletne trgovine SWAROVSKI se lahko samodejno odločijo, ali želijo skleniti pogodbe o nakupu. Vendar družba SWAROVSKI to ne obravnava kot avtomatizirano posamezno odločitev (v skladu z 22. členom GDPR). Če KUPEC ne želi tovrstnega avtomatiziranega sklepanja pogodbe, lahko izdelke in storitve kupi v fizičnih trgovinah SWAROVSKI.

 

2. PARTNERJI, VKLJUČNO Z VELETRGOVCI, PRODAJALCI, ZASTOPNIKI, STORITVAMI ZA KUPCE, PONUDNIKI IPD.

Kot smo že omenili družba SWAROVSKI neposredno zbira PODATKE O KUPCIH, PODATKE O PARTNERJIH in PODATKE O OBISKOVALCIH, vendar jih zbira tudi posredno (družba SWAROVSKI na primer zahteva obdelavo s strani TRETJIH OSEB, na primer PARTNERJEV družbe SWAROVSKI). PARTNERJI družbe SWAROVSKI v teh primerih obdelujejo osebne podatke v imenu družbe SWAROVSKI ter v skladu z njenimi navodili. Zavezani so k spoštovanju točno določenih pogodb za obdelovalce, ki vključujejo točno določene pogoje njihovih dolžnosti, s čimer zagotovijo varovanje pravic naših KUPCEV, PARTNERJEV in OBISKOVALCEV ter obdelavo in varovanje njihovih osebnih podatkov v skladu z veljavnimi zakoni za varstvo podatkov.

 

3. GLASILO IN OGLASNE PASICE

Družba SWAROVSKI lahko KUPCEM in PARTNERJEM pošilja glasila ali drugo komercialno komunikacijo. V skladu z veljavno zakonodajo si družba SWAROVSKI pridržuje pravico, da to stori brez predhodnega soglasja obstoječih kupcev in poslovnih partnerjev. Vendar lahko ustrezni kupci in poslovni partnerji kadarkoli ugovarjajo dodatnemu pošiljanju glasil ali druge komercialne komunikacije prek svojega računa za ustrezno SPLETNO MESTO ali prek povezave, ki je vključena v vsako sporočilo. Vendar s preklicem enega glasila ne boste nujno preklicali tudi ostalih glasil. Družba SWAROVSKI si pridržuje pravico objave osebno prilagojenih oglasov med obiski SPLETNEGA MESTA. Tovrstne oglasne pasice, ki se prikažejo KUPCEM, vsebujejo izdelke, ki so na voljo na SPLETNEM MESTU in si jih je KUPEC že ogledoval. Družba SWAROVSKI si pri izdelavi oglasa pomaga s piškotki (glejte razdelek I, 6. odstavek zgoraj).

 

4. NAGRADNA ŽREBANJA in druge PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI

Naslednje določbe bodo veljale za obdelavo podatkov s strani družbe SWAROVSKI v povezavi z NAGRADNIMI ŽREBANJI in drugimi PROMOCIJSKIMI DEJAVNOSTMI za kupce.


Podatki, povezani z NAGRADNIM ŽREBANJEM in drugimi promocijskimi dejavnostmi, so obdelani s strani (i) upravljavca ustreznega krajevnega podjetja Swarovski, ki sponzorira, promovira in organizira nagradno žrebanje, ter v določenih primerih tudi (ii) družbe Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, ki deluje kot pridružen upravljavec. Vendar lahko tudi druga podjetja in povezane družbe SWAROVSKI uporabljajo zbrane osebne podatke za lastne namene v skladu z zgornjim razdelkom I, 3. odstavek.


Družba SWAROVSKI v povezavi z NAGRADNIM ŽREBANJEM in drugimi PROMOCIJSKIMI DEJAVNOSTMI obdeluje osebne podatke udeležencev v skladu z 2. odstavkom razdelka I zgoraj z nameni, ki so navedeni v tej določbi, kar še posebej velja za naslednje namene v skladu z veljavno zakonodajo:

 • izvedba nagradne igre;
 • stik z zmagovalci;
 • objava podatkov o stiku zmagovalcev;
 • promocija zmagovalcev v družabnih medijih;
 • druge promocijske in trženjske dejavnosti.

Dodatne informacije v povezavi z NAGRADNIM ŽREBANJEM in DRUGIMI PROMOCIJSKIMI DEJAVNOSTMI lahko najdete v točno določenih pogojih in določilih, ki veljajo za vsako NAGRADNO ŽREBANJE in PROMOCIJSKO DEJAVNOST, ki so občasno objavljena in organizirana.

 

5. VIDEO NADZOR
 

Nekateri prostori in pisarne družbe SWAROVSKI so pod video nadzorom. Upravljavec osebnih podatkov, ki so zbrani z video nadzorom v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov ("GDPR") EU in drugimi veljavnimi krajevnimi zakoni za varovanje osebnih podatkov (s skupnim imenom: “Zakoni za varovanje podatkov”), je subjekt SWAROVSKI, ki je naveden v prostorih SWAROVSKI. Obdelava osebnih podatkov je potrebna zaradi legitimnih interesov subjekta SWAROVSKI za zagotavljanje varnosti v prostorih in zaščito lastnino družbe SWAROVSKI. Družba SWAROVSKI ne bo uporabljala osebnih podatkov z namenom samodejnega odločanja, kar vključuje profiliranje. Družba SWAROVSKI na splošno ne hrani osebnih podatkov dlje, kot je potrebno za namen obdelave osebnih podatkov. Videoposnetki se po kratkem časovnem obdobju prepišejo, če ne vključujejo dogodkov, ki bi lahko bili udeleženi v pravnih postopkih. V tovrstnih primerih bo obdelava osebnih podatkov potekala, dokler ne poteče obdobje zastaranja morebitnih zahtevkov. Družba SWAROVSKI lahko v skladu z  zakoni o varovanju podatkov prenese  osebne podatke naslednjim kategorijam  tretjih oseb, ki osebne podatke obdelujejo v skladu z namenom obdelovanja podatkov v imenu družbe SWAROVSKI ali za lastne namene: ponudnikom storitev, vključno z obdelovalci, krajevnim, državnim in tujim oblastem, drugim udeležencem v potencialnih ali tekočih pravnih postopkih, drugim podjetjem v skupini SWAROVSKI. Če družba SWAROVSKI podatke razkrije državam/regijam, ki ne zagotavljajo ustrezne zaščite, bo ustrezno zaščito razkritih podatkov zagotovila z ustreznimi pogodbenimi jamstvi (na primer na osnovi standardnih določil EU), zavezujočimi poslovnimi pravilniki ali prenosom podatkov, povezanih s strinjanjem, sklepanjem ali izvajanjem pogodbe ali v povezavi s prekinitvijo preklica, uveljavljanjem ali izvajanjem pravnih zahtevkov ali v skladu z večjim javnim interesom oziroma  z namenom zaščite integritete teh posameznikov. Vsi udeleženi posamezniki lahko od družbe SWAROVSKI zahtevajo podatke o tem, ali poteka obdelava z njimi povezanih podatkov. Poleg tega imajo pravico zahtevati popravke, uničenje ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov ali pa ugovarjati k obdelavi osebnih podatkov in pravici prenosljivosti podatkov. Kateri koli udeleženi posameznik se lahko tudi pritoži pri pristojnem organu za varstvo podatkov. Če želite uveljaviti katero od vaših pravic v povezavi z obdelavo osebnih podatkov oziroma imate kakršne koli z njimi povezane poizvedbe ali pomisleke, se lahko obrnete tudi na ekipo za zagotavljanje zasebnosti v skupini na naslovu dataprivacy@swarovski.com.

 

III. POSEBNO OBVESTILO O VAROVANJU ZASEBNOSTI PROGRAMOV ZA KUPCE

 

Določbe v tem razdelku III navajajo splošne določbe v razdelku I v povezavi s programi za kupce SWAROVSKI.
 

1. SWAROVSKI CRYSTAL SOCIETY (SCS)
Naslednje določbe veljajo za obdelavo podatkov s strani družbe SWAROVSKI v povezavi s programom zvestobe strank Združenje zbirateljev kristalov Swarovski (SCS).
a. Odgovorna oseba za osebne podatke (upravljavec)
OSEBNE PODATKE, povezane s članstvom v SCS, obdelujeta dva skupna upravljavca, to sta (i) upravljavec zadevnega lokalnega podjetja Swarovski, ki odobri članstvo v skladu s predloženo prijavnico, ali v drugem primeru prodajalna Swarovski z dodeljenim vašim članstvom, in ki prejema članarino, in (ii) upravljavec družbe Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lihtenštajn. Zbrani osebni podatki bodo posredovani drugim podjetjem družbe Swarovski in nekaterim tretjim osebam, kot je opisano v tem pravilniku o zasebnosti.  
b. Obdelava osebnih podatkov in vir
Družba Swarovski zbira in hrani obvezne osebne podatke, navedene na prijavnici SCS (kar vključuje, a ni nujno omejeno na naziv, ime, podatke za stik, rojstni datum, obstoječo člansko številko SCS, izbiro jezika, podatke o naročilu ter ime, podatke za stik in člansko številko SCS osebe, ki darilo podarja, kjer je to ustrezno) s strani člana SCS ali osebe, ki kupi članstvo SCS kot darilo in družbi Swarovski predloži OSEBNE PODATKE člana SCS (»podatki na prijavnici«). Poleg tega družba Swarovski zbira tudi osebne podatke, ki jih stranka prostovoljno poda na delu spletišča za člane ali pri komunikaciji z nami v trgovinah, prek telefona, e-poštnih sporočil, klepeta ali prek spleta: slogi/interesi (npr. glede nakita in dodatkov, izdelkov za dom, figuric in zbirateljskih predmetov ter/ali ur, klasičnega stila), podatki, povezani z vašimi termini, računi na družbenih omrežjih (in povezane informacije, zbrane prek prijav na družbena omrežja), seznami želja, spol, naslov IP in spletni identifikatorji.
Družba Swarovski te OSEBNE PODATKE pridobi od prodajnih mest, kjer članstvo naročite in plačate. Družba vsakemu novemu članu SCS dodeli enkratno člansko številko, beleži datume začetka in obnove članstva, storitve in možnosti za pošiljanje pošte, ki jih izbere član SCS, opravljene storitve (vključno s poslanimi darili) in v določenih primerih tudi druge podatke o članovi uporabi spletne ponudbe in pošte Skupine Swarovski (npr. število odprtij novičnikov, število klikov, obiskane spletne strani, interakcije na družbenih medijih) ter spremenljivke interakcije (kot so število klikov, čas interakcije ali interakcije z družbenimi mediji). Poleg tega in kjer je na voljo, z vašo privolitvijo, ko so s sprejetjem piškotkov aktivirane funkcije klepeta in videoposnetkov, družba Swarovski ponuja možnost komunikacije z družbo Swarovski (prek klepeta ali videoklicev). Uporaba te tehnologije nam omogoča, da lociramo obiskovalce in jim omogočimo interakcijo z nami prek prilagojenega klepeta ali video klicev, kjer lahko poudarimo in priporočimo izdelke, ki najbolje izpolnjujejo pričakovanja in želje obiskovalca. Ta uporaba bo povezana s sledenjem izkušnjam članov kluba SCS na SPLETNEM MESTU (vključno s sledenjem njihovi navigaciji po SPLETNEM MESTU ali mobilni aplikaciji v živo), da bi vsem članom kluba SCS pomagali pri navigaciji na spletnem mestu www.swarovski.com. Družba Swarovski lahko neposredno ali prek tretje osebe obdeluje tudi plačilne informacije, kjer je to potrebno za plačilo članarine v SCS. Poleg tega družba Swarovski beleži zgodovino nakupov vsakega člana SCS, v kateri so navedeni kupljeni predmeti (opis izdelka, cena) ter kraj in čas nakupa. Zgodovina nakupov se beleži samo, če pri nakupih v trgovinah, ki ponujajo Program SCS, član predloži svojo člansko številko SCS. V spletni trgovini mora registrirana stranka prek spleta z vzpostavitvijo spletnega računa aktivirati svoj račun. Zgodovina nakupov registrirane stranke se zabeleži, če je pri nakupu navedena številka računa ali če registrirana stranka opravi nakup, ko je prijavljena v svoj spletni račun. Družba Swarovski zbira in shranjuje tudi morebitne kupone, poslane članu SCS, in po potrebi nadaljnje podatke o tem, kako član SCS uporablja spletne ponudbe in poslano pošto skupine Swarovski (npr. pogostost odpiranja glasila, stopnja klikov, obiskane spletne strani, interakcija z družbenimi mediji). Če družba Swarovski ugotovi, da ima posameznik dve različni članstvi, ali če prejme veljaven zahtevek, ju lahko združi.


c. Namen obdelave
Družba SWAROVSKI zbira in obdeluje osebne podatke članov programa zvestobe strank še posebej za naslednje namene:
•   Upravljanje članstev v SCS.
•    Delovanje SCS, npr. zagotavljanje prednosti in dodeljevanje posebnih pogojev, sodelovanje v anketah, zahtevanje povratnih informacij in delovanje na družbenih medijih.
•    Prilagajanje in poenotenje izkušenj uporabnikov na vseh kanalih (trgovine Swarovski, swarovski.com, e-poštna komunikacija, družbeni mediji). 
•    Zagotavljanje ustreznih informacij in personaliziranih tržnih vsebin. 
•    Optimizacija prodajne in komunikacijske strategije družbe Swarovski. 
•    Netržna sporočila, ki med drugim vključujejo: spremembe v zvezi z našim pravilnikom o zasebnosti, splošnimi pogoji in/ali pogoji uporabe; splošne spremembe ponudbe izdelkov in storitev; preverjanje računa; ponastavitev gesla; ali informacije v zvezi z incidenti, ki bi lahko vplivali na naše storitve.   
•    Zagotavljanje individualno prilagojenih ponudb, pomoči in nasvetov v zvezi z izdelki in storitvami.
•    Zagotavljanje vabil na posebne dogodke in promocije, rezervirane za registrirane stranke.
•    Sodelovanje v anketah, ki zahtevajo povratne informacije strank prek različnih kanalov (trgovine Swarovski, swarovski.com, e-pošta, družbeni mediji).


V sodelujočih trgovinah članstvo v SCS članom omogoča, da izkoristijo razširjeno svetovanje, pri katerem lahko zaposleni v trgovini ob predložitvi številke računa prikliče podatke registrirane stranke in ji na podlagi njenih preteklih nakupov, izbranega sloga/interesov ali seznama želja poda dodatne prodajne nasvete.
Ob predložitvi številke člana SCS, e-poštnega naslova ali imena in datuma rojstva registrirane stranke (ali drugega edinstvenega atributa za avtentikacijo) ima zaposleni v trgovini ali predstavnik službe za pomoč strankam dostop do shranjenih podatkov o zgodovini nakupov in seznama želja zadevne registrirane stranke. 


 

Družba Swarovski lahko uporablja osebne podatke izbranih članov tudi, da jim predlaga prilagojeno pomoč in nasvete ter da so v stiku s posebnim strokovnjakom za kristale glede morebitnih zahtev po telefonu, elektronski pošti ali na kakršen koli drug način, ki ga izbere družba Swarovski. Člani se lahko odločijo, ali želijo koristiti takšne storitve. Prosimo, upoštevajte, da s posredovanjem določenih podatkov družbi Swarovski, kot sta telefonska številka ali e-poštni naslov, pošiljate in pooblaščate družbo Swarovski in njene podružnice, da vas občasno kontaktirajo po telefonu (tudi če so vaše telefonske številke morda na seznamu, da klic ni zaželen) ali e-pošti zaradi zagotavljanja ugodnosti, povezanih z vašim članstvom, kot so storitve, posebne ponudbe in vabila na dejavnosti. To soglasje se lahko kadar koli prekliče.

Zbrane osebne podatke družba Swarovski uporablja, da upravlja in vodi članstvo (kar vključuje tudi računovodstvo in plačila), tako da članu zagotavlja ugodnosti in druge storitve, ki jih omogoča članstvo (pravna podlaga za to je članstvo), ter da članu SCS pošilja komercialna obvestila (kot so novičniki, informacije o izdelkih, storitve in ekskluzivne ponudbe Skupine Swarovski) po e-pošti, pošti, SMS-sporočilih ali po telefonu skladno s podatki za stik, ki jih navede član (za kar je družba Swarovski odvisna od soglasja člana SCS), ki ga lahko kadarkoli prekličete). V vseh teh primerih lahko družba SWAROVSKI personalizira informacije, poslane članu, tako da lahko član prejema zlasti tiste informacije, za katere družba SWAROVSKI meni, da bi bile članu zanimive, kadar je to mogoče. V ta namen družba SWAROVSKI analizira podatke z obrazcev (in zlasti informacije v zvezi s starostjo, spolom, interesi in preferencami) in druge informacije, ki jih je mogoče razbrati iz zgodovine nakupov ali izpeljati iz drugih interakcijskih podatkov, interakcijskih spremenljivk (kot so pogostost klikov, čas interakcije ali interakcije z družbenimi omrežji), interakcij z našim SPLETNIM MESTOM in dejavnosti v brskalniku, ali iz podatkov, ki jih je član SCS kadar koli kasneje prostovoljno posredoval družbi SWAROVSKI. 

Za zagotavljanje teh personaliziranih informacij, ki so zanimive za člane SCS, družba SWAROVSKI lahko izvaja profiliranje. Profiliranje se definira kot vsakovrstna avtomatizirana obdelava osebnih podatkov za vrednotenje določenih osebnih vidikov, ki se nanašajo na fizično osebo, zlasti za analizo ali predvidevanje elementov, kot so preference, interesi ali verjetno vedenje te fizične osebe.

Družba SWAROVSKI lahko osebne podatke uporablja tudi za izpolnjevanje zakonskih obveznosti; kjer ima zakoniti interes, pa tudi za statistične ali raziskovalne namene, kar vključuje boljše razumevanje članov SCS, analizo potrošnikov in trga, izboljšave Programa SCS ter razvoj novih izdelkov in storitev.
Še vedno lahko prejemate netržna sporočila, kljub temu da ste se odjavili od določenih tržnih sporočil, saj je to morda potrebno za izvajanje pogodbe z vami, izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali varnostnih zahtev. Ob rojstnem dnevu vam bomo poslali tudi osebno sporočilo, če boste z nami delili datum rojstva.


d. Razkritje osebnih podatkov
Pri obdelavi osebnih podatkov v zvezi s SCS lahko družba SWAROVSKI razkrije podatke naslednjim kategorijam prejemnikov:
•    PARTNERJEM, kot so prodajni in promocijski partnerji (vključno s partnerji na socialnih omrežjih), in vsem sodelujočim maloprodajnim trgovinam ali drugim pooblaščenim prodajalcem, ne glede na to, ali podjetje upravlja družba SWAROVSKI ali drug prodajni ali sodelujoči partner; lokacija teh trgovin je lahko v kateri koli državi/regiji na svetu, prejete podatke s strani družbe SWAROVSKI pa lahko uporabljajo samo za namen delovanja SCS, kar vključuje personalizirane ponudbe in komunikacijo s člani v imenu družbe SWAROVSKI;
•    Tretjim osebam, vključno z družbenimi omrežji in poslovnimi partnerji, za namene zagotavljanja prilagojene tržne vsebine ter optimizacije prodajne in komunikacijske strategije;
•    družbi SWAROVSKI, ki ji je bila obdelava podatkov (upravljanje z zbirko podatkov) v zvezi z SCS oddana v tehničnem smislu (obdelovalci).

Družba SWAROVSKI lahko razkrije vaše osebne podatke znotraj SWAROVSKI kot tudi tretjim osebam in v vseh državah/regijah po vsem svetu, vključno z vsemi državami/regijami, v katerih družbo SWAROVSKI zastopajo podjetja znotraj skupine, povezane družbe ali druge pisarne in predstavniki (glejte DODATEK 2, ki ga občasno posodabljamo), kot tudi v države/regije, v katerih ponudniki storitev SWAROVSKI obdelujejo svoje podatke (glejte DODATEK 2, ki ga občasno posodabljamo). V tem primeru bo družba SWAROVSKI zagotovila ustrezno raven zaščite v skladu z zgornjim razdelkom I, odstavek 4.


e. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
Člani SCS in osebe, ki podarijo članstvo, imajo pravico, da od družbe SWAROVSKI kadar koli zahtevajo informacije v zvezi s svojimi shranjenimi osebnimi podatki in druge informacije, kot to določa veljavna zakonodaja na področju varstva podatkov. Prav tako imajo pravico zahtevati spremembo, omejitev ali izbris svojih osebnih podatkov ali zahtevati kopijo teh podatkov. 
Registrirane stranke družbe Swarovski lahko prav tako vsako soglasje, ki so ga dale družbi Swarovski (npr. za uporabo v promocijske in oglaševalske namene ter prejemanje novic in drugih komercialnih sporočil) prekličejo. 
Če želite uveljavljati katero koli od svojih pravic v zvezi z naročanjem na novice, dostopom do podatkov ali njihovim izbrisom, se obrnite na našo ekipo za pomoč strankam na naslovu Customer_Service_CEE@swarovski.com, ki bo z veseljem odgovorila na vsa vaša vprašanja. Upoštevajte, da lahko pred dostopom do vaših osebnih podatkov od vas zahtevamo, da dokažete svojo identiteto.

f. Hramba osebnih podatkov
Osebni podatki se hranijo in uporabljajo za čas trajanja članstva; po tem se hranijo tako dolgo, kot je potrebno za zgoraj navedene namene, vendar ne več kot pet let, razen če to zahteva zakon. Zgodovina nakupov se na splošno hrani pet let. Kot izjema pri tem pravilu se zgodovina nakupov ekskluzivnih izdelkov SCS hrani celotno trajanje članstva, da bi s tem priznali vrednost članstva posameznega člana za Združenje. Če član SCS ne želi, da se njegova zgodovina nakupov ekskluzivnih izdelkov SCS hrani več kot 5 let, lahko zahteva izbris, tako da družbi Swarovski posreduje izrecno željo za izbris te zgodovine. Več informacij glede SCS lahko najdete v splošnih pogojih programa zvestobe strank na spletni strani www.swarovski.com.

g. Posodobitve in dodatne informacije
Za posodobitve informacij v tem pravilniku o zasebnosti podatkov in v določenih primerih tudi za druge obvezne informacije, ki veljajo za posamezno državo, in obvezne informacije glede na Splošno uredbo o varstvu podatkov EU ter kakršne koli negotovosti glede prenosa osebnih podatkov v tujino, hrambo in varnost vaših osebnih podatkov ter druge zadeve glede zasebnosti, ki jih ta pravilnik o zasebnosti podatkov izrecno ne določa, glejte pravilnik o zasebnosti na spletni strani www.swarovski.com, kjer je to ustrezno. 

 

2. SWAROVSKI CLUB

Naslednje določbe veljajo za obdelavo podatkov s strani družbe SWAROVSKI v povezavi s programom zvestobe kupcev v Swarovski Club.

a. Odgovorna oseba za osebne podatke (upravljavec)

OSEBNE PODATKE v povezavi s članstvom v Swarovski Club obdelujeta dva skupna upravljavca, (i) upravljavec ustreznega krajevnega podjetja SWAROVSKI, ki dodeli članstvo v skladu z obrazcem za prijavo, ali v drugem primeru prodajalna Swarovski z dodeljenim vašim članstvom, in (ii) upravljavec v podjetju Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Vendar pa lahko druga podjetja in povezane družbe SWAROVSKI uporabljajo zbrane osebne podatke za lastne namene v skladu z zgornjim razdelkom I, odstavek 3.

 

b. Obdelava osebnih podatkov in vir

Družba SWAROVSKI zbira in hrani obvezne osebne podatke, ki so navedene na obrazcu za prijavo v Swarovski Club (kar med drugim vključuje naziv, ime in naslov ter e-poštni naslov) (“Podatki na obrazcu”) skupaj z vsemi osebnimi podatki, ki jih prostovoljno zagotovijo člani Swarovski Club na članski strani, vašem računu ali med komunikacijo z nami v trgovini, prek telefona, elektronske pošte, klepeta ali prek spleta: datum rojstva kot tudi slogi/interesi (na primer nakit in dodatki, dom in slog, poroke, figurice in zbirateljski kosi in/ali ročne ure; klasičen slog), podatki, povezani z vašimi termini, računi na družbenih omrežjih (in povezane informacije, ki so zbrane v sklopu prijave z družbenim omrežjem), seznami želja, spol, naslov IP in spletni identifikatorji. Poleg tega in kjer je na voljo, z vašo privolitvijo, ko so s sprejetjem piškotkov aktivirane funkcije klepeta in videoposnetkov, družba Swarovski ponuja možnost komunikacije z družbo Swarovski (prek klepeta ali videoklicev). Uporaba te tehnologije nam omogoča, da lociramo obiskovalce in jim omogočimo interakcijo z nami prek prilagojenega klepeta ali video klicev, kjer lahko poudarimo in priporočimo izdelke, ki najbolje izpolnjujejo obiskovalčeva pričakovanja in želje. Ta uporaba bo povezana s sledenjem izkušnjam članov Swarovski Club na SPLETNEM MESTU (vključno s sledenjem njihovi navigaciji po SPLETNEM MESTU ali mobilni aplikaciji v živo), da bi vsem članom Swarovski Club pomagali pri navigaciji na spletnem mestu www.swarovski.com. Družba Swarovski shrani tudi podatke o zgodovini nakupov članov, kot so kupljeni izdelki (oznaka izdelka, cena, popust), datum in čas nakupa in številka članstva. Zgodovina nakupov se zabeleži, če ob zaključku nakupa v trgovinah, ki sodelujejo v programu Swarovski Club, navedete svojo številko članstva v Swarovski Club. V spletni trgovini se zgodovina nakupov člana zabeleži, če ob nakupu navedete številko članstva ali pa je član, ki izvaja nakup prijavljen v spletni račun, ki je povezan s članstvom v Swarovski Club. Družba Swarovski prav tako zbira vse kupone, ki so poslani članu Swarovski Club in po potrebi tudi dodatne podatke o uporabi spletnih ponudb in komunikacije Swarovski Club (na primer stopnja odpiranja glasil, pogostost klikanja, obiskane spletne strani, interakcije prek družabnih medijev). Če družba Swarovski presodi, da dva različna članstva v Swarovski Club pripadata istemu posamezniku ali prejme veljavno zahtevo, lahko združi ta dva članstva.
Člani na začetku članstva prejmejo e-poštno sporočilo s povezavo do pregleda vseh trenutno sodelujočih trgovin v program Swarovski Club. Ta pregled sodelujočih trgovin si lahko ogledate tudi na spletnem naslovu www.swarovski.com/store-finder.

c. Namen obdelave

V povezavi s programom Swarovski Club družba SWAROVSKI zbira in obdeluje osebne podatke članov programa zvestobe kupcev v skladu z zgornjim razdelkom I, odstavek 3, in kot je določeno spodaj za NAMENE, navedene pod ustrezno določbo in zlasti za naslednje NAMENE:

 • upravljanje članstva v Swarovski Club;
 • delovanje Swarovski Club, kar pomeni zagotavljanje ugodnosti in nagrajevanje posebnih pogojev, vabil na posebne dogodke in promocije, ki so rezervirane za člane, sodelovanje v anketah, zahteve po povratnih informacijah in delovanje v družabnih medijih;
 • prilagajanje in poenotenje izkušenj uporabnikov na vseh kanalih (trgovine Swarovski, swarovski.com, e-poštna komunikacija, družbeni mediji);
 • zagotavljanje ustreznih informacij in personaliziranih tržnih vsebin;
 • optimizacija prodajne in komunikacijske strategijie družbe Swarovski;
 • zagotavljanje individualno prilagojenih ponudb, pomoči in nasvetov v zvezi z izdelki in storitvami;
 • zagotavljanje vabil na posebne dogodke in promocije, rezervirane za registrirane stranke;
 • sodelovanje v anketah, ki zahtevajo povratne informacije strank prek različnih kanalov (trgovine Swarovski, swarovski.com, e-pošta, družbeni mediji);
 • netržna sporočila, ki med drugim vključujejo: spremembe v zvezi z našim pravilnikom o zasebnosti, splošnimi pogoji in/ali pogoji uporabe; splošne spremembe ponudbe izdelkov in storitev; preverjanje računa; ponastavitev gesla; ali informacije v zvezi z incidenti, ki bi lahko vplivali na naše storitve.

Družba Swarovski uporablja zbrane osebne podatke za upravljanje in vodenje članstva (kar vključuje računovodstvo), da članu zagotovi ugodnosti in druge storitve, ki spremljajo članstvo (pravna osnova za to je samo članstvo). Program Swarovski Club v sodelujočih trgovinah članom omogoča, da izkoristijo razširjeno svetovanje kupcem, pri čemer lahko zaposleni v trgovini ob predložitvi številke članstva prikliče podatke o zgodovini nakupov člana in mu zagotovi dodatne nasvete ob nakupu na podlagi nakupov v preteklosti, izbranih slogov/interesov ali seznama želja.
Ob predložitvi številke članstva v Swarovski Club, e-poštnega naslova ali imena in datuma rojstva člana (ali drugega načina enoličnega preverjanja pristnosti) bo zaposleni v ustrezni trgovini imel dostop do shranjenih podatkov o zgodovini nakupov in seznamu želja povezanega člana.
Družba SWAROVSKI lahko OSEBNE PODATKE uporabi, da izbranim članom pošlje vabila na posebne dogodke, na primer predstavitev novih izdelkov, ali promocijske popuste. Družba SWAROVSKI poleg tega uporablja OSEBNE PODATKE tudi za pošiljanje čestitk članom ob rojstnem dnevu.

Družba Swarovski lahko uporablja osebne podatke izbranih članov tudi, da jim predlaga prilagojeno pomoč in nasvete ter da so v stiku s posebnim strokovnjakom za kristale glede morebitnih zahtev po telefonu, elektronski pošti ali na kakršen koli drug način, ki ga izbere družba Swarovski. Člani se lahko odločijo, ali želijo koristiti takšne storitve. Prosimo, upoštevajte, da s posredovanjem določenih podatkov družbi Swarovski, kot sta telefonska številka ali e-poštni naslov, pošiljate in pooblaščate družbo Swarovski in njene podružnice, da vas občasno kontaktirajo po telefonu (tudi če so vaše telefonske številke morda na seznamu, da klic ni zaželen) ali e-pošti zaradi zagotavljanja ugodnosti, povezanih z vašim članstvom, kot so storitve, posebne ponudbe in vabila na dejavnosti. To soglasje se lahko kadar koli prekliče.

Družba SWAROVSKI uporablja zbrane podatke v zgodovini nakupov, da članom dodeli ugodnosti članstva v obliki popusta ali darilnih kuponov za zvestobo. Na osnovi shranjenih podatkov v zgodovini nakupov lahko nato družba SWAROVSKI oceni, kakšno vrsto kupona bo član prejel.
Če član družbi SWAROVSKI da privolitev, ki jo lahko kadarkoli prekliče, mu ta lahko pošilja dodatne informacije o družbi SWAROVSKI, podatke o izdelkih, storitvah in ekskluzivnih ponudbah prek e-pošte ali katerega koli drugega načina, ki ga izbere družba SWAROVSKI, vključno prek besedilnih sporočil, telefona ali pošte. Na osnovi podatkov in zgodovine nakupov, ki jo poročajo sodelujoče trgovine, spremenljivk pri interakciji (na primer pogostost klikanja, čas interakcije ali interakcija prek družabnih medijev), interakcij z našim SPLETNIM MESTOM in dejavnostjo v brskalniku, izbranih slogov interesov in drugih podatkov, ki jih član Swarovski Club prostovoljno razkrije družbi SWAROVSKI, lahko družba SWAROVSKI osebno prilagodi podatke, ki jih pošilja članu, da bo član prejemal podatke, za katere družba SWAROVSKI meni, da ga bodo zanimali. S tem namenom družba SWAROVSKI analizira podatke ki so zbrani ob začetku članstva, in pri tem še posebej upošteva shranjene informacije o starosti, spolu, interesih in osebnih nastavitvah, spremenljivke o interakcijah kot tudi prejete kupone in druge informacije, ki jih je mogoče razbrati iz zgodovine nakupov, zbrane iz interakcijskih podatkov, ali pa jih član prostovoljno pozneje zagotovi družbi SWAROVSKI.
Za zagotavljanje teh personaliziranih informacij, ki so uporabne za člana, družba Swarovski lahko izvaja dejavnosti profiliranja. Profiliranje se definira kot vsakovrstna avtomatizirana obdelava osebnih podatkov za vrednotenje določenih osebnih vidikov, ki se nanašajo na fizično osebo, zlasti za analizo ali predvidevanje elementov, kot so preference, interesi ali verjetno vedenje te fizične osebe.

Še vedno lahko prejemate netržna sporočila, kljub temu da ste se odjavili od določenih tržnih sporočil, saj je to morda potrebno za izvajanje pogodbe z vami, izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali varnostnih zahtev.

d. Razkritje osebnih podatkov

Med obdelavo osebnih podatkov v povezavi s Swarovski Club, lahko SWAROVSKI razkrije OSEBNE PODATKE naslednjim kategorijam prejemnikov:

 • PARTNERJEM, vključno s poslovnimi, trženjskimi in promocijskimi partnerji (kar vključuje partnerje v družabnih medijih), in vsem sodelujočim trgovinam na drobno ali drugim pooblaščenim specializiranim prodajalcem ne glede na to, ali podjetje upravlja družba SWAROVSKI ali drug prodajni partner. Trgovine so pri tem lahko v kateri koli državi/regiji po vsem svetu in lahko podatke, ki jih prejmejo od družbe SWAROVSKI, uporabljajo samo z namenom upravljanja Swarovski Club, vključno z osebno prilagojenimi ponudbami in komunikacijo s člani v imenu družbe;.
 • Tretjim osebam, vključno z družbenimi omrežji in poslovnimi partnerji, za namene zagotavljanja prilagojene tržne vsebine ter optimizacije prodajne in komunikacijske strategije;
 • Podjetjem SWAROVSKI, ki smo jim v obdelavo dodelili obdelavo podatkov (upravljanje zbirke podatkov) v povezavi s programom SWAROVSKI Club.

Družba SWAROVSKI lahko razkrije vaše osebne podatke znotraj SWAROVSKI kot tudi tretjim osebam in v vseh državah/regijah po vsem svetu, vključno z vsemi državami/regijami, v katerih družbo SWAROVSKI zastopajo podjetja znotraj skupine, povezane družbe ali druge pisarne in predstavniki (glejte DODATEK 2, ki ga občasno posodabljamo), kot tudi v države/regije, v katerih ponudniki storitev SWAROVSKI obdelujejo svoje podatke (glejte DODATEK 2, ki ga občasno posodabljamo). V takem primeru bo družba SWAROVSKI zagotovila ustrezen nivo zaščite v skladu z zgornjim razdelkom I, odstavek 4.

e. Pravice oseb, na katere se podatki nanašajo

Člani Swarovski Club lahko družbo SWAROVSKI kadarkoli pozovejo k zagotavljanju povratnih informacij glede shranjenih osebnih podatkov o njih in drugih podatkov, ki so obravnavane z ustreznimi zakoni za varstvo podatkov. Dodatne informacije o PRAVICAH članov Swarovski Club so na voljo v zgornjem razdelku I, odstavek 7.

f. Hramba podatkov

Osebne podatke bomo hranili in uporabljali med trajanjem članstva. Po tem jih bomo hranili toliko časa, kot je potrebno za prej omenjene namene, vendar ne več kot pet let, če to ni drugače zahtevano z zakonom. Zgodovina nakupov se hrani pet let.

Več informacij o Swarovski Club lahko najdete v Splošnih pogojih programa zvestobe kupcev na www.swarovski.com.

 

Annex 1 –  List of SWAROVSKI Legal entities

Subtitle:

Argentina    

 • Swarovski Argentina Sociedad Anónima, Comercial e Industrial, Av J.B.Justo 637 4to Piso, Buenos Aires, 1425, Argentina

Australia    

 • Swarovski Australia Pty Ltd, Unit 1, 4D Huntley Street, Alexandria NSW 2015, Australia

Austria    

 • D. Swarovski Distribution GmbH, Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria
 • D. Swarovski KG, Swarovskistrasse 30, 6112  Wattens, Tirol, Austria
 • D. Swarovski Tourism Services GmbH, Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria
 •  Swareflex GmbH, Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria
 • Swarovski Mobility GmbH (ehem. Swarovski Energy GmbH), Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria

Belgium    

 • Swarovski Belgium N.V., Louizalaan 50b, 1050 Brussels, Belgium

Brazil    

 • Swarovski Cristais Ltda., Edifício Spazio Centralle, Alameda Itu, Nº 852 Conjunto 132 13º Andar, 01421-002 São Paulo, Brazil

Canada    

 • Swarovski Canada Limited, 66 Wellington Street West, Suite 5300, TD Bank Tower, Toronto ON M5K 1E6, Canada


Chile    

 • Swarovski Chile Limitada, Marchant Pereira 150, Providencia Santiago, Región Metropolitana, Chile

Chinese Mainland    

 • Swarovski (Guangzhou) Trading Co. Ltd, Taikoo Hui, No. 385 Tianhe Road, Tianhe District, 510620, Guangzhou, China
 • Swarovski (Shanghai) Trading Co. Ltd., Unit 2803, 2805 and Floor 27, Building 4, No 1, Lane 838, South Huangpi Road, Huangpu district, Shanghai, 200025, China

Costa Rica    

 • Swarovski Global Business Services Americas, SRL., Escazú Village Corporate Center, Avenida Central, 10201 San José, Costa Rica

Czech Republic    

 • Swarovski Bohemia spol. s r.o., Kateřinská Business Center, Kateřinská 466/40, Prague 2,Nové Město, 120 00, Czech Republic


France    

 • Swarovski France S.A.S., 13 Ter Boulevard Berthier, 75017, Paris, France

Germany    

 • Swarovski (Deutschland) GmbH, Hüttenstr. 27, 87600, Kaufbeuren, Bayern, Germany

Greece    

 • Swarovski Hellas Single Member Industrial & Commercial S.A., 114, Vouliagmenis av. & 5 Spetson str., Athens, Glyfada, GR 16674, Greece

Hong Kong SAR  

 • Swarovski Greater China Limited, CITI TOWER, ONE BAY EAST NO. 83 HOI BUN ROAD, Hong Kong SAR, Hong Kong
 • Swarovski Hong Kong Limited, 8th Floor, Citi Tower, One Bay East No. 83 Hoi Bun Road, Ngau Tau Kok, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong
 • Swarovski Taiwan Ltd, CITI TOWER, ONE BAY EAST NO. 83 HOI BUN ROAD, Hong Kong SAR, Hong Kong

Hungary    

 • Swarovski Hungary Retail Limited Liability Company, Népfürdő street 22, Building B 13th Floor, Budapest, 1138, Hungary

India    

 • Swarovski India Private Limited, One Horizon Centre, 12th Floor, DLF Phase V, Sector 43, 122002, Gurgaon, Haryana, INDIA

Ireland    

 • Swarovski Ireland Limited, 70 Sir Rogerson's Quay, Dublin, Dublin, Ireland

Italy    

 • Swarovski Internazionale d'Italia S.r.l., Via G.Giulini, n.3, 20123 Milano, Italy

Japan    

 • Swarovski Japan Ltd., 1-12-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083, Japan

Liechtenstein    

 • Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, Triesen, 9495, Liechtenstein
 • Swarovski International Distribution AG, Dröschistrasse 15, Triesen, 9495, Liechtenstein

Luxemburg    

 • Swarovski Luxembourg Sarl, Grand-Rue 49, Luxembourg, 1661, Luxembourg

Republic of Korea    

 • Swarovski Korea Ltd, 10,11,12F Baekyoung Bldg. 456 Dosan-daero, Gangnam-gu/ Seoul, 06062, Korea, Republic of

Macao SAR    

 • Swarovski Macao Ltd., Avenida da Praia Grande, no 429 Edificio Centro Commercial da Praia Grande, 23° andar B. em Macau, Macau SAR, Macao

Malaysia    

 • Swarovski Global Business Services Asia SDN. BHD, Unit 1.01, GBS@Mayang, Jalan Mahsuri, Bandar Bayan Baru, 11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia
 • Swarovski Malaysia Trading Sdn Bhd, Arcc Offices Pavilion Tower Level 16, Pavilion Tower, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia

Mexico    

 • Swarovski Crystal SA de CV, Av. Ejército Nacional Mexicano No. 579 Piso 11, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, D.F.,Mexico City, 11520, Mexico

Netherlands    

 • Swarovski Netherlands B.V., Dam 6, 1012, NP Amsterdam, Netherlands

New Zealand    

 • Swarovski International (NZ) Limited, 3/45 Queen Street, Auckland, 1010 New Zealand

Poland    

 • Swarovski Global Business Services Sp. z o. o., ul. Cypriana Kamila Norwida 5, "Yoko" Building, 80-280, Gdansk, Poland
 • Swarovski Poland Sp. z o.o., Crown Tower, ul. Hrubieszowska 2, 01-209, Warsaw, Poland

Portugal    

 • Swarovski Ibérica S.A - Sucursal Em Portugal, Rua Garret 28-30, 1200-204, Lisboa, Lisboa, Portugal

Serbia    

 • Swarovski Subotica d.o.o., Subotica, Batinska 94, Subotica, 24000, Serbia, Republic of 

Singapore    

 • Swarovski Singapore Trading Pte Ltd., DELTA HOUSE, 2 ALEXANDRA ROAD, #03-01, SINGAPORE 159919, Singapore

South Africa    

 • Swarovski South Africa (Pty) Ltd, 300 Acacia Road, Darrenwood, Randburg, Gauteng, 2194, South Africa

Spain    

 • Swarovski Ibérica, S.A, C/ Llacuna, 10-20 1ª Planta, 08005, Barcelona, Spain

Switzerland    

 • Crystalon Finanz AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • DSW Leitungsgesellschaft AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski (Schweiz) AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski Brand License AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski Immobilien AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski International Holding AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland

Taiwan Region    

 • Swarovski Taiwan Ltd. Taiwan Branch, FU TSU CONSTRUCTION BUILDING, 9F, No. 27, Chung Shan North Road, Sec. 1, Taipei City, Taiwan region, 10441, Taiwan

Thailand    

 • Swarovski Gemstones (Thailand) Ltd, 333 Moo 17 Bangplee Industrial Estate, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Samutprakan, 10570, Thailand
 • Swarovski Manufacturing (Thailand) Co., Ltd., 200 Moo 1, Hi-Tech Industrial Estate (FZ), Baanlane DIST, Bang Pa-In, Ayutthaya, 13160, Thailand
 • Swarovski (Thailand) Limited, 849 Vorawat Building, 16th Floor, Room 1601-1602, Silom Road, Bangrak, Bangkok, 10500, Thailand
 • Swarovski SCST Limited, 849 Vorawat Building, 12th Floor, Silom Road, Silom Sub-dist, Bangkok, 10500, Thailand

Turkey 

 • Swarovski Kristal Ticaret Limited Sirketi, Nisbetiye Mahallesi, Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No:24 İç Kapı No:3, Istanbul, 34340 Turkey

United Arab Emirates    

 • Swarovski Middle East FZE, R/A No. 6, P.O.Box 17128, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

United Kingdom     

 • Swarovski UK Limited, 1st Floor, Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, England and Wales, W4, 5YE, United Kingdom

United States    

 • Swarovski North America Limited, One Kenney Drive, Cranston RI 02920, United States
 • Swarovski Retail Ventures Ltd., Swarovski North America Limited, One Kenney Drive, Cranston RI 02920, United States
 • Touchstone Crystal, Inc., Swarovski North America Limited, One Kenney Drive, Cranston RI 02920, United States

Vietnam    

 • Swarovski Manufacturing Vietnam Limited Liability Company, Lot 204, AMATA Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province, 70000, Vietnam

Annex 2 – List of Countries/Regions

Subtitle:
 • Argentina
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 •  Chinese Mainland
 • Costa Rica
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hong Kong SAR
 • Hungary
 • India
 • Ireland
 • Israel
 • Italy
 • Japan
 • Korea, Republic of
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macao SAR
 • Malaysia
 • Mexico
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Poland
 • Portugal
 • Serbia
 • Singapore
 • Spain
 • Sweden
 • South Africa
 • Switzerland
 • Taiwan region
 • Thailand
 • Turkey
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States of America
 • Vietnam

dispatcher-check

Storitve Swarovski
Klepet v živo s predstavnikom službe za pomoč strankam
Potrebujete pomoč?
Pogovorite se z našo Službo za pomoč strankam v spletni klepetalnici
Odkrijte naše izbrane storitve Swarovski